Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

14.7.2020 o 15:16 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 14.7.2020 15:16 - 15:20 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, milé kolegyne, kolegovia, viackrát sa tu povedalo o tom, že týmto návrhom zákona sa budú spracúvať len telefónne čísla, resp. anonymizované údaje o jednotlivých účastníkoch, resp. užívateľoch elektronických komunikačných služieb. No a tu mi dovoľte, aby som teda išiel konkrétne k ustanoveniam tohoto návrhu zákona, kde sa mi javí teda, že zo znenia, tak ako je tento návrh zákona pripravený, to nie je pravda.
Keď si prečítate bod 2 tohto návrhu zákona, tak tu sa hovorí, že v § 55 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: "Iným orgánom štátu na účely tohto zákona je počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu aj Úrad verejného zdravotníctva (Slovenskej republiky), ktorý môže spracúvať a uchovávať údaje získané od podniku podľa tohto zákona na účely plnenia svojich úloh po nevyhnutnú dobu, najdlhšie však do skončenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu.“
Takto keď si to prečítate, tak sa vám môže zdať, že je to v poriadku a že sú to teda takéto údaje, ktoré tu spomínal pán minister aj ďalší, ďalší predrečníci. Keď si to však chcete zanalyzovať dopodrobna, tak treba si otvoriť zákon a treba si pozrieť, že na čo tento § 55 ods. 6 odkazuje.
§ 55 ods. 6 odkazuje na § 55 ods. 5 a v odseku 5 sa hovorí: "Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa", ešte raz, "informáciám uloženým v koncovom zariadení", teda napríklad v mobilnom telefóne, "je na to oprávnený, iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracúvania," pričom za súhlas sa považuje a tak ďalej, za súhlas sa použije, "sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu, pričom povinnosť získania súhlasu sa nevzťahuje na orgán činný v trestnom konaní, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom," to je to, čo sme schválili pred pár týždňami, "a iný orgán štátu."
A teraz nasleduje tá novelizácia, ktorú prináša tento návrh zákona, "a iný orgán štátu". "Iným orgánom štátu na účely tohto zákona je ozbrojený bezpečnostný zbor, ozbrojený zbor a štátny orgán, ktorý v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi (čím sú zákon o Slovenskej informačnej službe, napríklad zákon o Vojenskom spravodajstve, ktoré podrobne upravujú účely, na ktoré sa môžu tieto údaje spracúvať) plní úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, obrany štátu, vnútorného poriadku, bezpečnosti štátu a správy daní."
Čiže keď sa vrátim naspäť k návrhu tohto zákona, tak sa tu hovorí inými slovami, že iným orgánom štátu na účely tohto zákona počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu je Úrad verejného zdravotníctva, ktorý môže spracúvať a uchovávať údaje získané od podniku, teda údaje uložené v koncovom zariadení užívateľa, akékoľvek. Nehovorí sa tu o telefónnych číslach, akékoľvek údaje uchované v koncových zariadeniach účastníkov, čiže mobilných zariadeniach, v počítačoch a tak ďalej.
Čiže nesúhlasím s tým, čo povedali predrečníci, že sa tu budú spracúvať len telefónne čísla a, alebo že sa tu môžu spracúvať. Ja nehovorím, že účelom; alebo cieľom je to, čo povedal pán minister, ale táto právna úprava dáva ďaleko širšie možnosti Úradu verejného zdravotníctva.
Ďalej bod tretí, § 57 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie, nebudem ho citovať, parafrázujem, že sa môžu spracúvať aj lokalizačné údaje bez súhlasu účastníka, kde inak na spracovanie lokalizačných údajov podnik potrebuje súhlas účastníka. Čiže opäť je tu ustanovenie, ktoré hovorí, že telekomunikačné podniky môžu sledovať pohyb svojich účastníkov a tieto údaje potom, samozrejme, poskytovať na základe predchádzajúceho ustanovenia, ktoré som povedal, Úradu verejného zdravotníctva. Čiže, vážení, vážené kolegyne, kolegovia, ide tu opäť o sledovací zákon.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 15:10 - 15:11 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Kremský, nemám vôbec problém s tou časťou zákona, ktorá hovorí o ochrane ľudí, a navyše keď budeme hovoriť o pandémii, tak môžeme byť spokojní s tým, ako to na Slovensku zvládame. Veľmi dobre to odštartovala vtedy končiaca vláda Petra Pellegriniho a, samozrejme, hlavne zodpovednosť ľudí, nás Slovákov. Na niektoré opatrenia nadviazala aj vláda Igora Matoviča.
Ale to, čo ma vyrušilo, bolo vaše skonštatovanie, že zákony sú len pre zlodejov? Však zákony sú pre všetkých ľudí a prioritne zákony majú ochraňovať práve tých slušných ľudí a nie zlodejov! Takže ja neviem, buď ste sa pomýlili, alebo ste to povedali tak, že v tom kontexte to vyznelo úplne inak.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.7.2020 14:06 - 14:09 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v programovom vyhlásení vlády si vládna koalícia v tomto parlamente schválila skvalitňovanie legislatívneho procesu. Máme tu už niekoľký z radov skrátených legislatívnych konaní, kde sme jednoznačne preukázali, že nie sú dôvody na skrátené legislatívne konanie.
Máme tu ďalší z takýchto návrhov na skrátené legislatívne konanie, ktorý prišiel sem do parlamentu dnes o jedenástej hodine, o dvanástej hodine boli výbory a o štrnástej hodine sa má rokovať o tomto návrhu zákona, v ktorom nikto z nás nevie poriadne, čo je napísané, nestihol si to ani prečítať a nie ešte nejakým spôsobom zanalyzovať alebo sa pripraviť na rozpravu.
V každom prípade to vyzerá tak, že si z tohto zákonodarného zboru vláda robí srandu. Vyslovene to už musím takto vulgárne povedať, lebo inak sa to nazvať nedá, ako že si vláda z tohto robí trhací kalendár, robí si z nás všetkých úplnú srandu. Ideme tu rokovať o návrhu zákona, ktorý v určitej inej obmene sme tu už mali pred pár týždňami, ktorý bol napadnutý na Ústavnom súde a Ústavný súd v zásade svojím predbežným opatrením dal za pravdu, resp. prejudikoval nejakým spôsobom už samotné rozhodnutie.
Dnes tu máme ďalší takýto istý zákon, ktorý ide zasahovať do základných ľudských práv a slobôd. Opäť v skrátenom legislatívnom konaní, pričom pán minister ako predkladateľ nepovedal jediné jedno slovo alebo jednu vetu, v čom tento návrh spĺňa podmienky podľa § 89 zákona o rokovacom poriadku, teda akým spôsobom sú tu ohrozené základné ľudské práva a slobody, resp. aká značná hospodárska škoda tu hrozí Slovenskej republike. V tomto návrhu opäť nie sú žiadne dôvody na skrátené legislatívne konanie a ak by vláda chcela takýto návrh zákona predložiť, mohla to zase urobiť úplne štandardne v riadnom legislatívnom procese, s riadnou diskusiou a pripomienkovým konaním. Opäť tu sme teda v skrátenom legislatívnom konaní, kde rýchlo, rýchlo treba niečo urobiť v takých zásadných – ešte raz opakujem – otázkach, ako sú ochrana základných ľudských práv a slobôd.
Vyzývam vás, aby sme nepodporili toto skrátené legislatívne konanie, aby ak vláda chce takéto opatrenie, na ktoré nie je teraz žiaden dôvod, pretože mechanizmy z hľadiska ochrany ľudského zdravia sú nastavené už doterajšími opatreniami, aby sme takéto konanie nepodporili.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 12:07 - 12:09 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Marcinková, možnože keby ste boli bývali výsledky vášho prieskumu dali tým mimovládnym organizáciám, ony mali právo zvolať mimoriadne zasadnutie výboru a na tom výbore sa o tom mohlo hovoriť a mohlo to dostať úplne iný proces. Možnože by sa boli niektorí inak vyjadrili alebo, naopak, bol by sa doplnil ten váš návrh nielen o rozšírenie na odvolanie niekoho, ale, naopak, že by sa tam zohľadnili aj niektoré veci z tej aplikačnej, aplikačnej praxe.
No, pán poslanec Kuriak, viete, zákon nie je o osobe, toto je novela zákona, my neriešime nejakú osobu – Jána, Joža, Fera –, to je až nejaký následok, ktorý predpokladám, že bude. To znamená, my tu nemáme čo hovoriť v tomto prípade ani o Stavrovskej, ani o Tomanovej, my máme hovoriť o zákone, to znamená legislatívnych pravidlách, na základe čoho tieto inštitúty, jeden komisár aj druhý komisár, majú pôsobiť a pracovať a možno po piatich rokoch sa aj vyjadriť, do akej miery napĺňa tento inštitút tie práva, ktoré prijala v tom roku 1993 OSN. To znamená, o tomto debatujme, tá osoba je až druhoradá, i keď z politického hľadiska je mi jasné, že ide hlavne o to, aby sa našiel priestor a zákonné podmienky pre odvolanie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 12:03 - 12:05 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Pán poslanec, plne s vami súhlasím. Tu ide o politizáciu nezávislého orgánu, politizáciu komisárky pre deti a mňa veľmi mrzí, že sa na politiku idú zneužívať dokonca aj deti. Ich ochrana by naozaj mala byť svätá a my by sme mali urobiť maximum pre to, aby sme zabezpečili nezávislosť komisárky od štátnej moci, a vy robíte presný opak.
A viete, mňa zaráža aj ten proces, aby som vás doplnil, tak tuto poslanci, a boli to poslanci z ľudskoprávneho výboru pani Marcinková a pán Pollák, sa dostali zjavne do nejakého sporu s pani Tomanovou a teraz na základe toho predložili svoj poslanecký návrh. Ten bol úplne nezmyselný, na základe toho návrhu by mohli odvolať aj pápeža. A tak prišli s tým, že pán minister namiesto nich nech urobí robotu a nech sem prinesie zákon v skrátenom legislatívnom konaní, čím obíde akýkoľvek pripomienkový proces a budú to mať spláchnuté už na tejto schôdzi a môžu rýchlo Tomanovú odvolať, hneď v septembri. Toto je pointa.
Ale takto, preboha, nemôže fungovať legislatívna práca. Veď tu musia dôjsť nejaké konzultácie, o ktorých pán poslanec hovorí, o tom, že musíme hovoriť s občianskou spoločnosťou, s odbornou verejnosťou a tak ďalej, takže toto je vyslovene príkre porušenie každého legislatívneho procesu a obrovský precedens. Dneska to robíte komisárke pre deti, zajtra to urobíte prokurátorovi, potom sudcom a budete si tu odvolávať každého, kto vám bude nepohodlný. Takto to fungovať nemôže! OSN hovorí o stabilite komisára a to znamená stabilita v tom zmysle, aby si ho nemohla odvolať každá vláda, ako sa jej zachce, lebo naozaj sa zamyslite nad budúcnosťou. Dobre, teraz odvoláte pani Tomanovú, potom si tam zvolíte svojho. Akonáhle sa zmení vláda, toho vášho niekto odkrágľuje, lebo si povie, že nie je nezávislý, vymyslí sa nejaký argument, ako pán poslanec, kávovar, a bude odvolaný a tak to bude robiť každá ďalšia vláda, lebo takto jej nastavujete možnosť.
Toto nie je iba o jednej osobe, toto bude platiť navždy a vy tu teraz vytvárate pozíciu, že komisárka pre deti už nikdy viac nebude nezávislá. Pozor na to!
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.7.2020 11:58 - 12:03 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda Národnej rady. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, budem sa snažiť byť veľmi konkrétny, operatívny a tak trošku nadviažem na kolegu Kéryho s jeho vystúpením a možno aj na to moje vystúpenie k urýchlenému konaniu. Pozerám sa presne do roku ´15 a ten postup, tá procedúra, rada vlády pre ľudské práva, hospodárska rada, rada vlády pre neziskové mimovládne organizácie, legislatívna rada vlády, nehovoriac o tom, že vtedy ešte nefungoval poradný orgán vlády, ktorým je rada seniorov, a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia.
Pán minister, pre vás sú sociálni partneri nielen zákonní partneri z tripartity, to znamená zamestnávatelia a reprezentanti zamestnancov, ale aj predstavitelia sociálnych skupín. Bez toho to jednoducho nejde. A zvlášť nie v takejto citlivej téme, ako sú komisári. To znamená, že sú sociálne skupiny, ktoré majú svoje reprezentatívne orgány a organizácie, a to sa týka jak práv detí, tak aj zdravotne ťažko postihnutých.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny má zodpovednosť zákonnú za sociálny dialóg, a to zo zákona máte dve inštitúcie, to sú výbory. Výbory pre práva dieťaťa a výbory pre zdravotne ťažko postihnutých. V tom výbore je 50 % reprezentantov štátu, to znamená jednotlivé rezorty, a 50 % reprezentantov mimovládnych reprezentatívnych organizácií. Tu sa zúčastňuje každého jedného zasadnutia aj príslušný komisár pre deti, v tomto prípade pani Tomanová, a to isté aj v súvislosti so zdravotne ťažko postihnutými. Nie je možné zobrať takéto právo týmto reprezentantom, aby sa k novele tak citlivého zákona nemali možnosť vyjadriť.
Ja som osobne presvedčený, že to nemôžu byť vládni poslanci, ktorí spravia prieskum a na základe toho budú hovoriť objektívne vysvetlenie. Veď oni sú tu politickí nominanti, niekoho reprezentujú. Ale tie mimovládne organizácie reprezentatívne, si dovolím povedať, že by v tomto prípade mali byť objektívne, lebo nie sú ustanovené ani vytvorené, ani nefungujú na základe nejakých politických princípov.
Za ďalšie, skončí výbor, je tu rada vlády, ktorá zastrešuje ľudské práva. Ľudské práva, hlavný partner výboru. Tá rada vlády pre ľudské práva zobere všetky poznatky, uznesenia, ktoré vzídu aj z týchto výborov, a prijíma odporúčanie vláde. Zákonom zakotvený orgán. Dnes už máme radu vlády pre seniorov a tiež má v tomto prípade právo sa vyjadriť, lebo sa ich to v značnej, značnej miere jednoducho dotýka. Ja len pripomínam, že pri výbere komisára, či už jedného, alebo druhého, bola jedna z podmienok predložiť päť podporných stanovísk reprezentačných mimovládnych organizácií. Ak to niekto nepredložil, nemal právo sa uchádzať. Už tam bola zvýraznená potreba, úloha a ciele tých reprezentatívnych organizácií a my sme ich tu absolútne vygumovali.
No a tá vec, ktorú som predtým naznačil, 1. septembra je päť rokov, čo je účinný, alebo bude päť rokov, čo bude účinný ten zákon. Ak by ste boli oslovili tieto organizácie, som presvedčený, že by boli predložili svoje poznatky, námety, aby sa zdokonalil ten zákon, aby bol lepší, pretože ony sú objektívnym kritériom, ktoré majú právo sa k tejto problematike vyjadrovať, nehovoriac, že sú pravidelne v kontakte na každom jednom zasadnutí aj s komisármi alebo ich vyslanými ľuďmi, ktorí sa zasadnutia týchto výborov jednoducho zúčastňujú.
Čo k tomu povedať? No, na záver len toľko, že takáto novela dehonestuje inštitúty komisárov, to si dovolím povedať a možnože toto vám budú tlmočiť aj tí reprezentanti tých jednotlivých mimovládnych organizácií. Preto, to je moje konštatovanie. Na záver, som veľmi, veľmi sklamaný z toho, že absolútne odbúravate kontakt a komunikáciu, sociálny dialóg s tak dôležitými sociálnymi partnermi, ako sú v tomto prípade reprezentatívne organizácie, jednak čo sa týka práv detí a, samozrejmá vec, aj v druhom prípade, čo sa týka zdravotne ťažko postihnutých.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 11:55 - 11:56 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, budem reagovať len na pani poslankyňu Marcinkovú.
Pani poslankyňa, ak ste ma pozorne počúvali, ja som ani jedenkrát nespomenul meno Viera Tomanová, ani raz. Hovoril som všeobecne, hovoril som, myslím, že som mal dostatočné množstvo argumentov, na ktoré ste nereagovali. A trošku ma mrzí, že vy teraz vo vládnej koalícii sa pasujete za tých, ktorí hovoria o tom, čo je spravodlivé, čo nie je, ale nezabúdajte na to, že každý jeden náš názor, či váš, či môj, má veľkú mieru subjektivity, a vyťahujete zámerne rôzne problémové oblasti, kde jedna strana sa vždy bude cítiť poškodená a tá to bude dávať najavo. Tak ja vás chcem poprosiť, naozaj zvážme a či pokračovať ďalej, pretože takúto mieru subjektivity budeme môcť vnášať pri hocikom, keď bude na čele takýchto dôležitých postov, ako zastáva trebárs pani Tomanová.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 11:52 - 11:54 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán poslanec, za veľmi presné argumentovanie.
Kľúčom k celému problému je pojem nezávislosť a mám taký pocit, že kolegovia nepochopili, že tu sa myslí nezávislosť od štátnej moci. Komisárka má byť nezávislá od parlamentu, od vlády, od štátnej moci, lebo inak ju môže kedykoľvek ktorýkoľvek vládny poslanec odvolať za to, že sa mu znepáčila a tým pádom je len nástrojom štátnej moci a nie je nezávislá. Toto je pointa. A vy teraz vytvárate akúsi hlavu 22. Vy ako štátna moc idete prijať zákon, že vy môžte určiť, kedy bude komisárka nezávislá. Veď to je v rozpore s pointou!
To znamená, že vy teraz dostávate nástroj, aby ste kedykoľvek mohli odvolať kohokoľvek a dať tam svojho človeka, a keď v najbližšom čase ten druhý nový človek, ktorého si vyberiete, náhodou nebude poslúchať a nejaké dieťa z niekoho z vás v nejakom súdnom spore bude proti vašim záujmom konať, no tak ho odvoláte a dáte tam ďalšieho, ktorý vaše dieťa ochráni. Toto je neuveriteľné! Toto je v čírom rozpore s OSN, v čírom rozpore s Parížskymi princípmi. A viete teraz, aké budú tie dôvody nezávislosti? To by ma zaujímalo.
Tu sa pán poslanec jeden prihlásil k tomu, že problémom pani Tomanovej momentálne je, že vybrala kávovar od zlej firmy, a preto neni nezávislá. A teraz vy budete pani Tomanovú v skrátenom legislatívnom konaní prijímať zákon a odvolávať na základe toho, že vybrala zlý kávovar. Toto je nová vláda! To je neuveriteľné! Alebo že je malá odborníčka. Pani Tomanová, nech si o nej myslíte, čo chcete, je PhD., dlhodobá ministerka práce, v problematike sa vyzná, prednáša na vysokých školách. Kto ju má súdiť? Človek, ktorý; teda možnože by ju mohol súdiť minister školstva, ten na to má svoj titul, ale vy, kolegovia, sa naozaj takýmto spôsobom chcete venovať diskusii, že budete znevažovať odborníkov a krágľovať ich politicky, ako sa vám zachce? Toto je celé zlé!
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.7.2020 11:47 - 11:52 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, panie poslankyne, páni poslanci, včera som si prečítal významný dokument, ktorý úzko súvisí s Dohovorom o právach dieťaťa a ďalšími ľudskoprávnymi dokumentmi. Ide o rezolúciu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov z 20. decembra 1993 č. 48/134, tzv. Parížske princípy.
Táto rezolúcia obsahuje okrem iného aj princípy kreovania a fungovania národných inštitúcií zaoberajúcich sa ochranou ľudských práv. Všimol som si jednu zaujímavú vec. Podľa prílohy rezolúcie bodu 3 časti Zloženie a záruka nezávislosti a plurality som sa dočítal: "Stabilitu mandátu členov národnej inštitúcie, bez ktorej neexistuje skutočná nezávislosť, by mal zaručovať zákon, ktorý by upravoval spôsob ich vymenovania a dĺžku trvania mandátu."
Panie poslankyne, páni poslanci, tou národnou inštitúciou je u nás inštitút komisára pre deti a inštitút komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Parížske princípy teda veľmi zreteľne vyžadujú pre nezávislosť činnosti komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím stabilitu mandátu. Znamená to, že ak už raz komisár splnil požiadavky na zvolenie do funkcie a bol zvolený, mal by svoj mandát dokončiť a nemal by v súvislosti s výkonom činnosti podliehať politickému nátlaku či nátlaku iných skupín alebo jednotlivcov. Ide o požiadavku, ktorej dodržiavanie je v rámci pravidelného kontrolného mechanizmu na pôde Organizácie Spojených národov vyhodnocované.
Na základe tohto imperatívu takej všeobecne vo svete uznávanej inštitúcii, ako Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov bezpochyby je, bol koncipovaný dnes platný zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Je chvályhodné, že všetky Parížske princípy boli do citovaného zákona implementované. Nie je teda nedostatkom platného zákona absencia širších dôvodov odvolania, než sú teraz v zákone ustanovené.
Pán minister, mám na vás konkrétnu otázku a to, či vy ako predkladateľ ste si vedomý toho, že narýchlo pripraveným návrhom novely zákona, ktorá, mimochodom, neprešla pripomienkovým konaním ani legislatívnou radou vlády, hrubým spôsobom popierate uvedené Parížske princípy. Paradoxné je, že v dôvodovej správe sa dokonca na ne aj odvolávate. Rozumeli tvorcovia návrhu novely zákona, čo malo na mysli Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov pri tvorbe a schvaľovaní Parížskych princípov? Alebo si dovolí koaličná väčšina ignorovať tento imperatív?
Keďže vnímam politické reálie, tak si nerobím ilúzie a, ale musím povedať, nedá mi to, pán minister, že ma prekvapilo, že práve vy ste s takýmto návrhom zákona prišli. Ten pomyselný rubikon týmto návrhom zákona sme už prekročili a obávam sa, že o chvíľu začne platiť aj to latinské alea iacta est a že kocky sú hodené.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, uznávajúc vážnosť a dôležitosť dokumentov Valného zhromaždenia OSN, nemôžem súhlasiť s porušovaním princípov, na základe ktorých má byť garantovaná nezávislosť komisárov na politických či iných vplyvov. Preto vás vyzývam, pán minister, aby ste ako predkladateľ prehodnotili dôvodnosť takéhoto vážneho prešľapu voči citovanému dokumentu Organizácie Spojených národov a stiahli návrh novely zákona z rokovania. Ja ani moji kolegovia z poslaneckého klubu strany SMER – sociálna demokracia za takýto zákon hlasovať nemôžeme ani nebudeme.
A na záver, pevne verím, že pani prezidentka Čaputová bude principiálna, že aj v tomto prípade sa obráti na dôležitú inštitúciu, akou je Ústavný súd.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 11:15 - 11:17 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Veľmi rýchlo. Začnem od konca.
Pán Kremský, dôchodkový strop. Ja vám to musím pripomenúť. Prečo vo Francúzsku sa nedávno štrajkovalo a boli to mesačné štrajky? No zato, že sa išiel zdvihnúť dôchodkový strop zo 62 na 64 rokov. Vy si myslíte, že táto debata v tejto krajine nenastane? Vy chcete, aby tí ľudia robili dokedy? Hovoríme o dlhodobej udržateľnosti o 50 rokov, ja som vám to stokrát povedal. Ja sa pýtam, či Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v roku 1970, pred päťdesiatimi rokmi, keď som sa ja narodil, vie, čo by sa stalo v roku 2020? Vtedy sme nemali ani počítače, ani mobilné telefóny, nič nebolo. Čiže my sa tu bavíme o tom, či tým dôchodcom dáme trinásty dôchodok? Toto je ten najväčší problém Slovenskej republiky? Osem miliárd minúť neni problém, 440 miliónov je problém.
A vy mi nehovorte o investíciách, ktoré sa idú urobiť za bankový odvod. Tie investície sme mohli urobiť z čohokoľvek, z tých osem miliárd alebo deväť, ktoré mal v hotovosti pán minister. A to, čo vy hovoríte, my sme darovali bankám 230 mil., ktoré nám už raz zaplatili. To je proste pravda a darovali sme im ďalších 150 miliónov. 380 mil. a my nemáme 440 mil. na dôchodky. Pre banky máme, pre dôchodcov nemáme. Vy sa tu dôchodcami vôbec neoháňajte! A vy skôr hovoríte o tom, že idete hovoriť o dvojnásobnom vianočnom príspevku. No ten sme zaviedli my, páni! Vy ste zabudli a takisto SME RODINA. Ja si budem; dobre, urobte, čo ste sľúbili. Doručte to, ak to doručíte, ja budem rád za tých dôchodcov, že sme urobili aspoň to, že sme donútili túto vládu tie trináste dôchodky vyplatiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis