Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

21.3.2023 o 18:10 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.3.2023 18:10 - 18:11 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený Ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval Ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 28. apríla tohto roku.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady. Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.3.2023 18:02 - 18:03 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Ja si myslím, že tento návrh zákona je naozaj v tejto dobe veľmi potrebný najmä v kontexte tých snáh a pokusov zákonodarných iniciatív, ktoré smerujú k volebnej korupcii, čiže určite som za to, aby sme tento zákon podporili a podľa môjho názoru ten, ten, takýto návrh zákona tu mal byť už dávno. Keď si pozrieme programové vyhlásenie tejto vlády, slovo transparentnosť sa tam nachádza 87-krát. 87-krát s tým, že dokonca sa tu hovorí o tom, že sa má premeniť Slovensko na transparentnú krajinu. Tak ak to zvyšky tejto vládnej koalície myslia vážne s tým, že chcú premeniť Slovensko na transparentnú krajinu, tak aj v intenciách týchto zákonodarných iniciatív, o ktorých som hovoril, by mali všetci do jedného tento návrh zákona podporiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.3.2023 17:07 - 17:07 hod.

Kondrót Maroš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán preds... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Utíšte sa!

Kondrót, Maroš, poslanec NR SR
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, chcem len pre poriadok a pre zápis uviesť, že pri hlasovaní č. 100 návrh poslancov Fecka, Pročka, Kučeru o poľovníctve ma vykázalo, že som bol za. Chcel som byť, samozrejme, proti. Tak sa ospravedlňujem. Poprosím, kvôli zápisu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.3.2023 16:25 - 16:27 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec, no kládli ste dobré otázky, aj argumentáciu, len problém je, že tu sa nemáte na koho obrátiť. Ak ste si všimli vo štvrtok bola hodina otázok a predseda vlády, aj keď teda poverený, tu odpovedal
===== Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec, no kládli ste dobré otázky, aj argumentáciu, len problém je, že tu sa nemáte na koho obrátiť. Ak ste si všimli vo štvrtok bola hodina otázok a predseda vlády, aj keď teda poverený, tu odpovedal a v tejto sále okrem riadiaceho schôdze nebol jediný poslanec z bývalej vládnej alebo terajšej, alebo ako to nazvať, koalície. To znamená, že on nemá ani zázemie v Národnej rade. Naši kolegovia tu z bývalej koalície každý hľadá to svoje upratanie sa pred voľbami. Vyzerá to tak, že príliš sa nezaoberajú tým, že kto, kto je tu predseda vlády a že čo sa vlastne deje.
Ja som tu sedel s kolegom a sme naozaj toto postrehli, že je to tak a zisťovali sme, či sa to niekedy v histórii moderného slovenského parlamentarizmu stalo. Nie, vážení páni. Ešte nikdy sa nestalo, aby predseda vlády odpovedal na hodine otázok a nesedel v sále ani jeden z tej koalície, za ktorú bol menovaný za predsedu vlády. Toto si treba uvedomiť.
Takže áno, je pekné, keď sa kladú dobré otázky, ale páni kolegovia, ak ste si všimli, tu, tu sa nemáte na koho obracať. Nikto nie je zodpovedný. pomaly sa bude zisťovať
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.3.2023 16:25 - 16:27 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec, no kládli ste dobré otázky, aj argumentáciu, len problém je, že tu sa nemáte na koho obrátiť. Ak ste si všimli vo štvrtok bola hodina otázok a predseda vlády, aj keď teda poverený, tu odpovedal
===== Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec, no kládli ste dobré otázky, aj argumentáciu, len problém je, že tu sa nemáte na koho obrátiť. Ak ste si všimli vo štvrtok bola hodina otázok a predseda vlády, aj keď teda poverený, tu odpovedal a v tejto sále okrem riadiaceho schôdze nebol jediný poslanec z bývalej vládnej alebo terajšej, alebo ako to nazvať, koalície. To znamená, že on nemá ani zázemie v Národnej rade. Naši kolegovia tu z bývalej koalície každý hľadá to svoje upratanie sa pred voľbami. Vyzerá to tak, že príliš sa nezaoberajú tým, že kto, kto je tu predseda vlády a že čo sa vlastne deje.
Ja som tu sedel s kolegom a sme naozaj toto postrehli, že je to tak a zisťovali sme, či sa to niekedy v histórii moderného slovenského parlamentarizmu stalo. Nie, vážení páni. Ešte nikdy sa nestalo, aby predseda vlády odpovedal na hodine otázok a nesedel v sále ani jeden z tej koalície, za ktorú bol menovaný za predsedu vlády. Toto si treba uvedomiť.
Takže áno, je pekné, keď sa kladú dobré otázky, ale páni kolegovia, ak ste si všimli, tu, tu sa nemáte na koho obracať. Nikto nie je zodpovedný. pomaly sa bude zisťovať
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.3.2023 15:39 - 15:40 hod.

Nemky Martin
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.3.2023 15:39 - 15:40 hod.

Nemky Martin
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.3.2023 14:16 - 14:17 hod.

Hambálek Augustín Zobrazit prepis
Ďakujem pán podpredseda. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z opatrení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 26. apríla 2023 a gestorský výbor do 28. apríla 2023.
Skončil som, pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.3.2023 14:08 - 14:09 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Jedna prosba, by som možno nadviazal na predkladateľa, hrozí tu jedno veľké riziko. Ak ministerstvo práce nezareaguje na tú požiadavku o navýšení, môže sa stať skutočnosť, že v porovnaní s minulými rokmi bude len 50 % dôchodcov v "odmenených" tým, že budú môcť nastúpiť na tú kúpeľnú liečbu, proste na predmet, ktorý tento zákon dovoľuje. Je nevyhnutné, aby na to reflektovalo ministerstvo, jednoducho aby túto skutočnosť zvážilo, pretože vždy tie uplynulé roky tam bol jeden objem. Jeden objem, z ktorého sa delilo pre odborárov, jednotlivé odborové zväzy a pre Jednotu dôchodcov. To znamená, že akonáhle sa niekomu pridá, niekomu inému sa uberie.
A ja som osobne presvedčený, že aj jedna kategória, aj druhá kategória vzhľadom na vývoj cien, inflácie a všetko možné, čo tu je, si zaslúži tie prostriedky a preto je nevyhnuté, ešte raz, aby sme v tomto prípade, v prípade apelovali na ministerstvo práce, aby riešilo aj celkový objem tých prostriedkov, aby sa naplnila tá reálna požiadavka Jednoty dôchodcov Slovenska o nielen navýšenie, ale aj zachovanie, ak nie ešte prehĺbenie celkového počtu ľudí, ktorí zo strany dôchodcov zabsolvujú to, to liečenie, tie kúpele.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.3.2023 14:06 - 14:08 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1481. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady pod č. 1550 z 27. februára tohto roku navrhujem, aby návrh prerokoval ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci s tým, že výbory by mali návrh zákona prerokovať do 26. apríla a gestorský výbor pre sociálne veci do 28. apríla tohto roku.
Pán podpredseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis