Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

2.9.2020 o 15:55 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 2.9.2020 15:55 - 16:02 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážená snemovňa, úprimne chcem vyjadriť radosť, že sme v Národnej rade sa dostali k tomuto prípadu a len krátko chcem povedať, že napriek tomu, že môj predrečník pán podpredseda Laurenčík to nespomenul, je evidentné, že Národná rada a vedenie Národnej rady si uvedomilo svoje postavenie Národnej rady, ktoré môže významným spôsobom sa vyjadriť a podporiť vládu v tejto veci, ktorá je pre obhajobu záujmov a práv občanov Slovenskej republiky v zahraničí a tobôž v Európskej únii veľmi dôležité. A ja som rád, že vedenie Národnej rady sa rozhýbalo, a teraz nebudem hovoriť, či som z Terchovej alebo odkiaľ, pretože nám záleží na každom občanovi Slovenskej republiky, aby sa cítil bezpečne, aby sa cítil bezpečne nielen v Európskej únii, ale aj mimo Európskej únie, ale tobôž v Európskej únii, kde si ctíme všetky ľudské práva, všetky dohovory, ktoré sa snažíme dodržiavať. O to viacej nám musí záležať, aby sme, ak sa niečo takéto zverejní a niečo sa dialo nekalé, čo určite cítime všetci, že sa dialo, tak aby sme k tomu dali jasné stanovisko. V tejto Národnej rade sa vyjadrovala Národná rada k mnohým situáciám, ktoré môžme pokladať, možnože ani neboli také dôležité, ako je práve toto. A myslím si, že teraz sme na správnom mieste a je dobre, keď takýmto spôsobom možno aj podporíme vládu, aby bola smelšia v tom, čo sa nám zdá doposiaľ, že nebola dostatočne smelá a razantná.
Pretože keď sa prejavil, alebo keď sa zverejnila nahrávka a záznamy z priemyselnej kamery z cely, z menovaného letiska, tak zrazu celý prípad nabral úplne iný rozmer. To bol iniciačný moment, ktorý sme my jednoznačne pomenovali a sme očakávali, že vláda bude robiť razantné kroky. Razantné kroky pri obhajobe záujmu našich občanov a teraz v tomto prípade Jozefa Chovanca. O tom nemôžeme ani len pochybovať, pretože to je vážna vec. A nám sa nezdá, že dostatočné je to, ak po štyroch nótach, ktoré napísal veľvyslanec alebo zastupiteľský úrad belgickým úradom, veľvyslanec, teda pardon, minister zahraničných vecí Korčok skonštatuje, však on urobil nejaký krok, že poslal nótu. Keď videl sám, že štyri nóty, ktoré boli poslané, v podstate nemali žiaden účinok, namiesto toho, aby si razantne pozval na koberec belgického veľvyslanca. Ale to je iná vec, pretože vy ste rozhodli, že tu pán minister Korčok nebude, a pritom si myslím, že by mal o čom hovoriť a mal by mnohé veci nám pomôcť aj vysvetliť a možno pomôcť aj skorigovať nejaké uznesenie, ktoré na poslednú chvíľu ste spytlíkovali u predsedu Kollára, pretože my sme predložili ako prví minulý štvrtok na riadnu schôdzu, ktorá má začať 16. septembra, tento návrh vyhlásenia, avšak zrazu pán Korčok musel bežať na koberček ku pánovi Kollárovi a potom k pani prezidentke a niečo takéto urobili. Ale dobre. Ja som rád, ešte raz to zopakujem, ja som rád, pretože máme tu konkurenčné vyhlásenie a myslíme si, že je potrebné o tom rokovať a pevne verím, že nájdeme dohovor, vzájomný, že je nejaké vyhlásenie, razantné, také, ktoré pomôže aj vláde konať trošku razantnejšie pri obhajobe záujmov prípadu Jozefa Chovanca.
Čiže z tohto pohľadu ešte raz konštatujem, že sme radi, a teraz mi dovoľte, aby som, keďže nie som v rozprave, ale predkladám tento návrh, predniesol tento návrh vyhlásenia, ktorý, ešte raz podotýkam, som dal minulý štvrtok v riadnom termíne, kde som, samozrejme, pána predsedu Kollára požiadal, že ak teda bude schôdza druhého, nech to zaradí na druhého, čo je dnes, lebo si myslíme, že je to akútne a je potrebné konať.
Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k prípadu slovenského občana Jozefa Chovanca, ktorý zomrel po zásahu belgickej polície vo februári 2018. Národná rada Slovenskej republiky:
1. Vyjadruje pobúrenie nad aktuálnymi informáciami zverejnenými na videozázname o bezprecedentnom násilí belgickej polície voči nášmu občanovi Slovenskej republiky Jozefovi Chovancovi v roku 2018.
2. Dôrazne odmieta násilie belgickej polície a porušovanie základných ľudských práv zakotvených v medzinárodných dohodách, ktorého sa mala dopustiť neprimeraným zaobchádzaním s naším občanom a ktoré viedlo pravdepodobne k jeho smrti.
3. Odsudzuje používanie nacistických pozdravov príslušníčkou belgickej polície zverejnené na videozázname počas neľudského zaobchádzania s občanom Slovenskej republiky.
4. Vyzýva Belgické kráľovstvo podať vysvetlenie, ako sú chránené ľudské práva a zachovávaná prezumpcia neviny, ak sa občanovi Slovenska namiesto pomoci dostalo neľudského zaobchádzania. Rovnako vyzýva k systematickému, systematickejšiemu zápasu proti prejavom fašizmu v radoch belgickej polície, ako aj proti národnostným a etnickým predsudkom voči občanom strednej a východnej Európy.
5. Žiada vládu Belgicka a belgické vyšetrovacie orgány o dôsledné vyšetrenie tohto prípadu v súčinnosti so zástupcami pozorovateľov, vyšetrovateľov orgánov polície Slovenskej republiky.
Je to úplne opodstatnené. Ak niekto tu ututláva dva a pol roka tento prípad, tak je úplne opodstatnené, že Slovenská vláda má žiadať o takéto zastúpenie vo vyšetrovacích orgánoch. Nestačí len sedieť veľvyslancovi pri vypočúvaní bývalého ministra vnútra v belgickom parlamente Jambona. To nestačí, lebo to je verejné a to sa každý môže dozvedieť, ale čo sa týka vyšetrovacích orgánov, je to niečo iné.
6. Nalieha na vládu Slovenskej republiky, aby využila všetky diplomatické možnosti vo vzťahu k belgickej strane na pomoc poškodenej rodine slovenského občana a na urýchlené vyšetrenie brutálneho prístupu belgickej polície.
No a naostatok 7. Vyzýva komisára Európskej komisie pre spravodlivosť Didiera Reyndersa, aby sa predmetným prípadom neľudského zaobchádzania s občanom Slovenskej republiky a teda aj Európskej únie zaobchá..., zaoberal.
Vážený pán predsedajúci, toľko z mojej strany a zároveň sa hlásim ako prvý do, ako navrhovateľ do rozpravy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.9.2020 15:21 - 15:34 hod.

Kamenický Ladislav
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.9.2020 14:43 - 14:45 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec Baránik, no musím sa ohradiť voči tomu, čo ste povedali, že som vo svojom vystúpení klamal. Neviem, že či ak má niekto iný názor ako vy, tak automaticky je klamár, ale z vášho vystúpenia asi, asi áno. Nikto tu nepovedal, ani ja som nepovedal a nikto z nás nepovedal, že generálny prokurátor má byť neodvolateľný, alebo že nemôže byť odvolateľný. Jediné, čo sme tvrdili alebo čo tvrdím, je, že ak má byť odvolateľný, ak ho má niekto odvolať, tak by tu mal byť nejaký riadny proces nepolitický toho, aby sa preukázalo, že porušil svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona, a to je zase disciplinárne previnenie, aby o tom rozhodol nezávislý Ústavný súd, tak ako rozhoduje aj v iných otázkach disciplinárnych previnení.
A ak ste ma dobre počúvali, áno, zo súčasného znenia zákona o prokurátoroch to možno tak vyplýva, že to môže byť len čin, ale ak ste ma dobre počúvali, ak ste si dobre prečítali návrh pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý sme podali v druhom čítaní v legislatívnom procese, tak sme vami navrhované znenie, to znamená, že ak neplní svoju funkciu čestne, riadne, nezávisle a nestranne, dali ako ďalší dôvod na disciplinárne konanie, o ktorom má rozhodovať Ústavný súd. Čiže bolo by to možné na návrh poslancov, aby Ústavný súd o tomto rozhodoval. Čiže nie je pravda, čo tvrdíte, že som klamal.
No a tak isto sa nemôžem stotožniť s tým, čo ste povedali, že prokuratúra má byť politická. Vy stále žijete v tom, že chcete, aby to bolo štátne zastupiteľstvo, ale pokiaľ si prečítate ústavu, tak prokuratúra tu má postavenie sui generis nezávislé od zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci. Čiže my nemáme tu taký model, ako majú v Čechách, a tomu by sme mali prispôsobiť aj spôsoby, či už voľby alebo odvolávania generálneho prokurátora.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.9.2020 14:26 - 14:28 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Áno, pán poslanec Dostál, myslím si, že obidve tieto riešenia sú zlé a preto sme my boli proti tomu, aby mohol kandidovať na funkciu generálneho prokurátora, resp. špeciálneho prokurátora kandidovať osoba, ktorá nie je z prokurátorského stavu, pretože to môže na konci dňa spôsobiť práve takéto problémy. Na jednej strane nestrannosť prokuratúry, na druhej strane základné práva a diskriminácia, resp. nerovnaké podmienky jednotlivých prokurátorov. Preto si myslíme, že by bolo vhodné, aby nebola otvorená voľba pre neprokurátorov, resp. pre osoby, ktoré nesplnili podmienky na to, aby sa mohli stať riadnymi prokurátormi v rámci skúšok a všetkých ostatných náležitostí praxe, koncipientskej praxe a tak ďalej. Nepolemizujem v tom, že tá voľba má byť transparentná, otvorená z hľadiska, z hľadiska verejného vypočutia, to, čo hovoril pán podpredseda Grendel. S týmto absolútne nemáme problém. Nech sa, nech sa kandidáti na verejnom vypočutí grilujú, ale práve tieto veci, ktoré sme spomínali, môžu spôsobiť v jednom aj v druhom prípade, alebo mám pochybnosti, že by mohli spôsobovať ústavné problémy. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 2.9.2020 14:14 - 14:24 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pani prezidentka vo svojich pripomienkach k vrátenému zákonu o prokuratúre potvrdila výhrady, ktoré sme prezentovali v prvom i druhom čítaní pri prerokovaní návrhu tohto zákona, ako aj pripomienky odborných profesijných zväzov, resp. združení.
Musím konštatovať, že sa stotožňujeme so všetkými pripomienkami pani prezidentky, čo je len logické, pretože sme na tieto rozpory upozorňovali už v samotnom legislatívnom procese prijímania tohto zákona, najmä pokiaľ ide o vágne ustanovenia dôvodov na odvolanie generálneho prokurátora a neskôr teda doplneného aj špeciálneho prokurátora hlasovaním v pléne parlamentu, teda ak generálny prokurátor či špeciálny prokurátor prestane vykonávať svoju funkciu riadne, čestne, nezávisle alebo nestranne.
Upozorňovali sme na skutočnosť, že, po prvé, ide o vágne ustanovenia bez jasne definovaného obsahu, čo môže vyvolávať pochybnosti o čisto účelovom a politickom rozhodovaní v pléne Národnej rady, teda že ide o zjavne politizáciu prokuratúry. A po druhé, že tak ako pripomienkuje i pani prezidentka, takáto konštrukcia nerešpektuje základné právo na súdnu a inú právnu ochranu v zmysle Ústavy Slovenskej republiky a právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako si môžte i prečítať v odôvodnení nášho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý sme predložili v druhom čítaní, ktorý, žiaľ, nebol prijatý.
V druhom čítaní sme podali pozmeňujúci návrh, ktorý túto otázku riešil súladne s ústavou a judikatúrou Ústavného súdu, a to tak, že sme tieto dôvody definovali ako ďalšie dôvody pre disciplinárne konanie. Takéto riešenie by podľa nášho názoru bolo súladné s ústavou, zákonom o prokurátoroch, ako aj zákonom o Ústavnom súde, keďže ako aj pani prezidentka správne pripomienkovala, priamo ústava upravuje, že o porušení povinnosti generálneho prokurátora má rozhodovať Ústavný súd.
Teda o porušení povinnosti, jak povieme, že generálny prokurátor má vykonávať svoju funkciu riadne, čestne, nezávisle a nestranne, tak ak prestane vykonávať takýmto spôsobom svoju funkciu, tak sa dopustí porušenia povinností. A tu nemôžem súhlasiť s pánom podpredsedom Grendelom, ktorý hovoril, že to nie sú ďalšie dôvody na disciplinárne konanie, ale že je to nejaký iný dôvod, o ktorom má rozhodovať Národná rada hlasovaním. No ja sa domnievam naopak, že ak ide o porušenie povinností, ktoré mu, ktoré generálnemu prokurátorovi ukladá zákon, nech sú to akékoľvek povinnosti, tak ich porušením sa dopúšťa disciplinárneho previnenia, a teda mal by o tom rozhodovať disciplinárny orgán, ktorý v prípade generálneho prokurátora je Ústavný súd.
A v tomto zmysle sme aj pripravili ten pozmeňujúci návrh, ktorý hovoril o tom, že áno, poslanci Národnej rady môžu kvalifikovanou väčšinou dať návrh na to, aby Ústavný súd musel o tom konať a aby potom rozhodoval v rámci riadneho dokazovania, či generálny prokurátor porušil tieto povinnosti, ktoré by mu ustanovil zákon, teda plniť si svoju funkciu riadne, čestne, nezávisle a nestranne, a v prípade, že by dospel k záveru, že áno, že prestal takto vykonávať svoju funkciu, tak by takýto návrh posunul pani prezidentke, teda takéto rozhodnutie o porušení práva posunul pani prezidentke a pani prezidentka by mohla generálneho prokurátora odvolať. Tento pozmeňujúci návrh však nebol prijatý, a tak sa schválený zákon dostal podľa môjho názoru do rozporu s ústavou, ako aj pripomienkuje pani prezidentka vo vrátenom zákone.
Pokiaľ ide o právnu úpravu voľby a odvolávania špeciálneho prokurátora, už v legislatívnom procese v druhom čítaní sme takisto kritizovali, že takúto zásadnú zmenu nie je dobré riešiť doplňujúcim návrhom cez výbor šitým horúcou ihlou na poslednú chvíľu pár dní pred hlasovaním v pléne. Opäť sa ukazuje, že sme mali pravdu. Práca chvatná, málo platná. Navrhovatelia si nevšimli, že ústava expressis verbis ustanovuje, v akých prípadoch rozhoduje o porušení povinnosti prokurátora Ústavný súd. A že teda tento rozhoduje len v prípade generálneho prokurátora a nemá kompetenciu rozhodovať v disciplinárnom konaní o porušení povinností špeciálneho prokurátora, a teda, že na poslednú chvíľu skopírovaná úprava ´copy paste´ odvolávanie generálneho prokurátora vo vzťahu k špeciálnemu prokurátorovi je vadná v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Ako som už spomenul, práca chvatná, málo platná.
Na všetky tieto skutočnosti sme poukazovali už v máji a júni, resp. júli a nielen my opozícia, ale i Rada prokurátorov a ďalšie profesné odborné združenia, ale nikto nepočúval. No a dnes tu máme vrátený zákon s pripomienkami, myslím s jednoznačným zdôvodnením, prečo nemôže vojsť do platnosti a účinnosti v takomto znení, respektíve ak, vážená koalícia, prelomíte veto pani prezidentky, Ústavný súd nepochybne zaujme stanovisko súladne s doterajšou rozhodovacou praxou. Napokon ak si pozriete ostatnú programovaciu štúdiu Parlamentného inštitútu o odvolávaní generálneho prokurátora, tak aj Benátska komisia odporúča, aby odvolávaný generálny prokurátor mal možnosť sa obhájiť pred orgánom, ktorý bude rozhodovať o jeho odvolávaní. No v prípade konštrukcie, ktorá je zakomponovaná v tomto zákone, takéto právo generálny prokurátor nemá. Rada prokurátorov sa môže vyjadriť, ale samotný generálny prokurátor sa nemôže obhájiť a nemôže ani predložiť dôkazy o svojej nevine, resp. o tom, že si myslí, že sa nedopustil takéhoto porušenia povinností. Príde čisto o politické hlasovanie, tak ako to bude vyhovovať vládnej väčšine, resp. ak jej generálny prokurátor nebude vyhovovať, to, čo budú, tak ako budú chcieť, tak ho jednoducho odvolajú bez toho, aby sa generálny prokurátor mohol náležite a riadne obhajovať. Čiže aj Benátska komisia predpokladá, že by malo prísť ku konaniu, v rámci ktorého by generálny prokurátor mohol sa obhajovať a predkladať dôkazy na svoju obhajobu, čo v tomto prípade teda tak nie je, a preto sa domnievame, že je tu oprávnená obava, že je to v rozpore s ústavou a ústavnými princípmi.
Pokiaľ ide o ďalšiu pripomienku, pripomienkované ustanovenie vráteného zákona týkajúce sa automatického zániku funkcie prokurátora pri zániku funkcie generálneho prokurátora, resp. špeciálneho prokurátora, osoby, ktorá v čase vymenovania nie je prokurátorom, avšak vymenovaním za generálneho prokurátora, resp. špeciálneho prokurátora by sa stala prokurátorom, sa plne takisto stotožňujeme s názorom, že je to v rozpore s požiadavkou nestranného postavenia prokuratúry, ako to definuje pani prezidentka v článkoch 43, myslím, a nasledujúcich svojho rozhodnutia.
Teda ešte raz, stotožňujeme sa s pripomienkou pani prezidentky, že zánikom funkcie generálneho prokurátora alebo špeciálneho prokurátora by im nemala v spomínanom prípade automaticky zaniknúť funkcia prokurátora Generálnej prokuratúry, do ktorej svojím vymenovaním, alebo ktorými členmi svojím vymenovaním sa stanú, avšak má to aj druhú stránku mince. Totiž ak bude odvolaný alebo zanikne funkcia generálneho prokurátora alebo špeciálneho prokurátora a takýto, takáto osoba zostane prokurátorom Generálnej prokuratúry, nastane podľa môjho názoru situácia, že bude niekto vykonávať funkciu prokurátora bez splnenia podmienok, alebo teda za iných podmienok ako štandardný prokurátor, ktoré má na vymenovanie za prokurátora. Teda dostaneme sa do situácie porušovania iných základných práv a slobôd, konkrétne základného práva na rovnaký prístup voleným a iným verejným funkciám, ďalej základného práva vstúpiť za rovnakých podmienok do verejných služieb svojej krajiny v zmysle medzinárodného paktu o občianskych a ľudských právach, či základného práva na rovnaké zaobchádzanie a zákaz diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu. Čiže v tomto prípade sa domnievame, že obidva, obidve situácie sú zlé a preto, alebo to boli aj čiastočné dôvody, pre ktoré sme nesúhlasili s tým, aby sa generálnym prokurátorom či špeciálnym prokurátorom mohol stať neprokurátor, pretože takéto, takýto nedomyslený krok môže následne spôsobiť obrovské právne problémy.
O tom, či verejná alebo tajná voľba, pani prezidentka v svojich pripomienkach nehovorí, ale o tom sme, myslím, dosť hovorili pri predkladaní zákona.
Preto odporúčame hlasovať za prijatie všetkých pripomienok pani prezidentky k vrátenému zákonu, avšak v zmysle toho, čo som povedal, navrhujeme hlasovať proti opätovnému schváleniu zákona ako o celku.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.9.2020 14:06 - 14:08 hod.

Vážny Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Grendel, nepresvedčili ste ma argumentami, že pani prezidentka nemá pravdu v uplatnení svojho práva veta s tým, že na úvod poviem, nerobte ústupky. Ak ste si istý, že máte pravdu, tak nesúhlaste s vetom pani prezidentky. Ak nie ste si istý, tak súhlaste. Ale nemôžte urobiť taký kompromis, že keďže možno by sme niečo pokazili, tak vyhovieme v časti pani prezidentky, aby sme všetko nepokazili. Naviac cítim z vášho vyjadrenia nejaké rozporuplné vyjadrenia. Prvé, čo ma zarazilo, že je to prvá transparentná voľba generálneho prokurátora. Tie predchádzajúce neboli transparentné? Nerozumiem tomu. Som zvedavý, aká bude táto transparentná, ale dobre, lebo predtým ste nenamietali nikto voči transparentnosti. Neboli ste tu? Boli ste tu. Kto navrhol generálneho prokurátora? Vtedajšia vaša, vaša koalícia. Tak prečo ste vtedy nenamietali?
Druhé chcem povedať, čo ste sa vyjadrili, prokurátori musia mať istotu, že sú na "rovnakej strane barikády", ako vládna moc. Tak toto je už pre mňa vrchol. Prokurátori musia byť nezávislí, generálny prokurátor musí byť nezávislý. Z vášho vystúpenia vyplývalo to, že oni musia si byť istí, že sú na rovnakej strane barikády. Naopak, musia si byť presvedčení, že sú nezávislí a nehľadieť na žiadne barikády. To je choré, keď dnes "nezávislé médiá", nezávislé, zdôrazňujem, diktujú, čo je správna strana barikády a čo nie je správna strana barikády. A tomuto prispôsobujeme súdnu moc, prispôsobujeme prokuratúru a toto je už naozaj nad rámec všetkého, čo sa tu deje. Čiže treba vážiť slová, aj v tom vystúpení hovoriť jednoznačne a jasné argumenty a zatiaľ ste ma nepresvedčili o tom, že je správny takýto prístup, aký prezentujete.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.9.2020 13:10 - 13:25 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dávam procedurálny návrh, aby Národná rada Slovenskej republiky požiadala ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí o účasť na rokovaní o bodoch č. 6 a 7, tlač 231 a 211, týkajúcich sa vyhlásenia k prípadu Jozef Chovanec. Pán predseda, pevne verím, že máme záujem, aby sme mohli vecne prediskutovať toto vyhlásenie aj za účasti ministra zahraničných vecí, ktorý by mal k tomu čo povedať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.7.2020 4:46 - 4:48 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Ctená snemovňa, dámy a páni, máme za sebou maratón a dovoľte mi, aby som vám poďakoval za tú diskusiu. Akokoľvek mohla byť ostrá, ale myslím si, že je to naša povinnosť, aby sme o tom diskutovali.
V prvom rade chcem ale poďakovať poslancom, ktorí boli predkladateľmi tohto návrhu a vystupovali a dopĺňali všetky tie veci, ktoré sme naznačili v tom našom zdôvodnení. Ale aj chcem poďakovať ostatným, ktorí sa nepripojili, ale napriek tomu vystupovali. A ja viem, že vy ste rozhodnutí, napokon to bolo povedané už ústami viacerých z vás, chcem predsa len povedať, že odvolávanie pána Matoviča za diplomovú prácu nebolo to hlavné. Mali sme tam uvedených viacej bodov a tie boli doplnené a dostatočne zdôvodnené. Avšak potvrdením, že to malo opodstatnenie, sú vystúpenia minimálne dvoch vašich koaličných kolegov.
A pre mňa určite bol pozoruhodný a myslím si, že dôležité alebo pozoruhodné a dôležité vystúpenie pána ministra Mičovského. A ten vám nastavil zrkadlo úplne jasne. A ja budem citovať, čo povedal: „Kolegovia z koalície nie sú úprimní a mali by byť úprimnejší.“ Ten povedal, že ten dôvod je. Ale povedala to aj pani kolegyňa Cigániková, ktorá už tu ani nie je, tiež vám nastavila to zrkadlo. A to je pre mňa aj zdôvodnenie, že sú tu ľudia medzi vami, ktorí sa vedia zahanbiť.
Takže je to na vás a ja len chcem povedať, že napriek tomu, že vyslovíte dôveru vášmu premiérovi Igorovi Matovičovi, je dôležité, že tu bolo množstvo argumentov, ktoré si mohli vypočuť aj tí, ktorí nás sledovali či už cez médiá, cez kamery alebo cez vysielanie priamo z Národnej rady Slovenskej republiky.
Takže ešte raz všetkým ďakujem za túto diskusiu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2020 4:43 - 4:45 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že tu v prvom rade, neviem, či ste, kolegovia, pochopili, tu nejde o diplomovku, ale tu ide o česť a morálku.
Ja si tu pamätám volebné obdobia, kedy tu pán Igor Matovič stál a až úplne nepríčetne vrieskal, ako treba zoťať hlavu Dankovi, ako treba zoťať hlavu všetkým, ktorí akokoľvek podľa neho porušili zákon, morálku a podobne. Dnes, keď ten istý prešľap urobil on, to znamená, ako bolo v prípade pána Danka, že diplomová práca, ktorú napísal, bola plagiát, dnes máte nieže iný meter, ale dnes má pán premiér a všetci iný kilometer, ja to volám, pretože v SME-čku je jeden redaktor, ktorý vždycky veľmi rád používa takú vetu, a to hovorím o denníku SME: "Čo keby Fico?" A porovnáva to, čo robíte vy, keby to urobil Fico. Čo by sa stalo? Alebo keby to urobil niekto zo SMER-u. Čiže tu nejde o obyčajnú, nejaký, o nejaký plagiát, ale tu ide o morálku a o to, čo sa tu dialo, keď Danka podozrieval z toho, aby, že vlastne napísal zlú prácu, ako kričal, aby odstúpil, akoby najradšej čokoľvek ktokoľvek urobil, aby, aby týchto ľudí pozatvárali.
Ja som to pred chvíľou hovorila aj o Daniela Lipšica, že to isté hovoril, vážení, a keď sa to stalo jemu, tak potom ten trest bol úplne iný. A to isté v tomto prípade hovoril pán Matovič, že on to urobil neúmyselne. A tu pán Baránik povie, že nezatvárajú za neúmyselné trestné činy. No tak jedných budeme zatvárať za neúmyselné trestné činy a druhých budeme nechávať.
Takže je to o morálke a je to o tom, že vodu kážete a víno pijete. A na vás sa tá spravodlivosť vzťahovať nebude, iba na tých iných.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2020 4:17 - 4:19 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Nuž, pán poslanec, tak ako ste nastavili latku pri vašich faktických poznámkach, tak ste nepodliezli ani vo vašom vystúpení.
No to nie je trend posudzovania funkčnosti štátu, tu sme sa snažili touto schôdzou vám pripomenúť, že v politike je veľmi dôležité byť konzistentný. My sme to dokázali už len tým, keď sa prevalila kauza diplomovky vášho predsedu a terajšieho predsedu parlamentu, tak sme nezvolávali schôdzu Národnej rady, ale povedali sme, že keďže sme nežiadali odstúpenie vtedajšieho predsedu Národnej rady Andreja Danka, tak budeme konzistentní a nebudeme zvolávať schôdzu. Ale viete, čo je ten paradox? Že tak ako pán Matovič, aj pán Kollár kritizovali Andrea Danka a robili naňho doslova pohon, to bol hon na čarodejnice, aby odstúpil, tak keď sa to týka ich dvoch, tak jednoducho sa tvária, že nič také sa nestalo. A mrzí ma, že svet vo vašom videní je len čierny a biely. Našťastie moje videnie je oveľa iné a oveľa farebnejšie a tak to aj má byť.
A na záver, síce už nebudem originálny, pretože nie je to tak dávnom, čo poslanec Šudík hovoril o Radošinskom naivnom divadle, tak mne ste pripomenuli scénu z môjho obľúbeného predstavenia, volá sa, že Vygumuj a napíš, a tam jeden taký mladý povedal, že: „Vidím!“ - „A čo vidíš?“ - „Svetlú budúcnosť.“ - „No reku nebudem ti zacláňať.“
Skryt prepis