Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.6.2020 o 16:45 hod.

PhDr. Mgr. MBA

Ján Ferenčák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.6.2020 16:45 - 16:47 hod.

Ferenčák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja chcem práve poďakovať pánovi poslancovi Kmecovi, že jeho príhovor bol vyvážený. Porovnal ho aj s inými systémami, ktoré fungujú v okolitých štátoch. Nebol ani hanlivý, ani agresívny, jednoducho taký faktický. To treba akceptovať, si myslím, na všetkých stranách.
Na druhej strane, viete, toto je politická téma, tak očakávať nejakú odbornú diskusiu asi by bolo ťažké, keďže sa jedná o politiku, a, samozrejme, dochádza aj k týmto rozporom, ale jedna, jeden fakt by mal platiť, že zákony by mali byť prijímané pre nejaký účel a ten účel by mal byť zlepšiť niečo, čo v tomto štáte, alebo pomoc ľuďom. A nemali by sa zákony robiť konkrétne, buď pre niekoho, alebo chcem niečo tým dosiahnuť.
Tu sa stala práve tá politika, preto tá diskusia je taká, keď sa jeden predseda strany preriekol, že je tam zhoda na pánovi Lipšicovi. No a čuduj sa svete, o chvíľu prišiel takýto zákon do pléna. Ak by toto nebolo a vy by ste prišli s dobrým úmyslom, tak verte tomu, že tá diskusia by sa niesla v úplne inom duchu. Ale keďže už odznelo meno a takýto zákon tu prišiel, no tak jednoducho sa netreba čudovať, že všetci si myslia, že je šitý konkrétne pre konkrétneho človeka. A v tom sa ťažko obhajuje. Mali ste prísť úplne nejako ináč.
A čo všetci očakávajú, no aj ja to očakávam, aby sme tu riešili také trápenia tých ľudí. A myslíte si, že toto je trápenie ľudí? Ľudia očakávajú, aby mali dobrú prácu, slušnú plácu, aby bolo bývanie, a hlavne očakávajú, aby aj vláda a parlament riešili ich problémy. A si myslíte, že nominácia pána Lipšica je ich najväčší problém?
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.6.2020 16:07 - 16:19 hod.

Kmec Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, venujeme sa dnes problému, ktorý v podstatnej miere odhalí, ktorým smerom vykročí politická kultúra a demokracia na Slovensku.
V minulom období zažila táto sieň celý rad happeningových akcií zo strany vtedajšej opozície a dnešnej koalície v ohrození demokracie a nastolovaní tyranie. Verejnosť mala možnosť počúvať celý rad negatívnych prívlastkov na štát a zároveň verejných deklarácií, ako to bude robiť inak, ako budete demokratickí, ako vytvoríte nezávislosť polície, súdnej moci a prokuratúry. Radi ste používali slovo zmena, sľubovali svetlejšie, transparentnejšie začiatky, ale dnes všetci vidíme, že opak je pravdou. Vaše viaceré mocenské rozhodnutia a kroky sú zmenou, áno, to súhlasím, ale k horšiemu. V priamom prenose verejnosť vidí, ako vám deň po dni zachutila moc, a vytvárate si svoje pravidlá. Nanucujete svoje vnímanie spravovaniu veci verejných.
Chcem tu pri tejto príležitosti jasne povedať, že už vám dávno nejde o verejný záujem, ale účelovo už len o ten úzko mocenský a stranícky. Vláda pod vedením predsedu zneužíva koronavírus na šírenie strachu do spoločnosti, aby sa pod rúškom boja proti nemu okliešťovali demokratické práva a presadzoval scenár tzv. riadenej demokracie. Dnes už neplatí, že chceme nezávislého policajného prezidenta, ale práve naopak ho má menovať priamo minister. Dnes už neplatí tak ako pred voľbami, že ľudia majú právo zhromažďovať sa, ale, naopak, treba im toto právo obmedziť. A dnes už rovnako neplatí, že obsadzovanie okresných úradov bude na základe odbornosti. Idete zriadiť politické komisie, ktoré dosadia tých politicky správnych OĽANO ľudí do úradov. Čudujem sa koaličným partnerom, že sa nečinne pozerajú, ako sa Slovenská republika mení na OĽANO štát, ktorý ovláda neomylný premiér.
Rovnako nevychádzam z údivu, ako dokážete mocensky ignorovať odporúčania prezidentky a právnych expertov, dokonca samotnej ministerky spravodlivosti, ktorí vás varujú pred dnešným krokom, a tým je politizácia Generálnej prokuratúry. Chcem apelovať na časť koaličných poslancov, ktorí vnímajú riziká krivenia slovenskej demokracie v súvislosti s prijatím tejto legislatívy, aby nepodporili tento zákon. Chcem tu jasne povedať, som zástancom Pellegriniho politiky zodpovednej zmeny, ktorá prispela k očiste súdnictva, prokuratúry a uvoľnila ruky polícii v zmysle pravidla, padni komu padni, nech tí, ktorí zlyhali vo verejných funkciách, sú spravodlivo vyšetrení a potrestaní. Ale apelujem, nerobme z toho verejné divadlo a nekrivme v mene toho zákony a demokraciu na Slovensku. Nepodporte tento návrh, pretože je výsmechom nielen do tváre vašich voličov, ktorí uverili vami ponúknutej politickej zmene, ale aj poškodzuje záujem Slovenska v zahraničí. Apelujem na vás, nepodceňujme tento aspekt, pretože sa nám môže tvrdo vrátiť. Dobre viete, že zahraničná politika Slovenska môže byť iba taká silná, aká je silná domáca politická a ekonomická scéna. Musím jednoznačne povedať, že vaše rozpory vo vládnej koalícii, neschopnosť riešiť ekonomiku, ako aj nedemokratické tendencie uchopovania moci vyvolávajú otázniky nad smerovaním krajiny, a obávam sa, že môžu postupne oslabovať pozíciu Slovensko na zahraničnopolitickom poli.
Vláda Petra Pellegriniho vám odovzdala štát s vysokým zahraničnopolitickým renomé a Slovenská republika sa tešila a rešpektu rovnako v Bruseli, vo Washingtone, v Moskve alebo v Pekingu. Preto sa obraciam aj prostredníctvom môjho vystúpenia v Národnej rade na slovenskú verejnosť, že správanie sa vládnej koalície je v ostrom rozpore so zahraničnopolitickými záujmami Slovenskej republiky a v krátkom čase môžeme čeliť veľmi nepríjemným otázkam zo strany strategických zahraničnopolitických partnerov. Na pondelkovej tlačovej konferencií som vymenoval niekoľko prešľapov tejto vlády, ktoré už vyvolávajú negatívny záujem medzinárodného spoločenstva, a v mojom dnešnom vystúpení sa zameriam na pokus predkladateľov o politizáciu prokuratúry, ktorá má vysoký potenciál zaznamenať ďalšie negatívne reakcie zo zahraničia. Poviem aj prečo.
Predkladatelia v dôvodovej správe uvádzajú, že sa pri novelizácií zákona o prokuratúre riadia odporúčaniami Benátskej komisie Rady Európy a taktiež praxou iných členských štátov Európskej únie. Tu musím skonštatovať, že selektívny výber, zdôrazňujem, selektívny výber odporúčaní Benátskej komisie je na mnohých miestach neúplný až zavádzajúci a prax v iných členských krajinách ukazuje, že konečný cieľ predkladateľov dosadiť za generálneho prokurátora pána advokáta Lipšica je v úplnom rozpore s aktuálny stavom profesného obsadenia pozície generálneho prokurátora v členských štátoch Európskej únie.
Dôvodovú správu predkladateľov by som teda označil za účelovú správu. Táto účelová správa totiž opomína aj viaceré všeobecne akceptované princípy identifikované v odporúčaniach Benátskej komisie, ktoré sú považované za nevyhnutné k tomu, aby pôsobenie prokurátorov nepodliehalo politickým tlakom. Boli tu rôzne ohlasy ohľadom Rady prokurátorov na Slovensku, tak by som odporučil prečítať si právne stanoviská, odporúčania poradného výboru európskych prokurátorov, ktorí asi nebudú skorumpovaní, ktoré sa týkajú nezávislosti prokuratúry a z ktorých Benátska komisia často vychádza.
Poradný výbor európskych prokurátorov prijal v roku 2014 tzv. Rímsku chartu, ktorá obsahuje európske normy a princípy fungovania nezávislej prokuratúry. Uvediem len niektoré z nich.
Jedným zo základných princípov podľa bodu 4 Rímskej charty je zabezpečiť čo najväčšiu nezávislosť autonómiu prokuratúry ako neoddeliteľnú súčasť nezávislosti súdnej moci, zdôrazňujem, súdnej moci, a nie exekutívnej alebo legislatívnej moci. Túto všeobecnú zásadu, ktorú zdôrazňuje aj Benátska komisia, sme povinní neustále posilňovať. To vyplýva aj z našich záväzkov v Rade Európy. Naopak, aktuálna novela ide v príkrom rozpore s touto zásadou a posilňuje právomoci Národnej rady na zasahovanie do nezávislého výkonu funkcie generálneho prokurátora. Navrhované nové subjektívne dôvody na odvolanie generálneho prokurátora z funkcie môžu viesť k politizácii výkonu jeho alebo jej funkcie a oslabujú princíp vonkajšieho nezasahovania do nezávislosti jeho alebo jej práce.
Návrh na rozšírenie okruhu kandidátov na post generálneho prokurátora obsiahnutý v navrhovanej novele je tiež otázny a veľmi kontroverzný. Rímska charta aj Benátska komisia totiž hovoria o tom, že spôsob výberu generálneho prokurátora musí získať širokú dôveru a rešpekt verejnosti, ako aj členov súdnictva, prokuratúry a právnických povolaní. Berúc do úvahy už spomínané výhrady pani prezidentky, ministerky spravodlivosti, rady prokurátorov a mnohých významných právnych expertov, som presvedčený, že v prípade prijatia vašej novely je aj tento základný všeobecne akceptovaný európsky princíp vážne ohrozený.
Vrátim sa k dôvodovej správe, kde sa odvolávate na britský systém, ktorý jediný vyberá prokurátora aj z radov advokátov a ktorého menuje predseda vlády. Tento systém je však založený na anglosaskom práve, tzv. common law, na rozdiel od slovenského systému, ktorý sa riadi európskym kontinentálnym právom. Common law vychádza z tradície podávania žaloby priamo zo strany exekutívy, to jest z polície, a nie nezávislého verejného žalobcu. Výrazu attorney general ktorý sa používa vo Veľkej Británii alebo v USA skôr zodpovedá slovenský výraz generálny advokát, a nie generálny prokurátor. Viem, že pán advokát Lipšic je zástancom anglosaského práva, ale v prípade jeho záujmu o post generálneho prokurátora si zmýlil krajinu. Nemali by sme kvôli tomu meniť príslušný zákon ani náš právny systém. Ak by sme dôsledne čítali odporúčania Rady Európy, pán Lipšic ako dlhoročný vysokopostavený politik by sa nemal stať ani členom Súdnej rady, nieto ešte generálnym prokurátorom.
Ak sa odvolávame na prax iných krajín EÚ, tak dnešný generálni prokurátori pochádzajú z radov prokurátorského, 23 krajín, alebo súdneho stavu, 4 krajiny. Takže vidíme, že pôvod prokurátorského stavu výrazne prevyšuje, a mali by sme sa skôr venovať štandardom a výnimkám.
Výber generálneho prokurátora týchto, mimo týchto dvoch stavov jej považovaný skôr za výnimku než za pravidlo. V dôvodovej správe je tiež odvolávka, že sú takéto prípady, ale jediný individuálny prípad, ktorý som našiel a v ktorom Benátska komisia uvítala rozšírenie profesií na výber prokurátorov, bol prípad Čiernej Hory, avšak aj tu išlo o výber hlavného špeciálneho prokurátora, ktorý je u nás zástupcom generálneho prokurátora a jeho podriadených, a v tom čase odporúčaní išlo o novovznikajúcu krajinu s obmedzeným počtom sudcov a prokurátorov, a ktorá si nevedela rady s vonkajším, zahraničným organizovaným zločinom. V dnešnom, v dnešnom, v dnešných časoch to už nie je prípad Slovenska ani všeobecne uznávané pravidlo Rady Európy. Súčasná právna úpravy voľby aj odvolávania generálneho prokurátora z roku 2001 plne zodpovedá európskym demokratickým štandardom, je vyvážená a minimalizuje politické zasahovanie do výkonu prokuratúry. Samotný pán Lipšic sa ako vtedajší vedúci úradu ministra spravodlivosti na tvorbe existujúceho zákona aktívne podieľal.
Pán podpredseda Grendel spomenul pána generálneho prokurátora Milana Hanzela, ktorý sa stal ako politik, ako jediný politik v histórii Slovenska prokurátorom. Práve kvôli tomu bola prijímaná táto legislatíva v roku 2001 aj za účasti pána, pána Lipšica, aby sa predišlo nástupu politických nominácií na post generálneho prokurátora. Takže buďme preto rozumní a hľadajme také riešenia, ktoré potvrdia, že Slovenská republika je naďalej demokratickým štátom, kde sa ctia pravidlá a kde politika nie je povýšená nad právo a spravodlivosť. Je to náš záväzok voči voličom, a tak ho aj napĺňajme.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.6.2020 16:05 - 16:07 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Ja fakt rozumiem, že sa ťažko počúva, keď vám niekto tu urobí nejaký rešerš faktov a vyjadrení od Rady prokurátorov cez pani ministerku spravodlivosti. Je to bolestivé, lebo viem, že to robíte nasilu, musíte to urobiť, asi to máte príkazom. Dobre.
A, pán kolega, ktorý ste posledný hovoril, prepáčte, meno mi vypadlo, ale musím povedať, že ja som to nemyslel nejak v zlom, že máte 95 hlasov. Ja práve naopak. Rešpektujem parlamentnú väčšinu, a preto hovorím, máte právo robiť, čo chcete, s tou svokrou tomu rozumiem, to je v poriadku.
No ale teraz vecne. Strach, pán Baránik? Ako možno vy ho chcete šíriť, ale ja strach z vás určite nemám, ani z nikoho, ani nemám mať prečo, takže mňa nezastrašíte ani takýmito tvrdými vyjadreniami. Možno by si mladší kolegovia mohli pozerať na tú vašu rétoriku, lebo naozaj nezodpovedá vášmu zovňajšku, vyzeráte ako inteligentný človek, ale niekedy, čo z vás dokáže ísť, je naozaj zastrašujúce až, ale možno len pre niekoho.
No, pán Dostál, neviem, v čom som klamal, fakt, lebo že vraj celé vystúpenie, vy tak dbán..., vždy tak dbáte na tie, na tie fakty, tak všetko to, čo som pomenoval, skúste mi vyvrátiť.
To, že pán Šeliga nesedel na mieste hlavného navrhovateľa napriek tomu, že tu prišiel už desať minút po, po pánovi, po tom začatí rozpravy, O. K., ale o tom sa ani nechcem baviť, takže nehovorte o klamstvách.
A posledná vec. Ak tu niekto klamal, tak hovoril pán Baránik, že to len my a rada prokurátorov vraj tvrdíme, že treba vyberať z prokurátorov. Tak ešte raz, pán Baránik, prečítajte si ministerku spravodlivosti, prezidentku a ďalších ľudí, takže klamete vy, pán Baránik.
A keď tu niekto vraví o tom, že tajná voľba, že počas tajnej voľby sa korumpovalo, som rád, že ste to pripomenuli, vládni kolegovia, som veľmi rád, lebo, Gábor, asi si spomenieš, že ak tu boli podozrenia z korupcie počas voľby Dobroslava Trnku, tak tie smerovali práve ku poslancom Ivety Radičovej vlády, veď teda že, takže... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.6.2020 15:54 - 15:55 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec Tomáš, myslím, že ste pomenovali všetky zásadné úskalia tohto návrhu zákona, ktorý naozaj vyzerá, že, že je účelovo šitý na niekoho, na kom je koalícia už vopred dohodnutá. Ja nebudem špekulovať o tom, kto, kto to je.
Chcem len pripomenúť ešte jednu zásadnú vec, ktorú máme už dnes v zákone ako jeden z dôvodov na odvolanie generálneho prokurátora, a to je, ak sa stal členom politickej strany. Čiže ak takéto niečo má byť, má byť dôvodom na odvolanie generálneho prokurátora, potom je aj otázka, či kandidát, ktorý je ešte dnes alebo bol v minulosti príslušníkom nejakej politickej strany, ho automaticky z tejto funkcie nediskvalifikuje. Bez ohľadu na to, čo bolo v minulosti, ale v súčasnosti máme takýto právny stav, a teda ja na toto už vopred upozorňujem.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.6.2020 15:34 - 15:48 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Kolegovia, kolegyne, vážený pán predsedajúci, tak nalejme si čistého vína. Vy v programovom vyhlásení vlády si uvádzate, že budete konať čestne a hovoriť pravdu a nič len pravdu, tak si tú pravdu tu a teraz povieme. Dobre.
Po prvé chcem uviesť, že jediným cieľom tejto novely zákona je politicky si podriadiť Generálnu prokuratúru. Za generálneho prokurátora chcete vymenovať exponovaného politika a pravidlá idete meniť tak, aby generálna prokuratúra a prokuratúra ako taká poslúchali politickú moc. Asi za všetkých, ktorí toto už doteraz komentovali, to najlepšie vyjadril bývalý ústavný sudca Ján Drgonec, ktorý, citujem, povedal: „Ani v Zimbabwe by pre Lipšica nemenili zákon.“ Ani v Zimbabwe.
Čo je ale ešte smiešnejšie, a historicky asi sa s tým stretávame prvýkrát v období parlamentarizmu, idete týmto svojím konaním proti vlastnej ministerke spravodlivosti, ktorá by mala takúto zásadnú, ako vy hovoríte, zásadnú zmenu zastrešovať. Samotná pani ministerka podobne ako my neakceptuje, aby bol generálny prokurátor vyberaný z iného okruhu osôb, akým sú prokurátori. Vaša ministerka spravodlivosti a vaša stranícka kolegyňa, pán Šeliga, keďže ste hlavným predkladateľom tohto zákona, a myslím si, že aj vy sa trošku hanbíte, pretože nesedíte na tomto mieste navrhovateľa a nechali ste to radšej na pána Baránika. Vaša pani ministerka povedala, že sa ocitla v tomto momente osamotená a trápne konzistentná. To je fakt, to je citát.
Tá ďalšia výhrada, ktorú máme aj my, aby som ich zhrnul na úvod, kým prejdem k ďalším veciam, je to ustanovenie, podľa ktorého budete chcieť odvolať generálneho prokurátora len vtedy, resp. vtedy, keď nebude vraj konať riadne, čestne, nestranne a nezávislo. A to kto bude merať? A kto povie, že takto koná? Pán Baránik alebo vy, pán Šeliga? Alebo pán Matovič povie (reakcia z pléna), že je to tak, že je to tak? To je fakt, ani v Zimbabwe toto nemajú, to má pán Drgonec pravdu. Tak gumený paragraf ešte naozaj v živote nevidel a jeho jediným cieľom, hovorím, jediným cieľom aj tohto paragrafu je politicky ovládať prokurátora.
A tretiu zásadnú výhradu, ktorú k tomu máme, je, samozrejme, verejná voľba, tzv. výdobytok Nežnej revolúcie, je už zakopaný ešte hlbšie pod zem. Že, pán Dostál? Pána Osuského tu nemám, ktorý ešte pri tej predchádzajúcej voľbe generálneho prokurátora hovoril jeden deň, že aký je to výdobytok Nežnej revolúcie, a o dva dni už nepočul, nevidel, bolo potrebné udržať koalíciu.
Tá tajná voľba je predsa dobrá v tom, a preto sme to tak chceli v tom novembri, aby nikto nevedel pri personálnych otázkach, ako hlasujete. Čo je na tom? Aby aj ten generálny prokurátor videl, kto ho volí, resp. nevidel, kto koho volil a kto ho nevolil. O tom to je. Je to citlivá personálna otázka. Je zaujímavé, že tak neprotestujete pri iných personálnych otázkach v parlamente, že napríklad pri iných persónach, pri iných voľbách volíme tajne.
Takže toto sú tie tri zásadné výhrady, ktoré my k tomuto zákonu máme, a nie sme v tom sami. Ako som už spomenul, prvou, ktorá má rovnaké výhrady ako my, je ministerka spravodlivosti pani Kolíková. Opakujem, vaša kolegyňa z vlády. A vaša stranícka kolegyňa, pán Šeliga. Je ponižujúce pre ňu, ponižujúce, akým spôsobom sa ju snažíte obísť a predkladáte tento zákon, túto novelu zákona poslaneckým návrhom. Pritom vieme dobre, že tá zásadná zmena, ako vy ju nazývate, zásadná, ona zásadná je, si zaslúži riadne medzirezortné pripomienkové konanie, v rámci ktorého sa budú môcť vyjadriť odborníci, verejnosť, ale hlavne ju bude predkladať vláda a pani Kolíková.
Konáte v rozpore s programovým vyhlásením vlády. Tvrdíte, že je to v súlade s programovým vyhlásením vlády, ale dovoľte, aby som odcitoval vašu pani ministerku Kolíkovú, ktorá tvrdí: „Prekvapuje ma, že to z toho niekto odvodzuje. Túto časť som písala ja, vychádza z volebného programu strany ZA ĽUDÍ,“ pán Šeliga, „viedli sme o tom diskusiu a nakoniec sme sa zhodli, že kandidát na funkciu“ generálneho pro..., „generálneho a špeciálneho prokurátora by mal pochádzať z radov prokurátorov.“
Toto hovorí vaša ministerka spravodlivosti. Tá, ktorá písala tú stať v programovom vyhlásení, že konáte v rozpore s programovým vyhlásením vlády.
Ponižujete zároveň aj prokurátorský stav. Máme 900 prokurátorov a pán Baránik povedal, že každý jeden z nich je mafián, pretože povedal, že celá prokuratúra je v područí mafie, čo je urážka prokurátorov a najmä odkaz - nesnažte sa, pretože váš kariérny postup nikoho nezaujíma. Nerobte nič, nie sme schopní vybrať z vás, všetci 900, jak vás je, ste neschopní. Absolútne ponúženie, poníženie. Aj táto rada prokurátorov vám niečo odkázala, vážení páni poslanci vládnej koalície, opäť citujem:
„Otváranie možnosti kandidovať na funkciu generálneho prokurátora pre neprokurátorov predstavuje nebezpečný precedens, ktorý môže byť kedykoľvek zneužitý v politickom boji a otvára priestor pre neželanú politizáciu prokuratúry" tvrdí najvyšší orgán prokuratúry rada prokurátorov. Teda už nielen my, už nielen pani ministerka spravodlivosti, ale už aj rada prokurátorov.
No a v podstate vy sa ani nebránite, lebo keď sme počuli pána Baránika aj tu v pléne, ale najmä v Slovenskom rozhlase, ten rovno konštatoval, že nikde na svete, opäť citujem: „Nikde na svete neexistuje téza, že prokuratúra má byť nezávislá." Takže pán Baránik úplne otvorene priznáva, že má byť pod vplyvom politiky, pod vplyvom vládnej koalície. Takto si vy predstavujete tú nezávislosť.
Takže ja neviem, prečo sa smejete keď hovorím o podriadení politickému, politickému nejakému zápasu, resp. politickej moci. Prečo sa smejete? Však pán Baránik ako jeden z hlavných predkladateľov to priznáva a ešte tvrdí, že to tak má byť, že to je v poriadku, lebo všade na svete je to inak, len u nás tá prokuratúra bola škandalózne nezávislá.
No a keď už nepočúvate ani vlastnú pani ministerku, keď už nepočúvate radu prokurátorov, tak to, že nechcete vypočuť ani pani prezidentku, je už naozaj zvláštne. Pretože aj tá povedala, že sa jej nepáči, že sa tento zákon účelovo mení kvôli jednej osobe. Pán Grendel povedal, musíme ísť do politického stretu s pani prezidentkou. So všetkými! Nikto nie je na vašej strane! Vôbec nikto, ste v tom sami. Poslanci vládnej koalície, ste v tom absolútne sami, pôsobíte ako ten známy valec zo Zlatej Idky, ešte z čias Mečiara. Ešte aj poti..., proti pani prezidentke chcete ísť, ktorá sa ozvala a má pravdu.
Očakávam teda od pani prezidentky, že v prvom kroku bude vetovať tento zákon, aby teda naplnila svoje slová aj skutkami, a v prípade, že ho aj tak pretlačíte, že nevymenuje nevyhovujúceho kandidáta v zmysle jej kritérií za generálneho prokurátora. To by som očakával.
No a prečo nazývame tento zákon lex Lipšic? Však to je úplne jasné, keď lupou pozeráte na ten zákon, všetko je šité na mieru tomuto človeku. A my si myslíme, že Daniel Lipšic nemôže byť generálnym prokurátorom, a teraz vôbec nebudem osobný, ale budem vecný a uvediem štyri dôvody, pre ktoré si to myslím ja aj moji kolegovia.
Po prvé Daniel Lipšic nie je prokurátorom a tvrdíme, že má generálny prokurátor pochádzať z radov prokurátorov, tvrdíme to všetci okrem vás.
Po druhé Daniel Lipšic je bývalý exponovaný politik, a preto je veľmi pochybné, či by dokázal v prípade politických citlivých káuz, a to je jedno, týkajúcich sa opozície alebo vládnej koalície, rozhodovať nestranne.
Po tretie Daniel Lipšic v súčasnosti zastupuje v mnohých medializovaných prípadoch poškodených, ale aj páchateľov, ako sme sa mali možnosť dočítať. Aj páchateľa napríklad brutálnej vraždy. A preto je pochybné, že či v prípade, že by sa stal generálnym prokurátorom, nebude v konflikte záujmov.
A ten štvrtý dôvod je, že či chceme, alebo nechceme, a ja túto vec vôbec nejdem zneužívať, pán Lipšic je právoplatne odsúdený za spáchanie trestného činu, pretože na priechode pre chodcov usmrtil chodca. A toto je naozaj veľké nešťastie pre obe strany, aj keď sa asi so mnou zhodnete, že naše myšlienky musia viac patriť rodine pozostalým ako pánovi Lipšicovi.
Ale čo chcem povedať v tejto súvislosti, je a pripomenúť vám, lebo mnohí ste tu možno mladší, služobne mladší kolegovia, že pán Lipšic ešte ako minister spravodlivosti v prípade rovnakých prípadov, totožných alebo podobných, to znamená, keď páchatelia zrazili na prechode pre chodcov a usmrtili chodcov, žiadal pre týchto ľudí, žiadal pre týchto ľudí nepodmienečné tresty. V prípade seba však už nič také nežiadal, ani len verejne nepovedal a nevyzval súdy, dajte mi nepodmienečný trest, môj trest je dostatočný.
Takže tu chcem povedať, že v prípade pána Lipšica by bolo asi veľmi veľký problém dodržiavať zásadu rovnosti pred zákonom. Opakujem, ako minister spravodlivosti v desiatkach prípadoch žiadal, aby títo ľudia, ktorí zrazili chodcov na prechode pre chodcov, skončili v base, v prípade seba nič také neurobil. Tak aká je tu rovnosť pred zákonom?! Takže vecne som pomenoval štyri dôvody, pre ktoré si myslíme, že pán Lipšic by nemal byť generálnym prokurátorom.
Rovno dávam ponuku, určite sa prihlásia iní kandidáti, prečo nezačneme rokovať s opozíciou, prečo by generálny prokurátor nemohol vzísť z nejakej dohody medzi koalíciou a opozíciou, to by bol ten najsilnejší mandát. Ja viem, máte 95 hlasov, môžte si presadiť, koho chcete, ako chcete. Ale prečo to neskúsiť? Toto je podaná ruka a toto je taký vecný návrh, ale, samozrejme, rešpektujem, že v parlamente máte väčšinu, a môžte si zvoliť, koho chcete, len vás pekne prosím, nerobte si z ľudí srandu. Nerobte si z verejnosti naozaj srandu, keď ešte aj cez víkend počúvame, ako na mene nie je vo vládnej koalície dohoda, a vraj, vraj vy všetci vládni poslanci budete mať voľnú ruku pri hlasovaní. Veď to sa dá veľmi ľahko následne skontrolovať. Tak nehovorte to, keď dopredu viete, že je to o Danielovi Lipšicovi.
Pán Šeliga povedal, že nebudete, vy vládni poslanci, hlasovať ako také roboty. Ja sa s ním stavím. Už som to povedal v relácii, chcel som o fľašu koňaku. (Reakcia z pléna.) O fľašu koňaku, pán Šeliga, ale vy ste povedali, že nepijete, tak môžem sa staviť o kinder čokoládu. (Reakcia z pléna.) Napríklad. Stavím sa o čokoľvek, pán Šeliga, stavím sa o čokoľvek, pán Šeliga, že napokon budú vládni poslanci hlasovať ako také tzv. slobodné roboty za Daniela Lipšica, alebo teda väčšina z nich. A na záver zase vecne, podporujeme, podporujeme... (Reakcia z pléna.) Ja viem, že vás tá Kinder čokoláda rozladila, pán Šeliga, ale ja vám ju môžem ísť kúpiť, majú v bufete. (Reakcia z pléna.) Ale bolo to, ale bolo to na odľahčenie, nevieme, čo vás to tak ako trafilo, však dobre, no. Však nepijete. (Reakcia z pléna.) Asi vám absentuje cukor, tak keď to hovoríte vy, dobre, ale ja v tom pokračovať nemienim. Chcem na záver dodať niečo vecné.
Po prvé... (Reakcia z pléna a smiech v sále.) Po prvé... (Reakcia z pléna a smiech v sále.) Po prvé podporujeme verejné vypočutie kandidátov, podporujeme. Takisto ako pri ústavných sudcoch. Podporujeme aj rozšírenie okruhu navrhovateľov, podporujeme. Ale nemôžme podporiť, nielen my, ale aj odborná obec to, že sa bude vyberať aj z neprokurátorov, to, že tam bude vágny paragraf, ktorý umožní len tak politickej moci odvolať generálneho prokurátora, a nemôžme podporiť ani verejnú voľbu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.6.2020 10:26 - 10:28 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, napriek tomu, že s viacerými názormi a tvrdeniami nesúhlasím, tak musím povedať, že tvoje vystúpenie bolo o triedu lepšie ako vystúpenie pána poslanca Baránika. Jedna vec je ambícia niečo zmeniť, s tým absolútne súhlasím, ale druhá vec je, akým spôsobom túto zmenu dosiahnuť a docieliť, a myslím si, že tento váš poslanecký návrh je typickým príkladom toho, ako sa to nemá robiť. Ty si viackrát spomenul o tom, že táto súťaž bude transparentná, férová a otvorená. No nesúhlasím, pretože nie všetci uchádzači budú mať rovnakú štartovaciu čiaru. Už dopredu vieme, že jeden z kandidátov bude mať veľkú výhodu.
Ďalej si hovoril o tom, že aké je to dobré, že to bude verejná voľba. No v tomto je poslanecký klub strany SMER - sociálna demokracia konzistentný. My hovoríme o tom, že tajná voľba je výsledkom procesov, ktoré sa zrodili v roku 1989, a ja si myslím, že vy tú verejnú voľbu potrebujete preto, aby ste sa mohli odkontrolovať.
A posledná vec, myslím si, že prvýkrát príde k vážnemu sporu medzi vládnou koalíciou a prezidentským úradom. Sám som zvedavý, ako sa tento spor bude vyvíjať a ako sa nakoniec skončí, lebo pani prezidentka nie je stotožnená s tým, akú persónu chcete posadiť do kresla generálneho prokurátora.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.6.2020 10:18 - 10:20 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Pán kolega Grendel, ty dobre vieš, že ja ťa rešpektujem a vážim si ťa, ale musím povedať, že tvoje vystúpenie - zvlášť osobné - je v tomto prípade veľmi citlivé, pretože všetci dobre vieme, a ty to určite nebudeš popierať, že máš veľmi blízky vzťah k Danielovi Lipšicovi. Tak preto možno by som očakával také, takú priamočiarejšiu reč bez tých zbytočných možno póz a nejakých spomienok na históriu.
Keď už si sa, keď sme pri tom, tak len jeden fakt. Napokon riešenie na zrušenie Mečiarových amnestií našla naša vládna koalícia a bolo ústavné to riešenie, čo potvrdil aj Ústavný súd. Nenašiel si ju ani ty, ani pán Budaj, ani nič podobné napriek tým pokusom. Našlo sa ústavné riešenie a dalo by sa o tom veľa rozprávať. Ak ty hovoríš tiež, že to bude najotvorenejšie, najtransparentnejšie výberové konanie, sám dobre vieš, že je šité len a len na tvojho priateľa Daniela Lipšica, a preto by som očakával, že povieš, že áno, Daniel Lipšic bude dobrým generálnym prokurátorom, a basta, a preto to ideme urobiť, pretože keď niekto podrobne lupou číta tú novelu zákona, nič iné z toho nevyplýva. Takto to je a ostatní kandidáti, bohužiaľ, budú len, ako Česi hovoria, také křoví. Skúste sa ešte zamyslieť.
Zmeňte tú novelu podľa všetkých odporúčaní, my podporujeme veľa dobrých vecí, verejné vypočutie, rozšírenie navrhovateľov a nájdime spoločného generálneho prokurátora z radov prokurátorov. Vieme si predstaviť, že podporíme kvalitného prokurátora, a ten, keby prešiel naprieč politickým spektrom, tak bude mať veľmi silný mandát.
O politizácii nehovoríme len my, ale kadekto.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.6.2020 9:51 - 9:53 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Pán kolega Baránik, môžte hovoriť, koľko chcete, ale fakty nepustia. Vôbec nie je prekvapivé, že predkladáte, resp. navrhovateľom ste vy, a nie pán Šeliga, pretože pán Šeliga by bol okamžite v konflikte záujmov.
Hádam prvýkrát v histórii vládna koalícia predkladá návrh zákona v rozpore s názorom ministerky spravodlivosti, resp. toho ministra alebo tej ministerky, ktorá má (povedané so smiechom) zastrešovať danú problematiku. A navyše v rozpore s programovým vyhlásením vlády, pretože daná ministerka povedala, že ona písala tú stať programového vyhlásenia vlády a považuje vami predkladanú normu za rozpornú s programovým vyhlásením vlády.
Môžte rozprávať, koľko chcete, ale fakty nepustia. Nikto nestojí na vašej strane, nikto, vážení páni poslanci z koalície. Všetci sú proti tejto norme, nielen opozícia, ale aj pani prezidentka, Rada prokurátorov, pani ministerka spravodlivosti z vašej vládnej koalície, ktorú takýmto hanebným spôsobom obchádzate spôsobom, áno, ja uznávam, je to legitímne, legitajmný, legita..., legitímny legislatívny spôsob, ale len si uvedomte, ako v minulosti ste vy kritizovali nás, keď sme išli poslaneckými návrhmi.
Ak hovoríte o prelomovej zmene v rámci prokuratúry, tak o to viac, o to viac je to hanebné a až ponižujúce pre pani ministerku. Sama povedala, že ostala v tomto osamotená a trápne konzistentná. Nejde o nič iné - a to vy, pán Baránik, sám priznávate - ako o politizáciu prokuratúry, čo si myslí aj pani prezidentka aj nadácia Zastavme korupciu.
Upravte v druhom čítaní tú novelu tak, aby sme ju mohli podporiť aj my, a zvoľme prokurátora.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 3.6.2020 15:55 - 16:05 hod.

Kondrót Maroš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážení kolegovia, kolegyne, Slovensku sa v boji s koronavírusom zatiaľ darí. Z doteraz publikovaných čísel sa zdá, že máme jeden z najnižších podielov infikovaných na populácii spomedzi všetkých členských krajín EÚ a takisto aj najmenej úmrtí. Veľký podiel na úspechu má skoré prijatie karanténnych opatrení, ktoré zatiaľ poslušne dodržiavame.
Prenos vírusu COVID-19 do Európy zastihol európske štáty a ich zdravotné systémy nepripravené. Plošné prísne karanténne opatrenia pôsobia ako drastická diéta hladovkou. Krátkodobý efekt je výrazný, ale takáto stratégia sa nedá aplikovať dlhodobo, lebo by viedla k samodeštrukcii. Ekonomické dopady pandémie na európske ekonomiky však budú významné. Podľa jarnej prognózy Európskej komisie hospodárstvo eurozóny má v roku 2020 poklesnúť o 7,75 %, aby v roku 2021 vzrástlo o 6,25, takže ani na konci roku ´21 pravdepodobne nedosiahneme úroveň z roku 2019.
Ekonomické náklady karanténnych opatrení sú enormné. Prudký prepad ekonomiky, pokles príjmov domácností a nárast verejného dlhu o viac ako miliardu mesačne. Netreba zabúdať ani na duševné náklady vyplývajúce zo sociálnej izolácie. Zanedbávaním a nedostatočným financovaním starostlivosti o duševné zdravie kladie pandémia koronavírusu na rodiny a spoločnosť ďalší psychický nápor. Starostlivosť o duševné zdravie musí byť základnou časťou všetkých reakcií vlád na COVID-19. Musí byť rozšírené a dostatočne financované.
Hneď úvodom otázka, ako sa vysporiadala naša vláda s touto otázkou a kde sú na to vyčlenené financie a spracované materiály na postup a na opatrenia. Nenašiel som to. Je zrejmé, že každá ekonomika má svoje limity, ako dlho dokáže fungovať v režime prísnej karantény alebo koľkokrát si ňou dokáže opakovane prejsť. Preto je veľmi dôležité, aby prísne plošné karanténne opatrenia nahradil čo najefektívnejší režim, ktorý je pružný, udržateľný a zároveň zabráni tzv. jojo efektu.
Program stability je hlavný strednodobý rozpočtový dokument Slovenskej republiky. Aby to nevyzeralo ako ambiciózna aktivita súčasnej vlády, je potrebné hneď úvodom uviesť, že Slovensko týmto dodržiava povinnosť vymedzenú v čl. 4 nariadenia Rady Európy 473/2013. Vzhľadom na výraznú neistotu ohľadom budúceho ekonomického vývoja budú musieť byť fiškálne ciele aj potreba opatrení na ich dosiahnutie v prípade zmien aktualizované. Preferované by mali byť opatrenia zvyšujúce efektívnosť verejných financií. Dlhodobú udržateľnosť verejných financií musia podporiť aj štrukturálne reformy na naštartovanie ekonomického rastu. Opatrenia musia byť zamerané na hlavné štrukturálne výzvy slovenskej ekonomiky, a to zdravotníctvo, vzdelávanie, trh práce a efektívnejšie využívanie zdrojov v ekonomike.
Tu sa možno moje konštatovanie môže prekrývať aj s ambíciami vyjadrenými v programe stability. Zámerne uvádzam ambíciami, pretože toto všetko sa nezabezpečí samé. Na zabezpečenie je potrebný koordinovaný a profesionálny, odborný prístup. Tu nastávajú pochybnosti zabezpečovania a napĺňania ambícií vyjadrených v programe stability. Pokiaľ hovorím o koordinácii, tak sme boli svedkami v priamom prenose, ako sa nedokázal predseda vlády a podpredseda zodpovedný za hospodársku oblasť nielenže koordinovať, ale ani rozprávať o postupe uvoľňovania reštrikčných ekonomických a hospodárskych opatrení a odkazovali si štipľavé výroky cez médiá. To je ten kameň úrazu. Nebudem spomínať odborné a manažérske predpoklady predsedu vlády a ministrov, ktorí v tejto oblasti pôsobia alebo začnú pôsobiť, keď sa im zriadi namiesto úradu ministerstvo.
Vláda chce zvýšiť transparentnosť rozpočtu častejším a zrozumiteľným informovaním o jeho príprave a plnení. To, že už je spoločnosť presýtená nič nehovoriacimi a pritom častými tlačovými konferenciami premiéra a jeho prejavmi na sociálnych sieťach, ťažko uveriť tomu, že takéto náročné odborné témy bude prezentovať občanom Slovenskej republiky, ktorých nazýva štekajúcimi psami a to len preto, že sa občan SR, ktorému to priamo ústava dovoľuje a má na to právo, ak sa chce dostať do svojej práce alebo ku svojej rodine.
Medzi ďalšie ciele patrí zabezpečenie lepšej prípravy investičných projektov s dôsledným uplatňovaním princípov hodnoty za peniaze a zadefinovanie novej stratégie riadenia štátneho dlhu podloženou analýzou rizík a nákladov v súlade s najlepšou praxou vo svete. Tu sa opäť musím vrátiť k personálnym obsadeniam na riadiacich úrovniach. Sú pripravení odborníci, ktorí budú zabezpečovať tieto náročné ciele? Alebo pôjde ďalej vládna garnitúra cestou dosadzovania svojich verných, ale neodborných nominantov? Veď príkladov je za tú krátku dobu naozaj veľa. Stačí spomenúť len nedávnu výmenu riaditeľov nemocníc, keď napríklad riaditeľ detskej fakultnej nemocnice sa ešte ani nestihol stretnúť s ministrom, ktorý ho odvolal po rokoch jeho kvalitnej práce bez slova dôvodu, ale aj schválenie bývalého policajta na miesto riaditeľa pre investície v Národnej diaľničnej spoločnosti, kde sa rozhoduje o strategických investičných projektoch rádovo v sto miliónoch euro a po 24 hodinách ho pod tlakom externého prostredia minister odvolal. Tých príkladov je množstvo a čarovné slovko totálneho zahmlievania vlády je, že výberové konania na tieto dôležité miesta budú ešte v tomto roku. Tomu ale neveria ani tí, ktorí to hovoria.
Súčasťou programu stability sú aj tri revízie výdavkov a súhrnná implementačná správa. Revízia výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe prináša ambíciu potenciálnych úspor a to aj pri vytvorení nového ministerstva a aktuálnej tendencii, keď sú pracovníci na ministerstvách z hľadiska počtov zabetónovaní. Nikde vláda nezakomponovala úlohu pre seba, že urobí veľmi dôkladný personálny a finančný audit, ktorý by nastavil efektívny modus vivendi nielen v obsahu prác štátnej správy, ale hlavne v ich počtoch. Predpokladaných skoro 90-tisíc nezamestnaných bude najmä z radov živnostníkov, zamestnancov malých, stredných, ale veľkých firiem.
Súčasne sa v programe stability píše, že vláda posilní úlohu ministerstva financií a Útvaru hodnoty za peniaze pri riadení investícií a investičného rozpočtu. Vytvoria sa kapacity na prípravu a kontrolu projektov počas všetkých fáz životného cyklu investícií od prípravy až po finálne odovzdanie. Posilňovanie kapacít je ale v rozpore s vytváraním úspor na rezortoch.
Revízia výdavkov na informatizáciu spomína potenciál znížiť ročne IT výdavky o 10 až 20 %, čiže 48 až 95 mil. eur. Je však potrebné si plne uvedomiť, v akej dobe žijeme a čo všetko bude potrebné v oblasti IT uskutočniť a vzhľadom na konkurencieschopnosť krajiny a naplneniu moderných a nevyhnutných potrieb nielen občanov, ale hlavne podnikateľov. Slovenská ekonomika bude v roku 2020 výrazne podchladená. Hoci sú opatrenia a zvýšenie spoločenského odstupu len dočasné, obnovenie ekonomického rastu bude sprevádzané zvýšenou nezamestnanosťou a opatrným míňaním domácností. Oživenie tak bude v domácej ekonomike a zahraničnom dopyte len postupné. Produkčná medzera sa neuzavrie hneď, ale až za horizontom prognózy. Karanténne opatrenia sú v kombinácii s nižším zahraničným dopytom, sa odrazia v nižšej produkcii domácich podnikov a dôjde k okamžitému spomaleniu slovenských exportov. V dôsledku nižších tržieb budú podniky nútené výraznejšie znižovať náklady a zmierniť investičnú aktivitu oproti základnému scenáru. A práve investičná aktivita je najviac zasiahnutá v krátkodobom a strednodobom horizonte. Nižšie mzdy a zamestnanosť sa zároveň premietnu do nižšej spotreby domácností, ktorú čiastočne tlmí spotreba verejného sektora. A pokles produkčnej medzery následne zníži inflačné tlaky v ekonomike.
Brusel chce, aby zotavovanie prebiehalo zeleným, digitálnym a odolnejším spôsobom. Slovenskí vládni predstavitelia sa zatiaľ verejne v prebiehajúcej diskusii o podobe hospodárskej obnovy Európskej únie vyjadrovali iba ojedinele. V tomto by mal zazvoniť veľmi silný budík, aby ich zobudil a začali dňom i nocou pracovať na tom, ako budú prostriedky pre Slovensko využité. Je potrebné pripraviť štrukturálne výzvy slovenskej ekonomiky, a to pre zdravotníctvo, vzdelávanie, trh práce a efektívnejšie využívanie zdrojov v ekonomike. Zatiaľ našu vládu nie je počuť ani doma a ani v Bruseli. Tu je priestor na budúce tlačové konferencie a vystúpenia premiéra a členov vlády, aby začali ponúkať pre spoločnosť niečo perspektívne a konštruktívne. Zmysluplné a konštruktívne návrhy, ktoré budú v prospech Slovenska, vieme podporiť. Len musia prísť.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.6.2020 15:39 - 15:50 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Dámy a páni, dobrý deň. V podstate ja už som sa dnes vyjadril na tlačovej konferencii, ale pokúsim sa zhrnúť ešte niektoré fakty, ktoré, ktoré tu zazneli, a takisto by som chcel reagovať na niektoré veci, ktoré zazneli v písomnej rozprave.
Program stability je veľmi dôležitý dokument, je to strednodobý rozpočtový dokument, ktorý vlastne nás pripravuje na to, ako bude vyzerať cirka rozpočet, ktorý bude predkladať táto vláda. Situácia je momentálne veľmi zložitá, čo plne chápem, a takisto koronakríza spôsobila nemalé problémy.
Čo sa týka však tohto dokumentu, a poviem otvorene, ja som ho čakal ešte niekedy na prelome apríla, mája, tak som ho, väčšinou, každý rok sme ho tak predkladali. Uznávam, že nová vláda naňho nemala veľa času a že sme, že si zobrala nejaký čas, ale napriek tomu musím povedať, že ten čas nevyužila efektívne. Ja voči tomuto dokumentu budem sa snažiť absolútne sa opierať o čísla, nebudem tu robiť nejaké, nejaké politické vyhlásenia a marketing, ale budem sa snažiť držať reálnych čísel.
Na začiatok by som chcel povedať, že tuto pán poslanec Mazurek mi v podstate ukradol môj názor, ktorý som ja povedal, že je to program nestability, ale ja to podložím číslami; asi nepozeral moju tlačovú konferenciu (povedané s pobavením); ale tvrdím, že tento, tento program hlavne je nereálny a že je postavený na vode.
Začnime hospodárskym rastom. Tento dokument tvrdí, že hospodársky rast v tomto roku, v roku 2020 bude mínus 7,2, čiže hospodársky pokles na úrovni 7,2 %, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť tvrdí, že to bude 10 %, a dokonca dnes som sa dozvedel na výbore, že ministerstvo financií samo už hovorí o sedem až dvanástich percentách. Čiže to bude; samozrejme, hospodársky pokles má potom vplyv aj na ostatné čísla, to znamená na deficit, takisto na celkový dlh.
Čo sa týka nezamestnanosti, musím povedať, že nepotešilo ma číslo, doteraz v roku 2019 sme mali historicky najnižšiu nezamestnanosť, ktorá bola evidovaná na úrovni 5 %, celková 5,8 %, v roku 2020 to bude 8,8 %, čiže pribudne nám 88-tisíc nezamestnaných, čo je nelichotivá vizitka toho, akým spôsobom sa zavádzali opatrenia, ktoré mali zabrániť nezamestnanosti, aj keď, samozrejme, ja chápem, že nezamestnanosť je dôsledkom aj tejto krízy, ktorá tu nastala.
Čo sa týka nominálneho rastu miezd, mnohokrát ste nám vyčítali deficit za minulý rok a teraz poviem jedno číslo, ktoré je dôležité. V roku 2019 nám nominálne mzdy stúpli najviac od roku 2008, to znamená 7,8 %, po odčítaní inflácie je to reálny rast o 5 %. A čo sa týka vášho, vášho toho nejakého odhadu na rok 2020, tak reálny rast nebude, nebude rast, ale bude pokles reálnych miezd o 0,1 %, čo je závažná vec. Čo sa týka; samozrejme, súvisí to aj s COVID-om, nebudem zastierať.
Čo sa týka deficitu verejných financií, v tomto dokumente hovoríte o 8,4-percentnom deficite, kde teda Rada pre rozpočtovú zodpovednosť už dnes tvrdí, že to bude 8,71 % a v ďalších rokoch hovoríte o 4,9 % v roku ´21, 2022 3,7 a 2,9 %. Ale je tam jedna taká malá poznámka, ktorú si možno málokto všimne, ktorá hovorí o tom, že ak táto vláda neurobí za rok ´21 až ´23 opatrenia vo výške celkovo 3,4 mld. eur, o tom sme sa bavili aj na výbore, tak ten deficit môže byť až na úrovni 6 % v týchto rokoch.
Nebudem hovoriť o tom, že, samozrejme, z tých, ak sa tie opatrenia neurobia, tak aj dlh nám stúpne na celkovú cifru 66 %; to je obrovský dlh. A aj keby sa vám to podarilo, tak to, čo ste si nakreslili do tohto dokumentu, tak je v roku 2020 v podstate 61,2-percentný dlh a v ďalších dvoch rokoch vám opäť stúpa ten dlh a potom vám pomaličky začína klesať a dostáva sa na úroveň 60,1 %. A to, čo hovoril pán Mazurek, že absolútne čísla ho nezaují... teda nezaujímajú percentá, poviem otvorene, všetky relevantné orgány, teda organizácie, ktoré sa vyjadrujú k našim číslam, a inštitúcie používajú tento parameter. A chcem podotknúť, že vláda SMER-u mala za posledných sedem rokov najnižší dlh vo výške 48 %, čo bolo 12 % HDP. A ja chápem, že bolo by najlepšie, keby sme žiadny dlh nemali, ale chcem oznámiť, že dlh, dlh, verejný dlh má každá jedna európska krajina. Jedna ho má vyšší, jedna nižší, Slovensko patrí viac-menej, čo sa týka dlhu, k premiantom.
A vráťme sa aj k tým číslam, ktoré ste hovorili a hovoril ich aj pán Viskupič a hovoril ich aj pán Mazurek, vraveli sme tu o dlhu na jedného obyvateľa. Tak chcem vám oznámiť, páni, že prepočítajte si to, nie je to 9-tisíc euro na jedného obyvateľa, je to 8 300 euro, čo tiež nie je málo, a celkový dlh, ktorý bol v roku 2019, bol na úrovni 45,2 mld. eur. Viete, koľko bude dlh v roku 2020? To je tento rok. 54,47 mld. v absolútnych číslach teda, keď sa chceme baviť, to nepovažujem úplne za korektné, ale na jedného obyvateľa to bude 10-tisíc eur.
Pán Viskupič, za čo ste nás veľmi kritizovali a pán Heger to veľmi rád používa: Osemtisíc euro dlh na jedného obyvateľa! Viete, koľko to bude za ďalšie tri roky? To ešte beriem, 2020, COVID, kríza, neviem čo, v roku 2023 celkové zadlženie o ďalších 9 mld. za tie tri roky na 63,5 mld. eur a dlh 11 662 eur na jedného obyvateľa. Takže za čo ste nás kritizovali? Vrátilo sa vám to ako bumerang. A tých vecí, ktoré sa vám vrátia, tých bude strašne veľa. Dnes máte všetci eufóriu, ja chápem aj všetkých poslancov, ktorí dávajú všelijaké poznámky faktické. Verte mi, dávajte si pozor, čo hovoríte, lebo za taký, za rok, za dva sa všetci vrátime k tým vašim poznámkam a budeme vám to pripomínať, čo ste tu hovorili a kam ste sa dostali.
No čiže toľko, toľko k dlhu. Čiže čo sa týka nárastu dlhu, ja vám chcem povedať jednu vec, že od roku 2020 do 2023 nám stúpne dlh o 18 miliárd. Za posledných sedem rokov vlády SMER-u, a to je aj vďaka tomu, že hrubý domáci produkt takisto rastie, tak sa zvýšil dlh o 5 mld. a vy za ďalšie štyri roky urobíte 18 miliárd. Takže koho ste tu kritizovali? Za čo? (Reakcia z pléna.) Je to tak. (Reakcia z pléna.) Nie, to, to sú len výhovorky. Uvidíme tú vašu konsolidáciu.
Ja vám hovorím a prehlásil som to dneska na tlačovej konferencii. Vy ste sľúbili v programovom vyhlásení vlády, že budete mať v roku 2024 vyrovnaný rozpočet. Keď urobíte opatrenia za 3,4 mld., tak sa v roku 2023 dostanete na mínus 2,9 %, tak ja chcem vidieť ten vyrovnaný rozpočet do roku 2024. Ak bude ten rozpočet na úrovni deficitu, ktorý som ja odovzdal, to znamená 1,3 mld. alebo 1,22 mld. to bolo presne, tak ja pogratulujem pánu ministrovi financií, že urobil dobrú robotu. Ja si myslím, že tohoto sa nedožijeme. Neviem, či sa dožijeme teda toho, že budete túto vládu ešte odovzdávať, ale ak sa teda dožijeme, tak ja budem teda čakať na tie čísla, ktoré potom prídu.
A nalejme si čistého vína. Ja, mňa, viete, mňa kritizovali za odchýlky 0,2, 0,3 za minulý rok. Tu by som vám chcel povedať jednu vec a tu chcem povedať jednu vec, že jedna vec je teória a druhá vec je prax. V praxi sa ministrovi financií stanú také veci, že napríklad hospodárenie samospráv za minulý rok bolo mínus 256 mil., na ktorý minister financií nemá veľký vplyv, že budete musieť dofinancovať zdravotníctvo vo výške 173 mil. a hovorím vám o číslach, ktoré sú priamo vo vašom dokumente, že podhodnotenie výdavkov na vojenskú techniku, pán minister, bolo vo výške 196 mil., to je 200 mil., hej? Bavíme sa tu o výdavkoch na sociálne zabezpečenie, proste bolo viac dávok, ako sa predpokladalo, a boli tu, sú tu určité aj anomálie v niektorých zákonoch, ktoré možno bude treba upraviť, a spôsobilo to vyššie dávky vo výške 140 mil. a napríklad nižšie príjmy národného jadrového fondu je, sú 147 mil., čiže toto všetko vám ovplyvnilo rozpočet a nebolo to plánované v rozpočte, je to pravda.
Ale ja som zažil situáciu, a to bude zažívať aj pán minister, že budete tu mať štrajk zdravotníkov, treba dofinancovať zdravotníctvo, dvakrát som musel dať 90 mil., aj keď som ako minister nechcel. Bohužiaľ, stáva sa to a všetky tieto veci, sú to rozhodnutia, nemôžte sa opierať iba o nejakých odborníkov, musíte robiť vážne rozhodnutia, aj minister musí robiť vážne rozhodnutia. A chcem len podotknúť... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
Pán minister.

Kamenický, Ladislav, poslanec NR SR
Dokončím vetu, poprosím, ak môžem (reakcia z pléna) teda.

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
Ty, exminister. (Smiech v sále.)

Kamenický, Ladislav, poslanec NR SR
Exminister (povedané so smiechom). No, chcem povedať toľko, že ani trináste dôchodky, ja len za to, čo kritizujete, že neboli v rozpočte, ale v rozpočte nebolo ani 180 mil. na zdravotníctvo. Nebolo v rozpočte to, že samosprávy budú mať o 260 mil. viac. Takže tak. (Reakcia z pléna.) Dobre.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis