Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.7.2020 o 12:07 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 12:07 - 12:09 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Marcinková, možnože keby ste boli bývali výsledky vášho prieskumu dali tým mimovládnym organizáciám, ony mali právo zvolať mimoriadne zasadnutie výboru a na tom výbore sa o tom mohlo hovoriť a mohlo to dostať úplne iný proces. Možnože by sa boli niektorí inak vyjadrili alebo, naopak, bol by sa doplnil ten váš návrh nielen o rozšírenie na odvolanie niekoho, ale, naopak, že by sa tam zohľadnili aj niektoré veci z tej aplikačnej, aplikačnej praxe.
No, pán poslanec Kuriak, viete, zákon nie je o osobe, toto je novela zákona, my neriešime nejakú osobu – Jána, Joža, Fera –, to je až nejaký následok, ktorý predpokladám, že bude. To znamená, my tu nemáme čo hovoriť v tomto prípade ani o Stavrovskej, ani o Tomanovej, my máme hovoriť o zákone, to znamená legislatívnych pravidlách, na základe čoho tieto inštitúty, jeden komisár aj druhý komisár, majú pôsobiť a pracovať a možno po piatich rokoch sa aj vyjadriť, do akej miery napĺňa tento inštitút tie práva, ktoré prijala v tom roku 1993 OSN. To znamená, o tomto debatujme, tá osoba je až druhoradá, i keď z politického hľadiska je mi jasné, že ide hlavne o to, aby sa našiel priestor a zákonné podmienky pre odvolanie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 12:03 - 12:05 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Pán poslanec, plne s vami súhlasím. Tu ide o politizáciu nezávislého orgánu, politizáciu komisárky pre deti a mňa veľmi mrzí, že sa na politiku idú zneužívať dokonca aj deti. Ich ochrana by naozaj mala byť svätá a my by sme mali urobiť maximum pre to, aby sme zabezpečili nezávislosť komisárky od štátnej moci, a vy robíte presný opak.
A viete, mňa zaráža aj ten proces, aby som vás doplnil, tak tuto poslanci, a boli to poslanci z ľudskoprávneho výboru pani Marcinková a pán Pollák, sa dostali zjavne do nejakého sporu s pani Tomanovou a teraz na základe toho predložili svoj poslanecký návrh. Ten bol úplne nezmyselný, na základe toho návrhu by mohli odvolať aj pápeža. A tak prišli s tým, že pán minister namiesto nich nech urobí robotu a nech sem prinesie zákon v skrátenom legislatívnom konaní, čím obíde akýkoľvek pripomienkový proces a budú to mať spláchnuté už na tejto schôdzi a môžu rýchlo Tomanovú odvolať, hneď v septembri. Toto je pointa.
Ale takto, preboha, nemôže fungovať legislatívna práca. Veď tu musia dôjsť nejaké konzultácie, o ktorých pán poslanec hovorí, o tom, že musíme hovoriť s občianskou spoločnosťou, s odbornou verejnosťou a tak ďalej, takže toto je vyslovene príkre porušenie každého legislatívneho procesu a obrovský precedens. Dneska to robíte komisárke pre deti, zajtra to urobíte prokurátorovi, potom sudcom a budete si tu odvolávať každého, kto vám bude nepohodlný. Takto to fungovať nemôže! OSN hovorí o stabilite komisára a to znamená stabilita v tom zmysle, aby si ho nemohla odvolať každá vláda, ako sa jej zachce, lebo naozaj sa zamyslite nad budúcnosťou. Dobre, teraz odvoláte pani Tomanovú, potom si tam zvolíte svojho. Akonáhle sa zmení vláda, toho vášho niekto odkrágľuje, lebo si povie, že nie je nezávislý, vymyslí sa nejaký argument, ako pán poslanec, kávovar, a bude odvolaný a tak to bude robiť každá ďalšia vláda, lebo takto jej nastavujete možnosť.
Toto nie je iba o jednej osobe, toto bude platiť navždy a vy tu teraz vytvárate pozíciu, že komisárka pre deti už nikdy viac nebude nezávislá. Pozor na to!
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.7.2020 11:58 - 12:03 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda Národnej rady. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, budem sa snažiť byť veľmi konkrétny, operatívny a tak trošku nadviažem na kolegu Kéryho s jeho vystúpením a možno aj na to moje vystúpenie k urýchlenému konaniu. Pozerám sa presne do roku ´15 a ten postup, tá procedúra, rada vlády pre ľudské práva, hospodárska rada, rada vlády pre neziskové mimovládne organizácie, legislatívna rada vlády, nehovoriac o tom, že vtedy ešte nefungoval poradný orgán vlády, ktorým je rada seniorov, a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia.
Pán minister, pre vás sú sociálni partneri nielen zákonní partneri z tripartity, to znamená zamestnávatelia a reprezentanti zamestnancov, ale aj predstavitelia sociálnych skupín. Bez toho to jednoducho nejde. A zvlášť nie v takejto citlivej téme, ako sú komisári. To znamená, že sú sociálne skupiny, ktoré majú svoje reprezentatívne orgány a organizácie, a to sa týka jak práv detí, tak aj zdravotne ťažko postihnutých.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny má zodpovednosť zákonnú za sociálny dialóg, a to zo zákona máte dve inštitúcie, to sú výbory. Výbory pre práva dieťaťa a výbory pre zdravotne ťažko postihnutých. V tom výbore je 50 % reprezentantov štátu, to znamená jednotlivé rezorty, a 50 % reprezentantov mimovládnych reprezentatívnych organizácií. Tu sa zúčastňuje každého jedného zasadnutia aj príslušný komisár pre deti, v tomto prípade pani Tomanová, a to isté aj v súvislosti so zdravotne ťažko postihnutými. Nie je možné zobrať takéto právo týmto reprezentantom, aby sa k novele tak citlivého zákona nemali možnosť vyjadriť.
Ja som osobne presvedčený, že to nemôžu byť vládni poslanci, ktorí spravia prieskum a na základe toho budú hovoriť objektívne vysvetlenie. Veď oni sú tu politickí nominanti, niekoho reprezentujú. Ale tie mimovládne organizácie reprezentatívne, si dovolím povedať, že by v tomto prípade mali byť objektívne, lebo nie sú ustanovené ani vytvorené, ani nefungujú na základe nejakých politických princípov.
Za ďalšie, skončí výbor, je tu rada vlády, ktorá zastrešuje ľudské práva. Ľudské práva, hlavný partner výboru. Tá rada vlády pre ľudské práva zobere všetky poznatky, uznesenia, ktoré vzídu aj z týchto výborov, a prijíma odporúčanie vláde. Zákonom zakotvený orgán. Dnes už máme radu vlády pre seniorov a tiež má v tomto prípade právo sa vyjadriť, lebo sa ich to v značnej, značnej miere jednoducho dotýka. Ja len pripomínam, že pri výbere komisára, či už jedného, alebo druhého, bola jedna z podmienok predložiť päť podporných stanovísk reprezentačných mimovládnych organizácií. Ak to niekto nepredložil, nemal právo sa uchádzať. Už tam bola zvýraznená potreba, úloha a ciele tých reprezentatívnych organizácií a my sme ich tu absolútne vygumovali.
No a tá vec, ktorú som predtým naznačil, 1. septembra je päť rokov, čo je účinný, alebo bude päť rokov, čo bude účinný ten zákon. Ak by ste boli oslovili tieto organizácie, som presvedčený, že by boli predložili svoje poznatky, námety, aby sa zdokonalil ten zákon, aby bol lepší, pretože ony sú objektívnym kritériom, ktoré majú právo sa k tejto problematike vyjadrovať, nehovoriac, že sú pravidelne v kontakte na každom jednom zasadnutí aj s komisármi alebo ich vyslanými ľuďmi, ktorí sa zasadnutia týchto výborov jednoducho zúčastňujú.
Čo k tomu povedať? No, na záver len toľko, že takáto novela dehonestuje inštitúty komisárov, to si dovolím povedať a možnože toto vám budú tlmočiť aj tí reprezentanti tých jednotlivých mimovládnych organizácií. Preto, to je moje konštatovanie. Na záver, som veľmi, veľmi sklamaný z toho, že absolútne odbúravate kontakt a komunikáciu, sociálny dialóg s tak dôležitými sociálnymi partnermi, ako sú v tomto prípade reprezentatívne organizácie, jednak čo sa týka práv detí a, samozrejmá vec, aj v druhom prípade, čo sa týka zdravotne ťažko postihnutých.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 11:55 - 11:56 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, budem reagovať len na pani poslankyňu Marcinkovú.
Pani poslankyňa, ak ste ma pozorne počúvali, ja som ani jedenkrát nespomenul meno Viera Tomanová, ani raz. Hovoril som všeobecne, hovoril som, myslím, že som mal dostatočné množstvo argumentov, na ktoré ste nereagovali. A trošku ma mrzí, že vy teraz vo vládnej koalícii sa pasujete za tých, ktorí hovoria o tom, čo je spravodlivé, čo nie je, ale nezabúdajte na to, že každý jeden náš názor, či váš, či môj, má veľkú mieru subjektivity, a vyťahujete zámerne rôzne problémové oblasti, kde jedna strana sa vždy bude cítiť poškodená a tá to bude dávať najavo. Tak ja vás chcem poprosiť, naozaj zvážme a či pokračovať ďalej, pretože takúto mieru subjektivity budeme môcť vnášať pri hocikom, keď bude na čele takýchto dôležitých postov, ako zastáva trebárs pani Tomanová.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 11:52 - 11:54 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán poslanec, za veľmi presné argumentovanie.
