Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

24.11.2020 o 16:25 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 16:25 - 16:27 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja sa ospravedlňujem, lebo to zariadenie ako trošku reaguje oneskorene.
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, ja skoro ani nemám v tejto chvíli nejak, proste nechcem spochybňovať to, čo navrhujete. Ja sa len chcem skôr spýtať, aby sme si teda prešli za normálnych okolností, o čo tu teda v tomto ide. Je tu v podstate rušenie obmedzenia počtu licencií na, teda pre komerčných vysielateľov. Je to teda zvýhodnenie komerčných vysielateľov, ako ste povedali. Ďalej je tu obmedzenie podielu slovenskej pôvodnej tvorby. Už to proste to rátanie nie je z tých dvadsiatich štyroch hodín, ale z osemnástich hodín.
A ja sa skôr v tom mojom krátkom vystúpení chcem spýtať, že prečo práve v tomto čase ako prichádzate, pani ministerka, s touto novelou zákona o vysielaní a retransmisii, keď sa vlastne všeobecne očakáva, že nové pravidlá v rámci tohto priestoru by mali platiť budúci rok pre všetky štáty Európskej únie, aspoň podľa toho dohovoru, ktorý bol na začiatku minulého roka prijatý všetkými členskými štátmi Európskej únie. To je moja taká jedna otázka, teda že prečo práve teraz.
No a tá druhá otázka sa bude týkať aj toho, čo ste povedali vo svojom úvodnom slove, že prebehla, prebehli debaty, prebehli rôzne rozhovory so súkromnými vysielateľmi, ktorí, samozrejme, budú hájiť seba, budú hájiť svoje komerčné záujmy. No a ja sa chcem úplne normálne spýtať, prečo takáto rozprava, takáto debata, takýto zámer spraviť proste to, čo ste práve spravili, neprebehla aj s verejnoprávnymi vysielateľmi, kde by sme teda mohli poznať ich názor, lebo v podstate vy keď komerčných vysielateľov zvýhodňujete, tých verejnoprávnych znevýhodňujete. Ako ten... (Reakcia ministerky.) No, nie je to celkom tak, nie je to celkom tak. To zrovnoprávnenie, samozrejme, to je otázka do diskusie ďalšia. Ale dôležité pre mňa je, že takáto rozprava, takáto debata s tými predstaviteľmi verejnoprávnych inštitúcií neprebehla. Škoda, že neprebehla, preto lebo možno by sme ako v tejto chvíli sa o tomto nemuseli takto baviť a ja by som sa nemusel pýtať.
Ďakujem pekne za pozornosť, to je ozaj všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2020 16:10 - 16:12 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Pročko, na vás sa neoplatí moc debatovať, ale viete, ja si neodpustím. Vy tu rozprávate veci, vám keby dal niekto sto euro, vy budete rozprávať, čo vám ten človek povie, aby ste rozprávali. A to, za tým si stojím. Robili ste iné veci, nechcem ich tu spomínať, lebo by som sa hanbil.
Pán Viskupič, neplnili ste vlastné rozpočtové ciele. Viete, keď si dáte rozpočtový cieľ vyrovnaný rozpočet, tak je to iné, ako keď si dáte rozpočtový cieľ 9,68, to je, a budúci rok 7,44 percenta. Inač sa to plní a o tom som sa aj snažil hovoriť. A keď máte plniť napríklad nejaké pravidlá Európskej komisie, to, čo sme si dohodli všetky členské krajiny, dnes niektoré pravidlá sú uvoľnené, a preto je rozdiel, či plníte vyrovnaný rozpočet alebo cieľ 10 % mínus.
A, pán Lehotský, pozrite sa, naučme sa baviť o číslach a môžme mať rozdielne názory, ja s tým nemám problém, ale nespochybňujme si čísla. Ak poviem zlé číslo, tak povedzte, ktoré som povedal zle, viete a potom si môžme rozobrať, že aký je na to názor. Ja sa tejto debaty chcem držať a ja som si vždy vážil výbor pre financie a rozpočet a tam sme sa väčšinou bavili o číslach a myslím, že tak aj treba pokračovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 16:01 - 16:06 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni, skoro som dnes ani, som to uľahčil pánu ministrovi, ale aspoň v tomto, v tejto rozprave veľmi krátko možno zareagujem na niektoré veci. Nebudem vás zdržiavať, mám desať minút, takže bavíme sa o správe za rok 2019.
Áno, my, v podstate sme túto správu prerokovali dnes na výbore pre financie a rozpočet a my sme ju v podstate, samozrejme, akceptovali, čiže ja nebudem sa tváriť, že nejaké čísla alebo iné, my rešpektujeme závery, ktoré tam boli dané. Stojíme si za tými číslami, ktoré sú tam, môžme sa tu o tom baviť, že či teda ten deficit mohol byť nižší, či tri roky po sebe jednopercentné deficity, inak posledný rok 1,3-percentný deficit, sú dobré alebo zlé, a určite ešte v, pri, samozrejme, potom, keď sa bavíme o verejnom dlhu, či teda ten klesajúci dlh verejnej správy je dostatočne dynamické to klesanie alebo nie.
Ale chcem povedať, tak ako som povedal aj na výbore pre financie a rozpočet, že za všetkými číslami, nebavme sa len o číslach, za každým číslom je opatrenie a vy sami, keď budete, teda budete dlhšie vo vláde, pán minister už to okúsil, budete vidieť, že každé opatrenie, ktoré budete chcieť spraviť, budete niečím musieť vykompenzovať, ak chcete sa dostať do nejakého toho finančného balansu. To znamená nejakého toho, toho plánu, ktorý máte, aby ste niekde skončili.
Ja poviem otvorene, budeme sa viac baviť o číslach, ktoré nás čakajú pri rozpočte verejnej správy na roky ´21 až ´23, čiže túto rozpravu si nechám na, myslím, stredu 2. decembra a tam možno budeme sa baviť viac o tom dlhu, aký, aký, aké sú predstavy v podstate aj ministerstva financií a naše o tom, kam by sa to malo, malo uberať. Ale musím povedať, že, že chcel by som, aby tá debata bola o číslach. Ja viem, že budeme sa snažiť jeden druhému povedať to, že, že niekto klame, ale keď sa bavíme o konkrétnych číslach, tak nehovorme, klame, ale poďme si dávať fakty. Mám kolegu, s ktorým sme dneska hovorili o číslach a nie je to o; viete, veľmi zjednodušene sa dá povedať, že niekto klame, ale čísla sú čísla, fakty sú fakty. A môžme mať na ne iný pohľad a stojím si za tým, že minuloročné čísla sú závislé aj od toho, aké opatrenia sme urobili, čo sme všetko prijali a vy mnohé tie opatrenie pomaličky budete alebo rušíte. My to vidíme, budeme na to upozorňovať a musím povedať, že my sme sa snažili, aby Slovensko bolo o niečo sociálnejšie, a budeme poukazovať na to, ak, ak vy budete robiť opatrenia, ktoré budú práve proti tomu.
Samozrejme, tá, tie sociálne opatrenia vždy niečo stoja a musíte si vždy povedať, čo je, čo je pre vás priorita. Ak bude pre vás priorita napríklad zrušenie bankového odvodu, ktoré sme tu dnes už v podstate mali, ja som sa minule veľmi detailne k tomu vyjadroval a nebudem tu opakovať v podstate tie názory, ktoré mám, v podstate, že napriek tomu, že banky sú ziskové, posledných deväť rokov tvorili zisk viac ako pol miliardy eur na Slovensku a tento zisk stále stúpal, tak tie banky v podstate ste, sú vaši kamaráti a ste im veľmi pomohli k tomu, aby netrpeli, ale na Slovensku iní ľudia trpia, a preto sú aj tie opatrenia, o ktorých som hovoril.
To znamená, ak budeme prijímať sociálne opatrenia, tie niečo stoja a vtedy si musíte, samozrejme, postaviť pred túto snemovňu a treba, musím na druhej strane povedať, že áno, priznávam, mali sme mať vyrovnaný rozpočet, mali sme deficit 1,3 % HDP, naplánovaný bol polpercentný deficit, čo v podstate v štrukturálnom vyjadrení je vyrovnaný rozpočet. Ale to, čo zase chcem povedať, že sme napríklad posledné dva roky zdvíhali platy pre verejných zamestnancov o 10 %, v minulosti sa nám podarilo zdvíhať platy pre učiteľov, pre zdravotné sestry. Robili sme rôzne iné opatrenia, ktoré, ktoré stáli, samozrejme, peniaze a takisto aj pán minister už dostal hodnotenie z Európskej komisie, čo sa týka rozpočtu. Pána Dombrovskisa pozdravujem, potom, keď s ním budete na Ecofine, eurokomisára, s ktorým sa to preberá, tak tam v podstate my sme mali trošku zložitejšiu situáciu z hľadiska tých čísel rozpočtových, vy máte trošku zložitejšiu situáciu z hľadiska toho hospodárskeho. To znamená, máme tu COVID, pandémiu a, samozrejme, to niečo, ako sanovať tak tieto problémy, to niečo stojí. Takže myslím, že takto zmierlivo na začiatok k tejto debate a budeme, samozrejme, pokračovať.
Mňa viac bude zaujímať rozprava k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti, o ktorej sa budeme bližšie baviť, kde sme teda dneska, dnes na výbore sme načali, začali túto debatu. Rád sa stretnem aj s ministrom, aj so štátnym tajomníkom k tejto téme a, samozrejme, potom pri štátnom rozpočte, aby som neubehol od tej témy, ktorá je práve v tejto, v tomto bode, ktorý momentálne prerokúvame.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2020 14:46 - 14:48 hod.

Baláž Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Nadviažem na pani kolegyňu Bittó Cigánikovú s tým, že by som tiež chcel poďakovať ministrovi za naozaj ústretové kroky v prijímaní určitých pozmeňujúcich návrhov k tomuto zákonu. To naozaj je hlboká vďaka.
Troška s vtipom by som chcel poznamenať, že znížiť stav diabetikov na Slovensku len tak, že si povieme, že takto to bude, tak to asi tak nejde. To je také stalinistické. To tak sa nedá urobiť. (Povedané so smiechom.) A so zdravotníctvom to asi má veľmi málo spoločné. Dobre.
Regulátor, organizátor, to je správna pripomienka. Ja som za to, aby regulátor, aby ministerstvo zdravotníctva bol oveľa silnejší regulátor, ako bol. To jednoznačne je treba hodnotiť priaznivo, pozitívne. Samozrejme, nemal by byť organizátor. S tým tiež súhlasím.
Programové rozpočtovanie. Programové rozpočtovanie je moderný prvok. Ten sme zaviedli my v poslednom roku. Žiaľ, tento rok sa to ukázalo, ako nie dobrá celkom záležitosť, pretože programové rozpočtovanie vyžaduje extrémne vyspelý celý systém, extrémne vyspelých ľudí, ktorí ho robia a tak ďalej a tak ďalej. Ale programové rozpočtovanie v zásade existuje.
Ak som dobre rozumel, pani predsedkyni, predsedníčke Cigánikovej vadí viac ten fond, ktorý tam je zriadený. My sme sa o tom rozprávali na výbore, ale podľa môjho chápania celej tej veci ten fond je určitým spôsobom flexibilný. A ja napríklad – na rozdiel od pani predsedníčky – chápem, prečo vznikol. Vznikol práve preto, že ministerstvo chce regulovať, kde tie prostriedky, ktoré má, pôjdu. Pretože, a keď to nechá len na samotné poisťovne, tak tie poisťovne, bohužiaľ, tá prax je taká, zneužili tie peniaze a dávali si ich tam, kde to vyhovovalo im a nie celému systému.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2020 14:30 - 14:31 hod.

Baláž Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vytrhnúť úrad pre dohľad na zdravotnú starostlivosť z celého balíku zdravotníckych zákonov sa nedá jednoducho. To posilnenie úradu pre dohľad musí, samozrejme, ísť ruka v ruke s celou, celým pohľadom na koncepciu tých zákonov, ktoré sú v zdravotníctve. Neni možné dávať extrémne silné kompetencie úradu pre dohľad hlavne v dohľade na zdravotnou starostlivosťou a nemať štandardy v zdravotnej starostlivosti vypracované, nemať základný balík, nemať jasné, jasné personálne a materiálno-technické limity, ktoré, aké majú mať jednotliví zdravotnícki poskytovatelia. Takže vo veľa veciach sa dá súhlasiť, ale úrad pre dohľad by mal byť až tou poslednou, ktorú budeme alebo ktorú budete meniť v budúcnosti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.11.2020 13:12 - 13:12 hod.

Fico Robert
Pán podpredseda, chcem požiadať po skončení hlasovania o programe, keby ste – predpokladám, že budú súhlasiť tri kluby, ako je tu zvykom – zvolali krátke poslanecké grémium.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.11.2020 13:09 - 13:09 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegovia, navrhujem, aby minister financií podal Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o stave prípravy tzv. plánu obnovy, a navrhujem, aby tento bod bol prerokovaný ako termínovaný bod, a to v piatok 27. 11. 2020 o deviatej hodine.
Ako odôvodnenie uvádzam to, že doteraz stále nemáme predložený plán obnovy. Momentálne od toho bude závisieť aj rýchlosť, akým spôsobom dostaneme predplatbu zdrojov, ktoré by sme mali použiť práve na sanáciu pandémie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2020 14:40 - 14:41 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Tri všeobecné poznámky, pretože nemá význam konkrétne (výkrik v sále) komentovať vystúpenia.
Predovšetkým chcem povedať, čo je dôležité, že nikto z tých, ktorí vystúpili s faktickými poznámkami... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec, dajte si, prosím, rúško, lebo sa tu budeme zas naťahovať, a pokojne majte vrátené dve minúty.

Fico, Robert, poslanec NR SR
Po prvé vráťte mi čas.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Samozrejme.

Fico, Robert, poslanec NR SR
Keby som chcel, pán podpredseda, tak vás môžem požiadať vystupovať v parlamente úplne bez rúška. Veľmi dobre to viete, tak dovoľte, aby som mohol aspoň do mikrofónu hovoriť bez rúška chvíľu. (Nesúhlasná reakcia z pléna.)
Tak sa vzdávam faktickej poznámky. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2020 14:38 - 14:40 hod.

Vážny Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem. Možno chcem od vás, ináč ďakujem za veľmi dobré a faktografické vystúpenie pána poslanca Fica, ale možno chcem od vás veľa, ale chcem len trochu objektivity, aby ste robili, objektívne sa pozerali na vec, a reagujem, mimochodom reagujeme na vystúpenie pána Fica na COVID testy a zo strany opozície, či súčasnej koalície, pardon, nezaznelo ani jedno slovo k vystúpeniu pána Fica. Naopak, zaznelo veľmi veľa obvinení, z ktorých mimochodom žiadne nie je ničím podložené. Takže sa ešte raz pokúsim, aby ste sa aspoň zamysleli nad tými faktami, ktoré tu odzneli.
7. 3. 2020 sa zapísala firma Eurolab Lambda do zoznamu podnikateľských subjektov, ktorí môžu obchodovať so štátom. Do 7. 3. neobchodovala so štátom táto firma vôbec, 7. 3. je dátum cca desať dní po voľbách. Zamyslite sa nad tým, prečo je to takto? Zamyslite sa nad tým, prečo sa zrazu roztrhlo vrece s lukratívnymi zmluvami na COVID testy? Boli tri zmluvy urobené v priebehu jedného mesiaca, v priebehu, v priebehu októbra 2020 a zase sa zamyslite nad tými rôznymi cenami. Jedna cena je 2,64 za kus, druhá je 3,95 za kus, tretia 5,83 za kus a dokonca v režime priameho rokovacieho konania, ktoré bolo podľa môjho názoru urobené neoprávnene.
Ešte aj nástenkový tender, ktorý toľko kritizujete, zverejnil tento tender aspoň na nástenke. To znamená, aspoň uzatvorený okruh ľudí mohol vidieť do toho tendra. (Smiech v sále.) Vy ste úplne zakryli pod pláštik utajenosti tento tender. Všetky tri tendre, ktoré ste kľudne mohli pred dvomi, pred tromi mesiacmi obstarávať. Zamyslite sa nad tým, čo hovorím, hej?
Ďalej. Boli ignorované nedoplatky voči štátu z tejto firmy a podľa mňa to zakladá na neplatnosti zmluvy.
Posledné chcem povedať, neboli v tej zmluve, ani v jednej, zadefinované kvalitatívne parametre. Však to kupujete mačku vo vreci. Nikde nie je ani slovo o tom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2020 14:34 - 14:36 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán predseda Fico, veľmi pekne ti ďakujem za veľmi trefné, odborné a hlavne vecné a podložené vecné argumentačné vysvetlenie tohto kšeftu premiéra Matoviča a ďalších koaličných partnerov.
Bohužiaľ, dámy a páni, keď vidím, ako vystupujú hlavne koaliční poslanci, či v prípade vystúpenia predsedu Roberta Fica a vlastne ich reakcia, vás, ktorí sedíte od nás naľavo, tak myslím si, že z tohto parlamentu sa stala jedna veľká katastrofa.
Ja poviem otvorene, že voľakedy ešte, keď som chodil na vysokú školu, som mal mienku o parlamente, o inštitúcii, ktorá má úroveň. Vždy to bolo o tom, že keď niekto povedal, že ide do parlamentu, tak vždy to tak pôsobilo. Ale, bohužiaľ, teraz realita je úplne niekde inde. Ľudia ako pán Pročko a ďalší, ktorí dokážu tlieskať a vykrikovať v tomto pléne, nemá žiadnu úroveň. (Potlesk.) Treba si - vidíte, pán Pročko si zase zatlieska.
Ale treba sa vrátiť k celoplošnému testovaniu. Celoplošné testovanie, ktoré vzniklo v hlave premiéra Matoviča a následne možnože na nejakom stretnutí s pánom Krajčovičom, kde si dohodli, že v rámci Trnavy vo firmičke nakúpia nejaké kórejské rýchlotesty, ktoré v dnešnej dobe sú už evidentne preukázateľné, že sú neni spoľahlivé, že to bolo nezmyselné. A tak ako aj ďalší kolegovia povedali, výsledok toho dvojtýždňového testovania je taký, že aktuálne máme zo včera ďalších vyše 2 500 infikovaných a to percento je strašne vysoké.
Tento kšeft, ktorý spravila terajšia koalícia, je niečo nepredstaviteľné a myslím si, že široká verejnosť to vidí a všetko ukáže v... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis