Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2020 o 18:38 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2020 18:38 - 18:39 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Pán kolega Dostál, áno, máte pravdu, že ten zákon vrátený pani prezidentkou vysokoškolský ešte nebol schválený a procesne ste to v tejto chvíli urobili úplne korektne s tým, že najskôr bude schválená novela ústavy, až potom bude schválená, schválený zákon vrátený prezidentkou. Potiaľ je to správne. Lenže my máme za sebou rozhovory a diskusie na výbore pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, kde boli, kde došlo k hlasovaniu, kde záver je jednoznačný, kde výsledky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, sú absolútne jednoznačné a nepredpokladám, že po hlasovaní v ústavnoprávnom výbore a vo výbore pre vzdelávanie, kde boli výsledky úplne totožné, že by došlo k odlišnému hlasovaniu v pléne Národnej rady, keď o tých výsledkoch hlasuje rovnaká vládna koalícia.
To znamená, to presvedčenie, ktoré som vyslovil, mal som na to oprávnenie, preto lebo sa opieram o výsledky rokovania dvoch výborov, ktorý schválili rovnaké uznesenie a ktoré schválili veci, ktoré sú uvedené aj v spoločnej správe.
Takže z tohto pohľadu si myslím, že je ešte čas na to, aby sme sa nad týmto problémom zamysleli a vyriešili ho aj do budúcna úplne korektne. Toto nie je v tejto chvíli žiadne politikárčenie, ale tak ako povedal pán kolega Susko, ak niečo robíme, tak to urobme radšej poriadne alebo to nerobme vôbec.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2020 18:31 - 18:35 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, v prípade novely ústavy bolo o čom, ale tá rozprava je relatívne dlhá. Rad tých pripomienok, ktoré mám aj ja k zneniu textu novely ústavy, tu už zaznelo a ja sa chcem dotknúť iba vecí, ktoré sa týkajú školstva.
Prijali sme novelu zákona 131/2002 o vysokých školách, kde sme umožnili odoberanie titulov vedecko-pedagogických a umelecko-pedagogických profesor s tým, že tento krok nemal oporu v ústave v prípade odoberania titulov pani prezidentkou. Pani prezidentka predmetný návrh zákona vrátila, vládna koalícia ho preschválila v pôvodom znení, pričom nerešpektovala pripomienky pani prezidentky, pričom je potrebné povedať, že tieto pripomienky boli jednou z možností riešenia úplne komfortným spôsobom. A nechala z hľadiska ješitnosti, ťažko mi, ťažko mi tento stav hodnotiť, text zákona v pôvodnom znení. Dohoda bola, že dôjde k novele ústavy a v otvorenej, v otvorenej novele sa udelí pani prezidentke možnosť vymenúvať a odvolávať vysokoškolských profesorov, tak ako je to dnes napísané v pozmeňujúcom návrhu v spoločnej správe bod č. 1.
A túto vidím čiastočne jeden problém. V čase, keď bola prijímaná ústava v pôvodnom znení, neexistovali funkčné miesta docentov a profesorov, existovali, existovala len vedecko-pedagogická hodnosť, ktorá bola totožná s funkčným miestom profesora a docenta. V zákone o vysokých školách, ktorý bol prijatý v roku 2002, je § 76, ktorý hovorí o udeľovaní vedecko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov, to je prvý paragraf a § 77, ktorý hovorí o obsadzovaní miest vysokoškolských učiteľov, teda funkčných miest docentov a profesorov.
Z tohto pohľadu, keďže existujú dve rôzne skupiny či vedecko-pedagogický titul a funkčné miesto, by sa mi zdalo, že by bolo úplne racionálne to pomenovať tak, že vymenúva, teda nie vymenúva a odvoláva vysokoškolských profesorov, ale udeľuje a odoberá titul vedecko-pedagogické a umelecko-pedagogické tituly profesor, lebo tým pádom by to bolo úplne, úplne jasné, že ide o odobratie titulu, pričom v tej, v tej chvíli je na vysokej škole, či človek stráca aj pracovné zaradenie, nakoľko pracovné zaradenie môže byť obsadené aj s človekom, ktorý nemá príslušnú vedecko-pedagogickú hodnosť až na obdobie piatich rokov.
Z tohto pohľadu sa mi zdá, že je tam určitá miera právnej neistoty, či vo chvíli, keď dôjde k takémuto odobratiu titulu, to znamená, že dôjde aj k ukončeniu obsadenia pracovno-právneho miesta. A preto pokiaľ sa stotožňujete s takouto interpretáciou tohto problému, myslím si, že ešte je stále čas otvoriť rozpravu v druhom čítaní ešte raz a doplniť tam upresnenie, ktoré by tento problém riešilo.
Chcem podotknúť, že na riešenie tohto v zásade triviálneho problému odoberania titulov, je čas niekoľko mesiacov a je mi ľúto, že aj takto jednoduchý problém v ústave riešime takýmto spôsobom, ktorý nedáva jednoznačnú odpoveď.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2020 16:27 - 16:28 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, vy ste nebol v predchádzajúcom parlamente, ale ste príslušníkom strany SME RODINA, kde Boris Kollár a všetci vtedajší poslanci opozície za túto stranu hlasovali za zastropovanie veku odchodu do dôchodku.
Aj na základe tohto kroku ste získali hlasy od občanov, aj na základe tohto kroku máte dnes taký počet mandátov, aký máte. To, čo robíte dnes, je farizejstvo, zrada občanov a verím, že sa vám to spočíta. Lebo takto vykuchať zastropovaný vek odchodu do dôchodku pozmeňujúcim návrhom v druhom čítaní novely ústavy, prepáčte, neprichádza mi na um iné slovo, toto je svinstvo. Toto je čisté svinstvo, ktoré, ktoré musí byť nejakým spôsobom potrestané.
Ako môžete povedať, že primeraným alebo primeranou náhradou za zastropovanie je, že poviete, že bude primeraný vek odchodu do dôchodku, primerané zabezpečenie. Absolútne vágne pojmy, ktoré nie sú doložené žiadnym návrhom zákona, a ktoré si každá zmena zmení.
Vy chcete, aby sociálny systém Slovenskej republiky bol menený každou zmenou vládnej garnitúry? O akej stabilite hovoríte? Vrátane pani ministerky, ktorá hovorí, že je potrebné robiť zmeny ústavy preto, aby bola právna stabilita, právna istota v tejto krajine. Aj táto zmena hovorí jedine o tom, že zavádzate neistotu a možnosť meniť charakter krajiny každé štyri roky. Hanba, hanba a ešte raz hanba.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2020 10:34 - 10:36 hod.

Ľubomír Petrák
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2020 17:03 - 17:04 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne kolegom za všetky faktické poznámky. Som rád, že sa to udržalo vo vecnom tóne. Ak dovolíte, nebudem ich všetky komentovať. Dám na záver len jednu, jednu myšlienku, ktorá bola uvedená od ministra školstva: "Dosť bolo písania stostranových dokumentov. Pracujeme na modernom školstve v oblasti digitalizácie. (...) Digitalizácia patrí medzi najambicióznejšie oblasti. (...) Cieľom digitalizácie je, aby boli v školách digitálne technológie k dispozícii pre učiteľov aj žiakov v špeciálnych učebniach s možnosťou zapožičania techniky aj domov."
Chce to už iba jedno číslo. Rozpočet na rok 2021 oproti roku 2023 na informačné technológie v regionálnom školstve -17,3 %.
Ďakujeme pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.12.2020 16:22 - 16:38 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ja mám vystúpenie dlhšie ako sedem minút. Ja by som navrhoval, keďže ste nedali vysloviť všeobecný súhlas pánovi poslancovi Ficovi s jeho procedurálnym návrhom, ktorý má svoje racio, že by ste ma nechali aspoň dohovoriť, lebo rozťať to... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Samozrejme, predpokladám, že dohovoríte, pretože tento bod nebude dlho trvať, čo budeme rokovať. Takže...

Petrák, Ľubomír, poslanec NR SR
No veď práve, dobre... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Nech sa páči, máte 20 minút.

Petrák, Ľubomír, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som sa vyjadril k návrhu štátneho rozpočtu na rok ´21 s výhľadom na roky ´22 a ´23. A odpichnem sa od slov, ktoré povedal pán minister Heger vo svojej úvodnej reči a dotkol sa aj školstva.
Z jeho konštatovaní vyplynulo, že klesá úroveň školstva, ja by som povedal, že možno na základe medzinárodných hodnotení PISA a ďalších je zastabilizované na nižšej ako požadovanej úrovni. Je tu masívny odliv študentov a mozgov do zahraničia, s tým sa dá súhlasiť, a Slovensko je krajinou, kde je potenciál najväčšieho ohrozenia miest spôsobeného automatizáciou, na čo odpoveďou môže byť jedine kvalita vzdelávania, znalostná ekonomika, a to znamená masívne investície do školstva.
Pán minister, toto sú všetko veci, s ktorými sa dá súhlasiť. Len potom neviem, prečo vaša vláda predkladá taký rozpočet, ktorý sa týka školstva, ako ste predložili. Na základe týchto slov, ktoré ste povedali vo svojom úvodnom slove, by som očakával, že výdavky na školstvo v ďalšom období porastú raketovým tempom. Pozrime si, ako to však vyzerá.
Výdavky zo štátneho rozpočtu do vzdelávania, vedy, výskumu a športu zahŕňajú výdavky kapitol ministerstva školstva, ministerstva vnútra, ministerstva obrany, ministerstva zdravotníctva, Slovenskej akadémie vied a subjektov verejnej správy. Čiže nie je to len rezort, rezortný rozpočet ministerstva školstva. Ak spočítame všetky tieto výdavky a urobíme porovnanie medziročné rokov ´20 a ´21, tak vidíme, že výdavky rastú zhruba o 5,7 % HDP na rozpočtovej báze, ale ak si pozrieme, aké je napĺňanie výdavkov rozpočtu v roku 2020 v oblasti školstva, tak vidíme, že medziročné porovnanie očakávanej skutočnosti výdavkov v roku 2020 verzus návrh rozpočtu na rok ´21 je -1,1 % HDP.
Čiže dnes vidíte, aká je tendencia vývoja rozpočtu výdavkov v školstve, a vy prognózujete alebo dávate peniaze na ďalšie, na ďalšie obdobie o 1,1 % menej. Tak ja, ja nerozumiem. Buď ste klamali vtedy, keď ste hovorili úvodné slovo, že školstvo potrebuje viac investícií, dnes, keď máte nastavené tendencie na základe očakávanej skutočnosti rozpočtu 2020 a dávate tam menej peňazí, tak to, to nijako, nijako spolu nekorešponduje.
Povedali ste, že predchádzajúce desaťročie bola dekáda premárnených príležitostí. Ale chcem vám povedať, že tým, že dnes takmer rok držíte deti doma na dištančnom vzdelávaní, tým, že ich nepúšťate do škôl, že strácajú, strácajú schopnosť sa učiť, strácajú schopnosť socializácie, rastie u nich frustrácia, klesajú u nich výrazným spôsobom vedomosti, to nebude dekáda premárnených príležitostí, ale vy budujete stratenú generáciu v tejto krajine. Ja vás chcem pekne poprosiť, lebo nič iné na vás neplatí, neviem, či toto zaberie, aby ste sa konečne prestali hrať na testovaciu veľmoc a skúsili vrátiť deti do škôl a dať dostatočné finančné prostriedky do školstva, aby sa mohli zodpovedne vzdelávať. Lebo toto je jediná cesta pre túto krajinu, žiadna iná neexistuje, a to by ste mohli vedieť.
V porovnaní s krajinami Európskej únie sú verejné zdroje vynakladané na vzdelávanie podpriemerné. Toto je konštatovanie, ktoré urobil Parlamentný inštitút pri rozbore rozpočtu. Výdavky na vzdelávanie ako podiel na HDP a aj ako podiel na celkových verejných výdavkoch sú podpriemerné. Ďalšie zvyšovanie zdrojov do vzdelávania je nevyhnutné a malo by byť sprevádzané dôslednou kontrolou nákladovej efektívnosti, na to máte Útvar hodnoty za peniaze.
A poďme sa preto pozrieť na jednotlivé oblasti. Regionálne školstvo, to sú základné a stredné školy, medziročný rast, rozpočet, rozpočet na úrovni 7,1 %. Áno, dá sa povedať, že kvitujeme, že v tejto oblasti prichádza k rastu, ale v tejto položke, v tejto položke je medziročné, medziročný rast z dôvodu zvýšenia výdavkov na podporu regionálneho školstva ako balík, ktorý ste dali ministrovi školstva, bianco šek vo výške 100 mil. eur so zámerom zvýšiť motivácie pedagogických zamestnancov. Ja si vás pamätám aj s ministrom školstva, keď ste boli ako opoziční politici tu v tejto sále, ako ste vykrikovali, že takáto vata v rozpočte je absolútne neprijateľná, že takáto vata musí byť rozpísaná, na čo to chcete použiť, že či to chcete použiť na zvyšovanie platov, či to chcete použiť na iné motivácie. Proste nič také v tomto rozpočte nie je, nie je pomenované.
Hovorili ste vo svojom úvodnom vystúpení; alebo ešte sa dotknem, ešte sa dotknem toho, že či ľavá ruka vie, čo robí pravá, v prípade regionálneho školstva. V súvislosti s inými opatreniami, ktoré, ktoré boli aj na základe prijatých zmien v zákonoch. Obedy zadarmo, ktoré boli zrušené. Tým pádom samosprávy nedostanú dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 1,2 euro na jeden obed. Samosprávy budú mať nižšie príjmy, nakoľko ste zaviedli zvýšený daňový bonus, to znamená, dvakrát budú samosprávy ochudobnené, že dostanú, dostanú menej peňazí. Originálne kompetencie v oblasti školstva, ktoré sa hradia z týchto znížených príjmov, majú ísť zhruba zo 40 % na financovanie materských škôl, školských klubov, centier voľného času, základných umeleckých škôl a školských jedální. Ja sa len pýtam, keď znížite takýmto spôsobom financie na originálne kompetencie samospráv, akým spôsobom pridávate, pridávate školstvu? Veď vy ochudobňujete to školstvo o doplnkové funkcie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozpočtu, ktoré má slúžiť na celostný vývoj detí. Toto je neprijateľné a tu sa dá povedať, že ľavá ruka nevie, čo robí, lebo na jednej strane chcete, aby sa zvyšovala vzdelanostná úroveň, na druhej strane beriete peniaze na tieto funkcie.
Poďme na to, čo ste pomenovali ako odliv študentov a mozgov do zahraničia. To je napríklad vysoké školstvo, kde dochádza k medziročnému poklesu výdavkov, rozpočet, rozpočet vo výške 3,4 %. Ak by sme povedali, aký je pokles výdavkov, očakávaná skutočnosť v roku 2020 verzus návrh rozpočtu na rok 2021, tak je to pokles o -16,8 %. Takže na jednej strane chcete sanovať odliv mozgov do zahraničia, ale na druhej strane, na druhej strane zásadným spôsobom beriete, beriete peniaze, beriete peniaze vysokým školám.
Ja vám prečítam niečo z návrhu rozpočtu, ktorý sme mali na výbore (zaznievanie gongu) a je to návrh kapitoly ministerstva školstva a je to strana 34 záver, v ktorom ministerstvo školstva konštatuje, vo vlastnom návrhu rozpočtu, nesúhlasíme so zníženými limitmi bežných transferov pre verejné vysoké školy pre roky ´22 a ´23, ktoré sa tak ako v roku ´21 týkajú len zníženia osobných výdavkov nepedagogických pracovníkov na vysokých školách a učiteľov vysokých škôl. Zníženie bežných transferov; zníženia bežných transferov vychádzajú z revízie výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe, ktorá je prílohou programu stability Slovenskej republiky na roky ´20 až ´23, ktorý bol schválený uznesením vlády v máji.
Teraz je to podstatné. V tomto sa vychádza z porovnania s údajmi Českej republiky z roku 2010, pričom ide o posun 11 rokov ako v počtoch študentov na učiteľa, tak aj v počtoch študentov na nepedagogického a pedagogického zamestnanca a tak ďalej a tak ďalej. Vy nastavujete prognózu rozvoja tým na Slovensku, že porovnávate budúci vývoj s tým očakávaným vývojom v roku 2010 v Českej republike? Veď vy neposúvate slovenské vysoké školstvo dopredu. Vy ho vraciate 11 rokov dozadu a takto nastavujete finančné toky do slovenského vysokého školstva. Vy si robíte srandu z Národnej rady Slovenskej republiky? Vy si robíte srandu z vysokoškolských učiteľov a všetkých študentov v tejto krajine? Pán minister, to snáď nemyslíte vážne, keď minister vašej vlády, minister školstva napíše takéto tvrdenie do záveru návrhu kapitoly rozpočtu na rok 2021.
Poďme sa pozrieť, ako je na tom veda a technika. Veda a technika porovnanie rozpočet ´20 – ´21 -1,2 %. A to na základe, na základe čoho ideme posúvať Slovensko dopredu? Na základe čoho ideme budovať znalostnú ekonomiku, ak berieme aj peniaze na vedu, výskum a berieme aj peniaze na vysoké školstvo? Ako absolútne jeden, jeden zlý sen.
Sú tu veci, ktoré by som v tomto balíku školstva mohol povedať, že vo všetkých predvolebných debatách všetci predstavitelia vtedajšej opozície, dnešnej vládnej koalície, hovorili o tom, že slovenské školstvo potrebuje masívnu injekciu do svojho rozvoja a predovšetkým skokový rast miezd učiteľov. Naše rasty, dvakrát na úrovni 6 % a dvakrát na úrovni 10 %, boli podľa vašich slov absolútne nedostatočné a bol potrebný minimálny rast 50 %, skokový rast, aby sme dotiahli mzdy učiteľov tam, kde ich chceme mať, aby to zodpovedalo európskemu a svetovému vývoju.
Ja chcem upokojiť všetkých tých, ktorí majú čo-to dočinenia s rezortom školstva, že už v roku 2021 dôjdeme k 100-percentnému zvýšeniu platov. Má to jeden malinký háčik. Nebudú to platy učiteľov, nebudú to platy nepedagogických pracovníkov, budú to platy administratívy.
Ak si zoberiem stranu 9, kde sa hovorí k rozpočtu ministerstva školstva, a to je tvorba implementácie a politík, kde je zahrnuté vykonávanie všetkých činností ministerstva, ktoré nie je možné rozdeliť medzi jednotlivé vecné programy, z programu sú hradené mzdy a odvody do poistných fondov všetkých zamestnancov vlastného úradu ministerstva školstva. Pán minister, viete, aký je tam rast? 100,11 %.
Pán minister školstva povedal na jednej tlačovej besede, že ideme cestou šetrenia administratívnych výdavkov, už sme prepustili z rezortu školstva 90 pracovníkov. Čiže vy ste prepustili 90 pracovníkov a zdvojnásobujete rozpočet na administratívne výdavky. Čiže máme to tak chápať, tí, ktorí tam boli doteraz, to boli tí z predchádzajúcich vládnych garnitúr, tých povyhadzujeme, tí zarábali enormne, dáme tam svojich a tým dáme dvojnásobné platy. A to už bude adekvátne. Pán minister, vy ste sa zbláznili? Toto je nepredstaviteľné! Ak proti tomuto nezačne protestovať pedagogická verejnosť, akademické, akademická pôda, tak ja už nechápem, proti čomu chcú protestovať. Vy zvyšujete platy na ministerstve školstva o 100 % a dávate menej prostriedkov na učiteľov vysokých škôl? To snáď nie je možné! To v akom absurdistane sa nachádzame?!
Pán minister, ja by som ešte poprosil, aby ste premenovali ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu na ministerstvo športu, vedy, výskumu a školstva. Dôvod je úplne jednoduchý, lebo o tom hovoria priority vášho rozpočtu. Šport, medziročné porovnanie ´20 a ´21, nárast o 58,9 %. Nárast o 58,9 %. Nárast, celkové výdavky v roku 2021 predstavujú zhruba 135 mil. eur. Keď sme prijímali zákon o športe v roku 2015, boli výdavky zo štátneho rozpočtu na šport zhruba vo výške 35 mil. eur. Dnes vy plánujete v roku 2021 o 100 mil. eur vyššie výdavky, ako boli v roku 2015 na šport. A o 50 mil. vyššie, ako boli v predchádzajúcom roku.
Pán minister, máte na Slovensku 40 lokalít, v ktorých je dvojzmenná prevádzka na základných školách. Máte nedobudované kapacity materských škôl. Máte nevyhovujúce priestory, v ktorých prebieha výučba. Za 50 mil. by ste boli schopní pokryť možno 60 % potrebných výdavkov na to, aby sme zlikvidovali z polovice, zo 60 % modernizačný dlh, ktorý je na Slovensku. Vy namiesto toho idete naliať ďalších 50 mil. do športu? Šport posunie slovenskú ekonomiku dopredu? Nechcete vy budovať stratenú generáciu tým, že všetci budú len behať a cvičiť?
Pán minister, pokiaľ by to išlo dopredu normálnym spôsobom, tak poviem, nech ide. Nech majú aj športovci. Lebo tým, že nemajú príjmy zo vstupného a tak ďalej, áno, sú dotknutí v tejto dobe. Ale nie takýmto spôsobom a nie na úkor kapitoly, kapitoly školstva.
Čo povedať, vážené dámy a páni, na záver? Ja som ešte takýto rozpočet kapitoly školstva v tejto Národnej rade nevidel. Považujem to za jednu obrovskú tragédiu. Je to cesta späť. A, pán minister, pokiaľ chcete posúvať Slovenskú republiku dopredu týmto spôsobom, hoďte uterák do ringu, lebo to bude najlepšie, čo pre krajinu môžte v oblasti školstva urobiť.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2020 15:23 - 15:25 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, v zásade iba dve poznámky, lebo niečomu sa budem venovať vo svojom vystúpení za chvíľočku.
Prvá poznámka, hovorili ste o východiskách rozpočtu, ako skvele ste ich namodelovali, ako dobre na základe tohto, alebo najlepšie ste vedeli zostaviť rozpočet, ako sa len dalo. No neviem, asi ste nečítali správu NKÚ, ktorá hovorí o tom, že jedny z najväčších rizík, ktoré vidí NKÚ, sú práve riziká pomenovania východísk k rozpočtu a z toho plynúce napĺňanie rozpočtu na príjmovej stránke. To znamená, tuto to skôr hovorí nie o tom, že to je najlepšie namodelovaný rozpočet, ako sa dalo, ale skôr to hovorí v súvislosti so správou NKÚ o nekompetentnosti pri zostavovaní rozpočtu.
Druhá poznámka, hovoríte o tom, že bude, že hospodárenie v tomto roku je lepšie, ako sú očakávané výsledky v revidovanom rozpočte, ktorý revidovala už vaša vládna koalícia. Ale ak tvrdíte toto, tak hovoríte iba o tom, že revízia rozpočtu, ktorú ste prijali pred niekoľkými mesiacmi, nebola revízia odborná, ale bola revízia politická a keďže sú výrazne diametrálne odlišné výsledky vývoja hospodárenia od toho, čo ste namodelovali pri revízii rozpočtu, znovu to hovorí o nekompetentnosti a politickom, politickom zostavovaní revidovaného rozpočtu. Čiže ak by ste chceli hľadať vo svojich slovách pozitívum, žiaľ, nepodarilo sa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.11.2020 10:40 - 10:55 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som v krátkosti zareagoval na predloženú novelu zákona. Myslím si, že táto novela zákona je nanajvýš aktuálna, nakoľko rieši odoberanie predovšetkým akademických titulov, ktoré boli získané neoprávnene použitím prác iných osôb bez toho, aby boli riadne citované, aby bolo s nimi naložené tak, ako predpokladá zákon.
Myslím si, že celá debata, ktorá prebiehala v druhom čítaní vo výbore, bola veľmi konštruktívna a hľadali sme všetky možné riešenia tak, aby sme sa po prvé vyhli retroaktivite, ktorá by mohla byť dôvodom na zrušenie tejto novely zákona. Hľadali sme všetky možné riešenia tak, aby sme postihli čo najviac prehreškov v tejto oblasti.
A tak ako povedal aj predkladateľ a tak ako hovoril aj v predchádzajúcom vystúpení pán kolega Habánik, chcem aj ja oceniť spoluprácu, ktorá bola vytvorená na výbore a v zásade o všetkých otázkach sme sa bavili vecne, argumentovali sme, hľadali sme riešenia a táto debata vôbec nebola politická, čo v tejto Národnej rade je skôr zvláštnosť ako pravidlo.
Takže ešte raz ďakujem za všetku túto konštruktívnosť. Chcem povedať, že z tých vecí, ktoré sú v spoločnej správe, sú dôležité dve veci, ktoré považujem za kľúčové preto, aby zákon bol vykonateľný.
Prvá je tá, že vypadlo vo všetkých prípadoch na základe pozmeňujúceho návrhu, ktorý je uvedený v spoločnej správe, slovko „úmyselne“. To znamená, že nebude potrebné preukazovať úmysel pri poškodzovaní práv tretích osôb, a tým pádom podľa nášho názoru sa tento zákon stáva vykonateľný. Už som upozorňoval v prvom čítaní, že pokiaľ by sme zostali pri úmysle, teda preukazovania úmyslu pri porušovaní práv tretích osôb, tak by sme sa pravdepodobne dostali do roviny Českej republiky, kde trvalo takmer dvadsať rokov, kým sa podarilo odobrať prvý titul. A toto nie je cieľom tejto novely zákona a za túto zmenu a jej podporu chcem poďakovať.
Druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá z nášho pohľadu, je tá, že sme nechali v pôvodnom znení ustanovenia, ktoré sa týkajú, ktoré sa týkajú možnosti vzdania sa titulu, nakoľko bol predložený iný pozmeňujúci návrh, ktorý toto precizoval spôsobom, aby bolo možné vzdať sa iba titulov, ktoré boli nadobudnuté po dni účinnosti tohto zákona. Myslím si, že pre upokojenie verejnej mienky, ale aj pre spravodlivosť v tejto krajine a pre príklad študentom, že sa oplatí študovať tak, ako to zákon vyžaduje, je potrebné, aby táto možnosť bola aj predtým.
A v tejto súvislosti vzhľadom na to, že ide o silne politickú vec, ktorá sa týka predovšetkým verejných funkcionárov, ktorých konanie je posudzované veľmi citlivo, dovoľte, aby som predniesol návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, o ktorom žiadam potom hlasovať po schválení návrhu tohto zákona.
A návrh na uznesenie znie:
„Národná rada Slovenskej republiky vyzýva všetkých verejných funkcionárov, ktorí porušili ustanovenia § 108f zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pred nadobudnutím účinnosti § 108f, aby sa vzdali svojich akademických titulov.“
Toto uznesenie, toto, návrh na uznesenie Národnej rady odovzdávam pani spravodajkyni a poprosím o tomto návrhu hlasovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2020 10:36 - 10:37 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, myslím si, že je veľmi dobré, že tento príspevok zaznel dnes v pléne Národnej rady, lebo, myslím si, že bola podaná dobrá analýza problému, tak ako, ako to vidíš ty, a, a bola podaná analýza problému taká, ktorá nie je úplne totožná s analýzou Európskej únie, prípadne iných mocností.
Stotožňujem sa s tým, čo bolo povedané, že situácia v Náhornom Karabachu nie je jednoduchá, ale zase na druhej strane treba povedať, že tento typ politiky, ktorý robí v tejto chvíli aj Európska únia, v zásade ku ktorej sa prihlasujeme aj dnešným návrhom na uznesenie, ktoré by sme boli radi, keby bolo doplnené, ale v prípade, ak nebude doplnené, tak, samozrejme, že každý zahlasuje za výzvu, aby sa upustilo od násilia a nevinných obetí z radov civilistov, ale treba povedať, že takáto bezzubá politika Európskej únie v zásade nerieši nič vo svete. Ak sa staviame a chceme stať globálnym hráčom, tak musia byť naše kroky úplne jednoznačnejšie.
Ak hľadáme odpoveď na otázku, ako von z tohto problému, tak treba povedať, že pri angažovanosti Turecka v tomto probléme s obrovskou 1,5-miliónovou armádou s vynikajúcou vyzbrojenosťou pravdepodobne bez zainteresovania dvoch hlavných hráčov, ktorými sú Ruská federácia a Spojené štáty americké, tam sa nedosiahne žiadne riešenie. Čiže ak by sme mali, ak by sme chceli hľadať reálne riešenie, tak pravdepodobne by sme mali hľadať aj vyzývanie týchto mocností, aby sa podieľali na efektívnom riešení tohto problému.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 15:09 - 15:11 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ťažko sa mi hľadajú slová po tomto vystúpení, lebo v zásade žiadne slušné mi ako na myseľ neprichádzajú, pán Baránik, musím povedať. Ale neznížim sa, neznížim sa na to, aby som išiel do nejakých invektív. Pán Baránik, slušní ľudia väčšinou nie sú tí, ktorí to o sebe vyhlasujú, lebo sebachvála vždy smrdela, smrdí a smrdieť bude a hovorí len o duševnej úbohosti toho, kto ju robí. To je prvá poznámka, ktorú si neodpustím.
A poďme k tým ďalším veciam. Nepoľavíme, budeme pritvrdzovať. Pán Baránik, ja rozumiem tomu, čo vládna koalícia hovorí, že všade musia byť "naši ľudia". Ale všade musia byť naši ľudia boli aj päťdesiate roky. Všade musia byť naši ľudia boli päťdesiate roky. Aj heslá z toho obdobia, že kto stojí na chodníku, nemiluje republiku, sa veľmi blížime k tomuto stavu a musíme byť veľmi ostražití. A ja byť vami, ktorí útočíte na zločineckú organizáciu, podľa vašich slov, SMER a ľudí, ktorí majú iný názor, sú nepriatelia krajiny, tak v každom prípade by som bol veľmi ostražitý a bol by som si vedomý stavu, že tak ako v našom prípade vládnutia je deň po, aj vo vašom prípade vládnutia bude deň po. Ak niekto sa vyhráža, tak do rovnakej situácie sa môžte dostať aj vy, lebo aj po vašom vládnutí príde nejaký Matovič s ľuďmi v poslaneckých laviciach ako vy, ktorí stratia akúkoľvek súdnosť a budú robiť politické čistky. A toto čaká vás, či chcete, alebo nechcete.
Skryt prepis