Kľúčom k celému problému je pojem nezávislosť a mám taký pocit, že kolegovia nepochopili, že tu sa myslí nezávislosť od štátnej moci. Komisárka má byť nezávislá od parlamentu, od vlády, od štátnej moci, lebo inak ju môže kedykoľvek ktorýkoľvek vládny poslanec odvolať za to, že sa mu znepáčila a tým pádom je len nástrojom štátnej moci a nie je nezávislá. Toto je pointa. A vy teraz vytvárate akúsi hlavu 22. Vy ako štátna moc idete prijať zákon, že vy môžte určiť, kedy bude komisárka nezávislá. Veď to je v rozpore s pointou!
To znamená, že vy teraz dostávate nástroj, aby ste kedykoľvek mohli odvolať kohokoľvek a dať tam svojho človeka, a keď v najbližšom čase ten druhý nový človek, ktorého si vyberiete, náhodou nebude poslúchať a nejaké dieťa z niekoho z vás v nejakom súdnom spore bude proti vašim záujmom konať, no tak ho odvoláte a dáte tam ďalšieho, ktorý vaše dieťa ochráni. Toto je neuveriteľné! Toto je v čírom rozpore s OSN, v čírom rozpore s Parížskymi princípmi. A viete teraz, aké budú tie dôvody nezávislosti? To by ma zaujímalo.
Tu sa pán poslanec jeden prihlásil k tomu, že problémom pani Tomanovej momentálne je, že vybrala kávovar od zlej firmy, a preto neni nezávislá. A teraz vy budete pani Tomanovú v skrátenom legislatívnom konaní prijímať zákon a odvolávať na základe toho, že vybrala zlý kávovar. Toto je nová vláda! To je neuveriteľné! Alebo že je malá odborníčka. Pani Tomanová, nech si o nej myslíte, čo chcete, je PhD., dlhodobá ministerka práce, v problematike sa vyzná, prednáša na vysokých školách. Kto ju má súdiť? Človek, ktorý; teda možnože by ju mohol súdiť minister školstva, ten na to má svoj titul, ale vy, kolegovia, sa naozaj takýmto spôsobom chcete venovať diskusii, že budete znevažovať odborníkov a krágľovať ich politicky, ako sa vám zachce? Toto je celé zlé!
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.7.2020 11:47 - 11:52 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, panie poslankyne, páni poslanci, včera som si prečítal významný dokument, ktorý úzko súvisí s Dohovorom o právach dieťaťa a ďalšími ľudskoprávnymi dokumentmi. Ide o rezolúciu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov z 20. decembra 1993 č. 48/134, tzv. Parížske princípy.
Táto rezolúcia obsahuje okrem iného aj princípy kreovania a fungovania národných inštitúcií zaoberajúcich sa ochranou ľudských práv. Všimol som si jednu zaujímavú vec. Podľa prílohy rezolúcie bodu 3 časti Zloženie a záruka nezávislosti a plurality som sa dočítal: "Stabilitu mandátu členov národnej inštitúcie, bez ktorej neexistuje skutočná nezávislosť, by mal zaručovať zákon, ktorý by upravoval spôsob ich vymenovania a dĺžku trvania mandátu."
Panie poslankyne, páni poslanci, tou národnou inštitúciou je u nás inštitút komisára pre deti a inštitút komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Parížske princípy teda veľmi zreteľne vyžadujú pre nezávislosť činnosti komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím stabilitu mandátu. Znamená to, že ak už raz komisár splnil požiadavky na zvolenie do funkcie a bol zvolený, mal by svoj mandát dokončiť a nemal by v súvislosti s výkonom činnosti podliehať politickému nátlaku či nátlaku iných skupín alebo jednotlivcov. Ide o požiadavku, ktorej dodržiavanie je v rámci pravidelného kontrolného mechanizmu na pôde Organizácie Spojených národov vyhodnocované.
Na základe tohto imperatívu takej všeobecne vo svete uznávanej inštitúcii, ako Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov bezpochyby je, bol koncipovaný dnes platný zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Je chvályhodné, že všetky Parížske princípy boli do citovaného zákona implementované. Nie je teda nedostatkom platného zákona absencia širších dôvodov odvolania, než sú teraz v zákone ustanovené.
Pán minister, mám na vás konkrétnu otázku a to, či vy ako predkladateľ ste si vedomý toho, že narýchlo pripraveným návrhom novely zákona, ktorá, mimochodom, neprešla pripomienkovým konaním ani legislatívnou radou vlády, hrubým spôsobom popierate uvedené Parížske princípy. Paradoxné je, že v dôvodovej správe sa dokonca na ne aj odvolávate. Rozumeli tvorcovia návrhu novely zákona, čo malo na mysli Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov pri tvorbe a schvaľovaní Parížskych princípov? Alebo si dovolí koaličná väčšina ignorovať tento imperatív?
Keďže vnímam politické reálie, tak si nerobím ilúzie a, ale musím povedať, nedá mi to, pán minister, že ma prekvapilo, že práve vy ste s takýmto návrhom zákona prišli. Ten pomyselný rubikon týmto návrhom zákona sme už prekročili a obávam sa, že o chvíľu začne platiť aj to latinské alea iacta est a že kocky sú hodené.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, uznávajúc vážnosť a dôležitosť dokumentov Valného zhromaždenia OSN, nemôžem súhlasiť s porušovaním princípov, na základe ktorých má byť garantovaná nezávislosť komisárov na politických či iných vplyvov. Preto vás vyzývam, pán minister, aby ste ako predkladateľ prehodnotili dôvodnosť takéhoto vážneho prešľapu voči citovanému dokumentu Organizácie Spojených národov a stiahli návrh novely zákona z rokovania. Ja ani moji kolegovia z poslaneckého klubu strany SMER – sociálna demokracia za takýto zákon hlasovať nemôžeme ani nebudeme.
A na záver, pevne verím, že pani prezidentka Čaputová bude principiálna, že aj v tomto prípade sa obráti na dôležitú inštitúciu, akou je Ústavný súd.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 11:15 - 11:17 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Veľmi rýchlo. Začnem od konca.
Pán Kremský, dôchodkový strop. Ja vám to musím pripomenúť. Prečo vo Francúzsku sa nedávno štrajkovalo a boli to mesačné štrajky? No zato, že sa išiel zdvihnúť dôchodkový strop zo 62 na 64 rokov. Vy si myslíte, že táto debata v tejto krajine nenastane? Vy chcete, aby tí ľudia robili dokedy? Hovoríme o dlhodobej udržateľnosti o 50 rokov, ja som vám to stokrát povedal. Ja sa pýtam, či Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v roku 1970, pred päťdesiatimi rokmi, keď som sa ja narodil, vie, čo by sa stalo v roku 2020? Vtedy sme nemali ani počítače, ani mobilné telefóny, nič nebolo. Čiže my sa tu bavíme o tom, či tým dôchodcom dáme trinásty dôchodok? Toto je ten najväčší problém Slovenskej republiky? Osem miliárd minúť neni problém, 440 miliónov je problém.
A vy mi nehovorte o investíciách, ktoré sa idú urobiť za bankový odvod. Tie investície sme mohli urobiť z čohokoľvek, z tých osem miliárd alebo deväť, ktoré mal v hotovosti pán minister. A to, čo vy hovoríte, my sme darovali bankám 230 mil., ktoré nám už raz zaplatili. To je proste pravda a darovali sme im ďalších 150 miliónov. 380 mil. a my nemáme 440 mil. na dôchodky. Pre banky máme, pre dôchodcov nemáme. Vy sa tu dôchodcami vôbec neoháňajte! A vy skôr hovoríte o tom, že idete hovoriť o dvojnásobnom vianočnom príspevku. No ten sme zaviedli my, páni! Vy ste zabudli a takisto SME RODINA. Ja si budem; dobre, urobte, čo ste sľúbili. Doručte to, ak to doručíte, ja budem rád za tých dôchodcov, že sme urobili aspoň to, že sme donútili túto vládu tie trináste dôchodky vyplatiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.7.2020 10:41 - 10:59 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážené dámy, vážení páni, takže sme v prvom čítaní, takže idem rozobrať trošku situáciu ohľadne tejto novely rozpočtu.
Celkovo ekonomická situácia na Slovensku, čo sa týka koronakrízy, je zložitá a bezprecedentne ovplyvnila nielen hospodárstvo, ale musím povedať, čo mňa najviac, mne najviac vadí, celkovú zamestnanosť a denne prichádzajú ľudia o desiatky pracovných miest. Za posledné mesiace, keď zobereme len mesiac apríl a máj, už sa blížime k sume cirka 60-tisíc nezamestnaných a toto číslo je alarmujúce.
Prečo toto číslo vzniká? Na jednej strane ide o to, že nami odporúčané začiatočné plošné opatrenia boli odignorované touto vládou. Robili to ostatné krajiny. Môžme si tu hovoriť o nedokonalom IT a podobne. Myslím, že aj okolité krajiny si uvedomovali, že zvládnuť adresnú pomoc je administratívne veľmi náročné, a prejavilo sa to aj v tom, že naša pomoc bola jedna z najkomplikovanejších v rámci Európskej únie, bola najmenšia a bola aj najpomalšia. Čo sa týka napríklad kompenzácií nájomného, tak k tomu dochádza až teraz, kedy už mnohé prevádzky sú zavreté, prepustili svojich zamestnancov a bohvie, či ešte niekedy otvorené budú.
Čo sa týka tohto zákona, novely rozpočtu na rok 2020, tak ako som už povedal, bola urobená veľmi narýchlo, je to v podstate niečo, čo tvrdím, že sa mohlo schváliť skôr vzhľadom na ten obsah. A to, čo pán minister hovorí, že sa snažil vyšpecifikovať, je tam zopár čísel, ale celá, celý objem navýšenia výdavkov o 7,8 mld. eur bol hodený ako jedna veľká snehová guľa do všeobecnej pokladničnej správy, to znamená do kolónky, za ktorú sme my boli v minulosti veľakrát kritizovaní, že nie sme transparentní, že tam niečo schovávame a podobne.
Takisto ja pozdravujem na balkóne všetkých kolegov, s ktorými sme robili rozpočtový proces a chcem ich vynechať z tejto debaty, lebo sú to ľudia, ktorí aj mne pomáhali skladať rozpočet a myslím, že aj pánu ministrovi, lebo ani pán minister sám osebe a ja takisto by sme asi ten rozpočet nezložili.
Hovorí pán minister o nejakých kostlivcoch v skrini, hovorí o korekciách napríklad. Tak sa k tomu vyjadrím. Áno, korekcie nás všetkých mrzia a vznikali aj za bývalej vlády, to si priznáme. Ale ja som sa snažil riešiť aj staré záležitosti, to znamená, preto, pán minister vie veľmi dobre a môže sa opýtať aj rozpočtárov, sme sa snažili vyriešiť niektoré korekcie. Ale čo ja mám väčšiu obavu, že korekcie nás čakajú, a obrovské. Obrovské. Bude sa to týkať čerpania eurofondov a ja som zvedavý, vy sa všetci usmievate a ja vám to pripomeniem, tieto úsmevy, keď sa tu za pár rokov alebo za dva-tri roky zídeme a budeme sa baviť o tom, koľko sa vám podarilo vyčerpať eurofondov, za ktoré ste nás kritizovali. My vás takisto budeme kritizovať. Máte tu najväčší balík peňazí z eurofondov, ktorý kedy bol.
A chcem povedať, že rozpočtové zdroje sú skutočne tými najvzácnejšími, ktoré Slovenská republika má. Tie viete použiť veľmi univerzálne. Sú flexibilné. Nemusíte spĺňať všetky tie procesy, ktoré máte z Európskej komisie. A tak ako povedal komisár a viceprezident Európskej komisie Maroš Šefčovič, Slovenská republika v ďalších rokoch dostane dva celé štátne rozpočty. To znamená 34 mld. eur a bude na vás, na vašej vláde, ako sa s týmto popasujete a aké budú tie korekcie, o ktorých sa bavíme, že ja pánu ministrovi potom porovnám tie korekcie, ktoré boli za nás a ktoré budú za vás. K tomu sa dostanem.
Druhá vec, hovorí sa tu o zreálňovaní niektorých položiek, ktoré boli narozpočtované. A hovorí sa o desiatkach miliónov, stovkách, stomiliónoch sa hovorilo. Ja chcem len povedať, že pán minister to vyriešil veľmi jednoducho. On potom miesto toho, za čo nás kritizoval, kde sme tu šróbovali desiatky miliónov, kde dáme, kde zobereme, kde pridáme, tak dneska to vyriešil veľmi jednoducho. Pridáme na výdavkoch 8 mld. eur, ktoré sme ani poriadne presne nevyšpecifikovali, na aké vlastne opatrenia idú tieto miliardy.
Ja keď som počítal, v podstate v dôvodovej správe je nejaké rozloženie na nejaké ministerstvá. Samozrejme, nejdú na ministerstvá, ale ide to do tej všeobecnej pokladničnej správy. Veľmi všeobecné, ani tých, v podstate z tých 4,9 mld. bolo vyčíslených asi 3,9, ale keď som počúval tlačovú konferenciu, tak už som sa dozvedel iba o 2,8 miliardách. A z tých, to, čo hovorí pán minister, že ideme, ideme v podstate nejak skorigovať ten rozpočet, ktorý tu predložil ten zlý SMER, do ktorého si odvážil hodiť 2,9 mld. eur len tak, tak som počúval dobre aj tlačovú konferenciu, kde z tých 2,9 mld. v podstate povedal niečo veľmi všeobecné asi o sume 1,6 miliardy.
Kritizuje pán minister, jak sme my nedodržali svoje sľuby a svoje rozpočty z minulých rokov. My sme deficit verejných financií každý rok znižovali. A posledné tri roky bol okolo 1 % HDP. Z tohto rozpočtu, ktorý sme dostali, a hovorím o konsolidovanom rozpočte, lebo pán minister hovoril o štyroch stránkach A4 štátneho rozpočtu. Bez toho, aby ste aspoň trošku sa ponamáhali a urobili aj korekciu, čo sa týka rozpočtu verejnej správy, nedostanete to, že vlastne, aký je esovský deficit. Ja ho teda neviem, možno mi ho niekto prezradí. Ja sa pýtam pána ministra. Ja som čítal nejaké hodnotenie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá hovorí o tom, že deficit by mal byť okolo osem celá, neviem, štyri alebo päť percenta, ale ja neviem, aký je esovský deficit. Ja viem, aký je hotovostný deficit štátneho rozpočtu. Bude 12 mld. eur. Dvanásť miliárd eur! To je skoro 12 % HDP. Samozrejme, v konsolidovaných číslach to vyzerá trošku ináč. Čiže ja sa pýtam, aký je esovský deficit na tento rok. Esovský deficit, ktorý my sme predložili, bol ten, bolo tých pol percenta a ja chcem vedieť, aký bude esovský deficit na tento rok po tejto novele.
Preto si treba trošku robotu a urobiť trošku aj prepočet, čo sa týka celkového rozpočtu verejnej správy, a to je tá buchla, ktorú som ukazoval. A tam sú rozpísané, tam je tabuľková časť, tam sú rozpísané všetky výdavky, o ktorých by sme sa tu mohli baviť. Ja skutočne som nepotreboval na to hodiny, aby som si naštudoval tento rozpočet, lebo pre mňa je to jeden pamflet, v ktorom máme zopár čísel, kde teda pán minister si vyriešil svoj problém, však zvýšime výdavky štátneho rozpočtu o 50 percent. Keby som to ja spravil a mohol spraviť, tak nemusím predkladať žiadny rozpočet. Mohol som vám dať štyri čísla a všetci by ste mi za to zdvihli ruku a boli by, všetci by sme začapkali, super! Toto, čo tu máme, je presne taký prístup.
Dlh, dlh, verejný dlh, ktorý my sme odovzdali na úrovni 48 % HDP, podľa toho, čo som videl, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ak sa nemýlim, niekde odhaduje ten dlh na úrovni 62 celá niečo percenta. To je ešte viac, ako ste si dali v programovom vyhlá... teda v programe stability. Oveľa viac. Čiže vy nás tu kritizovať za nejaký vyrovnaný rozpočet? Rozdiel nášho rozpočtu bol, áno, 1,2 mld. a vy ste povedali, že v tomto roku; a to bol, prosím pekne, to bol volebný rozpočet; a vy v tomto roku bez problémov, vy nám tam buchnete 2,9 mld., však toto SMER. (Rečník zdvihol pravou rukou do výšky svoje podklady.) To je 2,9 % HDP! Čiže minulý rok sme sa sekli o 1,2 a teraz o 2,9? To proste je nekorektné.
A vy viete, pán minister, že riziká v rozpočte sú aj negatívne, aj pozitívne. A, samozrejme, že Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí o negatívnych rizikách, ale dôležité je, aké je to číslo, ktoré vám na konci vyjde. A my ho nespochybňujeme, ale tvrdím, že deficity za posledné tri roky boli historicky najnižšie deficity Slovenskej republiky, aké sme kedy mali. To, čo vy idete doručiť, bude, neviem, za posledných, neviem odkedy, ale to bude najvyšší verejný dlh, aký tu Slovenská republika mala. Idete doručiť deficit hotovostný 12 mld., čo je navýšenie deficitu hotovostného o 9,2 miliardy. Koľko je to percentuálne, som sa nedozvedel z tohto rozpočtu, nakoľko jak som povedal, to vie riešiť len rozpočet verejnej správy. A to je o tom, čo ja kritizujem na rozsahu.
Ja nehovorím o tom, že táto novela mala byť tak detailne vypracovaná ako, ako normálny rozpočet. Ale hovorím o tom, že mala ísť hlbšie. To, čo je; toto je, toto je ani nie že po povrchu. No, ja by som ten rozpočtový proces asi tak charakterizoval, že no, tak poďme sa stretnúť, povedzme si, koľko hodíme na krk SMER-u a koľko si dáme na COVID. Keby; ja, ja nebudem tvrdiť, že nejaké odchýlky nemôžu nastať. A každému jednému ministrovi financií sa to stane. A takisto sa to stane aj pánovi ministrovi Hegerovi, ale pán minister Heger má obrovský komfort, že za COVID sa schová úplne všetko. O 50 % dáme, zvýšime výdavky, to sú miliardy, no problem. Deficit zvýšime o ďalších, neviem, 9,2 miliardy. No problem. Verejný dlh zvýšime zo 48 % na 62. No problem. Ale my sme boli tí zlí, ktorí sme robili tak špatne, tak zle. Tak ja určite sa vrátim k týmto mojim slovám, keď budeme hodnotiť vaše, vaše verejné financie a hospodárenie.
Vyrovnaný rozpočet, ste nás kritizovali za vyrovnaný rozpočet. My sme si ho stanovili, áno, mali sme ho v pláne, ale sme ho nedosiahli napriek teda znižujúcemu sa deficitu. Ale vy tvrdíte v programe stability, že koncom volebného obdobia budete mať vyrovnaný rozpočet. Táto báchorka, toto klamstvo neplatilo už za dva týždne po tom, ako ste si ho schválili. A pán minister to veľmi dobre vie. Ak doručí pán minister Heger ten náš deficit 1,2 mld. mínus 1,3 % v roku ´20 – ´24, tak ja mu zagratulujem, začapkám a sa mu ešte aj pokloním. Lebo už dneska viem, že to nebudem musieť robiť.
Je dôležité v rozpočte mysleť nielen; to sú neni len čísla, to sú čísla, ktoré ovplyvňujú životy ľudí na Slovensku. Jedna vec je, vy môžte urobiť, ja ako minister som vedel dosiahnuť vyrovnaný rozpočet. Škrtnem výplaty, zvýšenie miezd a neni problém. Máme vyrovnaný rozpočet. Otázka je, či tu bude sociálna spravodlivosť, či budete mať aj ľudí, ktorí budú spokojní s vami, ako vládnete, a takisto vás budú za to hodnotiť. A my sme politici a musíme doručovať tým ľuďom výsledky. Oni musia vidieť, že to, čo robíme, robíme pre nich, nielen preto, aby sme mali krásne čísla. Krásne čísla, tie chcú od nás analytici a budú ich chcieť od vás, aj od vás, pán minister. Aj pán nový predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorý sa teraz volí.
Stále tvrdím, že v tomto rozpočte za prvých sto dní tejto vlády sa minulo pre ľudí iba pol miliardy eur na tú tzv. prvú pomoc. Vy ste si na opatrenia COVID dali desaťnásobne vyššiu sumu. Ja som len zvedavý, že na čo pôjde tá suma, nakoľko mnohé opatrenia, ktoré robili vedľa... krajiny, ktoré sú okolo nás, to znamená napríklad zníženie DPH na služby v reštauračných zariadeniach, napríklad vouchere pre návštevu reštaurácií, pre napríklad návštevu kultúrnych ustanovizní, ktoré trpia, zaviedli viaceré krajiny, aj Rakúsko, aj Belgicko. V Rakúsku napríklad som sa nedávno zastavil na kávu a som sa pýtal čašníčky: Prosím vás, že a čo robí ešte vaša vláda pre to, aby ste bojovali s COVID-om? No napríklad dáva zvýšené detské prídavky, to sú stovky eur, ktoré dostávajú ženy doma.
My spotrebu domácu, ktorú potrebujeme na naštartovanie ekonomiky, štartujeme tak, že zmrazíme minimálne mzdy, že nedáme ani korunu na trináste dôchodky; pán minister to avizoval včera na svojej tlačovej konferencii; a, ale výdavky ideme zdvihnúť o osem miliárd. A my nemáme 440 mil., z ktorých dodneska som sa nedozvedel, pán minister, 230 mil. ste darovali navyše bankám z odvodu, ktorý si už tie banky odviedli, 150 mil. ste im darovali v odpustení bankového odvodu. 380 miliónov! A vy idete, vy si dovolíte povedať, že dôchodcom nedáte trináste dôchodky? Toto myslíte vážne? A vyzývam aj SME RODINA, ktoré to sľúbili svojim voličom, ktorí uzavreli dohodu s jednotou dôchodcov, aby splnili svoje slovo. Ja to budem opakovať. Trináste dôchodky, ak nevyplatíte dôchodcom, ste ich všetkých oklamali a budete sa za to zodpovedať v ďalších voľbách.
K tomuto rozpočtu ešte si dovolím povedať, že samotná Rada pre rozpočtovú zodpovednosť považuje za najväčšie riziko pre dosiahnutie vládou stanovených rozpočtových cieľov chýbajúce konkrétne opatrenia. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť nedokáže posúdiť ich reálnosť a takisto hovorí o tom, že vláda Igora Matoviča v najbližších mesiacoch musí predstaviť vierohodnými opatreniami podložený návrh rozpočtu verejnej správy na najbližšie tri roky. Tento rozpočet ja považujem za ukážku toho, ako vláda Igora Matoviča nevie riadiť štát, a je to výstrel do tmy. Takýto veľký, nafúknutý rozpočet, takýmto spôsobom, ako to predstavuje pán minister, to je výsmech. Vy si z nás robíte srandu!
Ja hovorím jedno, ak chceme opäť ten rozpočtový proces robiť poriadne, urobte to tak, aby sme sa o tom mohli baviť. Lebo skutočne, na toto nám stačí aj tých desať minút, ktoré ste nám poskytli na to, aby sme sa o tom bavili teda vo výbore o skrátenom legislatívnom konaní, a v podstate sa tu nemáme o čom veľmi baviť. Čo sa mám baviť? O tých dvoch tabuľkách a dvadsiatich číslach, ktoré ste tam dali, ktoré sú ničím nepodložené?
Hovorím o tom, že výsledkom toho, ako bude táto vláda vládnuť, budú hlavne pracovné miesta. To znamená, či zachováte zamestnanosť. Keď schválite tento rozpočet tak, ako ste si ho pripravili, a ja verím tomu, že schválite, lebo ste tu v podstate vo väčšine, a máte tam teda riadne naložených miliárd, jako fazuliek ste si ich tam naskladali, tak hovorím, že budete si zodpovedať za každé pracovné miesto, ktoré táto republika stratí, za každú zbankrotovanú firmu, za každého skrachovaného živnostníka a celkovo za výsledok ekonomiky. Čiže ak si to schválite, tak už sa nevyhovárajte na SMER, na bývalú vládu, ale začnite niečo robiť.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 10:05 - 10:07 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, aj vy ste potvrdili, že toto je účelový zákon lex Tomanová a myslím si, že by ste mali byť v tomto smere veľmi, veľmi ostražití, pretože toto jednoznačne pôjde na Ústavný súd. Toto, ak pani prezidentka nedá túto skrátenú legislatívnu normu na Ústavný súd, ale dala tam trináste dôchodky, tak to politicky nerozchodí.
Toto je jasné zneužitie, flagrantné zneužitie legislatívneho procesu. Ešte raz. Vy nemôžete kvôli tomu, že sa vám nepáči nejaká osoba na čele úradu, ktorý nemá rozhodovacie kompetencie, prijať v skrátenom legislatívnom konaní možnosť, aby ste si ju v parlamente mohli odvolať. Takto to v demokraciách jednoducho fungovať nemôže.
Viete, ja som veľmi zvedavý aj na to, čo povie Ústavný súd na zjavnú retroaktivitu, pretože vy keď si teraz zabezpečíte nejaký dôvod, že parlamentná väčšina môže kohokoľvek kedykoľvek odvolať, že sa odvolá na nejakú nezávislosť, to je veľmi vágny pojem, no tak potom takýmto spôsobom môžte spätne odvolávať kohokoľvek a porušiť nezávislosť akéhokoľvek úradu. To bude policajný prezident, samozrejme, to už aj je, prokuratúra, sudcovia a budete odvolávať jedného po druhom, pokiaľ nebudú skákať tak, ako vy pískate. Ale veď takto to nemôže fungovať! Musia byť nezávislé orgány. Nemôžu byť závislé od parlamentnej väčšiny. Vy sa nemôžete rozhodnúť, že v tomto konkrétnom prípade, lebo dajme tomu pani poslankyňa tam bude mať dieťa, tak ona sa tu dohodne s kamarátmi a odvolajú komisára alebo komisárku len preto, lebo nerobí to, čo ona od neho chce. Takto to môže skončiť. A veď to je veľmi nebezpečný precedens aj do budúcnosti.
Takže ešte raz. Pani poslankyňa, povedzte mi, akým spôsobom pani Tomanová porušila ľudské práva a akým spôsobom hrozí, že poruší ľudské práva, keďže nemá žiadne rozhodovacie právomoci, lebo to je podmienkou na to, aby ste prijali skrátené legislatívne konanie. Ak takýto prípad nenájdete, tak len potvrdzujete, že toto je čisto účelové zneužitie zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 9:53 - 9:55 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Pán poslanec, vy ste tu teraz práve v priamom prenose otvorene potvrdili, že toto je celé len účelový zákon na politickú čistku. Na politické odkrágľovanie pani Tomanovej. My tu vytvárame lex Tomanová. V skrátenom legislatívnom konaní. Ako, pán Grendel, toto vám nie je jedno? Však strážme trošku čistotu tej legislatívnej práce! Vy ste nám vyčítali, že sme kvôli skrátenému, že sme skrátené legislatívne konanie využili na pomoc dôchodcom, trináste dôchodky, čo je obrovská masa ľudí, ktorým chcete pomôcť, a vy kvôli jednému človeku, aby ste ho mohli odvolať, idete zneužiť legislatívny proces. Ako pokiaľ by sme sa teraz bavili o tom, že či to idete robiť v septembri, októbri, v riadnom legislatívnom, tak sa môžme baviť, či pani Tomanová, či pani Tomanová nie a podobne. Ale vy zneužívate legislatívny proces. Toto zastavte! Čo príde nabudúce?! Si poviete, že chcete odvolať niekoho, úradníka v Národnej banke, a spravíte zákon?
Takýmto spôsobom to fungovať nemôže, pán kolega! Vy nemusíte súhlasiť s pani Tomanovou, ale viete, znevažovať teraz do tej miery, že ona si vymyslela, že jej vyskočila platnička? To myslíte vážne? To ju z tohto obviňujete? Veď tak keď raz povie, že jej vyskočila platnička a bola u lekára, tak sa to asi tak stalo. A keď nie, tak dajte dôkaz. Ale, preboha, takýmto neľudským spôsobom už do svojich oponentov zasahovať mi príde cez čiaru.
To, že je netransparentné hospodárenie; ja som si dal tú námahu, išiel som takisto diskutovať s komisárkou pre deti; sa jedná o také sumy, že ak toto sú tie závažné hospodárske škody, kvôli ktorým robíte skrátené legislatívne konanie, je to jednoducho smiešne. Ale veď to musíte vidieť, preboha!
Navyše vy ste žiadali pani komisárku o živé zložky k prípadom, čo vám ani nemôže dať. Vy ste politici a komisárka nemôže robiť politické rozhodnutia, ona má chrániť deti a vy nemôžete jej určovať, ako sa má správať. (Zaznievanie gongu.) To je zmyslom nezávislosti komisárky. Pochopte to už, prosím vás!
Ďakujem pekne.
Skryt prepis