Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.7.2020 o 18:50 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.7.2020 18:50 - 18:52 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán minister, no tak dobre, bavme sa o trinástych dôchodkoch.
Ja vám poviem, v čom je rozdiel medzi trinástymi dôchodkami a týmto legislatívnym skráteným konaním. Vy viete dobre, že toto legislatívne skrátené konanie nie je odôvodnené, viete to veľmi dobre, pán Susko vám to veľmi jednoznačne vysvetlil. Ale ja na rozdiel od vás alebo od pani prezidentky nebudem podávať na Ústavný súd, aby rozhodol, že či je to, je to v súlade so zákonom, alebo nie je. V tom je ten rozdiel. Lebo my tým dôchodcom tie trináste dôchodky doprajeme. A ak vám to prejde, ja viem, že vy máte väčšinu, zvalcujete si to, odhlasujete, prejde vám to a budú mať vaši podnikatelia výhody. Ja nie som proti podnik... (Reakcia z pléna.) Aj naši, dobre. Nie som proti podnikateľom, ale...
Ale nechajte mi čas, prosím, lebo potom si poprosím ďalší čas.
Ale vy hovoríte tak, že, že však banky nechajme nabok. Ja hovorím, nenechajme banky nabok. To je ten podstatný, to je podstatná časť tohto, tohto dealu, ktorý tam je. Viete, prečo sa to tak strašne ponáhľa? Lebo bankový odvod sa platí od 1. 7. tohto roku a banky ušetria ďalších 150 mil. za tento rok, lebo do 1. 7. zaplatili 150 mil. A to je merito veci.
Načo ste dali bankový odvod do tohto zákona? To my vysvetlíte, pán minister. Ja na toto čakám odpoveď. Lebo keby ste to nedali, tak môžme sa vecne baviť o tom, čo je z tých opatrení dobré a čo je zlé. A budem hovoriť a budem sa pýtať potom v normálnej rozprave konkrétne. Lebo všetci hovoríme, dávame tomu nejaké nálepky, ale budem rád fakticky debatovať o tom, čo je obsahom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.7.2020 18:35 - 18:36 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec, chcel by som podporiť vaše vyjadrenie, najmä čo sa týka kvality legislatívneho procesu.
V minulosti bolo dobrým zvykom, že pokiaľ sa predkladali materiály na vládu, tak bolo potrebné ich doručiť najneskôr do piatku predchádzajúceho týždňa, v ktorom zasadala vláda. Výnimočne bolo umožnené predložiť tieto materiály v pondelok, veľmi výnimočne, a veľmi výnimočne priniesť ich pod pazuchou na vládu. Ale určite nie materiály takéhoto zásadného charakteru so zmenu 80 právnych predpisov.
Ja som si dal tú námahu a pozeral som, keďže bolo avizované štvrtkové rokovanie parlamentu k tomuto skrátenému legislatívnemu konaniu, tak som si dal tú námahu a pozeral som sa, kedy tento návrh sa objaví na internetovej stránke, na web stránke vlády Slovenskej republiky. Ešte o pol jedenástej, kedy o desiatej začala rokovať vláda, ešte o pol jedenástej tento materiál nebol zverejnený na webe vlády Slovenskej republiky. Pričom vo štvrtok už malo byť k nemu rokovanie skrátené aj prvé, aj druhé čítanie.
To znamená, nikto nevedel, čo v tomto návrhu bude a akým spôsobom bude prijatý z odbornej aj laickej verejnosti, aspoň hlavne z podnikateľského prostredia, ktorého sa to týkalo. Čiže takáto je kvalita legislatívneho procesu.
A nevidíme to len tu, sú tu aj ďalšie zákony, je tu zákon o prokuratúre, ktorý sa ide zásadným spôsobom meniť pozmeňovacím návrhom na výbore a ďalšie a ďalšie. Čiže toto svedčí o kvalite legislatívneho procesu tejto vlády.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.7.2020 18:21 - 18:26 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, panie poslankyne, páni poslanci, v ostatnom čase sme tu mali už viackrát alebo mnohokrát, dá sa povedať, jednotlivé návrhy v skrátenom legislatívnom konaní, kde sme viackrát spochybňovali to, že či je naplnený zákon o rokovacom poriadku alebo nie. V tomto prípade však už si myslíme, že je to naozaj cez čiaru a že tento návrh zákona absolútne nespĺňa podmienky na to, aby išiel v skrátenom legislatívnom poriadku, á, v skrátenom legislatívnom konaní.
Odcitujem § 89 zákona o rokovacom poriadku, ktorý hovorí, že "skrátené legislatívne konanie je možné za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody a vtedy sa Národná rada môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona".
Dovolím si odcitovať dva odseky z predkladacej správy, resp. z návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorý priamo predložila s týmto návrhom zákona vláda Slovenskej republiky. Hovorí sa tu, že "návrhom zákona sa vytvára najmä zákonný rámec slúžiaci na podporu podnikateľského prostredia, ktoré je najviac postihnuté opatreniami na zamedzenie šírenia choroby COVID-19, a tým zmierneniu značných ekonomických škôd, ktorým bude Slovenská republika vystavená".
Hneď ďalší odsek hovorí: "Vzhľadom na očakávaný prepad ekonomiky a vzhľadom na zvýšený deficit verejných financií boli do návrhu zákona navrhnuté len také opatrenia, ktoré nemajú vplyv na štátny rozpočet a predstavujú len pomoc podnikateľskému prostrediu, ktoré by na základe súboru navrhovaných opatrení malo mať zjednodušený výkon podnikateľskej činnosti."
Takže na jednej strane sám predkladateľ hovorí, že sa tým zmiernia značné ekonomické škody, na druhej strane hovorí hneď ďalší odsek, že to nebude mať žiaden vplyv na štátny rozpočet. Tak keď to nebude mať žiaden vplyv na štátny rozpočet, tak aké hrozia, ako sa týmto návrhom zákona majú znížiť značné hospodárske škody štátu? Pretože zákon o rokovacom poriadku to pripúšťa len vtedy, ak ide o hroziace značné hospodárske škody štátu, nie podnikateľa.
Tento návrh zákona, resp. proces, ktorým je prijímaný, kritizujú skoro všetci. Kritizuje to Súdna rada, kritizuje to prokurátorský stav a kritizujú to aj samotní podnikatelia. Zo všetkých by som chcel najmä spomenúť vyjadrenie podpredsedu alebo viceprezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, ktorý v rozhlasovej relácii jasne deklaroval, že na jednej strane súhlasia s týmito opatreniami, pretože sú v zásade antibyrokratickým balíčkom, zlepšujú podnikateľské prostredie, ale zásadne nesúhlasia s procesom, akým tento materiál bol pripravovaný, a teda že nebolo k nemu riadne pripomienkové konanie, lebo skrátené legislatívne konanie je jedna z jeho negatívnych stránok, je práve to, že neprebieha štandardné medzirezortné pripomienkové konanie, teda odborná verejnosť ani laická verejnosť sa nemá šancu k tomu vyjadriť.
Čiže zásadne nesúhlasia podnikatelia, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení s týmto procesom, akým tento materiál bol pripravovaný a že k nemu nebolo riadne pripomienkové konanie a v konečnom dôsledku z vecnej stránky neobsahuje ani žiadne opatrenia, ktoré by nákladovo pomohli podnikateľom. S výnimkou teda jediného opatrenia alebo dvoch opatrení, jeden je bankový odvod, ktorý tu už môj predrečník spomínal, a druhý je a druhý sú povinné audity, kde sa zvyšuje hranica, kedy, kedy je povinnosť ich, ich vykonať. Pričom sám viceprezident povedal, že napriek tomu, že takáto hranica sa posúva, tak každý dobrý podnikateľ si ten audit nechá urobiť aj on sám, pretože je to kontrolou jeho vlastného účtovníctva.
Vážené kolegyne, kolegovia, zákon o rokovacom poriadku v ustanoveniach o skrátenom legislatívnom konaní nemá odporúčací charakter. Je to zákon, jeho porušenie je porušením zákona. A v tomto prípade sa domnievam, že ide tu o flagrantné a úmyselné porušenie zákona o rokovacom poriadku.
Apelujem na predkladateľa, aby tento návrh stiahol z rokovania a predložil ho v štandardnom legislatívnom konaní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.7.2020 18:20 - 18:21 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. V podstate chcem povedať, ja mám hlavný problém s bankovým odvodom. My sa bavíme o skrátenom, my dávame bankám naspäť v tomto roku 150 mil. eur a v budúcom roku 300 mil. eur v skrátenom legislatívnom konaní. Uvedomujete si to, čo tu robíme? My nejdeme, tu nehrozia hospodárske škody. Tu hrozí to, že presný opak, že my prídeme, štátny rozpočet príde o 300 mil. eur.
Takže ja hovorím o tom, ja nie som proti podnikateľom, ja som za každé rozumné riešenie. A mnohé z tých vecí, ja môžem, budem k tomu hovoriť potom v rozprave a ja budem rád, možno pán minister mi objasní niektoré veci, ktoré ja neviem, možno nechápem, ale je ich tam veľa, tých opatrení, a každé sa týka asi 80 zákonov.
Ale prečo my ideme vrátiť 300 mil. bankám v čase COVID-u a v skrátenom legislatívnom konaní? To my vysvetlite, pani poslankyňa.
A Pištovi Kuffovi ďakujem za podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.7.2020 18:16 - 18:18 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja sa nebudem vyjadrovať teraz k meritu zákona, ale budem hovoriť o skrátenom legislatívnom konaní.
V podstate myslím si, že pán minister si je vedomý toho, že dôvod na skrátené legislatívne konanie žiadny nie je. Skrátené legislatívne konanie sa môže robiť v prípade, že je ohrozené, sú životy alebo zdravie ľudí. Na druhej strane, keď hrozia veľké hospodárske škody.
V tomto zákone je obsiahnutý aj tzv. bankový odvod, čo už vôbec nechápem prečo, či je to tak strašne nevyhnutné. Normálne by, za normálnych okolností vlády skôr ten bankový odvod si ponechali, lebo by chceli riešiť možno nejaké iné veci, ale vláda má očividne peňazí dosť a myslím si, že ich má skutočne dosť na to, aby, že väčší problém bude s tým, či a ako ich použiť.
Ale zase na druhej strane chápem aj pána ministra, je tu nejaké kilečko, ktoré bolo nejaké jeho vysnené dieťa, ktoré chcel presadiť a dnes sa mu to podarilo. A ja principiálne voči, voči tým opatreniam, niektorým, nemám výhrady, voči niektorým mám, ale o tom budem hovoriť už v štandardnom vystúpení v prvom čítaní. Ale s tým, že ideme do skráteného legislatívneho konania, myslím si, že skutočne na to nie je dôvod.
Pamätám si, že keď bola vláda, keď bolo schválené toto, toto kilečko, tak sa mala konať schôdza Národnej rady hneď na druhý deň. Všetci sme sa trošku aj zhrozili, lebo na jednej strane bolo málo času. Neviem teda, či ten odklad bol preto, lebo by voči nám bol nejaký ohľad, ale mám skôr pocit, že nebola dohoda, a ten hlavný dôvod bol iný, ktorý sme dnes videli v prvom bode, keď sa odvolával, odvolával Boris Kollár.
Čiže ak by ste chceli štandardný proces, tak, samozrejme, dal by sa stihnúť, ale asi medzirezortné pripomienkové konanie už nie. A môžme polemizovať o tom, že kto urobil viac, ale ja považujem toto, čo sa tu predložilo, za antibyrokratický balíček, ktorý aj vláda SMER-u predložila minimálne dva, a myslím, že dnes nejakí kolegovia už predkladajú aj tretí balík, ale už nie sú v SMER-e.
Čiže za mňa ja chcem povedať toľko, že nemyslím si, že je dôvod na skrátené legislatívne konanie. Dokonca by som si vedel aj predstaviť, že ak by teda tie opatrenia, s ktorými sme súhlasili, boli niekde vyčlenené na samostatné hlasovanie, že by sme ich mohli aj podporiť, ale vzhľadom na to, že ste dali do zákona bankový odvod, a teraz poviem, ako zmenil tento bankový odvod celý zákon.
Celkový dopad na štátny rozpočet zákona je 153 mil. eur, z toho 3 mil., to sú tie malé náklady. Považujem, dobre, za, možno nie sú veľké, že mali to byť opatrenia, ktoré nebudú stáť nič, ale, dobre, 3 mil. nie sú až tak veľa vzhľadom na veľkosť benefitov, aj keď teda tá veľkosť benefitov je spochybňovaná. Tak si viem predstaviť, že by sme niečo aj vedeli, vedeli podporiť.
Ale ak hovoríme o tom, že ideme zabrániť veľkým hospodárskym škodám a odovzdáme bankám 150 mil. eur, tak je to presný opak, čo by mal tento zákon robiť. Čiže opäť záver k tomu, nebudem to dlho naťahovať, lebo viem, že na konci aj tak táto poslanecká snemovňa si odsúhlasí, čo chce. Tak hovorím, že nie je dôvod na skrátené legislatívne konanie, aj keď teda chápem, že pán minister si nájde x dôvodov. My sme takisto v minulosti museli zdôvodňovať, prečo skrátené legislatívne konanie.
Ja pri tomto zákone hovorím, nepodporíme ho hlavne kvôli bankovému odvodu, ktorý sa tam nachádza. To je jedna vec.
A, samozrejme, doteraz sme podporili každý jeden zákon, ktorý riešil COVID, ktorý sa snažil nejakým spôsobom zlepšiť hospodárenie na Slovensku. Budeme tak postupovať aj ďalej, ale, ale pri tomto zákone, myslím si, že túto šnúru prerušíme.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.7.2020 17:54 - 17:56 hod.

Kondrót Maroš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Podávam doplňujúci návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za SMER - sociálnu demokraciu k návrhu na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky a stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky. Je to tlač 137.
1. Názov materiálu Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky a stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky sa na konci dopĺňa nasledovne: "a overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky".
2. V bode 1 sa písmeno A "odvoláva" dopĺňa nasledovne: "Poslanca Richarda Rašiho (nezaradený) z funkcie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, poslanca Róberta Puciho (nezaradený) z funkcie člena vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, poslankyňu Ľubicu Laššákovú (nezaradenú) z funkcie člena vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, poslanca Róberta Puciho (nezaradený) z funkcie overovateľa Národnej rady Slovenskej republiky a poslanca Jána Blcháča (nezaradený) z funkcie overovateľa Národnej rady Slovenskej republiky."
3. V bode 1 sa písmeno B "volí" dopĺňa nasledovne: "Poslanca Maroša Kondróta, SMER - sociálna demokracia, za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, poslanca Ľuboša Blahu, SMER - sociálna demokracia, za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, poslanca Richarda Takáča, SMER - sociálna demokracia, za overovateľa Národnej rady Slovenskej republiky a poslankyňu Janu Vaľovú, SMER - sociálna demokracia, za overovateľku Národnej rady Slovenskej republiky."
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.7.2020 15:11 - 15:11 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Pán poslanec Dostál, v podstate ste potvrdili, že sa tu hrá divadlo. Od premiéra Matoviča po vás a ešte pomedzi tým aj iných poslancov, ktorí zrejme vystúpia, sú prihlásení, budú presne hovoriť o tomto divadle, ale výsledok je úplne jasný, že vy len skonštatujete a potom všetko pôjde ďalej, pretože nezahlasujete za odvolanie pána predsedu Kollára.
Ale mali by ste byť principiálny minimálne v tom, že by ste povedali, ako chcete teda fungovať v takejto koalícii, ktorá zametá veci pod koberec? Buďte otvorený a povedzte to všetkým, aby bolo jasné, aký je váš postoj, a nie toto, by som povedal, také, prepáčte mi za ten výraz, také vajatanie neprincipiálne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.7.2020 14:46 - 14:47 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Pán poslanec Raši, všetky tie vyjadrenia, ktoré si prečítal, sú úplne jasným obrazom toho, čo hovorili pred voľbami a akým spôsobom oklamali svojich voličov súčasní predstavitelia koalície, lebo im išlo len o jediné, aby boli vo vláde. Ale nie o to, sa presadzovať nejakými princípmi, pretože ich slová ich teraz dobehli. Ich slová ich usvedčili v tom, ako v skutočnosti to myslia so Slovenskom.
A dnes sa tu robí divadlo, divadlo pre celé Slovensko, pre slovenský národ, že si tu dá pán predseda priamo sám na seba odvolanie z postu predsedu parlamentu a všetci tí koaliční potom dajú takto ruky od toho preč a povedia, nie, lebo to necháme na pánovi Kollárovi a pán Kollár potom povie, však veď mi bola vyjadrená dôvera, lebo ste ma neodvolali.
Čo je toto za divadlo? Ľudia toto vidia a verte, že jednoducho toto si zapamätajú aj do budúcnosti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7.7.2020 13:22 - 13:23 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Pán predseda, to, čo ste na úvod povedali v súvislosti s návrhom o doplnení alebo zmenu návrhu programu, to je toto tlačivo, ktoré držím v rukách. Je v súlade s rokovacím poriadkom, avšak pri návrhu o spôsobe prerokovania bodov, napríklad zlúčenie bodov, sa to netýka návrhu zmeny programu, ale je to procedurálny návrh, ktorý som vám predložil v súlade s rokovacím poriadkom, lebo je to len zlúčenie rozpravy, nič viacej. Čiže to je tým pádom a dal som vám to tam, máte to k dispozícii. Čiže aby bolo jasné v tomto, že sme postupovali v zmysle rokovacieho poriadku, ubezpečoval som sa aj na organizačnom, že či je to v poriadku. Čisto išlo len o zlúčenie rozpravy, nič viac, pán predseda. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7.7.2020 13:19 - 13:20 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Pán predseda, zo zákona vystúpením poslancov z poslaneckého klubu zaniká členstvo a predsedníctvo v niektorých kontrolných výboroch. Týka sa to výboru pre kontrolu SIS a výboru pre kontrolu rozhodnutí NBÚ. Čiže v tomto okamihu páni poslanci Žiga a pán poslanec Tomáš už nie sú predsedami týchto výborov, tak ich prosím, keby sa vrátili na svoje miesta.
A po druhé, chcem požiadať, aby sme vyriešili aj problém členov, pretože rovnako zaniká členstvo zo zákona v týchto výboroch, a preto si myslím, pán predseda, že by bolo podstatne vhodnejšie, keby sme problém predsedníctva v týchto výboroch a členstva riešili na tejto schôdzi, pretože nemôžme si dovoliť nechať tak dôležité výbory bez predsedov a bez konkrétnych členov.
Takže návrh je, aby sme doplnili program o tento bod programu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis