Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2023 o 12:58 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2023 12:58 - 12:59 hod.

Habánik Jozef
 

Vystúpenie 17.3.2023 12:49 - 12:55 hod.

Habánik Jozef
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2023 10:20 - 10:21 hod.

Habánik Jozef
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2023 9:58 - 9:59 hod.

Galis Dušan
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2023 9:33 - 9:35 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne a ďakujem za všetky faktické poznámky.
Ja som uviedol tú situáciu tej diferencie medzi týmto návrhom zákona a vládnym návrhom zákona o výchove a vzdelávaní preto, aby sme si uvedomili, že obe právne normy by mali nadobudnúť účinnosť v rovnakom čase a cieľom naším by malo byť, aby normy, ktoré táto snemovňa schváli, boli vykonateľné, realizovateľné, aplikovateľné v praktickom živote a aby sme teda nekomplikovali vyučovací proces učiteľom, nekomplikovali ho zriaďovateľom, nekomplikovali ho riaditeľom škôl, všetkým tým, ktorí sa teda o tento pedagogický proces starajú a ho zabezpečujú. Preto som na to upozornil a budeme to musieť proste riešiť v rámci rozpravy k vládnemu zákonu o výchove a vzdelávaní, ktorý poznáme pod skratkou školský zákon, aby sme nejakým spôsobom neurobili chybu v rámci rámcového učebného plánu, ktorý je nejakým spôsobom navrhnutý, a myslím si, že je tam priestor na jeho výraznú, výraznú, výraznú obmenu, pretože ísť do rizika zavádzania cyklov tak, ako sú navrhnuté a nemáme na to ešte pripravené učebnice, nemáme dotiahnuté niektoré kurikulárne, kurikulárne veci. Môže spôsobiť práve tieto problémy a aj myšlienky, ktoré, ktoré sú správne a ktoré sú dobré potom budú, alebo respektíve nebudú realizovateľné v pedagogickom procese.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.3.2023 9:20 - 9:26 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis

===== .... malo začať pôsobiť od 1. septembra 2023, od ktorého je plánovaná účinnosť práve predkladanej poslaneckej novely zákona, a tam sa vlastne vo vzdelávacej oblasti zdravie a pohyb, je len jeden predmet v tejto vzdelávacej oblasti, telesná a športová výchova vlastne neumožňuje zavedenie týchto šiestich, pardon, týchto troch hodín telesnej výchovy v rámci jedného vyučovacieho týždňa. Čiže toto budeme musieť nejakým spôsobom dostať do, toto budeme musieť nejakým spôsobom dostať do úpravy. Aj keď áno, našepkáva mi tu pán poslanec Kučera, že je tam ešte priestor v rámci tých disponibilných hodín, ale to je inak koncipované ten, ten rámcový učebný plán. Čiže máme tu nejaký štátny vzdelávací program, do ktorého my teraz zasahujeme a budeme musieť tento zásah riešiť aj vo vzťahu k tej vládnej novele, ktorá, o ktorej tu dnes nechcem hovoriť, lebo budeme určite viesť diskusiu v utorok, ale má viacero takýchto zásadných, zásadných nedostatkov.
Preto si myslím, že je tu priestor na skutočnú, skutočnú diskusiu, nerobme z toho len nejakú ako jednoducho čisto politickú tému, skúsme sa na to pozrieť ako na tému, ktorá sa dotýka naozaj zdravia a pohybu, športových aktivít a telesnej prípravy našej detí. Tak ako som včera uviedol, áno, vzdelávanie nás má pripraviť na povolanie. Ten pracovný život je čoraz ťažší, dlhší, náročnejší a bez tej, bez toho psychického, psychického uvoľnenia, nejakej duševnej atmosféry, duševnej pohody a aj fyzickej kondície je toto v rámci produktívneho veku veľmi náročné zvládnuť.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.3.2023 9:20 - 9:26 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis

===== .... malo začať pôsobiť od 1. septembra 2023, od ktorého je plánovaná účinnosť práve predkladanej poslaneckej novely zákona, a tam sa vlastne vo vzdelávacej oblasti zdravie a pohyb, je len jeden predmet v tejto vzdelávacej oblasti, telesná a športová výchova vlastne neumožňuje zavedenie týchto šiestich, pardon, týchto troch hodín telesnej výchovy v rámci jedného vyučovacieho týždňa. Čiže toto budeme musieť nejakým spôsobom dostať do, toto budeme musieť nejakým spôsobom dostať do úpravy. Aj keď áno, našepkáva mi tu pán poslanec Kučera, že je tam ešte priestor v rámci tých disponibilných hodín, ale to je inak koncipované ten, ten rámcový učebný plán. Čiže máme tu nejaký štátny vzdelávací program, do ktorého my teraz zasahujeme a budeme musieť tento zásah riešiť aj vo vzťahu k tej vládnej novele, ktorá, o ktorej tu dnes nechcem hovoriť, lebo budeme určite viesť diskusiu v utorok, ale má viacero takýchto zásadných, zásadných nedostatkov.
Preto si myslím, že je tu priestor na skutočnú, skutočnú diskusiu, nerobme z toho len nejakú ako jednoducho čisto politickú tému, skúsme sa na to pozrieť ako na tému, ktorá sa dotýka naozaj zdravia a pohybu, športových aktivít a telesnej prípravy našej detí. Tak ako som včera uviedol, áno, vzdelávanie nás má pripraviť na povolanie. Ten pracovný život je čoraz ťažší, dlhší, náročnejší a bez tej, bez toho psychického, psychického uvoľnenia, nejakej duševnej atmosféry, duševnej pohody a aj fyzickej kondície je toto v rámci produktívneho veku veľmi náročné zvládnuť.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.3.2023 9:03 - 9:05 hod.

Saloň Marián
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2023 18:40 - 18:42 hod.

Habánik Jozef
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2023 18:02 - 18:04 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán emeritný minister školstva a kolega, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, pán Gröhling, v značnej časti sa dá súhlasiť s tým, čo bolo v rozprave uvedené, najmä čo sa týka dopadov na prostredie a infraštruktúru. Naozaj môže tento návrh sa javiť pri takom prvom čítaní ako problém. Problém z hľadiska toho, kde samotnú hodinu telesnej výchovy, ktorá má byť zaradená naviac, je možné odučiť. Na druhej strane však pohyb, zdravie, zdravý životný štýl, šport sú po covidovej dobe a v súčasnej dobe aj rozvíjajúcej sa informačnej spoločnosti atribúty, ktoré možnože sú potláčané do úzadia a sú veľmi dôležité a možnože aj dôležitejšie ako tomu bolo možno desať, alebo pätnásť, alebo dvadsať rokov naspäť. Ja si myslím, že čo sa týka samotného počtu hodín, že možnože áno tá dikcia toho návrhu § 15a ods. 4 o nej môžeme ešte viesť diskusiu, preto si myslím, že snáď by možno bolo rozumné dať tomuto návrhu šancu v prvom čítaní a poďme v rámci výboru pre vzdelanie, vedu, mládež a šport a možnože aj iných fór diskutovať o tom, že či ten text, ktorý je naformulovaný v tom návrhu, by mal byť aj tým textom finálnym. Prečo tak uvediem potom neskôr v rozprave, ale myslím si, že sú tu aj iné aspekty ako aspekty prostredia. Ďakujem.
Skryt prepis