Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.9.2020 o 19:59 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 19:59 - 20:01 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Kremský, ja veľmi oceňujem váš vecný tón, ktorý máte k tejto téme, a hoci som teda nie stále tu, ale počas dňa počúvam, kdekoľvek som, veľmi úpenlivo túto rozpravu, je to veľká téma, veľký rešpekt pred touto témou, veľký obdiv k tejto téme, skutočne, čo mi vadí, ale je isté, istý čas, kedy túto tému začíname tuná prerokovávať z jedného dôvodu. Nie preto, že by tu bola korona a tak ďalej a tak ďalej. To je jedna zásadná vec, ktorá tu existuje, ktorej už sa zrejme nezbavíme, ale v súčasnosti táto téma rozdeľuje spoločnosť neskutočným spôsobom. A bude ju rozdeľovať aj ďalej. Čiže veľký rešpekt pred touto témou, ale v tomto čase táto téma naozaj nie je vhodná.
Pani poslankyňa, pri všetkej úcte, nie je vhodná z toho dôvodu, že rozdeľuje spoločnosť, a tie následky len uvidíme, keď ten návrh zákona bude prijatý v takej alebo onakej podobe.
Čo mi vadí v tej rozprave, a preto oceňujem ten vecný tón pána poslanca, je to vzájomné citové vydieranie. Ja to proste nemám rád. Citové vydieranie v akomkoľvek, v akomkoľvek zmysle je pre mňa jednoducho neprijateľné. Ja sa nenechám nikým vydierať a citovo už vôbec nie.
Preto hovorím ešte raz, veľká téma, žiada si pragmatické riešenie v prvom rade, ale nie v tejto dobe, lebo rozdeľuje spoločnosť.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

25.9.2020 12:37 - 12:52 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Pán podpredseda, ďakujem vám pekne za prejavenú dôveru, takže dovoľte mi ešte opraviť vlastne ten predchádzajúci bod a doplniť ho o informáciu, resp. o správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, ktorá je predkladaná v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za I. polrok správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok roku 2020 v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo vnútra SR - Policajný zbor, Ministerstvo spravodlivosti - Zbor väzenskej a justičnej stráže a Ministerstvo financií - Finančnú správu, v mesiaci júl 2020 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2020.
Správy o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2020 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, uvedenú správu prerokoval 7. septembra 2020 na 11. schôdzi, zobral ju na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie. Návrh uznesenia je súčasťou tejto správy, dovoľte mi prečítať návrh uznesenia ako v predchádzajúcich prípadoch.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok roku 2020. Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2020. Pán podpredseda, skončil som, otvorte rozpravu aj k tomuto bodu.
Skryt prepis
 

25.9.2020 12:37 - 12:52 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby predkladá podľa § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o ochrane pred odpočúvaním. Správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019 (tlač 134), a teda ak ste to povedali, že obidva naraz, tak za I. polrok 2020 (tlač 192) v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávnenými použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výbor požiadal Slovenskú informačnú službu v mesiaci január 2020 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2019. Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2019 predložila Slovenská informačná služba vo verzii neobsahujúce utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujú utajované skutočnosti, a tak ako ich predložila Slovenská informačná služba sú uvedené v predloženej správe.
Čo sa týka správy za I. polrok roku 2020, tá bola prerokovaná na 4. schôdzi výboru dňa 24. septembra 2020 a bolo prijaté uznesenie, ktorým vzal výbor predmetnú správu na vedomie s odporúčaním na vedomie, s odporúčaním na vedomie, s odporúčaním Národnej rady Slovenskej republiky vziať ju na vedomie.
Dovoľte mi prečítať návrh uznesení. Národná rada Slovenskej republiky z 25. septembra 2020 k správe Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia infomačno-technických prostriedkov za rok 2019, Národná rada berie na vedomie správu Osobitného kontrolné výboru Národnej rady na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019.
Obdobné uznesenie je aj pri správe za I. polrok 2020, kde je totožné s tým, že sa tam mení v častiach, kde je uvedený rok 2019 je za I. polrok 2020. Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, otvorte rozpravu k obidvom týmto bodom.
Skryt prepis
 

25.9.2020 12:37 - 12:52 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za, ospravedlňujem sa za nedorozumenie. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predkladá v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019.
V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo vnútra SR - Policajný zbor, Ministerstvo spravodlivosti - Zbor väzenskej a justičnej stráže a Ministerstvo financií - Finančná správa, v mesiaci január 2020 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2019.
Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2019 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, uvedenú správu prerokoval 30. júna 2020 na 8. schôdzi, zobral ju na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie. Návrh na uznesenie je súčasťou správy, dovoľte mi ho prečítať. Čiže návrh uznesenia k správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019 Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, otvorte rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 25.9.2020 12:31 - 12:46 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Pán podpredseda, ďakujem vám pekne za prejavenú dôveru, takže dovoľte mi ešte opraviť vlastne ten predchádzajúci bod a doplniť ho o informáciu, resp. o správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, ktorá je predkladaná v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za I. polrok. Správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok roku 2020 v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo vnútra SR - Policajný zbor Slovenskej republiky, ministerstvo spravodlivosti - Zbor väzenskej a justičnej stráže a ministerstvo financií - Finančnú správu, v mesiaci júl 2020 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok roku 2020.
Správy o použití informačno-technických prostriedkov za I. polrok roku 2020 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uvedenú správu prerokoval 7. septembra 2020 na 11. schôdzi. Zobral ju na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie.
Návrh uznesenia je súčasťou tejto správy, dovoľte mi prečítať návrh uznesenia ako v predchádzajúcich prípadoch. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok roku 2020. Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za I. polrok 2020.
Pán podpredseda, skončil som, otvorte rozpravu aj k tomuto bodu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.9.2020 12:31 - 12:46 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby predkladá podľa § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019 (tlač 134) a teda ak ste to povedali, že obidva naraz, tak za I. polrok 2020 (tlač 192). V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávnenými použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Slovenskú informačnú službu v mesiaci január 2020 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2019. Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2019 predložila Slovenská informačná služba vo verzii neobsahujúce utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujú utajované skutočnosti, tak ako ich predložila Slovenská informačná služba sú uvedené v predloženej správe.
Čo sa týka správy za I. polrok roku 2020, tá bola prerokovaná na 4. schôdzi výboru dňa 24. septembra 2020 a bolo prijaté uznesenie, ktorým vzal výbor predmetnú správu na vedomie s odporúčaním, na vedomie s odporúčaním Národnej rady Slovenskej republiky vziať ju na vedomie.
Dovoľte mi prečítať návrh uznesení. Národná rada Slovenskej republiky z 25. septembra 2020 k správe Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019. Národná rada berie na vedomie správu Osobitného kontrolné výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019. Obdobné uznesenie je aj pri správe za I. polrok 2020, kde je totožné s tým, že sa tam mení v častiach, kde je uvedený rok 2019 je za I. polrok 2020.
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, otvorte rozpravu k obidvom týmto bodom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.9.2020 12:31 - 12:46 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa za nedorozumenie. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predkladá v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019. V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Policajný zbor, ministerstvo spravodlivosti - Zbor väzenskej a justičnej stráže a ministerstvo financií - Finančná správa, v mesiaci január 2020 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2019. Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2019 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uvedenú správu prerokoval 30. júna 2020 na 8. schôdzi. Zobral ju na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie.
Návrh na uznesenie je súčasťou správy. Dovoľte mi ho prečítať, čiže návrh uznesenia k správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019. Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2019.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, otvorte rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.9.2020 18:51 - 18:55 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ja som presvedčený, že je dobré, že univerzity a vysoké školy, ak, samozrejme, za podmienky, že Národná rada Slovenskej republiky schváli predmetný návrh zákona, budú mať možnosť rozhodovať o tom, či odoberú akademický titul, prípadne vedeckopedagogický titul za podmienky, že bol nadobudnutý v rozpore so zákonom, v rozpore s vnútornými predpismi, alebo, nebodaj, s nejakými etickými alebo inými hodnotami. Pridáme sa tak ku krajinám spoločného európskeho vzdelávacieho priestoru, ktoré takúto možnosť majú, napríklad aj už spomínaná Česká republika.
Ja predmetný návrh zákona sledujem od jeho počiatku, a to nemyslím teraz na ostatné nejaké týždne alebo mesiace, ale už od toho spomínaného roku 2018 a musím povedať, že áno, mal som možnosť k predmetnému návrhu zákona niekoľkokrát podať osobne pripomienky a značná časť týchto pripomienok bola aj akceptovaná zo strany či už bývalého vedenia ministerstva alebo súčasného.
Napriek tomu si však dovolím v rámci výboru pre vzdelanie, vedu, mládež a šport predložiť niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré budú smerovať do oblasti odvolacej komisie a jej pôsobnosti a termínov rozhodnutia, do oblasti účastníka konania tak, aby účastník konania mal, alebo všetci účastníci konania mali rovnaké možnosti a príležitosti v celom procese správneho konania, a tú najdôležitejšiu, samozrejme, do pôsobnosti a do zodpovednosti, autonómnosti samotnej vysokej školy.
Budem sa držať tej zásady, ktorá je spomínaná v dôvodovej správe k tomuto zákonu, že ten, kto titul udeľuje, má nezastupiteľné právo ho aj odňať. A preto predložím isté pozmeňovacie návrhy v tomto rozsahu, aby vždy tu ostalo v pôsobnosti, v autonómnej pôsobnosti samotnej vysokej školy aj v tom prípade, že jej akademický senát vylúči rektora pre dôvody zaujatosti zo správneho konania. Pretože môže nastať taký prípad, že ten akademický senát takto naozaj rozhodne, môže taká skutočnosť naozaj nastať, ale na druhej strane budem presadzovať to, a verím, že nájdeme konsenzus v tomto poňatí aj v rámci školského výboru, aby vždy to ostalo v tej autonómnej pôsobnosti danej vysokej školy. Nechcem v prvom čítaní tu moc o tom rozprávať, verím, že na výbore pre vzdelanie, vedu, mládež a šport ešte zvedieme k tomuto diskusiu, ale na druhej strane je dobré, že sme, alebo že umožníme univerzitám a vysokým školám aj pristúpiť k tomu, že majú právo nielen udeliť, ale budú mať právo aj odobrať akademický titul s tým, že, samozrejme, pred tým veľmi pozorne a zodpovedne dôjde k preskúmaniu alebo ku konaniu, ktoré bude verifikované nielen jednou osobou v rámci univerzity, ale jej orgánmi, prípadne komisiou, tak ako je v samotnom texte návrhu zákona uvedená.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.9.2020 18:38 - 18:48 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci, ale myslím si, že ja by som vám vrátil tú hodenú loptičku pri troške ústretovosti. Môžme rokovať aj po 19. hodine a dorokovať tento bod programu, takže... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
Ja som pripravený.

Petrák, Ľubomír, poslanec NR SR
... nie je to len o tom, že či budem rozprávať päť alebo desať minút.
Vážené kolegyne, kolegovia, je to veľmi vážna téma, ktorá dlhšie obdobie rezonuje na politickom slovenskom nebi. Je to téma, ktorá nie je výsostne slovenská, lebo plagiáty politikov sa objavujú vo všetkých krajinách. Mali sme prípady aj v susednom Maďarsku. Myslím si, že sa to dotklo aj nemeckého prezidenta. Proste týchto prípadov je po celom svete, dá sa povedať, viacero. Nie je to iba čisto slovenský, slovenský problém.
Keby nebol pán predkladateľ povedal, že v zásade ak by sme vyriešili tento problém po afére Danko a prijali takýto návrh zákona, ktorý predkladal pán poslanec Beblavý, s istotou by som nepovedal tú repliku, ktorú poviem teraz. Mňa veľmi zaujala rozprava k návrhu poslanca Beblavého. Myslím, že to bolo v tomto návrhu, lebo tých návrhov bolo niekoľko, kde pán predseda parlamentu Kollár povedal, že oni keď boli malí chlapci a proste prišli takíto kriváci na pieskovisko, tak čo mali po ruke, kýblik, lopatku, prask po hlave. Na to zaznela faktická poznámka pána predsedu vlády Matoviča, ktorý povedal: "áno, Boris máš stopercentnú pravdu, jako takýchto ľudí treba kýblikom, lopatkou, hoci čím po hlave" a my sme takýchto, takéto deti nepúšťali ani na pieskovisko. Ja verím, že toto boli repliky. Po vašom politickom úvode je môj politický úvod, takže sa títo dvaja páni budú chovať presne podľa svojich rád, ktoré dávali vtedy pri prerokovávaní prehreškov Andreja Danka. A teraz ploďme, ale vecne.
Je to poslanecký návrh zákona, aj keď si myslím, že tento návrh zákona mohol byť a mal byť podaný ako vládny návrh zákona, ale rozumiem politickým konzekvenciám, že ťažko by doručoval predseda vlády predsedovi parlamentu návrh na riešenie odoberania titulov a preto sa tohto problému ujala skupina poslancov. Myslím si, že mal byť predložený ako vládny predovšetkým preto, aby mohla byť o tom širšia celospoločenská diskusia, aby sa vyhlo všetkým otázkam, ktoré môžu byť problematické v tomto návrhu zákona. Celý návrh zákona vychádza z českého zákona, ktorý bol prijatý v roku 1998. To je podstata jadra tohto zákona vecná a treba povedať, že prvýkrát bol odobratý titul v Českej republike podľa platného vysokoškolského zákona v roku 2018 na Karlovej univerzite a pokiaľ ma pamäť neklame, tak to bolo jedinýkrát, kedy sa podarilo preukázať úmysel a odobrať absolventovi po dvadsiatich rokoch platnosti návrhu zákona titul. Toto považujem za najväčší problém tohto zákona, že je prevzatá, doslovne prevzatá právna úprava z českého zákona. Je to § 108f ods. 1, písm. c), kde sa doslovne hovorí, že sa jedná, ak absolvent úmyselne neoprávnene použil predmet ochrany duševného vlastníctva inej osoby a týmto konaním získal výhodu, ktorá mala vplyv na riadne skončenie štúdia alebo splnenia podmienok na prijatie na toto štúdium atď. Podstatné je slovo "úmyselne". Pokiaľ sa bude v tomto návrhu zákona, či už sa jedná o akademické tituly alebo sa týkal vedecko-pedagogickej hodnosti, objavovať slovo "úmyselne" a bude potrebné pri konaní preukázať úmysel, nemôžeme takýto návrh zákona podporiť, lebo hovorím, že ide iba o zahmlievanie a nejde o riešenie problému.
Prepáčte mi, že budem veľmi prioratívny, ale poviem to natvrdo, tak ako si to myslím. Mne je úplne jedno, či niekto opisoval vedome a úmyselne, alebo je tak blbý, že ani nevedel, že opisoval. Je mi to jedno preto, lebo ani v jednom ani v druhom prípade nemá nárok na titul. Nemá nárok na titul ani vtedy, keď úmyselne konal a nemá nárok na titul ani vtedy, keď bol taký blbý, že nevedel, čo robí. Toto je podstata tohto, prečo tvrdím, že z tohto návrhu zákona musí, musí vypadnúť preukazovanie úmyslu, inak je tento zákon nevykonateľný a dovolím si povedať, že aj zbytočný.
Druhú poznámku, ktorú by som chcel povedať, je otázka toho, kto sa má zaoberať týmto konaním. V tomto návrhu zákona, aj v českej norme, je jasné povedané, že by to mal robiť rektor príslušnej vysokej školy, kde bol udelený titul. Myslím si, že tomu sa bude viac venovať môj kolega Jožko Habánik, ale nemyslím si, že v prípade, ak rektor bol súčasťou konania, kde možno predpokladať zaujatosť, a znovu nerobím to rád, lebo asi by sme nemali hovoriť o ľuďoch, ktorí už nie sú medzi nami, teda medzi živými, ale toto je prípad skalickej vysokej školy a pána predsedu parlamentu, kde takouto osobou bol práve rektor. Ale v tomto prípade si nemyslím, že by to mal byť poverený rektor nejakej inej vysokej školy, ale myslím si, že tak ako v prípade zaujatosti rektor bezodkladne oznámi akademickému senátu skutočnosti nasvedčujúce jeho vylúčenie, tak tento akademický senát príslušnej vysokej školy môže navrhnúť prorektora alebo iného profesora tejto vysokej školy, aby zastúpil funkciu rektora.
Tretia, tretia poznámka alebo výtka, ktorá je v tomto zákone, to ani nie je výtka, ale je to skôr otázka, ktorú chcem postaviť na diskusiu. Tá diskusia spočíva v tom, že ide prioritne o odnímanie akademických titulov bakalár, magister, inžinier, prípadne doktorandských a rigoróznych prác. Toto sú, toto sú, to je podstata alebo to je skupina akademických titulov. Treba povedať, že predovšetkým pri bakalárskych, inžinierskych, magisterských prácach je skúšobná komisia väčšinou štvor-, päťčlenná a je tam jeden školiteľ a jeden oponent.
V tomto návrhu zákona sa hovorí aj o odnímaní vedecko-pedagogických hodností, to znamená o habilitačných a inauguračných konaniach. Pre tých, ktorí nevedia, o čom hovorím, je to o docentských a profesorských tituloch. Treba povedať, že v prípade týchto konaní sa touto problematikou zaoberajú vedecké rady fakúlt a príslušných vysokých škôl, kde sedia väčšinou niekoľko desiatok profesorov nielen zo samotnej vysokej školy, z iných vysokých škôl, sú tam ľudia zastúpení z praxe a sú tam často aj zástupcovia zahraničných vysokých škôl, ktorí zvyšujú úroveň vedeckých rád a v tomto prípade sa mi zdá, že je to také neadekvátne, keď, keď dávame na rovnakú, na rovnakú misku váh odoberania jedného aj druhého typu titulov. Treba to zvážiť. Ak predkladatelia budú trvať na tom, že aj táto časť tu má zostať, proste zostane tu, zatiaľ sa neobjavil taký vypuklý prípad, ktorý by sme mali riešiť, ale hovorím, že je to akoby prejudikovanie neschopnosti vedeckých rád spravovať veci odborné, na ktoré sú tam určené. Je to také, také bianco vyslovenie nedôvery vysokým, vysokým školám a toto mi na tom vadí. Debatujme o tom, nie je podmienkou pre neprijatie zákona alebo podporenie zákona z našej strany.
Tretia otázka, ktorú treba ešte otvoriť, je otázka vzdania sa alebo možnosti sa vzdania akademického titulu. Existujú rôzne debaty v kuloároch, ktoré hovoria o tom, že tak ako tento zákon nemôže byť retroaktívny, to znamená pri odobratí titulu, že rovnako "retroaktívny" by nemal byť ani v prípade vzdávania sa akademického titulu.
Ja dôsledne vyzývam k tomu, aby bola možnosť, a ten zákon je dnes tak napísaný, a vyzývam k tomu, aby sa to nemenilo, aby sa mohol vzdať akademického titulu ten, ktorý ho nadobudol pred účinnosťou tohto zákona. Dnes je to tak napísané a chcem, aby to aj takto zostalo, lebo je to vôľa, je to možnosť vzdať sa niečoho. Právny účinok vzdania sa titulu nastáva dňom vzdania sa a je jasne povedané aj v prechodných ustanoveniach aj všade, že všetky rozhodnutia, všetky právne akty, ktoré boli vykonané do tohto dátumu, zostávajú v platnosti. To znamená, ak bol príslušný človek na nejakom mieste, ktoré požadovalo vysokoškolské vzdelanie, na tomto mieste podpisoval rozhodnutia a mohli by nastať právne problémy s tým, že či boli tieto rozhodnutia právoplatné alebo nie. Prechodné ustanovenia hovoria, že napriek tomu, že sa vzdal, tie rozhodnutia budú právoplatné a preto je potrebné, aby sme sa vysporiadali raz aj navždy možno aj s politickými problémami, ktoré máme. Je potrebné, aby sme umožnili aktérom, ktorí cítia, že neoprávnene nadobudli svoj vysokoškolský titul, aby sme im umožnili sa ho vzdať, aby sme umožnili prejaviť takto politickú kultúru, ktorá patrí do civilizovanej krajiny a 21. storočia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2020 17:38 - 17:40 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Pán kolega Valášek, v prvom rade chcem povedať, že ak ste hovorili o jednej tretine poslancov, ktorí sa zúčastňujú tejto diskusie, tak keď sa opticky pozriem, tak je to predovšetkým koalícia, ktorá tu absentuje, ktorá by mala byť povinne pri takomto niečom, lebo opozícia tu sedí, vrátane aj mňa a mám o to záujem aj preto, samozrejme, že som predsedom zahraničného výboru. Ale keď som vás tak počúval, tak som si kládol otázku potom. Nehovoril o vás takisto pán minister, lebo nemenoval to priamo, že sú tu ľudia, ktorí spochybňujú svojím spôsobom nejakými nie celkom konštruktívnymi diskusiami Európsku úniu, a ja si myslím, že to, čo ste hovorili, je konštruktívne, pretože rovnako si myslím, že Európa nemôže byť nejaký konglomerát, ale musí sa brať do úvahy aj nejaký vlastenecký a národný, národná identita, ktorú každý jednoducho cítime. A toto keď sa bude spochybňovať a bude sa hovoriť o nejakej federalizácii bezbrehej, to určite nebude dobré. Rovnako ste hovorili, že treba nekompromisnejšie definovať svoje záujmy aj v Európskej únii, ako to robili predchádzajúce vlády. S tým absolútne súhlasím.
No spomenuli ste, že USA spochybňuje EÚ. Áno, je to problém a je potrebné otvorene o tom diskutovať, ale hovorili ste aj o nelegálnej migrácii, a to som veľmi rád, lebo toto je veľmi silná téma, dámy a páni. Na tomto, na takýchto témach sa bude rozhodovať o tom, či Európska únia bude taká, aká je, alebo nebude, pretože tá posledná, nelegálna migrácia poprela všetko, čo Európska únia vybudovala, vrátane Schengenu. A potom sa nemôžeme čudovať, že ľudia v jednotlivých krajinách EÚ a vrátane Slovenska na to takýmto citlivým spôsobom reagujú. Čiže spoločný postup EÚ v globálnych témach, rovnako podčiarkujem. To je Čína napríklad.
Skryt prepis