Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.6.2020 o 14:13 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.6.2020 14:13 - 14:14 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec, chcel by som sa vás opýtať jednu vec, ktorú ste povedali, síce nie v tomto prvom čítaní, ale v záverečnom slove k skrátenému legislatívnemu konaniu, a keďže na to sa nedá reagovať, tak využijem tento priestor. A povedali ste, že tento návrh zákona rieši to, aby kluby nemuseli vracať posledné tri mesiace svojich príspevkov. A ja sa chcem opýtať, kde konkrétne, keby ste mi vedeli odcitovať to ustanovenie tohto návrhu zákona, ktoré to konkrétne rieši. Lebo ja som sa to teda tam nedočítal. Dočítal som sa, že idete zrušiť povinné rozdeľovanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu, na ktoré, respektíve z príspevkov na deti a mládež, na talentovaných športovcov, na športovú reprezentáciu; chápem v tejto situácii; a že idete zvyšovať výdavky na správu a prevádzku Národného športového zväzu a jednotlivých zväzov z 15 % na 20 %, čomu teda už úplne nerozumiem, lebo je to na administratívne účely, nie na činnosť klubov, ale; tiež v poriadku; ale nikde som tam nenašiel to, čo ste hovorili, čiže keby ste mi mohli konkrétne odcitovať ustanovenie, ktoré rieši to, čo ste povedali. Ako dôvod na skrátené a vôbec dôvod na prijatie tohto zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.6.2020 14:07 - 14:08 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
No, ja toto vnímam, legislatívne skrátené konanie ako konanie úplne opozdené, ktoré malo prísť pred štyrmi mesiacmi. Vážení, po prvé nič moc neriešite s peniazmi, ako budete týmto klubom to kompenzovať. Reprezentační tréneri mládeže, napríklad hokejového zväzu, 20 ľudí prepustených, ostatní sú už od marca na 60 %, už ani nehovorím o ľudskom prístupe k týmto ľuďom, absolútne nič sa nekompenzuje, nerozpráva sa s nimi, proste došlo nariadenie a tak to tam funguje. Vy tu rozprávate o tréneroch, kto to týmto ľuďom vráti, kto im to vykompenzuje? Však predsa máte peniaze z lotérie!
Ja som očakávala, že príde niečo, niečo komplexnejšie, že ste sa stretli s tými zväzmi a že prídete s niečím, ako im to vyfinancujete. Veď tí ľudia naozaj ten šport a tá mládež ako oni prežívajú. Dneska je jún a vy tu rozprávate o legislatívnom skrátenom konaní, akou rýchlou pomocou ste vy tu zasiahli, aká ste rýchla a zásahová jednotka tuná, a ja ešte raz opakujem, 20 ľudí vyhodených u repre mládeže, všetci sú na 60 %, pritom majú kombinované zmluvy, to si povedzme, že oni nemajú normálne zmluvy podľa Zákonníka práce, tam sa to ešte úplne ináč odvíja, možno, možno polovička je na, na riadnu zmluvu, kde sa niečo dá kompenzovať, a polovička absolútne nie.
Takže, vážení, zamyslite sa a príďte tu s normálnym zákonom, ako týmto ľuďom financie vyrovnáte, retroaktívne už asi nie, a ako presuniete nejaké peniaze, ako tým zväzom, či už hokejovým, alebo ktorému pomôžete. A netvárme sa tu, že per rollam a kadejaké hlasovanie teraz vyrieši všetko v kluboch, čo sa deje, lebo je to naozaj otázka financií.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.6.2020 13:33 - 13:35 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo aj za faktické poznámky.
Pán kolega Šeliga, išlo sa aj do vecnej stránky návrhu zákona. Akým spôsobom sa dá zdôvodniť, či predložený návrh zákona spĺňa alebo nespĺňa podmienky na skrátené legislatívne konanie bez toho, aby ste sa dotkli vecného obsahu zákona? To sa jednoducho nedá urobiť, čiže tá vaša poznámka bola zavádzajúca.
Pokiaľ ide o núdzový stav a účinnosť tohto zákona. Súhlasím s tým, čo povedal pán Dostál. Keby tento návrh zákona bol predložený pred šiestimi týždňami, tak poviem, že ideme riešiť veci. Dnes sa uvažuje a uvažuje sa v zásade dva týždne o tom, kedy je termín na zrušenie núdzového stavu. Núdzový stav, sa hovorilo vo verejnosti, v médiách, že bude zrušený niekedy v pondelok budúceho týždňa. Pán premiér Matovič si vybral ďalšiu časť, že on sa rozhodne, kedy, kedy to posunie ďalej. Pán premiér Matovič hovorí o tom, že možno to urobí tak, že zruší núdzový stav a na druhý deň ho vyhlási znovu, aby obišiel ustanovenia ústavy. Toto, toto sú všetko reálne veci, ktoré sa objavujú vo verejnosti a v médiách. Z tohto pohľadu nie je riešením stavu, ktorý je v športe, a vykazovaniu poskytnutých finančných prostriedkov to, že schválime tento návrh zákona, lebo veci, ktoré sa týkajú hlasovania, sú dávno prežité, lebo už nie sú obmedzenia na stretávanie sa počtu osôb. Veci, ktoré sa týkajú schvaľovania účtovných uzávierok a ďalších vecí, sú dávno prežité, lebo to vieme riešiť všetkými možnými spôsobmi, a dnes zavádzať v športových organizáciách elektronické hlasovanie alebo hlasovanie per rollam je takisto prežitá, prežitá vec.
To znamená, ani jedna z vecí, ktorá je uvedená v tomto návrhu zákona, v dnešnej dobe nespĺňa podmienky na skrátené legislatívne konanie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.6.2020 13:32 - 13:33 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Pán poslanec Petrák, mali ste, máte stopercentnú pravdu, pokiaľ sa týka tohto zákona. Tento zákon, keď mal, tak mal prísť skorej. A druhá vec je to, čo ste presne pomenovali, treba zrušiť núdzový stav a treba zaviesť deti do školy, aby začali chodiť nielen základné, ale proste všetky deti, aj vysokoškoláci. Ak chceme mať, aby mali mladí ľudia návyky, tak nič nám iné nezbýva, tak ako to spravila Česká republika, proste zrušiť núdzový stav a deti poslať do školy. Pretože u detí, vieme veľmi dobre, čo sa dá zľahčiť, zľahčia.
Pokiaľ sa týka tohto zákona, samozrejmá vec, že tým, že boli všetky činnosti pozastavené, aj športové, tak má to v tejto časti tento zákon logiku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.6.2020 13:26 - 13:28 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. V prvom rade absolútne súhlasím s tým, čo povedal pán Petrák. Dokonca sa ma, pán minister, dotklo, keď ste povedali, že ten, kto nepodporí tento návrh zákona, ako keby bol proti športu. No, nie je to pravda a ja si to naozaj vyprosím takéto konštatovanie, preto lebo je to demagógia najhrubšieho zrna. A ak ste si mysleli, že týmto niekoho presvedčíte o opaku, ako chce hlasovať, tak si myslím, že sa veľmi mýlite.
Druhá vec je a budem teraz úplne natvrdo hovoriť. Výnimočný stav bude treba vyhlásiť, pán minister, kvôli tejto vláde a nie kvôli tomu, čo v spoločnosti existuje. To, čo táto vláda spôsobuje spoločnosti, a budeme sa o tom určite ešte baviť a ja budem toto pripomínať, čo som dnes povedal. Skutočne v tejto chvíli tá situácia, a vy to za chvíľu budete cítiť na vlastnej koži, lebo vy ste spravili v súčasnosti z povinnej školskej dochádzky dobrovoľnú školskú dochádzku aj so svojimi dôsledkami, ktoré opäť pocítime onedlho. Čiže ja by som bol skromnejší vo vašich absolútnych vyjadreniach a určite by som sa vyvaroval toho hlavného a podstatného, čo ste povedali, že ten, kto nepodporí tento návrh zákona, je proti športu. Nie je to pravda a vyprosím si to od vás, pán minister!
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.6.2020 13:22 - 13:26 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, považujem si za povinnosť vystúpiť k tomuto návrhu na skrátené legislatívne konanie. Tak ako sme tisíckrát počuli v čase nášho vládnutia zo strany opozície – a predovšetkým by som túto poznámku adresoval pánovi Dostálovi, kedy sa môže konať skrátené legislatívne konanie, § 89 ods. 1: Za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, Národná rada sa môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona.
Predložený návrh na skrátené legislatívne konanie nespĺňa ani jednu z týchto pripomienok alebo z týchto požiadaviek na skrátené legislatívne konanie.
Po prvé, základné ohrozenie základných ľudských práv a slobôd; ohrozovanie základných ľudských práv a slobôd je predlžovanie núdzového stavu. Riešenie, ak chcete pohnúť niektoré veci v oblasti verejného života, stačí, ak vláda zruší núdzový stav a prestane ohrozovať základné ľudské práva a slobody. Vláda udržiava svoj núdzo... udržiava stav vo vyhlásenom stave z jediného dôvodu, aby obmedzila možnosť ľudí, občanov Slovenskej republiky protestovať proti nelogickým a zlým krokom tejto vlády. Stačí, ak sa zruší núdzový stav, a nie je potrebný tento návrh zákona. Naopak, predlžovanie núdzového stavu je ohrozovanie základných ľudských práv a slobôd a každý zákon, ktorý je predložený v tomto duchu, ktorý vytvára podmienky na to, aby mohli niektoré orgány konať, myslím tým napríklad športové orgány v tejto chvíli, je len ďalším ohrozovaním ľudských práv.
Hospodárske škody. Idem sa spýtať, aké hospodárske škody hrozia Slovenskej republike. Žiadne.
Pán minister vo svojom úvodnom slove povedal, že každý, kto nepodporí tento návrh zákona, nechce dopriať športovcom peniaze. Tak sa poďme pozrieť, čo je napísané v dôvodovej správe: Cieľom tohto zákona je zefektívnenie použitia verejných prostriedkov – príspevku uznanému športu s prihliadnutím na potrebu zmeny ich alokácie vzhľadom na zníženie počtu organizovaných športových podujatí a vynútenú zmenu športovej prípravy v súvislosti s vyhlásenou krízovou situáciou na celom území Slovenskej republiky na viac ako jeden mesiac.
Pán minister, veľmi dlho som sa zamýšľal nad tým, prečo tento návrh nepredkladáte vy ako ten, ktorý je podpísaný pod týmto vládnym návrhom zákona. Je to vládny návrh zákona, ktorý predkladá Národnej rade Slovenskej republiky Igor Matovič, predseda vlády Slovenskej republiky.
A poďme sa pozrieť, aké je to základné ohrozenie. V prvom novelizačnom bode tohto, tohto zákona je to § 101, kde sa za § 101 vkladá nový § 101a, v odseku 6 sa hovorí, že sa zvyšujú administratívne výdavky športových organizácií. Čiže nedáva sa viacej peňazí deťom, nedáva sa viacej peňazí na športové aktivity, ktoré by som očakával, keď deti boli tri mesiace zavreté v rámci koronavírusu doma a nemohli sa hýbať, nemohli športovať, že tieto peniaze uvoľníte a posuniete na letné tábory, na využívanie na takýto bohumilý účel. Vy namiesto toho beriete peniaze deťom a zvyšujete administratívne výdavky športových organizácií!
Tento návrh zákona, tak ako ste ho predložili, v tejto chvíli znesie jediné pomenovanie: Matovič ide okradnúť slovenské deti. A za toto nemôžeme v žiadnom prípade zahlasovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2020 15:08 - 15:09 hod.

Kondrót Maroš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcem sa tiež doplniť a opýtať, že prečo ten vek 70 rokov, prečo vôbec sa určuje vek. Ak niekto nechce cestovať alebo nemôže cestovať, nebude. Potom 70 sa mi zdá málo. Ak už to tam chceme mať, tak by som to navrhol vypustiť, potom by som prihováral za vyššiu hranicu.
Ale v bode 6 sa hovorí: „Ak cestujúci, ktorý uzatvoril zmluvu o zájazde, odmietne náhradný zájazd, musí mu cestovná kancelária vrátiť všetky plnenia.“ Z čoho, keď tá cestovka to nemá? Bude sa vytvárať nejaký fond? Lebo to tu nikde nie je povedané. Alebo tie cestovky takto dovedieme ku krachu. Budú musieť vyhlásiť insolventnosť a pôjdu do, do konkurzu. Či toto je cieľ, alebo je nejaká úniková cesta?
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2020 15:02 - 15:03 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja len v náväznosti na to, čo povedal pán poslanec Maťo Borguľa, by som sa chcel znovu spýtať, znovu by som chcel položiť tú otázku, takto nemám problém s týmto návrhom zákona, aby sme si teda rozumeli, určite budem hlasovať za, ale chcel by som sa spýtať a práve v náväznosti o tom, čo hovoril Maťo Borguľa o tých, o tých jednotlivých skupinách, obrátil sa na vás, pán minister, ja sa tiež obraciam v tejto chvíli na vás, kde ste zobrali tú hranicu 70 rokov. Prečo nie 69, prečo nie 71, prečo, či sú tam nejaké štatistiky, alebo, alebo, prepánajána, prečo tých 70 rokov? Obchody, 65 rokov, to ma tiež tak napadlo vtedy, odkiaľ vy beriete tieto hranice pre tento seniorský vek, veď predsa musíte vedieť, že máme 80-ročných pánov a dámy, ktoré sú čiperky, a máme 40-ročných, ktorí pozerajú a vyzerajú tak, ako keby sa v tom dôchodku už narodili.
Ja sa naozaj chcem spýtať, kde ste zobrali tú hranicu tých 70 rokov, lebo to ma skutočne zaujíma, či to je na základe nejakých štatistík, kde sa vzala tá 70. A takisto kde sa vzala tá 65, tak to si zhruba viem zdôvodniť, ale tá 70, to, skutočne to mi v tejto chvíli pripadá, no neviem, pýtam sa na to, možno mi odpoviete.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2020 14:56 - 14:58 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým za reakcie. Ak ste ma počúvali, na úvod som povedal, že ja som uvítal rovnako tento zákon aj skrátené legislatívne konanie, ale som sa snažil nastoliť nejaké otázky, preto sme tu, aby sme o nich diskutovali, a preto korektne beriem vyjadrenie pána predsedu Kollára. Áno, ja si to uvedomujem, že je to jedna z vecí, na ktorú sa môžete vyhovárať.
Povedzme si otvorene, že prednedávnom ste ako štát, vláda Slovenskej republiky, predali emitované cenné papiere vo výške 4 mld. eur, a ja nechcem, aby sme rozdávali, pán predseda Kollár, o to určite sa zhodneme, že nie, ale len si kladiem otázku, že prečo to kladieme len na plecia ľudí, prečo do toho nevstúpi aj svojím spôsobom štát, že to podporí, lebo teraz tá podpora tých cestoviek, čo je nesporné, ja chápem, že je potrebné ich podporiť, a preto som to aj povedal, že s tým súhlasím, ale všetko sa preložilo len na plecia ľudí.
A to je celý, celá moja otázka, ktorú som položil, lebo, pán Šimko, rovnako s vami súhlasím, že je potrebné to urobiť, a vôbec som to nesporil, ak ste to tak vnímali, tak sa ospravedlňujem, ale jediná vec, ktorá je, že prečo to chceme len položiť na plecia tých ľudí, a hlavne tam v tých prípadoch, kde povedzme ľuďom bude problém 15 mesiacov tam nechať peniaze, to sú ľudia, ktorí sa nasporili a potrebujú možno tie peniaze skôr ako za 15 mesiacov, tam, si myslím, že by mohol pomôcť štát v určitej výške, a zároveň by sme sa mohli vyhnúť aj konania Európskej únie, teda Komisie.
Toto je môj príspevok do diskusie, ktorý som chcel dať, a preto očakávam aj od pána podpredsedu, jeho názor, lebo ja viem, že to nie je jednoduché a že je potrebné pomôcť tým cestovným kanceláriám, ale nie tak, že sa to len preloží na plecia ľudí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2020 14:55 - 14:56 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Treba, treba povedať, že tento zákon má svoje chyby, ale aj tento zákon je pre cestovky dobrý, jediný ako zachrániť tú pohromu, ktorú cestovky čaká. Takže nie, žiadne vrátenie peňazí nemajú šancu dostať ľudia, pretože to, čo navr..., to, čo ste navrhli aj, pán Blanár, nechcel som reagovať, prakticky, keď by mali vracať cestovky dneska peniaze, tak všetky idú do konkurzu, pretože väčšinou cestovky majú peniaze vonku a tie peniaze nikdy, nikdy tie cestovky neuvidia. Pretože každý hotel má úver a ten hotel tie peniaze, ktoré sú na účte toho hotela, si ho zablokuje. Takže chcem poďakovať, že vôbec ste došli s týmto zákonom. Samozrejmá vec, nemecké cestovky, TUI-ka dostalo 1 300 mil. euro, Neckerman dostal tak, my musíme vychádzať z tých podmienok, ktoré sú.
Takže v druhom čítaní niektoré veci sa budem snažiť vylepšiť, keď nie som spokojný aj s týmto zákonom, že vôbec ide.
Ďakujem.
Skryt prepis