Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

12.5.2020 o 14:38 hod.

MUDr. PhD., MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 12.5.2020 14:38 - 14:42 hod.

Raši Richard Zobrazit prepis
Príjemný dobrý deň prajem. Vážený pán predsedajúci, ctený pán minister, ctené dámy a vážení páni, keďže ide o návrh na skrátené legislatívne konanie, tak aj moje vystúpenie urobím v skrátenej forme. Skrátené legislatívne konania sa majú predkladať vtedy, keď hrozia štátu škody z ich neprijatia, teda keď je na ne medicínskou terminológiou tzv. vitálna indikácia. To znamená, že keď sa niečo v tomto konaní neskráti, tak následky môžu byť, mať, byť pre štát nedozierne.
Tento návrh zákona tu bol v skrátenom legislatívnom konaní predložený do Národnej rady a mali sme ho všetci, bol teda zverejnený na stránke Národnej rady už pred dvoma týždňami. Vtedy bol návrh na skrátené legislatívne konanie a samotný zákon. Za dva týždne sa neudialo nič, čo by situáciu zhoršilo tak, aby mal byť znova tento zákon predložený v skrátenom legislatívnom konaní, ba naopak, sa epidemiologická situácia na Slovensku našťastie zlepšila. Čiže keď pred dvoma týždňami mal byť predložený a nebol zaradený do rokovania, tá situácia sa ešte zlepšila, tak si myslím, že tento návrh, a teda jeho odôvodnenie skráteného legislatívneho konania kľudne môže byť prerokovaný štandardnou cestou, a to preto, aby sa vytvoril priestor na odborné konzultácie k tomuto návrhu zákona. Čiže aby sa vyjadrili odborné spoločnosti, hlavní odborníci k obsahovej stránke zákona a aby teda sa vychytali aj všetky chyby, ktoré sa väčšinou, zákony v skrátenom legislatívnom konaní prichádzajú.
Nebudem sa teda, nebudem sa teda obracať na obsah tohto zákona, to bude priestor, pokiaľ by náhodou prešiel v skrátenom legislatívnom konaní v prvom čítaní, ale tento zákon je, má dve časti. Má časti, ktoré riešia aktuálne technické problémy, napríklad prihlasovanie repatriantov do zdravotných poisťovní, alebo uzákonenie fungovania dopravnej zdravotnej služby pri vykonávaní mobilných odberov alebo koronatesty a ich úhradové mechanizmy. Čiže sú to veci, ktoré priniesla prax. Ale potom má druhú časť, kde prichádzajú systémové zmeny, tzv. zriaďovanie COVID-19 ambulancií, teda ambulancií, ktoré sú potrebné v prípade, že by nám raz pandémia a naozajstná pandémia aj s veľkým počtom chorých alebo, nedajbože, aj mŕtvych, prišla.
Čiže mám dve alternatívy, ktoré som pánovi ministrovi povedal, buď teda celý, celé skrátené legislatívne konanie neodsúhlasiť, nechať štandardné medzirezortné pripomienkové konania, aby sa naozaj odborné spoločnosti a odborníci vyjadrili k tej zdravotníckej obsahovej stránke zákona. Pokiaľ teda minister uzná, že sú časti, ktoré by, treba prijať kvôli tomu, aby sa vyriešil akútny nesúlad legislatívy s nutnosťou prijímania nejakých opatrení, ktoré súvisia s COVID-om, tak vyhoďme celú tú zdravotnícku časť, ktorá súvisí so systémovými zmenami, a nechajme iba tieto, túto formálnu legislatívnu časť, ktorú prijmeme v skrátenom legislatívnom konaní, aby sa ľudia mohli prihlasovať do poisťovní, aby dopravná zdravotná služba mohla robiť, aby sme vedeli uhrádzať rýchlotesty napríklad. A to, čo potrebuje systémové zmeny a odborný pohľad celej teda odbornej medicínskej obce, nechajme na štandardný proces, pretože naozaj podľa dát, ktoré máme, nám určite v najbližších minimálne dvoch-troch týždňoch, podľa mňa ani v nasledujúcich týždňoch nehrozí, aby sa epidemiologická situácia tak zhoršila, aby to nezvládol súčasný náš zdravotný systém.
Vieme, že máme teraz na tých akútnych, v tej akútnej fáze iba jedného pacienta na umelej pľúcnej ventilácii.
Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pán podpredseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.5.2020 14:15 - 14:16 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Pán predseda, ak dovolíte, skôr procedurálna otázka ako procedurálny návrh. Dostali sme informáciu o rokovaní grémia, na základe ktorej sme si vedomí toho, že od zajtra by malo byť hlasovanie v dvoch termínoch - ja iba kvôli poslaneckému klubu - o jedenástej a o piatej. Ako bude dnes prebiehať hlasovanie? Po každom jednom návrhu na skrátené konanie alebo tiež ideme na 17. hodinu ako jednotné hlasovanie o všetkých? Kvôli programu a ďalším povinnostiam, ktoré máme aj tu v Národnej rade. Ďakujem pekne. Možno aj krátku informáciu o grémiu, ak vás môžem požiadať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.5.2020 14:14 - 14:15 hod.

Šutaj Eštok Matúš
Ďakujem pekne za slovo. Dovolím si podať procedurálny návrh na vypustenie z rokovania schôdze Národnej rady body č. 4 a 11 uvedené pod tlačami 81 a 82, vzhľadom na porušenie legislatívnych pravidiel vlády s poukázaním na absenciu zdôvodnenia skráteného legislatívneho konania, obzvlášť pri zákone č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.5.2020 14:11 - 14:12 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, mám dva procedurálne návrhy. Ctená Národná rada, chcel by som v mene poslaneckého klubu SMER - sociálna demokracia predložiť procedurálny návrh, ktorým Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky o predloženie správy o vyhodnotení opatrení proti šíreniu vírusu COVID-19 počas ostatných veľkonočných sviatkov na budúcu schôdzu.
Ako odôvodnenie uvádzam, že v súvislosti s týmito opatreniami boli vykonávané aj rôzne dotazníky, sledovanie pohybu občanov, a preto poslanci Národnej rady by sa radi zoznámili s týmito výsledkami.
Druhý procedurálny návrh. Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky o predloženie informácie o monitorovaní občanov prostredníctvom mobilných dát Úradom verejného zdravotníctva počas koronakrízy na základe novelizácie telekomunikačného zákona. Termín je budúca schôdza, rovnako, keďže SMER - sociálna demokracia dala aj podnet na Ústavný súd, že toto je v rozpore so základnými právami, ľudskými, aj s Ústavou Slovenskej republiky a ešte zatiaľ nerozhodol Ústavný súd, preto chceme vedieť, ako sa tieto mobilné dáta dovtedy využívajú.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.5.2020 14:10 - 14:11 hod.

Raši Richard Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, podávam procedurálny návrh na stiahnutie z programu rokovania 7. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky bod 3 vládneho, je to vládny zákon v skrátenom legislatívnom konaní o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a bod 10, vládny návrh zákona 578 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve. Dôvodom na stiahnutie je fakt, že akútne zriaďovanie epidemiologických ambulancií v rámci skráteného legislatívneho konania vzhľadom na aktuálne počty a denný prírastok nakazených považujem za zjavne neopodstatnený a najmä návrh zákona nebol odkonzultovaný s odbornou verejnosťou, preto navrhujem nechať ho prejsť v riadnom medzirezortnom pripomienkovom konaní a dopracovať ho tak, aby viaceré jeho ustanovenia neboli účelovo viazané iba na šírenie COVID-19, ale aby mal komplexnú podobu a reflektoval prípadne na akúkoľvek inú epidemiologickú situáciu v budúcnosti. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.4.2020 18:20 - 18:21 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, veľmi krátko. Sme v prvom čítaní, ja som nechcel porušovať rokovací poriadok a nechcel som o tom hovoriť pri skrátenom legislatívnom konaní.
Aby ste mali predstavu, o čom hovorím. V bode 2 tohto návrhu sa hovorí, že sa dopĺňa zákon: "Zasadnutia Súdnej rady môžu prebiehať aj s využitím technického prostriedku na prenos obrazu a zvuku". Bodka, to je všetko.
Ja apelujem na pani ministerku, aby sme v druhom čítaní, teda aby pani ministerka možno s príslušnými poslancami v druhom čítaní zvážila, či sa táto právna úprava viac detailne nerozoberie a nedoupravuje tak, ako sme to spravili pri hlasovaniach samosprávnych, územných samospráv. Pretože treba si uvedomiť, že Súdna rada rozhoduje naozaj vo vážnych otázkach, ktoré môžu mať konštitutívny charakter, ktoré môžu sa týkať personálnych otázok jednotlivých sudcov a podobne, a nechávať to celé na úpravu rokovacieho poriadku samotnej Súdnej rady, si myslím, že nie je správne a tie základné princípy a mantinely, najmä ak sa napríklad preruší spojenie pri hlasovaní alebo ďalšie veci, ktoré naozaj môžu, môžu vyplynúť z takéhoto prenosu povedzme videokonferencie alebo podobne, by mali byť upravené, by mali byť upravené zákonom. Samozrejme, s tým ďalej, čo som povedal v skrátenom legislatívnom konaní, to platí naďalej.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 17:58 - 17:59 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pánom poslancom za faktické pripomienky. Ja vystupujem a vystupoval som k navrhovanému zneniu. Ja som to aj povedal v pléne, ak ste ma dobre počúvali, na výbore tiež, že ja principiálne nie som proti zavedeniu takéhoto inštitútu, ale myslím si, že v takom znení, ako je predložený návrh zákona, to nespĺňa náležitosti na skrátené legislatívne konanie, ktoré je odôvodňované pandémiou COVID-19, a teda tie opatrenia by mali smerovať k tomu, aby v tomto čase sa zabezpečili tie náležitosti a tie skutočnosti, ktoré sú tu zdôvodňované. A keďže táto právna úprava je všeobecná do budúcnosti, tak preto si myslím, že to nespĺňa náležitosti. A o tom, že či to bude alebo nebude upravené v druhom čítaní, to, to uvidíme a to nechcem teraz hodnotiť.
A pokiaľ ide o funkčnosť Súdnej rady, tak podľa mojich informácií v súčasnosti Súdna rada je uznášaniaschopná a je plne funkčná, takže ja nevidím dôvod na to, aby sme to v skrátenom legislatívnom konaní takto do budúcnosti všeobecne teraz upravovali bez toho, aby to bolo ohraničené práve tým časom, časom pandémie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.4.2020 17:49 - 17:53 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážení, vážené kolegyne, kolegovia, rokujeme o skrátenom legislatívnom konaní k tomuto návrhu zmeny zákona, pričom skrátené legislatívne konanie je upravené v § 89 zákona o rokovacom poriadku, upravuje taxatívne dôvody, kedy je ho možné použiť. A to keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody. A nemyslí sa tým práva konkrétneho jednotlivca, ale ak môžu byť ohrozené základné práva a slobody všeobecne.
Dôvodová správa k tomuto skrátenému legislatívnemu konaniu hovorí, že cieľom tohto zákona je umožniť Súdnej rade vykonávať zasadnutie aj s využitím technického prostriedku na prenos obrazu a zvuku a zároveň zaviesť mechanizmus, ktorý zabezpečí riadne fungovanie Súdnej rade v čase, kedy nie je obsadená funkcia jej predsedu a podpredsedu. Nevyriešenie týchto dvoch otázok okamžitým zásahom legislatívneho charakteru spôsobuje a bude spôsobovať v čase pandémie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 nefunkčnosť Súdnej rady a má to negatívny vplyv na fungovanie súdneho systému.
Ďalej hovorí, že nedostatočne fungujúci súdny systém negatívnym spôsobom ovplyvňuje výkon na ochranu základných práv a slobôd, a to práva na prístup k spravodlivosti. Rovnako negatívne bude neriešenie nastolených otázok ovplyvňovať aj právo na prístup k verejnej funkcii tých členov Súdnej rady, ktorí sa nemôžu v čase pandémie riadne zúčastňovať zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky, čiže v čase pandémie.
Čiže povedzme si ale otvorene, čo hlavne tento, posledná veta v dôvodovej správe v praxi znamená a to aj v súvislosti s účinnosťou tohto zákona, ktorý sa navrhuje dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov. Nezakrývajme si oči a neprelepujme koronapandémiou hlavný cieľ tejto novely, a to je, aby mohol pán doktor Mazák, novozvolený člen Súdnej rady, hlasovať 11. mája o novom predsedovi Najvyššieho súdu, pretože sa nachádza v zahraničí a ak by mal prísť naspäť na Slovensko, tak by musel ísť do karantény. Inak ide o novozvoleného člena Súdnej rady parlamentom v rozpore s filozofiou programového vyhlásenia vlády, ktoré súčasne v týchto dňoch schvaľujeme, kde sa píše, že parlament má voliť nesudcov, pričom nešpecifikuje, či aktívnych, alebo bývalých, a pán doktor Mazák je bývalým sudcom.
Principiálne ale musím povedať, že my nie sme proti takejto právnej úprave vo všeobecnosti, veď schválili sme obdobný princíp aj pri územných samosprávach, avšak ak to má byť v súvislosti s pandémiou, tak takáto právna úprava musí byť ohraničená časom, a to časom trvania pandémie a nie – tak ako je to navrhované – natrvalo.
Ak by to malo byť, zavedený tento princíp natrvalo, tak s tým takisto nemáme problém, ale potom nech to je v riadnom legislatívnom procese, tak aby sa k tomu mali možnosť vyjadriť aj odborná verejnosť v rámci medzirezortného pripomienkového konania.
Okrem toho teda treba ešte aj v texte, ale to sa vyjadrím v prvom čítaní, doriešiť aj procesné a ďalšie podmienky takéhoto rokovania, pretože tie vôbec nie sú ustanovené, a preto si myslíme, ale najmä preto, že to nie je ohraničené dobou pandémie, takýto návrh, ktorý tu máme v skrátenom legislatívnom konaní, tak sa domnievam, že tento návrh nespĺňa náležitosti na skrátené legislatívne konanie.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 16:52 - 16:54 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Pán Dostál, vy keď ste pod tlakom faktov a stále vás odhalím, ako sa chameleón, ako chameleón sa meníte podľa toho, či ste vo vláde, alebo v opozícii, tak hovoríte o demagógii. Vaše vyjadrenie zo začiatku rozpravy vám dám zarámovať a vám ho osobne donesiem.
Pán Krúpa, vy tiež hovoríte o prekrúcaní faktov, o demagógii, len ste nespomenul ani jeden fakt, ktorý bol prekrútený. Hovorili ste, že dve minúty vám nestačia, ja si myslím, že dve minúty je na vás až, až príliš veľa.
Pán Stančík, Fico nie je premiér, váš premiér tu má byť, je to vaše programové vyhlásenie vlády.
Pán Šudík, len som povedal, že mi tam chýba garancia sociálnych opatrení, teda ďalšia pravda.
Pán Kašper, pán Doležal povedal najprv, že ide rušiť vlaky zadarmo pre dôchodcov a potom si to rozmyslel, keď mu určite pán Kollár zavolal, takže buďme korektní.
Pán Linhart, teší ma, neviem, kde ste videli nejakú osobnú invektívu z mojej strany k pánovi premiérovi. Akože to, že som mu povedal, že by mal ísť na detektor lži aj s príkladom, to je osobné? Nebuďte smiešny! Chcem vám pripomenúť, že mňa váš pán premiér celé minulé volebné obdobie prirovnával k nacistickému zločincovi, keď už sme pri osobných invektívach, takže dúfam, že zavedieme inú kultúru.
Pani Pleštinská, raz je to pravda, proste nebolo to prerokované s tripartitou, to je proste fakt a to, že to budete robiť následne, ja to oceňujem, ale opäť ďalší fakt a pravda.
Pán Žiak, ja neviem, čo som, ahá, ahá, vy ste hovorili, že teda veľký odborník na tom Hlavnom banskom úrade, výrobca čalúneného nábytku, fakt, skvele, tlieskam mu, úplne výborne. Nášho ste hneď označili bez toho, aby ste rešpektovali nejakú prezumpciu neviny, vy rovno všetkých nabrýzgate, ale hovoríte, že my brýzgame; vy brýzgate bez akýchkoľvek dôkazov, tak máme tam odborníka čalúneného nábytku.
Pán Šefčík, k vám radšej sa ani nevyjadrujem, lebo vy ste vybrali nejakú vetu, ktorú som ja nepovedal, tak si to... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 16:37 - 16:39 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja myslím, že ako boli tuná pomenované isté veci, na ktoré ani predrečník nedal nejaké zvláštne odpovede, jednoducho otázky, ktoré sa týkajú súčasnej koalície. A tých otázok bude stále viac a viac, ako ten politický život bude bežať. Vy si nemyslite, že takto skončíte ako nepopísaný papier. Už o malú chvíľu budete popísaní – a až-až. A budeme sa na to, pochopiteľne, pýtať, presne tak, ako nám to vyplýva z našeho mandátu, tak sa na to ani nehnevajte.
A ja čo by som chcel v tejto chvíli zdôrazniť, je to, že pán poslanec Tomáš tiež hovoril o tom, že mu chýbajú vystúpenia ministrov preto, lebo programové vyhlásenie vlády, tak ako ho máme pred sebou, je naozaj bianko šek. A ja som si dokonca ani neni istý, či ste ho všetci čítali, vážení koaliční poslanci, preto lebo reagujete niekedy skutočne tak, ako keby ste ho nečítali. A my sme si ho teda prečítali pozorne. Možno pozornejšie, ako keď sme predkladali to naše programové vyhlásenie vlády.
Pýtam sa, prečo ministri, o čo by možno viacej vystúpili ministri, o to by sme možno menej vystupovali my, lebo to je naozaj bianko šek, hovorím to, ja neviem, desiaty raz. Ja by som veľmi chcel rád vedieť, ako v oblasti kultúry alebo v oblasti školstva, to je jedno, sa bude napĺňať programové vyhlásenie konkrétnymi návrhmi zákonov, tak ako to myslia tematicky jednotliví ministri, ktorí tie návrhy zákonov budú predkladať. Tuná nič takého neexistuje. Tu je napísaných niekoľko strán, ktoré sa dajú vykladať tak či onak, preto vznikajú tieto otázky, preto tu už tak dlho sedíme, jednoducho na to nedostávame odpoveď. Keby vystúpili konkrétni ministri a zdôvodňovali by konkrétne kapitoly, určite by to takto nebolo a my by sme si hlavne ušetrili čas a možno aj vaše nervy.
Skryt prepis