Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.10.2021 o 18:26 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 18:26 - 18:27 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán podpredseda Blanár, hovorili ste o tom, že táto vládna koalícia sľubovala v štátnej správe stabilitu. Áno, je to jedna z vecí, ktorá je aj v programovom vyhlásení vlády, že má ísť o stabilnú pracovnú silu, a toto je teda priamo v rozpore s touto stabilitou. Ale tu je ešte aj ďalšia vec, a to je pojem transparentnosť. Takisto v programovom vyhlásení vlády sa v časti štátnej správy hovorí o profesionálnej transparentnej štátnej správe, ktorá má byť založená na transparentných pravidlách založených v postupoch riadenia.
Pán podpredseda, viete koľkokrát sa v programovom vyhlásení objavuje slovo transparentnosť? Na 121 stranách programového vyhlásenia vlády sa slovo transparentnosť objavuje 91-krát. A ja sa pýtam, odvolávanie vedúcich zamestnancov štátnej správy bez udania dôvodu je naplním pojmu transparentnosti? Čo je transparentné na tom, ak kohokoľvek môže vedúci zamestnanec odvolať bez udania dôvodu? No, podľa môjho názoru je to práve opak transparentnosti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 18:15 - 18:16 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Erik, presne si pomenoval, že aký je úmysel tohto zákona, aký je zámer, čo majú v pláne robiť. A nielen odporúčania komisie to boli, ale veď to bol aj krik opozície v tých časoch, že zákon treba zmeniť, pretože sa dal menovať a odvolávať veľmi jednoduchým spôsobom, a treba štátnu správu zastabilizovať nejakým spôsobom, tak sa prijímal tento zákon. Veď keď sa vrátime do histórie, tak ešte aj vedúcich odborov na ministerstvách sa dalo menovať a odvolávať cez vládu. A to bolo terčom kritiky, že sú to politické nominácie. A ak si ja dobre pamätám, tak pri zostavovaní vlády bolo vyhlásené to, že politické nominácie sa zastavia na úrovni prednostov okresných úradov, že nižšie sa nepôjde. Ale vy idete do úplného extrému.
A čo sa týka ešte toho spomínaného zákona o Policajnom zbore, no tam bude ešte ďalší problém, lebo o to zrušenie tohto § 35 ods. 2 bolo aj pod tlakom rozhodnutí súdov, pretože policajti začali vyhrávať súdy a muselo sa ich prijímať do Policajného zboru a doplácať sa im tie platové náležitosti, ktoré vlastne im boli spôsobené tým odvolaním bez udania akéhokoľvek dôvodu.
Takže, takže tam nám hrozí ďalšie riziko, čo sa týka aj toho § 35 ods. 2. No a, samozrejme, je to fakt, že, len slušne nazvané, je to obyčajný prílepok. Takže ja verím, že minimálne legislatívci v prezidentskom paláci si to všimnú a tento zákon vrátia naspäť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 18:13 - 18:15 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán poslanec Tomáš Erik, chcem nadviazať na to, čo si otvoril, lebo si spomenul aj stanovisko Rady pre štátnu službu k tomuto poslaneckému návrhu. Treba povedať, že Rada pre štátnu službu je jediný objektívny orgán, ktorý má právo sa vyjadrovať, ktorý má právo hodnotiť, ktorý má povinnosť predkladať správy na sociálny výbor o vývoji a postupe v realizácii zákona, ktorý sa týka štátnej služby.
Táto rada jasne uviedla, zásadne nesúhlasí s takouto zmenou, ako navrhujú predkladatelia, a to na základe priameho zásahu do princípu stability a tá je úplne jasná. No a samozrejmá vec, že aj spochybnenie právnej istoty vedúceho štátneho zamestnanca.
Áno, aj pani poslankyňa spomenula, aj teraz je možnosť prostredníctvom inštitútu služobného hodnotenia jednoducho ale právnym postupom vymeniť zamestnanca. Ale zaujímavé, v roku 2020 vaši ľudia, ktorých ste dosadili na ministerstvá, generálni tajomníci, ani jeden nevyjadril nejakú nespokojnosť s akýmkoľvek pracovníkom vedúcim. To znamená, vôbec nevyužili, to znamená, že asi nie je potreba.
Viete, obávam sa jedného, že vláda, ktorá príde po vás, uplatní tento istý princíp a to sa bude pravidelne opakovať. Zbohom profesionalita, zbohom odbornosť. No a Rada pre štátnu službu bude mŕtvy a zbytočný orgán, pretože týmto sa jednoducho, jednoducho pochová. Preto si myslím, že je treba trošku viacej rozmýšľať. A ak chcete meniť, je tu možnosť podľa tohto zákona, to je to služobné hodnotenie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 18:10 - 18:11 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán poslanec Erik Tomáš, musím s vami absolútne súhlasiť vo všetkom, čo ste povedali. A ešte doplním konštatáciu a formuláciu z programového vyhlásenia tejto vlády, kde sa hovorí v časti profesionálna, transparentná štátna správa, že Slovensko urgentne potrebuje posilniť schopnosti štátnej služby a sústrediť sa na budovanie profesionálnej, vzdelanej a stabilnej, opakujem, stabilnej pracovnej sily prostredníctvom spravodlivých, transparentných a na pravidlách založených postupoch riadenia.
Tak neviem, že či odvolávanie bez akéhokoľvek dôvodu len preto, že sa mi niekto nepáči a nehodí sa mi do politickej kariet a politickej hry, je stabilná pracovná sila a sú transparentné pravidlá založené na postupoch riadenia. Podľa mňa je to presne pravý opak, ako si stanovila táto vláda vo svojom programovom vyhlásení vlády.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 17:57 - 17:59 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán poslanec Kyselica, presne teraz ste ukázali, ako vyzerá kvalitný legislatívny proces. Samotný zákon má šestnásť riadkov, vyše 22 minút ste tu čítali pozmeňujúce návrhy a ich odôvodnenie. Takže, ale minimálne jednu pozitívnu vec sme sa dozvedeli, že podpredseda vlády Holý má aj štátneho tajomníka, ktorý je tak bezvýznamný, že sa naňho zabudlo ešte aj pri platových náležitostiach. A teraz mu idete priznávať paušálne náhrady. To je fakt super.
Ďalší pozmeňovák, zákon o Policajnom zbore. Ja to nazvem slušne, je to prílepok a verím, že pani prezidentka tento zákon kvôli tomu prílepku vráti. Vy ste bývalý policajt a poznáte ten § 35 ods. 2, ktorý bol dlhodobo, ale dlhodobo kritizovaný vždy opozíciou a takisto aj Odborovým zväzom Policajného zboru, čiže bude ma zaujímať stanovisko odborárov k tomuto návrhu zákona, lebo to sa tak dlho proti tomuto paragrafu bojovalo, že sa nakoniec zrušil a vy ho teraz jedným šmahom ruky vrátite naspäť. Som zvedavý, ako bude definované dôležitý záujem služby, ak si to vyžaduje, že kde je zadefinovaný tento pojem, a tak ako ste cez zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov odvolávali riaditeľov úradov práce, tak teraz idete prílepkom odvolávať cez zákon o štátnej službe civilnej, idete odvolávať policajtov.
A na záver, platové triedy. Prosím vás, čo vás viedlo k tomu, keď historicky dlhodobo v zákone o štátnej službe boli nastavené platové triedy tak, že bolo stredoškolské vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a tie najvyššie platové triedy s najvyšším platovým ohodnotením, kde sa vyžadovala vysoká odborná kvalifikácia, mali druhostupňové vysokoškolské vzdelanie? A vy to idete teraz zdeformovať, kde vysokoškolský stupeň, druhý stupeň vzdelania idete nahrádzať prvým stupňom a nejakou praxou. Ako sa budú títo ľudia medzi sebou navzájom rešpektovať, keď jeden bude mať vysokú školu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.10.2021 17:12 - 17:12 hod.

Jarjabek Dušan
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Je tu brajgel a môžte dať o tom hlasovať. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.10.2021 17:10 - 17:11 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Keďže ja som členom grémia a na ostatnom grémiu, jasný záver grémia bol, že terminované body sa rušia a terminované body nebudú... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, teraz som to povedal, že Národná rada rozhodla, že budeme termínovať. (Reakcie z pléna.)

Saloň, Marián, poslanec NR SR
Tak do akej miery platia potom závery grémia? Načo sedí grémium? (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.10.2021 17:05 - 17:06 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán predsedajúci, dovoľujem si požiadať, aby sme stiahli z návrhu rokovania prebiehajúci bod schôdze: Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vzhľadom k tomu, že nespĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku.
Podľa § 68 ods. 3 hovorí, že dôvodová správa musí obsahovať zhodnotenie súčasného stavu najmä zo spoločenskej, ekonomickej a právnej stránky s uvedením dôvodov potreby novej zákonnej úpravy, spôsobu jej vykonávania, jej hospodárskeho a finančného dosahu, najmä vplyv na rozpočet verejnej správy a tak ďalej.
Podľa vyjadrenia ministerstva financií k tomuto návrhu zákona v súlade s §, ako píše ministerstvo financií, v súlade s § 33 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy predložený, pardon, podľa doložky vybraný vplyv má predložený návrh negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý nie je kvantifikovaný. V súlade s § 33 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy musia byť v predloženom návrhu uvedené a zdôvodnené predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy, a to nielen za bežný rok, ale aj na tri nasledujúce rozpočtové roky.
Z tohto dôvodu konštatujem, že návrh zákona nemá, nespĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a nemôže byť ďalej prerokovaný v Národnej rade.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 16:33 - 16:35 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Fecko, ja tiež chcem zareagovať trošku na ten list pani ministerky, pretože v tomto prípade nevidím hlavný problém na ministerstve kultúry, ale na ministerstve práce. Tento projekt, ktorý sa týkal hradov a zámkov, beží alebo bežal od roku 2011.
Za vlády pani Radičovej minister Krajcer skúsil cez 200-tisíc, zamestnal pár desiatok ľudí, ja som postupne potom tých ďalších osem rokov navyšoval a skutočne, čo povedala aj pani Laššáková, išlo to do desiatok miliónov.
Tu treba povedať jednu vec, to nebolo len jednoúčelové, pretože týmto spôsobom sa dokázalo pripraviť a vyškoliť doslova stovky ľudí, ktorí sa následne trvalo dokázali upratať a uplatniť v stavebníctve, pretože mali základ, naučili sa ráno vstávať, mať tie remeselné návyky, aby sa vedeli potom stabilne jednoducho uplatniť. Problém je v tom, že ministerstvo práce nepožiadalo o predĺženie tohto projektu, pretože ten projekt mal všetky ambície jednoducho pokračovať.
Ja sa priznám, že počas toho obdobia ma raz navštívila nemecká televízia, ostal som veľmi prekvapený, prečo sa zaujímajú hlavne o hrady a zámky. Odpoveď bola jednoduchá – aj my sme plní platitelia do Európskej únie a nemeckých občanov veľmi zaujíma, kde ich peniaze idú. Bola veľmi dobrá odozva, že koniec-koncov história, hrady a zámky, kultúra je aktuálna pre všetkých občanov Európskej únie, takže to bolo veľmi dobré vnímané a je na škodu veci v týchto projektoch nepokračovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 11:01 - 11:03 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Priznám sa, že ma teší, že moje vystúpenie vyvolalo polemiku.
Najskôr k pánovi poslancovi Stančíkovi a Dostálovi. Ja som hovoril o modelovej situácii, že som riaditeľ katolíckej školy, zrejme to vám uniklo a aj som zdôvodnil, prečo by som pri výbere bol veľmi opatrný a nezamestnal by som dobrého angličtinára, ktorý by sa hlásil k moslimskej viere.
A, pán poslanec Kollár, či to viem, ako to viem, že, že tento človek Moslimom, no mal by to uvedené vo svojom životopise alebo by to dával najavo, čo sa týka aj svojho oblečenia, aj svojho prístupu, takže nie je ťažké podľa odlíšiť dneska Moslima.
Pán poslanec Dostál, nuž, musím povedať, že vidno, že nie ste priateľ športu a futbalu, pretože ste nepochopili ten môj príklad.
Pán poslanec Kazda, k vám je zbytočné sa vyjadrovať.
A, pán poslanec Taraba, ja si myslím, že som veľmi jasne deklaroval, aký dres mám oblečený a za aký dres budem kopať, pretože aj v minulosti som dokázal svojimi hlasovaniami v Národnej rade, že som jednoducho jednak pro-life politik a jednak, že podporujem zákony na podporu tradičnej rodiny a to môžem povedať aj – zvyšovanie materskej dávky, zvyšovanie rodičovského príspevku a tak ďalej. Možno tvoja reakcia negatívna bola kvôli tomu, že som sa dotkol poslanca, s ktorým spolupracujete, ale naozaj, ak si vypočuješ ešte raz jeho vyhlásenie vo faktickej poznámke, tak naozaj povedal, že ľudia s LGBT komunity si nezaslúžia rovnakú mieru ochrany ako ostatní.
Skryt prepis