Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2020 o 18:36 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2020 18:36 - 18:38 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážený pán poslanec Petrák, ja by som sa chcel prihovoriť za váš návrh a podporiť ho a odôvodniť to tým, že treba rozlišovať naozaj medzi funkčným miestom profesora, kde ako jednou z podmienok na to, aby mohol byť niekto vymenovaný do funkčného miesta profesora, je, aby získal vedecko-pedagogickú hodnosť profesora. A získanie vedecko-pedagogickej hodnosti profesora na základe celého procesu a obhajoby pred vedeckou radou je potom samotné ceremoniálne vymenovanie pani prezidentkou.
Len keď hovoríme o, teraz tá formulácia, ktorá je navrhnutá v pozmeňovacom návrhu, ktorý je v spoločnej správe v bode 1, hovorí, že pani prezidentka, že sa menia slová "vymenúva vysokoškolských profesorov" nahrádzajú slovami "vymenúva a odvoláva vysokoškolských profesorov". Len tá formulácia nie je správna a je zavádzajúca, pretože pani prezidentka nemôže odvolať profesora, ona ho neodvoláva z funkčného miesta profesora. Ak teda mu bude odňatý titul, tak mu bude odňatý, ale on nebude, nemôže ho, pani prezidentka ho nemenuje do funkčného miesta, ona vymenúva ho ako do vedecko-pedagogickej hodnosti. A z tejto hodnosti ho nemôže odvolať, keď sa tým, že sa odníme ten titul, tak sa mu odníme vedecko-pedagogická hodnosť podľa zákona, ale to nie je odvolanie z funkcie, lebo to nie je funkcia. Čiže z tohto pohľadu ja považujem za nesprávne, nesprávnu tú formuláciu vôbec, ktorá je navrhnutá v tomto pozmeňovacom návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2020 18:31 - 18:35 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, v prípade novely ústavy bolo o čom, ale tá rozprava je relatívne dlhá. Rad tých pripomienok, ktoré mám aj ja k zneniu textu novely ústavy, tu už zaznelo a ja sa chcem dotknúť iba vecí, ktoré sa týkajú školstva.
Prijali sme novelu zákona 131/2002 o vysokých školách, kde sme umožnili odoberanie titulov vedecko-pedagogických a umelecko-pedagogických profesor s tým, že tento krok nemal oporu v ústave v prípade odoberania titulov pani prezidentkou. Pani prezidentka predmetný návrh zákona vrátila, vládna koalícia ho preschválila v pôvodom znení, pričom nerešpektovala pripomienky pani prezidentky, pričom je potrebné povedať, že tieto pripomienky boli jednou z možností riešenia úplne komfortným spôsobom. A nechala z hľadiska ješitnosti, ťažko mi, ťažko mi tento stav hodnotiť, text zákona v pôvodnom znení. Dohoda bola, že dôjde k novele ústavy a v otvorenej, v otvorenej novele sa udelí pani prezidentke možnosť vymenúvať a odvolávať vysokoškolských profesorov, tak ako je to dnes napísané v pozmeňujúcom návrhu v spoločnej správe bod č. 1.
A túto vidím čiastočne jeden problém. V čase, keď bola prijímaná ústava v pôvodnom znení, neexistovali funkčné miesta docentov a profesorov, existovali, existovala len vedecko-pedagogická hodnosť, ktorá bola totožná s funkčným miestom profesora a docenta. V zákone o vysokých školách, ktorý bol prijatý v roku 2002, je § 76, ktorý hovorí o udeľovaní vedecko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov, to je prvý paragraf a § 77, ktorý hovorí o obsadzovaní miest vysokoškolských učiteľov, teda funkčných miest docentov a profesorov.
Z tohto pohľadu, keďže existujú dve rôzne skupiny či vedecko-pedagogický titul a funkčné miesto, by sa mi zdalo, že by bolo úplne racionálne to pomenovať tak, že vymenúva, teda nie vymenúva a odvoláva vysokoškolských profesorov, ale udeľuje a odoberá titul vedecko-pedagogické a umelecko-pedagogické tituly profesor, lebo tým pádom by to bolo úplne, úplne jasné, že ide o odobratie titulu, pričom v tej, v tej chvíli je na vysokej škole, či človek stráca aj pracovné zaradenie, nakoľko pracovné zaradenie môže byť obsadené aj s človekom, ktorý nemá príslušnú vedecko-pedagogickú hodnosť až na obdobie piatich rokov.
Z tohto pohľadu sa mi zdá, že je tam určitá miera právnej neistoty, či vo chvíli, keď dôjde k takémuto odobratiu titulu, to znamená, že dôjde aj k ukončeniu obsadenia pracovno-právneho miesta. A preto pokiaľ sa stotožňujete s takouto interpretáciou tohto problému, myslím si, že ešte je stále čas otvoriť rozpravu v druhom čítaní ešte raz a doplniť tam upresnenie, ktoré by tento problém riešilo.
Chcem podotknúť, že na riešenie tohto v zásade triviálneho problému odoberania titulov, je čas niekoľko mesiacov a je mi ľúto, že aj takto jednoduchý problém v ústave riešime takýmto spôsobom, ktorý nedáva jednoznačnú odpoveď.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2020 16:29 - 16:30 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, ja sa vás chcem trošku opýtať, či poznáte celú tú procedúru, ktorá v súvislosti s dôchodkovou reformou je rozbehnutá. Ja som veľmi prekvapený tomuto, pretože pán minister najskôr predložil pred verejnosť zásady ústavného zákona. Následne predložil návrh, ktorý je teraz v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Hovorím stále o ústavnom zákone.
K tomuto dávajú sociálni partneri, odborári, zamestnávatelia, dôchodcovia, všetky odborné inštitúty pripomienky a teraz čakajú na rozporové konanie. Ale pýtam sa, veď toto je, toto je už absolútne ignorantstvo sociálneho dialógu. To je oklamanie tých ľudí. Veď beží to štandardne, prečo sa to urýchľuje teraz cez ústavu, ktorú predkladá pani ministerka Kolíková.
Nerozumiem tomu, pretože ten postup bol dobre rozbehnutý, ale sme na tom úplne, úplne zle. Obchádzame základné pravidlá a prečo ideme v tomto prípade s tými ľuďmi, ktorí mali tú ambíciu, dali si námahu, odborne to pripomienkujú. Ja nejdem k obsahu, ale tá forma a procedúra je celá, celá spochybnená a nerozumiem prečo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2020 16:27 - 16:28 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, vy ste nebol v predchádzajúcom parlamente, ale ste príslušníkom strany SME RODINA, kde Boris Kollár a všetci vtedajší poslanci opozície za túto stranu hlasovali za zastropovanie veku odchodu do dôchodku.
Aj na základe tohto kroku ste získali hlasy od občanov, aj na základe tohto kroku máte dnes taký počet mandátov, aký máte. To, čo robíte dnes, je farizejstvo, zrada občanov a verím, že sa vám to spočíta. Lebo takto vykuchať zastropovaný vek odchodu do dôchodku pozmeňujúcim návrhom v druhom čítaní novely ústavy, prepáčte, neprichádza mi na um iné slovo, toto je svinstvo. Toto je čisté svinstvo, ktoré, ktoré musí byť nejakým spôsobom potrestané.
Ako môžete povedať, že primeraným alebo primeranou náhradou za zastropovanie je, že poviete, že bude primeraný vek odchodu do dôchodku, primerané zabezpečenie. Absolútne vágne pojmy, ktoré nie sú doložené žiadnym návrhom zákona, a ktoré si každá zmena zmení.
Vy chcete, aby sociálny systém Slovenskej republiky bol menený každou zmenou vládnej garnitúry? O akej stabilite hovoríte? Vrátane pani ministerky, ktorá hovorí, že je potrebné robiť zmeny ústavy preto, aby bola právna stabilita, právna istota v tejto krajine. Aj táto zmena hovorí jedine o tom, že zavádzate neistotu a možnosť meniť charakter krajiny každé štyri roky. Hanba, hanba a ešte raz hanba.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.12.2020 16:16 - 16:18 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Ďakujem. Chcem pánovi podpredsedovi Národnej rady pripomenúť, že dostal stanovisko, ktoré, samozrejme, nikdy neprečíta. Tak ak dovolí, pán podpredseda, ja ho prečítam v jeho mene.
"Navrhovaná zmena Ústavy Slovenskej republiky pokiaľ ide o prokuratúru, predstavuje vážny zásah do ústavného postavenia prokuratúry. Táto zásadná zmena nebola predmetom žiadneho pripomienkového konania, žiadnej odbornej diskusie, nepredchádzali jej žiadne analýzy, s Generálnou prokuratúrou nikto nekonzultoval tento pozmeňujúci návrh. V právnom štáte je neprípustné pozmeňujúcim návrhom uplatneným až v druhom čítaní na návrh skupiny dvadsať poslancov meniť ústavné postavenie akéhokoľvek štátneho orgánu. Takýto zásah nemožno charakterizovať inak ako prejav svojvôle, ako zneužitie zákonodarnej iniciatívy poslancov Národnej rady.
Navrhovaná zmena Ústavy Slovenskej republiky vytvára z prokuratúry štátne zastupiteľstvo. Ustanovuje kontrolu vlády nad jej činnosťou. Preto nemožno vylúčiť, že v nasledujúcom období sa v legislatívnom procese znova objavia snahy o ovládnutie prokuratúry."
Toto je stanovisko, pán podpredseda Národnej rady, Generálnej prokuratúry, ktoré vyšlo v tomto okamihu, a ja som preto naozaj pán podpredseda Národnej rady, šokovaný, že takýto zásadný zásah do postavenie ústavného orgánu, lebo hovoríme o prokuratúre, vznikol takýmto amatérskym a ponižujúcim spôsobom na pôde Národnej rady Slovenskej republiky cez pozmeňujúci návrh bez akejkoľvek diskusie.
Pani ministerka, obraciam sa cez pána Grendela na vás, nesúhlaste s tým, aby nad rámec vašej novelizácie Ústavy Slovenskej republiky sa vôbec hlasovalo o tom, že z prokuratúry idete urobiť štátne zastupiteľstvo, nástroj boja proti opozícii, pretože o nič iné v tomto návrhu, ako o kriminalizáciu opozície nejde.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 3.12.2020 15:21 - 15:22 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené dámy, páni, mám interpeláciu pre ministra školstva, ktorá vychádza z podnetov občanov, ktoré som dostal vo veci neotvorenia 2. stupňa základných škôl, stredných škôl, gymnázií a učilíšť, keď k tomuto nie sú žiadne opodstatnené dôvody. Zatvorené školy sú v rozpore s medicínskymi faktami a oficiálnymi odporúčaniami oficiálnych európskych štruktúr. Väčšina európskych krajín napriek horšej epidemiologickej situácii nechala školy otvorené pre všetkých. Slovensko je aktuálne podľa údajov UNESCO jednou zo 7 členských krajín, v ktorých väčšina detí do školy nechodí.
Som presvedčený, že rozhodnutie vlády Slovenskej republiky a krízového štábu o neotvorení škôl je výsledkom politického konfliktu, kde sú rukojemníkmi deti, mládež a ich právo na vzdelanie. Ako budete, pán minister, túto situáciu riešiť? Ďakujem.
A ešte by som chcel poprosiť, pán predsedajúci, v zmysle § 130 ods. 2 vzhľadom na to, že ide naozaj o mimoriadne naliehavú situáciu a otázku, aby sme uplatnili odpoveď na interpeláciu v lehote 15 dní. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 3.12.2020 15:15 - 15:20 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Panie poslankyne, páni poslanci, moja prvá interpelácia smeruje ministerke spravodlivosti pani Kolíkovej a zároveň aj k ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Milanovi Krajniakovi. Na úvod poviem, že som bol oslovený ako člen Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti s prosbou, či by som mohol venovať pozornosť dôležitému konaniu pred Súdnym dvorom Európskej únie a pomohol tak dosiahnuť, aby Slovensko vo veci intervenovalo v prospech zachovania nášho právneho poriadku pri určovaní materstva a zápise materstva do matriky. Krátka informácia o veci.
Minulý rok sa v Španielsku narodilo dieťa, ktorému do rodného listu zapísali dve ženy ako matky, pričom neuviedli, ktorá žena dieťa porodila. Ako matky sú uvedené občianka Bulharska a občianka Spojeného kráľovstva, ktoré v minulosti uzavreli civilné manželstvo v Spojenom kráľovstve. Bulharská občianka požiadala o vydanie rodného listu pre dieťa aj v Bulharsku. Bulharský matričný úrad ju vyzval na predloženie dôkazov o tom, kto je biologická matka. Žiadateľka to odmietla spraviť a úrad jej žiadosť zamietol, keďže nemal informáciu, kto je matka dieťaťa a dve matky podľa bulharského práva zapísať nemôže. Žiadateľka podala žalobu na bulharský správny súd, ktorý sa obrátil s prejudiciálnymi otázkami na Súdny dvor Európskej únie. Ten teraz bude rozhodovať, či z práva Európskej únie možno vyvodiť, že Bulharsko má povinnosť na účely práva, pohybu a pobytu vydať rodný list s dvoma matkami.
Prečo sa to pýtam? Prípad je dôležitý aj pre Slovensko, pretože máme obdobnú úpravu určovania materstva ako Bulharsko a síce, že matkou je žena, ktoré dieťa porodila. Na Slovensku, tak ako v Bulharsku, tiež nie je možné do rodného listu zapísať dve ženy ako matky. Naše právo vchádza z reprodukčnej funkcie rodiny a snaží sa o zachovanie súladu medzi biologickým a právnym stavom pri určení rodičovstva. Slovenská republika mala možnosť sa k tejto veci vyjadriť do 30. novembra 2020 prostredníctvom zástupkyne Slovenskej republiky pre súdmi Európskej únie. Chcel by som vedieť, aký postoj Slovenská republika zaujala a verím, že to bude postoj, ktorý bude v prvom rade chrániť záujmy Slovenskej republiky tak, že nás Súdny dvor Európskej únie nebude na účely pohybu a pobytu, prípadne aj na iný účel nútiť uznať dvojmaterstvo alebo inak narušiť naše základné rodinnoprávne zásady. Ale ak áno, považoval by som to za tvrdý zásah do našich hodnotových, do našej hodnotovej výbavy a tiež do právnej úpravy Slovenskej republiky.
Moja druhá interpelácia sa týka ministra dopravy pána Andreja Doležala. Dozvedel som sa ako obyvateľ okresu Zlaté Moravce, že bola spísaná a odovzdaná petícia za zachovanie cestovného poriadku vlakov na trati 151 Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky sa ňou zaoberalo, ale podľa mojich informácií táto petícia nemala taký zmysel, že by sa s ňou zaoberali natoľko a snažili sa zrevidovať svoje rozhodnutie. V súčasnosti na uvedenej trati sú používané denne dve motorizované jednotky pre zabezpečenie vozby štyroch párov vlakov. A fakticky podľa nového cestovného poriadku to bude znamenať zrušenie 50 percent vlakov odchádzajúcich do Zlatých Moraviec, ktoré využívajú najmä študenti alebo zamestnanci, ktorí takto sa prepravujú, či už do školy, alebo do zamestnania. Ja toto považujem za antisociálne opatrenie vlády a pýtam sa pána ministra, že či toto má byť tá snaha ministerstva o zabezpečenie kvalitnej vlakovej dopravnej obsluhy.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

3.12.2020 14:06 - 14:08 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Pani ministerka, ďakujem za vašu odpoveď, ale ja by som predsa len chcel vás upriamiť na niekoľko skutočností.
Prvá skutočnosť je, že okres Zlaté Moravce územne patrí pod Nitriansky samosprávny kraj, zatiaľ čo okres Žiar nad Hronom patrí pod Banskobystrický samosprávny kraj. To je prvá vec.
Druhá vec, sama ste to uviedli, že cestovať zo Zlatých Moraviec do Nitry je oveľa komfortnejšie a pohodlnejšie a navyše, keďže bývam v okrese Zlaté Moravce, tak obyvatelia Zlatých Moraviec nemajú vôbec prečo cestovať do Žiaru nad Hronom, pretože buď si vybavia veci v Zlatých Moravciach alebo v Nitre, takže vy ich budete umelo nútiť, aby sa presúvali do mesta Žiar nad Hronom. A ak teda chcete za každú cenu nejakým spôsobom rozbiť súčasnú mapu, tak ja by som vám odporúčal, tak dajte okres Zlaté Moravce do Levíc. Pod Levice alebo pod Topoľčany, aby to naozaj zostalo v rámci jedného samosprávneho kraja.
Viete uviedli ste dôvody historické, ja by som vám mohol povedať historické, že také obce a mestá niekedy patrili pod Maďarsko a nie pod Slovenskú republiku, takže tento argument váš absolútne neobstojí a myslím si, že nie je správnejšie riešenie, ako ponechať súčasný stav.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2020 12:03 - 12:04 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Baránik, nebudem sa vyjadrovať k tomu, čo ste povedali, ale k tomu, čo ste predložili a chcem sa opýtať, či to naozaj myslíte vážne. Ako vy takýmto spôsobom v rozprave v druhom čítaní bez akejkoľvek diskusie idete zásadným spôsobom meniť charakter prokuratúry na Slovensku? Vy chcete takýmto pokútnym spôsobom bez akejkoľvek diskusie podriadiť prokuratúru pod vládu a ministerku spravodlivosti? Keď navrhujete, že verejnú kontrolu má vykonať parlament alebo vláda alebo poverený člen vlády?
Veď máme nejaké zakotvenie prokuratúry v Ústave sui generis na rozdiel od štátneho zastupiteľstva, ktoré je v iných krajinách napríklad v Českej republike, kde je prokurátor generálny podriadený ministerstvu spravodlivosti a na Slovensku máme úplne iný model prokuratúry a vy takýmto spôsobom potichu, aby o tom nikto nevedel, chcete meniť charakter prokuratúry a podriaďovať ho vláde a politickej moci vládnej väčšiny? To snáď nemyslíte vážne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2020 12:01 - 12:03 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Pán poslanec Baránik, vy ste tu zopakovali tú svoju neuveriteľnú nehoráznosť, že prokuratúra nemá byť nezávislá. A že má byť nástrojom aktuálnej vládnej moci. A vy sa odvolávate na euroatlantické tradície, len ste zabudli pripomenúť, že by ste sa skôr mohli odvolať na naše československé tradície z päťdesiatych rokov. Lebo presne tak to vtedy fungovalo, že tu bola štátna prokuratúra na čele so súdruhom Urválkom, ktorého Ústredný výbor Komunistickej strany Československa poveril tým, aby nechal skriminalizovať a popraviť Miladu Horákovú alebo Klementisa, alebo ďalších, lebo im nevyhovovali. A vy teraz chcete to isté. Ten istý model.
Viete, ono niekedy treba, ja viem, že vy právnici s tým máte problém, rozmýšľať aj v kontexte. Vy sa nemôžete odvolávať na to, že v Spojených štátoch amerických niečo nejako funguje, keď oni nemali žiadne skúsenosti či už nacizmom, alebo s tzv. reálnym socializmom, ale tým pádom môžu nadväzovať na niečo, čo majú vo svojej krajine zažité. Ale tuto v krajine, v priestore, kde tu naozaj máme v histórii päťdesiate roky, kedy sa zneužívala moc, zneužívala prokuratúra, kedy sa tu politizovala prokuratúra a popravovali ľudia, tak vy v tomto regióne chcete zavádzať model, ktorý tu bol za čias Gottwalda? To si robíte z ľudí srandu?
A viete, teraz, keď mne to vyčítate, že ja teraz som akože tu ten komunista, ktorý tu nemá čo namietať, ale ja som práve vždy namietal na tom bývalom režime, že bol nedemokratický. Mne sa páčili tie sociálne funkcie toho štátu, ale vy si vyberáte z toho bývalého režimu to zlé, tú totalitu, tú politizáciu, tú kriminalizáciu opozície a to dobré, čo tam bolo, tie sociálne funkcie, tie ste odfrčkli preč. To bolo akože zlé. Netreba tu mať sociálny štát, netreba sa starať o ľudí, treba tu mať len Urválka. To ste si vy vybrali z toho bývalého režimu. Toto je, pán poslanec Baránik, choré, choré.
Skryt prepis