Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

26.11.2020 o 9:40 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 26.11.2020 9:40 - 9:50 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, na úvod začnem takou krátkou politickou úvahou.
Priznám sa, že vo voľbách demokratických a slobodných, ktoré sa konali 29. februára, a občania rozhodli o tom, že vláda bude zložená z nových politických subjektov a SMER - sociálna demokracia odchádza do úzadia, som pozeral na to, ako sa kreuje nová vláda. A miernym optimizmom ma, priznám sa, naplnilo to, že miesto ministra práce sociálnych vecí a rodiny obsadí strana rodi..., strana SME RODINA, ktorá na tento post nominovala pána Krajniaka. Viedli ma k tomu miernemu optimizmu dve skutočnosti.
Tá prvá bola, že v tom minulom volebnom období som mal možnosť poznať pána Krajniaka bližšie, pretože bol predsedom výboru na kontrolu, resp. rozhodnutie Národného bezpečnostného úradu, a ja som bol podpredsedom, a druhá, ešte dôležitejšia vec je, že keď sme v tom minulom volebnom období prichádzali s mnohými prosociálnymi opatreniami, tak bola to práve politická strana SME RODINA, ktorá v drvivej väčšine tieto naše návrhy, ktoré mali pozitívny vplyv na ľudí, podporila. A budem konkrétny, či to bol ústavný zákon o zastropovaní veku odchodu do dôchodku, či to boli 13. dôchodky, či to bolo navýšenie rodičovského príspevku, a v neposlednom rade aj zavedenie inštitútu tzv. obedov zadarmo, tak politická strana SME RODINA hlasovala a ja som za to vďačný. A nikdy som sa tým netajil. Len ten mierny optimizmus akosi po čase začal vypŕchať a uvedomil som si, že aj ja som človek omylný a mýliť sa je ľudské, ale k tomu sa dostanem neskôr.
A teraz sa vrátim k tým obedom zadarmo. Panie poslankyne, páni poslanci, ja som si vedomý, že nie vo všetkých obciach a mestách a nie všetci starostovia a primátori prijali toto rozhodnutie s nadšením. Pri mnohých osobných stretnutiach vyčítali vládnej koalícii, že nie sú pripravení na nárast stravníkov, že im chýbajú kapacitné dôvody, že im chýba materiálno-technické zabezpečenia, obávali sa, že pri navýšení počtu stravníkov budú musieť prijať aj iné pracovné sily, a pri vtedajšej nízkej nezamestnanosti to naozaj nebolo jednoduché. Viacerým starostom však som musel vysvetliť, že už podľa vtedajšej dikcie zákona, ak by o obed požiadali všetci žiaci základnej školy, tak zo zákona mali povinnosť im toto jedlo zabezpečiť a naozaj niektorí zostali prekvapení, keď som im túto informáciu povedal.
A čo sa týka tej pracovnej sily, spomenul to aj môj predrečník pán kolega Richter, ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny prišlo s pomocnou rukou a dalo prísľub mestám a obciam, že ak budú mať problém nájsť pracovnú silu, tak ministerstvo je pripravené preškoliť ľudí, ktorí boli evidovaní na úradoch práce sociálnych vecí a rodiny, a naozaj, tak sa aj stalo a mnohí odišli z evidencie nezamestnaných a našli si prácu ako pomocné sily v kuchyni.
O výhodách obedov zadarmo sa povedalo veľa, môže sa vám zdať, že zbytočne to opakujeme, ale nedá mi, aby som pri takejto dôležitej téme to nespomenul aj ja.
Prvá vec je, že za ten stôl, spoločný stôl zasadli deti z rôznych rodín, z rôznych sociálnych statusov. Boli tam zo solventných rodín, menej solventných rodín a jedli to isté jedlo. To, naozaj to je veľmi dôležitý fakt, na ktorý nemôžeme zabúdať.
Druhá skutočnosť, dostať teplé jedlo, je predsa určite viac ako keď si deti majú kupovať nejaké bagety, hamburgery, sladkosti alebo sladené nápoje. Veď my týmto spôsobom sme bojovali za zdravý životný štýl a v neposlednom rade aj proti obezite.
Tretia vec, nárast počtu stravníkov. My sme uvažovali o tom, že ak dôjde k nárastu asi o 10 %, tak to budeme považovať za úspešné. Ako povedal môj predrečník, ten nárast bol o 25 %, naozaj veľmi vysoké číslo a mohlo by sa očakávať, že keď máte nárast o 25 % stravníkov, že tie deti nezjedia to jedlo, že aj ten odpad bude, bude ten nárast o tých 25 %, ale nestalo sa. To znamená, že naozaj na našich školách, v drvivej väčšine prípadov sa varí veľmi kvalitne.
A štvrtý bod, konkrétny, šetrenie finančných prostriedkov rodičov a, samozrejme, rodičov, ktorí majú najmä nižšie príjmy.
Pán minister, vysvetlite mi, prosím, lebo ja naozaj nechápem, čo sa stalo. Ako ste mohli takto diametrálne zmeniť názor? To naozaj stačí presadnúť zo stoličky opozičného poslanca na stoličku ministra práce sociálnych vecí a rodiny a takto potrieť svoje názory, ktoré ste tu legitímnym spôsobom vyjadrovali v Národnej rade Slovenskej republike? Naozaj nechápem a som sklamaný.
Viacerí poslanci z vládnej koalície nás kritizovali, že viaceré prosociálne opatrenia sme prijímali tesne pred voľbami, dokonca hovorili o volebnej korupcii. Ale toto nemá nič spoločné s volebnou korupciou. Pomôžem si príkladom iným. Ja som bol jeden z predkladateľov návrhu zákona, ktorým sme navyšovali rodičovský príspevok o 150 eur pre zamestnané matky a pre tie ostatné o 50 eur. Aj toto chcete označiť za volebnú korupciu? Ak áno, nech sa páči, ale konajte, podajte oznámenie orgánom čistým v tre..., činným v trestnom konaní a ja si zoberiem za svedkov, viete koho? Všetkých tých rodičov, ktorí poberajú tento rodičovský príspevok.
Alebo iná analógia, takže keď sme tento návrh zákona prijali tesne pred voľbami, tak takisto môžeme očakávať, že táto vládna koalícia sa rozhodne len kvôli tomu, že bol prijatý tesne pred voľbami rušiť aj tento návrh zákona? To sa môžu naozaj tie stovky a tisíce rodičov obáva, že im zoberiete tento zvýšený rodičovský príspevok?
Pán minister, a tiež ma mrzí jedna vec, že vy ste sa nedokázali vzoprieť veľkej väčšine vládnej koalícii, keby ste boli aspoň nejaké divadlo urobili, že vám to vadí. Keby bol minister práce sociálnych vecí a rodiny niekto zo strany SaS, tak by som to vedel pochopiť, ale pri vás to naozaj neviem ani nechcem chápať. A ani len také divadlo ste neurobili, že jednoducho vás to mrzí, ale ste tlačený ministrom financií alebo lídrami vašich koaličných strán, aby sa nezvyšoval deficit.
A keď sme pri deficite, viete, vy ste nás v minulom volebnom období kritizovali za to, že sme síce robili deficit, ale ten bol úplne mierny a v súlade s tým, čo vlastne Európska komisia vždy hovorila. A ten deficit my sme robili hlavne preto, že sme prichádzali s tými návrhmi zákonov prosociálnymi, ktoré zvyšovali kvalitu života ľudí na Slovensku. Ale čo si mám myslieť o tom, že - onedlho si schválite rozpočet - rušíte na jednej strane všetky sociálne opatrenia a na druhej strane zatnete sekeru, akú tu Slovensko ešte v histórii nemalo.
Aby som bol korektný, ja chápem, že sme v období pandémie, ktorá priniesla aj výpadok financií, ale ja si pamätám aj vládu Roberta Fica v prvom volebnom období 2006 - 2010 a vtedy sme tu mali tiež veľkú ekonomickú krízu a neprichádzali sme automaticky s rušením prosociálnych opatrení.
Na záver, a nadviažem na slová môjho predrečníka pána poslanca Richtera, tým, že zrušíte opatrenie obedov zadarmo, jednak potrestáte deti, potrestáte ich rodičov, pretože daňový bonus nie je náhrada pre všetkých rodičov, len pre časť, ale potrestáte aj samosprávu. Potrestáte mestá a obce, pretože hádam vám nemusím hovoriť o tom, že daň z príjmu fyzických osôb nejde do štátu, ale sa prerozdeľuje medzi obce a samosprávne kraje v pomere 70 % ku 30 %, takže ani mestá a obce, a vidím tu aj viacerých starostov a primátorov, nebudú vítať toto rozhodnutie s nadšením, navyše keď už v minulosti investovali finančné prostriedky aj na navýšenie kapacít na to materiálno-technické vybavenie a ďalšie veci, takže je podľa mňa veľmi zlé, že prichádzate s takýmto rozhodnutím.
A pán minister, na záver, ešte raz vás chcem poprosiť, nie za mňa, nie za náš poslanecký klub, ale za rodičov a najmä za tie deti, a bol by som nerád, keby ste vošli do dejín slovenskej politiky ako ten, ktorý berie teplé obedy deťom.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2020 9:38 - 9:40 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Pán poslanec Vašečka, absolútne súhlasím s tým, že zmenou formulácie uznesenia sa posúvame smerom do stredu. Naozaj veľmi dobré zhodnotenie.
Ale na druhej strane sa pýtam, prečo pred dvoma týždňami, keď sme rokovali na zahraničnom výbore a mal som takúto výtku smerom k tomuto uzneseniu, tak jeden z predkladateľov, pán poslanec Krúpa, povedal, že tomu uzneseniu nič nechýba. Prečo poslanci z vášho klubu OĽANO – ani jeden sa neozval – a všetci stádovito mlčali. To mi vadí a musím to pripomenúť.
Dali ste dobrú paralelu s tým, že čo prežili Arménci, prežil aj štát Izrael a prežila židovská komunita. A ja takisto môžem mať výhrady k politike štátu Izrael, ale takisto už tretie volebné obdobie som členom Skupiny priateľstva medzi Slovenskom a Izraelom a je to hlavne kvôli holokaustu, kvôli 6 mil. zavraždených Židov počas druhej svetovej vojny. A to je jasná paralela aj s genocídou arménskeho obyvateľstva, ktorú vlastne spôsobila Osmanská ríša. Ja som hrdý na to, že Národná rada Slovenskej republiky našla odvahu a prijala deklaráciu, ktorá odsúdila túto genocídu. A je dôležité, aby sme si ju pripomínali a nezabúdali na tieto ohavné skutky z minulosti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2020 9:20 - 9:22 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Na úvod chcem povedať, pán poslanec, že každý súdny človek musí odsúdiť takýto ozbrojený konflikt medzi dvoma suverénnymi krajinami, v tomto prípade medzi Azerbajdžanom a Arménskom. Ale ak si dobre pamätáte, na rokovaní zahraničného výboru, kedy ste s pánom poslancom Krúpom predložili návrh uznesenia, tak ja som sa v diskusii prihlásil a vyčítal som, že v bode B ste napísali, že odsudzuje ozbrojené akcie a násilie v regióne Náhorného Karabachu a iných častiach Azerbajdžanu, pretože automaticky po prečítaní si takejto vety nám každému evokuje to, že Náhorný Karabach je časť Azerbajdžanu, a tým pádom aj svojím spôsobom trošku legitimizujeme právo Azerbajdžanu na to, aby toto územie patrilo jemu. Ja som to hneď odmietol, a preto vítam, že prichádza k tejto zmene a už sa nehovorí v iných častiach Azerbajdžanu, ale v okolitých častiach Náhorného Karabachu, ak som to dobre postrehol.
Ja, ja rozumiem aj tomu diplomatickému jazyku, nám sa v prvom rade, my musíme mať ambíciu, aby sa tento spor vyriešil diplomatickou cestou, ale jednoducho kocky sú hodené a nebude to také jednoduché. Ale na druhej strane, treba aj otvorene povedať, kto tento konflikt prvý vyvolal, a určite je to azerbajdžanská strana. Máme informácie o tom, že tam používajú kazetové bomby, ktoré sú zakázané, a bombarduje sa civilné obyvateľstvo. A to by sme sa nemuseli báť povedať aj pri inak používaní toho diplomatického jazyka.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2020 10:23 - 10:25 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, nebolo to celkom k téme, ale nejdem vás za to kritizovať, práve naopak, som rád, že ste otvorili aj tému športu. Ako sme zistili, pandémia zasiahla obidve odvetvia, aj kultúru aj šport. Pre niektorých je to každodenný chlebíček, to znamená zamestnanie. A pre nás, takú tú drvivú väčšinu je kultúra a šport zdrojom oddychu, relaxu, hobby. Celkom však nemôžem súhlasiť, že ste tak veľmi kriticky sa postavili, že športoviská sú zanedbané a nič sa nerobilo. To celkom pravda nie je. Aby som bol férový, spomeniem aj Mikuláša Dzurindu a jeho vládu, ktorá vlastne sa zaslúžila o to, že tu máme národný tenisový, Národné tenisové centrum. Ale musím povedať, že vláda Roberta Fica veľmi výrazným spôsobom naliala financie do infraštruktúry, čo sa týka futbalových štadiónov. A teraz nemám na mysli len Národný futbalový štadión, po ktorom sme roky volali a túžili po ňom a máme ho, ale dali sme financie na to, aby sa mohli zveľadiť ďalšie desiatky futbalových štadiónov a nielen v prvoligových a v druholigových kluboch. Ja som zo Zlatých Moraviec, pravidelne chodím na futbal a naozaj náš štadión sa zútulnil a stal sa ešte krajším, ako bol doteraz.
Na druhej strane nerozumiem, prečo nás pandemická komisia, resp. vláda Slovenskej republiky tak chráni, že nemôžeme chodiť ani na tie športové podujatia, pretože pri takých obrovských kapacitách pár desiatok a stoviek ľudí by určite nebolo ohrozené tým, že by sa mohli nakaziť COVID-om, práve naopak, boli by sme na čerstvom vzduchu a mohli si relaxovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2020 14:30 - 14:32 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Pán predseda, ja ti chcem tiež poďakovať za veľmi vecný príspevok, kde si na mnohých miestach poukázal na slabosť tejto pravicovej vlády. Ja sa budem orientovať teraz a držať sa, nadviažem na tvoje slová, čo sa týka 13. dôchodku a minimálnej mzdy, ale najmä minimálnej mzdy.
Tá minimálna mzda je dôležitá nielen preto, že garantuje minimálnu výšku pre zamestnanca, ktorý je zamestnaný a vykonáva svoju prácu, ale vytvára aj ďalší tlak, a to na..., a to vytvára tlak na rast ďalších miest. To znamená, keď ju zmrazíme, tak dosiahneme to, že platy neporastú. My sme každoročne, keď sme boli pri moci, sme minimálnu mzdu zvyšovali a veľmi dobre využívali tento nástroj. A nerozumiem takisto poslaneckému klubu SME RODINA, ktorý v čase, keď bol v opozícii, tak všetky dobré zákony, ktoré sme predkladali my, podporil vrátane minimálnej mzdy. Takže ja nechápem, prečo, pán minister, ste nenašli trošku odvahy, aby ste sa postavili svojim koaličným partnerom a povedali, že jednoducho dostávate nás do ťažkej situácii. Raz keď sme za to zahlasovali, tak teraz potierame svoje slová.
A, pán predseda Fico, ja nadviažem ešte jednou myšlienkou, že zatiaľ čo nás kritizovali za to, že sme počas nášho vládnutia robili úplne maličké deficity v porovnaní s tým, čo robí táto vláda, tak my sme ten deficit robili preto, že sme peniaze dávali ľuďom. Vy máte mnohonásobné vyšší deficit a navyše beriete aj ľuďom, dôchodcom, ľuďom, ktorí majú nízke príjmy, a tým, ktorí si chcú zarobiť možno počas práce v noci alebo počas víkendov... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.9.2020 10:30 - 10:32 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pán minister, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní Zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2020.
Návrh pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 170 z 21. júla 2020 na prerokovanie Výboru Národnej rady pre európske záležitosti a Zahraničnému výboru Národnej rady. Za gestorský výbor určil Zahraničný výbor Národnej rady. Výbor Národnej rady pre európske záležitosti uznesením č. 21 z 9. septembra 2020 a Zahraničný výbor Národnej rady uznesením č. 19 zo 16. septembra 2020 odporúčajú Národnej rade vziať predmetný materiál na vedomie.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a stanovísk poslancov gestorského výboru odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať uvedený materiál na vedomie.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní Zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2020 (tlač 162a) bola schválená uznesením zahraničného výboru č. 21 zo 16. septembra 2020. Týmto uznesením ma výbor poveril plniť úlohy spoločného spravodajcu.
Pán predsedajúci, toľko spoločná správa, prosím, aby ste otvorili rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2020 14:46 - 14:47 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za všetky faktické poznámky. Pán poslanec Viskupič, prosím vás, skúste mi vysvetliť, ako si to dokáže vyriešiť život. Veď raz, keď budú obchody otvorené, tak toto si môžeme vyriešiť len my zákazníci, ale jednoducho tí zamestnanci do roboty nastúpiť musia.
Pán poslanec Pčolinský, je pravda, že ja som nerokoval s vami, ale viem o tom, že rokoval pán poslanec Podmanický. (Reakcia z pléna.) A ja vám poviem príklady s poslaneckým klubom SME RODINA. Z toho minulého obdobia sú veľmi dobré, vy ste podporili 13. dôchodky, vy ste podporili zvýšenie minimálnej mzdy, vy ste podporili garantovanie stropu 64 rokov odchodu do dôchodku. Ale čoho sme svedkami teraz, keď máte skutočnú moc? Vy ste všetko popreli. Pri prvej príležitosti. Máte vlastného ministra práce, sociálnych vecí a rodiny a miesto toho, aby ste ochraňovali sociálny štát a rozvíjali, aby neprišlo k demontáži, tak ako sme v predvolebnej kampani upozorňovali my, tak dochádza úplne k opaku.
Takže skúsenosti s vaším poslaneckým klubom nie sú až také dobré, sú dobré na úrovni opozície, ale keď máte reálnu moc, tak ustúpite mnohým liberálnym názorom a takým, ktorí majú trošku iné názory, ako sú tie naše v strane SMER – sociálna demokracia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2020 14:31 - 14:39 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Panie poslankyne, páni poslanci, doplním ešte niektoré veci, ktoré som povedal v úvodnom slove.
Keď som sa pýtal pána poslanca Podmanického, že prečo v roku 2008 spolu s pani poslankyňou Ľudmilou Muškovou prišli so zmenou zákonníka, tak mi povedal vec, nad ktorou som sa musel naozaj zamyslieť. Trebárs na Štedrý deň, toho 24. decembra, kde sa všetci tešíme na tú štedrú večeru, kde spolu zasadneme k štedrovečernému stolu, tak mnohé, mnohí zamestnanci, a teda drvivá väčšina žien, boli v práci do pätnástej, do šestnástej, do sedemnástej hodiny, na poslednú chvíľu utekali domov. Tak to ich vlastne prinútilo, aby, aby prišli s touto zmenou Zákonníka práce a stanovili tri a pol dňa: 1. január, Veľkonočnú nedeľu, 24. december po dvanástej hodine a 25. december.
V roku 2017 som už bol jedným z predkladateľov a tento okruh sme rozšírili o štátne sviatky a dni pracovného pokoja. A vtedy predseda mimoparlamentného Kresťanskodemokratického hnutia povedal, že tento zákon nie je dobrý a mali sme sa držať striktne nedieľ a nemiešať do toho štátne sviatky, dni pracovného pokoja. Pán poslanec Pčolinský sedí tu, mám dobrú pamäť, ten mi na to povedal, že podporuje ten náš návrh zákona v roku 2017, ale tiež si praje, aby sme v čo najkratšej budúcnosti prišli s návrhom zákona, ktorý by obmedzoval predaje počas nedieľ. A tu v prvom rade sedávali dve panie poslankyne, Anna Verešová, Soňa Gaborčáková, s ktorými som mal veľmi korektný vzťah a od nich takisto prišla výtka, že by chceli radšej zákaz predaja počas nedieľ a nie počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. A tak s odstupom určitého obdobia prinášame tento návrh zákona, ktorý vlastne do bodky splní požiadavky tých paní poslankýň a pánov poslancov, ktorí nás vtedy kritizovali.
Chcem povedať aj vlastnú skúsenosť, pretože tento náš návrh, a keď budem za seba hovoriť, určite nie je robený od zeleného stola alebo s nejakou myšlienkou, aby vás v koalícii rozhádal. Ja bývam v Zlatých Moravciach, to nie je veľké mesto, kde sa takmer každý s každým pozná. Priznám sa, že nie veľmi rád chodím nakupovať, ale je to nevyhnutná súčasť nášho života a ja vám poviem konkrétny príklad, že ma zastavovali panie predavačky, panie pokladníčky a rozprávali mi o tom, že ako by si chceli aj ony oddýchnuť v nedeľu a byť doma so svojimi rodinami. Ja som im povedal, že keďže som realista, nevidím šancu na to, aby v minulom volebnom období prešli voľné nedele, ale tak sme aspoň do úspešného konca dotiahli štátne sviatky a dni pracovného pokoja. Nato som im povedal, že my prichádzame s legislatívou, kedy sa zvýšia príplatky za prácu či už v noci, alebo počas víkendov. A bol som prekvapený, ako reagovali. Ony povedali, pán Kéry, my radšej oželieme tie príplatky, ale my chceme byť v nedeľu doma so svojimi najbližšími.
Ďalšia vec je, prečo tento návrh zákona nie je od zeleného stola, že som stretával sa a komunikoval jednak s predstaviteľmi zamestnávateľov a spomeniem šéfa zväzu obchodu pána Katriaka, ktorý absolútne podporuje tento návrh zákona a vo viacerých diskusných reláciách ste mohli vidieť, ako on povedal, že absolútne nedochádza k žiadnemu stratu príjmu. A kto iný to môže vedieť lepšie ako práve zamestnávatelia?
A to, že tento náš návrh podporujú odborári, tak to nie je sa čo čudovať, ale dovolím si odcitovať z listu, ktorý bol adresovaný všetkým nám poslancom Národnej rady, adresoval ho predseda odborového zväzu Jozef Zadňan. "Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu podporuje snahu poslancov o navrhovanej zmene zákona č. 311/2001 Zákonníka práce o rozšírení zákazu práce, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi. Podľa nášho názoru práca v obchode počas nedieľ nie je nevyhnutná a to najmä z dôvodu, že táto práca nechráni ani životy, ani zdravie, ani majetok spoluobčanov. Sme presvedčení, že obmedzenie nedeľného predaja nebude mať dopad ani na ekonomiku a taktiež ani na zamestnanosť v obchode. Drvivá väčšina občanov Slovenska, až 80 percent, sa v prieskume konanom v máji tohto roku vyjadrila, že chce mať obchody v nedeľu zatvorené, na druhej strane až 88 percent zamestnancov v maloobchodných predajniach si praje, aby ostali obchody zatvorené v nedeľu aj po odznení koronakrízy. Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu je toho názoru, že po viac ako 18 rokoch opakujúcej sa diskusie na túto tému už aj na Slovensku dozrel čas na to, aby aj našim zamestnancom v obchode bolo umožnené plnohodnotne stráviť voľnú nedeľu so svojimi najbližšími.
Panie poslankyne, páni poslanci, obraciam sa na vás so žiadosťou o podporu pri presadzovaní legislatívneho riešenia obmedzenia práce v obchodoch počas nedieľ. Schválením tohto návrhu prispejete k tomu, že aj práca v obchode, kde pracuje viac ako 80 percent žien, bude vytvárať prostredie, ktoré bude ústretovejšie k rodine a taktiež pomôže vytvárať rovnováhu pri plnení si rodinných a pracovných povinností." Toľko citácie z listu Jozefa Zadňana, predsedu Odborového zväzu KOVO.
No a na záver poviem asi toľko, že ak by sa podarilo tento náš návrh presadiť do druhého čítania, tak my predkladatelia sme pripravení podať určité pozmeňujúce návrhy a nechceme, že aby všetky nedele boli obchody zatvorené. Veď aj v minulosti si pamätáme, že pred vianočnými sviatkami boli obchody otvorené aj v nedeľu, či už, minimálne dve alebo tri nedele si vieme predstaviť, že by takáto výnimka bola. To isté aj pred veľkonočnými sviatkami. To isté v januári, keď bývajú výpredaje alebo pred začiatkom nového školského roka.
Dámy a páni, toľko argumenty a ak ste si všimli, ja beriem túto tému vyslovene ľavicovo a je mi absolútne jedno, čo ľudia v nedeľu budú robiť, nechcem im prikazovať, majú na to vlastný rozum, aby mohli v pokoji stráviť so svojimi najbližšími túto nedeľu. Ďakujem za vašu pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 23.9.2020 14:11 - 14:13 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som odôvodnil návrh zákona, ktorý podávame spolu s kolegom pánom poslancom Jánom Podmanickým a ktorý vlastne mení Zákonník práce.
V roku 2008 sa upravil Zákonník práce tak, že zamestnancovi nie je možné nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi počas tri a pol dňa. V roku 2017 som bol jedným z predkladateľov, ktorý v Zákonníku práce ďalej rozšíril, aby sa táto výnimka vzťahovala aj na štátne sviatky a dni pracovného pokoja. Takže dnešná platná legislatíva hovorí o tom, že nikto nemôže zamestnanca v maloobchode nútiť, v maloobchode nútiť pracovať počas 15 a pol dňa.
Už vtedy nám viacerí poslanci vyčítali, že náš zákon je taký trošku vágny, je málo ambiciózny, no a súčasná pandémia viedla k radu, množstvu reštrikčných opatrení a určitý čas boli obchody v nedeľu zatvorené a my sme zistili, že dokážeme fungovať aj bez toho. Ja túto tému navyše vnímam ako silno ľavicovú tému, pretože ak tento zákon bude schválený, tak vyjadríme svoju solidaritu k tisíckam zamestnancov v maloobchode, a chcem pripomenúť, že 80 % zamestnancov v maloobchode tvoria ženy. Navyše, s týmto naším návrhom sa stotožňujú nielen odborári, ale aj zamestnávatelia, čo je veľmi dôležité. A navyše, aj dnes máme štáty Európskej únie, ktoré sú vyspelejšie ako Slovensko, kde je úplne samozrejmé, že obchody v nedeľu sú zatvorené.
Toľko na úvod a viacej poviem potom v rozprave. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2020 10:05 - 10:07 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Pán poslanec Kamenický, chcem sa ti poďakovať za vecné vystúpenie a vypichol by som také tri myšlienky. Prvá vec je, že si pripomenul tu sediacemu pánovi ministrovi Sulíkovi obdobie, kedy bol poradcom ministra Ivana Mikloša, ktorý nesie najväčšiu zodpovednosť za privatizáciu strategických podnikov, ako je Slovenský plynárenský priemysel alebo Slovenské elektrárne. Ale napriek tomu, že pán Sulík nebol členom, nebol v exekutíve, tak aj dnes s odstupom niektorých rokov súhlasí s tvrdením Ivana Mikloša, podľa mňa zvráteným tvrdením, že štát je zlý vlastník. A budem konkrétny. Neboli to len nevýhodné ceny, ale pri privatizácii Slovenského plynárenského priemyslu sme síce odpredali ako štát len 49 % zahraničnému majiteľovi, ale v predstavenstve mal prevahu práve tento zahraničný partner. Takže úplne, úplne zle pre Slovensko.
Druhá vec, je dobré, že si pripomenul aj kauzu Gorila, lebo naozaj kauza Gorila je jednoducho o privatizácii, ktorá bola počas druhej Dzurindovej vlády, a najmä o províziách, ktoré boli za ňu vyplácané.
A tretia vec, súhlasím s tvojím konštatovaním, že pre Slovenky a Slovákov je zlá správa, že štát v zastúpení ministra hospodárstva Richarda Sulíka nenašiel takú odvahu, akú sme našli my, keď sme dokázali naspäť kúpiť Transpetrol, ale že Východoslovenská energetika sa nevráti naspäť pod správu štátu.
Skryt prepis