Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

29.4.2020 o 18:20 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 29.4.2020 18:20 - 18:21 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, veľmi krátko. Sme v prvom čítaní, ja som nechcel porušovať rokovací poriadok a nechcel som o tom hovoriť pri skrátenom legislatívnom konaní.
Aby ste mali predstavu, o čom hovorím. V bode 2 tohto návrhu sa hovorí, že sa dopĺňa zákon: "Zasadnutia Súdnej rady môžu prebiehať aj s využitím technického prostriedku na prenos obrazu a zvuku". Bodka, to je všetko.
Ja apelujem na pani ministerku, aby sme v druhom čítaní, teda aby pani ministerka možno s príslušnými poslancami v druhom čítaní zvážila, či sa táto právna úprava viac detailne nerozoberie a nedoupravuje tak, ako sme to spravili pri hlasovaniach samosprávnych, územných samospráv. Pretože treba si uvedomiť, že Súdna rada rozhoduje naozaj vo vážnych otázkach, ktoré môžu mať konštitutívny charakter, ktoré môžu sa týkať personálnych otázok jednotlivých sudcov a podobne, a nechávať to celé na úpravu rokovacieho poriadku samotnej Súdnej rady, si myslím, že nie je správne a tie základné princípy a mantinely, najmä ak sa napríklad preruší spojenie pri hlasovaní alebo ďalšie veci, ktoré naozaj môžu, môžu vyplynúť z takéhoto prenosu povedzme videokonferencie alebo podobne, by mali byť upravené, by mali byť upravené zákonom. Samozrejme, s tým ďalej, čo som povedal v skrátenom legislatívnom konaní, to platí naďalej.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 17:58 - 17:59 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pánom poslancom za faktické pripomienky. Ja vystupujem a vystupoval som k navrhovanému zneniu. Ja som to aj povedal v pléne, ak ste ma dobre počúvali, na výbore tiež, že ja principiálne nie som proti zavedeniu takéhoto inštitútu, ale myslím si, že v takom znení, ako je predložený návrh zákona, to nespĺňa náležitosti na skrátené legislatívne konanie, ktoré je odôvodňované pandémiou COVID-19, a teda tie opatrenia by mali smerovať k tomu, aby v tomto čase sa zabezpečili tie náležitosti a tie skutočnosti, ktoré sú tu zdôvodňované. A keďže táto právna úprava je všeobecná do budúcnosti, tak preto si myslím, že to nespĺňa náležitosti. A o tom, že či to bude alebo nebude upravené v druhom čítaní, to, to uvidíme a to nechcem teraz hodnotiť.
A pokiaľ ide o funkčnosť Súdnej rady, tak podľa mojich informácií v súčasnosti Súdna rada je uznášaniaschopná a je plne funkčná, takže ja nevidím dôvod na to, aby sme to v skrátenom legislatívnom konaní takto do budúcnosti všeobecne teraz upravovali bez toho, aby to bolo ohraničené práve tým časom, časom pandémie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.4.2020 17:49 - 17:53 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážení, vážené kolegyne, kolegovia, rokujeme o skrátenom legislatívnom konaní k tomuto návrhu zmeny zákona, pričom skrátené legislatívne konanie je upravené v § 89 zákona o rokovacom poriadku, upravuje taxatívne dôvody, kedy je ho možné použiť. A to keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody. A nemyslí sa tým práva konkrétneho jednotlivca, ale ak môžu byť ohrozené základné práva a slobody všeobecne.
Dôvodová správa k tomuto skrátenému legislatívnemu konaniu hovorí, že cieľom tohto zákona je umožniť Súdnej rade vykonávať zasadnutie aj s využitím technického prostriedku na prenos obrazu a zvuku a zároveň zaviesť mechanizmus, ktorý zabezpečí riadne fungovanie Súdnej rade v čase, kedy nie je obsadená funkcia jej predsedu a podpredsedu. Nevyriešenie týchto dvoch otázok okamžitým zásahom legislatívneho charakteru spôsobuje a bude spôsobovať v čase pandémie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 nefunkčnosť Súdnej rady a má to negatívny vplyv na fungovanie súdneho systému.
Ďalej hovorí, že nedostatočne fungujúci súdny systém negatívnym spôsobom ovplyvňuje výkon na ochranu základných práv a slobôd, a to práva na prístup k spravodlivosti. Rovnako negatívne bude neriešenie nastolených otázok ovplyvňovať aj právo na prístup k verejnej funkcii tých členov Súdnej rady, ktorí sa nemôžu v čase pandémie riadne zúčastňovať zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky, čiže v čase pandémie.
Čiže povedzme si ale otvorene, čo hlavne tento, posledná veta v dôvodovej správe v praxi znamená a to aj v súvislosti s účinnosťou tohto zákona, ktorý sa navrhuje dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov. Nezakrývajme si oči a neprelepujme koronapandémiou hlavný cieľ tejto novely, a to je, aby mohol pán doktor Mazák, novozvolený člen Súdnej rady, hlasovať 11. mája o novom predsedovi Najvyššieho súdu, pretože sa nachádza v zahraničí a ak by mal prísť naspäť na Slovensko, tak by musel ísť do karantény. Inak ide o novozvoleného člena Súdnej rady parlamentom v rozpore s filozofiou programového vyhlásenia vlády, ktoré súčasne v týchto dňoch schvaľujeme, kde sa píše, že parlament má voliť nesudcov, pričom nešpecifikuje, či aktívnych, alebo bývalých, a pán doktor Mazák je bývalým sudcom.
Principiálne ale musím povedať, že my nie sme proti takejto právnej úprave vo všeobecnosti, veď schválili sme obdobný princíp aj pri územných samosprávach, avšak ak to má byť v súvislosti s pandémiou, tak takáto právna úprava musí byť ohraničená časom, a to časom trvania pandémie a nie – tak ako je to navrhované – natrvalo.
Ak by to malo byť, zavedený tento princíp natrvalo, tak s tým takisto nemáme problém, ale potom nech to je v riadnom legislatívnom procese, tak aby sa k tomu mali možnosť vyjadriť aj odborná verejnosť v rámci medzirezortného pripomienkového konania.
Okrem toho teda treba ešte aj v texte, ale to sa vyjadrím v prvom čítaní, doriešiť aj procesné a ďalšie podmienky takéhoto rokovania, pretože tie vôbec nie sú ustanovené, a preto si myslíme, ale najmä preto, že to nie je ohraničené dobou pandémie, takýto návrh, ktorý tu máme v skrátenom legislatívnom konaní, tak sa domnievam, že tento návrh nespĺňa náležitosti na skrátené legislatívne konanie.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 16:52 - 16:54 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Pán Dostál, vy keď ste pod tlakom faktov a stále vás odhalím, ako sa chameleón, ako chameleón sa meníte podľa toho, či ste vo vláde, alebo v opozícii, tak hovoríte o demagógii. Vaše vyjadrenie zo začiatku rozpravy vám dám zarámovať a vám ho osobne donesiem.
Pán Krúpa, vy tiež hovoríte o prekrúcaní faktov, o demagógii, len ste nespomenul ani jeden fakt, ktorý bol prekrútený. Hovorili ste, že dve minúty vám nestačia, ja si myslím, že dve minúty je na vás až, až príliš veľa.
Pán Stančík, Fico nie je premiér, váš premiér tu má byť, je to vaše programové vyhlásenie vlády.
Pán Šudík, len som povedal, že mi tam chýba garancia sociálnych opatrení, teda ďalšia pravda.
Pán Kašper, pán Doležal povedal najprv, že ide rušiť vlaky zadarmo pre dôchodcov a potom si to rozmyslel, keď mu určite pán Kollár zavolal, takže buďme korektní.
Pán Linhart, teší ma, neviem, kde ste videli nejakú osobnú invektívu z mojej strany k pánovi premiérovi. Akože to, že som mu povedal, že by mal ísť na detektor lži aj s príkladom, to je osobné? Nebuďte smiešny! Chcem vám pripomenúť, že mňa váš pán premiér celé minulé volebné obdobie prirovnával k nacistickému zločincovi, keď už sme pri osobných invektívach, takže dúfam, že zavedieme inú kultúru.
Pani Pleštinská, raz je to pravda, proste nebolo to prerokované s tripartitou, to je proste fakt a to, že to budete robiť následne, ja to oceňujem, ale opäť ďalší fakt a pravda.
Pán Žiak, ja neviem, čo som, ahá, ahá, vy ste hovorili, že teda veľký odborník na tom Hlavnom banskom úrade, výrobca čalúneného nábytku, fakt, skvele, tlieskam mu, úplne výborne. Nášho ste hneď označili bez toho, aby ste rešpektovali nejakú prezumpciu neviny, vy rovno všetkých nabrýzgate, ale hovoríte, že my brýzgame; vy brýzgate bez akýchkoľvek dôkazov, tak máme tam odborníka čalúneného nábytku.
Pán Šefčík, k vám radšej sa ani nevyjadrujem, lebo vy ste vybrali nejakú vetu, ktorú som ja nepovedal, tak si to... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 16:37 - 16:39 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja myslím, že ako boli tuná pomenované isté veci, na ktoré ani predrečník nedal nejaké zvláštne odpovede, jednoducho otázky, ktoré sa týkajú súčasnej koalície. A tých otázok bude stále viac a viac, ako ten politický život bude bežať. Vy si nemyslite, že takto skončíte ako nepopísaný papier. Už o malú chvíľu budete popísaní – a až-až. A budeme sa na to, pochopiteľne, pýtať, presne tak, ako nám to vyplýva z našeho mandátu, tak sa na to ani nehnevajte.
A ja čo by som chcel v tejto chvíli zdôrazniť, je to, že pán poslanec Tomáš tiež hovoril o tom, že mu chýbajú vystúpenia ministrov preto, lebo programové vyhlásenie vlády, tak ako ho máme pred sebou, je naozaj bianko šek. A ja som si dokonca ani neni istý, či ste ho všetci čítali, vážení koaliční poslanci, preto lebo reagujete niekedy skutočne tak, ako keby ste ho nečítali. A my sme si ho teda prečítali pozorne. Možno pozornejšie, ako keď sme predkladali to naše programové vyhlásenie vlády.
Pýtam sa, prečo ministri, o čo by možno viacej vystúpili ministri, o to by sme možno menej vystupovali my, lebo to je naozaj bianko šek, hovorím to, ja neviem, desiaty raz. Ja by som veľmi chcel rád vedieť, ako v oblasti kultúry alebo v oblasti školstva, to je jedno, sa bude napĺňať programové vyhlásenie konkrétnymi návrhmi zákonov, tak ako to myslia tematicky jednotliví ministri, ktorí tie návrhy zákonov budú predkladať. Tuná nič takého neexistuje. Tu je napísaných niekoľko strán, ktoré sa dajú vykladať tak či onak, preto vznikajú tieto otázky, preto tu už tak dlho sedíme, jednoducho na to nedostávame odpoveď. Keby vystúpili konkrétni ministri a zdôvodňovali by konkrétne kapitoly, určite by to takto nebolo a my by sme si hlavne ušetrili čas a možno aj vaše nervy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.4.2020 16:25 - 16:35 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení členovia vlády, kolegovia a kolegyne, bez mučenia sa priznám, že programové vyhlásenie vlády nepodporím, ale to vás asi nikoho neprekvapuje, zvlášť, keď mnohí z vás, napríklad pán Dostál, už na začiatku povedali, že vás náš názor ani veľmi nezaujíma, pretože programové vyhlásenie vlády sa vraj predkladá len vládnej koalícii, nie aj opozícii. Tak len chcem pripomenúť, že programové vyhlásenie vlády sa predkladá celému parlamentu a o dôveru vláda žiada celý parlament.
Po druhé, naozaj som veľmi sklamaný z toho, aká je účasť členov vlády počas celej rozpravy k programovému vyhláseniu vlády, zvlášť z účasti pána premiéra, ktorý, ak by to bolo v opačnom garde, by vykrikoval z poslaneckých lavíc – a tí, ktorí ste tu noví, si to môžete skontrolovať –, že kde je premiér. Keď chýbal Robert Fico v sále alebo Peter Pellegrini, to bolo stále, kde je premiér? Pán Dostál ten bol asi najaktívnejší v tomto. A kde je premiér, kde sú členovia vlády, pán Dostál, teraz? Teraz to neprekáža? Teraz to nevadí? Že za celú tú dobu proste nedokázali prísť k základnému dokumentu, ktorým sa chcú riadiť celé štyri roky?
No a tretia vec ešte k samotnej procedúre. Je pre mňa nepredstaviteľné, že tak dôležitý dokument nebol prerokovaný so sociálnymi partnermi, čo aj vyjadrili v otvorenom liste vláde, nemali možnosť ho pripomienkovať ani odborári, ani zamestnávatelia, ani ZMOS. Toto sa nikdy nedialo v minulosti. A keby sme niečo urobili také my, tak rovno kričíte, že je to arogancia moci. Toto nie je arogancia moci? Vy môžete? Vy ste tí slušní a vy môžete toto robiť? Nepáči sa mi to.
K samotnému dokumentu. Už to tu bolo niekoľkokrát spomínané a poviem to aj ja, je pre mňa nepochopiteľné, že základný dokument vlády, vládny program nereaguje na najväčšiu výzvu v histórii novodobého Slovenska. Nereaguje na situáciu, s ktorou sa naše generácie, priatelia, nestretli. Sami priznávate, že len jedno percento z tohto dokumentu sa venuje koronakríze. Prečo? Prečo ľudia nemôžu vedieť od vlády, ako to bude, aké sú východiská, čo sa týka ich zdravia a čo sa týka ekonomiky? No, myslím si, že preto, že nemáte plán. Že vláda jednoducho nemá plán.
Ja teraz nechcem prvoplánovo kritizovať, pretože uznávam, že chcete, že vláda chce. Však ktorý normálny člen vlády by nechcel pomôcť, ale skôr to vyzerá, že neviete, vážená vláda, že neviete pomôcť. Nemôžte ani oponovať to, že by opozícia nepodávala pomocnú ruku, pretože pri drvivej väčšine zákonov sme hlasovali jednomyseľne s vami. Ale opakujem, to, že sa dokument prakticky vôbec nevenuje najzákladnejšej téme súčasných dní, je veľmi nezodpovedné a svedčí to o buď kvalite, alebo zodpovednosti vládneho kabinetu. Potom sa nám stávajú také veci, že prvá pomoc pre podnikateľov, ľudí a živnostníkov prichádza po štyroch týždňoch a čo čítame? Z tej sľubovanej jednej miliardy sa zatiaľ minulo sedem miliónov. No úžasné! Keby tak zdravotníci podávali prvú pomoc chorým ľuďom, tak už dávno vykrvácajú. To isté by sme sa mohli baviť o DSS-kách, kde už zomierajú ľudia, ale nechcem do toho ísť, preto ešte raz chcem povedať, držím palce vláde, držím palce, len mali ste mať plán, mali ste ho mať v programovom vyhlásení vlády a mali ste už konečne sa rozhýbať a niečo robiť. Budeme podávať ruku tam, opakujem, kde len treba.
Oblasť zdravotníctva, aby som konfrontoval tento dokument s predvolebnými sľubmi, bola jednou z priorít súčasných vládnych strán, najmä hnutia OĽANO. Všetci si pamätáme, ako bola táto téma využívaná alebo skôr zneužívaná v predvolebnom boji. Všetci si pamätáme tie sviečky za odvrátiteľné úmrtia. Pýtam sa teraz, že či sa nedali odvrátiť úmrtia v DSS, v domovoch sociálnych služieb; ale dobre, nebudem taký ako váš premiér, nebudem. A tou najlepšou vizitkou pre oblasť zdravotníctva v tomto vašom programe je, že predsedníčka zdravotníckeho výboru ho nepodporí. Nehovoriac už o odborníkoch, ktorí ho označili za príliš vágne, plné všeobecných fráz, dali mu dokonca známku tri mínus. Nehovorím to ja ako opozičný politik, to hovoria odborníci a opakujem, vaša koaličná predsedníčka ho nepodporí.
Venujem sa najmä sociálnej oblasti a môžem tu opäť, tretíkrát zopakovať: Prečo v základnom dokumente vlády nie je garancia sociálnych opatrení, ktoré prijali naše vlády, keď dvaja ľudia, kľúčoví v tejto vláde, pán Matovič a pán Kollár vyhlasovali, že principiálnou podmienkou ich účasti vo vláde bude zachovanie týchto opatrení? Prečo to tam nie je?
No ja viem prečo, pretože tak ako sme varovali, viaceré z týchto opatrení sa budú rušiť. Už to aj naznačujete, už aj o tom otvorene hovoríte, už sme zachytili, že chcete preskúmať, respektíve opraviť zákon o automatickom zvyšovaní minimálnej mzdy, ktorá by ľuďom dala minimálnu mzdu na budúci rok na úroveň 650 eur, to už nebude platiť, to už vidíme. Už ste zrušili vlaky zadarmo pre študentov, chceli ste zrušiť aj vlaky zadarmo pre dôchodcov, len po tom ostrom proteste si to pán Kollár na poslednú chvíľu rozmyslel, lebo vedel, že už by toho bolo veľa. Už ste prakticky povedali, že trinásty dôchodok vyplácať nebudete, lebo vraj to stojí strašné peniaze. Tak kde je tá miliarda, sa ešte raz pýtam, ktorú ste tu pred štyrmi týždňami sľubovali? Sedem miliónov sa vyplatilo zatiaľ, ale pre dôchodcov peniaze nie sú, pre dôchodcov nie.
Čiže len to zhrniem. Tým, že tá garancia tam nie je v tom programovom dokumente, je úplne evidentné, že voliči boli podvedení, minimálne z dvoch strán, zo SME RODINA a OĽANO, pretože Sulík sa tým nikdy, nejakým spôsobom nebránil sa tomu rušeniu. Ale takto to je, to je ďalšia konfrontácia s programovým vyhlásením vlády.
Takou najväčšou pýchou toho vášho opatrenia alebo tohto programového vyhlásenia je justícia, spravodlivosť, slušnosť. Viete, možno vás prekvapím a môžete si ušetriť aj niektoré faktické poznámky, ja považujem za veľmi vážne informácie týkajúce sa pani Jankovskej, pána Kičuru. Je to problém. Dokonca súhlasím, že v justícii treba urobiť veľké zmeny, treba. Pretože justičná samospráva zlyhala, bola nastavená ešte pravicovými vládami, ale to je jedno, ale zlyhala. Len potom mi vysvetlite, prečo, prečo ešte predtým, než schválite programové vyhlásenie vlády, ktoré ste si napísali, idete proti nemu. Veď to je neskutočné, vy v programovom vyhlásení vlády píšete, že zákonodarná a vládna moc, teda politici, nemajú nominovať sudcov do Súdnej rady. A už ste to dvakrát urobili. Veď to je svetový rekord, to môžte zapísať do Guinnessovej knihy rekordov. Urobiť niečo ešte predtým, než programové vyhlásenie vlády je schválené, v rozpore s ním.
A to isté pri ďalšej tej vašej pýche, transparentné riadenie štátu, vznešený názov tejto kapitoly. Namiesto "našich ľudí" odborníci do štátov! No a šéfom Hlavného banského úradu už je výrobca čalúneného nábytku, saskár. Pán Kollár prišiel, na lístočku dal všetky mená podriadených inštitúcií na ministerstve dopravy, už nehovoriac o pani Bilecovej na ministerstve vnútra. Veď vy ste iní! Ste tvrdili voličom, že vy ste iní, my sme všetci v SMER-e zločinci, my sme nejaká zločinecká organizácia, tak sme boli pomenovaní, úplne paušálne, a vy ste iní a robíte to, ešte ste ani neschválili základný dokument, úplne to isté, čo ste vyčítali nám. Tak ako to je?
No a najlepšou pikoškou; nevidím svoj čas, môžem vás poprosiť? Aha tam, dobre. A tou, takým najväčším alebo zásadným opatrením, alebo takým dôležitým v tej oblasti justície, slušnosti, transparentnosti je detektor lži. Výborne! Vláda tvrdí, že bude konať čestne, hovoriť vždy pravdu, tak potom by nemal byť problém aj pre členov vlády alebo minimálne pre premiéra ísť na detektor lži a vysvetliť niektoré veci, nie? Je to logické. No tak keď to navrhuje v prípade policajných funkcionárov, keď pani Bilecová mala ísť, tak prečo nejde pán premiér? Vieme, že sú tu nejaké, ja teraz vás nebudem ohadzovať vašimi kauzami, lebo vy ma budete ohadzovať našimi, to už je klasické klišé parlamentné. Sústreďte sa, prosím vás, ak môžete, neradím vám to vo faktických poznámkach, na to, čo som povedal, môžte, samozrejme, vyťahovať kauzy. Ale keď má pán premiér reálnu daňovú kauzu, stačí prísť na detektor lži a vysvetliť a je to vybavené. Áno alebo nie? Jazdil som 600 kilometrov na Fabii alebo nie denne? Je to jednoduché, keď to raz odporúčame iným, našim podriadeným inštitúciám, no tak by sme mali začať a ísť príkladom od seba.
To je všetko, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 16:22 - 16:24 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za všetky faktické poznámky. Ja chcem oceniť veľmi konštruktívny tón, ktorý zaznel aj v reakcii na moje faktické poznámky.
Ja som sa nesnažil byť konfrontačný takisto vo svojom vystúpení a oceňujem aj všetky vystúpenia kolegov, ktorí zazneli v oblasti školstva, lebo vnímal som ich ako vecné vystúpenia, ktoré posúvajú alebo môžu posúvať v tomto volebnom období slovenské školstvo dopredu, a budem rád, keď zotrváme v tomto tóne.
Pán kolega Gyimesi, a neviem, kto bola, pani kolegyňa Pleštinská, či kto ako reagoval na mňa, pokiaľ ide o národnostné školstvo, ako prichádza tu k určitému nepochopeniu, lebo ja neútočím na národnostné školy na Slovensku, ja som celé obdobie v predchádzajúcom období robil všetko preto, aby došlo k zachovaniu status quo slovenského národnostného školstva. Ja sám celý život žijem na národnostne zmiešanom území a nie som ani blázon, ani samovrah, proste že by som si vytváral konflikty so svojimi spolubývajúcimi na jednom území, kde máme neuveriteľne korektné vzťahy preto, lebo fungujeme na normálnom občianskom princípe a hľadáme porozumenie jeden u druhého. Ja som len poukazoval na to, že ak hovoríme o tom – a vy hovoríte tiež alebo povedali ste, že je problém, aby sa deti týmto spôsobom naučili adekvátne slovenský jazyk, teda spôsobom podľa súčasných osnov, a s tým ja súhlasím. Ja nemám nič proti tomu, že sa zavedie slovenčina ako druhý jazyk, teda, teda, že sa bude vyučovať ako cudzí jazyk, ale potrebujem v tom prípade mať garancie, že je to s cieľom zlepšenia ovládania slovenského jazyka, lebo tento jazyk je ten prvok, ktorý nás na Slovensku zjednocuje a je to, je to ten prvok kohézie, je to prvok občianskej spoločnosti, ktorý jednoznačne musíme posilniť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 16:21 - 16:22 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som chcel reagovať na tú časť vystúpenia pána poslanca Petráka, ktorú venoval vednej a technickej politike. Súhlasím s tým, že aj v takejto ťažkej dobe, ktorú teraz žijeme, v čase pandémie COVID-19, nesmieme zabúdať na to, aby sme definovali štátne priority v oblasti vedy a výskumu, pretože kríza, koronavírus pominie a my budeme musieť byť ako krajina pripravení na život ďalej. A bez toho, aby sme si definovali priority v oblasti vedy a výskumu, nadstavili si zdroje krytia, nadstavili si niektoré grantové a iné schémy, nebudeme môcť úspešne vyjsť z boja s koronavírusom, preto si myslím že tieto poznámky boli veľmi správne.
A chcem vedieť, chcem vyjadriť také presvedčenie, že akonáhle sa pán minister a ministerstvo školstva vysporiada so všetkými tými legislatívnymi a technickými náro... náležitosťami, ktoré sú spojené práve s pandémiou COVID-19, sa pustia do legislatívnych zámerov, či už novely zákonov o vysokých školách, ale aj do novelizácie zákona o štátnej podpore vedy a výskumu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 16:15 - 16:17 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Ďakujem veľmi pekne za slová, ktoré predniesol pán poslanec Petrák, len by som ho chcel ešte doplniť o jednu kapitolu, o ktorej sme vlastne tuná ešte nepočuli ani slovo, keď hovoríme o vysokom školstve, a to je špecifikum umeleckých vysokých škôl, ktoré sú na Slovensku tri, ktoré majú jeden obrovský význam, ktorý je do dnešného dňa, dovolím si tvrdiť, stále nedocenený. Hlavne teda najmladšej vysokej školy, Akadémie umení v Banskej Bystrici a jej troch fakúlt – výtvarnej, hudobnej a divadelnej. Proste akonáhle táto škola začala mať prvé výsledky, neuveriteľným spôsobom sa zmenil kultúrny život v celej oblasti Banskej Bystrice a ďalej, samozrejme. Nebudem sa o tom konkrétne vyjadrovať, lebo nie je tu na to priestor.
Chcel by som len poprosiť, aby sa pohľad na vysoké umelecké školstvo aj tuná trošku zmenil, aj vplyvom ministerstva školstva, lebo tieto školy sú často finančne podvyživené a často idú na doraz, a pritom tie výsledky či výtvarníkov, či divadelníkov, či hudobníkov sú skutočne obrovské aj v medzinárodnom kontexte. Čiže toľko na doplnenie a len prosba na pána ministra, aby aj toto zobral do úvahy a špeciálne sa venoval vysokému umeleckému školstvu preto, lebo tie kritériá jeho existencie v súčasnosti sú, povedzme si to úplne otvorene, stále nedocenené a dovolím si tvrdiť, že aj nedostatočné.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.4.2020 16:04 - 16:14 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pretože vystupujem druhýkrát, už som bol pripravený, aby som šetril čas.
Dámy a páni, chcem len niekoľko poznámok k niektorým oblastiam. Nestihol som v tom prvom vystúpení sa vyjadriť napríklad k rovnosti príležitostí, ktoré považujem za dobre spracované v tomto programovom vyhlásení vlády. Samozrejme, že by sme sa mohli pozerať na niektoré veci rozdielnym pohľadom. Ja poviem iba jednu jedinú. Nezdá sa mi, že by vláda mala zaradiť nedostatočné ovládanie vyučovacieho jazyka medzi kritériá špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Toto si fakt myslím, že je, že je nad rámec a tu, tuto o tomto by som bol schopný diskutovať, ale myslím si, že to nie je kardinálna vec, o ktorej by sme sa mali hádať.
Vyjadrím sa aj k národnostnému školstvu, kde je zásadne problém s tým, že absolútne súhlasím, podporu fungovania škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín, ale s rovnakými pravidlami. A to sa chcem spýtať pána ministra, či pravidlami aj finančnými v prípade škôl s vyučovacím jazykom slovenským, pokiaľ je slovenské obyvateľstvo na danom území v menšine. Dnes si uvedomme, že národnostné vzdelávanie má o 13 % vyšší normatív ako väčšinové slovenské školstvo a väčšina, drvivá väčšina škôl na jazykovo zmiešanom území sú málotriedky. To znamená, že využívajú aj kompenzačný príspevok v poväčšine prípadov až 50 % navyše oproti normatívu. Čiže oproti bežnej väčšej slovenskej škole majú príjmy zhruba na úrovni 1,7-násobku. Nehovorím, že tie príjmy sú neefektívne vynaložené, ale pýtam sa, čo je cieľom, čo je cieľom takto vynaložených finančných prostriedkov. Cieľom je, aby tieto deti ovládali aspoň na komunikatívnej úrovni slovenský jazyk, na základe ktorého sa dohovoria s väčšinovou populáciou a budú rozprávať štátnym jazykom v tejto krajine a vytvoria prvok, na ktorom tá spoločnosť môže byť jednotná a tento prvok je len jazyk, ktorým hovoria obidve skupiny obyvateľov.
Ja rozumiem, že je obohacujúcim prvkom kultúrny prínos národnostných menšín, ale jedným dychom musíme povedať, že medzi ten prvok, ktorý nás bude spájať, nie je len obohacovanie kultúrne, ale aj potreba ovládať slovenský jazyk. A to mi v tomto, v tejto kapitole o národnostnom školstve chýba, lebo hovorí sa, že sa posilní rozvoj didaktiky slovenského jazyka ako druhého jazyka. Ale to môže mať opäť iba jeden jediný cieľ, a to je lepšie ovládanie slovenčiny.
Vysoké školstvo. V tejto kapitole sa hovorí o tom, že vláda podporí prácu Slovenskej akreditačnej agentúry. A tu chcem povedať, a to budem nadväzovať na kolegu Habánika, ktorý túto časť už rozobral a hovoril jednoznačne o tom, že Slovenská akreditačná agentúra by mala byť nezávislá, ale ja si myslím, že tu by mal nastať ani nie politický tlak, ale spoločenský tlak na to, aby Slovenská akreditačná agentúra ešte pred tým, ako prijme a zverejní štandardy a kritériá, oboznámila spoločnosť s tým, ako chce, aby sa slovenské vysoké školstvo rozvíjalo. Toto je kľúčový prvok, ktorý keď nezvládneme a neustrážime, a to je jedno, kto, kto je pri vláde, či bývalá vládna koalícia, alebo vy, slovenské školstvo sa nepohne dopredu. Čiže preto vyzývam všetkých, tuto odhoďme akékoľvek politické bariéry a začnime vytvárať spoločenský tlak na Slovenskú akreditačnú agentúru.
Nesúhlasím s tým, že by malo dochádzať k zníženiu počtu študijných odborov a programov, z jednoduchého dôvodu. Nie preto, že, že nechcem, ale nesúhlasím s tým preto, lebo už v predchádzajúcom období sme zákonom znížili počet odborov zhruba zo 400 na 40, ktoré sú širšie koncipované, a zákonom o kvalite vysokoškolského vzdelávania a zmenou vysokoškolského zákona sme zadefinovali, že podporíme inštitucionálnu akreditáciu vysokých škôl a vysoké školy si budú samy na základe tejto inštitucionálnej akreditácie otvárať študijné programy podľa potrieb, tak aby boli schopné reagovať na podnety doby, aby boli schopné reagovať na trh práce a mohli byť veľmi operatívni, čo by slovenskému vysokému školstvu pomohlo.
V programovom vyhlásení sa hovorí, že je potrebné vyprofilovať konkurencieschopné univerzity s medzinárodnými väzbami. Áno, preto sme v uplynulom období prijali zákon o konzorciách vysokých škôl. Hovorí sa tu o odoberaní podvodne získaných titulov a ja s týmto súhlasím. Ale na druhej strane sa pýtam, nemalo by byť súčasťou programového vyhlásenia aj sankcie pre tých, ktorí umožnili podvodné získanie titulov? Ja si myslím, že jednoznačne áno, ak robíme poriadok v spoločnosti, alebo chcete robiť poriadok v spoločnosti, tak sa to nemôže dotýkať len tých, ktorí dávajú úplatok, ale aj tých, ktorí berú úplatok. A toto je jednoznačne tento prípad.
Hovorí sa tu o zvyšovaní kvality vedeckej práce ako jednom z prvkov ohodnocovania alebo prideľovania financií vysokým školám. Pán minister, ja chcem apelovať na to, o čom sme hovorili predchádzajúce štyri roky, je to iba jeden z prvkov ako predpoklad pre vykonávanie magisterského alebo doktorandského štúdia, ale v žiadnom prípade to nemôže byť jediný, jediný prvok alebo hlavný prvok, lebo už dnes je príliš veľa scientologických kritérií pre vysoké školy a vôbec sa to neodráža, vôbec sa to neodráža na kvalite vysokoškolského štúdia, vôbec sa to neodráža na uplatniteľnosti v praxi, vôbec sa to neodráža na platových pomeroch absolventov vysokých škôl. Takže aj tuto sú veci, ktoré v princípe nie sú nesprávne, ale je potrebné ich ešte rozpracovať.
Najviac by som sa kriticky chcel vyjadriť ku kapitole Veda, výskum a inovácie. Tu si myslím, že bolo potrebné urobiť len niekoľko vecí, a to prebrať závery z okrúhleho stola, ako zlepšiť vedu, výskum a vysoké školstvo na Slovensku, ktorý sa konal v predvolebnom období. Všetky politické strany, ktoré sa tohto zúčastnili, všetci predstavitelia vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, výskumných ústavov, mimovládneho sektora sa vyjadrili, že existujú tri hlavné problémy štátu. A to je nový zákon o štátnej vednej politike, ktorý v programovom vyhlásení vlády absentuje, absencie pravidelného medzinárodného auditu výsledkov výskumu, toto opäť absentuje takto jasne napísané v programovom vyhlásení vlády. A tretie, finančná podpora, ktorá je, samozrejme, predmetom vždy kritiky, ale zlé rozdeľovanie finančných prostriedkov aj vo vnútri vedeckého sektoru, ktoré je ovplyvňované aj lokálnymi, aj regionálnymi, aj ekonomickými záujmami. Stačilo napísať tieto tri hlavné politiky na strane štátu a mali by sme vednú politiku, tak ako ju vidia aj vedci.
Na strane vedcov, hovorí sa o tom, že kapacity sú predimenzované, ale na druhej strane atomizované. Je to aj, je to aj názor zamestnávateľov, ktorí jednoznačne vyhlasujú, že nie sú schopní zadávať aplikovaný výskum našim vedeckým inštitúciám alebo vysokým školám, lebo tie kapacity sú tak malé, že v reálnej dobe nie sú schopné vytvoriť relevantné výstupy. Znovu absentuje v programovom vyhlásení vlády. To, čo vedci sami o sebe povedali, je predstieranie vedeckej kvality. Predstieranie vedeckej kvality, to znamená, mnohé výskumy, výskumné práce, publikácie sú publikácie pre publikácie, preto, aby škola alebo výskumná organizácia dostala peniaze. S týmto sa takisto razantne nevysporiadavame v tomto programovom vyhlásení vlády.
A tretia vec, ktorú vedci povedali sami o sebe, že je to uplatňovanie rovnostárstva a nevytváranie zdravo konkurenčného a moti... motivujúceho prostredia. Opäť tlak na tieto veci, po ktorých sami vedci volajú, tu absentuje.
Dámy a páni, nebudem vás už ďalej zdržiavať vecami, ktoré sa týkajú školstva, vedy a výskumu, ale tieto tézy sú podľa mňa natoľko dôležité pre rozvoj spoločnosti, ktorá ma byť nielen montážnou dielňou, ale má to byť spoločnosť, ktorá bude orientovaná vysokou kvalitou a sofistikovanou prácou, že som to považoval za potrebné povedať a pripomenúť bez ohľadu na to, či je to alebo nie je v programovom vyhlásení vlády. Týmito tézami sa musíte v budúcnosti zaoberať.
Ďakujem.
Skryt prepis