Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.11.2020 o 11:26 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.11.2020 11:26 - 11:26 hod.

Marián Kéry
Ďakujem za slovo. Chcel by som pripomenúť členom zahraničného výboru, že rokovanie sa uskutoční dnes o 12.05 h v miestnosti č. 149.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 10:43 - 10:44 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa, ja oceňujem vecný tón, ale nemôžem s vami súhlasiť s vašimi argumentmi, pretože ak hovoríte o tom, že obce a mestá neboli pripravené. Ja som to predsa aj uviedol v mojom vystúpení, ale aj preto nezačal tento zákon platiť od 1. januára 2019, ale až od septembra roku 2019. Takže bol tam dostatočný, dostatočný čas na to, aby sa na to pripravili aj v technickom materiáli, aj kapacitne, aj čo sa týka prijímania nejakých iných zamestnancov a hlavne pomocných síl do kuchyne.
Vy hovoríte, že nožnice sú tu aj teraz. To je pravda, ale prečo ich týmto opatrením ešte viacej roztvárate? Prečo by mali mať obedy zadarmo len deti rodičov, ktoré sú v hmotnej núdzi? Však nech ich majú všetci. A vy sa neobávate týmto rozhodnutím, že dôjde k poklesu počtu stravníkov žiakov základných škôl? Lebo ja si myslím, že k tomu dôjde. Ja som zvedavý, keď teda poklesne počet stravníkov o 10, 20 % či stále budete vyhodnocovať vaše opatrenie ako prospešné. Pretože, ak poklesne, tak len potvrdí naše predpoklady, ktoré sme mali pred zavedením tohto opatrenia a vy za veľmi krátky čas pôsobenia tohto opatrenia nechcete počkať a nechcete vychytať muchy, ale jednoducho to zarežete. Veľmi nesprávne rozhodnutie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 9:58 - 10:00 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem pekne všetkým kolegom za faktické poznámky. Čo sa týka názoru pani poslankyne Miernej, ktorá je zároveň aj primátorkou, no vy ste v ťažkej pozícii, pani poslankyňa, pretože na jednej strane musíte hájiť záujmy vládnej koalície, na druhej strane ste aj primátorkou nie malého mesta. Ja vás viem pochopiť a, ale myslím si, že drvivá väčšina starostov a primátorov nebudú spokojní s tým, že aj týmto návrhom zákona sa z ich rozpočtu vytratí niekoľko tisíc, možno desiatky tisíc eur.
Pán poslanec, viete, nemáte dobré informácie v tom, že nie na základe nášho zákona tým obce a mestá vyberali poplatky. Je to na rozhodnutí miest a obcí. Ja vám poviem príklady z veľkých miest, z Trenčína, z Košíc, kedy nevyberali tieto samosprávy od rodičov ani euro, práve naopak, privítali toto rozhodnutie. Ale poviem aj príklad napríklad nášho krajského mesta Nitra, že paradoxne po tom, čo sme zaviedli obedy zadarmo, tak ten poplatok mesto Nitra zvýšilo. Ale ja v tom vidím naozaj politiku, pán poslanec, pretože pán primátor Hattas už v tom čase bol inak zaradený politicky, chcel ukázať, že tie obedy zadarmo nie je reálne, že rodičia musia platiť a to číslo 1,20 euro za obed vyčíslil inštitút finančnej politiky, ale, samozrejme, z roka na rok to číslo môže rásť a my by sme sa k nemu vracali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.11.2020 9:40 - 9:50 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, na úvod začnem takou krátkou politickou úvahou. Priznám sa...
===== Ďakujem za slovo, pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, na úvod začnem takou krátkou politickou úvahou.
Priznám sa, že vo voľbách demokratických a slobodných, ktoré sa konali 29. februára a občania rozhodli o tom, že vláda bude zložená z nových politických subjektov a SMER - sociálna demokracia odchádza do úzadia, som pozeral na to, ako sa kreuje nová vláda. A miernym optimizmom, ma priznám sa naplnilo to, že miesto ministra práce sociálnych vecí a rodiny obsadí strana SME RODINA, ktorá na tento post nominovala pána Krajniaka.
Viedli ma k tomu miernemu optimizmu dve skutočnosti.
Tá prvá bola, že v tom minulom volebnom období som mal možnosť poznať pána Krajniaka bližšie, pretože bol predsedom výboru na kontrolu, respektíve rozhodnutie Národného bezpečnostného výboru a ja som bol podpredsedom, a druhá ešte dôležitejšia vec je, že keď sme v tom minulom volebnom období prichádzali s mnohými prosociálnymi opatreniami, tak bola to práve politická strana SME RODINA, ktorá v drvivej väčšine tieto naše návrhy, ktoré mali pozitívny vplyv na ľudí, podporila.
Budem konkrétny, či to bol ústavný zákon o zastropovaní veku odchodu do dôchodku, či to boli 13. dôchodky, či to bolo navýšenie rodičovského príspevku a v neposlednom rade aj zavedenie inštitútu takzvaných obedov zadarmo, tak politická strana SME RODINA hlasovala, a ja som za to vďačný, a nikdy som sa tým netajil. Len ten mierny optimizmus akosi po čase začal vyprchať a uvedomil som si, že aj ja som človek omylný a mýliť sa je ľudské, ale k tomu sa dostanem neskôr.
A teraz sa vrátim k tým obedom zadarmo. Panie poslankyne, páni poslanci, ja som si vedomí, že nie vo všetkých obciach a mestách a nie všetci starostovia a primátori prijali toto rozhodnutie s nadšením. Pri mnohých osobných stretnutiach vyčítali vládnej koalícii, že nie sú pripravení na nárast stravníkov. Že im chýbajú kapacitné dôvody, že im chýba materiálno-technické zabezpečenie a obávali sa, že pri navýšení počtu stravníkov budú musieť prijať aj iné pracovné sily, a pri vtedajšej nízkej nezamestnanosti to naozaj nebolo jednoduché. Viacerým starostom, však som musel vysvetliť, že už podľa vtedajšej dikcie zákona ak by o obed požiadali všetci žiaci Základnej školy, tak zo zákona mali povinnosť im toto jedlo zabezpečiť a naozaj niektorí zostali prekvapení, keď som im túto informáciu povedal. A čo sa týka tej pracovnej sily, spomenul to aj môj predrečník, pán kolega Richter, ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny prišlo s pomocnou rukou a dalo prísľub mestám a obciam, že ak budú ma problém nájsť pracovnú silu, tak ministerstvo je pripravené preškoliť ľudí, ktorí boli evidovaní na Úradoch práce sociálnych vecí a rodiny, a naozaj, tak sa aj stalo a mnohí odišli z evidencie nezamestnaných a našli si prácu ako pomocné sily v kuchyni.
O výhodách obedov zadarmo sa povedalo veľa, môže sa vám zdať, že zbytočne to opakujeme, ale nedá mi, aby som pri takejto dôležitej téme to nespomenul aj ja.
Prvá vec je, že za ten stôl, spoločný stôl zasadli deti z rôznych rodín, z rôznych sociálnych statusov. Boli tam zo solventných rodín, menej solventných rodín a jedli to isté jedlo. To naozaj to je veľmi dôležitý fakt, na ktorý nemôžeme zabúdať.
Druhá skutočnosť, dostať teplé jedlo, je predsa určite viac ako keď si deti majú kupovať nejaké bagety, hamburgery, sladkosti alebo sladené nápoje. Veď my týmto spôsobom sme bojovali za zdravý životný štýl, a v neposlednom rade aj proti obezite.
Tretia vec, nárast počtu stravníkov. My sme uvažovali o tom, že ak dôjde k nárastu asi o 10 %, tak to budeme považovať za úspešné. Ako povedal môj predrečník, ten nárast bol o 25 %, naozaj veľmi vysoké číslo a mohlo by sa očakávať, že keď máte nárast o 25 % stravníkov, že tie deti nezjedia to jedlo, že aj ten odpad bude, bude ten nárast o tých 25 %, ale nestalo sa. To znamená, že naozaj na našich školách, v drvivej väčšine prípadov sa varí veľmi kvalitne.
A štvrtý bod, konkrétny, šetrenie finančných prostriedkov rodičov a samozrejme rodičov, ktorí majú najmä nižšie príjmy.
Pán minister, vysvetlite mi prosím, lebo ja naozaj nechápem čo sa stalo. Ako ste mohli takto diametrálne zmeniť názor. To naozaj stačí presadnúť zo stoličky opozičného poslanca na stoličku ministra práce sociálnych vecí a rodiny a takto potrieť svoje názory, ktoré ste tu legitímnym spôsobom vyjadrovali v Národnej rade Slovenskej republike? Naozaj nechápem a som sklamaný.
Viacerí poslanci z vládnej koalície, nás kritizovali, že viaceré prosociálne opatrenia sme prijímali tesne pred voľbami, dokonca hovorili o volebnej korupcii. Ale toto nemá nič spoločné s volebnou korupciou. Pomôžem si príkladom iným. Ja som bol jeden z predkladateľov návrhu zákona, ktorým sme navyšovali rodičovský príspevok o 150 eur pre zamestnané matky a pre tie ostatné o 50 eur. Aj toto chcete označiť za volebnú korupciu? Ak áno, nech sa páči, ale konajte, podajte oznámenie orgánom činným v trestnom konaní a ja si zoberiem za svedkov viete koho? Všetkých tých rodičov, ktorí poberajú tento rodičovský príspevok.
Alebo iná analógia, takže keď sme tento návrh zákona prijali tesne pred voľbami, tak takisto môžeme očakávať, že táto vládna koalícia sa rozhodne len kvôli tomu, že bol prijatý tesne pred voľbami rušiť aj tento návrh zákona? To sa môžu naozaj tie stovky a tisíce rodičov obáva, že im zoberiete tento zvýšený rodičovský príspevok?
Pán minister, a tiež ma mrzí jedna vec, že vy ste sa nedokázali vzoprieť veľkej väčšine vládnej koalícii, keby ste boli aspoň nejaké divadlo urobili, že vám to vadí. Keby bol minister práce sociálnych vecí a rodiny niekto zo strany SAS, tak by som to vedel pochopiť, ale pri vás to naozaj neviem, ani nechcem chápať, a ani len také divadlo ste neurobili, že jednoducho vás to mrzí, ale ste tlačený ministrom financií alebo lídrami vašich koaličných strán, aby sa nezvyšoval deficit.
A keď sme pri deficite, viete, vy ste nás v minulom volebnom období kritizovali za to, že sme síce robili deficit, ale ten bol úplne mierny a v súlade s tým, čo vlastne Európska komisia vždy hovorila. A ten deficit, my sme robili hlavne preto, že sme prichádzali s tými návrhmi zákonov prosociálnymi, ktorí zvyšovali kvalitu života ľudí na Slovensku. Ale čo si mám myslieť o tom, že o nedlho si schválite rozpočet, rušíte na jednej strane všetky sociálne opatrenia a druhej strane zatnete sekeru, akú tu Slovensko ešte v histórii nemalo.
Aby som bol korektný, ja chápem, že sme v období pandémie, ktorá priniesla aj výpadok financií, ale ja si pamätám aj vládu Roberta Fica, v prvom volebnom období 2006-2010 a vtedy sme tu mali tiež veľkú ekonomickú krízu a neprichádzali sme automaticky zrušením prosociálnych opatrení.
Na záver, a nadviažem na slová môjho predrečníka, pána poslanca Richtera, tým, že zrušíte opatrenie obedov zadarmo, jednak potrestáte deti, potrestáte ich rodičov, pretože daňový bonus nie je náhrada pre všetkých rodičov, len pre časť, ale potrestáte aj samosprávu. Potrestáte mestá a obce, pretože hádam vám nemusím hovoriť o tom, že daň z príjmu fyzických osôb nejde do štátu, ale sa prerozdeľuje medzi obce a samosprávne kraje v pomere 70 % ku 30 %, takže ani mestá a obce a vidím tu aj viacerých starostov a primátorov, nebudú vítať toto rozhodnutie s nadšením. Navyše, keď už v minulosti investovali finančné prostriedky aj na navýšenie kapacít, a to materiálno-technické vybavenie a ďalšie veci, takže je podľa mňa veľmi zlé, že prichádzate s takýmto rozhodnutím.
A pán minister, na záver, ešte raz vás chcem poprosiť, nie za mňa, nie za náš poslanecký klub, ale za rodičov a najmä za tie deti, a bol by som nerád, keby ste vošli do dejín slovenskej politiky ako ten, ktorý berie teplé obedy deťom.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.11.2020 9:40 - 9:50 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, na úvod začnem takou krátkou politickou úvahou. Priznám sa...
===== Ďakujem za slovo, pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, na úvod začnem takou krátkou politickou úvahou.
Priznám sa, že vo voľbách demokratických a slobodných, ktoré sa konali 29. februára a občania rozhodli o tom, že vláda bude zložená z nových politických subjektov a SMER - sociálna demokracia odchádza do úzadia, som pozeral na to, ako sa kreuje nová vláda. A miernym optimizmom, ma priznám sa naplnilo to, že miesto ministra práce sociálnych vecí a rodiny obsadí strana SME RODINA, ktorá na tento post nominovala pána Krajniaka.
Viedli ma k tomu miernemu optimizmu dve skutočnosti.
Tá prvá bola, že v tom minulom volebnom období som mal možnosť poznať pána Krajniaka bližšie, pretože bol predsedom výboru na kontrolu, respektíve rozhodnutie Národného bezpečnostného výboru a ja som bol podpredsedom, a druhá ešte dôležitejšia vec je, že keď sme v tom minulom volebnom období prichádzali s mnohými prosociálnymi opatreniami, tak bola to práve politická strana SME RODINA, ktorá v drvivej väčšine tieto naše návrhy, ktoré mali pozitívny vplyv na ľudí, podporila.
Budem konkrétny, či to bol ústavný zákon o zastropovaní veku odchodu do dôchodku, či to boli 13. dôchodky, či to bolo navýšenie rodičovského príspevku a v neposlednom rade aj zavedenie inštitútu takzvaných obedov zadarmo, tak politická strana SME RODINA hlasovala, a ja som za to vďačný, a nikdy som sa tým netajil. Len ten mierny optimizmus akosi po čase začal vyprchať a uvedomil som si, že aj ja som človek omylný a mýliť sa je ľudské, ale k tomu sa dostanem neskôr.
A teraz sa vrátim k tým obedom zadarmo. Panie poslankyne, páni poslanci, ja som si vedomí, že nie vo všetkých obciach a mestách a nie všetci starostovia a primátori prijali toto rozhodnutie s nadšením. Pri mnohých osobných stretnutiach vyčítali vládnej koalícii, že nie sú pripravení na nárast stravníkov. Že im chýbajú kapacitné dôvody, že im chýba materiálno-technické zabezpečenie a obávali sa, že pri navýšení počtu stravníkov budú musieť prijať aj iné pracovné sily, a pri vtedajšej nízkej nezamestnanosti to naozaj nebolo jednoduché. Viacerým starostom, však som musel vysvetliť, že už podľa vtedajšej dikcie zákona ak by o obed požiadali všetci žiaci Základnej školy, tak zo zákona mali povinnosť im toto jedlo zabezpečiť a naozaj niektorí zostali prekvapení, keď som im túto informáciu povedal. A čo sa týka tej pracovnej sily, spomenul to aj môj predrečník, pán kolega Richter, ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny prišlo s pomocnou rukou a dalo prísľub mestám a obciam, že ak budú ma problém nájsť pracovnú silu, tak ministerstvo je pripravené preškoliť ľudí, ktorí boli evidovaní na Úradoch práce sociálnych vecí a rodiny, a naozaj, tak sa aj stalo a mnohí odišli z evidencie nezamestnaných a našli si prácu ako pomocné sily v kuchyni.
O výhodách obedov zadarmo sa povedalo veľa, môže sa vám zdať, že zbytočne to opakujeme, ale nedá mi, aby som pri takejto dôležitej téme to nespomenul aj ja.
Prvá vec je, že za ten stôl, spoločný stôl zasadli deti z rôznych rodín, z rôznych sociálnych statusov. Boli tam zo solventných rodín, menej solventných rodín a jedli to isté jedlo. To naozaj to je veľmi dôležitý fakt, na ktorý nemôžeme zabúdať.
Druhá skutočnosť, dostať teplé jedlo, je predsa určite viac ako keď si deti majú kupovať nejaké bagety, hamburgery, sladkosti alebo sladené nápoje. Veď my týmto spôsobom sme bojovali za zdravý životný štýl, a v neposlednom rade aj proti obezite.
Tretia vec, nárast počtu stravníkov. My sme uvažovali o tom, že ak dôjde k nárastu asi o 10 %, tak to budeme považovať za úspešné. Ako povedal môj predrečník, ten nárast bol o 25 %, naozaj veľmi vysoké číslo a mohlo by sa očakávať, že keď máte nárast o 25 % stravníkov, že tie deti nezjedia to jedlo, že aj ten odpad bude, bude ten nárast o tých 25 %, ale nestalo sa. To znamená, že naozaj na našich školách, v drvivej väčšine prípadov sa varí veľmi kvalitne.
A štvrtý bod, konkrétny, šetrenie finančných prostriedkov rodičov a samozrejme rodičov, ktorí majú najmä nižšie príjmy.
Pán minister, vysvetlite mi prosím, lebo ja naozaj nechápem čo sa stalo. Ako ste mohli takto diametrálne zmeniť názor. To naozaj stačí presadnúť zo stoličky opozičného poslanca na stoličku ministra práce sociálnych vecí a rodiny a takto potrieť svoje názory, ktoré ste tu legitímnym spôsobom vyjadrovali v Národnej rade Slovenskej republike? Naozaj nechápem a som sklamaný.
Viacerí poslanci z vládnej koalície, nás kritizovali, že viaceré prosociálne opatrenia sme prijímali tesne pred voľbami, dokonca hovorili o volebnej korupcii. Ale toto nemá nič spoločné s volebnou korupciou. Pomôžem si príkladom iným. Ja som bol jeden z predkladateľov návrhu zákona, ktorým sme navyšovali rodičovský príspevok o 150 eur pre zamestnané matky a pre tie ostatné o 50 eur. Aj toto chcete označiť za volebnú korupciu? Ak áno, nech sa páči, ale konajte, podajte oznámenie orgánom činným v trestnom konaní a ja si zoberiem za svedkov viete koho? Všetkých tých rodičov, ktorí poberajú tento rodičovský príspevok.
Alebo iná analógia, takže keď sme tento návrh zákona prijali tesne pred voľbami, tak takisto môžeme očakávať, že táto vládna koalícia sa rozhodne len kvôli tomu, že bol prijatý tesne pred voľbami rušiť aj tento návrh zákona? To sa môžu naozaj tie stovky a tisíce rodičov obáva, že im zoberiete tento zvýšený rodičovský príspevok?
Pán minister, a tiež ma mrzí jedna vec, že vy ste sa nedokázali vzoprieť veľkej väčšine vládnej koalícii, keby ste boli aspoň nejaké divadlo urobili, že vám to vadí. Keby bol minister práce sociálnych vecí a rodiny niekto zo strany SAS, tak by som to vedel pochopiť, ale pri vás to naozaj neviem, ani nechcem chápať, a ani len také divadlo ste neurobili, že jednoducho vás to mrzí, ale ste tlačený ministrom financií alebo lídrami vašich koaličných strán, aby sa nezvyšoval deficit.
A keď sme pri deficite, viete, vy ste nás v minulom volebnom období kritizovali za to, že sme síce robili deficit, ale ten bol úplne mierny a v súlade s tým, čo vlastne Európska komisia vždy hovorila. A ten deficit, my sme robili hlavne preto, že sme prichádzali s tými návrhmi zákonov prosociálnymi, ktorí zvyšovali kvalitu života ľudí na Slovensku. Ale čo si mám myslieť o tom, že o nedlho si schválite rozpočet, rušíte na jednej strane všetky sociálne opatrenia a druhej strane zatnete sekeru, akú tu Slovensko ešte v histórii nemalo.
Aby som bol korektný, ja chápem, že sme v období pandémie, ktorá priniesla aj výpadok financií, ale ja si pamätám aj vládu Roberta Fica, v prvom volebnom období 2006-2010 a vtedy sme tu mali tiež veľkú ekonomickú krízu a neprichádzali sme automaticky zrušením prosociálnych opatrení.
Na záver, a nadviažem na slová môjho predrečníka, pána poslanca Richtera, tým, že zrušíte opatrenie obedov zadarmo, jednak potrestáte deti, potrestáte ich rodičov, pretože daňový bonus nie je náhrada pre všetkých rodičov, len pre časť, ale potrestáte aj samosprávu. Potrestáte mestá a obce, pretože hádam vám nemusím hovoriť o tom, že daň z príjmu fyzických osôb nejde do štátu, ale sa prerozdeľuje medzi obce a samosprávne kraje v pomere 70 % ku 30 %, takže ani mestá a obce a vidím tu aj viacerých starostov a primátorov, nebudú vítať toto rozhodnutie s nadšením. Navyše, keď už v minulosti investovali finančné prostriedky aj na navýšenie kapacít, a to materiálno-technické vybavenie a ďalšie veci, takže je podľa mňa veľmi zlé, že prichádzate s takýmto rozhodnutím.
A pán minister, na záver, ešte raz vás chcem poprosiť, nie za mňa, nie za náš poslanecký klub, ale za rodičov a najmä za tie deti, a bol by som nerád, keby ste vošli do dejín slovenskej politiky ako ten, ktorý berie teplé obedy deťom.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2020 9:38 - 9:40 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Pán poslanec Vašečka, absolútne súhlasím s tým, že zmenou formulácie uznesenia sa posúvame smerom do stredu. Naozaj veľmi dobré zhodnotenie. Ale na druhej strane sa pýtam, prečo pred dvoma týždňami, keď sme rokovali na zahraničnom výbore a mal som takúto výtku smerom k tomuto uzneseniu, tak jeden z predkladateľov pán poslanec Krúpa povedal, že tomu uzneseniu nič nechýba. Prečo poslanci z vášho klubu OĽANO ani jeden sa neozval a všetci stádovito mlčali. To mi vadí a musím to pripomenúť.
Dali ste dobrú paralelu s tým, že čo prežili Arménci, prežil aj štát Izrael a prežila židovská komunita. A ja takisto môžem mať výhrady k politike štátu Izrael, ale takisto už tretie volebné obdobie som členom Skupiny priateľstva medzi Slovenskom a Izraelom a je to hlavne kvôli holokaustu, kvôli 6 miliónom zavraždených Židov počas 2. svetovej vojny. A to je jasná paralela aj s genocídou arménskeho obyvateľstva, ktorú vlastne spôsobila Osmanská ríša. Ja som hrdý na to, že Národná rada Slovenskej republiky našla odvahu a prijala deklaráciu, ktorá odsúdila túto genocídu. A je dôležité, aby sme si ju pripomínali a nezabúdali na tieto ohavné skutky z minulosti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2020 9:20 - 9:22 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Na úvod chcem povedať, pán poslanec, že každý súdny človek musí odsúdiť takýto ozbrojený konflikt medzi dvoma suverénnymi krajinami. V tomto prípade medzi Azerbajdžanom a Arménsko. Ale aj si dobre pamätáte na rokovaní zahraničného výboru, kedy ste s pánom poslancom Krúpom predložili návrh uznesenia, tak ja som sa v diskusii prihlásil a vyčítal som, že v bode b) ste napísali, že odsudzuje ozbrojené akcie a násilie v regióne Náhorného Karabachu a iných častiach Azerbajdžanu. Pretože automaticky po prečítaní si takejto vety nám každému evokuje to, že Náhorný Karabach je časť Azerbajdžanu a tým pádom aj svojim spôsobom trošku legitimizujeme právo Azerbajdžanu na to, aby toto územie patrilo jemu. Ja som to hneď odmietol a preto vítam, že prichádzať k tejto zmene a už sa nehovorí v iných častiach Azerbajdžanu ale okolitých častiach Náhorného Karabachu, ak som to dobre postrehol. Ja, ja rozumiem aj tomu diplomatickému jazyku, nám sa v prvom rade, musíme mať ambíciu aby sa tento spor vyriešil diplomatickou cestou, ale jednoducho kocky sú hodené a nebude to aké jednoduché. Ale na druhej strane, treba aj otvorene povedať, kto tento konflikt prvý vyvolal a určite je to Azerbajdžanská strana. Máme informácie o tom, že tam používajú kazetové bomby, ktoré sú zakázané a bombarduje sa civilné obyvateľstvo. A to by sme sa nemuseli báť povedať aj pri inak používaní toho diplomatického jazyka. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2020 10:23 - 10:25 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, nebolo to celkom k téme, ale nejdem vás za to kritizovať, práve naopak. Som rád, že ste otvorili aj tému športu. Ako sme zistili pandémia zasiahla obidve odvetvia aj kultúru aj šport. Pre niektorých je to každodenný chlebíček, to znamená zamestnanie. A pre nás, takú tú drvivú väčšinu je kultúra, šport zdrojom oddychu, relaxu, hobby. Celkom však nemôžem súhlasiť, že ste tak veľmi kriticky sa postavili, že športoviská sú zanedbané a nič sa nerobilo. To celkom pravda nie je. Aby som bol férový spomeniem aj Mikuláša Dzurindu a jeho vládu, ktoré vlastne sa zaslúžila o to, že tu máme národný tenisový, Národné tenisové centrum. Ale musím povedať, že vláda Roberta Fica veľmi výrazným spôsobom naliala financie do infraštruktúry, čo sa týka futbalových štadiónov. A teraz nemám na mysli len národný futbalový štadión, po ktorom sme roky volali a túžili po ňom a máme ho, ale dali sme financie na to, aby sa mohli zveľadiť ďalšie desiatky futbalových štadiónov a nielen v prvoligových a v druholigových kluboch. Ja som zo Zlatých Moraviec, pravidelne chodím na futbal a naozaj náš štadión sa zútulnil a stal sa ešte krajším ako bol doteraz. Na druhej strane nerozumiem, prečo nás pandemická komisia, resp. vláda Slovenskej republiky tak chráni, že nemôžeme chodiť ani na tie športové podujatia,
===== on sa zútulnil a stal sa ešte krajším ako bol doteraz. Na druhej strane nerozumiem, prečo nás pandemická komisia, resp. vláda Slovenskej republiky tak chráni, že nemôžeme chodiť ani na tie športové podujatia, pretože pri takých obrovských kapacitách pár desiatok a stoviek ľudí by nebolo ohrozené tým, že by sa mohli nakaziť COVID-om, práve naopak. Boli by sme na čerstvom vzduchu a mohli si relaxovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2020 10:23 - 10:25 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, nebolo to celkom k téme, ale nejdem vás za to kritizovať, práve naopak. Som rád, že ste otvorili aj tému športu. Ako sme zistili pandémia zasiahla obidve odvetvia aj kultúru aj šport. Pre niektorých je to každodenný chlebíček, to znamená zamestnanie. A pre nás, takú tú drvivú väčšinu je kultúra, šport zdrojom oddychu, relaxu, hobby. Celkom však nemôžem súhlasiť, že ste tak veľmi kriticky sa postavili, že športoviská sú zanedbané a nič sa nerobilo. To celkom pravda nie je. Aby som bol férový spomeniem aj Mikuláša Dzurindu a jeho vládu, ktoré vlastne sa zaslúžila o to, že tu máme národný tenisový, Národné tenisové centrum. Ale musím povedať, že vláda Roberta Fica veľmi výrazným spôsobom naliala financie do infraštruktúry, čo sa týka futbalových štadiónov. A teraz nemám na mysli len národný futbalový štadión, po ktorom sme roky volali a túžili po ňom a máme ho, ale dali sme financie na to, aby sa mohli zveľadiť ďalšie desiatky futbalových štadiónov a nielen v prvoligových a v druholigových kluboch. Ja som zo Zlatých Moraviec, pravidelne chodím na futbal a naozaj náš štadión sa zútulnil a stal sa ešte krajším ako bol doteraz. Na druhej strane nerozumiem, prečo nás pandemická komisia, resp. vláda Slovenskej republiky tak chráni, že nemôžeme chodiť ani na tie športové podujatia,
===== on sa zútulnil a stal sa ešte krajším ako bol doteraz. Na druhej strane nerozumiem, prečo nás pandemická komisia, resp. vláda Slovenskej republiky tak chráni, že nemôžeme chodiť ani na tie športové podujatia, pretože pri takých obrovských kapacitách pár desiatok a stoviek ľudí by nebolo ohrozené tým, že by sa mohli nakaziť COVID-om, práve naopak. Boli by sme na čerstvom vzduchu a mohli si relaxovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2020 14:30 - 14:32 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Pán predseda, ja ti chcem tiež poďakovať za veľmi vecný príspevok, kde si na mnohých miestach poukázal na slabosť tejto pravicovej vlády. Ja sa budem orientovať teraz a držať sa, nadviažem na tvoje slová čo sa týka 13. dôchodku a minimálnej mzdy, ale najmä minimálnej mzdy.
Tá minimálna mzda je dôležitá nielen preto, že garantuje minimálnu výšku pre zamestnanca, ktorý je zamestnaný a vykonáva svoju prácu, ale vytvára aj ďalší tlak, a to vytvára tlak na rast ďalších miest. To znamená, keď ju zmrazíme, tak dosiahneme to, že platy neporastú. My sme každoročne, keď sme boli pri moci sme minimálnu mzdu zvyšovali a veľmi dobre využívali tento nástroj. A nerozumiem takisto poslaneckému klubu SME RODINA, ktorý v čase, keď bol v opozícii, tak všetky dobré zákony, ktoré sme predkladali my, podporil vrátane minimálnej mzdy. Takže ja nechápem, prečo pán minister, ste nenašli trošku odvahy, aby ste sa postavili svojím koaličným partnerom a povedali, že jednoducho dostávate nás do ťažkej situácii. Raz, keď sme za to zahlasovali, tak teraz potierame svoje slová.
A pán predseda Fico, ja nadviažem ešte jednou myšlienkou, že zatiaľ čo nás kritizovali za to, že sme počas nášho vládnutia robili úplne maličké deficity v porovnaní s tým čo robí táto vláda, tak my sme ten deficit robili preto, že sme peniaze dávali ľuďom. Vy máte mnohonásobné vyšší deficit a navyše beriete aj ľuďom, dôchodcom, ľuďom, ktorí majú nízke príjmy a tým, ktorí si chcú zarobiť možno počas práce v noci alebo počas víkendov.
Skryt prepis