Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

15.3.2022 o 13:32 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 15.3.2022 13:32 - 13:41 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis

===== ... lehoty na vyjadrenie sa k návrhu na rozviazanie pracovného pomeru pre osobu zdravotne ťažko postihnutú, v zmysle zákona má právo príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, doteraz stále platná lehota je 30 dní, no a navrhovatelia navrhovali

7 dní. Celé zdôvodnenie bolo, by som povedal, podložené tým, že to bude v prospech zamestnancov, že sa budú môcť skôr zamestnať. No len samozrejmá vec, že tá situácia v podmienkach Slovenskej republiky, čo sa týka zamestnávania osôb so zdravotne ťažkým postihnutým, je úplne odlišná. Je mi veľmi ľúto, ale tri štvrtiny firiem, akýchkoľvek obchodných spoločností sú také, ktoré radšej zaplatia pokutu za to, že zo zákona nezamestnajú osobu zdravotne ťažko postihnutú, a približne len tá jedna štvrtina sú tie, ktoré si plnia úlohy, čo je jednoducho veľmi veľká chyba, preto by som očakával v tejto situácii návrhy na riešenie, ktoré by pomohli zvýšenému zamestnávaniu osôb so zdravotným postihnutím.
Tu si je treba uvedomiť, že pre tých ľudí to nie je len, by som povedal, otázka nejakého príjmu, ktorý vyplýva z toho zamestnaneckého alebo zamestnanecko-právneho vzťahu, ale pre nich je to veľkým spôsobom socializácia, začlenenie sa do života, pretože jednoducho to zamestnanie potrebujú aj pre tento cieľ, čo je ďaleko možno odlišné v porovnaní so zdravými ľuďmi, pretože tí, ktorí sú odkázaní na, na pomoc, nevyžijú len z toho, čo dostanú vrátane nejakých sociálnych dávok, ale opakujem ešte raz, z hľadiska socializácie je pre nich veľmi dôležité, aby zamestnaní boli.
Upozornil som na túto skutočnosť aj na sociálnom výbore, keď sme preberali tento návrh zákona, predkladal ho pán poslanec Cmorej a zas treba povedať, že oceňujem, že informoval predkladateľa pána poslanca Drdula o mojich výhradách, pretože som postavil otázku, vie o tom komisárka pre osoby zdravotne ťažko postihnuté, rokoval o tom výbor, ktorý na tento účel je zriadený na ministerstve práce, rokovali o tom sociálni partneri? Pretože Zákonník práce otvárať bez tých, koho sa to konkrétne dotýka, nie je možné.
Milí priatelia, ja osobne vnímam Zákonník práce ako základný pracovnoprávny nástroj na obhajovanie práv zamestnanca. To znamená, že tie otázky boli prirodzené a logické. Pán poslanec Drdul ma oslovil a povedal mi, áno, rokoval som aj s pani komisárkou, má k tomu súhlas. O tom som bol viacej ja nemilo prekvapený, keď som sa dočítal, že pani komisárka požiadala pani prezidentku, aby tento návrh nepodpísala, pretože nevedela o tom a ona hodnotí túto novelu ako veľmi nevýhodnú práve pre osoby ťažko zdravotne postihnuté z hľadiska ich pracovnoprávneho zaradenia.
No, pani poslankyne, páni poslanci, keď som videl, že mimo pána Drdula podporilo tento návrh zákona 27 koaličných poslancov v podstate zo všetkých klubov, ostal som veľmi nemilo prekvapený. Tento návrh, pán poslanec Drdul, budem veľmi osobný teraz k vám, je skôr morbídny. Vy by ste mal obhajovať práva zamestnancov, ktorí sú zdravotne ťažko postihnutí, a vy idete proti nim. Vy im uberáte práva, pretože ten úrad práce tých 30 dní je, logicky má na to, aby vedel preskúmať všetky okolnosti výpovede tohto zamestnanca a vyžiadať si, ja neviem, nejaké hodnotenia, doložky, ďalšie veci, ktoré s tým bezprostredne súvisia. Sedenie je ďaleko malá, menšia doba, ak sa to zdôvodňuje s tým, že jednoducho aby sa ten konkrétne zdravotne ťažko postihnutý mohol skôr zamestnať, to je absolútne ako nelogické, pretože na to nepotrebuje v tom prípade nejaké lehoty, stačí oznámiť úradu práce: „Mám prácu,“ a veľmi rýchlo to rozhodnutie dá, lebo je aj v záujme úradu práce, je, aby tieto osoby zdravotne ťažko postihnuté jednoducho čím skôr mohli opätovne pracovať, keď majú záujem pracovať a keď je zamestnávateľ pripravený im tú prácu dať.
Veľmi nepríjemne som prekvapený, pretože toto riešenie nabúrava veľmi veľmi veľa vecí, ktoré sú v prospech zamestnanca, nehovoriac o tom, že jednotlivé paragrafy správneho práva hovoria o právach, ktoré v správnom konaní jednoducho má takýto zamestnanec, a tie súvisia s tým, že napríklad za istých okolností má právo tri mesiace oddialiť to rozhodnutie. V tomto prípade im tieto práva beriete, to znamená absolútne nevýhodné pre mňa až nepochopiteľné a ja by som veľmi rád od vás, pán poslanec Drdul, počul, čo vás k tomu viedlo, že idete trestať ľudí, ktorí sú rovnako postihnutí možno ako vy. To je morbídne. Nerozumiem, nechápem, a preto v maximálnej miere podporujem stanovisko a výhrady pani prezidentky, ktoré v súvislosti s týmto návrhom zákona dala, pretože vy ste podviedli podľa všetkého aj svojich kolegov, ktorí to podpísali, ale najmä ste oklamali tých, ktorí to pripomienkovali, pretože nerokovali ste ani s komisárkou pre zdravotne postihnutých, nevedel o tom výbor, ktorý pôsobí pri ministerstve práce, a už vôbec nie sociálni partneri, to znamená zamestnávatelia a zamestnanci.
Ja osobne hodnotím tento návrh skôr ako vylepšenie podnikateľského prostredia pre podnikateľov, pre zamestnávateľov, a nie pre osoby, ktoré súvisia s tým, že sú v nejakom zamestnaneckom... (Rečník, ťažko dýchajúc, si stiahol rúško z nosa a úst. Reakcie z pléna.) Nie, v pohode no. Ja si uvoľním zakaždým, keď bude treba. Dúfam, že už dlho nebudeme tie respirátory nosiť.
To znamená, že, že toto je tá otázka, ktorá vo mne doteraz ako tkvie a nevie ma, hľadám na ňu odpoveď a nemám objektívne odpoveď na tieto otázky, ktoré si kladiem, a preto očakávam, že zaujmete stanovisko, pán poslanec, a pokúsite sa niektoré veci v súvislosti s týmto jednoducho vysvetliť, lebo je to nepochopiteľné, aby sa Zákonník práce menil v neprospech zamestnanca, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Toto je pre mňa, pre mňa, hovorím, nepochopiteľné, a preto je sa tomu treba venovať a v tomto prípade by som chcel požiadať aj vás všetkých, pani prezidentka má absolútnu pravdu. To, čo tam vyčíta, a zdôvodnenie, ktoré bolo z prezidentskej kancelárie predložené, je absolútne objektívne a zodpovedá reálnej, reálnej pravde.
Preto aj poslanecký klub strany SMER - sociálna demokracia je pripravený pani prezidentku podporiť vzhľadom na tie výhrady, aby jednoducho táto novela bola celá ako stiahnutá, aby nenadobudla účinnosť, lebo je proti záujmom zamestnancov osôb zdravotne ťažko postihnutých.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.3.2022 13:32 - 13:41 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis

===== ... lehoty na vyjadrenie sa k návrhu na rozviazanie pracovného pomeru pre osobu zdravotne ťažko postihnutú, v zmysle zákona má právo príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, doteraz stále platná lehota je 30 dní, no a navrhovatelia navrhovali

7 dní. Celé zdôvodnenie bolo, by som povedal, podložené tým, že to bude v prospech zamestnancov, že sa budú môcť skôr zamestnať. No len samozrejmá vec, že tá situácia v podmienkach Slovenskej republiky, čo sa týka zamestnávania osôb so zdravotne ťažkým postihnutým, je úplne odlišná. Je mi veľmi ľúto, ale tri štvrtiny firiem, akýchkoľvek obchodných spoločností sú také, ktoré radšej zaplatia pokutu za to, že zo zákona nezamestnajú osobu zdravotne ťažko postihnutú, a približne len tá jedna štvrtina sú tie, ktoré si plnia úlohy, čo je jednoducho veľmi veľká chyba, preto by som očakával v tejto situácii návrhy na riešenie, ktoré by pomohli zvýšenému zamestnávaniu osôb so zdravotným postihnutím.
Tu si je treba uvedomiť, že pre tých ľudí to nie je len, by som povedal, otázka nejakého príjmu, ktorý vyplýva z toho zamestnaneckého alebo zamestnanecko-právneho vzťahu, ale pre nich je to veľkým spôsobom socializácia, začlenenie sa do života, pretože jednoducho to zamestnanie potrebujú aj pre tento cieľ, čo je ďaleko možno odlišné v porovnaní so zdravými ľuďmi, pretože tí, ktorí sú odkázaní na, na pomoc, nevyžijú len z toho, čo dostanú vrátane nejakých sociálnych dávok, ale opakujem ešte raz, z hľadiska socializácie je pre nich veľmi dôležité, aby zamestnaní boli.
Upozornil som na túto skutočnosť aj na sociálnom výbore, keď sme preberali tento návrh zákona, predkladal ho pán poslanec Cmorej a zas treba povedať, že oceňujem, že informoval predkladateľa pána poslanca Drdula o mojich výhradách, pretože som postavil otázku, vie o tom komisárka pre osoby zdravotne ťažko postihnuté, rokoval o tom výbor, ktorý na tento účel je zriadený na ministerstve práce, rokovali o tom sociálni partneri? Pretože Zákonník práce otvárať bez tých, koho sa to konkrétne dotýka, nie je možné.
Milí priatelia, ja osobne vnímam Zákonník práce ako základný pracovnoprávny nástroj na obhajovanie práv zamestnanca. To znamená, že tie otázky boli prirodzené a logické. Pán poslanec Drdul ma oslovil a povedal mi, áno, rokoval som aj s pani komisárkou, má k tomu súhlas. O tom som bol viacej ja nemilo prekvapený, keď som sa dočítal, že pani komisárka požiadala pani prezidentku, aby tento návrh nepodpísala, pretože nevedela o tom a ona hodnotí túto novelu ako veľmi nevýhodnú práve pre osoby ťažko zdravotne postihnuté z hľadiska ich pracovnoprávneho zaradenia.
No, pani poslankyne, páni poslanci, keď som videl, že mimo pána Drdula podporilo tento návrh zákona 27 koaličných poslancov v podstate zo všetkých klubov, ostal som veľmi nemilo prekvapený. Tento návrh, pán poslanec Drdul, budem veľmi osobný teraz k vám, je skôr morbídny. Vy by ste mal obhajovať práva zamestnancov, ktorí sú zdravotne ťažko postihnutí, a vy idete proti nim. Vy im uberáte práva, pretože ten úrad práce tých 30 dní je, logicky má na to, aby vedel preskúmať všetky okolnosti výpovede tohto zamestnanca a vyžiadať si, ja neviem, nejaké hodnotenia, doložky, ďalšie veci, ktoré s tým bezprostredne súvisia. Sedenie je ďaleko malá, menšia doba, ak sa to zdôvodňuje s tým, že jednoducho aby sa ten konkrétne zdravotne ťažko postihnutý mohol skôr zamestnať, to je absolútne ako nelogické, pretože na to nepotrebuje v tom prípade nejaké lehoty, stačí oznámiť úradu práce: „Mám prácu,“ a veľmi rýchlo to rozhodnutie dá, lebo je aj v záujme úradu práce, je, aby tieto osoby zdravotne ťažko postihnuté jednoducho čím skôr mohli opätovne pracovať, keď majú záujem pracovať a keď je zamestnávateľ pripravený im tú prácu dať.
Veľmi nepríjemne som prekvapený, pretože toto riešenie nabúrava veľmi veľmi veľa vecí, ktoré sú v prospech zamestnanca, nehovoriac o tom, že jednotlivé paragrafy správneho práva hovoria o právach, ktoré v správnom konaní jednoducho má takýto zamestnanec, a tie súvisia s tým, že napríklad za istých okolností má právo tri mesiace oddialiť to rozhodnutie. V tomto prípade im tieto práva beriete, to znamená absolútne nevýhodné pre mňa až nepochopiteľné a ja by som veľmi rád od vás, pán poslanec Drdul, počul, čo vás k tomu viedlo, že idete trestať ľudí, ktorí sú rovnako postihnutí možno ako vy. To je morbídne. Nerozumiem, nechápem, a preto v maximálnej miere podporujem stanovisko a výhrady pani prezidentky, ktoré v súvislosti s týmto návrhom zákona dala, pretože vy ste podviedli podľa všetkého aj svojich kolegov, ktorí to podpísali, ale najmä ste oklamali tých, ktorí to pripomienkovali, pretože nerokovali ste ani s komisárkou pre zdravotne postihnutých, nevedel o tom výbor, ktorý pôsobí pri ministerstve práce, a už vôbec nie sociálni partneri, to znamená zamestnávatelia a zamestnanci.
Ja osobne hodnotím tento návrh skôr ako vylepšenie podnikateľského prostredia pre podnikateľov, pre zamestnávateľov, a nie pre osoby, ktoré súvisia s tým, že sú v nejakom zamestnaneckom... (Rečník, ťažko dýchajúc, si stiahol rúško z nosa a úst. Reakcie z pléna.) Nie, v pohode no. Ja si uvoľním zakaždým, keď bude treba. Dúfam, že už dlho nebudeme tie respirátory nosiť.
To znamená, že, že toto je tá otázka, ktorá vo mne doteraz ako tkvie a nevie ma, hľadám na ňu odpoveď a nemám objektívne odpoveď na tieto otázky, ktoré si kladiem, a preto očakávam, že zaujmete stanovisko, pán poslanec, a pokúsite sa niektoré veci v súvislosti s týmto jednoducho vysvetliť, lebo je to nepochopiteľné, aby sa Zákonník práce menil v neprospech zamestnanca, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Toto je pre mňa, pre mňa, hovorím, nepochopiteľné, a preto je sa tomu treba venovať a v tomto prípade by som chcel požiadať aj vás všetkých, pani prezidentka má absolútnu pravdu. To, čo tam vyčíta, a zdôvodnenie, ktoré bolo z prezidentskej kancelárie predložené, je absolútne objektívne a zodpovedá reálnej, reálnej pravde.
Preto aj poslanecký klub strany SMER - sociálna demokracia je pripravený pani prezidentku podporiť vzhľadom na tie výhrady, aby jednoducho táto novela bola celá ako stiahnutá, aby nenadobudla účinnosť, lebo je proti záujmom zamestnancov osôb zdravotne ťažko postihnutých.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.3.2022 13:19 - 13:34 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda Národnej rady.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, robiť zmenu Zákonníka práce v akomkoľvek prípade, v akomkoľvek bode si žiada veľmi dôležité rokovania s ľuďmi, ktorých sa to bezprostredne dotýka. V tomto prípade sú to najmä sociálni partneri, to znamená predstavitelia zamestnávateľov a zamestnancov. Ale pokiaľ sa jedná o zmenu, ktorá bezprostredne súvisí s osobami zdravotne ťažko postihnutými, sú to celkom iste inštitúcie, orgány, ktoré obhajujú práva zdravotne postihnutých osôb. V tomto prípade je to najmä komisár alebo v našom prípade komisárka pre osoby zdravotne postihnuté pani JUDr. Stavrovská, no a v rámci ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pôsobí výbor, ktorý rieši problematiku legislatívnych a akýchkoľvek iných ďalších opatrení, ktoré bezprostredne súvisia so zmenou legislatívy, obzvlášť Zákonníka práce, ktorý sa dotýka zamestnancov zdravotne ťažko postihnutých.
Ten výbor je súčasťou Rady vlády pre ľudské práva, národnosti a rodovú rovnosť. Je zoskupený z 50 % stavovských organizácií, ktoré zastupujú osoby so zdravotným ťažkým postihnutím, a to bez ohľadu na to, o aké postihnutie ide, a ďalších 50 % členov tohto výboru sú predstavitelia štátnej správy, to znamená zástupcovia jednotlivých ministerstiev.
No v tomto prípade, čo sa týka zmeny Zákonníka práce v oblasti lehoty na vyjadrenie sa k návrhu na rozviazanie pracovaného pomeru pre osobu zdravotne ťažko postihnutú v zmysle zákona má právo príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Doteraz stále platná lehota je 30 dní. No a navrhovatelia navrhovali...
===
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.3.2022 13:15 - 13:16 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo pán predseda. V súlade s § 24 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady si dovoľujem požiadať o zaradenia nasledovného bodu do programu aktuálnej schôdze Národnej rady, a to návrh riešení vážnych sociálnych dopadov, ktoré sa dotýkajú nežiaduceho vývoja cien potravín a základných potravinových komodít.
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky opakovanie predkladala návrhy na zvolanie mimoriadnych schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky a žiadala, aby v rámci nich boli prerokované a prijaté návrhy uznesení k rastu cien potravín. Tieto návrhy mimoriadnych schôdzí neboli schválené. Slovensko už dlhodobo čelí problémom spojených s neúmerným zvyšovaním cien potravín. Aktuálne sa objavujú ďalšie závažné skutočnosti, na základe ktorých je dôležité nielen o tejto problematike diskutovať, ale zároveň aj ponúkať reálne riešenia a konkrétne kroky vo veci zamedzenia týchto nežiaducich trendov. Riziká, ktoré z neriešenia tejto situáciu plynú, budú pre spoločnosť... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2022 22:24 - 22:25 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Áno, bol som možno trochu emotívnejší v tomto vystúpení, ako bývam, bývam zvyčajne, ale, vážení páni poslanci z koalície, ktorí ste mali faktické poznámky, áno, myslím to vážne. Myslím to úplne vážne. Snáď nechcete porovnávať to, že si niekto z vlastného facebookového profilu zmaže nejaký status, s tým, že tu ide štátna moc cenzurovať prístupy na internet, IP adresy, médiá elektronické a ďalšie. To snáď nemyslíte vážne, že toto chcete porovnávať.
A chcel by som sa vyjadriť ešte k jednej veci, ktorú som zabudol vo svojom vystúpení povedať, a to je, že pán poslanec Dostál vo svojom vystúpení povedal, že táto právna úprava bude platná len do 30. 6., ale to je klamstvo, to nie je pravda. Tá právna úprava, ktorá tam je, tam zostane navždy, pokiaľ ju niekto nezmení. Do 30. 6. budú platné len tie rozhodnutia NBÚ, ale celá tá právna úprava, tak ako tam je aj so splnomocňovacím ustanovením, ktoré umožňuje NBÚ vydávať vyhlášku, kde sa určuje, čo všetko sa bude blokovať vrátane IP adries fyzických osôb, vrátane elektronických médií, vrátane prístupu na internet a tak ďalej, to všetko zostane v zákone platné a účinné. Takže nie je pravda, že tá právna úprava, tak ako je, tam bude do 30. 6. Tá tam bude navždy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.2.2022 22:14 - 22:18 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pán poslanec Dostál, vážení páni poslanci koalície, ja sa zvyknem vyjadrovať v rozprave vždy alebo sa snažím vyjadrovať vždy odborne, menej politicky a viac odborne. Tu mi to však naozaj nejde a musím sa spýtať, pán poslanec Dostál a vážení priatelia z koalície, to si naozaj robíte srandu? Robíte si srandu z tejto Národnej rady, robíte si srandu z občanov Slovenskej republiky?
V programovom vyhlásení vlády máte plno rečí o čistote legislatívneho procesu. Takto si predstavujete čistotu legislatívneho procesu? Takto si predstavujete, že sa majú schvaľovať zákony, ktoré zasahujú do ústavou chránených základných ľudských práv a slobôd? To snáď nemyslíte vážne!
Na právnickej fakulte sa učí taký jeden voliteľný predmet na ústavnom práve, ktorý sa nazýva teória a prax legislatívy. Tento názov je naozaj príznačný pre dnešné rokovanie parlamentu, kde teória legislatívy je naozaj ďaleko-ďaleko od praxe.
Chcem sa spýtať, tento pozmeňujúci návrh bol predložený organizačnému odboru Národnej rady Slovenskej republiky 21.09 h. Čo ste robili od 21.09 h do desiatej hodiny, čo ste tu zbierali, aké ďalšie podpisy, ani tento návrh sa vám nezdal správny, keď ste ešte po tomto zbierali ďalšie podpisy? To vám naozaj stojí tento cirkus za to, aby ste za každú cenu zaviedli pokútne, cez pomoc ľuďom Ukrajiny cenzúru na Slovensku? Naozaj vám to za to stojí?
Poďme teda konkrétne k tomuto návrhu, ktorý predložil pán poslanec Dostál. V čom je tento návrh, aby sme to mali jasne a úplne konkrétne vysvetlené.
Doteraz v návrhu zákona bolo, že rozhodnúť Národný bezpečnostný úrad o blokovaní škodlivej aktivity, ktorou je závažná dezinformácia alebo iná forma hybridných hrozieb, bolo možné len s platnosťou do 31. decembra 2022, resp. potom v spoločnej správe skrátené do 30. júna 2022. To znamená, že NBÚ mohol rozhodnúť o tomto blokovaní s tým, že to blokovanie mohlo mať ale platnosť na ďalšie tri roky. Jediná zmena, ktorú predstavil pán poslanec Dostál je v tom, že to rozhodnutie bude musieť 30. júna skončiť platnosť. Nič iné, nič viac a nič menej. Cenzúru zavádzate tak či tak, aj keď len na štyri mesiace, ale toto vôbec nie je dôležité na koľko. Zavádzate pokútne cez pomoc ľuďom z Ukrajiny cenzúru na internete, cenzúru slobody prejavu ako ústavou chráneného práva do právneho poriadku Slovenskej republiky.
My sme kritizovali nie to, na ako dlho to bude zavedené, my sme vôbec kritizovali, že v skrátenom legislatívnom konaní, ktorým chceme pomôcť ľuďom z Ukrajiny, toto chcete zneužiť na to, aby ste zaviedli cenzúru do právneho poriadku Slovenskej republiky absolútne mimo účelu tohto návrhu zákona. A to, že či to obmedzíte do 30. júna alebo do 31. 12. 2022 alebo na ďalšie dva roky, je úplne jedno, vážení kolegovia! Toto nemôžme v žiadnom prípade podporiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2022 22:07 - 22:09 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Pán kolega Dostál, rozmýšľala som, či vám poviem, že ďakujem za úprimnosť, ale chcela by som povedať, že teraz ste si dali dole z tváre masku. Viete, lebo ste povedali, že opäť pripravíme zákon, teraz to schváľte do tridsiateho a potom pripravíme zákon, ste sa priznali, ako budeme ďalej blokovať sociálne siete, ako budeme sami rozhodovať alebo ako budeme my rozhodovať o tom, kto môže byť, kto nemôže byť blokovaný a podobne a čo je to správny obsah a nesprávny.
Nehnevajte sa na mňa, keby ste mali záujem pomôcť tým ženám a deťom, pred ktorým, pred chvíľou tu pán Taraba ukazoval fotky, tak sa tu nehádate o tom, že ideme hlasovať, že ideme, že idem hlasovať za to, že budeme blokovať facebooky, v jednom zákone, ale by ste povedali, rozdelíme ten zákon, pomôžme tým ženám, matkám a deťom, ktorí stoja na hranici, nikto im nepomáha, tam už sme mali byť všetci a tam by sme im mali pomáhať.
Z Humenného mi poslali, ako vládne vozy, všetky plno policajtov, viac jako na hraniciach, ide a odprevádza našich ministrov do azylového domu a ľudia hovoria, že idú na večeru a sa tam a sa tam proste zabávajú. A jednoducho najviac je tam policajtov. Ale tam, kde sú ženy a matky, policajti nie sú. A vy tu dneska vopcháte do zákona o pomoci, o humanite blokovanie facebookov. Keby vám na tom záležalo, sa dávno postavíte a poviete: Oddelíme tieto dva zákony, schváľme humanitárny zákon a poďme týmto ľuďom pomôcť.
Ale dneska ste si dali dole masku. Vám nejde o prácu, vám nejde o pomoc, vám ide o fotografovanie na facebookoch, vám ide o vašu prestíž, vám ide o to, aby zablokovali tých, ktorí s vami nesúhlasia a aby ľudia nepoznali iné názory okrem vašich. Ale ja si myslím, že to fungovať nebude, lebo ľudia si ich posielajú hoci do súkromných správ, ako mi ich dneska poslali z Humenného, že čo to sa v Humennom deje, že proste tam sú vládne návštevy a na hraniciach stoja ľudia a tam im nikto nepríde pomôcť a papaláši sa rozvážajú po meste so stovkami policajtov. A primátor povie, že čaká na pokyny, kedy mu vláda dá pokyny. No, ja vám poviem, pekne, pekne ste to, pekne ste to všetko pripravili pre tých ľudí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2022 22:06 - 22:07 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Poslanecký klub strany SMER – sociálna demokracia je mimoriadne nervózny, keď hlavným legislatívcom Národnej rady Slovenskej republiky sa stal pán Dostál. (Reakcia z pléna. Zaznievanie gongu.) Nervózni sme aj preto, lebo je 25. februára, to je víťazný február, budeme vám naozaj pripisovať toto vaše geniálne dielo.
Pán poslanec Dostál, dobre viete, že ľudia by nemali vedieť dve veci, ako sa robia párky a ako sa robia zákony. To, čo dnes predvádzate, je hanba legislatívneho procesu, ktorá nemá jednoducho obdoby. Oznámili ste nám rovno, že v podstate po dvadsiatom, teda 30. júni príde permanentný zákon, ktorý bude zavádzať cenzúru až dovtedy, pokiaľ budete mať možnosť ovplyvňovať chod tohto štátu. Veľmi pekne vám ďakujeme a tešíme sa na zajtra, keď chcete privítať nemecký Wehrmacht aj s americkými Patriotmi na území Slovenskej republiky. Naozaj vám blahoželáme k 25. februáru 2022. (Piskot, výkrik a potlesk v sále.)
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2022 22:04 - 22:06 hod.

Podmanický Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán poslanec, ja vnímam vaše vystúpenie ako snahu nejakým spôsobom upokojiť tých poslancov vládnej koalície, ktorí majú naozaj problém so zavádzaním cenzúry takýmto rýchlym spôsobom. Pokúšali ste sa nás nejako upokojiť tým, že to bude len do 30. júna, že bude teda rozšírený ten okruh, ktorý skončí 30. júna, ale neviem, či je to tou večernou hodinou, jedným dychom ste vlastne povedali, čo je váš plán. Váš plán je tento zatiaľ teda podľa vás nedokonalý zákon o cenzúre priviesť k dokonalosti. A keď 30. júna skončí platnosť tohto, tohto prvého inštitútu cenzúry, ktorý zavediete, medzitým už budete mať pripravený riadny zákon, ktorý tu cenzúru úplne, absolútne zavedie do právneho poriadku. To ste povedali, pán poslanec, ja to len snažím sa preložiť tým poslancom vládnej koalície, ktorí naozaj majú s týmto problém.
Ja chcem znova povedať, pán poslanec, nerobte to, nechoďte touto cestou, treba zahlasovať za pozmeňujúci návrh pána poslanca Suska, zhodiť túto tému zo stola a treba sa naozaj baviť, veď obmedzovanie ľudských práv, áno, ústava to pripúšťa, ale musia byť jasne stanovené limity. Tie limity musia byť na lekárnických váhach nastavené, aby bolo jasné, kedy dochádza k obmedzeniu ľudských práv, nie takto, prosím vás pekne, o desiatej večer po všelijakých šachoch a matoch, ktoré ste tu robili a všetci sme ich videli vo vašich hádkach vzadu, vpredu, o pobehovaní s lajstrami, s notebookmi. Prosím vás pekne, obmedzovanie základných ľudských práv a slobôd treba vážiť na lekárnických váhach. Nerobte to, prosím vás pekne, zhodnime sa na tých zákonoch, ktoré sú v prospech ľudí, ktorí sú ohrození vojnou, ale toto nerobme, naozaj to nerobme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.2.2022 21:08 - 21:09 hod.

Fico Robert
Pán podpredseda, ja si myslím, že si zaslúžime nejaké vysvetlenie. Predsa ste nás informovali, že potrebujete dve prestávky na prípravu nejakého pozmeňujúceho návrhu. Vystúpil pán poslanec Hattas, kde sme teda predpokladali, že niečo bude podané. Načo boli tie prestávky potom dobré. O čo ide? Prosíme vysvetlenie, o čo ide.
Skryt prepis