Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.3.2020 o 16:48 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.3.2020 16:48 - 16:49 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, uvedomme si, že o čom sa tu bavíme. Bavíme sa o základných ľudských právach a slobodách, ktoré nám ústava garantuje. To je jedna vec. Druhá vec je, pokiaľ si preštudujete ten návrh naozaj podrobne, tak zistíte, že sa tu nebavíme o lokalizačných údajoch, to znamená, kto sa kde pohyboval. Bavíme sa o súvisiacich údajoch komunikujúcich strán a bavíme sa tu o prevádzkových údajoch. To znamená, že tu sa ide spracúvať a idú sa uchovávať údaje o tom, kto komunikoval, s kým komunikoval, kedy komunikoval, ako dlho komunikoval. A týka sa to tak komunikácie telefónnej, ako aj mailovej, ako aj internetovej, to znamená IP adresy, to znamená e-mail, telefónov a ďalšie takéto údaje, ktoré sú výslovne vymenované v zákone. Ja naozaj nechápem, načo tieto údaje sú Úradu verejného zdravotníctva za účelom zabezpečenia ochrany voči koronavírusu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.3.2020 16:35 - 16:36 hod.

Podmanický Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, ja vám chcem poďakovať za to vysvetlenie v súvislosti s tou lehotou do toho 31. decembra. A keď vy ste tu dnes, keď vy ste tu dnes nadhodili takú idylickú atmosféru, že ste dvakrát súhlasili s poslancami SMER-u, chcem aj ja prispieť do tohto harmonického spolužitia a povedať vám, že úplne súhlasím s tým, čo ste hovorili o tom, že zásahy do základných práv a slobôd by mali byť vážené na lekárnických váhach, úplne v tomto sa zhodneme. Len takisto ako vy ste odporúčali, aby sme si my v klube SMER-u dohodli nejaké spoločné stanovisko, tak aj ja vám chcem odporučiť, aby ste si so svojím spolusediacim pánom poslancom Osuským, teda predpokladám, že ešte spolu sedíte; sedíte; aby ste sa teda dohodli, že či teda ideme na lekárnických váhach vážiť každý zásah do základných práv a slobôd, alebo ideme exhibicionisticky všetko sprístupniť všetkým v duchu čistému všetko čisté. Takže tiež vás poprosím o ujednotenie si názoru v klube SaS-ky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.3.2020 16:26 - 16:28 hod.

Raši Richard Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja chcem zareagovať na podpredsedu Národnej rady a asi v tomto prípade platí, aj keď je kríza, že "práca chvatná, málo platná", pretože naozaj by sme mali rozlišovať medzi osobami, ktorým je uložená povinná karanténa, osoby, ktoré mali byť v karanténe, osoby s pozitívnou anamnézou, a keď sa rozprávať o ich sledovaní, tak sa rozprávať o tých, ktorí ju majú dodržiavať a čo má štát vyžadovať. Ale tento zákon je postavený tak, že úplne umožňuje prístup k osobným údajom, k osobným dátam, k telefonátom všetkých osôb. Zákon je urobený narýchlo a je urobený zle. Čiže keď sa má sledovať povinné dodržiavanie karantény, tak nech je to na jasne vymedzené osoby, s jasne vymedzeným účelom, podmienkami, ochranou osobných údajov. Úrad verejného zdravotníctva nie je inštitúcia, ktorá je pripravená na uchovávanie takýchto dát, takýchto citlivých dát a takého množstva dát 5,5 milióna občanov.
Čiže určite, pokiaľ nemáme vyhlásený núdzový stav na území celého Slovenska, tak toto opatrenie je v tom rozsahu, v akom ste ho zadefinovali, určite neadekvátne a malo by sa jasne vyšpecifikovať, kto kedy, kto bude mať prístup k dátam, kto bude mať prístup k dátam, akého rozsahu a všetky tieto detaily.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.3.2020 16:25 - 16:26 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem povedať, že sme sa nestihli oboznámiť s tými opatreniami, lebo teraz pred chvíľou prišli. Ale ja musím povedať, že som dostala dosť veľa mailov, kde mi práve právnici píšu, že pod zámienkou ochrany zdravia tento zákon umožní sledovať kohokoľvek kdekoľvek, snímať jeho dáta. Možno zámer sa dá použiť naozaj na ochranu proti koronavírusu, ale chcem sa spýtať, či, aká je tam ochrana proti zneužitiu a či sa nedajú špecifikovať kritériá presnejšie, za akých sa možno osobu de facto sledovať. Veď predsa nemôžme každého sledovať.
A na margo pána Osuského, že jeho môžu sledovať všade. No mali pána Galka, ten sledoval novinárov všetkých, tak sa nám čudujete, keď SaS sledovalo každého, že vlastne nielen my, ale aj ľudia majú obavy z toho, čo sa tu môže diať a čo sa môže zneužiť. Takže myslím si, že určite nedá sa to takto rýchlo ušiť horúcou ihlou a ľudia budú mať strach, ak naozaj budú ich esemesky, ich správy, pretože majú nárok na súkromie a je to porušenie aj ústavy podľa mňa.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.3.2020 16:24 - 16:25 hod.

Podmanický Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem nadviazať na slová pána podpredsedu Národnej rady. Myslím si, že pani ministerka by mala zodpovedať vo svojom vystúpení, na ako dlho sa budú uchovávať tie informácie, ktoré budú zbierať štátne orgány na základe otvorenia telekomunikačného tajomstva a ako to je upravené potom napríklad z hľadiska likvidácie týchto informácií po uplynutí nejakej doby. Čiže otázka na pani ministerku je, potom ako dlho sa budú uchovávať takto získané informácie.
Potom, myslím si, že je namieste položiť otázku pani ministerke, prečo sa zavádza lehota do konca roka. Nestačí kratšia lehota vzhľadom na to, že ide naozaj len o zásah do ústavou chránených práv našich občanov? Chcem sa spýtať, prečo až do konca roka. Je taký odhad, že takto dlho bude trvať mimoriadna situácia? Nestačilo by naozaj na kratšie obdobie a potom prípadne predĺžiť?
No a takisto by som sa chcel spýtať teda, či je pravda, že okrem lokalizačných služieb sa budú poskytovať aj informácie o tom, kto s kým telefonoval, ako dlho. Podľa môjho názoru to nie sú potrebné informácie na to, aby sa zabránilo šíreniu koronavírusu. Čiže tieto tri otázky bol by som rád, keby boli potom v nasledujúcej rozprave zodpovedané, prípadne nejakými pozmeňujúcimi návrhmi aj upravené.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.3.2020 15:42 - 15:43 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, rokujeme o skrátenom legislatívnom konaní, ktorého dôvody sú dané v § 89 zákona o rokovacom poriadku a kde pani predkladateľka uviedla, že tieto dôvody sú dané mimoriadnou situáciou vzhľadom na koronavírus. Keď si však pozriete tento návrh už z vecnej stránky, tak v tom návrhu zákona je napríklad hneď v druhom článku zmena zákona o Súdnej rade, kde sa rozširuje možnosť odvolania predsedu Súdnej rady. Naozaj nechápem, ako táto skutočnosť súvisí s koronavírusom a so súčasnou mimoriadnou situáciou, a považujem to za absolútne zneužitie tejto situácie na vážny zásah do nezávislosti súdnej moci bez toho, aby tento návrh vôbec bol prerokovaný s odbornou verejnosťou, ktorá sa určite k tomuto má ako vyjadriť. Čiže z tohto pohľadu považujem tento návrh na skrátené legislatívne konanie za vážny, vážne zneužitie zásahu do nezávislosti súdnej moci.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.3.2020 15:30 - 15:31 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem pekne. Ak dobre tomu rozumiem, tak teraz prerokujeme dva návrhy na skrátené konanie, potom budú zvolané výbory a potom budeme rokovať v prvom čítaní o návrhu zákonov. Keďže zákony, ktoré sú predložené, sú veľmi vážne, dokonca v niektorých veciach vôbec nesúvisia s koronavírusom, napríklad neviem, čo má spoločné odvolávanie predsedu Súdnej rady s koronavírusom, preto vás chcem požiadať, preto vás chcem požiadať, aby ste po tom, čo budú teraz prerokované návrhy na skrátené legislatívne konanie, pred rokovaním výborov vytvorili priestor na rokovanie klubov. Kluby sa musia stretnúť, pretože doteraz nebol žiadny čas sa oboznámiť s návrhmi zákonov, pripraviť si vystúpenia a argumentáciu. Čiže chceme, a to je procedurálny návrh, aby pred tým, ako zasadnú výbory, minimálne bol hodinový priestor na zasadnutie poslaneckých klubov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.3.2020 15:27 - 15:28 hod.

Vážny Ľubomír Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, dávam procedurálny návrh, aby Národná rada Slovenskej republiky zvážila takúto možnosť. Nech neprerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní 10 – 15 zákonov, ale nech poveríme vládu Slovenskej republiky, aby v provizórnom režime do určitého času vykonávala určité zmeny, ktoré nesúhlasia, nie sú v súlade so zákonom, vo svojej kompetencii, pretože nikdy tu nedoriešime do posledného písmena všetky zmeny zákonov a vláda vie operatívne reagovať, pretože vláda má pod rukou krízový štáb. Čiže poverme vládu, neprerokúvajme 10 – 15 zákonov, poverme vládu, nech upraví niektoré zákony tak, aby fungoval krízový režim v súvislosti s koronavírusom. Tým pádom vyriešime situáciu za 15 minút a máme po probléme. Nemusíme tu do siedmej sedieť a ťažko rokovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.3.2020 15:04 - 15:05 hod.

Vážny Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Mám informáciu o tom, že pán poslanec Baránik je infikovaný pozitívne na COVID-19 a žiadam vedenie Národnej rady, aby prehodnotila tento bod. Zároveň pán poslanec je, neoplýva nejakou múdrosťou, ale keď je ešte aj infikovaný, tak pre mňa je tu problém zotrvať, pretože sa tvárime, že traja, piati ľudia, keď sa stretnú s infikovaným, idú do karantény, tak preto prosím, aby sme prijali nejaké stanovisko, aby ste zvolali grémium a rozhodli sa ako ďalej; či je to pravda a ako ďalej postupovať v tomto parlamente, pretože sme vážne ohrození. Všetkých 150 ľudí je vážne ohrozených. A prijať náhradné riešenie, ako ideme toto riešiť, ak je to pravda.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.3.2020 12:39 - 12:39 hod.

Tomáš Erik
Ďakujem pekne. Tiež chcem zvolať všetkých členov výboru na kontrolu SIS. Keďže sme aj my závislí od riadnych výborov, tak predpokladám, že výbor sa bude konať o 13.30 hod. v zasadačke č. 71. čo je v ubytovacom, v trakte ubytovacieho zariadenia. Ďakujem pekne.
Skryt prepis