Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.9.2022 o 16:55 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2022 16:55 - 17:10 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
No zábavné to vôbec nie je. A smiešne už tiež vôbec nie, skôr je to strašne smutné, čo sme si to tuná museli vypočuť v tejto chvíli. A hlavne nesmierne poučné pre všetkých, ktorí sú momentálne v koalícii a hlavne pre tých, ktorí by to chceli zhadzovať. To sa jednoducho nedá. Tuná zaznel, tuná zaznel jeden právny rozbor práce ministra Mikulca, ktorý bol tuná nepriestrelne prednesený pánom poslancom Suskom, a ten, kto ho chce zhadzovať, no, čo mám povedať, že úboho nič iné mu neostáva, preto lebo chýbajú absolútne argumenty? Keď niečo nie je dobré, povie, že je to zle. A tým vlastne vyargumentoval to svoje dobré. Veď to je chabé, trápne a nedôstojné poslanca Národnej rady.
No ja som veľmi rád, že pán kolega Susko toto všetko takto pomenoval ako pomenoval. Preto, lebo z hľadiska právnika a z hľadiska právneho, to čo povedal, je naozaj na jednu obrovskú polemiku by povedal nejaký iný právnik. Len tuná žiadna polemika neprichádza do úvahy, lebo to sú fakty, ktoré tuná zaznali, a k tomu naozaj tuná nezaznelo jedno jediné slovo zo strany koalície. A doslova ani zo strany ministra Mikulca, ktorý by sa mal prvý takýmto spôsobom obhajovať. Hej? Len ako hovorím, no je to minister Mikulec. Povedali sme si už predtým, asi nemôže odstúpiť preto, lebo je povinný inými povinnosťami voči tým, čo ho tam držia. Takže to je celý príbeh.
Ešte raz chcem veľmi pekne poďakovať, pán poslanec, ak sa teraz neotvorili nikomu oči, no tak už sa dokonca obdobia, keď budú predčasné voľby asi ťažko otvoria.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2022 16:55 - 17:10 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
...republiky sme tu okrem iného aj na to, aby sme kontrolovali vládu a vyvodili politickú zodpovednosť voči štatutárovi rezortu, ak tento si neplní svoje povinnosti, respektíve, ak sú podozrenia z toho, že prišlo k vážnym pochybeniam. Čiže minister vnútra nesie plnú zodpovednosť za fungovanie svojho rezortu.
V každej demokratickej spoločnosti za takéto informácie, ktoré vychádzajú na povrch a takéto skutočnosti, ktoré sú ne, ktoré nie sú len nejakými medializovanými informáciami, ale sú to zadokumentované dôkazy, by už dávno odstúpil sám a už možno by dávno odstúpil aj premiér takejto vlády za takéto hrozné pochybenia, ktoré sa tu dejú. Keďže tak neurobil, tak našou povinnosťou je vyvodiť politickú zodpovednosť voči nemu a vysloviť mu nedôveru.
Ešte raz zopakujem citát z programového vyhlásenia vlády, tejto vlády: "Počas nášho vládnutia sa zaväzujeme vždy hovoriť pravdu a čestne konať. Zabezpečíme dôslednú rovnosť pred zákonom a budeme konať tak, aby sme výrazne zvýšili dôveru ľudí v štát a ľudí, ktorí ho reprezentujú."
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci z koalície, dnes sme nepočuli jeden jediný argument na obhajobu ministra vnútra. Neexistuje jeden obhájiteľný argument, ktorý by obhájil tieto konania. Ak budete hlasovať, tak berte na vedomie, že neexistuje argument, ktorý by obhájil zotrvanie ministra vnútra vo svojej funkcii. Takže verím, že všetci budete hlasovať za vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2022 16:40 - 16:55 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, musím opätovne zopakovať to, čo som už povedal v minulosti pri odvolávaní ministra vnútra, keďže nielenže dôvody na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra sa neopakujú, ale ony sa výrazne posilňujú.
Keď si prečítate pasáž z programového vyhlásenia vlády, tak sa dočítate, že počas nášho vládnutia sa zaväzujeme vždy hovoriť pravdu a čestne konať. Zabezpečíme dôslednú rovnosť pred zákonom a budeme konať tak, aby sme výrazne zvýšili dôveru ľudí v štát a v ľudí, ktorí ho reprezentujú. Čiže v programovom vyhlásení vlády sa táto vláda zaväzuje zabezpečiť dôslednú rovnosť pred zákonom a konať tak, aby výrazne zvýšili dôveru ľudí v štát a v ľudí, ktorí ho reprezentujú. Obávam sa však, že zvyšovanie dôvery ľudí v štát a v ľudí, ktorí ho reprezentujú, tým spôsobom, že minister vnútra koná v rozpore so zákonom, zneužíva mimoriadnu situáciu na obchádzanie štandardných postupov verejného obstarávania, koná v rozpore s morálnymi princípmi a formou rodinkárstva a klientelizmu, tak takýmto konaní určite dôveru štát neposilní. A stojí na čele rezortu, kde jeho podriadené zložky, ako sa znova a znova ukazuje, manipulujú trestné konania na čisto politickú objednávku zlikvidovať opozíciu.
Je potrebné si pripomenúť opätovne niektoré ustanovenia zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy a zákona o policajnom zbore, pretože je dôležité vedieť, kto je za čo zodpovedný, a to nielen právne, ale aj politicky, pretože sa opätovne ukazuje, že minister vnútra prekročil svoje právomoci a získava prístup k informáciám, ku ktorým získať prístup nemal. Čiže veľmi stručne, zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy stanovuje, že ministerstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister a ministerstvo vnútra je ústredným orgánom štátnej správy pre policajný zbor, čiže minister vnútra je zodpovedný aj za policajný zbor vrátane Národnej kriminálnej agentúry. Zákon o policajnom zbore stanovuje, že policajt je vo veciach, ktoré vyšetruje, procesne samostatný a je viazaný iba ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a v rozsahu ustanovenom Trestným poriadkom aj pokynmi a príkazmi prokurátora a súdu. Nie ministra ani ministra vnútra.
Policajt vykonáva vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie spravidla osobne. Okrem prípadu, na ktorý je potrebné rozhodnutie alebo súhlas sudcu pre prípravné konanie alebo prokurátora, vykonáva tieto úkony samostatne a je povinný ich vykonávať v súlade so zákonom a včas. A policajt zadovažuje dôkazy bez ohľadu na to, či svedčia v prospech alebo v neprospech obvineného. Pritom postupuje podľa odseku 3 príslušného ustanovenia zákona o policajnom zbore a obvinený nesmie byť nijakým spôsobom k výsluchu a k priznaniu nezákonne nútený.
Chcem tým povedať, že orgánom činným v trestnom konaní sú len prokurátor a policajt, nie ani prezident policajného zboru a už vôbec nie minister vnútra. Policajt je viazaný len ústavou a zákonmi, ďalšími všeobecne záväznými právnymi normami a medzinárodnými zmluvami a pokyn alebo súhlas môže dostať len od dozorového prokurátora alebo súdu, v žiadnom prípade však nie od prezidenta policajného zboru alebo od ministra vnútra.
Prečo na to upozorňujem? Upozorňujem na to preto, že ako sme počuli vo všetkých doterajších vystúpeniach, vychádzajú na povrch ďalšie a ďalšie informácie o tom, ako sa manipulujú trestné konania, ako sa navádzajú svedkovia na krivé výpovede a ako sa týrajú obvinení, aby sa priznali aj k skutkom, ktoré nespáchali, všetko s politickým cieľom - zničiť opozíciu. A to nie sú len mediálne informácie, ako napríklad rozhovor s pánom Kaľavským, ktorý vyšiel minulý týždeň, ale najmä právne, zákonne, procesne zadokumentované, teda právne relevantné či už písomné alebo audio alebo audiovizuálne dôkazy, napríklad prepisy telekomunikačnej komunikácie či záznamy z činnosti agenta. A ukazuje sa, že to všetko s vedomím ministra vnútra Romana Mikulca. To je predsa neprípustné, ako som doteraz uviedol, priamo zo zákona. Ale aj keby nie, tak minimálne politickú zodpovednosť za skutky týchto vybraných tzv. elitných vyšetrovateľov nesie práve minister vnútra, ako som už uviedol v analýze príslušných právnych predpisov.
No a ďalej tu máme aj prípady netransparentného obstarávania a rodinkárstva a klientelizmu. Upozorňovali sme na netransparentný postup obstarania zmlúv so súkromnými spoločnosťami na riešenie migračnej krízy ešte v marci tohto roka. Zneužitím vyhlásenej mimoriadnej situácie priamym rokovacím konaním, teda priamym zadaním týmto firmám bez riadneho verejného obstarávania alebo bez akéhokoľvek výberového konania, teda absolútne netransparentne. A nielenže netransparentne, ale ešte aj klientelisticky na základe podnetu predsedu vlády tejto koalície firme, ktorá je spriaznená s hnutím OĽANO, ako sme už viackrát dnes počuli.
Nebudem sa už ďalej opätovne tomuto venovať a opakovať argumenty, pretože myslím si, že boli povedané jasne a opakovane. Ale čo je podstatné povedať, že tieto argumenty, ktoré sme uvádzali už v marci, potvrdil aj úrad pre verejné obstarávanie pri kontrole tohto obstarávania.
Kontrolou im vyčítajú, ministerstvu vnútra, že porušilo princípy transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie hospodárskych subjektov z dôvodu, že sa riadne a preskúmateľne nevyrovnalo s potenciálnym konfliktom záujmov pána Slováka, ktorý má väzby na OĽANO a pozná sa aj s majiteľom firmy Gastro Production (nezrozumiteľne vyslovené, pozn. prepis.), ktorú odporučil, ako sme už dnes viackrát počuli a ktorý sa neskôr stal aj subdodávateľom. Okrem teda takej maličkosti, že táto firma mala byť v prípade riadneho obstarávania zo súťaže vylúčená, pretože nespĺňala zákonné podmienky účasti v priamom rokovacom konaní, keďže bola sankcionovaná za nelegálne zamestnávanie. Okrem toho v predmete činnosti táto firma nemá žiadnu organizáciu zdravotníckej činnosti, psychologickej pomoci, dopravnej, transportnej infraštruktúry a podobne, čiže vôbec nemá v predmete podnikania to, čo má v predmete rámcovej zmluvy ako záväzok poskytovateľa poskytovať tieto služby.
No a už len perlička k tomuto na záver, že táto firma bola v Centrálnom registri zmlúv zaevidovaná pod chybným menom, aby sa táto zmluva nedala vyhľadať, resp. dala vyhľadať len veľmi obtiažne. A to už je len naozaj zábavné.
No a čo je už úplný výsmech, je, že ministerstvo vnútra sa chce brániť voči týmto zisteniam Úradu pre verejné obstarávanie, o čom bude rozhodovať Rada Úradu pre verejné obstarávanie, kde, aká náhodička, sedia Ľubomír Kubička, zodpovedný za verejné obstarávanie ministra Mikulca a tiež Jozef Bálint, ktorý tiež pôsobí podľa medializovaných informácií na ministerstve vnútra. Takže o nestrannom rozhodovaní v tejto veci si môžete urobiť názor sami. Som naozaj zvedavý, ako bude v tomto prípade rada rozhodovať. Ak sa títo dvaja aj vylúčia z rozhodovania, tak s najväčšou pravdepodobnosťou rada ani nebude uznášaniaschopná, keďže nie sú dovolení žiadni ďalší členovia, ktorí by tam mali byť do počtu 9, a takisto nie je dovolený podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý by takisto mal byť členom rady.
Skúsenosť máme už v prípade rozhodovania o nákupe testov, kde dokonca predseda ÚVO uplatnil votum separatum voči rozhodnutiu rady, ktorá zvrátila rozhodnutie ÚVO o porušení zákona v tomto prípade. No a k uzatvoreniu zmluvy s firmou previazanou na brata ministra vnútra Romana Mikulca, ktorú mimochodom tiež preveruje Úrad pre verejné obstarávanie, už bolo povedané všetko a nikto z vystupujúcich ani z členov vlády, ani poslancov koalície tieto skutočnosti nevyvrátil.
Počuli sme tu kýble špiny na predchádzajúcu vládu, ale na obhajobu ministra vnútra Romana Mikulca sme nepočuli nič.
My ako poslanci Národnej rady Slovenskej republiky sme tu okrem iného aj na to, aby sme kontrolovali vládu a vyvodili politickú zodpovednosť voči štatutárovi rezortu, ak tento si neplní svoje povinnosti, resp. ak sú podozrenia z toho, že prišlo k vážnym pochybeniam. Čiže minister vnútra nesie plnú zodpovednosť za fungovanie svojho rezortu.
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2022 16:40 - 16:55 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán podpredseda.
