Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

2.12.2020 o 18:44 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 2.12.2020 18:44 - 18:58 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, pán spravodajca, dámy a páni, kultúra ako vždy na konci, deň sa blíži ku koncu a znovu máme tuná teda čosi hovoriť o kultúre v takomto krátkom čase, ale pokúsim sa byť stručný aj vecný. Ja len vychádzam ako pri týchto mojich úvahách z vyhlásenia vlády, z kultúry, ktorá hovorila o tom, že teda kultúra je na chvoste, a teda všetko možné chce spraviť pre to, aby nebola. No a samozrejme, taká prvá veta, nebudem tuná ďalej teda vykladať z toho programového vyhlásenia vlády, čo všetko bolo o kultúre povedané a na čo všetko tuná budem narážať a v podstate pýtať sa, či sa to dá za takýchto okolností pri tomto návrhu realizovať.
Jednoznačne treba povedať, že kultúra sa vždy tak chová a bude sa tak chovať počas toho roka, akého máme ministra financií. Keď ten minister financií má vzťah ku kultúre, tak kultúra úplne inak vyzerá. Keď ten minister vzťah ku kultúre nemá, tak, bohužiaľ, tá kultúra je na chvoste. A ja som presvedčený, že súčasný minister financií má vzťah ku kultúre a len akosi pani ministerka kultúry v tejto chvíli ako istá prevodová páka nevedela isté veci zabezpečiť.
A teda k veci a k rozpočtu. Predložený návrh rozpočtu kapitoly ministerstva kultúry na roky ´21 – ´23 svojimi základnými parametrami len konzervuje kritickú finančnú situáciu, do ktorej sa dostal sektor kultúry a kreatívneho priemyslu v dôsledku koronakrízy a prijatých protiepidemiologických opatrení. Nielenže negarantuje navýšenie rozpočtových prostriedkov na budúci rok, ale nezakladá ani jasné priority a strategické zámery ministerstva na nasledujúce obdobie. Početné reformy a strategické zámery, o ktorých sa hovorí v programovom vyhlásení vlády za oblasť kultúry, nenachádzajú teda v návrhu rozpočtu ministerstva kultúry finančnú oporu.
Spomeniem len niektoré zo záväzkov obsiahnutých v tomto základnom programovom dokumente vlády pod bombastickým titulkom Životaschopná a sebavedomá kultúra, ktorá napomáha rozvoju kreatívneho a ekonomického potenciálu Slovenska:
a) posilniť viaczdrojové financovanie štátnej kultúry,
b) znížiť pamiatkový dlh,
c) zaviesť efektívny sponzoring v kultúre,
d) vytvoriť systém strategického plánovania a prijať národný investičný plán v oblasti kultúry a tak ďalej.
Samozrejme, tie reči o tom, "prázdna špajza" a tak ďalej a tak ďalej, "najväčšia hospodárska kríza od čias druhej svetovej vojny", o necelom roku pri vláde a podobne, už teda čakám reakcie, my však neschvaľujeme len rozpočet na budúci rok, ale aj finančný rámec rozvoja kultúry na nasledujúce trojročné obdobie.
Moje tvrdenie, že uvedené a ďalšie záväzky z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky nemajú v tejto chvíli reálny ekonomický základ, dokumentuje aj výhľad výdavkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky podľa programovej štruktúry, ktoré vo väčšine položiek na roky ´22 a ´23 stagnujú na úrovni návrhu rozpočtu na rok ´21. Minimálny nárast rozpočtových zdrojov predstavuje len navýšenie kapitálových výdavkov na zavŕšenie rekonštrukcie sídelných budov Slovenskej národnej galérie, Štátnej opery v Banskej Bystrici, hradu Krásna Hôrka a Spišského hradu.
Vzhľadom na neadekvátny rozsah a neefektívnosť realizácie doterajších podporných nástrojov na kompenzovanie dôsledkov protiepidemiologických opatrení na kultúru a kreatívny priemysel vidím len veľké potenciálne riziko návrhu rozpočtu ministerstva kultúry na roky ´21 až ´23 aj v nedostatočnom zabezpečení inštituciálnej podpory štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií, mnohé z ktorých už v priebehu tohto roku zápasia s veľkými finančnými problémami v dôsledku výpadku plánovaných príjmov. Je evidentné, že bez výraznej dodatočnej finančnej podpory nedokážu naše najvýznamnejšie národné kultúrne inštitúcie prekonať dôsledky krízy a plnohodnotne plniť svoje nezastupiteľné poslanie.
Z návrhu rozpočtu na rok ´21 však nie je zrejmé, ako chce ministerstvo kultúry saturovať tieto objektívne požiadavky. Očakávaná výška podpory sa nedostane ani tzv. neinštitucionálnej kultúre, kreatívnym odvetviam a samostatným umeleckým tvorcom, lebo návrh rozpočtu nepredpokladá navýšenie finančných prostriedkov ako dodatočný systém, ako dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, tak ani príspevkov do existujúcich podporných fondov (Audiovizuálny fond, Fond na podporu umenia, Fond na podporu kultúry národnostných menšín), navyše zrušením základného zdroja financovania umeleckých fondov (t. j. Literárny fond, Hudobný fond, Fond výtvarných umení) až do konca roku 2021 sa fakticky paralyzuje ich rozmanitá podporná činnosť, ktorú využívali spisovatelia, herci, výtvarní umelci a predstavitelia ďalších kreatívnych profesií nielen v uplynulých rokoch, ale aj po vypuknutí koronakrízy.
Keďže Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v návrhu rozpočtu neplánuje v roku ´21 kompenzovať umeleckým fondom výpadok uvedených príjmov, počíta pravdepodobne s ich likvidáciou.
V tejto chvíli by som chcel poznamenať len jednu vec. Dámy a páni, za dvanásť rokov tej vlády, na ktorú tak vehementne nadávate, nebola zrušená jedna jediná kultúrna inštitúcia. Všetky inštitúcie, posledné inštitúcie, ktoré boli zrušené, boli zrušené za ministrovania ministra kultúry Kňažka, a boli to súbory ako, a hudobné súbory, samozrejme, opereta Novej scény, Komorná opera, nezmyselné prehodnotenie toho tzv. Moyzesovho kvarteta spod filharmóniou, keby vtedy nebola, keby neexistovala v tejto chvíli Senica ako mesto... (reakcia z pléna), pardon, Skalica, prepáčte, pardon, pardon, ospravedlňujem sa (reakcie z pléna), Skalica, Skalica, ďakujem veľmi pekne, pani primátorka, Skalica, tak v tejto chvíli by ako toto kvarteto neexistovalo. Veľká vďaka Skalici, že sa tak stalo, preto lebo špičkoví muzikanti, ktorí vtedy ako komorné teleso boli pod Slovenskou filharmóniou, by asi už dnes neboli. Čiže len vďaka naozaj Skalici, a vôbec, Skalici treba poďakovať aj za iné hudobné druhy a za Janka Blaha a všetko, čo s ním súvisí a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej, ale o tom vy viete oveľa lepšie ako ja, takže pokračujem, bohužiaľ, ďalej s týmito negatívnymi správami.
Výraznejšou podporou, výraznejšiu podporu pri obnove zastaralého technologického zázemia treba urýchlene poskytnúť napríklad Tlačovej agentúre Slovenskej republiky, ktorá poskytuje širokú škálu služieb verejnosti v oblasti agentúrneho spravodajstva. Kolabujúci informačný systém ohrozuje plnenie poslania Tlačovej agentúry Slovenskej republiky ako osvedčeného nástroja pravdivých informácií zo všetkých oblastí spoločenského, spoločensko-politického života na Slovensku i v zahraničí, čo sa bezprostredne vzťahuje aj na zabezpečenie proklamovaných úloh v boji proti dezinformáciám a konšpiračným informačným zdrojom.
Schválením zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva kultúry sa zmenila štruktúra programov dotačného systému, čo predložený návrh výdavkov rozpočtovej kapitoly ministerstva kultúry na roky ´21 až ´23 nereflektuje. V súvislosti s tým navrhujem upraviť programovú štruktúru dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súlade s novým zákonom a zabezpečiť tak finančné krytie novoustanovených programových titulov. V opačnom prípade si vôbec neviem predstaviť toto naplnenie.
Absolútnou prioritou nového zákona bolo vytvoriť v štruktúre dodatočného, dotačného systému ministerstva kultúry samostatný program zameraný na odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí alebo znižovanie negatívnych vplyvov mimoriadnych situácií na oblasť kultúry, ktorý sme všetci podporili. V predloženom návrhu rozpočtu však nie sú na tento účel vyčlenené žiadne finančné prostriedky. Navrhujem teda, aby sa v blízkej budúcnosti rozpracoval návrh, aby sa do návrhu výdavkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zaradil uvedený výdavkový titul s adekvátnym finančným zabezpečením na roky ´21 – ´23 a analogickým spôsobom odporúčam vyrovnať sa aj s ďalšími novými programovými prvkami dodatočného systému, dotačného systému ministerstva kultúry, ktoré predstavuje aktivity v oblasti kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu, ako i podpora rozvoja mediálnej výchovy vrátane boja proti dezinformáciám.
Pán minister, mohol by som pokračovať tuná rôznymi tabuľkami, ktoré som si prečítal, avšak na záver môžem povedať len jednu jedinú vec. Rozpočet nepočíta vôbec s krízovým scenárom tretej vlny COVID-u v roku ´21. Nepočíta so stratami na iných príjmoch pre vlastné divadlá s vynútenými reštrikčnými opatreniami vo vzťahu ku COVID-u. Plánovaný rozpočet pre divadlá je voči ostatným rozpočtom, rozpočtovým kapitolám absolútne nevyrovnaný. A je mi ľúto, že to musím takto povedať. Tých 10 %, ktoré bude chýbať Slovenskému národnému divadlu a iným divadlám, pocítime v tej ďalšej sezóne, už to vlastne cítime teraz. A nebudeme to cítiť ani na sólistoch, ani na zborákoch, ani na činohercoch, budeme to cítiť na tom obslužnom personáli, preto lebo tieto zložky sa nám budú rozpadať, ktoré už dnes proste pracujú za hranicou svojich možností, preto lebo oni idú priamo, sú napojené aj tie výkonnostné odmeny, ktoré dnes neexistujú a ktoré takto idú dole (rečník urobil rukou pohyb zhora nadol), preto lebo jednoducho sa nehrá.
Čiže my nielenže sme zrušili takýmto spôsobom stú sezónu Slovenského národného divadla a s tým vlastne všetky ostatné divadlá, ktoré na to nadväzujú, ale sme vlastne zrušili aj tú ďalšiu sezónu, preto lebo tá príprava nie je vlastne žiadna. Zmluvy sa nepodpisujú, hrajú sa len náhradné komorné diela s dvomi-tromi ľuďmi. No neviem, ja som, ja som skutočne z tohto všetkého veľmi smutný a úprimne, proste všetko toto pôsobí likvidačne predovšetkým na Slovenské národné divadlo. V investičných zámeroch nepočíta sa s rekonštrukciou starej budovy SND ani technického parku a novej budovy Slovenského národného divadla. Ministerstvo kultúry uprednostňuje, uprednostňuje investičné výdavky v čase krízy napriek nekrízovému stavu infraštruktúry Slovenskej národnej galérie, hradu Krásna Hôrka, ktorý je už stabilizovaný, Spišský hrad, Banská Bystrica a tak ďalej.
Ministerstvo kultúry nestabilizuje a nesanuje vlastné inštitúcie v zriaďovaní, v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry. Ministerstvo kultúry nepočíta so sanovaním nezriaďovanej kultúry v oblasti umenia a kultúry prostredníctvom fondu pomoci, rozpočet nie je navýšený vo formáte covidovej pomoci. Ministerstvo kultúry, paradoxne, uprednostňuje len úzke spektrum tzv. kultúrneho priemyslu a to len, to len ako audiovizuálny priemysel. Ostatné ako keby neexistovali. Rozpočet je nekoordinovane navyšovaný v priebehu rokov ´21 až ´23.
A už len takú, takú perličku na záver si vám dovolím prečítať, čo som si našiel vo výročnej správe Slovenského národného divadla. Podľa výročnej správy z roku 2019 SND malo príspevok na mzdy plus odvody pre 915 zamestnancov 15 mil. eur. Rómske hliadky, ktoré majú 816 členov, dostali 19 miliónov. Ja netvrdím, že rómske hliadky dostali veľa, ja tvrdím, že Slovenské národné divadlo dostalo málo. A to je veľký rozdiel.
Jednoducho takýmto spôsobom sa veľmi obávam vôbec o to, aká bude, ako bude slovenská kultúra na Slovensku vyzerať v tom ďalšom roku. Pokiaľ nezachránime aspoň erbové inštitúcie, tak v tejto chvíli hrozí zánik, no a to si slovenská kultúra po sto rokoch svojej existencie aj so svojimi erbovými inštitúciami naozaj nezaslúži.
Takže, pán minister financií, držím vám palce a dúfam, že niečo s tým spravíte, lebo je to len a len vo vašich rukách. Ministerka kultúry je na tieto veci slabá a poslanci, na ktorých sa tuná obraciam s dôverou, z výboru pre kultúru a médiá asi tiež, lebo jednoducho je to, je to skutočne len na vás a je to i určenie si istých, istých priorít aspoň v rámci kultúry a v rámci erbových inštitúcií, keď už nehovorím o ďalších veciach.
Ďakujem za pozornosť, dámy a páni.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.12.2020 17:06 - 17:07 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, chcel by som navrhnúť, aby sme nebrali do úvahy správu výboru pre kultúru a médiá a aby, navrhujem, aby zasadlo poslanecké grémium a prerokovalo otázku toho, že bol zvolaný výbor pre kultúru a médiá v čase zasadnutia pléna dnes o tretej aj rokoval dnes o tretej a prijal uznesenie v rozpore so základnými princípmi rokovania Národnej rady, ktoré, aj keď nie sú výslovne uvedené v zákone o rokovacom poriadku, ale vyplýva to zo slobodného výkonu poslaneckého mandátu, kedy poslancovi nie je možné brániť v rokovaní v pléne a v tom čase nemôžu zasadať výbory, kde má poslanec takisto povinnosť a má mať aj možnosť sa zúčastniť. A malo by sa teda rozhodnúť, že či takéto konanie je v súlade alebo nie, lebo potom všetci predsedovia môžu zvolávať výbory počas schôdze pléna.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.12.2020 17:05 - 17:05 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Pán podpredseda, ja som predložil písomne návrh kvôli ekonomike času, aby sme voľbu pod tlačou 339, ktorá má ísť teraz, vykonali súčasne s voľbou, ktorá je uvedená ako tlač 338 a 340, to je voľba predsedov výborov a voľba generálneho prokurátora, pretože teraz budeme hodinu a pol sčítavať hlasy a stratíme čas. Logiku má pokračovať v rozprave o štátnom rozpočte a potom zajtra alebo pozajtra hlasovať alebo voliť členov Rady pre vysielanie a retransmisiu. Iba kvôli ekonomike času.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2020 17:03 - 17:04 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne kolegom za všetky faktické poznámky. Som rád, že sa to udržalo vo vecnom tóne. Ak dovolíte, nebudem ich všetky komentovať. Dám na záver len jednu, jednu myšlienku, ktorá bola uvedená od ministra školstva: "Dosť bolo písania stostranových dokumentov. Pracujeme na modernom školstve v oblasti digitalizácie. (...) Digitalizácia patrí medzi najambicióznejšie oblasti. (...) Cieľom digitalizácie je, aby boli v školách digitálne technológie k dispozícii pre učiteľov aj žiakov v špeciálnych učebniach s možnosťou zapožičania techniky aj domov."
Chce to už iba jedno číslo. Rozpočet na rok 2021 oproti roku 2023 na informačné technológie v regionálnom školstve -17,3 %.
Ďakujeme pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2020 16:56 - 16:58 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Som rád, pán poslanec Petrák, že ste podrobne rozobrali túto kapitolu rozpočtu školstva. V návrhu rozpočtu počíta vládna koalícia s poklesom výdavkov na zabezpečenie prevádzky vysokých škôl a vysokoškolského vzdelania o 7 % v porovnaní s týmto rokom. Ako je možné, že vysoké ško... na vysoké školy a na slovenskú akadémiu ste absolútne pozabudli, keď vo vládnom programe máte, že budete podporovať školstvo? Čakal som, že keď je to tak, že príde aj reforma vysokých škôl a takisto príde aj reforma základných škôl. Nikde to nie je povedané.
Na druhej strane v kapitole zvyšujete rozpočet športu z 35 na 150. Ja berem, že šport potrebuje tie prostriedky, ale takisto ich potrebujú, potrebuje aj kapitola školstva a hlavne vysoké školy.
Takisto tu moji predrečníci hovorili, pokiaľ sa týka detí do škôl a to nielenže stredných škôl, ale aj vysokých škôl. Keď zoberete, tak stredoškoláci aj vysokoškoláci všade sa flákajú po uliciach, v mestách a proste mohli chodiť do školy a tým pádom by sme proste neboli v tej situácii, v ktorej sú. Sú prakticky rukojemníkmi tejto vlády, hlavne pokiaľ sa týka rozporu, ktorý je medzi premiérom a podpredsedom vlády z hospodárstva.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2020 16:54 - 16:56 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec Petrák, chcem ti na úvod poďakovať za tvoje vystúpenie. Ako ťa dlhé roky už poznám, vždy sa venuješ odborným veciam, pripravuješ si vždy vecné vystúpenia pri všetkom a pri tomto vystúpení si zúročil aj tvoje skúsenosti, keď si vykonával funkciu predsedu školského výboru. Takto nejako má vyzerať vystúpenie poslanca k rozpočtu v tej kapitole, ktorej sa venuje odborne niekoľko rokov. Ten problém je tu ale ten, že z tej strany vládnej koalície, ktorí by tu teda mali obhajovať tento návrh rozpočtu aj po jednotlivých kapitolách, a tak isto ten, tí terajší predsedovia výborov, by sa očakávalo, že tu bude nejaká vecná oponentúra, že tu bude súboj argumentov. Nič takého sa tu nedeje. Naozaj tu boli z vládnej koalície sedem-osem poslancov počas prerokovávania zákona roka.
Takéto vystúpenie mal aj pred tebou, samozrejme, pán poslanec Kamenický. Pokiaľ ja som v tomto parlamente, a dosť dlho, vždy po vystúpení bývalého ministra, ktorý teda bol potom vo funkcii poslanca, vystúpil minister a oponoval mu v tej kritike, ktorú, ktorej podrobil rozpočet. Nazdávam sa, že pán minister Heger premeškal túto príležitosť alebo nemal argumenty do súboja s Kamenickým.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2020 16:52 - 16:54 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ja sa ti chcem, pán poslanec Petrák, poďakovať za veľmi podrobné zhodnotenie rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva. A to, čo si spomínal v percentách v prípade vysokoškolského vzdelávania a vedy, ja skúsim uviesť v absolútnych číslach.
Výdavky na vysokoškolské vzdelávanie, vedu a sociálnu podporu študentov klesajú o 22,9 mil. eur. Predstavujú tak len 96 % výdavkov tohto roku. Pokles do roku 2023, tak ako je v samotnom návrhu uvedený, je ešte výraznejší. Ten pokles pre vysoké školy je zo sumy 611,5 mil. eur v roku 2020 plánovaný v roku 2023 len na sumu 534,6 mil. eur. Vysokoškolské vzdelávanie a veda sa tak dostávajú na absolútny okraj spoločenského aj politického, ale zrejme aj ekonomického záujmu. Prvýkrát v histórii Slovenskej republiky sa v rozpočtovej kapitole ministerstva školstva alokuje na kapitálové výdavky nula eur. Je to prvýkrát v histórii. Nikdy takáto zlá situácia od roku 1993 nebola. Prostriedky na rozvoj vysokých škôl medziročne klesajú o 50 %. Keď toto všetko spočítame, tak sa dostaneme k absolútnemu číslu prevyšujúcemu sumu 27 mil. eur. Aký to bude mať dopad? Aký bude výsledok v budúcom roku? Asi ten, že viaceré univerzity a verejné vysoké školy ohlásia hromadné prepúšťanie. Jedna univerzita v Košiciach už k tomuto vydala stanovisko a ohlásila ako prvá hromadné prepúšťanie učiteľov a vedecko-výskumných pracovníkov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2020 16:50 - 16:52 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Matovičova vláda okráda deti o budúcnosť a asi sa zhodneme na tom, že bez vzdelania tieto deti žiadnu budúcnosť v modernej ekonomike mať nebudú. Tu sa naozaj rodí stratená generácia, toto je plánované zotročovanie Slovenska, slovenského národa. A ja sa pýtam úplne logicky, prečo do kina decká ísť môžu a prečo do školy ísť nemôžu? Prečo prvý stupeň ísť môže a druhý stupeň ísť nemôže? To ako ten COVID chodí iba po tých triedach tých starších žiakov a tých mladších obchádza? To má akú logiku, preboha?! Prečo robia z detí rukojemníkov svojich koaličných sporov? Koho zaujíma na Slovensku, čo si myslí Sulík a Matovič a aké si invektívy vymieňajú cez facebook? Toto naozaj rodičov nezaujíma. Prečo všade v zahraničí pri lockdownoch prvé otvárajú školy a ako posledné ich zatvárajú a my to robíme presne naopak? Prečo sa tu zrazu začína diskusia, že sa bude podmieňovať povinná školská dochádzka očkovaním? Veď to je porušovanie ústavných práv, to sú vyhrážky, ktoré sú veľmi, veľmi nebezpečné. Prečo tu teraz chceme trápiť malé deti násilným špajchlovaním? To sú neuveriteľné veci, ktoré sa tu dejú, porušovanie ľudských práv, sociálneho práva na vzdelanie.
Viete, ja učím dištančne na vysokej škole a viem si veľmi živo predstaviť, že na strednej škole je to nepredstaviteľné. To nemá budúcnosť. Vy rozprávate ako učiteľ do čiernej obrazovky. Pri vysokoškolákoch je ešte nejaká šanca, že počúvajú. Ale pri stredoškolákoch alebo pri druhom stupni základnej školy? Neexistuje, aby ste dokázali takto kvalitne učiť tie malé deti. Čiže tu sa treba zamyslieť a konečne pustiť deti do škôl. Tuto je otázka budúcnosti slovenského národa. Ja si pamätám, ak to ešte stihnem, v 19. storočí konzervatívni vládcovia mali takú teóriu, že ľud musí byť nevzdelaný, aby sa ľahšie ovládal. Obávam sa, že túto teóriu si osvojila aj Matovičova vláda na čele s plagiátorom na jej čele.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2020 16:48 - 16:50 hod.

Baška Jaroslav Zobrazit prepis
Ľubo, ďakujem veľmi pekne za vystúpenie. Presne, bol si dlhé roky aj predsedom školského výboru a je ti táto téma veľmi blízka. Ja súhlasím s tým, aby sme tie deti naozaj poslali do škôl. Ja mám doma tri deti, jedno je na základnej, druhé na strednej a teda už dcéra dospelá na vysokej škole, a vidím, ako to celé funguje. A nerobme z týchto detí naozaj rukojemníkov, pretože to, že sa hádajú dvaja koaliční partneri, kto príde s lepšími návrhmi na to, ako sa majú deti vrátiť do škôl, je predsa, je predsa hanba a je to nemysliteľné a chýba trošku takého triezveho rozumu v tejto, v tejto vláde.
Aj mne tiež vypisujú rôzni rodičia, že prečo tie stredné školy neotvoríme týmto, týmto deťom, pretože sa chcú učiť, naozaj vzdelávať a naozaj to školstvo bolo nepripravené a táto COVID kríza nás naozaj zastihla v plnej, plnej nahote. Čiže som za to, aby sme tie deti čo najskôr poslali do škôl. Ja neviem, prečo by sme ich mali testovať, pretože na jednej strane deti môžu chodiť napríklad do kina teraz a tam nemusia byť testované, hej? To dáva aký, aké racio, aký význam, aký zmysel to dáva celé?
Som rád, že si spomenul aj dopady zdvojnásobenia daňového bonusu rodičom za deti, pretože to bude veľmi negatívne na rozpočty miest, obcí, vyšších územných celkov, pretože bude znížený výpadok dane z príjmov fyzických osôb.
A ešte jednu vec, ktorú teda využijem a poviem teraz v tejto faktickej, je to, že vláda by mala kompenzovať aj výpadok tržieb napríklad z cestovného v prímestskej autobusovej doprave alebo mestskej hromadnej doprave, pretože sú to veľké čísla, ktoré budú chýbať v rozpočtoch, v rozpočte samospráv budúci rok.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2020 16:44 - 16:46 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V nadväznosti na slová pána kolegu Ľuba Petráka, ktorý sa vyjadril o dištančnom vzdelávaní ako o čomsi, čo teda tou našou spoločnosťou hýbe veľmi negatívne. Ja by som chcel poukázať ešte na jeden fakt, ktoré toto, ako tieto rôzne machre-čachre s tými našimi deťmi priniesli. Totižto tu sa stala jedna hrozná vec. Tu sa spravilo z jedného, z jednej povinnej školskej dochádzky, ktorá je garantovaná ústavou, sa spravila dobrovoľná školská dochádzka. A na tom, to je to najhoršie, preto lebo ako vy tie deti znovu naučíte návykom? A ide hlavne o tie problémové skupiny obyvateľstva, ktoré, ako všetci vieme, že existujú, kde jednoducho matka príde a povie, no tak nepríde to dieťa moje do školy, preto lebo mám taký pocit, že by sa mu mohlo niečo stať. Proste toto všetko, čo sa tu dlhé roky budovalo a budovalo, budovalo v rámci povinnej školskej dochádzky, dnes všetko ide hore komínom. Strácajú sa návyky a vzniká nám stratená generácia, čo teda považujem za absolútne obludné.
No a v súvislosti s tým, čo som si prečítal na sociálnych sieťach asi pred piatimi minútami, tak budem citovať: "Testovanie preberám do vlastných rúk," vypotil Matovič na sociálnych sieťach pred chvíľou. No tak nech nás Boh ochraňuje, ak tento človek niečo preberá do svojich rúk. A už to ide úplne mimo ministra školstva, ktorého teda skutočne ľutujem, lebo takýmto spôsobom byť v závislosti na niekom, kto si osobuje takéto práva, považujem v tejto chvíli za nehorázne, trestuhodné a dokonca, si myslím, súvisiace aj s trestnoprávnosťou.
Skryt prepis