Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.6.2020 o 14:26 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.6.2020 14:26 - 14:28 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za faktické poznámky. No, kolegovia, máte pravdu v tom, že nie som aktívny športovec ani som nikdy aktívne nešportoval, to máte pravdu, ale to neznamená o tom, že by som nič o tom nevedel. Ak si zoberiete históriu, vy ste ešte ani netušili, že existuje alebo bude existovať nejaký zákon o športe, tak s Petrom Pellegrinim od roku 2015, kedy bol tento zákon prijatý, sme rokovali so všetkými zväzmi a len na základe iniciatívy SMER-u a rokovania so športovými zväzmi bol prijatý prvý, prvý návrh zákona, ktorý posunul významne dopredu financovanie športu. A či to chcete priznať, alebo nechcete, je to pravda a je to zásluha predovšetkým SMER-u, ktorý bol vtedy pri vláde.
Že ten návrh zákona mal nejaké chyby, áno, prešiel novelami, ktorými sa časť chýb odstránila, ale napriek týmto odstráneniam niektorých chýb je šport tak diverzifikovaný a taký rozdielny, že máte individuálne, kolektívne, uznané, neuznané, olympijské, neolympijské, rôzne druhy športov a je ťažko skĺbiť všetky záujmy, ktoré sú aj z hľadiska financovania. Poďme sa o tom baviť a poďme pomôcť športovcom. Ale zvyšovanie finančných prostriedkov na administratívne výdavky a, prepáčte, obhajovanie toho, že aby neboli ukrátení o platy, tak sa vás spýtam: Športovci môžu byť ukrátení o platy za to, že sú doma? Tréneri nemusia dostávať výplatu a majú, majú žiť ako zo vzduchu? Len športoví funkcionári majú mať zvýšené výdavky na administratívne náklady? Ak to myslíte so športom vážne, a vy ste športovec a ak si chcete hovoriť aj naďalej športovec, tak za toto nemôžte zahlasovať a musíte to z tohto zákona vyhodiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.6.2020 14:17 - 14:24 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, po tom, čo prebehla rozprava k skrátenému legislatívnemu konaniu a teraz vystúpenie pána podpredsedu Slobodu, musím povedať, že v zásade nerozumiem, o čo sa sporíme. Všetci hovoríme o tom istom.
Ak hovorila pani poslankyňa Marcinková, že je potrebné obmedziť opatrenia, hygienické opatrenia, ktoré znemožňujú návštevu športových podujatí, lebo kluby prichádzajú o peniaze, to tento zákon nerieši, tento stav je vyvolaný nezmyselnými opatreniami a bojom Igora Matoviča s veternými mlynmi.
Keď ideme hovoriť o tom, že sa nedejú športové podujatia, že sa nemohlo trénovať, znovu tento zákon nerieši absolútne nič.
Keď hovoríme o tom, že športovci a športoví odborníci, športový odborník je termín zo zákona o športe, kde sú všetci tréneri a ďalší, ktorí sa podieľajú na činnostiach v športe, majú, majú nízke príjmy alebo nemajú príjmy, tento návrh zákona nič nerieši. Znovu je to niekde inde. A to, čo pripomienkujeme a hovoríme, že napriek tomu, že predkladáte tento návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní, de facto neriešite nič.
Ak pán podpredseda Sloboda povedal, že základný problém pri vyúčtovaní finančných prostriedkov je ten, že v zmluve medzi zväzmi a ministerstvom školstva sú určené termíny, ja sa vás pýtam: A nie je riešením, keď je problém zmluvného charakteru, že sa urobí dodatok k zmluve medzi ministerstvom a týmito organizáciami? Potrebujeme k tomuto nezmyselným spôsobom prijímať nezmyselný návrh zákona? Ktorý, ktorý v zásade, po prvé, prichádza neskoro, pokiaľ ide o elektronické hlasovanie, per rollam hlasovania a iné spôsoby, iné spôsoby rokovania športových orgánov?
Ja sa pýtam, či je zásadným problémom ukladanie účtovnej uzávierky. Ale všetky tieto veci sme ochotní nevidieť, preniesť sa a povedať, sú neskoro, ale budiž, nech, nech sú aspoň nejakým spôsobom, ale poďme sa baviť o tom, čo pomôže slovenskému športu. To je § 101 ods. 5.
Pôvodné znenie v zákone, ktorým sa novelizuje § 69 ods. 4 znie takto: Národný športový zväz je povinný rozdeliť najmenej
a) 15 % finančných prostriedkov na účel športu mládeže, a to pomerne medzi športové kluby a tak ďalej,
b) 20 % finančných prostriedkov na účel rozvoja talentovaných športovcov,
c) 25 % finančných prostriedkov na účel športovej reprezentácie.
Ak všetci hovoríte, a pod to sa podpisujem aj ja, že nebola práca s mládežou v druhom štvrťroku, že nebola, nebola práca s rozvojom talentovaných športovcov, to znamená, že tie činnosti neprebehli a nie je čo vyúčtovať, ak hovoríte, že neprebiehala športová reprezentácia, lebo sa žiadne medzinárodné podujatia nekonali a nie je čo zúčtovať, ja sa plne pod to podpisujem a súhlasím s tým, čo je uvedené v odseku 5, že ustanovenia § 69 ods. 4 sa ne-po-u-ži-jú. Tým pádom, keďže sa nepoužijú, sa vytvára priestor na to, aby prostriedky, ktoré sú v zákone uvedené, sa použili aj iným spôsobom a ten iný spôsob je honorovanie športovcov, honorovanie športových odborníkov a tak ďalej. Áno, toto je cesta k tomu, aby sme pomohli slovenskému športu a pod toto sa podpíšeme hocikedy.
To, čo už je absolútne nelogické, je ďalší bod, to je odsek 6, ktorý hovorí, že výdavky podľa § 69 ods. 5 nesmú prekročiť 20 %.
Pôvodný § 69 ods. 5 hovorí: Výdavky na správu a prevádzku národného športového zväzu vynaložené z príspevku uznanému športu dnes nesmú prekročiť 15 %, a vy ich zdvíhate na 20 %. A ja sa pýtam: Ak celé, celý štvrťrok a možno ďalší štvrťrok nefungovala práca s mládežou, nefungovala práca s talentovanými športovcami a ich rozvojom, nefungovali medzinárodné podujatia, bola zastavená akákoľvek športová činnosť, aké boli zvýšené administratívne nároky na administratívu športových zväzov, aby sme museli zvýšiť ich odmenu z 15 na 20 %? Veď toto je čistá blbosť. Prepáčte mi, zopakujem to napriek tomu, že tieto slová do parlamentu nepatria: Toto je čistá blbosť. Ak vyhodíte toto ustanovenie, nemáme problém zahlasovať za podporu slovenských športovcov, tak ako som hovoril, že ten predchádzajúci odsek rieši problémy slovenských športovcov. Ale za toto ustanovenie nemôžme zahlasovať v žiadnom, v žiadnom prípade. Toto je kardinálny problém celého tohto návrhu zákona.
Druhý bod zákona, ktorý hovorí o tom, akým spôsobom sa budú vypočítavať príspevky na rok 2021, je úplne v poriadku, keďže tie činnosti v roku 2020 nebežia, tak asi je nelogické vypočítavať príspevky z niečoho, čo nebeží, ale je logické to vypočítavať z obdobia, kedy to bolo funkčné. Ani s týmto nemáme problém.
Pán minister, máte ústavnú väčšinu v tomto parlamente. Ak chcete, aby ste prijali dobrý návrh zákona, vyhoďte pozmeňujúcim návrhom na výbore bod č. 6 z prvého novelizačného bodu alebo odsek 6 § 101a, ktorým zvyšujete príspevok na administratívne výdavky, a všetko ostatné vám podpíšeme, lebo, lebo predovšetkým odsek 5 predchádzajúci rieši problémy slovenského športu. Ale neschovávajte sa, neschovávajte sa za riešenie problémov slovenského športu tým, že idete peniaze, ktoré patria iným – aj mládeži, aj deťom, aj športovcom, aj športovým odborníkom –, dať na administratívne výdavky športových zväzov.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.6.2020 13:33 - 13:35 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo aj za faktické poznámky.
Pán kolega Šeliga, išlo sa aj do vecnej stránky návrhu zákona. Akým spôsobom sa dá zdôvodniť, či predložený návrh zákona spĺňa alebo nespĺňa podmienky na skrátené legislatívne konanie bez toho, aby ste sa dotkli vecného obsahu zákona? To sa jednoducho nedá urobiť, čiže tá vaša poznámka bola zavádzajúca.
Pokiaľ ide o núdzový stav a účinnosť tohto zákona. Súhlasím s tým, čo povedal pán Dostál. Keby tento návrh zákona bol predložený pred šiestimi týždňami, tak poviem, že ideme riešiť veci. Dnes sa uvažuje a uvažuje sa v zásade dva týždne o tom, kedy je termín na zrušenie núdzového stavu. Núdzový stav, sa hovorilo vo verejnosti, v médiách, že bude zrušený niekedy v pondelok budúceho týždňa. Pán premiér Matovič si vybral ďalšiu časť, že on sa rozhodne, kedy, kedy to posunie ďalej. Pán premiér Matovič hovorí o tom, že možno to urobí tak, že zruší núdzový stav a na druhý deň ho vyhlási znovu, aby obišiel ustanovenia ústavy. Toto, toto sú všetko reálne veci, ktoré sa objavujú vo verejnosti a v médiách. Z tohto pohľadu nie je riešením stavu, ktorý je v športe, a vykazovaniu poskytnutých finančných prostriedkov to, že schválime tento návrh zákona, lebo veci, ktoré sa týkajú hlasovania, sú dávno prežité, lebo už nie sú obmedzenia na stretávanie sa počtu osôb. Veci, ktoré sa týkajú schvaľovania účtovných uzávierok a ďalších vecí, sú dávno prežité, lebo to vieme riešiť všetkými možnými spôsobmi, a dnes zavádzať v športových organizáciách elektronické hlasovanie alebo hlasovanie per rollam je takisto prežitá, prežitá vec.
To znamená, ani jedna z vecí, ktorá je uvedená v tomto návrhu zákona, v dnešnej dobe nespĺňa podmienky na skrátené legislatívne konanie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.6.2020 13:22 - 13:26 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, považujem si za povinnosť vystúpiť k tomuto návrhu na skrátené legislatívne konanie. Tak ako sme tisíckrát počuli v čase nášho vládnutia zo strany opozície – a predovšetkým by som túto poznámku adresoval pánovi Dostálovi, kedy sa môže konať skrátené legislatívne konanie, § 89 ods. 1: Za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, Národná rada sa môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona.
Predložený návrh na skrátené legislatívne konanie nespĺňa ani jednu z týchto pripomienok alebo z týchto požiadaviek na skrátené legislatívne konanie.
Po prvé, základné ohrozenie základných ľudských práv a slobôd; ohrozovanie základných ľudských práv a slobôd je predlžovanie núdzového stavu. Riešenie, ak chcete pohnúť niektoré veci v oblasti verejného života, stačí, ak vláda zruší núdzový stav a prestane ohrozovať základné ľudské práva a slobody. Vláda udržiava svoj núdzo... udržiava stav vo vyhlásenom stave z jediného dôvodu, aby obmedzila možnosť ľudí, občanov Slovenskej republiky protestovať proti nelogickým a zlým krokom tejto vlády. Stačí, ak sa zruší núdzový stav, a nie je potrebný tento návrh zákona. Naopak, predlžovanie núdzového stavu je ohrozovanie základných ľudských práv a slobôd a každý zákon, ktorý je predložený v tomto duchu, ktorý vytvára podmienky na to, aby mohli niektoré orgány konať, myslím tým napríklad športové orgány v tejto chvíli, je len ďalším ohrozovaním ľudských práv.
Hospodárske škody. Idem sa spýtať, aké hospodárske škody hrozia Slovenskej republike. Žiadne.
Pán minister vo svojom úvodnom slove povedal, že každý, kto nepodporí tento návrh zákona, nechce dopriať športovcom peniaze. Tak sa poďme pozrieť, čo je napísané v dôvodovej správe: Cieľom tohto zákona je zefektívnenie použitia verejných prostriedkov – príspevku uznanému športu s prihliadnutím na potrebu zmeny ich alokácie vzhľadom na zníženie počtu organizovaných športových podujatí a vynútenú zmenu športovej prípravy v súvislosti s vyhlásenou krízovou situáciou na celom území Slovenskej republiky na viac ako jeden mesiac.
Pán minister, veľmi dlho som sa zamýšľal nad tým, prečo tento návrh nepredkladáte vy ako ten, ktorý je podpísaný pod týmto vládnym návrhom zákona. Je to vládny návrh zákona, ktorý predkladá Národnej rade Slovenskej republiky Igor Matovič, predseda vlády Slovenskej republiky.
A poďme sa pozrieť, aké je to základné ohrozenie. V prvom novelizačnom bode tohto, tohto zákona je to § 101, kde sa za § 101 vkladá nový § 101a, v odseku 6 sa hovorí, že sa zvyšujú administratívne výdavky športových organizácií. Čiže nedáva sa viacej peňazí deťom, nedáva sa viacej peňazí na športové aktivity, ktoré by som očakával, keď deti boli tri mesiace zavreté v rámci koronavírusu doma a nemohli sa hýbať, nemohli športovať, že tieto peniaze uvoľníte a posuniete na letné tábory, na využívanie na takýto bohumilý účel. Vy namiesto toho beriete peniaze deťom a zvyšujete administratívne výdavky športových organizácií!
Tento návrh zákona, tak ako ste ho predložili, v tejto chvíli znesie jediné pomenovanie: Matovič ide okradnúť slovenské deti. A za toto nemôžeme v žiadnom prípade zahlasovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2020 11:29 - 11:31 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, oceňujem, že ste povedali, že ste v tomto prípade nejakým spôsobom osobne zainteresovaný, a preto si dovolím povedať, že aj vaše vystúpenie vnímam ako subjektívne vnímanie reality. Veľa vecí, ktoré ste uviedli vo svojom vystúpení, bolo predložené v podobe špekulácií a sám ste povedali, že mnohé výroky sú nie úplne jasné a že obe procesné strany hovoria svoju pravdu alebo svoje videnie pravdy a v zásade ide vždy o vyjadrovanie tvrdenia proti tvrdeniu. To znamená na základe týchto, týchto skutočností, ktoré ste sám povedal vo svojom vystúpení, si myslím, že tie otázky a tie závery, ktoré sa snažíte predkladať, nie sú reálne. Ak by som zobral stanovisko pani komisárky, tak zacitujem, kde uvádza: "Vyhlasujem, že som v danom prípade s cieľom obhájiť najlepší záujem dieťaťa a rešpektujúc rozhodnutie súdu a platný právny stav vykonala všetky úkony, ktoré mi umožňujú právne predpisy.". To znamená, postupovala tak, ako postupovala.
Druhé vyjadrenie z tohto listu: "Nie je pravda, že som nabádala matku, aby nerešpektovala súdne rozhodnutie, naopak, ja ako aj zamestnanci úradu sme opakovane upozorňovali matku, že svojím konaním môže naplniť skutkovú podstatu trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia a že týmto konaním si matka môže spôsobiť problémy.". Pokiaľ ide o to, či sa v rozhovore spomenulo nejaké meno advokáta alebo nespomenulo meno advokáta, keby som chcel byť veľmi ironický, tak poviem, že ak by aj pani komisárka takto konala, tak koná v duchu zásad tejto vládnej koalície. Veď vy odporúčate svojich rodinných príslušníkov na rôzne ministerstvá, keď nie na vlastné, tak aspoň na cudzie. Veď vy... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 16:45 - 16:46 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, sú veci, ktoré ste vo svojom vystúpení hodnotila, že pani Tomanová nedostatočne reagovala hlavne procesne na niektoré úkony, ktoré podľa vás mali byť urobené, a asi že netrvala dôsledne na týchto veciach. Toto, toto sú veci, nakoľko som dnes čítal spisy, ku ktorým sa neviem úplne objektívne vyjadriť.
Zaujala ma však poznámka, ktorú ste povedali na koniec, a ktorá, ktorej, ktorá sa týka predmetného listu, kde hovoríte, že v každom prípade pri týchto veľmi komplikovaných veciach, kde často prichádza k vydieraniu rodičov navzájom, používania detí ako nástroja boja medzi rodičmi a veľmi často ide o subjektívne vnímanie pravdy.
A moja otázka, keďže vy ste položili veľa otázok na pani Tomanovú, znie, ako môžete byť presvedčená, že vaše vnímanie reality je to správne a objektívne a postupy, ktoré použila pani Tomanová, sú neobjektívne a čisto subjektívne, bez reálnej snahy posúdiť realitu tak, ako skutočne ju vidí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2020 15:03 - 15:05 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, nejdem vás kritizovať za vaše vystúpenie, dokonca by som povedal, že ste pre mňa príjemným prekvapením v tomto parlamente, lebo je to obsahovo vyvážené a je to aj kultivovane prednesené. Ja chcem len poukázať na trošku iný pohľad na niektoré veci.
Občianska spoločnosť a jej súdržnosť je podľa môjho názoru založená na vyrovnanosti práv a povinností. Ja rozumiem, že správa ombudsmanky musí predovšetkým hovoriť predovšetkým o právach ľudí a ich nedostatočnom napĺňaní, ale vo svojich vystúpeniach a vy teraz ako vládna koalícia by ste mali práve zamerať svoju činnosť na vyrovnanosť práv a povinností. Ja rozumiem, že každý by mal mať právo, nie že mal, každý musí mať právo prístupu k pitnej vode. Ale chcem povedať, že nemyslím si, že bezplatné a že povinnosťou štátu je mu bezplatne zabezpečiť túto pitnú vodu. Každý by mal mať a dokonca musí mať právo na bývanie, aby sme boli ako kultivovaná a civilizovaná spoločnosť. Ale znovu musím povedať, nie na bezplatné bývanie, nie je úlohou všetkých ostatných sa poskladať bezplatne na to, aby niekto mal toto právo.
Ja súhlasím dokonca aj s tým, čo tu bolo pred chvíľou povedané o práve na prácu a že práca je prostriedok, ktorým sa vieme posunúť dopredu. Ale chcem povedať, že napriek všetkým snahám existuje v spoločnosti skupina ľudí, ktorí napriek tomu, že im ponúknete prácu, ktorá zodpovedá ich schopnostiam, vzdelaniu a možnostiam a ktorú podľa môjho názoru sú schopní vykonávať, vám donesú 10 potvrdení, že sú alergickí na prach, že sú alergickí na slnko, že sú alergickí na všetko možné, iným slovom - sú alergickí na prácu.
A s týmto treba takisto niečo urobiť, lebo aj toto patrí medzi vyrovnanosť práv a povinností.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 16:22 - 16:24 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za všetky faktické poznámky. Ja chcem oceniť veľmi konštruktívny tón, ktorý zaznel aj v reakcii na moje faktické poznámky.
Ja som sa nesnažil byť konfrontačný takisto vo svojom vystúpení a oceňujem aj všetky vystúpenia kolegov, ktorí zazneli v oblasti školstva, lebo vnímal som ich ako vecné vystúpenia, ktoré posúvajú alebo môžu posúvať v tomto volebnom období slovenské školstvo dopredu, a budem rád, keď zotrváme v tomto tóne.
Pán kolega Gyimesi, a neviem, kto bola, pani kolegyňa Pleštinská, či kto ako reagoval na mňa, pokiaľ ide o národnostné školstvo, ako prichádza tu k určitému nepochopeniu, lebo ja neútočím na národnostné školy na Slovensku, ja som celé obdobie v predchádzajúcom období robil všetko preto, aby došlo k zachovaniu status quo slovenského národnostného školstva. Ja sám celý život žijem na národnostne zmiešanom území a nie som ani blázon, ani samovrah, proste že by som si vytváral konflikty so svojimi spolubývajúcimi na jednom území, kde máme neuveriteľne korektné vzťahy preto, lebo fungujeme na normálnom občianskom princípe a hľadáme porozumenie jeden u druhého. Ja som len poukazoval na to, že ak hovoríme o tom – a vy hovoríte tiež alebo povedali ste, že je problém, aby sa deti týmto spôsobom naučili adekvátne slovenský jazyk, teda spôsobom podľa súčasných osnov, a s tým ja súhlasím. Ja nemám nič proti tomu, že sa zavedie slovenčina ako druhý jazyk, teda, teda, že sa bude vyučovať ako cudzí jazyk, ale potrebujem v tom prípade mať garancie, že je to s cieľom zlepšenia ovládania slovenského jazyka, lebo tento jazyk je ten prvok, ktorý nás na Slovensku zjednocuje a je to, je to ten prvok kohézie, je to prvok občianskej spoločnosti, ktorý jednoznačne musíme posilniť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.4.2020 16:04 - 16:14 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pretože vystupujem druhýkrát, už som bol pripravený, aby som šetril čas.
Dámy a páni, chcem len niekoľko poznámok k niektorým oblastiam. Nestihol som v tom prvom vystúpení sa vyjadriť napríklad k rovnosti príležitostí, ktoré považujem za dobre spracované v tomto programovom vyhlásení vlády. Samozrejme, že by sme sa mohli pozerať na niektoré veci rozdielnym pohľadom. Ja poviem iba jednu jedinú. Nezdá sa mi, že by vláda mala zaradiť nedostatočné ovládanie vyučovacieho jazyka medzi kritériá špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Toto si fakt myslím, že je, že je nad rámec a tu, tuto o tomto by som bol schopný diskutovať, ale myslím si, že to nie je kardinálna vec, o ktorej by sme sa mali hádať.
Vyjadrím sa aj k národnostnému školstvu, kde je zásadne problém s tým, že absolútne súhlasím, podporu fungovania škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín, ale s rovnakými pravidlami. A to sa chcem spýtať pána ministra, či pravidlami aj finančnými v prípade škôl s vyučovacím jazykom slovenským, pokiaľ je slovenské obyvateľstvo na danom území v menšine. Dnes si uvedomme, že národnostné vzdelávanie má o 13 % vyšší normatív ako väčšinové slovenské školstvo a väčšina, drvivá väčšina škôl na jazykovo zmiešanom území sú málotriedky. To znamená, že využívajú aj kompenzačný príspevok v poväčšine prípadov až 50 % navyše oproti normatívu. Čiže oproti bežnej väčšej slovenskej škole majú príjmy zhruba na úrovni 1,7-násobku. Nehovorím, že tie príjmy sú neefektívne vynaložené, ale pýtam sa, čo je cieľom, čo je cieľom takto vynaložených finančných prostriedkov. Cieľom je, aby tieto deti ovládali aspoň na komunikatívnej úrovni slovenský jazyk, na základe ktorého sa dohovoria s väčšinovou populáciou a budú rozprávať štátnym jazykom v tejto krajine a vytvoria prvok, na ktorom tá spoločnosť môže byť jednotná a tento prvok je len jazyk, ktorým hovoria obidve skupiny obyvateľov.
Ja rozumiem, že je obohacujúcim prvkom kultúrny prínos národnostných menšín, ale jedným dychom musíme povedať, že medzi ten prvok, ktorý nás bude spájať, nie je len obohacovanie kultúrne, ale aj potreba ovládať slovenský jazyk. A to mi v tomto, v tejto kapitole o národnostnom školstve chýba, lebo hovorí sa, že sa posilní rozvoj didaktiky slovenského jazyka ako druhého jazyka. Ale to môže mať opäť iba jeden jediný cieľ, a to je lepšie ovládanie slovenčiny.
Vysoké školstvo. V tejto kapitole sa hovorí o tom, že vláda podporí prácu Slovenskej akreditačnej agentúry. A tu chcem povedať, a to budem nadväzovať na kolegu Habánika, ktorý túto časť už rozobral a hovoril jednoznačne o tom, že Slovenská akreditačná agentúra by mala byť nezávislá, ale ja si myslím, že tu by mal nastať ani nie politický tlak, ale spoločenský tlak na to, aby Slovenská akreditačná agentúra ešte pred tým, ako prijme a zverejní štandardy a kritériá, oboznámila spoločnosť s tým, ako chce, aby sa slovenské vysoké školstvo rozvíjalo. Toto je kľúčový prvok, ktorý keď nezvládneme a neustrážime, a to je jedno, kto, kto je pri vláde, či bývalá vládna koalícia, alebo vy, slovenské školstvo sa nepohne dopredu. Čiže preto vyzývam všetkých, tuto odhoďme akékoľvek politické bariéry a začnime vytvárať spoločenský tlak na Slovenskú akreditačnú agentúru.
Nesúhlasím s tým, že by malo dochádzať k zníženiu počtu študijných odborov a programov, z jednoduchého dôvodu. Nie preto, že, že nechcem, ale nesúhlasím s tým preto, lebo už v predchádzajúcom období sme zákonom znížili počet odborov zhruba zo 400 na 40, ktoré sú širšie koncipované, a zákonom o kvalite vysokoškolského vzdelávania a zmenou vysokoškolského zákona sme zadefinovali, že podporíme inštitucionálnu akreditáciu vysokých škôl a vysoké školy si budú samy na základe tejto inštitucionálnej akreditácie otvárať študijné programy podľa potrieb, tak aby boli schopné reagovať na podnety doby, aby boli schopné reagovať na trh práce a mohli byť veľmi operatívni, čo by slovenskému vysokému školstvu pomohlo.
V programovom vyhlásení sa hovorí, že je potrebné vyprofilovať konkurencieschopné univerzity s medzinárodnými väzbami. Áno, preto sme v uplynulom období prijali zákon o konzorciách vysokých škôl. Hovorí sa tu o odoberaní podvodne získaných titulov a ja s týmto súhlasím. Ale na druhej strane sa pýtam, nemalo by byť súčasťou programového vyhlásenia aj sankcie pre tých, ktorí umožnili podvodné získanie titulov? Ja si myslím, že jednoznačne áno, ak robíme poriadok v spoločnosti, alebo chcete robiť poriadok v spoločnosti, tak sa to nemôže dotýkať len tých, ktorí dávajú úplatok, ale aj tých, ktorí berú úplatok. A toto je jednoznačne tento prípad.
Hovorí sa tu o zvyšovaní kvality vedeckej práce ako jednom z prvkov ohodnocovania alebo prideľovania financií vysokým školám. Pán minister, ja chcem apelovať na to, o čom sme hovorili predchádzajúce štyri roky, je to iba jeden z prvkov ako predpoklad pre vykonávanie magisterského alebo doktorandského štúdia, ale v žiadnom prípade to nemôže byť jediný, jediný prvok alebo hlavný prvok, lebo už dnes je príliš veľa scientologických kritérií pre vysoké školy a vôbec sa to neodráža, vôbec sa to neodráža na kvalite vysokoškolského štúdia, vôbec sa to neodráža na uplatniteľnosti v praxi, vôbec sa to neodráža na platových pomeroch absolventov vysokých škôl. Takže aj tuto sú veci, ktoré v princípe nie sú nesprávne, ale je potrebné ich ešte rozpracovať.
Najviac by som sa kriticky chcel vyjadriť ku kapitole Veda, výskum a inovácie. Tu si myslím, že bolo potrebné urobiť len niekoľko vecí, a to prebrať závery z okrúhleho stola, ako zlepšiť vedu, výskum a vysoké školstvo na Slovensku, ktorý sa konal v predvolebnom období. Všetky politické strany, ktoré sa tohto zúčastnili, všetci predstavitelia vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, výskumných ústavov, mimovládneho sektora sa vyjadrili, že existujú tri hlavné problémy štátu. A to je nový zákon o štátnej vednej politike, ktorý v programovom vyhlásení vlády absentuje, absencie pravidelného medzinárodného auditu výsledkov výskumu, toto opäť absentuje takto jasne napísané v programovom vyhlásení vlády. A tretie, finančná podpora, ktorá je, samozrejme, predmetom vždy kritiky, ale zlé rozdeľovanie finančných prostriedkov aj vo vnútri vedeckého sektoru, ktoré je ovplyvňované aj lokálnymi, aj regionálnymi, aj ekonomickými záujmami. Stačilo napísať tieto tri hlavné politiky na strane štátu a mali by sme vednú politiku, tak ako ju vidia aj vedci.
Na strane vedcov, hovorí sa o tom, že kapacity sú predimenzované, ale na druhej strane atomizované. Je to aj, je to aj názor zamestnávateľov, ktorí jednoznačne vyhlasujú, že nie sú schopní zadávať aplikovaný výskum našim vedeckým inštitúciám alebo vysokým školám, lebo tie kapacity sú tak malé, že v reálnej dobe nie sú schopné vytvoriť relevantné výstupy. Znovu absentuje v programovom vyhlásení vlády. To, čo vedci sami o sebe povedali, je predstieranie vedeckej kvality. Predstieranie vedeckej kvality, to znamená, mnohé výskumy, výskumné práce, publikácie sú publikácie pre publikácie, preto, aby škola alebo výskumná organizácia dostala peniaze. S týmto sa takisto razantne nevysporiadavame v tomto programovom vyhlásení vlády.
A tretia vec, ktorú vedci povedali sami o sebe, že je to uplatňovanie rovnostárstva a nevytváranie zdravo konkurenčného a moti... motivujúceho prostredia. Opäť tlak na tieto veci, po ktorých sami vedci volajú, tu absentuje.
Dámy a páni, nebudem vás už ďalej zdržiavať vecami, ktoré sa týkajú školstva, vedy a výskumu, ale tieto tézy sú podľa mňa natoľko dôležité pre rozvoj spoločnosti, ktorá ma byť nielen montážnou dielňou, ale má to byť spoločnosť, ktorá bude orientovaná vysokou kvalitou a sofistikovanou prácou, že som to považoval za potrebné povedať a pripomenúť bez ohľadu na to, či je to alebo nie je v programovom vyhlásení vlády. Týmito tézami sa musíte v budúcnosti zaoberať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 15:26 - 15:28 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán minister, ja mám teda veľmi rozporuplné pocity z vášho vystúpenia a nemôžem sa pridať k tým, ktorí ho oslavujú. Ak niektorí predrečníci použili, že konečne vidia svetlo na konci tunela, tak ja by som povedal, že ja vidím, že to svetlo na konci tunela práve zhasína.
Neviem, o akých rokoch hojnosti pre veľkých agropodnikateľov hovoríte, keď slovenský agropotravinársky sektor má polovičné dotácie ako vyspelé krajiny západnej Európy. Vy by ste sa mali orientovať na to, aby ste, aby slovenské poľnohospodárstvo bolo dotované rovnakými čiastkami, ak nie vyššími ako západná Európa a nie rozhádzať aj tie malé zbytky, ktoré prichádzajú na Slovensko, drobným. Vy si skutočne myslíte, že ak odovzdáte slovenské poľnohospodárstvo do rúk drobným farmárom, že zabezpečíte potravinovú bezpečnosť Slovenska? Ja som presvedčený o tom, že v žiadnom prípade nie. A to nehovorím o efektivite a nevidím o dôvodoch, prečo by drahšie potraviny mali nakupovať zahraničné reťazce, ktoré ovládajú gro potravinárskeho trhu na Slovensku.
Ak hovoríte o tom, že potravinárstvo plní krajinotvornú funkciu, plne s vami súhlasím a celý život žijem na dedine, som tam starosta a garantujem vám, že ak sú upratané priestory okolo pozemkov, tak sú upratané predovšetkým väčších poľnohospodárov alebo, ak chcete, u tých veľkopodnikateľov, lebo tí tam aspoň cez zimu vyženú svojich zamestnancov, aby upratali tie remisky a vyriešili by možno aj buriny, náletové dreviny a podobné veci. Tí drobní na to nemajú žiadnu silu a nič v tomto, v tomto nerobia. Neviem, odkiaľ prichádzate s týmito zásadnými zmenami, ale prosím vás, kým ich začnete robiť, dvakrát sa zamyslite, až potom začnite konať. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis