Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.11.2020 o 10:40 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.11.2020 10:40 - 10:55 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som v krátkosti zareagoval na predloženú novelu zákona. Myslím si, že táto novela zákona je nanajvýš aktuálna, nakoľko rieši odoberanie predovšetkým akademických titulov, ktoré boli získané neoprávnene použitím prác iných osôb bez toho, aby boli riadne citované, aby bolo s nimi naložené tak, ako predpokladá zákon.
Myslím si, že celá debata, ktorá prebiehala v druhom čítaní vo výbore bola veľmi konštruktívna a hľadali sme všetky možné riešenia tak, aby sme sa po prvé vyhli retroaktivite, ktorá by mohla byť dôvodom na zrušenie tejto novely zákona. Hľadali sme všetky možné riešenia tak, aby sme postihli čo najviac prehreškov v tejto oblasti.
A tak ako povedal aj predkladateľ a tak ako hovoril aj v predchádzajúcom vystúpení pán kolega Habánik, chcem aj ja oceniť spoluprácu, ktorá bola vytvorená na výbore a v zásade o všetkých otázkach sme sa bavili vecne, argumentovali sme, hľadali sme riešenia a táto debata vôbec nebola politická, čo v tejto Národnej rade je skôr zvláštnosť ako pravidlo.
Takže ešte raz ďakujem za všetku túto konštruktívnosť. Chcem povedať, že z tých vecí, ktoré sú v spoločnej správe, sú dôležité dve veci, ktoré považujem za kľúčové preto, aby zákon bol vykonateľný.
Prvá je tá, že vypadlo vo všetkých prípadov(!!!) na základe pozmeňujúceho návrhu, ktorý je uvedený v spoločnej správe, slovko „úmyselne“. To znamená, že nebude potrebné preukazovať úmysel pri poškodzovaní práv tretích osôb, a tým pádom podľa nášho názoru sa tento zákon stáva vykonateľný. Už som upozorňoval v prvom čítaní, že pokiaľ by sme zostali pri úmysle, teda preukazovania úmyslu pri porušovaní práv tretích osôb, tak by sme sa pravdepodobne dostali do roviny Českej republiky, kde trvalo takmer dvadsať rokov, kým sa podarilo odobrať prvý titul. A toto nie je cieľom tejto novely zákona a za túto zmenu a jej podporu chcem poďakovať.
Druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá z nášho pohľadu, je tá, že sme nechali v pôvodnom znení ustanovenia, ktoré sa týkajú, ktoré sa týkajú možnosti vzdania sa titulu, nakoľko bol predložený iný pozmeňujúci návrh, ktorý toto precizoval spôsobom, aby bolo možné vzdať sa iba titulov, ktoré boli nadobudnuté po dni účinnosti tohto zákona. Myslím si, že pre upokojenie verejnej mienky, ale aj pre spravodlivosť v tejto krajine a pre príklad študentom, že sa oplatí študovať tak, ako to zákon vyžaduje, je potrebné, aby táto možnosť bola aj pred tým.
A v tejto súvislosti vzhľadom na to, že ide o silne politickú vec, ktorá sa týka predovšetkým verejných funkcionárov, ktorých konanie je posudzované veľmi citlivo, dovoľte, aby som predniesol návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, o ktorom žiadam potom hlasovať po schválení návrhu tohto zákona.
A návrh na uznesenie znie:
„Národná rada Slovenskej republiky vyzýva všetkých verejných funkcionárov, ktorí porušili ustanovenia § 108f zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pred nadobudnutím účinnosti § 108f, aby sa vzdali svojich akademických titulov.“
Toto uznesenie, toto návrh na uznesenie Národnej rady odovzdávam pani spravodajkyni a poprosím o tomto návrhu hlasovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2020 10:36 - 10:37 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, myslím si, že je veľmi dobré, že tento príspevok zaznel dnes v pléne Národnej rady, lebo myslím si, že bola podaná dobrá analýza problému tak ako, ako to vidíš ty a, a bola podaná analýza problému taká, ktorá nie je úplne totožná s analýzou Európskej únie prípadne iných mocností. Stotožňujem sa s tým, čo bolo povedané, že situácia v Náhornom Karabachu nie je jednoduchá, ale zase na druhej strane treba povedať, že tento typ politiky, ktorý robí v tejto chvíli aj Európska únia, v zásade ku ktorej sa prihlasujeme aj dnešným návrhom na uznesenie, ktoré by sme boli radi, keby bolo doplnené, ale v prípade, ak nebude doplnené, tak samozrejme, že každý zahlasuje za výzvu, aby sa upustilo od násilia a nevinných obetí z radov civilistov, ale treba povedať, že takáto bezzubá politika Európskej únie v zásade nerieši nič vo svete. Ak sa staviame a chceme stať globálnym hráčom, tak musia byť naše kroky úplne jednoznačnejšie.
Ak hľadáme odpoveď na otázku ako von z tohto problému, tak treba povedať, že pri angažovanosti Turecka v tomto probléme s obrovskou jedna a pol miliónovou armádou s vynikajúcou vyzbrojenosťou pravdepodobne bez zainteresovania dvoch hlavných hráčov, ktorými sú Ruská federácia a Spojené štáty americké, tam sa nedosiahne žiadne riešenie. Čiže, ak by sme, ak by sme chceli hľadať reálne riešenie, tak pravdepodobne by sme mali hľadať aj vyzývanie týchto mocností, aby sa podieľali na efektívnom riešení tohto problému.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 15:09 - 15:11 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ťažko sa mi hľadajú slová po tomto vystúpení, lebo v zásade žiadne slušné mi ako na myseľ neprichádzajú, pán Baránik, musím povedať. Ale neznížim sa, neznížim sa na to, aby som išiel do nejakých invektív. Pán Baránik, slušní ľudia väčšinou nie sú tí, ktorí to o sebe vyhlasujú, lebo sebachvála vždy smrdela, smrdí a smrdieť bude a hovorí len o duševnej úbohosti toho, kto ju robí. To je prvá poznámka, ktorú si neodpustím.
A poďme k tým ďalším veciam. Nepoľavíme, budeme pritvrdzovať. Pán Baránik, ja rozumiem tomu, čo vládna koalícia hovorí, že všade musia byť "naši ľudia". Ale všade musia byť naši ľudia boli aj päťdesiate roky. Všade musia byť naši ľudia boli päťdesiate roky. Aj heslá z toho obdobia, že kto stojí na chodníku, nemiluje republiku, sa veľmi blížime k tomuto stavu a musíme byť veľmi ostražití. A ja byť vami, ktorí útočíte na zločineckú organizáciu, podľa vašich slov, SMER a ľudí, ktorí majú iný názor, sú nepriatelia krajiny, tak v každom prípade by som bol veľmi ostražitý a bol by som si vedomý stavu, že tak ako v našom prípade vládnutia je deň po, aj vo vašom prípade vládnutia bude deň po. Ak niekto sa vyhráža, tak do rovnakej situácie sa môžte dostať aj vy, lebo aj po vašom vládnutí príde nejaký Matovič s ľuďmi v poslaneckých laviciach ako vy, ktorí stratia akúkoľvek súdnosť a budú robiť politické čistky. A toto čaká vás, či chcete, alebo nechcete.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.10.2020 15:51 - 15:51 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, bol by som rád, keby ste z pozície predsedajúceho upozornili aj v budúcnosti kolegov, ktorí spravodajcujú, že na tento typ vystúpení, ktorý predviedol práve pán spravodajca mu slúži právo prihlásiť sa do rozpravy hocikedy počas rozpravy prednostne pred všetkými ostatnými rečníkmi. A že sa očakáva od spravodajcu, že vo svojom záverečnom slove predovšetkým zhodnotí rozpravu z hľadiska procedurálneho podaných pozmeňujúcich a procedurálnych návrhov a nebude to štandardné vystúpenie v rozprave.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2020 15:30 - 15:32 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pán kolega, ja myslím, že po vystúpení kolegu Blahu som sa mohol kľudne odhlásiť z faktickou ale budem pokračovať. Ochrana zamestnancov je uzákonená takmer vo všetkých krajinách civilizovaného sveta. Minimálna mzda je platná v desiatkach v desiatkach krajín, majú uzákonené takmer všetky krajiny Európskej únie, ako o čom to tu hovoríte, o čom to tu hovoríte, keď hovoríte, že toto je likvidačné pre podnikateľský sektor. Ja verím, že raz sa budete ospravedlňovať za slová, ktoré ste povedali, vo svojom vystúpení, že ľudia pracovať nevedia a nechcú a mnohí budú musieť byť prepustení. Ako verím, že za tieto slová sa raz budete musieť ospravedlniť a všetky vaše tvrdenia ako na základe minimálne mzdy bude klesať zamestnanosť a prečo neklesá, veď máme stále platný zákon a za posledný mesiac ministerstvo práce zverejnilo, že nezamestnanosť poklesala napriek vašim žalostným podporám, ktoré dávate podnikateľskému sektoru a zamestnancom dôsledku koronakrízy. Napriek tým žalostným podporám a napriek tej neuveriteľnej vysokej minimálne mzde, ktorá likviduje hospodárstvo, napriek tomu nezamestnanosť klesá. Ako aké vysvetlenie máte pre toto. Ak by boli pravdivé vaše slová, že každý zamestnávateľ sa rád podelí so svojimi zamestnancami o svoje zisky, tak by určite nebolo napísané v živnostenskom zákone, že podnikanie je sústavná činnosť za účelom dosahovania zisku alebo bolo by tam napísané, že podnikateľská činnosť je sústavná činnosť za účelom uspokojovania záujmov zamestnancov. A toto nevysvetlíte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.10.2020 14:43 - 14:45 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda Fico, absolútne s vami súhlasím, že dnes je doba, kedy sme mali hľadať zjednotenie spoločnosti. My dlhodobo preukazujeme pri všetkých skrátených legislatívnych konaniach v súvislosti s koronavírusom, že opozícia má záujem na vecnom riešení problémov. Mne je takisto ako vám veľmi ľúto, že vládna koalícia ide cestou rozhádania sa nielen s opozíciou, so spoločnosťou, ale aj sama medzi sebou, čo situácii vôbec nepomáha, ale skôr ju komplikuje.
Znovu ako vy si kladiem otázku, prečo si vládna koalícia vyrába problémy? Prečo nepripraví návrh zákona tak, ako sa pripraviť má, teda v súlade s legislatívnymi postupmi? Prečo neprebehne riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním, kde sa vychytajú všetky chyby? A prečo sa nepredloží kvalitný návrh zákona do parlamentu?
Kolegovia z opozí... z koalície teda vládnej hovorili o tom, že parametre právneho štátu sa majú obhajovať alebo budovať vtedy, keď vládnete. Áno, predstavitelia vládnej koalície, poslanci za vládnu koalíciu, dnes ste tí, ktorí ste pri vládnom kormidle vy, a vy musíte nastavovať parametre právneho štátu, ktorý ste v opozícii vehementne obhajovali a dnes ho trháte ako zdrap papiera. A to potvrdili aj slová kolegu Suska a ja sa s inými slovami k tomu pridávam, na bezpráví sa nedá budovať právny štát. Tak uvedomte si to a skúste sa podľa toho aj chovať.
A záverečná poznámka. Na tento štýl práce majú bratia Češi jedno porekadlo, príslovie: Práca kvapná, málo platná.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.9.2020 18:38 - 18:48 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci, ale myslím si, že ja by som vám vrátil tú hodenú loptičku pri troške ústretovosti. Môžme rokovať aj po 19. hodine a dorokovať tento bod programu, takže... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
Ja som pripravený.

Petrák, Ľubomír, poslanec NR SR
... nie je to len o tom, že či budem rozprávať päť alebo desať minút.
Vážené kolegyne, kolegovia, je to veľmi vážna téma, ktorá dlhšie obdobie rezonuje na politickom slovenskom nebi. Je to téma, ktorá nie je výsostne slovenská, lebo plagiáty politikov sa objavujú vo všetkých krajinách. Mali sme prípady aj v susednom Maďarsku. Myslím si, že sa to dotklo aj nemeckého prezidenta. Proste týchto prípadov je po celom svete, dá sa povedať, viacero. Nie je to iba čisto slovenský, slovenský problém.
Keby nebol pán predkladateľ povedal, že v zásade ak by sme vyriešili tento problém po afére Danko a prijali takýto návrh zákona, ktorý predkladal pán poslanec Beblavý, s istotou by som nepovedal tú repliku, ktorú poviem teraz. Mňa veľmi zaujala rozprava k návrhu poslanca Beblavého, myslím, že to bolo v tomto návrhu, lebo tých návrhov bolo niekoľko, kde pán predseda parlamentu Kollár povedal, že oni keď boli malí chlapci a proste prišli takíto kriváci na pieskovisko, tak čo mali po ruke, kýblik, lopatku, prask po hlave. Na to zaznela faktická poznámka pána predsedu vlády Matoviča, ktorý povedal: "áno, Boris máš stopercentnú pravdu, jako takýchto ľudí treba kýblikom, lopatkou, hoci čím po hlave" a my sme takýchto, takéto deti nepúšťali ani na pieskovisko. Ja verím, že toto boli repliky. Po vašom politickom úvode je môj politický úvod, takže sa títo dvaja páni budú chovať presne podľa svojich rád, ktoré dávali vtedy pri prerokovávaní prehreškov Andreja Danka. A teraz ploďme, ale vecne.
Je to poslanecký návrh zákona, aj keď si myslím, že tento návrh zákona mohol byť a mal byť podaný ako vládny návrh zákona, ale rozumiem politickým konzekvenciám, že ťažko by doručoval predseda vlády predsedovi parlamentu návrh na riešenie odoberania titulov a preto sa tohto problému ujala skupina poslancov. Myslím si, že mal byť predložený ako vládny predovšetkým preto, aby mohla byť o tom širšia celospoločenská diskusia, aby sa vyhlo všetkým otázkam, ktoré môžu byť problematické v tomto návrhu zákona. Celý návrh zákona vychádza z českého zákona, ktorý bol prijatý v roku 1998. To je podstata jadra tohto zákona vecná a treba povedať, že prvýkrát bol odobratý titul v Českej republike podľa platného vysokoškolského zákona v roku 2018 na Karlovej univerzite a pokiaľ ma pamäť neklame, tak to bolo jedinýkrát, kedy sa podarilo preukázať úmysel a odobrať absolventovi po dvadsiatich rokoch platnosti návrhu zákona titul. Toto považujem za najväčší problém tohto zákona, že je prevzatá, doslovne prevzatá právna úprava z českého zákona. Je to § 108f ods. 1, písm. c), kde sa doslovne hovorí, že sa jedná, ak absolvent úmyselne neoprávnene použil predmet ochrany duševného vlastníctva inej osoby a týmto konaním získal výhodu, ktorá mala vplyv na riadne skončenie štúdia alebo splnenia podmienok na prijatie na toto štúdium atď. Podstatné je slovo "úmyselne". Pokiaľ sa bude v tomto návrhu zákona, či už sa jedná o akademické tituly alebo sa týkal vedecko-pedagogickej hodnosti, objavovať slovo "úmyselne" a bude potrebné pri konaní preukázať úmysel, nemôžeme takýto návrh zákona podporiť, lebo hovorím, že ide iba o zahmlievanie a nejde o riešenie problému.
Prepáčte mi, že budem veľmi prioratívny, ale poviem to natvrdo, tak ako si to myslím. Mne je úplne jedno, či niekto opisoval vedome a úmyselne, alebo je tak blbý, že ani nevedel, že opisoval. Je mi to jedno preto, lebo ani v jednom ani v druhom prípade nemá nárok na titul. Nemá nárok na titul ani vtedy, keď úmyselne konal a nemá nárok na titul ani vtedy, keď bol taký blbý, že nevedel, čo robí. Toto je podstata tohto, prečo tvrdím, že z tohto návrhu zákona musí, musí vypadnúť preukazovanie úmyslu, inak je tento zákon nevykonateľný a dovolím si povedať, že aj zbytočný.
Druhú poznámku, ktorú by som chcel povedať, je otázka toho, kto sa má zaoberať týmto konaním. V tomto návrhu zákona, aj v českej norme, je jasné povedané, že by to mal robiť rektor príslušnej vysokej školy, kde bol udelený titul. Myslím si, že tomu sa bude viac venovať môj kolega Jožko Habánik, ale nemyslím si, že v prípade, ak rektor bol súčasťou konania, kde možno predpokladať zaujatosť, a znovu nerobím to rád, lebo asi by sme nemali hovoriť o ľuďoch, ktorí už nie sú medzi nami, teda medzi živými, ale toto je prípad skalickej vysokej školy a pána predsedu parlamentu, kde takouto osobou bol práve rektor. Ale v tomto prípade si nemyslím, že by to mal byť poverený rektor nejakej inej vysokej školy, ale myslím si, že tak ako v prípade zaujatosti rektor bezodkladne oznámi akademickému senátu skutočnosti nasvedčujúce jeho vylúčenie, tak tento akademický senát príslušnej vysokej školy môže navrhnúť prorektora alebo iného profesora tejto vysokej školy, aby zastúpil funkciu rektora.
Tretia, tretia poznámka alebo výtka, ktorá je v tomto zákone, to ani nie je výtka, ale je to skôr otázka, ktorú chcem postaviť na diskusiu. Tá diskusia spočíva v tom, že ide prioritne o odnímanie akademických titulov, bakalár, magister, inžinier, prípadne doktorandských a rigoróznych prác. Toto sú, toto sú, to je podstata alebo to je skupina akademických titulov. Treba povedať, že predovšetkým pri bakalárskych, inžinierskych, magisterských prácach je skúšobná komisia väčšinou štvor-, päťčlenná a je tam jeden školiteľ a jeden oponent.
V tomto návrhu zákona sa hovorí aj o odnímaní vedecko-pedagogických hodnostiach, to znamená o habilitačných a inauguračných konaniach. Pre tých, ktorí nevedia, o čom hovorím, je to o docentských a profesorských tituloch. Treba povedať, že v prípade týchto konaní sa touto problematikou zaoberajú vedecké rady fakúlt a príslušných vysokých škôl, kde sedia väčšinou niekoľko desiatok profesorov nielen zo samotnej vysokej školy, z iných vysokých škôl, sú tam ľudia zastúpení z praxe a sú tam často aj zástupcovia zahraničných vysokých škôl, ktorí zvyšujú úroveň vedeckých rád a v tomto prípade sa mi zdá, že je to také neadekvátne, keď, keď dávame na rovnakú, na rovnakú misku váh odoberania jedného aj druhého typu titulov. Treba to zvážiť. Ak predkladatelia budú trvať na tom, že aj táto časť tu má zostať, proste zostane tu, zatiaľ sa neobjavil taký vypuklý prípad, ktorý by sme mali riešiť, ale hovorím, že je to akoby prejudikovanie neschopnosti vedeckých rád spravovať veci odborné, na ktoré sú tam určené. Je to také, také bianco vyslovenie nedôvery vysokým, vysokým školám a toto mi na tom vadí. Debatujme o tom, nie je podmienkou pre neprijatie zákona alebo podporenie zákona z našej strany.
Tretia otázka, ktorú treba ešte otvoriť, je otázka vzdania sa alebo možnosti sa vzdania akademického titulu. Existujú rôzne debaty v kuloároch, ktoré hovoria o tom, že tak ako tento zákon nemôže byť retroaktívny, to znamená pri odobratí titulu, že rovnako "retroaktívny" by nemal byť ani v prípade vzdávania sa akademického titulu.
Ja dôsledne vyzývam k tomu, aby bola možnosť, a ten zákon je dnes tak napísaný, a vyzývam k tomu, aby sa to nemenilo, aby sa mohol vzdať akademického titulu ten, ktorý ho nadobudol pred účinnosťou tohto zákona. Dnes je to tak napísané a chcem, aby to aj takto zostalo, lebo je to vôľa, je to možnosť vzdať sa niečoho. Právny účinok vzdania sa titulu nastáva dňom vzdania sa a je jasne povedané aj v prechodných ustanoveniach aj všade, že všetky rozhodnutia, všetky právne akty, ktoré boli vykonané do tohto dátumu, zostávajú v platnosti. To znamená, ak bol príslušný človek na nejakom mieste, ktoré požadovalo vysokoškolské vzdelanie, na tomto mieste podpisoval rozhodnutia a mohli by nastať právne problémy s tým, že či boli tieto rozhodnutia právoplatné alebo nie, prechodné ustanovenia hovoria, že napriek tomu, že sa vzdal, tie rozhodnutia budú právoplatné a preto je potrebné, aby sme sa vysporiadali raz aj navždy možno aj s politickými problémami, ktoré máme. Je potrebné, a by sme umožnili aktérom, ktorí cítia, že neoprávnene nadobudli svoj vysokoškolský titul, aby sme im umožnili sa ho vzdať, aby sme umožnili prejaviť takto politickú kultúru, ktorá patrí do civilizovanej krajiny a 21. storočia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.9.2020 16:25 - 16:27 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Blanár, plne s vami súhlasím, so všetkým, čo ste povedali. Súhlasím aj s tým, že nechceme zasahovať do vyšetrovania nezávislých belgických vyšetrovacích orgánov, ale podčiarkujem a zdôrazňujem, chceme spravodlivosť. Chceme jednoznačne spravodlivosť. Musím povedať, že na živote slovenského občana v každom prípade záleží. A keď niektorí v Európskej únii chcú rozlišovať občanov Európskej únie I. kategórie a II. kategórie, tak chcem znovu veľmi dôrazne povedať, že bol to, okrem toho, že bol to občan Slovenskej republiky, bol to aj občan Európskej únie a občan I. kategórie, a to sa týka aj predstaviteľov Európskej komisie, ktorí by mali v tomto prípade zaujať rovnaké vyvážené stanovisko. A aj v tomto prípade na spravodlivosti, aj principiálnej spravodlivosti záleží.
Ak hovoríme o tom, že belgické orgány zlyhali, aj v tlači sa plne uvádza, že prokurátor stiahol záznamy z príslušného zásahu a dva a pol roka boli skryté, je to systémové zlyhanie belgických orgánov. Keď príde k nejakému pochybeniu na Slovensku, sme poučovaní o ľudských právach, o systémových zlyhaniach, o všetkých ostatných veciach, ale smietku v našom oku vidia, ale brvno vo svojom nechcú vidieť.
A to, čo je pre mňa absolútne neprijateľné, je tolerancia prejavov fašizmu v belgickej polícii. Je to morálne zlyhanie politickej scény Belgicka a ak k tomuto neprijme principiálne stanovisko aj Európsky parlament a Európska komisia, je to morálne a kritické zlyhanie aj týchto európskych orgánov.
Záver. Na živote občana Slovenskej republiky záleží. Sme Európania a záleží aj na živote európskeho občana.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2020 3:37 - 3:37 hod.

Ľubomír Petrák
Pani kolegyňa, kultivované vystúpenie, prepáčte, budem trošku podrýpavať. Neviem, čím to je, či touto skorou rannou hodinou, že konečne začínam rozumieť reči vášho kmeňa. Na rozdiel od popoludnia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2020 3:29 - 3:30 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ak dovolíte, ja to v zásade zhrniem. Áno, hanbím sa za Igora Matoviča a hanbím sa za to, akým spôsobom sa nevie postaviť čelom k problému, ktorý si sám vyrobil.
A, pán Pčolinský, divadlo? Koľkokrát ste robili toto divadlo vy? V tom prípade to bolo poukazovanie na problémy, ktoré spôsobuje vládna koalícia tejto krajiny, krajine? Dnes je to divadlo? Ako buďte, buďte úplne v pokoji. Metódy, ktoré ste používali v opozičnej práci, odvolávanie premiéra, k tejto práci poslanca patrí, budeme uplatňovať aj naďalej, budeme poukazovať na vaše chyby, na chyby vašej vládnej koalície.
A, kolegovia, ktorí si myslíte, že vaša vláda nebude mať kauzy, tak ste na hlbokom, na hlbokom, hlbokom omyle. Ak hovoríte o tom, že výlevy, ktoré som tu povedal, nemajú hlavu a pätu, no ono je to predovšetkým preto, že ja som citoval slová Igora Matoviča.
Skryt prepis