Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

20.10.2020 o 15:51 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.10.2020 15:51 - 15:51 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, bol by som rád, keby ste z pozície predsedajúceho upozornili aj v budúcnosti kolegov, ktorí spravodajcujú, že na tento typ vystúpení, ktorý predviedol práve pán spravodajca, mu slúži právo prihlásiť sa do rozpravy hocikedy počas rozpravy prednostne pred všetkými ostatnými rečníkmi a že sa očakáva od spravodajcu, že vo svojom záverečnom slove predovšetkým zhodnotí rozpravu z hľadiska procedurálneho podaných pozmeňujúcich a procedurálnych návrhov a nebude to štandardné vystúpenie v rozprave.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2020 15:30 - 15:32 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega, ja myslím, že po vystúpení kolegu Blahu som sa mohol kľudne odhlásiť s faktickou, ale budem pokračovať.
Ochrana zamestnancov je uzákonená takmer vo všetkých krajinách civilizovaného sveta. Minimálna mzda je platná v desiatkach, v desiatkach krajín, majú ju uzákonené takmer všetky krajiny Európskej únie. Ako, ako o čom, o čom to tu hovoríte, o čom to tu hovoríte, keď hovoríte, keď hovoríte, že toto je likvidačné pre podnikateľský sektor? Ja verím, že raz sa budete ospravedlňovať za slová, ktoré ste povedali vo svojom vystúpení, že ľudia pracovať nevedia a nechcú a mnohí budú musieť byť prepustení. Ako verím, že za tieto slová sa raz budete musieť ospravedlniť. A všetky vaše tvrdenia, ako na základe minimálne mzdy bude klesať zamestnanosť. A prečo neklesá? Veď máme stále platný zákon a za posledný mesiac ministerstvo práce zverejnilo, že nezamestnanosť poklesala napriek vašim žalostným podporám, ktoré dávate podnikateľskému sektoru a zamestnancom v dôsledku koronakrízy. Napriek tým žalostným podporám a napriek tej neuveriteľne vysokej minimálnej mzde, ktorá likviduje hospodárstvo, napriek tomu nezamestnanosť klesá. Jako, akú, akí, aké vysvetlenie máte pre toto?
Ak by boli pravdivé vaše slová, že každý zamestnávateľ sa rád podelí so svojimi zamestnancami o svoje zisky, tak by určite nebolo napísané v živnostenskom zákone, že podnikanie je sústavná činnosť za účelom dosahovania zisku, alebo bolo by tam napísané, že podnikateľská činnosť je sústavná činnosť za účelom uspokojovania záujmov zamestnancov. A toto nevysvetlíte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.10.2020 14:43 - 14:45 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda Fico, absolútne s vami súhlasím, že dnes je doba, kedy sme mali hľadať zjednotenie spoločnosti. My dlhodobo preukazujeme pri všetkých skrátených legislatívnych konaniach v súvislosti s koronavírusom, že opozícia má záujem na vecnom riešení problémov. Mne je takisto ako vám veľmi ľúto, že vládna koalícia ide cestou rozhádania sa nielen s opozíciou, so spoločnosťou, ale aj sama medzi sebou, čo situácii vôbec nepomáha, ale skôr ju komplikuje.
Znovu ako vy si kladiem otázku, prečo si vládna koalícia vyrába problémy? Prečo nepripraví návrh zákona tak, ako sa pripraviť má, teda v súlade s legislatívnymi postupmi? Prečo neprebehne riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním, kde sa vychytajú všetky chyby? A prečo sa nepredloží kvalitný návrh zákona do parlamentu?
Kolegovia z opozí... z koalície teda vládnej hovorili o tom, že parametre právneho štátu sa majú obhajovať alebo budovať vtedy, keď vládnete. Áno, predstavitelia vládnej koalície, poslanci za vládnu koalíciu, dnes ste tí, ktorí ste pri vládnom kormidle, vy a vy musíte nastavovať parametre právneho štátu, ktorý ste v opozícii vehementne obhajovali a dnes ho trháte ako zdrap papiera. A to potvrdili aj slová kolegu Suska a ja sa s inými slovami k tomu pridávam, na bezpráví sa nedá budovať právny štát. Tak uvedomte si to a skúste sa podľa toho aj chovať.
A záverečná poznámka. Na tento štýl práce majú bratia Češi jedno porekadlo, príslovie: Práca kvapná, málo platná.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.9.2020 18:38 - 18:48 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci, ale myslím si, že ja by som vám vrátil tú hodenú loptičku pri troške ústretovosti. Môžme rokovať aj po 19. hodine a dorokovať tento bod programu, takže... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
Ja som pripravený.

Petrák, Ľubomír, poslanec NR SR
... nie je to len o tom, že či budem rozprávať päť alebo desať minút.
Vážené kolegyne, kolegovia, je to veľmi vážna téma, ktorá dlhšie obdobie rezonuje na politickom slovenskom nebi. Je to téma, ktorá nie je výsostne slovenská, lebo plagiáty politikov sa objavujú vo všetkých krajinách. Mali sme prípady aj v susednom Maďarsku. Myslím si, že sa to dotklo aj nemeckého prezidenta. Proste týchto prípadov je po celom svete, dá sa povedať, viacero. Nie je to iba čisto slovenský, slovenský problém.
Keby nebol pán predkladateľ povedal, že v zásade ak by sme vyriešili tento problém po afére Danko a prijali takýto návrh zákona, ktorý predkladal pán poslanec Beblavý, s istotou by som nepovedal tú repliku, ktorú poviem teraz. Mňa veľmi zaujala rozprava k návrhu poslanca Beblavého. Myslím, že to bolo v tomto návrhu, lebo tých návrhov bolo niekoľko, kde pán predseda parlamentu Kollár povedal, že oni keď boli malí chlapci a proste prišli takíto kriváci na pieskovisko, tak čo mali po ruke, kýblik, lopatku, prask po hlave. Na to zaznela faktická poznámka pána predsedu vlády Matoviča, ktorý povedal: "áno, Boris máš stopercentnú pravdu, jako takýchto ľudí treba kýblikom, lopatkou, hoci čím po hlave" a my sme takýchto, takéto deti nepúšťali ani na pieskovisko. Ja verím, že toto boli repliky. Po vašom politickom úvode je môj politický úvod, takže sa títo dvaja páni budú chovať presne podľa svojich rád, ktoré dávali vtedy pri prerokovávaní prehreškov Andreja Danka. A teraz ploďme, ale vecne.
Je to poslanecký návrh zákona, aj keď si myslím, že tento návrh zákona mohol byť a mal byť podaný ako vládny návrh zákona, ale rozumiem politickým konzekvenciám, že ťažko by doručoval predseda vlády predsedovi parlamentu návrh na riešenie odoberania titulov a preto sa tohto problému ujala skupina poslancov. Myslím si, že mal byť predložený ako vládny predovšetkým preto, aby mohla byť o tom širšia celospoločenská diskusia, aby sa vyhlo všetkým otázkam, ktoré môžu byť problematické v tomto návrhu zákona. Celý návrh zákona vychádza z českého zákona, ktorý bol prijatý v roku 1998. To je podstata jadra tohto zákona vecná a treba povedať, že prvýkrát bol odobratý titul v Českej republike podľa platného vysokoškolského zákona v roku 2018 na Karlovej univerzite a pokiaľ ma pamäť neklame, tak to bolo jedinýkrát, kedy sa podarilo preukázať úmysel a odobrať absolventovi po dvadsiatich rokoch platnosti návrhu zákona titul. Toto považujem za najväčší problém tohto zákona, že je prevzatá, doslovne prevzatá právna úprava z českého zákona. Je to § 108f ods. 1, písm. c), kde sa doslovne hovorí, že sa jedná, ak absolvent úmyselne neoprávnene použil predmet ochrany duševného vlastníctva inej osoby a týmto konaním získal výhodu, ktorá mala vplyv na riadne skončenie štúdia alebo splnenia podmienok na prijatie na toto štúdium atď. Podstatné je slovo "úmyselne". Pokiaľ sa bude v tomto návrhu zákona, či už sa jedná o akademické tituly alebo sa týkal vedecko-pedagogickej hodnosti, objavovať slovo "úmyselne" a bude potrebné pri konaní preukázať úmysel, nemôžeme takýto návrh zákona podporiť, lebo hovorím, že ide iba o zahmlievanie a nejde o riešenie problému.
Prepáčte mi, že budem veľmi prioratívny, ale poviem to natvrdo, tak ako si to myslím. Mne je úplne jedno, či niekto opisoval vedome a úmyselne, alebo je tak blbý, že ani nevedel, že opisoval. Je mi to jedno preto, lebo ani v jednom ani v druhom prípade nemá nárok na titul. Nemá nárok na titul ani vtedy, keď úmyselne konal a nemá nárok na titul ani vtedy, keď bol taký blbý, že nevedel, čo robí. Toto je podstata tohto, prečo tvrdím, že z tohto návrhu zákona musí, musí vypadnúť preukazovanie úmyslu, inak je tento zákon nevykonateľný a dovolím si povedať, že aj zbytočný.
Druhú poznámku, ktorú by som chcel povedať, je otázka toho, kto sa má zaoberať týmto konaním. V tomto návrhu zákona, aj v českej norme, je jasné povedané, že by to mal robiť rektor príslušnej vysokej školy, kde bol udelený titul. Myslím si, že tomu sa bude viac venovať môj kolega Jožko Habánik, ale nemyslím si, že v prípade, ak rektor bol súčasťou konania, kde možno predpokladať zaujatosť, a znovu nerobím to rád, lebo asi by sme nemali hovoriť o ľuďoch, ktorí už nie sú medzi nami, teda medzi živými, ale toto je prípad skalickej vysokej školy a pána predsedu parlamentu, kde takouto osobou bol práve rektor. Ale v tomto prípade si nemyslím, že by to mal byť poverený rektor nejakej inej vysokej školy, ale myslím si, že tak ako v prípade zaujatosti rektor bezodkladne oznámi akademickému senátu skutočnosti nasvedčujúce jeho vylúčenie, tak tento akademický senát príslušnej vysokej školy môže navrhnúť prorektora alebo iného profesora tejto vysokej školy, aby zastúpil funkciu rektora.
Tretia, tretia poznámka alebo výtka, ktorá je v tomto zákone, to ani nie je výtka, ale je to skôr otázka, ktorú chcem postaviť na diskusiu. Tá diskusia spočíva v tom, že ide prioritne o odnímanie akademických titulov bakalár, magister, inžinier, prípadne doktorandských a rigoróznych prác. Toto sú, toto sú, to je podstata alebo to je skupina akademických titulov. Treba povedať, že predovšetkým pri bakalárskych, inžinierskych, magisterských prácach je skúšobná komisia väčšinou štvor-, päťčlenná a je tam jeden školiteľ a jeden oponent.
V tomto návrhu zákona sa hovorí aj o odnímaní vedecko-pedagogických hodností, to znamená o habilitačných a inauguračných konaniach. Pre tých, ktorí nevedia, o čom hovorím, je to o docentských a profesorských tituloch. Treba povedať, že v prípade týchto konaní sa touto problematikou zaoberajú vedecké rady fakúlt a príslušných vysokých škôl, kde sedia väčšinou niekoľko desiatok profesorov nielen zo samotnej vysokej školy, z iných vysokých škôl, sú tam ľudia zastúpení z praxe a sú tam často aj zástupcovia zahraničných vysokých škôl, ktorí zvyšujú úroveň vedeckých rád a v tomto prípade sa mi zdá, že je to také neadekvátne, keď, keď dávame na rovnakú, na rovnakú misku váh odoberania jedného aj druhého typu titulov. Treba to zvážiť. Ak predkladatelia budú trvať na tom, že aj táto časť tu má zostať, proste zostane tu, zatiaľ sa neobjavil taký vypuklý prípad, ktorý by sme mali riešiť, ale hovorím, že je to akoby prejudikovanie neschopnosti vedeckých rád spravovať veci odborné, na ktoré sú tam určené. Je to také, také bianco vyslovenie nedôvery vysokým, vysokým školám a toto mi na tom vadí. Debatujme o tom, nie je podmienkou pre neprijatie zákona alebo podporenie zákona z našej strany.
Tretia otázka, ktorú treba ešte otvoriť, je otázka vzdania sa alebo možnosti sa vzdania akademického titulu. Existujú rôzne debaty v kuloároch, ktoré hovoria o tom, že tak ako tento zákon nemôže byť retroaktívny, to znamená pri odobratí titulu, že rovnako "retroaktívny" by nemal byť ani v prípade vzdávania sa akademického titulu.
Ja dôsledne vyzývam k tomu, aby bola možnosť, a ten zákon je dnes tak napísaný, a vyzývam k tomu, aby sa to nemenilo, aby sa mohol vzdať akademického titulu ten, ktorý ho nadobudol pred účinnosťou tohto zákona. Dnes je to tak napísané a chcem, aby to aj takto zostalo, lebo je to vôľa, je to možnosť vzdať sa niečoho. Právny účinok vzdania sa titulu nastáva dňom vzdania sa a je jasne povedané aj v prechodných ustanoveniach aj všade, že všetky rozhodnutia, všetky právne akty, ktoré boli vykonané do tohto dátumu, zostávajú v platnosti. To znamená, ak bol príslušný človek na nejakom mieste, ktoré požadovalo vysokoškolské vzdelanie, na tomto mieste podpisoval rozhodnutia a mohli by nastať právne problémy s tým, že či boli tieto rozhodnutia právoplatné alebo nie. Prechodné ustanovenia hovoria, že napriek tomu, že sa vzdal, tie rozhodnutia budú právoplatné a preto je potrebné, aby sme sa vysporiadali raz aj navždy možno aj s politickými problémami, ktoré máme. Je potrebné, aby sme umožnili aktérom, ktorí cítia, že neoprávnene nadobudli svoj vysokoškolský titul, aby sme im umožnili sa ho vzdať, aby sme umožnili prejaviť takto politickú kultúru, ktorá patrí do civilizovanej krajiny a 21. storočia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.9.2020 16:25 - 16:27 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Blanár, plne s vami súhlasím, so všetkým, čo ste povedali. Súhlasím aj s tým, že nechceme zasahovať do vyšetrovania nezávislých belgických vyšetrovacích orgánov, ale podčiarkujem a zdôrazňujem, chceme spravodlivosť. Chceme jednoznačne spravodlivosť. Musím povedať, že na živote slovenského občana v každom prípade záleží. A keď niektorí v Európskej únii chcú rozlišovať občanov Európskej únie I. kategórie a II. kategórie, tak chcem znovu veľmi dôrazne povedať, že bol to, okrem toho, že bol to občan Slovenskej republiky, bol to aj občan Európskej únie a občan I. kategórie, a to sa týka aj predstaviteľov Európskej komisie, ktorí by mali v tomto prípade zaujať rovnaké vyvážené stanovisko. A aj v tomto prípade na spravodlivosti, aj principiálnej spravodlivosti záleží.
Ak hovoríme o tom, že belgické orgány zlyhali, aj v tlači sa plne uvádza, že prokurátor stiahol záznamy z príslušného zásahu a dva a pol roka boli skryté, je to systémové zlyhanie belgických orgánov. Keď príde k nejakému pochybeniu na Slovensku, sme poučovaní o ľudských právach, o systémových zlyhaniach, o všetkých ostatných veciach, ale smietku v našom oku vidia, ale brvno vo svojom nechcú vidieť.
A to, čo je pre mňa absolútne neprijateľné, je tolerancia prejavov fašizmu v belgickej polícii. Je to morálne zlyhanie politickej scény Belgicka a ak k tomuto neprijme principiálne stanovisko aj Európsky parlament a Európska komisia, je to morálne a kritické zlyhanie aj týchto európskych orgánov.
Záver. Na živote občana Slovenskej republiky záleží. Sme Európania a záleží aj na živote európskeho občana.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2020 3:37 - 3:37 hod.

Ľubomír Petrák
Pani kolegyňa, kultivované vystúpenie, prepáčte, budem trošku podrýpavať. Neviem, čím to je, či touto skorou rannou hodinou, že konečne začínam rozumieť reči vášho kmeňa. Na rozdiel od popoludnia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2020 3:29 - 3:30 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ak dovolíte, ja to v zásade zhrniem. Áno, hanbím sa za Igora Matoviča a hanbím sa za to, akým spôsobom sa nevie postaviť čelom k problému, ktorý si sám vyrobil.
A, pán Pčolinský, divadlo? Koľkokrát ste robili toto divadlo vy? V tom prípade to bolo poukazovanie na problémy, ktoré spôsobuje vládna koalícia tejto krajiny, krajine? Dnes je to divadlo? Ako buďte, buďte úplne v pokoji. Metódy, ktoré ste používali v opozičnej práci, odvolávanie premiéra, k tejto práci poslanca patrí, budeme uplatňovať aj naďalej, budeme poukazovať na vaše chyby, na chyby vašej vládnej koalície.
A, kolegovia, ktorí si myslíte, že vaša vláda nebude mať kauzy, tak ste na hlbokom, na hlbokom, hlbokom omyle. Ak hovoríte o tom, že výlevy, ktoré som tu povedal, nemajú hlavu a pätu, no ono je to predovšetkým preto, že ja som citoval slová Igora Matoviča.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.7.2020 3:12 - 3:24 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo takto skoro ráno, o štvrť na štyri. Vážené kolegyne, kolegovia, boli sme vyzvaní, aby sme dávali argumenty, prečo sa dnešná schôdza koná, aby sme sa venovali iba týmto argumentom tak začnem tým. Bola práca Igora Matoviča plagiát? Ak si prečítate dnešné vyjadrenia vedenia Univerzity Komenského a predsedníčky akademického senátu úplne jednoznačne, jasne a spoločne zadefinovali, že táto práca bola nesporným plagiátom a nespĺňa pravidlá pre písania záverečných prác dnes a nespĺňala ani pravidlá pred 22 rokmi. Tu máte jasnú odpoveď, či táto práca bola plagiátom, alebo nie.
Je tu ďalšia otázka, ktorá sa, prirodzene, vynára a je to otázka, či by takýto človek mal zostať vo svojej funkcii. Nebudem sa oháňať v tejto chvíli názormi Progresívneho Slovenska, vašou najvyššou autoritou je premiér Igor Matovič, tak budem používať jeho argumenty, ktoré používal v prípade plagiátu Andreja Danka.
Igor Matovič: „Keby mal takýto človek trošku svedomia, dávno by odstúpil sám, ľudia vo vyspelej Európe odstúpili z verejných funkcií za maličkosti, Danko to však zrejme nedokáže.“
Vymeňte si iba meno a môže tá posledná veta znieť: Matovič to však zrejme nedokáže. Taká je pravda, to sú slová Igora Matoviča a dobieha ho jeho vykrikovanie za týmto rečníckom pultom.
Ďalšie, Matovič hovorí o Dankovi, že zľahčuje pravidlá, trvá na legitimite svojho postupu, vysmieva sa z akademických princípov, dehonestuje prácu a pre študujúcu mládež sa stáva nie príkladom statočnosti a cnosti, ako by sa to od jedného z najvyšších ústavných činiteľov očakávalo, ale, naopak, príkladom hodným zavrhnutia.
Pán predseda vlády, považujete rozdiel medzi hierarchiou druhého ústavného činiteľa a tretieho ústavného činiteľa za tak priepastný, že by sa vaše konanie nemalo považovať za príklad hodný zavrhnutia? Ja si nemyslím a vy ste to povedali sám vo svojom predchádzajúcom pôsobení.
Igor Matovič znovu: „Vykrádanie cudzích textov nepatrí na akademickú pôdu a je v rozpore s morálnymi princípmi, ktorými by sa mali riadiť aj vo svojom pracovnom a osobnom živote.“
A čo ste stratili chrbtovú kosť alebo ste stratili pamäť, keď niekedy ste vyzývali Andreja Danka, ako sa má chovať, a dnes ste zabudli, ako sa máte chovať vy, že sa máte postaviť k problému čelom a zachovať sa chlap, ako chlap, ktorý má vlastnú chrbtovú kosť? Nebláznite, takýto obrat sa v politike nepripúšťa.
Vaše tvrdenia, kto je zodpovedný za takéto konanie. Igor Matovič: „Primárnu zodpovednosť za zostavenie plagiátu má vždy jeho autor, keďže vedome koná v rozpore s dobrými mravmi a akademickou etikou.“
Pán Matovič, táto veta hovorí o dvoch možnostiach, buď ste stratili pamäť, úplnú, úplne súdnosť alebo je to tak, ako ste hovorili, že vy ste nepísali svoju diplomovú prácu sám. Ale ja by som dodal, že vy ste ju ani sám nečítali. A toto je už úplne iná káva, o ktorej by sme sa mali baviť.
A znovu Igor Matovič: „Ak vyžadujeme od verejných predstaviteľov etické konanie, musíme rovnaké nároky klásť aj na seba. Toto je o svedomí, o morálke, o čestnosti, nech si prečíta to, čo ľuďom sľúbil, a mal by sám odstúpiť.“
Igor Matovič, toto bolo o kom? Bolo to o Andrejovi Dankovi alebo tieto slová sa dajú bez výnimky, bez akejkoľvek úvahy použiť aj na Igora Matoviča?
A ten záver, ktorý tu bol už dnes niekoľkokrát citovaný, ale ja si neodpustím, aby som ho citoval, aby som ho citoval opätovne, že: „Najväčší problém pri týchto ľuďoch je, že oni majú vyoperovanú hanbu a za nich sa musíme hanbiť len my. Ak by tú hanbu nemal vyoperovanú, tak by dávno odstúpil.“
Áno, pán Matovič, ja sa hanbím za vás, ja sa hanbím za premiéra Slovenskej republiky, ja sa hanbím za to, že ste na titulných stránkach Süddeutsche Zeitung, iných nemeckých mienkotvorných médií, že vás rozoberajú všetky médiá v Českej republike a že sa povesť o vašej skvelej intelektuálnej práci dostala až do Číny, kde sa vašou, vašou diplomovkou zaoberajú aj čínske média. Áno, pán Matovič, hanbím sa vás, hanbím sa zato, že Slovensko má takéhoto premiéra.
A záver, ktorý Igor Matovič venoval Andrejovi Dankovi: Ono sa to dalo čakať, celý život Andreja Danka je sfalšovaný.
A tak teda sa pýtam, pán premiér Matovič, ak sa to dalo čakať, je aj celý život Igora Matoviča sfalšovaný? Odpovedzte si sám ale z činov, ktoré sú, ako ste sa postavil k tomuto problému, za vami, musím konštatovať, že pravdepodobne áno.
Dámy a páni, ešte sa budem venovať niekoľkým oblastiam a zaznelo tu, že Igor Matovič pri predstavovaní svojej kandidátke, z kandidátky v januári dvetisíc..., teda v decembri 2019 povedal, že: „Štandardne sa nám podarí Slovensko prekvapiť s tým, aký výkvet sme vyskladali na kandidátku.“ Nehovorím to preto, aby som sa z niekoho z vás, že sa chcem niekoho z vás dotknúť, nemyslím to vôbec prioratívne, ale hovorím to pre druhú časť tejto vety, ktorá hovorí: „Ale stoja tu najmä preto, aby som zdôraznil, že túto politiku robíme inak.“
Dámy a páni, ak ste hovorili svojim voličom, že ste niečo iné a že idete robiť inú politiku a že ste hodní toho, aby vám dali dôveru do, do vašich rúk, aby ste za nich hlasovali, prosím, preukážte to aj dnes. To nie je len o predstavovaní kandidátky pri voľbách, je to aj o tom, aké ďalšie činy budete vykonávať.
A teraz poďme k tomu, ako pôsobí vláda Igora Matoviča počas celého volebného obdobia. Aký bol jeden z hlavných sľubov? Odpolitizovanie verejnej správy.
Dámy a páni, v tejto chvíli citát pána predsedu poslaneckého klubu OĽANO, pána Šipoša: „V každom kraji vznikla výberová komisia zložená najmä z poslancov, ale aj sympatizantov OĽANO. Každý z poslancov môže zo svojho regióna navrhnúť ľudí, o ktorých si myslí, že by boli vhodní ako šéfovia okresného úradu.“
Pán minister Budaj tu povedal v reakcii na jedno z mojich predchádzajúcich vystúpení, že politickí nominanti zaprasili Slovensko v predchádzajúcich obdobiach, ale po týchto slovách, ktoré povedal predseda vášho poslaneckého klubu, nemôžem konštatovať nič iné, že politickí nominanti strany OĽANO zaprasili Slovensko aj po voľbách v roku 2020. A toto je vážny prehrešok, ktorý je v absolútnom rozpore s vašimi predvolebnými sľubmi. Poďme si povedať o ďalšom sľube, ktorý ste dali. Strana chce investovať do rozpadnutých budov a nahradiť politické nominácie v nemocniciach odborníkmi. Poďme sa pozrieť. Kto sú riaditelia nemocníc, ktorých ste nominovali do funkcií výkonných, výkonných pracovníkov? Lesník? Správca cirkevného majetek..., majetku? Výrobca okien a parapiet, ktorí sú, ktorý je ešte okrem tomu, toho stíhaný, že neodviedol dane a poistné? Ak by som dal to do súvisu s tou vetou, ktorú som povedal predtým, že strana chce investovať do rozpadnutých budov, tak musím povedať, že pri značne pritiahnutej interpretácii za vlasy tomuto tvrdeniu zodpovedá iba výrobca okien a parapiet, ktorý môže vymeniť tie okná a parapety. Nejedná sa v prípade vašich politických nominácií o žiadnych odborníkov, jedná sa tu o politické trafiky, ktoré dávate neskryte a úplne bez akýchkoľvek škrupúľ, a vyhlasujete to za niečo iné.
Ak dovolíte, pozrel som sa dozadu, aby som videl, že či tu sedí medzi nami pán Juraj Šeliga. Juraj Šeliga je človek, ktorý organizáciou demonštrácií za Slušné Slovensko tvrdil, že ide obhajovať princípy v politike. Vo svojom statuse, kde hodnotí prvých sto dní vlády Igora Matoviča, hovorí, že postavili sme sa za princípy a hodnoty v politike.
Pán Šeliga, ako ste sa postavili za princípy a hodnoty v politike? Ja vám pripomeniem vaše ďalšie dva statusy.
„V roku 2018 sme stáli na námestiach kvôli túžbe po slušnosti. Je neslušné kopírovať cudzie texty bez citovania. Je ešte neslušnejšie sa po odhalení tváriť, že to tak nie je. A úplne najmenej slušné je žiadať od svojho predchodcu odstúpenie a na seba mať v tej istej situácii úplne iné nároky, lebo skutok sa stal. Zlým signálom všetkým poctivým univerzitám, vysokým školám, učiteľom aj študentom a žiakom je toto konanie. Chceli sme nastaviť novú vyššiu politickú kultúru. Toto je strašná hanba, hovorí Juraj Šeliga.“ Toto je tá politická kultúra, ktorú sme chceli nastaviť? Takto vyzerá prebratie zodpovednosti? Tak to sme teda ďaleko nedošli.
Pán Šeliga a všetci slušní poslanci, ktorí sedíte v tejto sále za vládnu koalíciu, po slovách vašich predstaviteľov, ktoré som vám tu citoval, vám nezostáva nič iné, iba zahlasovať za odvolanie Igora Matoviča, ak sa chcete ráno pozrieť do zrkadla a nemať z toho zlý pocit.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2020 2:23 - 2:24 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, musím povedať, že aj keď Progresívne Slovensko nepatrí moc medzi mojich favoritov, úplne sa stotožňujem s obsahom tohto listu, a tak ako oslovil vás, oslovil aj mňa.
A ak by som ja zase lovil v nejakých statusoch facebookových alebo facebookových vodách, tak by som narazil v jednej politickej strane, ktorá je súčasťou vládnej koalície, na hodnotenie prvých 100 dní vlády, kde predstaviteľ tejto strany hovorí: „Rozprávali sme sa s našimi priateľmi z Progresívneho Slovenska spolu o budúcich príležitostiach.“
Myslím si, že existuje v tejto chvíli príležitosť vysporiadať sa s Igorom Matovičom, a budem rád, keď preukážu svoju principiálnosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2020 22:36 - 22:38 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, som veľmi rád, že si upozornil na jednotný informačný systém v zdravotníctve za 500 mil. eur. Kolegovia z OĽANO sú tu všetci bývalí aktivisti, ktorí sa pozerali na prsty vláde alebo vládam Roberta Fica a všetkým predchádzajúcim vládam, no ak eHealth stál 50 mil. a toto má stáť 500 mil., ja verím, že budú rovnako dôslední a pozrú sa, kam tie peniaze potečú. Lebo nemôže to naďalej fungovať tak, že naši majú našu dôveru, teda môžu všetko. No nemôžu.
Dámy a páni, pozrite sa na prsty svojim, lebo my sa im budeme pozerať takisto.
Pán kolega, rovnako naivné - a súhlasím s tebou - sú všetky tvrdenia, že zmeníme štruktúru ekonomiky. Ako, keď je takmer celá v zahraničných rukách? Zmeníme obsah vzdelávania. A ja sa chcem spýtať, akým spôsobom zmeníte obsah vzdelávania, keď sa neviete vysporiadať ani s niekoľkými plagiátormi z vašich radov? Proste to je nemožné! Veď vy o vzdelávaní neviete v zásade absolútne nič.
A potom je tu otázka Bruselu, o ktorom si hovoril, a to je otázka pozície, s ktorou odchádzal premiér Matovič, to je 15-percentné spolufinancovanie zo strany Slovenskej republiky, vrátil sa s rovnakým 15-percentným spolufinancovaním - a vyhral. Skvelé! Ja si myslím, že splnil sa mu sen, proste je víťaz.
Ale tu treba pridať, že nielen toto je jediný sen, ktorý sa mu splnil, on v tom Bruseli sedel aj na motorke. A treba povedať, že ozajstnej policajtskej. Ako myslím si, že je splnený detský sen. (Smiech v sále a potlesk.) Má fotku z bruselskými policajtami, ako skvelé uniformy, možno sú krajšie ako slovenské, jak ja verím, že mu ju pán minister vnútra, ktorý je z rovnakej strany, zaplatí, aby aj naši mali krajšie.
Keďže sa mu splnili detské sny, nech sa páči, môže odstúpiť.
Skryt prepis