Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.4.2020 o 18:01 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.4.2020 18:01 - 18:03 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega Pellegrini, ja absolútne musím s vami súhlasiť, že toto programové vyhlásenie vlády absolútne nepopisuje reálnu situáciu. Sú to vzdušné zámky, nerealizovateľné vízie, nereaguje na potreby Slovenska, je extrémne nevyvážené, neprináša konkrétne opatrenia vo väčšine kapitol, ale svoj, ale žije svoj nereálny, virtuálny život, ktorý, ktorý si snaží súčasná vládna koalícia nakresliť. Mnohé plány, opatrenia sa dotýkajú, tak ako ste správne povedali, horizontu obdobia roku 2030, čo je ďaleko za obdobím vládnutia tejto, tejto vlády, ale neriešia potreby, ktoré sú v najbližšom volebnom období, nepopisujú, nepopisujú problémy, ako ich riešiť, nepopisujú ciele, nepopisujú prostriedky a nepopisujú nástroje, ktorými sa dostať ku splneniu týchto cieľov. Absolútne s vami súhlasím, že to je čisté maľovanie fasád, budovanie Potemkinových dedín. Vláda nemá žiaden plán ako po koronakríze. Nemá, opakujem, nemá žiaden plán ako po koronakríze. Ale aký je dôvod, pán Pellegrini? Vy ste ho nenechali Matovičovi na stole. To je ten základný dôvod, prečo ho súčasná vláda nemá.
A posledná vec, boj s antibyrokra..., teda antibyrokracia, boj s byrokraciou. Vznik komisií, úradov, ministerstiev a ďalšie veci. Ešte za dávnych dôb, a to je bez ohľadu na to, aká vládna garnitúra vládla, platil vtip: Keď nevieš, čo máš s problémom urobiť, zriaď komisiu. Toto je programové vyhlásenie tejto vlády.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 19:21 - 19:22 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Pán kolega, ja by som s vami súhlasil, že sa vychádza v ústrety, pokiaľ by ste nepovýšili transparentnosť nad rozumnosť. Pokiaľ v odseku alebo v 4. bode pozmeňujúceho návrhu zakážete nakladať s majetkom, koncesné zmluvy, priamy predaj majetku, prevod majetku, obchodná verejná súťaž, investičný úver a tak ďalej a tak ďalej, toto boli hlavné problémy, kvôli ktorým bolo treba buď urobiť verejné zasadnutie prostredníctvom videokonferencie, alebo bolo treba urobiť per rollam tak, aby bolo jasné, či nakladanie s týmito problémovými vecami je transparentné, alebo nie je transparentné.
Vo chvíli, keď to vyhodíte a znemožníte rokovať o týchto bodoch, tak takto komplikovaný, aj keď kompromisný návrh pozmeňujúci je v zásade proti veci a proti logike, a myslím si, že nemá žiadne opodstatnenie. Takže ja sa, nestotožňujem sa vaším tvrdením, že, že toto riešenie je lepšie riešenie a že lepšie riešenie od tohto sa nedalo prijať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 19:01 - 19:03 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán kolega. Stotožňujem sa s tými argumentami, ktoré ste povedali. Ja by som to možno doplnil ešte o to vzhľadom na to, že svojím pozmeňujúcim návrhom disponuje predkladateľ, predkladateľka, v tomto prípade aj spravodajkyňa. Ja by som sa prihováral za to, aby prvý bod pozmeňujúceho návrhu bol vypustený. Vzhľadom na to, že aby bolo umožnené aj nerokovať v období troch mesiac..., teda každé tri mesiace. Myslím si, že je to ďalšia možnosť, ktorá obce, ktoré nemajú nič nutné, tak aby sme ich zaťažovali videokonferenciou alebo per rollam-om so všetkými týmito náležitosťami, je absolútne neadekvátne. Ak by sme podľa vášho vystúpenia nechali možnosť jednu, druhú alebo tretiu, nič nepokazíme a je to len na prospech veci. Takže ak je to, ak je to možno, ak by sa pani predkladateľka s tým stotožnila, by som ju poprosil, že by vyňala tento bod na osobitné hlasovanie, aby bol neschválený.
A pokiaľ ide o všetky vaše pripomienky, ktoré hovoria o tom, že sme to dosť silne skomplikovali. Ja rozumiem zámeru predkladateľov, ktorí sa snažia procesne to upraviť, ale myslím si, že žiaden zákon nemá obsahovať všetky veci, ktoré sa nám z dnešného pohľadu zdajú, že sú relevantné, lebo život je omnoho viac farbistý, a s istotou sa vám nepodarí vysporiadať so všetkými situáciami, ktoré v živote môžu nastať.
Ale je to lepšie ako nič a aj v tejto forme tento návrh zákona podporím, len poprosím, keby sa dal vypustiť ten bod prvý pozmeňujúceho návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 16:51 - 16:52 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán minister, budem veľmi kritický.
Chcem sa vás spýtať, načo bolo toto vaše vystúpenie teraz dobré. Oceňujem, keď vystúpite vecne v iných prípadoch v rozprave a keď sa tohto budete držať. Ale hovorím vecne, keď budete pomenovávať v druhom čítaní veci, ktoré, s ktorými súhlasíte alebo nesúhlasíte v rámci pozmeňujúcich návrhov, a akým spôsobom to vidíte. Historický exkurz a váš výklad histórie, prepáčte, ma vôbec nezaujíma a predpokladám, že nikoho v tejto sále. Takže toto, toto vaše vystúpenie si, prosím vás, nabudúce nechajte na tlačovku a nezdržujte nás v týchto dobách v tejto miestnosti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 10:50 - 10:50 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, ja vítam pripomienky, ktoré ste vzniesli k tomuto vládnemu návrhu zákona, ktorý je v skrátenom legislatívnom konaní, predovšetkým v oblasti EIA, lebo myslím si, že tieto veci je potrebné posudzovať veľmi komplexne a treba vidieť nielen okrem životného prostredia, ale aj následné hospodárske škody, ktoré posúvaním rôznych termínov môžu nastať.
Ale zase na druhej strane musím povedať, že vítam opatrenia, ktoré sú uvedené v čl. 2 a v čl. 5, a dokonca by som bol za to, aby sa tieto opatrenia rozšírili, a dávam do pozornosti pána ministra, aby vôbec prehodnotil veci, ktoré sa, ktoré sa v týchto dvoch článkoch uvádzajú, lebo, myslím si, že sú vhodné na zrušenie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 19:14 - 19:16 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, pán poslanec Fico, ja musím s vami súhlasiť.
Pred pár dňami, alebo včera to bolo, tu vystúpil pán predseda vlády Matovič, ktorý došiel a povedal, že prestaňme politikárčiť a poďme riešiť problémy tejto krajiny. Dnes vystúpi poslanec jeho, jeho strany, ktorý to všetko otočí úplne, úplne na hlavu.
Chcem pripomenúť všetkým, že demokracia, a vy sa vyhlasujete za demokratickú predtým opozíciu a dnes za demokratickú vládnu koalíciu, demokracia je schopnosť správať sa podľa pravidiel, ktoré sú dohodnuté. Pravidlá voľby členov výborov a voľby predsedov výborov boli dohodnuté na poslaneckom grémiu, a vy sa podľa nich dnes nesprávate, takže z tohto pohľadu asi je problematické, aby ste sa vôbec vyhlasovali za predstaviteľov demokratickej koalície.
Ak tu bolo povedané, a vy ste povedali, že si vážite všetky obete 2. svetovej vojny, ja sa s týmto plne stotožňujem a chcem potvrdiť, že bol to aj poslanec Fico s ďalšími ľavicovými predstaviteľmi, ktorí v 90. rokoch chodili za svoje peniaze ošetrovať a rekonštruovať pamätníky obetiam 2. svetovej vojny. Bol to práve poslanec Fico, ktorý navrhol v tejto, v tejto poslaneckej snemovni Pamätný deň obetiam holokaustu.
Takže ak hovoríte a obviňujete nás a členov našej strany z toho, že nemajú právo byť na čele nejakého výboru, tak si myslím, že robíte zásadnú chybu, a stotožňujem sa s pánom poslancom Ficom, jednoducho, pravidlá sú na to, aby sa dodržiavali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 15:17 - 15:17 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Prvá poznámka, pán kolega. Vcelku ma baví, že ste opozíciou vo vnútri vládnej koalície, ale to už je váš problém, ale uvítali by sme ako opozícia, keby ste si vnútorné problémy riešili inak ako v pléne Národnej rady.
Druhá poznámka. Neviem, o čom ste v zásade hovorili vo svojom vystúpení, lebo mám pred sebou oficiálny materiál Spoločná správa výboru o prerokovaní pozmeňujúcich návrhov. Hovorili ste o bode 2 a 3, kde je odporúčanie gestorského výboru schváliť pri obidvoch bodoch. To znamená, vypustiť uvedené ustanovenia, za ktoré ste aj vy vystupovali 20 minút.
Takže keby ste mi skúsili vysvetliť, o čom bolo vaše vstúpenie, keď spoločná správa je v duchu toho, čo ste vy hovorili.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2020 17:27 - 17:27 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Dostál, iba jedna otázka. Skutočne si myslíte, že je potrebné v návrhu zákona, ktorý je v skrátenom legislatívnom konaní, prioritne riešiť problémy asignácie dane a ich použitia? Ja osobne si myslím, že toto je 99. problém Slovenska, ktorý je potrebné riešiť a vôbec by som to nepichal do skráteného legislatívneho konania, lebo máme rad ďaleko väčších problémov, ktoré potrebujeme vyriešiť a nemíňajte, prosím, náš čas na takéto veci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2020 17:05 - 17:07 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Kamenický, stotožňujem sa s tým, čo ste povedali a myslím si, že je tu rad vecí, ktoré sa dajú podporiť. Na druhej strane ako chcel by som doplniť to, čo ste vy otvorili, a to je otázka vecí, ktoré boli zverejnené na stránke ministerstva 31. 3. o 13.03 hod., kde sa predstavoval ex korona a súhlasím s tým, že v tomto návrhu zákona vypadli veci, ako je vyššie zadlžovanie samospráv oproti tomu, čo bolo zverejnené. S tým, s tým nemáme problémy. Mali by sme problémy s vyšším zadlžovaním samospráv, ale aj v úvodnom slove pána ministra zaznelo, že výpadok dane z príjmov fyzických osôb ministerstvo predpokladá a že s týmto sa majú samosprávy vysporiadať kapitálovými výdavkami, ktoré môžu presunúť na bežné výdavky. Môžu na tieto veci použiť rezervný fond, ktorý je primárne určený na kapitálové výdavky a môžu na tieto účely čerpať úvery, z ktorých budú hradiť aj prevádzkové náklady obcí a miest v súvislosti so zvýšenými nákladmi v prípade korona vírusu. Tu ja si myslím, že je potrebné sa pri tomto pozastaviť a povedať, aké sú predstavy ministerstva smerom do budúcnosti, lebo toto môže mať fatálny dopad na hospodárenie všetkých samospráv, hlavne pri rozsahu originálnych kompetencií, ktoré dnes majú. Ja by som to v tejto chvíli možno povedal, že dobre. Na určité prechodné obdobie sme schopní podporiť tento návrh, ale očakávame od ministerstva financií, že príde s návrhmi, ktoré budú sanovať všetky problémy komplexne v celej šírke, lebo tie problémy reálne môžu, tie problémy reálne môžu nastať. Takže poprosím, ak sa dá, pán minister, že by ste v záverečnom slove na toto, na toto reagovali, lebo ten problém bude na stole.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 14:03 - 14:05 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Pani ministerka, ja súhlasím s vami, že tým, že ste vypustili písm. c) v tom ods. 1, ste urobili ten kardinálny krok, kvôli ktorému bol návrh zákona absolútne neprijateľný. O tých ďalších opatreniach, ktoré, s ktorými máme problémy, povie pán kolega Susko. Takže nebudem sa dotýkať, ale pre korektnosť potrebujem toto uviesť.
Ale na druhej strane vaša otázka, že čo sme riešili v tomto celom období? No riešili sme to, že sme zatvorili školy, obmedzili prevádzku, obmedzili pohyb osôb a teda zásadným spôsobom sme znížili šírenie vírusu v Slovenskej republike. Jako vy si myslíte, že prvým krokom, ktorý mal byť urobený, malo byť nejaká aplikácia, ktorá je píár akciou vašou? Veď nebláznite! Vy dávate v skrátenom legislatívnom návrhu návrh zákona, ktorý hovorí o tom, akým spôsobom má byť naplnená aplikácia. Ja som vám povedal v predchádzajúcom vstupe. Nemáte vyriešené databázy, nemáte vyriešenú kontrolu osôb, nemáte vyriešenú, vyriešené databázy osôb, ktoré sú potenciálnymi nosičmi, nemáte urobenú žiadnu kontrolu osôb, ktoré sú v domácej karanténe. Idete to riešiť, idete to riešiť iba čisto jednou aplikáciou, o ktorej vám všetci povedali, ak si ja nechám mobil doma, ak si kúpim anonymnú kartu, tak jednoducho ma neodsledujete. Ako idete stále na dobrovoľnej báze a toto v tomto stave už nie je možné.
Čiže opakujem, tento váš návrh zákona je píár akciou pre vývoj jednej aplikácie, ktorou sa chcete prikryť, lebo neviete, čo máte ďalej robiť. (Potlesk.)
Skryt prepis