Dámy a páni, kolegovia, všetky za faktické ďakujem veľmi pekne a ja sa aspoň tromi vetami povenujem tomu neúspešnému komikovi, ktorý má určitú diagnózu, ale ja ju neviem definovať a pomenovať, lebo nie som doktor, ale môžem zagratulovať pánovi Pročkovi, lebo opäť dosiahol prvenstvo a prvé miesto v tomto pléne, lebo jeho kolega Žiak skončil, takže sa dostal zase na prvé miesto, ale síce, pán podpredseda, ty si to nekomentoval, tohto človeka, ale to je, to je nonsens. On patrí medzi tú elitu v tomto pléne, ktorá fakt by mala byť zavretá. Ja som to povedal v kombinácii psychiatrická s nejakou inou, liečebňa, ale to sa nedá ani vyliečiť, lebo tento človek čo si dokazuje, je nonsens. Dnes ho sedemkrát upozornil predseda parlamentu o tom, akým spôsobom tu vykrikuje, a on ide tuto niečo vyčítať, to, že tuto kolega dole povedal asi tri slová. A on tu celé vety celý deň vykrikuje ako blázon. Ale však všetci vieme, aký je. Takže škoda reči ďalej rozprávať a myslím si, že tí, ktorí vystúpili na mňa s faktickou, presne pomenovali hlavne ministra Mikulca, lebo z koalície si ho ani jeden nejakým spôsobom ani jednou vetou nezastal, ani nevysvetlil tie prešľapy, ktoré tu poukazujeme nieže dnes, ale už niekoľko mesiacov.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2022 16:40 - 16:55 hod.

Podmanický Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja sa chcem venovať hlavne tej prvej časti vystúpenia pána poslanca Takáča, kde načrtol ten ohromný rozklad, ktorý nastal v tých princípoch právneho štátu, ktoré sa porušujú na dennom poriadku zo strany Naky. Viete, v Tretej ríši bolo Gestapo, v Sovietskom zväze bola Čeka a my máme Naku. Tie informácie, ktoré prichádzajú zo všetkých strán, ktoré sú podopreté zvukovými záznamami, ktoré sú podopreté rozhodnutiami súdov, ktoré sú súčasťou vyšetrovacieho spisu, sú naozaj hrôzostrašné. Ja opakujem, ja verím tomu, že sú tu poslanci vládnej koalície, ktorým ide o to, aby sa vyšetrili rôzne podozrenia. To je v poriadku. To nech sa vyšetruje naozaj, len nech sa to deje zákonnými spôsobmi. Veď to nemôže sa tu akceptovať, aby sa tu vyrábali dôkazy ako na bežiacom páse, aby sa tu mučili ľudia, aby sa tu vyhrážal niekto elitný vyšetrovateľ zastrelením detí, aby si tu nejaký vyšetrovateľ (reakcia z pléna), čože? No dobre. Aby tu nejaký vyšetrovateľ hovoril, že koľko znesieme mŕtvol pri vyšetrovaní. No sedem by sme mali zvládnuť. To sú naozaj hrozné veci.
Ja si myslím, že tí vládni poslanci, ktorým ide naozaj o dobro, ktorí vedia čítať, vedia počúvať, by si mali tieto veci pozrieť. Ak si to pozrú, pošlú ministra Mikulca okamžite preč. Nech sa vyšetruje, nech sa uplatňuje zákon, ale zákonnými spôsobmi. Toto, čo sa tu deje, to je také posunutie hraníc, to je taký prepad právneho štátu, že z toho ide hrôza. Na to sa nemôžete predsa, kolegovia, pozerať, toto nemôžete akceptovať. To treba zastaviť a vrátiť to znova na nejakú normálnu úroveň, aby sa normálnym zákonným spôsobom vyšetrovalo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2022 16:25 - 16:40 hod.

Podmanický Ján
Ďakujem za slovo. Ja sa chcem venovať hlavne tej prvej časti vystúpenia pána poslanca Takáča, kde načrtol ten ohromný rozklad, ktorý nastal v tých princípoch právneho štátu, ktoré
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2022 16:25 - 16:40 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za to, čo si povedal, pán poslanec Rišo. Pre mňa je zarážajúca však z toho, z toho hlavne začiatku, čo si začal hovoriť. A blázon sem, blázon tam a blázon. A všimnite si aj koalícia, aj opozícia všetci, keď hovoria o bláznovi, každý vie o koho ide. Bez toho, aby niekto povedal jeho meno. Koaliční, opoziční a všetci myslia na toho istého. No neuveriteľné. Inak ja by som to ešte vylepšil, ako ja by som ho, tak povedal kráľ bláznov, preto lebo ako tých ľudí je tu takýchto niekoľko. Ale dosť ako, ako z týchto, z týchto parlamentných a medicínskych vyjadrení ako poďme k tej otázke, ktorá tuná sa nesie celým týmto dňom. A to je odvolávania Mikulca. A pán poslanec Takáč to povedal v podstate jednou vetou. Neodolávať, odstúpiť. Samozrejme, ak sa dá, pán minister, odstúpiť. Ak ste není natoľko vydierateľný, že jednoducho odstúpiť nemôžete. Potom sa treba spýtať prečo ste takto vydierateľný a hlavne kým ste takto vydierateľný a môžeme takto pokračovať ďalej a ďalej a ďalej. No a, ak sa samozrejme dá, pán minister, ešte raz. A ja sa znovu pýtam, dá sa odstúpiť. Skúste to, či sa dá. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2022 16:25 - 16:40 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
už to tu bolo viackrát povedané aj v minulosti, keď sme odvolávali ministra vnútra Mikulca. Pamätáme si všetci dobre, kde odstúpil minister hospodárstva pán Pavlis za našej vlády, kde sa dozvedeli o tom, že z tretieho kolena jeho údajný nejaký bratranec vyhral súťaž na upratovanie na ministerstve. Všetci ste kričali, Matovič, všetci kričali a vtedajší minister hospodárstva pán Pavlis aj odstúpil. A podotýkam, tá zmluva sa ani nepodpísala. Takže tu vidíte ten rozdiel na tých miskách váh, že vy hovoríte o niečom a konáte úplne niečo iné. Takže myslím si, že toto je jednoznačne preukázané. A tak ako povedal vo svojom príhovore Robert Fico. Vy ste nastavili tú latku takým spôsobom, že hociktorá vláda, ktorá príde po vás, či to bude po predčasných voľbách alebo po riadnych voľbách v zásade bude môcť robiť všetko. Lebo sa vyhovoria, že však tá predchádzajúca vláda chcela a bola teda tzv. najtransparentnejšia, najčistejšia. Pozrite sa, čo robili. Takže v zásade my to môžme robiť tiež. Takže toto je výsledok tých, tej vašej dva a pol ročnej vlády v tých rokoch.
Dámy a páni, dovoľte mi, aby som vám prečítal citát, citáciu Romana Mikulca z roku 2020 pred voľbami, ktorú si napísal na svoj profil. Citujem: Chcem prispieť k tvorbe funkčného systém v oblasti pôsobenia a kontroly všetkých relevantných súčastí bezpečnostného systému tak, aby chránil bezpečnosť občanov a nebol zneužívaný na osobný prospech jednotlivcov. To je jeho citácia spred volieb v roku 2020. A ja vám prečítam ako by znela alebo ako by znela tá citácia teraz v skutočnosti: Chcem prispieť k tvorbe funkčného systém v oblasti môjho pôsobenia a kontroly všetkého na čo sa dá zarobiť, ošklbať, zničiť, zneužiť tak, aby som chránil svoju bezpečnosť, iných občanov organizoval tak, ako sa mi bude práve hodiť s výsledkom môjho osobného prospechu a prospechu mojej rodiny za cenu zmeny a likvidácie právneho štátu. Toto je presné pomenovanie pána ministra Mikulca, ktorý takto v dnešnej dobe koná. Ale však my sme sa dozvedeli, že on nekoná len teraz, ale koná dlhodobo, lebo už spomínané jeho vyjadrenia alebo usvedčenia určitých ľudí spred niekoľkých rokov ešte aj keď pôsobil za vlády premiérky Ivety Radičovej.
Dámy a páni, idem postupne k tým jednotlivým veciam, ale keby som mal, úprimne povedané, čítať všetko a hovoriť o tom všetkom, čo minister, minister vnútra spáchal, tak by som tu musel stáť a nestačí mi ten čas, ktorý mám k dispozícii. Minister, ktorý nakúpil, nakupuje dva vrtuľníky za 29 mil. eur bez tendra na základe priamej zákazky, kde ÚVO potvrdilo opodstatnené pripomienky dvoch ďalších uchádzačov, ktorí hovorili o tom, že za tú sumu vie poskytnúť alebo vedia ponúknuť viacej vrtuľníkov. Všetko je v poriadku. Úplne všetko je v poriadku. Ďalej. Minister, ktorý podporuje svoju rodinu a nie štát, tri štátne zákazky pre firmu Jesoba, SBS stráženie za 220 436,64. A viete koľko dala ponuku tá firma, ktorá bola druhá v poradí? 220-tis. Čiže ministrova firma, kde bol jeho brat, spriaznená firma, ktorá získala zákazku v Nemocnici sv. Michala, ktorá priamo spadá pod ministerstvo vnútra, dala o 436,64 eur viacej ako firma druhá. Čistá náhoda. Ako náhody vo všetkých ostatných prípadoch, čo sa týka pána ministra Mikulca. To nehovoriac, keď bol v prechádzajúcich rokoch v rôznych službách, teda v rôznych organizáciách štátnych ako tam pôsobilo a fungovala korupcia, rodinkárstvo a všetko je v poriadku. Minister, ktorý zasahuje do živých trestných vecí. Osobitne sa zaujíma o prípady a aktívne a nezákonne vstupuje do práce vyšetrovateľov. Však si pamätáme vyjadrenie odchádzajúceho nebohého policajného prezidenta pána Lučanského, ktorý povedal, že odchádza preto, lebo sa nechce pozerať na to, ako je spolitizovaný Policajný zbor. Ako od neho pýtal doklady vtedajší minister vnútra, teda pán Mikulec, v aktívnych spisoch. Však to je preukázané. To je, všetko je to zdokladované. Nehovoriac o prípade Daniely Santusovej, kde dával priamo pokyny. Však už útek známych troch mafiánov, ktorým zakázal dať pred zásahom, dostal jednoznačne pokyn cez policajného prezidenta, ktorý potom aj musel skončiť. Ďalej minister, ktorý riešil tú migračnú krízu. Už to tu bolo viackrát dnes povedané. A to cez spoločnosť, ktorá robila predvolebný ten večerný, tú akciu v rámci volieb pre OĽANO. A dostala zákazku napriamo za 2,5 mil. eur.
Dámy a páni, toto keby sa dialo za nás, tak sú plné námestia. Tu burcujete a neviem, čo všetko sa tu deje a všetko je teraz v poriadku. Akože to. Viete, keby to bol jeden prípad. Dobre. Druhý. Tak poviem dobre, možnože náhoda. Ale tých prípadov tu máme desiatky a stovky v prípade ministra Mikulca. Áno, stovky. Áno, stovky. Pán kolega, môžme aj interaktívne, ale sa teraz ozývate. A keď som hovoril o tých nahrávkach tých čurillovcov, tak ste mali hlavu dole a všetko bolo v pohode. To môžu akože niekoho zastreliť, obesiť. To je v poriadku. Tu sú jednoznačne preukázané veci pána ministra Mikulca, ktorý je zodpovedný za to a riadi tento celý aparát týchto vyšetrovateľov NAKA, špeciálnych prokurátorov, sudcov, všetko je to nastavené. Mali sme možnosť si vypočuť alebo prečítať pána Kalavského, ktorý sa k týmto veciam vyjadroval. Ďalej hovorí sa o tom a sú na to svedkovia, ktorí o tom hovoria, že pán minister bral úplatky. Samozrejme veď pracuje, a o tých úplatkoch hovoril pán Zurian s pánom Imrecze o 100-tis. eur pre pána Mikulca. A to bolo v poriadku? Zoberte si to, že vy tu idete odsúdiť ľudí, ste aj odsúdili, špeciálneho prokurátora na základe výpovede dvoch univerzálnych svedkov. Napríklad ten jeden svedok hovoril o tom, že pán špeciálny prokurátor zobral úplatok takým spôsobom, že prevzali peniaze v reštaurácii a ten človek, ktorý to svedčí, že on to videl z toho auta vo vnútri. A ja sa pýtam, potom, keď sa dodatočne zistilo, aj to potom zistili a povedali, že tam bolo čierne sklo v tej reštaurácii, že to nemohol vidieť dovnútra. A tuto máme dvoch ľudí, ktorí neboli obvinení, neboli nič, a bol nahratý ich nejaký rozhovor, ktorí sa medzi sebou bavili o tom, ako, ako minister vnútra zobral 100-tis. úplatok. To je v poriadku. Takže, tak ako som povedal, je tam nieže nejaký metrový rozdiel, ale to sú, to sú desať tisíce kilometrov medzi vami a tým, čo sa dialo. Nehovoriac o tom úplatku, kde hovorí ten jeho podriadený, že zobral minister vnútra 10 až 15 tisícový úplatok, resp. pýtal si províziu z danej zákazky. To je tiež všetko v poriadku. On nám tu ide presviedčať pred polrokom alebo pred rokom hovoril o tých hodinkách, ktoré sme tu už spomínali, ako hovoril, že je to fake. Však už ich prestal nosiť. No však ale my všetci dobre vieme a vy to viete tiež, že to nie je fake.
Dámy a páni, ako dostali ste to úplne do roviny, kde sa už určité veci nebudú dať vrátiť späť. A samozrejme spomínané tiež, už na začiatku som to tu spomínal, kde samotný pán minister vnútra pán Mikulec aktívne vstupuje do týchto všetkých živých procesov a kompletne to riadi. A to sme mali možnosť sa dozvedieť z jednotlivých prepisov nahrávok týchto tzv. elitných vašich vyšetrovateľov čurillovcov, ktorí hovorili vo viacerých záznamoch o tom, ako pán minister je na Špeciálnej prokuratúre, pán minister o tom vie, pán minister to rieši. Dámy a páni, toto nie je náhoda, že sa takto rozprávajú. Oni dobre vedia, že majú krytie ministra vnútra. Oni vedia, že majú krytie špeciálneho prokurátora. Oni vedia dobre, že majú krytie aj toho vášho psychiatrického pacienta Igora Matoviča. Dámy a páni, ja viem, že sa vám to ťažko počúva. Vy žijete vo svojom svete. A v takom istom svete žijete ako žije, napríklad, ja to nenazývam ho premiérom, ale váš Edko Heger, ktorý, ja keď ho počujem, on príde na tlačovú konferenciu, on je mimo reality. On normálne, ako ja som, ja som tak povedal, že on žije v nejakej inej dimenzii, v inom svete. Jeho zavrú na dva týždne. Potom ho pustia na tlačovku. A on príde na tlačovku a povie, že všetko je fantastické, úžasné, dobre sa nám tu žije. Som mal možnosť si ho vypočuť v Sobotných dialógoch ako, keď sa ho pýtala redaktorka, teda, že či idete dávať nejakú, nejaké, nejaké šeky z hľadiska nejakých zvýšených cien elektriky, energií. A on povie, načo, netreba, my nejdeme dávať nič. Však tí ľudia majú dobrú cenu. My sa snažíme, robíme, všetko je v pohode. Čo on je mimo reality. Vy sa choďte poprechádzať medzi ľudí, že či reálne ako fungujú, ako žijú, koľko platia navyše za, za potraviny, za elektriku, plyn, všetko. Akože je to pre mňa nepochopiteľné. Ja neviem, prečo, prečo vy takto konáte, ale asi je to spojené aj s tým, že tí vaši jednotliví ministri, ktorí sú nominovaní, proste, sú neschopní, sú amatéri. Nevedia to riadiť, nevedia to robiť. A preto, dámy a páni, tu prichádza jedine do úvahy začať, začať tým, že zahlasujete za odvolanie ministra vnútra pána Mikulca. Je pre mňa nepochopiteľné ako tlačíte ten balvan a tlačíte to teraz v tej menšinovej vláde. Však vy len si tak odďaľujete tú vašu, vašu klinickú smrť, ktorá už nastala veľmi dávno. Nebudete fungovať, Nebude to fungovať. Tak ako som povedal. Igor Matovič alebo tu niektorí z vás chodia za nami a podporte tento náš nejaký poslanecký návrh a tento vládny návrh. Je to dobrý zákon, atď., atď. Idete žiadať o nejakú podporu opozíciu a potom vystúpi Igor Matovič, ktorý si nedá svoju dávku a tu nonsens jeho vystúpenie. Ja neviem, čo vy chcete. Ale jediná šanca pre Slovensko, aby občania konečne dostali vládu, ktorá sa začne o nich starať, sú predčasné parlamentné voľby. A ja pevne verím, že tie prídu čím najskôr. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2022 16:10 - 16:25 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, v prvom rade chcem poďakovať dvom kolegom z koalície, ktorí vystúpili nie na obranu pána ministra, ale na ja neviem, či som mal amnéziu alebo čo, lebo som počul, pán kolega Kyselica, vy tu vystúpite tuto v pléne teraz s tým, že čo si dovolil pán Šutaj Eštok. A to vaši kolegovia, ktorí tu permanentne dennodenne vystupujú, vy ste nepočuli vystúpenie Matoviča? Čo vystúpil, akým spôsobom vystúpil Matovič? Keď vystupuje Pročko? Sedemkrát ho dnes predseda parlamentu upozornil na to, že nech tu nevykrikuje, nehuláka. Žiak chvalabohu skončil a ďalší z vašich radov, ktorí tu vystupujú dennodenne. To je jedna veľká tragédia. Takže skúsme akože si naliať čistého vína, aby to bolo úplne vyvážené. Kto tu robí ten bordel a ten chaos, kto tu vystupuje? Na jednej strane vystúpi tu váš koaličný niektorý predstaviteľ a požiada opozíciu o pomoc pri schvaľovaní zákonov a potom príde psychicky narušený Matovič a vystúpi tu. To je, to je neskutočné.
Čo sa týka, dámy a páni, odvolávania ministra vnútra pána Mikulca, tak vyjadrím sa aj k danej problematike a hlavne k tým veciam, ktoré minister roky, nie mesiace, ale roky porušuje. K vystúpeniu Igora Matoviča psychiatrického pacienta sa nebudem vyjadrovať. Viacerí z vás to dnes tu povedali, asi si nenasadil správnu dávku svojich liekov, lebo to bolo šialenstvo, čo tu zase predviedol, ale ja by som chcel skôr aj poďakovať kolegom z koalície, že asi o troch je tu viacej z hľadiska vystúpenia, nie sú tu štyria, ale asi sú tu siedmi, takže ďakujem pekne, že si to prídu aspoň vypočuť. Ja viem, že sa im to veľmi ťažko počúva. Tieto fakty, reálne fakty, ktoré tu, ktoré tu predstavujeme a poukazujeme. Ale chcel by som ja dať teraz taký apel na koaličných poslancov, ktorí aj tu nie sú a možnože nás počúvajú, že vy ste mali možnosť si vypočuť tie nahrávky tých Čurillovcov, tie autentické nahrávky, zvukové záznamy a prepisy týchto, týchto, týchto mafiánov Čurillovcov, ktorí sú aktívne v zložkách, ktorí hovoria o tom, že kľudne zastreľte dieťa. Otvárali si fľašku vína a dali si povi na to, že sa niekto obesil. Tešili sa zo smrti človeka vo väzbe. Ja sa chcem spýtať. Normálne tak ľudsky, že vám to neprekáža, nevadí vám to? Vy si myslíte, že to sa všetko, že to je všetko vymyslené. Hlavne to konzervatívna časť OĽaNA. Je pre mňa nepochopiteľné ako môžte trpieť, nie že trpieť, ale ako je nepochopiteľné pre mňa, že ako sa k tomu postavíte. Každý hlava dole. Akože toto je nonsens, keď som mal ja možnosť si vypočuť a podotýkam, to boli asi dva dni nahrávok týchto zvrhlíkov. Akože to je to normálne zavrieť. Nie do basy v kombinácii s psychiatrickou liečebňou. Keď niekto sa teší zo smrti človeka a ide si otvoriť víno, pivo a teší sa z toho, ešte si píšu všelijaké veci. To je nonsens a všetko je v poriadku, akože pomaly však to je ich nejaká voľná, voľná, voľný rozhovor.
Dámy a páni, dovoľte mi aj k ministrovi Mikulcovi, ktorý tu na začiatku alebo v rámci svojho príhovoru hovoril o tom, že, že áno, že dobre teda, tak keď jeho spriaznená firma jeho brata, kde pôsobil, získala zákazku, ktorú získala teda v nejakej elektronickej aukcii a keď teda vyhrala, lebo bola úspešná, tak že tak ma odvolajte kvôli tomuto. Pán minister, my by sme vás v skutočnosti ani nemuseli odvolávať, vy by ste mali odstúpiť sám. Už tu to bolo viackrát povedané aj v minulosti, keď sme odvolávali ministra vnútra Mikulca. Pamätáme si všetci dobre, kde odstúpil minister hospodárstva pán Pavlis za našej vlády, kde sa dozvedeli o tom, že z tretieho kolena jeho údajný nejaký bratranec vyhral súťaž na upratovanie na ministerstve a všetci ste kričali, Matovič, všetci kričali ...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2022 15:40 - 15:55 hod.

Podmanický Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že ministra môžeme odvolať aj bez jeho prítomnosti. Dôležité je, či počúvajú poslanci, či poslanci predovšetkým vládnej koalície sú ochotní naozaj zvážiť všetky tie informácie, ktoré zaznievajú z rôznych strán, ktoré spomenula aj pani bývalá ministerka Saková. Môžeme sa baviť viete o ekonomických kauzách. Za takéto ekonomické kauzy by v minulosti bol okamžite minister odvolaný, popravený médiami. Vôbec by sa o tom nediskutovalo. Čo je však oveľa závažnejšie je zlyhávanie totálne zlyhávanie a kolaps princípov právneho štátu. Tie informácie, ktoré zaznievajú z vyšetrovania tých ostro sledovaných káuz sú naozaj hrôzostrašné. Ja si myslím, že áno dá sa na to pozrieť tak, keď sú niektorí poslanci vládnej koalície, ktorí chcú za každú cenu podporovať vládu, že zatvoria oči, zapchajú si uši, nahlas sa škeria. Vidíme to aj teraz medzi nami, stačí sa pozrieť do sály a tvária sa, že všetko je v poriadku. Ale ja si stále myslím, že vládnej koalícii sú aj poslanci, ktorí si nechcú zapchávať uši, zatvárať oči a ktorým prekáža spôsob akým sa akože v úvodzovkách vymáha právo na Slovensku. Lebo právo by sa malo vymáhať právnymi prostriedkami, nemalo by sa pošliapavať až po zem v mene toho, čo citovala aj pani poslankyňa Saková, že účel svätí prostriedky. To sú naozaj hrôzostrašné veci. Ja si myslím, že vládni poslanci, máte v rukách, by ste to.. (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis