Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.7.2020 o 3:08 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2020 3:08 - 3:09 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, z úcty k môjmu priateľovi Mariánovi Kérymu vám poviem len toľko, že asi ste vôbec nepochopili to, čo som sa snažil ja v tom mojom príhovore povedať. Ale už to je možno aj tou treťou hodinou. Tak ešte raz, ja som úplne zámerne citoval pani Bihariovú a je mi úplne jedno, z akej strany, či je z Progresívneho, regresívneho alebo neviem akého Slovenska, proste pani Bihariová má ten istý názor na konanie premiéra Matoviča ako ja. O to je to chrumkavejšie, absurdnejšie, že ona je z Progresívneho Slovenska a ja som zo SMER-u. Viete, toto keby ste si láskavo tak dali do svojej intelektuálnej výbavy, že toto som mal na mysli, a nejak spájať tu nejaké hlúposti s Progresívnym Slovenskom, veď o toto tu predsa vôbec nešlo. Tak buďte taký dobrý, vypočujte si ešte raz to, čo som povedal v kľude, zasaďte si do toho premiéra a pochopíte tú absurdnosť celej tej situácie.
A o to viac ten premiér by mal rozmýšľať nad tým, žeby odstúpil sám preto, lebo keď to takto pôjde ďalej, tak zjednotí celé Slovensko bez ohľadu na to, či to budete vy, Progresívne Slovensko, SMER, HLAS, a ja neviem, ešte akékoľvek strany. Proste bude zjednotiteľ, to je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2020 2:54 - 2:56 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec Svrček, ja nespochybňujem potrebu zmeny nastavenia zákona o Generálnej prokuratúre alebo celej voľby alebo tých niektorých atribútov tejto voľby, ako je napríklad verejné vypočutie. Veď my sami sme zaviedli verejné vypočutie pri sudcoch Ústavného súdu a nemáme najmenší problém toto rozšíriť aj na kandidátov na Generálnu prokuratúru. Takisto nemáme problém ani s rozšírením navrhujúcich subjektov, takisto nemáme problém ani s ďalšími vecami v tomto zákone, avšak čo som, na čo som poukazoval, bolo to, že v programovom vyhlásení vlády ste si nastavili nejaké parametre na zlepšovanie kvality legislatívneho procesu, a ten proces, ktorým išiel práve tento návrh zákona, išiel úplne v rozpore s tými vyhláseniami, ktoré ste si z hľadiska kvality legislatívneho procesu sami nastavili v programovom vyhlásení vlády, kde je napísané niekoľkokrát, že sa zasadíte o to, aby sa neobchádzalo medzirezortné pripomienkové konanie. Mám za to, že takýto zásadný zákon z hľadiska justície a prokuratúry má byť garantovaný práve ministerstvom spravodlivosti, keďže vláda pripravovala programové vyhlásenie, a je to programové vyhlásenie vlády a ide to úplne mimo tento proces, čo neznamená, že nesúhlasím s tým, aby sa v rámci výberového konania zmenili predpisy. S čím ale vecne nesúhlasíme, je politizácia prokuratúry a to práve dôvodmi, ktoré ste nastavili na odvolanie generálneho prokurátora, resp. špeciálneho prokurátora obyčajným politickým hlasovaním v parlamente bez toho, aby nejaká súdna autorita dokazovaním dokázala, že generálny alebo špeciálny prokurátor porušil zákonné povinnosti, ktoré sú, ktoré ste tam nastavili.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2020 2:51 - 2:52 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Boris, ty si sa dotkol v tej prvej časti tvojho vystúpenia tej tlačovky premiéra súčasného. Už len tá samotná tlačovka bola dôvod na mimoriadnu schôdzu a na jeho odvolanie. Ja skutočne sa k tomu už vracať nebudem, ale bez ohľadu na to, či som v opozícii alebo v koalícii ja som sa skutočne hanbil počúvať pri tom televízore. Na mňa to pôsobilo tak otrasne, toľko pýchy, drzosti a nepokory, to ja som v živote nevidel. A okrem toho, čo on si spravil z tých svojich poslancov, on ich v podstate ponížil na použiteľný alebo nepoužiteľný materiál, proste ktorý mu ešte dokonca musí byť vďačný za to, že je v parlamente. To, to je čosi neslýchané, to, čo odznelo na, na tej tlačovke, akým spôsobom to odznelo, aj forma, aj obsah totálne neprijateľné.
Ešte raz. Toto je dôvod, toto by mohol byť dôvod, len tá samotná tlačovka na schôdzu, ktorá by riešila odvolanie takéhoto premiéra. To sa proste nesmie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.7.2020 2:40 - 2:51 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci, vážení členovia vlády, ktorí tu ešte zostali, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, chcel by som sa venovať dvom bodom z odôvodnenia dnešného rokovania na odvolávanie premiéra predsedu vlády Igora Matoviča, a to prvých dvoch bodov, a teda nenaplnenie sľubu predsedu vlády plniť si funkciu čestne, svedomite a v záujme občanov a bodu dva, neplnenia a odchyľovania sa od programového vyhlásenia vlády na základe ktorého bola vláde vyslovená dôvera parlamentnou väčšinou.
Viacerí ste tu kritizovali, že sa nedržíme tohto návrhu, a že nehovoríme tie dôvody, pre ktoré si myslíme, že je tu dôvod na odvolanie predsedu vlády. Tak ja by som sa teda týmto dôvodom konkrétne venoval. A venoval by som sa im tak, že odcitujem vždy ustanovenie programového vyhlásenia vlády, a budem na to reagovať konkrétnymi skutkami, ktoré vláda, resp. premiér konajú, a prečo si myslíme, že sú tu dôvody na jeho odvolanie.
V programovom vyhlásení vlády, citujem, sa hovorí: „Počas nášho vládnutia sa zaväzujeme vždy hovoriť pravdu a čestne konať. Zabezpečíme dôslednú rovnosť pred zákonom a budeme konať tak, aby sme výrazne zvýšili dôveru ľudí v štát a ľudí, ktorí ho reprezentujú.“
Celý deň sa dnes bavíme o tom, že predseda vlády Slovenskej republiky je plagiátor, a ako sa sám seba nazval, zlodej. Ďaleko horšie však ako to, že tak konal, je to, že pán predseda vlády túto skutočnosť zľahčuje a schvaľuje porušovanie autorského práva, mimochodom, v zmysle platného právneho stavu, trestného činu. A citujem zo včerajšej tlačovej konferencie pána predsedu vlády: A mne, v úvodzovky: „A mne je to šumafuk, či som citoval alebo necitoval, pre mňa je dôležité, čo som si o tom myslel.“
Toto je podľa vás zvyšovanie dôvery ľudí v štát a ľudí, ktorí ho reprezentujú? No ja si myslím, práve naopak. Asi takéto zľahčovanie a schvaľovanie porušovania práva nebude zvyšovať dôveru ľudí v štát a jeho reprezentantov a motivovať ľudí k dodržiavaniu práva.
Ďalej v oblasti justície. V záujme..., citujem z programového vyhlásenia vlády: „V záujme vyváženosti zloženia Súdnej rady Slovenskej republiky zavedenie pravidla, že zákonodarná a výkonná moc budú nominovať vždy len osoby, ktoré nie sú sudcami a zákonodarná moc až po ich riadnom vypočutí v príslušnom výbore.“ Videli sme v priamom prenose presne v čase schvaľovania programového vyhlásenia vlády, ako ste toto pravidlo sami porušili s odôvodnením, že toto bude platiť až do budúcnosti, teraz nie, lebo teraz nám to vyhovuje, lebo teraz tam potrebujeme práve tých ľudí, ktorých ste tam zvolili. Opäť, toto je podľa vás zvyšovanie dôvery ľudí v štát a ľudí, ktorí ho reprezentujú? No asi práve naopak.
Ďalší citát z programového vyhlásenia vlády: „Vláda Slovenskej republiky zavedie verejné vypočutia v rámci legislatívneho procesu návrhov zákonov kódexového charakteru, vybraných návrhov zákonov týkajúcich sa veľkého množstva adresátov a návrhov zákonov v osobitne dôležitých oblastiach verejného záujmu. Vláda Slovenskej republiky sa zaväzuje ku komplexnému vyhodnoteniu Trestného zákona a Trestného poriadku a podľa potreby navrhne aj konkrétne návrhy na ich zmeny.“
Máme práve v druhom čítaní koaličný poslanecký návrh zmeny trestného zákona, úplne nekoncepčne, predpokladám, s vedomím vlády. Treba si uvedomiť, že ide o kódexový typ právneho predpisu, kde je práve potrebná vyššia miera odbornej diskusie, a opäť tu máme návrh zákona, ktorý neprešiel medzirezortným pripomienkovým konaním, resp. žiadnym pripomienkovým konaním s odbornou verejnosťou, a je to kódexový typ právneho predpisu, a takto ho tu máme. Čiže zase v rozpore s vlastným textom programového vyhlásenia vlády.
Ďalší citát z programového vyhlásenia vlády, ktorý bude trošku dlhší: „Právny poriadok Slovenskej republiky doposiaľ nemožno považovať za dostatočne stabilný a predvídateľný. Nedostatok stability a predvídateľnosti právneho poriadku narúša jeden zo základných prvkov právneho štátu, a to právnu istotu, čím negatívne pôsobí na všetkých adresátov práva vrátane občanov a podnikateľského prostredia. Bez kvalitného právneho poriadku zároveň nie je možné ani dobré fungovanie justície a dosiahnutie spravodlivosti pre všetkých. Samotný proces tvorby práva nemôže byť dielom náhody. Vláda Slovenskej republiky sa preto zasadí za posilnenie stability a predvídateľnosti právneho poriadku. Vláda Slovenskej republiky zásadným spôsobom posilní princíp právnej istoty, a to prípravou vládnych návrhov zákonov a nastavením pravidiel legislatívneho procesu tak, aby stabilita a predvídateľnosť boli imanentnými pre výsledky legislatívneho procesu. Na tento účel vláda Slovenskej republiky prostredníctvom podpredsedu vlády Slovenskej republiky,“ ktorý tu sedí, „ktorý bude koordinovať legislatívu, najmä posilní plánovanie legislatívnych prác prípravou plánu legislatívnych úloh, na návrh podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý bude koordinovať legislatívu a zasadí sa za jeho dôsledné dodržiavanie. Zabezpečí, aby nedochádzalo k prijímaniu všeobecne záväzných právnych predpisov bez ich náležitého prerokovania osobitne s dotknutými subjektami a verejnosťou, a to najmä tým, že sa zasadí o to, aby sa neodôvodnene neobchádzalo medzirezortné pripomienkové konanie.“
Ďalej citujem z programového vyhlásenia vlády schváleného pred pár mesiacmi: „Zabezpečí dodržiavanie zákazu nepriamych novelizácií právnych predpisov a obsa..., obsahovo nesúvisiacich novelizácií právnych predpisov, tzv. prílepkov. Vláda Slovenskej republiky, podporí snahu parlamentu zlepšiť ochranu verejného záujmu a kvalitu tvorby práva, a to z rovnakých dôvodov, ako sú uvedené v časti o legislatívnom procese na vládnej úrovni, najmä zabezpečenie účasti verejnosti na legislatívnom procese v parlamente.“
No a tieto princípy, ktoré som teraz prečítal z programového vyhlásenia vlády, sme videli v priamom prenose v skrátených legislatívnych konaniach, kde bolo predložených 36 návrhov, vo viacerých prípadoch vôbec nesúvisiacich s koronakrízou, napríklad novela zákona o elektronických komunikáciách, novela zákona o štátnej službe či návrhy súvisiace s justíciou. Najmarkantnejšie sme to však mohli vidieť pri legislatívnom procese novely zákona o prokuratúre, kde sa nastavili novo, nové pravidlá na voľbu a odvolávanie generálneho prokurátora. Úplne v rozpore s citovanými princípmi v programovom vyhlásení vlády, ba priam protichodne s nimi. Poslaneckým návrhom bez akéhokoľvek pripomienkového konania následne s veľmi neštandardným verejným prerokovaním, kde bolo od odbornej verejnosti znesené množstvo nesúhlasných pripomienok, z ktorých žiadne neboli akceptované, ale čo je najhoršie, ani odôvodnené ich neprijatie. Nakoniec v závere legislatívneho procesu - opäť bez akejkoľvek odbornej diskusie - prílepkom cez ústavnoprávny výbor rozšírený tento návrh aj na špeciálneho prokurátora. Nehovoriac o tom, že v tomto prípade ide o jasnú politizáciu prokuratúry, čo nehovoríme len my ako opozícia, ale hovorí to aj odborná verejnosť.
Pokiaľ ide o profesionálnu a transparentnú štátnu správu a odborníci namiesto „našich ľudí“ do štátnych podnikov.
Opäť zacitujem z programového vyhlásenia vlády: „Rovnosť príležitostí bude základným kritériom akejkoľvek súťaže či výberového konania. Slovensko urgentne potrebuje posilniť schopnosti štátnej služby a sústrediť sa na budovanie profesionálnej, vzdelanej a stabilnej pracovnej sily prostredníctvom spravodlivých, transparentných a na pravidlách založených postupoch riadenia. Vláda Slovenskej republiky zvýši transparentnosť výberových konaní a zavedie jednotný výberový proces. Vláda Slovenskej republiky zavedie jasné pravidlá týkajúce sa integrity a etiky a funkčný mechanizmus na kontrolu a riadenie konfliktu záujmov. Vláda Slovenskej republiky, zavedie dlhodobé“ plánované, „plánovanie výberových konaní a uverejňovanie plánu výberových konaní s niekoľkomesačným predstihom.“
Už len zopakujem, čo tu už viac ráz odznelo. Videli sme, ako sa obsadzujú výsostne odborné a stavovské pozície v štátnej správe, napr. Hlavný banský úrad, kde naozaj odborné nominácie transparentným výberovým konaním urobené neboli, či už ide o Hlavný banský úrad, alebo ide o obvodné banské úrady, alebo ide o nemocnice, alebo ide nemocnice, alebo ide o SEPS a ďalšie a ďalšie organizácie, ktoré by som mohol menovať.
No a úplne nakoniec flagrantné porušenie týchto pravidiel pri obsadzovaní prednostov okresných úradov. Toto je predstava predsedu vlády o transparentných výberových konaniach? Odborníci namiesto „našich ľudí“? Prednostovia obsadzovaní jednostraníckymi úderkami strany OĽANO?
Toto boli, vážené kolegyne a kolegovia, len niektoré vybrané dôkazy o tom, prečo je tu dnes na stole návrh na odvolanie predsedu vlády Igora Matoviča, a myslím, že tieto dôvody sú úplne jasné a plat..., plastické.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.7.2020 2:27 - 2:38 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, takú skoršiu rannú hodinu vám prajem. Stojím na mieste, kde v minulosti často stával aj pán Matovič. Vtedy ešte ako radový poslanec volal po odvolaní kadekoho. Kričal, ziapal, stál tu a po poslancoch Národnej rady Slovenskej republiky kričal, že sú zlodeji a klamári. A na tom si postavil svoju predvolebnú kampaň a tým pádom na lži získal aj miesto premiéra. Áno, na lži a klamstve získal miesto premiéra.
Nejde ani tak o plagiátorstvo jeho diplomovej práce, hoci on sám hovoril o Andrejovi Dankovi, že jeho celý život je sfalšovaný, je to falošný ľudomil, falošný kapitán, falošný doktor práv. Dokonca mu chcel jednu šľahnúť zoči-voči. Dokonca mám pocit, tam z toho miesta búchal do stola a hovoril: „Ukradnúť! Nepriznať! Zatĺkať!“ Celé dni trávil na Facebooku, robil si posmešky, zdieľal vtipné fotografie. Hejtoval ho, že nelenil a rýchlo sa schoval. A rýchlo schoval svoju rigorózku.
Vy ste pri tom spravili to isté. Utajili ste ju, klamali ste, že vaša kamoška to na dovolenke v Chorvátsku prepísala z vašich poznámok, pritom ide o zjavný a dokázateľný plagiát. Pripomeniem vám ešte jeden váš výrok, pán Matovič, z nedávnej minulosti, ktorý ste smerovali Andrejovi Dankovi: „Keby mal taký človek trošku svedomia, dávno by odstúpil sám. Politici v Európe odstupovali za maličkosti, ktoré sa týkali plagiátorstva. Najväčší problém pri týchto ľuďoch je, že oni majú vyoperovanú hanbu a za nich sa musíme hanbiť len my. Ak by túto hanbu nemal vyoperovanú, tak dávno by odstúpil z pozície predsedu Národnej rady z pozície druhého najvyššieho ústavného činiteľa.“
Ale minulosť dobehla vás aj vládnu koalíciu. Dokonca ste schovali chvost pri plagiátorstve predsedu parlamentu, Borisa Kollára, vášho kolegu z vládnej koalície. Obhajovali ste ho viac, ako ste na vysokej škole obhajovali svoju diplomovú prácu. Napokon z vás v relácii na Markíze vyšlo, budem citovať: „Zrejme by som na mieste Borisa Kollára odstúpil." Dokonca ste na sociálnej sieti napísali, citujem: „Vyčistime všetko naraz, hoďme do spätnej kontroly všetky diplomovky a zoberme tituly všetkým, ktorých diplomovky testom originality neprejdú. Keď to bude z celého Slovenska len Boris, bude len Boris. Keď státisíce ľudí, budú to státisíce ľudí.“ Takže už nie je len Boris Kollár, ale aj vy. Napokon ste to ale uhrali do uličky. Presne tak, ako vás každý pozná. Alibistický, schovaný v kúte a s vysvetlením na sociálnej sieti. Ešteže vám nezrušili konto na Facebooku, lebo ľudia by sa od vás nič nedozvedeli. To si však vybavte so svojimi voličmi, ktorí vám dali hlas v parlamentných voľbách. Kázali ste o morálke a sám ste ju niekoľkokrát porušili.
Problém, prečo sme tu, je oveľa vážnejší ako vaša opajcovaná diplomovka. Problém je ten, že našu krajinu ťaháte ku dnu ako Titanic. S obľubou používate vetu: „Lebo Fico...“, no za štyri mesiace ste pre Slovensko napáchali toľko zla, že by na to nestačilo ani 79 strán vašej diplomovky.
Začalo to tým, že po nástupe do pozície premiéra, ste sa hneď vyplakali, koľko musíte pracovať a že nemáte ani voľnú nedeľu. Potom ste si schrupli a zaspali na stretnutie k prezidentke Zuzane Čaputovej, hádali sa znova na sociálnej sieti s kolegami z vládnej koalície a pokračovali nezmyselnými a pre našu krajinu zdrvujúcimi rozhodnutiami.
Prvý ste v minulosti stáli pri demonštráciách, a keď majitelia fitnescentier chceli blokovať diaľnicu do Bratislavy, už ste to nazývali trestným činom. Potom pápeža Jána Pavla II. nazvete: „Šéfe.“ Ktovie, čo si vtedy pomyslela vaša spolustraníčka Anna Záborská. Ale však je to váš profil, robte si na ňom, čo chcete, len svojimi detinskými príspevkami nerobte hanbu Slovensku. Veď sa z vás smejú ľudia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Ale k najčerstvejšiemu problému, ktorý ste vyviedli v Bruseli, vy ste si samit krajín Európskej únie asi pomýlili s výletom do Disneylandu. Ja viem, je korona. Cestovať sa nemohlo, tak ste potrebovali dovolenku. Ale celé Slovensko od vás očakávalo z Belgicka pozitívne správy ako dokážete našim občanom pomôcť, keďže sami s vašimi ministrami ste neurobili na domácej scéne nič. Vy ste však posielali z Bruselu dovolenkové pohľadnice s mušľami, raňajkami, s policajtmi či na motorke.
Dúfam, že ste si aspoň to tričko a ponožky vysušili a svoju manželku ozaj nepodviedli, pritom ste boli v centre... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec... (Reakcie z pléna.)

Takáč, Richard, poslanec NR SR
90.
Môžem pokračovať?


Šeliga Juraj, podpredseda NR SR
Zas odtiaľ-potiaľ.

Takáč, Richard, poslanec NR SR
92.
Ja nič také nerozprávam, pán predsedajúci. (Reakcie z pléna a ruch v sále.)
A pritom ste boli v centre diania, kde sa v tom čase rozhodovalo o niekoľkomiliardovom balíku pomoci. Keďže jediný politik v Bruseli, s ktorým ste sa mohli ako-tak rozprávať, je český premiér Andrej Babiš, pri všetkých bodoch rokovaniach ste len slušne čušali, boli ticho a prikyvovali. A popritom Slovensku utekali miliardy pomedzi prsty. V tomto nás prekonali aj susedné štáty, Maďarsko i Česko, ktoré dostali viac financií oproti pôvodnému plánu. Prišli ste a strieľali ste šampanské, aký geniálny plán ste z Bruselu doniesli. To, že ste pre Slovensko vyboxovali sumu štyri celá..., 43,8 mld., aj pri tom sme opätov..., aj pri tom ste opätovne klamali a zavádzali. Možno to bol dobrý politický marketing na vašich voličov, ale výsledok je taký, že miesto vami veľkou hubou prezentovaných 43,8 mld. eur Slovensko môže čerpať približne len 13,5 mld. eur. Len vám, pán Matovič, a všetkým poslancom pripomeniem, že v rokoch 2014 -
20 nám bez fondu obnovy zvýšilo 14,14..., 14,4 mld. eur. Mňa ako poslanca z Prievidze najviac trápi a verím, že všetkých poslancov parlamentu, ktorí sú z hornej Nitry, že ste, pán Matovič, vôbec neprotestovali pri výraznom krátení financií vo fonde na tronf..., transformáciu energeticky náročných odvetví v niektorých krajinách. Nás sa to bytostne dotýka a počítalo sa s tým, že Európska únia nám s transformáciou uhoľného regiónu na Hornej Nitre výrazne pomôže. Pôvodne sa očakávalo, že Slovensko dostane 906..., 960 mil. eur a miesto toho máme dostať len 300 mil. Čo je o 600..., nie, 690 mil., miliónov eur menej. Vy ste bez problémov za to zahlasovali, dvihli ruku. Som zvedavý, či sa dokážete ľuďom na hornej Nitre pozrieť do očí, a takto môžete postupne prejsť aj iné regióny, ktoré majú byť transformované a mali čerpať financie z tohto balíka. Občanom Slovenska ste dali facku. Skúsili ste nastaviť zrkadlo a odpoveda..., od..., skúste si nastaviť zrkadlo a odpovedať si, či vaša cesta do Bruselu bola taká úspešná, ako tvrdíte, a či ste ich neoklamali tak ako pri diplomovej práci.
Pomôžem si ďalším výrokom pán Matovič: „Je to pre nás veľký deň a zároveň tak štandardne sa nám podarí Slovensko prekvapiť s tým, aký výkvet sme vyskladali na kandidátku.“ Pamätám si, keď ste to povedali, keď ste predstavovali vašu kandidátku. Teraz tu sedíte niekde vzadu, a sám ste výkvet výkvetov, ale v úvodzovkách. Z toho je len jedno východisko, váš odchod z pozície premiéra Slovenskej republiky.
A ešte jeden odkaz pre vás. Pri odchode z Bruselu ste na status na Facebooku dali odkaz s dôvetkom, že: „Letíme, konečne.“ Veru, konečne by ste mali odletieť, ale z postu premiéra našej krajiny, ľuďom ste chceli pravidelne skladať účty vášho vládnutia, tak teraz zložte ten svoj. Či už odrazu smie platiť, že vyhraj voľby a môžeš všetko?
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2020 2:25 - 2:26 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za poznámky kolegov. Pán kolega, to, že vy ste neidentifikovali niečo, o čom hovorila pani Bihariová, to neznamená, že to tam ešte nebolo. A ja som to na rozdiel od vás cítil veľmi a považoval som za potrebné tento list prečítať, lebo si myslím, že je vhodný na to, aby sa prečítal na tejto schôdzi, aby sme si vypočuli aj iný názor, ako názor oficiálnej opozície v parlamente. A opäť môžem len zopakovať, čo je pre mňa najdôležitejšie. Primá..., primitív s diktátorskými sklonmi je to najhoršie, čo môže postretnúť akúkoľvek spoločnosť. Ešte raz hovorím, primitív s diktátorskými sklonmi.
Ďakujem za pozornosť. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2020 2:23 - 2:24 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, musím povedať, že aj keď Progresívne Slovensko nepatrí moc medzi mojich favoritov, úplne sa stotožňujem s obsahom tohto listu, a tak ako oslovil vás, oslovil aj mňa.
A ak by som ja zase lovil v nejakých statusoch facebookových alebo facebookových vodách, tak by som narazil v jednej politickej strane, ktorá je súčasťou vládnej koalície, na hodnotenie prvých 100 dní vlády, kde predstaviteľ tejto strany hovorí: „Rozprávali sme sa s našimi priateľmi z Progresívneho Slovenska spolu o budúcich príležitostiach.“
Myslím si, že existuje v tejto chvíli príležitosť vysporiadať sa s Igorom Matovičom, a budem rád, keď preukážu svoju principiálnosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.7.2020 2:13 - 2:23 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Príjemné dobré ráno. Dámy a páni, rozmýšľal som, ako o 2:15 hod. osloviť polospiacich ministrov a polospiacich poslancov. Nič iného ma nenapadá, iba ako drahí pozostalí, ale o tom potom.
Rokujeme tuná o veľmi vážnej veci a to je odvolanie premiéra vlády. Rokujeme v podstate o ňom, o..., po štyroch mesiacoch jeho tzv. vládnutia. Ja by som hľadal korene aj v tomto rokovacom dni, kde teda toho premiéra odvolávame, možno ešte dva mesiace dopredu, kde ešte vtedy spoločenský prokramovaný, pro..., proklamovaný budúci premiér na istotu skoro stopercentnú pán Kiska zvolával rôzne raňajky, rôzne obedy, rôzne stretnutia a vynechával nášho súčasného pána premiéra z týchto spoločenských aktivít, vynechával súčasného pána predsedu Národnej rady z týchto spoločenských aktivít, dokonca ktorého pomenoval ako za nežiaduceho, a o Matovičovi hovoril, že teda možno. To všetko ale zmenili voľby. Tie voľby rozdali karty úplne inak, Matovič sa stal premiérom a musel zostaviť vládu.
Samozrejme, nebol na to pripravený, netušil, že získa také veľké percentá, a, prirodzene, dostali sa aj do vlády ministri, ktorí s tým vôbec nerátali, poniektorí viac, poniektorí menej, premiér Matovič sa chová tak, ako sa chová, jednoducho keby som chcel byť veľmi tvrdý, mohol by som povedať, že je to zatiaľ spolok nekompetentných. Tak to vychádza skutočne skoro vo všetkých sférach s malými výnimkami. Čuduje sa celé Slovensko pomaly, čudujú sa aj voliči Matoviča, čudujú sa ľudia, ktorí mali o tom tzv. inom vládnutí úplne iné predstavy. Stalo sa.
My tu dnes stojíme pred odvolávaním premiéra, ktorému sa neuveriteľne rýchlo podarilo spôsobiť to, že je odvolávaný. To sa ešte v histórii parlamentarizmu od roku 1993 nestalo.
Keď tak človek bruslí po tom internete a po Facebooku, čo teda robí skoro každý z nás, ja som si tam našiel jeden otvorený list, ktorý poslala, poslala jedna dáma, jedna významná dáma, premiérovi Matovičovi. Hovorí tam o argumentoch, ktoré som si osvojil, ja vám na záver toho listu poviem, o koho sa jedná, samozrejme. Ale dovoľte, aby som vás, aby som vám ten otvorený list Matovičovi prečítal preto, lebo ja sa s ňou absolútne stotožňujem. A tá pani určite vedela, o čom hovorí. Tak teda dovoľte, aby som zacitoval. Hovorím, nie je to môj list, je to list panej, dámy, ktorú som, ktorý som si našiel na Facebooku, a všetky citácie sú jej. Ani jedna nie je moja. Tak teda.
„Vážený pán premiér, tak vám povím, ako my v Trnave zvykneme: mna tá vaša diplomovka z hentoho šeckého, čo vás 10 rokov sledujem, asi aj najmenej trápi. Lebo ja som od začátku dúfala, že raz sa na šecky tie podfuky a tiátra, kerýma ste nás tahali za nos, porádnejšie sa posvíci. Ale aby nám aj ostatní ľudia rozumeli, zhrňme si to radšej v kodifikovanej slovenčine.
Vždy som mala pocit, že ste v politike privilegovaný a že vám bolo odpustené viac než ktorémukoľvek inému politikovi. Tak napríklad ľudia vám záhadne prepáčili absurdnú výhovorku o písaní diplomovky na dovolenke. Pritom každý, kto niekedy v živote sedel kdesi pri mori, vie, že napísať rukou 60 strán za dva týždne nedokáže ani Chuck Norris. Ale ľudia vám to kúpili. Nikto nekričal a nikto neniesol transparenty pod vaše okná. Žiadne meméčka, žiadne uťahovačky, žiadne frky o lekvári na polici.
Záhadne sa vám prepiekla aj tá absurdná argumentácia, ktorou ste vysvetľovali nezrovnalosti vo vašom účtovníctve. Vraj vaša mama (ktorú si inak mimoriadne vážim, a viem, že je to čestná pani) denne prejazdila 600 kilometrov. Ešte aj tú ste do toho zatiahli. Ale ľuďom aj táto báchorka záhadne dávala zmysel a kúpili vám to. A zase žiadne protesty ani výtvarné pomôcky v parlamente, ani bojkoty vašich tlačoviek.
Najväčšia drzosť bola vaša teatrálna horlivosť za zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov. Vy ste totiž všetkých tých ľudí právom naštvaných na zlovôľu mocných len ťahali za nos a robili ste si z nich bláznov, lebo ak o hmotnej zodpovednosti vykrikuje niekto, kto si majetky prepísal na manželku, potom mi rozum neberie, ako sa môže pasovať na apoštola spravodlivosti.
A keby len to. Keď sa vás pani Monika Tódová spýtala, či je toto v poriadku, vy ste normálne so serióznym výrazom v tvári ponúkli argument, že toto je znak lásky voči manželke. Normálne som čakala, že z publika vyletí vajíčko alebo rajčina. Ale nič. Aj to, ako kreatívne dokážete ospravedlniť svoje nekalé kroky, vám verejnosť dokázala prepáčiť. Naozaj vám ľudia toho veľa naprepačovali, lenže ja im rozumiem. Podarilo sa vám chytiť ich do manipulátorskej pasce: kto nekope so mnou, kope za Fica. Akonáhle vás chcel ktosi kritizovať, čelil obvineniu, že je buď priamo spriahnutý s Ficom, alebo je skrátka hlupák, ktorý si neuvedomuje naliehavosť odstrániť Ficovu vládu. Bola to dlhoročne účinná páska, ktorou ste lepili ústa vašim kritikom.
Celá vaša politická existencia bola a musela byť nevyhnutné spätá s existenciou nepriateľa.
Keď už nemohlo fungovať strašenie Ficom, tak zaberal argument „ad hnusoba“. A keď dnes nefunguje ani hnusoba, našli ste si „bývalého premiérka s jamkami v lícach“, ako ste nazvali Petra Pellegriniho. Od teraz bude on vašim alibi a legitimizačným dôvodom pre čokoľvek. Kto útočí na úspešnú vládu, zaručene paktuje s Pellem. Áno, toto tu budeme najbližšie roky počúvať ako snahu o umlčanie kritiky.
Lenže viete, za čo mám v skutočnosti na vás najťažšie srdce? Že ste to boli zrovna vy, kto ste urobili z politiky kabaret a vniesli ste do nej klanovú kultúru, ktorá neukazuje ľuďom to, čo všetko môžu, dokážu a na čo Slovensko má. Vy ste ich zblbli do plytkého pudového honu na nepriateľov. Rozumiem, že sa vám páčila rola „hrdinu, ktorý si to rozdá s mafiou“. No mňa úprimne desila, totiž keď politik začne hovoriť o tom, koho posadí do basy, komu zhabe majetky a ako bude čeliť, čistiť chliev, vtedy treba okamžite zbystriť pozornosť, lebo na nič z toho nemá v právnom štáte právomoc.
Mrzí ma, že ste premenili politickú súťaž na zápasnícky ring, kde krik, zloba, strašenie zverejnením nahrávok či vydieranie detektorom lži sa stali symbolom úpadku slovenskej politickej kultúry. Pochovali ste debaty o ideáloch, o hodnotách, vízií o smerovaní krajiny, pretože ich prekričalo vaše politické gladiátorstvo. Cieľom politiky sa stalo púhe ničenie nepriateľov. Toto vôbec nie je žiadne hrdinstvo, toto je skaza, s ktorou nás, s ktorou sa slovenská politická scéna bude musieť dlho vysporiadavať.
Vaša diplomovka je napokon len ukážkou toho, ako škaredo ste ťahali ľudí za nos. Ako ste im ponúkli falošný obraz Igora Matoviča, ktorý si mali pestovať ako svätý obrázok. Politik, čo všetkým ostatným smietky z oka ťahal, len brvná vo svojom oku nevidel.
Irena Bihariová, Progresívne Slovensko.“ (Ruch v sále.)
Takže aby ste tomu rozumeli, viete veľmi dobre, že toto mal byť váš koaličný partner. Môžete sa čudovať (povedané so smiechom), koľko chcete, teraz vám to už nevyhovuje, pochopiteľne, ale situácia je taká, že táto dáma to s vami, na rozdiel od nás myslela vážne.
Viete, no a najhoršie zo všetkého je, keď sa nájde primitív s diktátorskými tendenciami alebo s diktátorskými sklonmi. To vždy v histórii viedlo k jednej katastrofe a k tragédiám. Ja by som vás veľmi pekne poprosil, aby ste si na týchto hajzlíkov a diktátorov dávali pozor. Je to vo vašich rukách.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2020 1:31 - 1:33 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pekne aj za faktické pripomienky, v podstate mali svoj vecný charakter. Pokúsim sa veľmi konkrétne ku každej jednej pripomienke.
Pani poslankyňa Zemanová, no keď bolo odvolávanie Richtera ku kauze Čistý deň, tak sa hovorilo o kauze Čistý deň. Dneska je odvolávanie premiéra Matoviča s úplne iným obsahom, tak sa hovorí o tom.
Čo sa týka Čistého dňa, viete, veľmi veľa vecí, máloktorý minister bol dvakrát odvolávaný za jednu a tú istú vec. Bol to predmet obsahu rozhovoru s novým pánom ministrom hneď pri preberaní funkcie. Má všetky kompetencie, má všetky možnosti, aby sa k celej problematike vrátil, a ak som niekde pochybil, aby z toho vyvodil závery. Dnes má však inú úlohu, a síce čelí trestnému oznámeniu na ministerstvo, ktoré podali klienti za neoprávnené odobratie licencie tomuto zariadeniu. Áno, je to zvrátené niekde úplne inde, ale toto treba najskôr zvládnuť a potom sa dá hovoriť o iných veciach.
Pán poslanec Herák, ja som povedal toľko, že minimálne ja beriem, že osady sú rizikové prostredie, o tom sa nemusíme baviť, ale nemali byť uprednostnené na úkor, použil som výraz, starkých. Až keď sa za..., až keď bol zvolaný mimoriadny výbor, veď ty si členom toho výboru, a kde sme sa dohodli naprieč koalícii a opozícii, že je nevyhnutné prijímať opatrenia, ktoré je potrebné zrealizovať, aby v týchto sociálnych zariadeniach nepokračoval Pezinok. Toto bola moja pripomienka a toto sa opomenulo. Venovali sme sa len jednej veci - a v úvodzovkách - ešte raz, starkých sme nechali tak.
Čo sa týka opatrení, ktoré, Marián Kéry, no my sme tu viaceré veci podporili v parlamente... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2020 1:24 - 1:26 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Pán minister Richter, musím povedať, že vaše vystúpenie bolo naozaj kultivované a aj vyvážené, pretože nekritizovali ste vládu za každú cenu, ale dokázali ste oceniť aj kroky a opatrenia, ktoré táto nová vláda prijala, ale na druhej strane ste sa, samozrejme, nemohli vyhnúť kritike, pretože tie opatrenia, ktoré jednak boli prijaté, prišli veľmi neskoro a niektoré neprišli vôbec. Vy ste povedali, že v náročných časoch občania dvojnásobne oceňujú silného lídra. To je pravda. Ja vás doplním v tom, že lídra, ktorý v ťažkých časoch dokáže spájať, a nie rozdeľovať. Žiaľ, pán premiér Igor Matovič, tieto kritériá vôbec nespĺňa.
Ale najsilnejšie posolstvo z vášho vystúpenia hovorilo o tom, na čo sme ešte v predvolebnej kampani strana SMER - sociálna demokracia upozorňovala, a to, že môže prísť k demontáži sociálneho štátu. A naozaj sa to deje. Pomenovali ste veci a vypichnem najmä to, že tu sa nám v Národnej rade podarilo schváliť ten 13. dôchodok, ale, žiaľ, táto vládna väčšina rozhodla o tom, že nebude vyplatený v decembri 13. dôchodok, ale ide sa na úspornejšiu variantu vianočného dôchodku. Naozaj mňa veľmi mrzí, že vláda sa rozhodla zrušiť obedy zadarmo. A presne, ako ste povedali, to nebolo len to, že rodičia ušetrili za tieto obedy, ale za tým jedným stolom sa stretli deti či už z chudobnejších, bohatých rodín a mohli jesť to isté jedlo, to znamená aj podpora zdravého stravovania. A naozaj vláda ide pripravovať aj zrušenie minimálnej mzdy... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis