Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.2.2022 o 15:34 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.2.2022 15:34 - 15:35 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán predsedajúci, o tomto bode nemôžme rokovať vzhľadom k tomu, že nebolo dodržaná lehota 6 mesiacov od zamietnutia návrhu zákona v tejto istej veci, ktorý bol, ktorý bol pod tlačou 778, je to takisto, bol to návrh novely Trestného zákona od navrhovateľa pána poslanca Valáška. Máme za to, že tento návrh je návrhom v tej istej veci. Podľa výkladu ústavnoprávneho výboru v tej istej veci neznamená, že to musí byť to isté znenie zákona, ani že sa musia meniť tie isté paragrafy zákona, ale že ide o úpravu tých istých právnych vzťahov aj keď možno iným spôsobom, ale tých istých právnych vzťahov, a tým pádom tento návrh je podľa môjho názoru návrh zákona v tej istej veci, a teda nemožno o ňom bez dodržania šesťmesačnej lehoty znova... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 10.2.2022 15:14 - 15:19 hod.

Baška Jaroslav Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážení páni ministri, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predniesť interpeláciu na pána ministra dopravy Slovenskej republiky Andreja Doležala vo veci výstavby Rýchlostnej cesty R6 štátna hranica SR/ČR - Púchov.
Vážený pán minister, v súlade s čl. 80 zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky a s ustanovením § 129 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v platnom znení si vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu:
Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta, Bratislava (ďalej len "NDS") doručila dňa 8. 10. 2019 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len "MŽP SR") podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zámer navrhovanej činnosti "Rýchlostná cesta R6 štátna hranica SR/ČR - Púchov" (ďalej len "zámer").
Projekt Rýchlostnej cesty (RC) R6 bol vypracovaný v súlade s projektom výstavby diaľnic a rýchlostných ciest schváleného vládou Slovenskej republiky v roku 2001. Česká a Slovenská republika podpísali v roku 2004 dohodu o prepojení rýchlostnej cesty R6 a prepojenie rýchlostnej cesty R49 na slovensko-českej hranici. Celý ťah R6 - R49 predstavuje prepojenie diaľnic D1 v SR a diaľnice D1 v ČR.
Cestná dopravná infraštruktúra patrí ku kľúčovým faktorom významne ovplyvňujúcim rozvoj hospodárstva a tiež priestorové usporiadanie štátu. Neustále sa zvyšujúci rast automobilovej dopravy vyvoláva potrebu rozširovania kapacity cestnej siete a jej modernizáciu, a to hlavne v súvislosti so stúpajúcim dopravným zaťažením hlavných cestných ťahov s medzinárodnou dopravou, ale takisto aj ciest II. a III. triedy.
Východiskom tejto zhoršujúcej sa situácie je aj budovanie úsekov rýchlostných ciest, čím sa docieli odstránenie disproporcií v existujúcich dopravných kapacitách a zároveň zlepšenie prepojenia jednotlivých regiónov.
Vybudovanie rýchlostnej cesty R6 v predmetnom úseku výrazne pozitívne ovplyvní rozvoj regiónu, ktoré sa stane po vybudovaní rýchlostnej cesty konkurencieschopnejšie a atraktívnejšie pre budúcich investorov. Realizácia rýchlostnej cesty R6 na území Slovenskej republiky a rýchlostnej cesty R49 na území Českej republiky podmieni vytvorenie nového významného dopravného prepojenia medzi Slovenskou a Českou republikou, ktoré sa stane súčasťou základnej transeurópskej dopravnej siete TEN - T.
Táto trasa bude mať pozitívny vplyv na socioekonomický rozvoj, podporí podnikateľské aktivity v záujme obchodovania logistiky medzi Slovenskou republikou a Českou republikou ako aj ďalšími krajinami EÚ. Dobudovanie prepojenia oboch krajín súčasne prepojí priemyselné oblasti týchto krajín.
Dňa 06. 12. 2021, t. j. po viac ako dvoch rokov od doručenia zámeru na posúdenie, bola na ministerstvo životného prostredia listom č. 8654/77501/3100/2021 zo dňa 26. 11. 2021 od NDS doručená žiadosť o späťvzatie zámeru, pričom dôvodom má byť "aktualizácia podkladov pre posudzovanie zámeru".
Rozhodnutím č. 2076/2021 - 1.Z/ac-Rzk (správne 1.7/ac-Rzk, pozn. red.) zo dňa 20. 12. 2021 MŽP SR zastavilo správne konanie vo veci povinného hodnotenia navrhovanej činnosti "Rýchlostná cesta R6 štátna hranica SR/ČR - Púchov" navrhovateľa, ktorým je NDS.
Vzhľadom na vyššie uvedený strategický význam Rýchlostnej cesty R6 a vyše 20-ročnej existencie vypracovaného projektu Rýchlostnej cesty R6 si vám, pán minister, dovolím položiť nasledovné otázky:
1. Aké konkrétne skutočnosti uvádzané ako dôvody späťvzatia zámeru sú predmetom aktualizácie podkladov pre posudzovanie zámeru?
2. Akú aktuálnu prioritu má Rýchlostná cesta R6 štátna hranica SR/ČR - Púchov v rámci harmonogramu prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry?
3. Aké sú časové míľníky prípravy a výstavby Rýchlostnej cesty R6 štátna hranica SR/ČR - Púchov?
Vážený pán minister, vopred vám ďakujem za odpoveď na moju interpeláciu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

10.2.2022 14:27 - 14:28 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za odpoveď, pán minister. Naozaj táto cestná komunikácia je takým úzkym miestom v doprave v meste Trenčín a v prípade, lebo ten most je už v havarijnom stave, a v prípade nejakých obmedzení výraznejších by kolabovala doprava alebo tranzit cez mesto Trenčín. A to by sa dotklo nielen jeho obyvateľov, ale aj všetkých, ktorí teda cez mesto tranzitujú, preto som si dovolil položiť túto otázku.
Ďakujem za odpoveď a pýtam sa aj v inej súvislosti, pretože v roku 2020 – 2026 má Trenčín, buď bude európskych hlavným mestom kultúry, či len môžete naznačiť, aj keď ste už odpovedal, že ten časový horizont je ešte niekde v závislosti od tej, či by ste vedel naznačiť ten časový horizont možnej rekonštrukcie pred rokom 2026 alebo teda niekedy po roku 2026.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2022 17:37 - 17:39 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, pomerne podrobne ste vystihli tie problémy, ktoré sú tam. Ja s tým nemám žiaden problém a sme vám ochotní tento zákon podporiť, ale mám problém stále to, čo hovorím, ešte či to bolo za predchádzajúcej vlády, alebo aj teraz, potrebujete jednoducho stabilizovať sestry, a tie stabilizovať môžte len vtedy, keď zoženiete minimálne 150 mil. euro na to, aby ste tých 2-tisíc sestier prijali plus navýšili platy. Pokiaľ toto nenavýšite, tento problém bude stále, nepretržite trvať. Nehovoriac o tom, že máte pri rozpočte štátnom za minulý rok, máte menší rozpočet, ako ste mali predtým, čiže budete mať s tým obrovský problém.
Druhá vec, si nenahovárajme, že pokiaľ nepoužijete to, čo robia Česi, Rakúšania, ale aj Poliaci, my máme jedinú možnosť, kde môžme zdravotné sestry nabrať, a to je Bielorusko, Ukrajina. Nikde inde ich nemôžme, nikde inde ich nemôžme nabrať. Tie sestry, ktoré dneska sú, a to vám hovorím zo skúsenosti zo Sociálnej poisťovne a čísla vás jednoducho nepustia, tí ľudia, ktorí boli trebárs zdravotné sestry, ktoré odišli do Rakúska, do Česka, ale išli aj na opatrovanie, Sociálna poisťovňa vám presné čísla povie, ktoré sú. A ja odhadujem, že dneska potrebujeme zhruba, a to sa nepodarí vám nabrať, minimálne 2-tisíc sestier.
Keď zrátate 2-tisíc sestier, čo vám to predstavuje mesačne a čo vám to, zvýšenie platov ostatných, tak vám hovorím, že potrebujete minimálne zohnať tých 150 mil. alebo nájsť v rozpočte ministerstva zdravotníctva. Pokiaľ to nenájdete a pokiaľ nezačnete robiť nábor, tak jednoducho sa dostanete do situácie, že za rok budete mať ešte väčšie problémy, ako sú dneska, či sú tu fakultné nemocnice, alebo sú to aj proste nemocnice nižšieho stupňa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2022 17:15 - 17:15 hod.

Muňko Dušan
Ja som k tomu zákonu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.2.2022 11:25 - 11:40 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, v súvislosti s hlasovaním o tejto dohode chcem pripomenúť, že dnes vláda Slovenskej republiky schválila účasť slovenských vojakov na vojenskom cvičení na Ukrajine, čo je nevídané, aby vojská NATO organizovali takéto cvičenie na území nečlenského štátu NATO, a to len potvrdzuje kontext, v ktorom sa prijíma aj dnešná dohoda.
Pokiaľ ide o dohodu, vážený pán predseda, na schválenie tejto dohody nás nezaväzuje nič, čo sa týka našeho členstva v Severoatlantickej aliancii, je to čisto bilaterálna dohoda medzi Slovenskom a Spojenými štátmi. Tak stanovisko generálneho prokurátora, ako aj doložka interpretačná zo strany vlády Spojených štátoch amerických, ako aj ďalšie odborné posudky potvrdzujú, že táto zmluva je pre Slovensko absolútne nevýhodná, nevyvážená a neznamená pre Slovensko z hľadiska zvýšenia obranyschopnosti absolútne nič.
Na druhej strane môžeme konštatovať, že zabezpečuje bezplatné ovládnutie dvoch vojenských letísk, Sliač a Kuchyňa, rovnako zabezpečuje 11-ročnú prítomnosť amerických vojakov minimálne, samozrejme, zabezpečuje totálne využívanie vzdušného priestoru a totálne využívanie všetkých letísk nielen vojenských, ale aj civilných americkými vojenskými lietadlami, do ktorých nemôže nikto vstupovať, ktoré nemôže nikto kontrolovať. V podstate armáda Spojených štátoch amerických si môže v prípade územia Slovenskej republiky robiť, čo len chce.
Pripomínam aj to, čo bolo povedané včera, že v rozpore s ústavou americké právo bude mať na území Slovenskej republiky prednosť pred slovenským právom, ak Spojené štáty americké, armáda bude uzatvárať dohody so slovenskými dodávateľmi.
Za týchto okolností ani jeden poslanec Národnej rady za SMER - sociálnu demokraciu nemôže takúto zradcovskú dohodu podporiť.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

9.2.2022 10:55 - 11:10 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, ja by som sa chcel opýtať, včera sme skončili rozpravu podľa § 35, ale chcem sa opýtať, či to bolo podľa bodu 2, alebo podľa bodu 7, pretože ak to bolo podľa bodu 2, o skočení rozpravy pred vystúpením všetkých prihlásených rečníkov môže Národná rada rozhodnúť bez rozpravy len na návrh aspoň dvoch poslaneckých klubov. O návrhu možno hlasovať vtedy, ak z každého poslaneckému klubu aspoň jeden poslanec dostal možnosť vystúpiť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

9.2.2022 10:55 - 11:10 hod.

Fico Robert
Pán podpredseda, iba kvôli naplneniu formálnych požiadaviek. Chcem požiadať o možnosť na poradu klubu na minimálne 15 minút, pretože potom po takejto porade budeme môcť v rámci dvoch minút prezentovať stanovisko poslaneckého klubu tesne pred hlasovaním, takže žiadame, aby to bola 15-minútová prestávka na poradu klubov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2022 9:25 - 9:40 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán minister, veľmi sa mi páči tento farizejský prístup k environmentálnym otázkam pri tomto zákone, keď pri včerajšom schvaľovaní dohody obrannej so Spojenými štátmi a vyjadrovaní súhlasu, k tomuto teda nemal nikto ani jednu zásadnú pripomienku, pričom keď si pozrieme aj doložku vplyvov tejto dohody, tak vplyvy na životné prostredie sú definované ako žiadne, čo je teda absurdné, a, a... popri tom, že tu bude lietať množstvo stíhačiek v oblastiach, ktoré sú, ktoré sú z hľadiska územného plánu a z hľadiska výstavby zastavené územia obcí, tak bude, budú lietať stíhačky a bude to mať negatívny vplyv tak na život obyvateľov, ako aj na životné prostredie ako také z hľadiska emisií. Možno to vyprodukuje toľko emisií, čo celý štát za celý rok, za jeden mesiac, čo tu budú lietať stíhačky.
Toto sa, toto nikto nenapadol, toto nikto neriešil ani z hľadiska doložky vplyvov, ani v rozprave, ani z hľadiska celej tejto dohody, takže tu mi príde nejaká debata o environmentálnych vplyvoch absolútne farizejská.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.2.2022 8:55 - 9:10 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená... vážené kolegyne, kolegovia, nesúvisí to síce s prejednávanou vecou, ale myslím si, že táto okolnosť je tak významná, že si zaslúži vašu pozornosť.
Dnes ráno sa podarilo reprezentantke Slovenskej republiky Petre Vlhovej vyhrať zlatú olympijskú medailu a myslím si, že si to zaslúži našu gratuláciu takto verejne, aj myslím, že môžem povedať, v mene celej Národnej rady za skvelú reprezentáciu Slovenskej republiky a jej osobne pogratulovať k tomuto významnému úspechu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis