Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.4.2020 o 18:11 hod.

PhDr. Mgr. MBA

Ján Ferenčák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 18:11 - 18:13 hod.

Ferenčák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Treba povedať, že každá koruna, ktorá príde do územia alebo do regiónu, je pomocou, a to je už jedno, kde príde, o to viac, ak sú to regióny, ktoré sú v problémoch. A takéto, hovoríme, že sú najmenej rozvinuté.
Čiže treba, treba, jak by som povedal, netreba znevažovať to, čo bolo, pretože, vážené kolegyne, každé výjazdové zasadnutie prinieslo nejaké tie peniaze aj do tých regiónov a jednoducho skončili určite prospešne, pretože prišli do územia. Trošku ma možno zaráža komentovať, že to nebolo správne, pretože ja si myslím, to bolo jedno z najsprávnejších vecí, ak vláda chodí medzi ľudí a nesedí len v Bratislave za stolom a rozhoduje o ďalších.
K rečníkovi, musím podporiť, lebo pani kolegyňa pozná tú situáciu okolo Kežmarku, je tam diaľničný privádzač, na ktorý čakáme už 12 rokov, možno aj viac, a jednoducho táto vláda má túto ambíciu, takže určite má veľkú podporu, a dúfam, že sa podarí za tieto štyri roky tento privádzač okolo mesta Kežmarok vybudovať, a v tomto smere nie je nič iné, len súhlasiť a poskytnúť plnú podporu.
A treba, možno aj povedať, že tie akčné plány, ktoré boli spravené, samozrejme, prešli dva-tri roky, boli možno aj nejaké, chybičky sa vždy nájdu, ale pomohli tým regiónom, ale to boli tie malé, drobné peniaze. Tie základné peniaze majú prísť cez európske zdroje. Takže keďže tam tá ambícia je veľká, a nie je nič, len podporiť, aby tieto regióny sa rozvinuli tak, že za štyri roky môžme konštatovať, že na Slovensku nebude existovať žiaden najmenej rozvinutý región, a toto programové vyhlásenie vlády o tom jasne hovorí.
Takže určite túto podporu aj z radov opozície a mojej máte.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.4.2020 16:53 - 16:59 hod.

Laššáková Ľubica Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážení členovia vlády, milé kolegyne, milí kolegovia, Životaschopná a kreatívna kultúra, ktorá napomáha rozvoju kreatívneho a ekonomického potenciálu Slovenska, takto je nazvaná kapitola programového vyhlásenia vlády k téme kultúra.
So záujmom som si prečítala deväť strán textu. Ambiciózny, ale z môjho pohľadu, bohužiaľ, nereálny a ja mám pocit, že nereálny by bol aj v dobrých časoch, nie v časoch koronakrízy, o ktorej, mimochodom, nie je ani v rezorte kultúra žiadna zmienka, ani sa nenaznačuje, ako sa budú sanovať straty, ktoré podľa mojich odhadov budú v tomto roku predstavovať možno 10 mil., keďže koronakríza výrazne zasiahla do života aj kultúrnych inštitúcií. O tomto nie je v programovom vyhlásení vlády ani slovo.
Rozpočet kapitoly ministerstva narába so sumou okolo 290 mil. eur, na transfery verejnoprávnym inštitúciám, administratívu a zákonné platby organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry idú takmer dve tretiny rozpočtu. Pýtam sa, teda odkiaľ budú financie na tieto plány, navyše okorenené koronou. V rozpočte na to peniaze nie sú a podľa svojich skúseností viem, že veľmi, veľmi ťažko sa budú hľadať.
Dozvedela som sa, že vláda chápe, uvedomuje si, vytvorí, zabezpečí a tak ďalej, len som sa nikde nedozvedela ako, kedy a za koľko. Ak má vláda aj v kultúre know-how, ktoré zatiaľ nechce prezrádzať, akceptujem to, hoci si myslím, že práve teraz je čas a priestor predstaviť ho.
Veľa teórie o tom, ako treba, sa týka takmer všetkých oblastí, ktoré ministerstvo kultúry má v gescii. O tom, ako budú múzeá a galérie viac vzdelávať, ako sa z knižníc stanú centrá vzdelania, ako bude obnova pamiatok rýchlejšia, aká je dôležitá kultúra bez bariér, ako treba zatraktívniť Slovensko zahraničným filmárom a podobne. Sú to nesporne veľmi dôležité témy, ale opäť bez akéhokoľvek náznaku riešenia. Pripadá mi to, že sekcie na ministerstve dostali úlohu napísať, tak napísali a odovzdali.
Už v predvolebnom období sa pani ministerka predstavila vetou, že má rada pamiatky, očakávala som masívny záujem a námety na riešenie k tejto téme, bohužiaľ, nič. V programovom vyhlásení vlády som sa dočítala, že vláda chce do roku 2024 zvýšiť počet rekonštrukcií jednotlivých národných kultúrnych pamiatok. Veľmi chvályhodné, ale napríklad ani zmienka o tom, ako bude ministerstvo pokračovať v už začatých veľkých rekonštrukciách a obnovách. Rekonštrukcia, obnova hradu Krásna Hôrka je pripravená a dokonca sa tam už začalo intenzívne pracovať.
Rovnako som nenašla zmienku o pomoci pre Spišský hrad, s ktorým vláda Petra Pellegriniho prišla ešte v októbri minulého roka aj s prvou finančnou injekciou. Nenašla som zmienku o tom, či sa Slovenskej národnej galérii bude venovať pri rekonštrukcii aspoň taká pozornosť, akú je venovalo ministerstvo kultúry pod mojím vedením.
Nedočítala som sa o rekonštrukcii historickej budovy Slovenského národného divadla, Štátnej opery v Banskej Bystrici a mnohých ďalších sídelných budovách našich kultúrnych inštitúcií, ktoré majú to šťastie, ale zároveň aj smolu, že sú umiestnené v historických priestoroch národných kultúrnych pamiatok.
Pár viet venuje programové vyhlásenie vlády aj cirkvám, ktoré sú výraznou súčasťou nášho života, takisto v pôsobnosti ministerstva kultúry. Dozvedela som sa, že vláda zabezpečí otvorený a vecný dialóg o postavení cirkví a ich financovaní s cieľom nájsť efektívnu podobu spolupráce s cirkvami a ich financovania. Dávam do pozornosti fakt, že presne tento zákon sme so zástupcami cirkví pripravili a v jeseni minulého roka ho parlament aj hlasmi súčasných koaličných poslancov - vtedy opozičných - schválil. Mimochodom, zástupcovia cirkví vtedy okrem iného ocenili aj skutočnosť, že po 70 rokoch sa konečne do prípravy takéhoto zákona niekto pustil. Opakujem, zákon je tu a k spokojnosti duchovných predstaviteľov našich 18 registrovaných cirkví a spoločností platí.
Dovolím si pozastaviť sa aj na niektorými ďalšími formuláciami z programového vyhlásenia vlády pre rezort kultúry. Prehodnotenie siete štátnych kultúrnych inštitúcií a obmedziť ich duplicitné funkcie. Vláda vykoná ich hĺbkový audit a prehodnotí ich činnosť. Pýtam sa, ktoré organizácie sú z vášho pohľadu prebytočné, a či výsledkom bude prepúšťanie ľudí.
Vláda zváži systémovú zmenu financovania Matice Slovenskej. Opäť poprosím vysvetliť, pretože táto významná národná kultúrna inštitúcia má aj po znovuoživení viac ako sto rokov a udržala sa aj vo veľmi ťažkých historických obdobiach, dúfam, teda že prežije aj súčasnú vládu.
Do pozornosti ctenému auditória dávam aj fakt, že, citujem: „Vláda pripraví stratégiu rozvoja Slovenského knihovníctva na roky 2022 až 2030.“ Tieto stratégie sa pripravujú pre Slovenské knihovníctvo už od roku 2006 takže žiadna nová iniciatíva, iba udržanie dobrého zvyku.
Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 16:48 - 16:49 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani poslankyňa, máte pravdu, s tým, možno len súhlasiť, že sú obrovské prieťahy v konaní, že tie jednotlivé súdne spory trvajú dlho a že treba nastaviť časové rámce. Len treba rozlišovať, že čo to ten časový rámec je, že časový rámec v súlade s medzinárodnými pravidlami je určitý akceptovaný manažérsky nástroj slúžiaci pre potrebu efektívnej správy a riadenia súdu ako takého, a nie na určenie lehôt samotným sudcom v konkrétnych konaniach, dokedy majú rozhodnúť nejaký konkrétny spor, tak ako to predložila vláda, pretože sa nezohľadní individuálna obtiažnosť jednotlivých vecí a ich pripravenosť na rozhodnutie a v konečnom dôsledku to môže byť práve v neprospech účastníkov konania. Takže určite to treba riešiť, ale treba to riešiť ako manažérsky nástroj pre riadenie súdu, ale nie samotných lehôt na rozhodnutie sporu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 16:34 - 16:34 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Ja by som upozornil na to, že vláda v programovom vyhlásení na str. 75 uvádza, že všetky financie a kompetencie na vedu a výskum plánuje zjednotiť pod jeden rezort. Vycítil som z vystúpenia pána poslanca, ktorý citoval strany 93 až 95, že pri Národnom lesníckom centre a iných organizáciách spadajúcich buď pod rezort pôdohospodárstva, alebo rezort životného prostredia sa plánuje inak.
Považujem za potrebné toto v programovom vyhlásení vlády ujednotiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 16:20 - 16:20 hod.

Takáč Richard
Ďakujem vám pekne. Ja len v krátkosti. Pevne verím, že sebestačnosť na Slovensku porastie a ja ako člen výboru budem robiť všetko preto, aby sme sa posunuli ďalej. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 16:16 - 16:17 hod.

Ferenčák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Tak chcem vyzdvihnúť kolegu, že sa odborne na to pozrel a jeho pripomienky venoval práve programového vyhláseniu s tým, že naozaj je tam všetko a nič konkrétne, ale skôr ja sa chcem tak prihovoriť kolegom alebo na zváženie, pretože sme boli svedkom, že asi piati rečníci tu neboli prítomní a im prepadlo poradie, či nemá zmysel do budúcna, viem, že to rokovací poriadok nepripúšťa, ale kto má eminentný záujem vystúpiť, tak by v tejto rokovacej sále mal byť. A kto nemá, jednoducho možno z vypočítavosti tu nie je a potom sa dostáva na koniec, že či by vôbec, resp. toto vystúpenie by malo byť zrušené, ale skôr to je do budúcna na zmenu rokovacieho poriadku, lebo kto chce vystúpiť, má sedieť v tejto sále, a keď tu v tejto sále nie je, vtedy by mal úplne stratiť slovo a možnosť vystúpiť.
To je skôr taká faktická moja, pretože sa to predlžuje. A takto jednoducho stále dookola.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.4.2020 16:09 - 16:16 hod.

Takáč Richard
 

Vystúpenie v rozprave 28.4.2020 15:58 - 16:08 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené kolegyne, kolegovia, programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 až 2024 sme dostali do rúk úplne na poslednú chvíľu, kedy zákon ukladá predložiť ho do Národnej rady. Čas na preštudovanie bol veľmi krátky, ale aj napriek tomu som sa snažila s ním detailne oboznámiť - a to nechcem byť osobná -, ale keď sme namietali na výbore pre pôdohospodárstvo, že potrebujeme čas na zvolanie výboru aspoň dva dni, aby sme sa vedeli odborne diskutovať s ministrami, kolegyňa Anna Zemanová povedala: „Prosím vás, načo vám to je, vy aj tak zaňho nebudete hlasovať, načo je vám to čítať.“
Myslím si, že programové vyhlásenie je tak dôležitý dokument, že by si ho mali mať právo prečítať všetci poslanci, pretože všetci tu zastupujeme občanov Slovenskej republiky a mali by sme mať možnosť názory týchto občanov vyjadriť v parlamente. Zatiaľ stále žijeme v demokracii, aj keď niektoré prvky koaličných krokov a niektoré časti tohto programového vyhlásenia mi skôr pripadajú, že sa snažia túto demokraciu potlačiť. Keďže som toto volebné obdobie vo výboroch pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a pre kultúru a médiá, dotknem sa najmä týchto oblastí v tomto programovom vyhlásení.
Ale nedá mi, aby som nezačala od úvodnej časti programového vyhlásenia, hneď na začiatku predkladatelia uvádzajú: „Počas nášho vládnutia sa zaväzujeme vždy hovoriť pravdu a čestne konať.“ Tieto slová, že vláda bude vždy hovoriť pravdu a čestne konať, by som dala do pozornosti všetkým občanom, aby nezabudli, čo táto vláda ľuďom sľubuje a čo je podľa mňa - a podľa toho, keď si predkladala pani Radičová takisto svoje vyhlásenie vlády, to isté rozprávala, vieme, čo sa potom udialo. Podľa mňa je to úplne nereálne už teraz a vôbec je to nereálne v živote, ale držím im palce. Jedine, ak pravdu a čestnosť možno bude určovať vládna koalícia, pretože pohľad na pravdu je veľmi rozmanitý, uhol videnia je vždy z pohľadu sedenia. A ak by pravda bola vždy taká jednoznačná, tak sa vás pýtam, načo potrebujeme vôbec v tejto republike súdy. Ale verím, že tak si to predseda vlády nebude predstavovať ako v prípade obyčajného človeka z Prievidze (ruch v sále), z Prievidze, kedy povie, čo je pravda, a daný človek mu odkáže, obyčajný človek, že to pravda nie je, je to lož.
A tak by sme mohli pokračovať vo viacerých veciach, kde možno niekedy aj ministri, aj predseda vlády, či už z neznalosti situácie, verím, že nie úmyselne, klamali, ale už klamali. Napríklad nevedomosť určite nie je to, ak zamestnávajú rodinných príslušníkov na ministerstvách a pred tým srdcorvúco odsudzovali rodinkárstvo. Jedni môžu, jedni nie.
Aj preto mám obavy, ako sa to uvádza v programovom vyhlásení v časti média a kultúra, že vláda bude bojovať proti hoaxom. Vláda v nej tvrdí, že so znepokojením sleduje nárast dezinformácií v médiách, a najmä na sociálnych sieťach, ktoré účelovo vyvolávajú strach a nedôveru v štátne zariadenia a liberálnu demokraciu. V tejto časti neuviedli žiadne nástroje, ktoré na to použijú, a záron, zároveň neuviedli, neuviedla, kto bude ten, kto bude posudzovať, čo je hoax a čo nie je hoax.
Ja už napríklad teraz sa v parlamente stretávam s tým, že Ľuboš Blaha nie je zvolený za predsedu parlamentu, pretože šíri nepravdy a hoaxy. Kto to posudzuje? Kto? Alebo zriadia po vzore Georgea Orwella z románu 1984 ministerstvo pravdy, ktoré jasne určí, čo je pravda a čo nie? Prvý krok k tomu, že vláda má pravdu a nič len pravdu, je v tom, že idú vydávať vládne noviny. To znamená, že každý občan si v schránke nájde to, čo si má myslieť, a to, čo je podľa vlády pravda.
Aby som len nekritizovala, v programovom vyhlásení sú aj pozitívne veci, kde ma zaujala pasáž o rozvoji kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Vo svete je kreatívny priemysel veľkým zdrojom príjmov, preto je jeho rozmach aj u nás veľmi perspektívny. Vítam, že vláda má ambíciu vytvoriť podmienky pre čo najefektívnejšie čerpanie fondov z európskych fondov určených pre túto oblasť. A keďže som z východného Slovenka, predpokladám, že kreatívne centrá rušíme aj na regionálnu úroveň. Regióny sa musia rozvíjať aj v tomto smere. Bratislava je určite centrom kultúry v rámci Slovenska, ale ide o to, aby sme tú kultúru preniesli na celoslovenskú úroveň. Je dôležité, aby sa o podporu na rozvoj kultúry mohli uchádzať aj občianske združenia a iné organizácie v jednotlivých regiónoch.
Rovnako oceňujem aj zámer ministerstva kultúry o ochranu kultúrneho dedičstva, nehnuteľných kultúrnych pamiatok a ich sanovanie a obnovu. Ale pevne dúfam, že súkromné firmy nebudú iba tie, pretože vieme, ako sme sa dočítali z médií, veľa kultúrnych pamiatok údajne vlastní pán Kollár a pán Matovič trvale. Budem so záujmom sledovať aktivity vládnej garnitúry v tejto oblasti a opäť s ohľadom na regióny.
Podľa novej vlády je základným nástrojom finančnej podpory neštátnej kultúry národnostných menšín Fond na podporu kultúry národnostných menšín. V tejto súvislosti ma bude veľmi zaujímať fungovanie tohto fondu z hľadiska rusínskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku. Je to preto, že sama som napoly Rusínka a napoly Slovenka. Rusínska menšina je po maďarskej a rómskej menšine treťou najpočetnejšou národnostnou menšinou u nás, a tak verím, že túto kultúru určite obohacuje, aj keď je to majoritný národ. K rusínskej národnosti na Slovensku a k ich jazyku sa hlási vyše 55-tisíc obyvateľov, takže je to nezanedbateľná komunita, ktorá však veľmi je nespokojná, a musím povedať, že už dlhodobo s fungovaním Fondu na podporu kultúrnych, národnostných menším. Preto sa budem o túto vec intenzívne zaujímať a aj o to, ako si vláda konkrétne predstavuje implementovanie pripravovanej stratégie rozvoja miestnej regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín.
Pre krátkosť času sa vyjadrím stručne aj k pôdohospodárstvu, aj keď v dobrom konštatujem, že na obidvoch výboroch som položila viacero otázok ministrom, ktorí na ne odpovedali viac konkrétne. Ale, samozrejme, je mi ľúto, že viac konkrétne, konkrétnejšie tieto predstavy nie sú pretavené v programovom vyhlásení. A tak ak napíšete program všeobecne a v čase, keď sa začnú voliči pýtať, čo ste vlastne spravili, ten odpočet si vláda môže prispôsobiť ľubovoľne. Musím si vybrať vlasy. (Rečníčka si vyberá vlasy z ochranného rúška, ktoré má na tvári.)
Opäť zacitujem z vyhlásenia: „Výrazne zvýšime potravinovú sebestačnosť Slovenska.“ Je to dobré opatrenie pre ľudí rovnako ako odstránenie starých environmentálnych záťaží, kde programové vyhlásenie hovorí o konkrétne - odstrániť PCB látok na východnom Slovensku.
Budem rada, ak nastavíme aj spravodlivejší systém podpory poľnohospodárov.
Ale čo mi v programovom vyhlásení chýba, že úplne ostala nepovšimnutá problematika živočíšnej výroby, rastlinnej výroby a jej postavenia na trhu s komoditami. Samozrejme, nie je to sektor, ktorý patrí do portfólia ministerstva pôdohospodárstva, ale absolútne tu chýba akákoľvek zmienka o rozvoji vidieka, ktorý predstavuje dokonca polovicu názvu ministerstva, takže aj otázky súvisiace s plánom rozvoja vidieka úplne vypadli.
Je veľmi zvláštne, že programové vyhlásenie v tejto časti vôbec nespomína medializovaný zámer presúvať oblasť regionálneho rozvoja pod podpredsedníčku vlády pre investície. Bude sa teda tento krok realizovať alebo nebude?
A prekvapujúce je pre mňa, že programové vyhlásenie vlády absolútne mlčaním obchádza otázku súvisiacu s ekonomickými dopadmi koronavírusovej krízy na pôdohospodárstvo. Už nie je, dnes je zrejmé, že niektoré sektory budú veľmi negatívne zasiahnuté. Ide najmä o mliekarenský sektor a sektor živočíšnej výroby.
Ďalšia veta, ktorá ma v programovom vyhlásení tak trochu zaujala, ale zasa aj nadchla: „Osobitnú pozornosť budeme venovať chudobným, chorým a slabým.“ Nie som už vo výbore pre sociálne veci, ale to, čo sa deje v prípade pandémie COVID-19 v zariadeniach pre seniorov, je doslova memento a radšej by ste toto mohli naozaj z programového vyhlásenia odstrániť. Už teraz to neplníte. (Reakcia z pléna.)
Na záver mi dovoľte, na záver mi dovoľte sa pozrieť ešte na oblasť, ktorá mi ako predsedníčke Únie žien Slovenska je veľmi blízka, a tou sú práva žien a vyrovnávanie rodovej rovnosti. Z programového vyhlásenia je jasné, že toto prioritou určite nebude. V celom dokumente sa spomína iba raz a to veľmi všeobecne: „Vláda Slovenskej republiky bude realizovať politiky zamerané na znižovanie nerovnosti medzi mužmi a ženami a odstraňovať diskriminácie žien.“ Z konkrétnych opatrení som nenašla iba jedno, umožnené utajeného tehotenstva a pôrodu, čo by mohlo pomôcť ochrane nenarodeného života, predchádzajúce k domácemu násiliu, ale pri tejto citlivej téme bude veľmi dôležité vidieť konkrétny návrh zákona.
Potom som našla už iba dve veľmi vágne formulácie, že vláda by chcela zabezpečiť vyrovnanie rozdielov v platoch a dôchodkoch mužov a žien. Tak tomu tlieskam, vážení, ale považujem to za sci-fi. Pýtam sa, ako chcete zmeniť nastavenie dôchodkov, ktoré sú vypočítané na základe výšky príjmov a odpracovaných rokov, a ako chcete zabezpečiť, aby súkromné firmy vyplácali rovnaké mzdy za rovnakú prácu pre mužov a ženy? Snáď keby bolo jasne napísané, že vláda dorovná vyššou valorizáciou dôchodky ženám. Ale pýtam sa, myslíte to naozaj vážne, keď chcete zrušiť 13. dôchodky, ktoré sú dnes pre všetkých?
Veta, ktorá zaznela vo všetkých médiách k programovému vyhláseniu vlády, pretože predseda vlády je podľa mňa skôr lepší marketér ako životný praktik, je to, že programové vyhlásenie vlády je najambicióznejším plánom v histórii Slovenska. Ja k tomu dodám na záver vetu od jednej slovenskej osobnosti: „Prehnané ambície sú ako zbraň hromadného ničenia.“
Takže, občania, verme im, ale buďme v strehu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 15:48 - 15:49 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán Kazda, nemôžem s tým súhlasiť úplne, čo ste povedali, pretože napríklad za našej vlády bolo prijaté, prijatý strategický dokument predchádzanie vzniku odpadu, program predchádzania vzniku odpadu a začal sa tvoriť program, ďalší strategický dokument z hľadiska odpadov, takže myslím si, že my sme za našej vlády novelizovali zákon o odpadoch, teraz si nepamätám presne koľkokrát, ale minimálne päťkrát, kde vo všetkých týchto novelách sme sa snažili práve zabezpečiť to, aby sa predchádzalo vzniku odpadu a aby sa znižovala miera ukladaného odpadu na skládky, čo, samozrejme, sa nám nepodarilo vyriešiť úplne, ale podľa programového vyhlásenia vlády aj nová vláda v tomto chce pokračovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.4.2020 15:36 - 15:46 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, vo svojom vystúpení k programovému vyhláseniu vlády by som sa chcel venovať len vybraným častiam vzhľadom na čas, avšak nedá mi povedať aj ako k celku, že tento dokument je zjavne nesúrodý a chýbajú mu akékoľvek merateľné ukazovatele, na základe ktorých by sa dalo odpočtovať plnenie tohto programu, ako aj na mnohých miestach uvádzaná konštrukcia, že vláda zváži, z čoho len ťažko možno usúdiť, aký má vláda zámer.
Ale poďme konkrétne k niektorým vybraným bodom prvej a druhej časti a potom, pokiaľ čas dovolí, aj k časti životného prostredia.
Boj proti korupcii je, samozrejme, legitímny cieľ tejto vlády. Avšak obávam sa, že opatrenia a nástroje, ktoré vláda v programovom vyhlásení navrhuje za týmto cieľom, nevyriešia tento problém, naopak, vytvárajú politizáciu jednotlivých inštitútov, resp. možnosti ešte väčšieho zneužitia. Poviem napríklad ktoré.
„Vláda chce odpolitizovať proces kontroly majetku verejných funkcionárov, vláda Slovenskej republiky zriadi nezávislú inštitúciu, ktorá bude mať na starosti etiku verejných funkcionárov, konflikt záujmov a kontrolu majetkových priznaní.“ Nie je však jasné, kto a akým spôsobom bude kreovať takúto nezávislú inštitúciu. Vláda? Teda vládnuca strana, resp. koalícia bez zastúpenia opozície?
Toto vyvoláva oprávnené obavy, že takto kreovaná inštitúcia môže byť práve nástrojom na šikanu opozície, resp. na samotnú politizáciu. Terajšia úprava je podľa môjho názoru dostatočná a transparentná prostredníctvom výboru Národnej rady Slovenskej republiky, kde sú reprezentatívne zastúpené všetky strany vládnej moci, ako aj opozície, a takýto orgán je výsledkom moci pochádzajúcej z demokratických parlamentných volieb. Vytváranie kvázi nezávislých inštitúcií vyvoláva pochybnosti o účele takého opatrenia a sú to veľmi nebezpečné precedensy. Nie je tu ani zmienka o tom, ako si vláda predstavuje zabezpečenie nezávislosti takejto inštitúcie. Okrem samotného nominovania a personálneho obsadenia sú to nejasné otázky financovania, odmeňovania, kompetencií a tak ďalej.
Ďalej. „Vláda zavedie funkčný mechanizmus hmotnej zodpovednosti a trestania pochybení verejných funkcionárov pri nakladaní s verejnými prostriedkami.“ Čo je to funkčný mechanizmus hmotnej zodpovednosti? Toto je veľmi populárna fráza, ktorá sa objavila ako volebné heslo mnohých kandidujúcich strán v ostatných parlamentných voľbách, avšak doposiaľ nikto presne nepovedal, čo konkrétne si pod týmto predstavuje. Štatutári pôsobiaci v exekutívnych funkciách denne rozhodujú o mnohých otázkach častokrát len na základe odporúčaní úradníkov, nemajú šancu v tak širokých rezortoch byť odborníkmi vo všetkých oblastiach, teda rozhodujú sa politicky na základe odporúčaní a za to nesú aj politickú zodpovednosť. Ak by však mali zodpovedať hmotnoprávne za všetky rozhodnutia, obávam sa, že to bude mať skôr opačný efekt a štatutári nebudú chcieť v ťažkých veciach rozhodovať a budú tieto veci odsúvať. Alebo potom to asi všetci urobia tak ako pán premiér a rozdelia si bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a všetko prepíšu pani manželke a v takom prípade by on totiž nemal čím hmotne zodpovedať.
Ďalšie heslo programového vyhlásenia vlády je odborníci namiesto „našich ľudí“ do štátnych podnikov. „Vláda Slovenskej republiky zavedie transparentný výberový proces tak, aby boli do funkcie zástupcov štátu vyberaní ľudia napĺňajúci tie najlepšie odborné a osobnostné predpoklady.“
Toto snáď ani netreba komentovať vo svetle, ako svedkami práve v týchto dňoch, ako sa obsadzujú jednotlivé miesta, napr. v NDS, SEPS, v Hlavnom banskom úrade, na niektorých ministerstvách a ďalších bez akéhokoľvek výberového konania ľuďmi, ktorí sú politicky doporučení, čiže realita je presne naopak, ako sú vznešené ciele tohto programového vyhlásenia vlády.
„Vláda Slovenskej republiky zabezpečí pravidelné informovanie občanov Slovenskej republiky prostredníctvom doručovania bezplatných informačných novín do domácností, ktoré budú obsahovať odpočet činnosti jednotlivých ministerstiev.“
Čo to znamená? Znamená to, že vláda si za peniaze daňových poplatníkov ide robiť tlačový PR. A nebude to stáť málo. To už naozaj nestačí objektívne spravodajstvo verejnoprávnych médií? Myslím si, že toto nepotrebuje ďalší komentár.
Ďalej niekoľko otázok k justícii, k voľbe členov Súdnej rady sudcami na regionálnom princípe.
„Podstatnou otázkou pri regionálnom princípe volieb členov Súdnej rady sudcami je to, že každý sudca v Slovenskej republike má v zmysle ústavy právo voliť ktoréhokoľvek z deviatich členov Súdnej rady volených sudcami, a nielen jedného z jeho obvodu.“ Ide o rovnosť volebného práva, ktoré je garantované ústavou, a je na zamyslenie, či je lepšie, aby každý sudca mohol voliť z celého územia Slovenskej republiky a zvoliť povedzme dvoch sudcov z toho istého kraja, alebo čisto len jedného z daného regiónu, pričom si treba uvedomiť, že tieto regióny nie sú proporcionálne z hľadiska zastúpenia jednotlivých sudcov.
Nominovanie členov Súdnej rady vládou, parlamentom a prezidentom: len nesudcov. Toto je otázka, o ktorej sa už veľa rozprávalo. Navrhovaná úprava by podľa nášho názoru zakotvila jednak porušenie základného práva každého na prístup k inej verejnej funkcii za rovnakých podmienok, čím by zároveň došlo k diskriminácii sudcov, ktorí by spĺňali predpoklady členstva v Súdnej rade. Uvedené by malo vplyv na nezávislosť justície od vlády, parlamentu a prezidenta. Teda išlo by o zásah do zásadného princípu trojdelenia štát..., trojdelenia moci. Okrem toho teda môžme krásne sledovať aj, ako vláda si plní tieto svoje vznešené ciele z hľadiska nominovaní svojich kandidátov, či už v parlamente, alebo vládou, kde nominovala troch sudcov práve v tomto období. Ale o tom sme už porozprávali dosť.
No a posledné v tejto oblasti, ktoré mi čas dovolí, je povedať niečo o zrušení imunity sudcov za rozhodovanie. Toto je otvorenie Pandorinej skrinky. Ide o zásah do garancie nezávislosti funkcie sudcu pri jeho rozhodovaní, a teda porušenie samotnej nezávislosti súdu. Európsky súd pre ľudské práva opakovane konštatoval, že imunita sudcov pri rozhodovaní je dôležitou garanciou nezávislosti súdnictva. V prípade, že sudca vydá svojvoľné rozhodnutie, je aj za súčasnej právnej úpravy postihnuteľný v disciplinárnom konaní. Ak sa sudca pri rozhodovaní dopustí trestnej činnosti, napr. korupčným správaním, na jeho postih sú taktiež v súčasnosti dostatočné nástroje postihu v rámci trestného konania.
Podľa môjho názoru nie je možné ani účelné kvôli pochybeniam jednotlivcov búrať základné princípy demokracie a delenia moci medzi súdnu, výkonnú a zákonodarnú moc. A takto by som mohol pokračovať ďalej v tejto časti, či už sa jedná o rozširovanie použitia odpočúvania, teda informačno-technických prostriedkov, resp. vláda sa zasadí o to, aby podnikateľské subjekty pri svojvoľnom nezaplatení faktúry páchali trestný čin, čo, si myslím, že je úplne v rozpore so zásadou ultima ratio v trestnom práve.
Ale dovoľte mi, aby som ešte povedal niečo k téme životného prostredia, keďže som v predchádzajúcom volebnom období zastával funkciu štátneho tajomníka na ministerstve životného prostredia. A musím povedať, že na to, že všetky strany deklarovali v predvolebnej kampani, že ochrana životného prostredia je pre, pre ne najvyššia priorita, tak tejto časti vláda zo 121 strán venovala až šesť aj štvrť strany. Z toho treba povedať, že je cca 90 % pokračovanie pokračovanie v tom, čo začala naša, predchádzajúca vláda, alebo sú tu veci, ktoré už boli zrealizované alebo sú v realizácii ešte na základe rozhodnutia predchádzajúcej vlády.
Napríklad vláda sa hlási k záväzku Parížskej klimatickej dohody, k Agende 2030, k Stratégii environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 a iných nadväzujúcich sektorových stratégií. To sú všetko dokumenty, ktoré boli prijaté za predchádzajúcej vlády. Okrem toho vláda v programovom vyhlásení vlády hovorí, že bude preferovaná nízka emisná forma dopravy. Navrhujeme možnosť, aby obce mohli spoplatniť viac osobných automobilov do centier. Už dávno je zavedená možnosť, aby si obce VZN-kom stanovili nízkoemisné zóny, kde môžu regulovať dopravu. Progresívne zvyšovanie zákonného poplatku za skládkovanie odpadov v miere, ktorá bude jednoznačne motivovať všetkých producentov odpadov k ich dôkladnému triedeniu. Dávno zavedené nariadením vlády. Vláda podporí budovanie verejných vodovodov v obciach do 2 000 obyvateľov. Dávno zavedené. Je uznesenie vlády pod vedením Petra Pellegriniho, ktoré schválilo 50 mil. každoročne na najbližších 10 rokov práve na budovanie vodovodov a verejných kanalizácií. A takto ďalej by som mohol pokračovať.
Na záver už len poviem, že ma veľmi mrzí, že v tejto časti sa programové vyhlásenie vlády viac nevenovalo otázkam, ktoré bolo predmetom predvolebných sľubov jednotlivých strán koalície, či už ide o presun Správy lesov pod rezort životného prostredia, ktoré, tak vehementne nás aj kritizovali, aj sa zaväzovali, že, že strany urobia ďalej. Jednotliví predstavitelia hovoria, že vyriešia situáciu s dravými chránenými zvieratami, s medveďom hnedým a ďalšími a tak ďalej.
Čiže musím povedať už len na záver, že z uvedeného vyplýva, že v oblasti životného prostredia predchádzajúca vláda to robila dobre, a držím palce novej vláde, aby v oblasti životného prostredia pokračovali v nami nastavených stratégiách a zodpovedne ich plnili.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis