Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.4.2020 o 16:16 hod.

PhDr. Mgr. MBA

Ján Ferenčák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 16:16 - 16:17 hod.

Ferenčák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Tak chcem vyzdvihnúť kolegu, že sa odborne na to pozrel a jeho pripomienky venoval práve programového vyhláseniu s tým, že naozaj je tam všetko a nič konkrétne, ale skôr ja sa chcem tak prihovoriť kolegom alebo na zváženie, pretože sme boli svedkom, že asi piati rečníci tu neboli prítomní a im prepadlo poradie, či nemá zmysel do budúcna, viem, že to rokovací poriadok nepripúšťa, ale kto má eminentný záujem vystúpiť, tak by v tejto rokovacej sále mal byť. A kto nemá, jednoducho možno z vypočítavosti tu nie je a potom sa dostáva na koniec, že či by vôbec, resp. toto vystúpenie by malo byť zrušené, ale skôr to je do budúcna na zmenu rokovacieho poriadku, lebo kto chce vystúpiť, má sedieť v tejto sále, a keď tu v tejto sále nie je, vtedy by mal úplne stratiť slovo a možnosť vystúpiť.
To je skôr taká faktická moja, pretože sa to predlžuje. A takto jednoducho stále dookola.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.4.2020 16:09 - 16:16 hod.

Takáč Richard
 

Vystúpenie v rozprave 28.4.2020 15:58 - 16:08 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené kolegyne, kolegovia, programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 až 2024 sme dostali do rúk úplne na poslednú chvíľu, kedy zákon ukladá predložiť ho do Národnej rady. Čas na preštudovanie bol veľmi krátky, ale aj napriek tomu som sa snažila s ním detailne oboznámiť - a to nechcem byť osobná -, ale keď sme namietali na výbore pre pôdohospodárstvo, že potrebujeme čas na zvolanie výboru aspoň dva dni, aby sme sa vedeli odborne diskutovať s ministrami, kolegyňa Anna Zemanová povedala: „Prosím vás, načo vám to je, vy aj tak zaňho nebudete hlasovať, načo je vám to čítať.“
Myslím si, že programové vyhlásenie je tak dôležitý dokument, že by si ho mali mať právo prečítať všetci poslanci, pretože všetci tu zastupujeme občanov Slovenskej republiky a mali by sme mať možnosť názory týchto občanov vyjadriť v parlamente. Zatiaľ stále žijeme v demokracii, aj keď niektoré prvky koaličných krokov a niektoré časti tohto programového vyhlásenia mi skôr pripadajú, že sa snažia túto demokraciu potlačiť. Keďže som toto volebné obdobie vo výboroch pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a pre kultúru a médiá, dotknem sa najmä týchto oblastí v tomto programovom vyhlásení.
Ale nedá mi, aby som nezačala od úvodnej časti programového vyhlásenia, hneď na začiatku predkladatelia uvádzajú: „Počas nášho vládnutia sa zaväzujeme vždy hovoriť pravdu a čestne konať.“ Tieto slová, že vláda bude vždy hovoriť pravdu a čestne konať, by som dala do pozornosti všetkým občanom, aby nezabudli, čo táto vláda ľuďom sľubuje a čo je podľa mňa - a podľa toho, keď si predkladala pani Radičová takisto svoje vyhlásenie vlády, to isté rozprávala, vieme, čo sa potom udialo. Podľa mňa je to úplne nereálne už teraz a vôbec je to nereálne v živote, ale držím im palce. Jedine, ak pravdu a čestnosť možno bude určovať vládna koalícia, pretože pohľad na pravdu je veľmi rozmanitý, uhol videnia je vždy z pohľadu sedenia. A ak by pravda bola vždy taká jednoznačná, tak sa vás pýtam, načo potrebujeme vôbec v tejto republike súdy. Ale verím, že tak si to predseda vlády nebude predstavovať ako v prípade obyčajného človeka z Prievidze (ruch v sále), z Prievidze, kedy povie, čo je pravda, a daný človek mu odkáže, obyčajný človek, že to pravda nie je, je to lož.
A tak by sme mohli pokračovať vo viacerých veciach, kde možno niekedy aj ministri, aj predseda vlády, či už z neznalosti situácie, verím, že nie úmyselne, klamali, ale už klamali. Napríklad nevedomosť určite nie je to, ak zamestnávajú rodinných príslušníkov na ministerstvách a pred tým srdcorvúco odsudzovali rodinkárstvo. Jedni môžu, jedni nie.
Aj preto mám obavy, ako sa to uvádza v programovom vyhlásení v časti média a kultúra, že vláda bude bojovať proti hoaxom. Vláda v nej tvrdí, že so znepokojením sleduje nárast dezinformácií v médiách, a najmä na sociálnych sieťach, ktoré účelovo vyvolávajú strach a nedôveru v štátne zariadenia a liberálnu demokraciu. V tejto časti neuviedli žiadne nástroje, ktoré na to použijú, a záron, zároveň neuviedli, neuviedla, kto bude ten, kto bude posudzovať, čo je hoax a čo nie je hoax.
Ja už napríklad teraz sa v parlamente stretávam s tým, že Ľuboš Blaha nie je zvolený za predsedu parlamentu, pretože šíri nepravdy a hoaxy. Kto to posudzuje? Kto? Alebo zriadia po vzore Georgea Orwella z románu 1984 ministerstvo pravdy, ktoré jasne určí, čo je pravda a čo nie? Prvý krok k tomu, že vláda má pravdu a nič len pravdu, je v tom, že idú vydávať vládne noviny. To znamená, že každý občan si v schránke nájde to, čo si má myslieť, a to, čo je podľa vlády pravda.
Aby som len nekritizovala, v programovom vyhlásení sú aj pozitívne veci, kde ma zaujala pasáž o rozvoji kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Vo svete je kreatívny priemysel veľkým zdrojom príjmov, preto je jeho rozmach aj u nás veľmi perspektívny. Vítam, že vláda má ambíciu vytvoriť podmienky pre čo najefektívnejšie čerpanie fondov z európskych fondov určených pre túto oblasť. A keďže som z východného Slovenka, predpokladám, že kreatívne centrá rušíme aj na regionálnu úroveň. Regióny sa musia rozvíjať aj v tomto smere. Bratislava je určite centrom kultúry v rámci Slovenska, ale ide o to, aby sme tú kultúru preniesli na celoslovenskú úroveň. Je dôležité, aby sa o podporu na rozvoj kultúry mohli uchádzať aj občianske združenia a iné organizácie v jednotlivých regiónoch.
Rovnako oceňujem aj zámer ministerstva kultúry o ochranu kultúrneho dedičstva, nehnuteľných kultúrnych pamiatok a ich sanovanie a obnovu. Ale pevne dúfam, že súkromné firmy nebudú iba tie, pretože vieme, ako sme sa dočítali z médií, veľa kultúrnych pamiatok údajne vlastní pán Kollár a pán Matovič trvale. Budem so záujmom sledovať aktivity vládnej garnitúry v tejto oblasti a opäť s ohľadom na regióny.
Podľa novej vlády je základným nástrojom finančnej podpory neštátnej kultúry národnostných menšín Fond na podporu kultúry národnostných menšín. V tejto súvislosti ma bude veľmi zaujímať fungovanie tohto fondu z hľadiska rusínskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku. Je to preto, že sama som napoly Rusínka a napoly Slovenka. Rusínska menšina je po maďarskej a rómskej menšine treťou najpočetnejšou národnostnou menšinou u nás, a tak verím, že túto kultúru určite obohacuje, aj keď je to majoritný národ. K rusínskej národnosti na Slovensku a k ich jazyku sa hlási vyše 55-tisíc obyvateľov, takže je to nezanedbateľná komunita, ktorá však veľmi je nespokojná, a musím povedať, že už dlhodobo s fungovaním Fondu na podporu kultúrnych, národnostných menším. Preto sa budem o túto vec intenzívne zaujímať a aj o to, ako si vláda konkrétne predstavuje implementovanie pripravovanej stratégie rozvoja miestnej regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín.
Pre krátkosť času sa vyjadrím stručne aj k pôdohospodárstvu, aj keď v dobrom konštatujem, že na obidvoch výboroch som položila viacero otázok ministrom, ktorí na ne odpovedali viac konkrétne. Ale, samozrejme, je mi ľúto, že viac konkrétne, konkrétnejšie tieto predstavy nie sú pretavené v programovom vyhlásení. A tak ak napíšete program všeobecne a v čase, keď sa začnú voliči pýtať, čo ste vlastne spravili, ten odpočet si vláda môže prispôsobiť ľubovoľne. Musím si vybrať vlasy. (Rečníčka si vyberá vlasy z ochranného rúška, ktoré má na tvári.)
Opäť zacitujem z vyhlásenia: „Výrazne zvýšime potravinovú sebestačnosť Slovenska.“ Je to dobré opatrenie pre ľudí rovnako ako odstránenie starých environmentálnych záťaží, kde programové vyhlásenie hovorí o konkrétne - odstrániť PCB látok na východnom Slovensku.
Budem rada, ak nastavíme aj spravodlivejší systém podpory poľnohospodárov.
Ale čo mi v programovom vyhlásení chýba, že úplne ostala nepovšimnutá problematika živočíšnej výroby, rastlinnej výroby a jej postavenia na trhu s komoditami. Samozrejme, nie je to sektor, ktorý patrí do portfólia ministerstva pôdohospodárstva, ale absolútne tu chýba akákoľvek zmienka o rozvoji vidieka, ktorý predstavuje dokonca polovicu názvu ministerstva, takže aj otázky súvisiace s plánom rozvoja vidieka úplne vypadli.
Je veľmi zvláštne, že programové vyhlásenie v tejto časti vôbec nespomína medializovaný zámer presúvať oblasť regionálneho rozvoja pod podpredsedníčku vlády pre investície. Bude sa teda tento krok realizovať alebo nebude?
A prekvapujúce je pre mňa, že programové vyhlásenie vlády absolútne mlčaním obchádza otázku súvisiacu s ekonomickými dopadmi koronavírusovej krízy na pôdohospodárstvo. Už nie je, dnes je zrejmé, že niektoré sektory budú veľmi negatívne zasiahnuté. Ide najmä o mliekarenský sektor a sektor živočíšnej výroby.
Ďalšia veta, ktorá ma v programovom vyhlásení tak trochu zaujala, ale zasa aj nadchla: „Osobitnú pozornosť budeme venovať chudobným, chorým a slabým.“ Nie som už vo výbore pre sociálne veci, ale to, čo sa deje v prípade pandémie COVID-19 v zariadeniach pre seniorov, je doslova memento a radšej by ste toto mohli naozaj z programového vyhlásenia odstrániť. Už teraz to neplníte. (Reakcia z pléna.)
Na záver mi dovoľte, na záver mi dovoľte sa pozrieť ešte na oblasť, ktorá mi ako predsedníčke Únie žien Slovenska je veľmi blízka, a tou sú práva žien a vyrovnávanie rodovej rovnosti. Z programového vyhlásenia je jasné, že toto prioritou určite nebude. V celom dokumente sa spomína iba raz a to veľmi všeobecne: „Vláda Slovenskej republiky bude realizovať politiky zamerané na znižovanie nerovnosti medzi mužmi a ženami a odstraňovať diskriminácie žien.“ Z konkrétnych opatrení som nenašla iba jedno, umožnené utajeného tehotenstva a pôrodu, čo by mohlo pomôcť ochrane nenarodeného života, predchádzajúce k domácemu násiliu, ale pri tejto citlivej téme bude veľmi dôležité vidieť konkrétny návrh zákona.
Potom som našla už iba dve veľmi vágne formulácie, že vláda by chcela zabezpečiť vyrovnanie rozdielov v platoch a dôchodkoch mužov a žien. Tak tomu tlieskam, vážení, ale považujem to za sci-fi. Pýtam sa, ako chcete zmeniť nastavenie dôchodkov, ktoré sú vypočítané na základe výšky príjmov a odpracovaných rokov, a ako chcete zabezpečiť, aby súkromné firmy vyplácali rovnaké mzdy za rovnakú prácu pre mužov a ženy? Snáď keby bolo jasne napísané, že vláda dorovná vyššou valorizáciou dôchodky ženám. Ale pýtam sa, myslíte to naozaj vážne, keď chcete zrušiť 13. dôchodky, ktoré sú dnes pre všetkých?
Veta, ktorá zaznela vo všetkých médiách k programovému vyhláseniu vlády, pretože predseda vlády je podľa mňa skôr lepší marketér ako životný praktik, je to, že programové vyhlásenie vlády je najambicióznejším plánom v histórii Slovenska. Ja k tomu dodám na záver vetu od jednej slovenskej osobnosti: „Prehnané ambície sú ako zbraň hromadného ničenia.“
Takže, občania, verme im, ale buďme v strehu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 15:48 - 15:49 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán Kazda, nemôžem s tým súhlasiť úplne, čo ste povedali, pretože napríklad za našej vlády bolo prijaté, prijatý strategický dokument predchádzanie vzniku odpadu, program predchádzania vzniku odpadu a začal sa tvoriť program, ďalší strategický dokument z hľadiska odpadov, takže myslím si, že my sme za našej vlády novelizovali zákon o odpadoch, teraz si nepamätám presne koľkokrát, ale minimálne päťkrát, kde vo všetkých týchto novelách sme sa snažili práve zabezpečiť to, aby sa predchádzalo vzniku odpadu a aby sa znižovala miera ukladaného odpadu na skládky, čo, samozrejme, sa nám nepodarilo vyriešiť úplne, ale podľa programového vyhlásenia vlády aj nová vláda v tomto chce pokračovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.4.2020 15:36 - 15:46 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, vo svojom vystúpení k programovému vyhláseniu vlády by som sa chcel venovať len vybraným častiam vzhľadom na čas, avšak nedá mi povedať aj ako k celku, že tento dokument je zjavne nesúrodý a chýbajú mu akékoľvek merateľné ukazovatele, na základe ktorých by sa dalo odpočtovať plnenie tohto programu, ako aj na mnohých miestach uvádzaná konštrukcia, že vláda zváži, z čoho len ťažko možno usúdiť, aký má vláda zámer.
Ale poďme konkrétne k niektorým vybraným bodom prvej a druhej časti a potom, pokiaľ čas dovolí, aj k časti životného prostredia.
Boj proti korupcii je, samozrejme, legitímny cieľ tejto vlády. Avšak obávam sa, že opatrenia a nástroje, ktoré vláda v programovom vyhlásení navrhuje za týmto cieľom, nevyriešia tento problém, naopak, vytvárajú politizáciu jednotlivých inštitútov, resp. možnosti ešte väčšieho zneužitia. Poviem napríklad ktoré.
„Vláda chce odpolitizovať proces kontroly majetku verejných funkcionárov, vláda Slovenskej republiky zriadi nezávislú inštitúciu, ktorá bude mať na starosti etiku verejných funkcionárov, konflikt záujmov a kontrolu majetkových priznaní.“ Nie je však jasné, kto a akým spôsobom bude kreovať takúto nezávislú inštitúciu. Vláda? Teda vládnuca strana, resp. koalícia bez zastúpenia opozície?
Toto vyvoláva oprávnené obavy, že takto kreovaná inštitúcia môže byť práve nástrojom na šikanu opozície, resp. na samotnú politizáciu. Terajšia úprava je podľa môjho názoru dostatočná a transparentná prostredníctvom výboru Národnej rady Slovenskej republiky, kde sú reprezentatívne zastúpené všetky strany vládnej moci, ako aj opozície, a takýto orgán je výsledkom moci pochádzajúcej z demokratických parlamentných volieb. Vytváranie kvázi nezávislých inštitúcií vyvoláva pochybnosti o účele takého opatrenia a sú to veľmi nebezpečné precedensy. Nie je tu ani zmienka o tom, ako si vláda predstavuje zabezpečenie nezávislosti takejto inštitúcie. Okrem samotného nominovania a personálneho obsadenia sú to nejasné otázky financovania, odmeňovania, kompetencií a tak ďalej.
Ďalej. „Vláda zavedie funkčný mechanizmus hmotnej zodpovednosti a trestania pochybení verejných funkcionárov pri nakladaní s verejnými prostriedkami.“ Čo je to funkčný mechanizmus hmotnej zodpovednosti? Toto je veľmi populárna fráza, ktorá sa objavila ako volebné heslo mnohých kandidujúcich strán v ostatných parlamentných voľbách, avšak doposiaľ nikto presne nepovedal, čo konkrétne si pod týmto predstavuje. Štatutári pôsobiaci v exekutívnych funkciách denne rozhodujú o mnohých otázkach častokrát len na základe odporúčaní úradníkov, nemajú šancu v tak širokých rezortoch byť odborníkmi vo všetkých oblastiach, teda rozhodujú sa politicky na základe odporúčaní a za to nesú aj politickú zodpovednosť. Ak by však mali zodpovedať hmotnoprávne za všetky rozhodnutia, obávam sa, že to bude mať skôr opačný efekt a štatutári nebudú chcieť v ťažkých veciach rozhodovať a budú tieto veci odsúvať. Alebo potom to asi všetci urobia tak ako pán premiér a rozdelia si bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a všetko prepíšu pani manželke a v takom prípade by on totiž nemal čím hmotne zodpovedať.
Ďalšie heslo programového vyhlásenia vlády je odborníci namiesto „našich ľudí“ do štátnych podnikov. „Vláda Slovenskej republiky zavedie transparentný výberový proces tak, aby boli do funkcie zástupcov štátu vyberaní ľudia napĺňajúci tie najlepšie odborné a osobnostné predpoklady.“
Toto snáď ani netreba komentovať vo svetle, ako svedkami práve v týchto dňoch, ako sa obsadzujú jednotlivé miesta, napr. v NDS, SEPS, v Hlavnom banskom úrade, na niektorých ministerstvách a ďalších bez akéhokoľvek výberového konania ľuďmi, ktorí sú politicky doporučení, čiže realita je presne naopak, ako sú vznešené ciele tohto programového vyhlásenia vlády.
„Vláda Slovenskej republiky zabezpečí pravidelné informovanie občanov Slovenskej republiky prostredníctvom doručovania bezplatných informačných novín do domácností, ktoré budú obsahovať odpočet činnosti jednotlivých ministerstiev.“
Čo to znamená? Znamená to, že vláda si za peniaze daňových poplatníkov ide robiť tlačový PR. A nebude to stáť málo. To už naozaj nestačí objektívne spravodajstvo verejnoprávnych médií? Myslím si, že toto nepotrebuje ďalší komentár.
Ďalej niekoľko otázok k justícii, k voľbe členov Súdnej rady sudcami na regionálnom princípe.
„Podstatnou otázkou pri regionálnom princípe volieb členov Súdnej rady sudcami je to, že každý sudca v Slovenskej republike má v zmysle ústavy právo voliť ktoréhokoľvek z deviatich členov Súdnej rady volených sudcami, a nielen jedného z jeho obvodu.“ Ide o rovnosť volebného práva, ktoré je garantované ústavou, a je na zamyslenie, či je lepšie, aby každý sudca mohol voliť z celého územia Slovenskej republiky a zvoliť povedzme dvoch sudcov z toho istého kraja, alebo čisto len jedného z daného regiónu, pričom si treba uvedomiť, že tieto regióny nie sú proporcionálne z hľadiska zastúpenia jednotlivých sudcov.
Nominovanie členov Súdnej rady vládou, parlamentom a prezidentom: len nesudcov. Toto je otázka, o ktorej sa už veľa rozprávalo. Navrhovaná úprava by podľa nášho názoru zakotvila jednak porušenie základného práva každého na prístup k inej verejnej funkcii za rovnakých podmienok, čím by zároveň došlo k diskriminácii sudcov, ktorí by spĺňali predpoklady členstva v Súdnej rade. Uvedené by malo vplyv na nezávislosť justície od vlády, parlamentu a prezidenta. Teda išlo by o zásah do zásadného princípu trojdelenia štát..., trojdelenia moci. Okrem toho teda môžme krásne sledovať aj, ako vláda si plní tieto svoje vznešené ciele z hľadiska nominovaní svojich kandidátov, či už v parlamente, alebo vládou, kde nominovala troch sudcov práve v tomto období. Ale o tom sme už porozprávali dosť.
No a posledné v tejto oblasti, ktoré mi čas dovolí, je povedať niečo o zrušení imunity sudcov za rozhodovanie. Toto je otvorenie Pandorinej skrinky. Ide o zásah do garancie nezávislosti funkcie sudcu pri jeho rozhodovaní, a teda porušenie samotnej nezávislosti súdu. Európsky súd pre ľudské práva opakovane konštatoval, že imunita sudcov pri rozhodovaní je dôležitou garanciou nezávislosti súdnictva. V prípade, že sudca vydá svojvoľné rozhodnutie, je aj za súčasnej právnej úpravy postihnuteľný v disciplinárnom konaní. Ak sa sudca pri rozhodovaní dopustí trestnej činnosti, napr. korupčným správaním, na jeho postih sú taktiež v súčasnosti dostatočné nástroje postihu v rámci trestného konania.
Podľa môjho názoru nie je možné ani účelné kvôli pochybeniam jednotlivcov búrať základné princípy demokracie a delenia moci medzi súdnu, výkonnú a zákonodarnú moc. A takto by som mohol pokračovať ďalej v tejto časti, či už sa jedná o rozširovanie použitia odpočúvania, teda informačno-technických prostriedkov, resp. vláda sa zasadí o to, aby podnikateľské subjekty pri svojvoľnom nezaplatení faktúry páchali trestný čin, čo, si myslím, že je úplne v rozpore so zásadou ultima ratio v trestnom práve.
Ale dovoľte mi, aby som ešte povedal niečo k téme životného prostredia, keďže som v predchádzajúcom volebnom období zastával funkciu štátneho tajomníka na ministerstve životného prostredia. A musím povedať, že na to, že všetky strany deklarovali v predvolebnej kampani, že ochrana životného prostredia je pre, pre ne najvyššia priorita, tak tejto časti vláda zo 121 strán venovala až šesť aj štvrť strany. Z toho treba povedať, že je cca 90 % pokračovanie pokračovanie v tom, čo začala naša, predchádzajúca vláda, alebo sú tu veci, ktoré už boli zrealizované alebo sú v realizácii ešte na základe rozhodnutia predchádzajúcej vlády.
Napríklad vláda sa hlási k záväzku Parížskej klimatickej dohody, k Agende 2030, k Stratégii environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 a iných nadväzujúcich sektorových stratégií. To sú všetko dokumenty, ktoré boli prijaté za predchádzajúcej vlády. Okrem toho vláda v programovom vyhlásení vlády hovorí, že bude preferovaná nízka emisná forma dopravy. Navrhujeme možnosť, aby obce mohli spoplatniť viac osobných automobilov do centier. Už dávno je zavedená možnosť, aby si obce VZN-kom stanovili nízkoemisné zóny, kde môžu regulovať dopravu. Progresívne zvyšovanie zákonného poplatku za skládkovanie odpadov v miere, ktorá bude jednoznačne motivovať všetkých producentov odpadov k ich dôkladnému triedeniu. Dávno zavedené nariadením vlády. Vláda podporí budovanie verejných vodovodov v obciach do 2 000 obyvateľov. Dávno zavedené. Je uznesenie vlády pod vedením Petra Pellegriniho, ktoré schválilo 50 mil. každoročne na najbližších 10 rokov práve na budovanie vodovodov a verejných kanalizácií. A takto ďalej by som mohol pokračovať.
Na záver už len poviem, že ma veľmi mrzí, že v tejto časti sa programové vyhlásenie vlády viac nevenovalo otázkam, ktoré bolo predmetom predvolebných sľubov jednotlivých strán koalície, či už ide o presun Správy lesov pod rezort životného prostredia, ktoré, tak vehementne nás aj kritizovali, aj sa zaväzovali, že, že strany urobia ďalej. Jednotliví predstavitelia hovoria, že vyriešia situáciu s dravými chránenými zvieratami, s medveďom hnedým a ďalšími a tak ďalej.
Čiže musím povedať už len na záver, že z uvedeného vyplýva, že v oblasti životného prostredia predchádzajúca vláda to robila dobre, a držím palce novej vláde, aby v oblasti životného prostredia pokračovali v nami nastavených stratégiách a zodpovedne ich plnili.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 15:24 - 15:26 hod.

Baška Jaroslav Zobrazit prepis
Ja chcem len na pani poslankyňu Kaveckú reagovať, len v dobrom. Ja si pamätám tie rokovania aj s vami v tom roku 2014, keď sestry nemali tie platy, ktoré by mali mať, a myslím, že za to obdobie sa tie platy sestrám naozaj zdvihli o hodne. Môže každý hovoriť, že je to stále málo, podobne aj v školstve, ale ako župa za tých posledných rokov sme investovali do tých našich troch nemocníc - bojnickej, považskobystrickej a myjavskej - viac ako 20 mil. eur. Hovorím a podotýkam, opakujem to znova, z vlastného rozpočtu Trenčianskej župy. A je to vidieť. A takýmto spôsobom zlepšujeme to pracovné prostredie zdravotnému personálu, ale naozaj aj tým pacientom, ktorí túto zdravotnú starostlivosť potrebujú, či je to na Hornej Nitre, na Považí, na Myjavských kopaniciach, a preto nikdy, pokiaľ ja budem županom, nikdy nedovolím, aby tieto tri nemocnice boli prenajaté alebo boli privatizované. Sú tu aj poslanci niektorí zo zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde sme prijali aj takéto uznesenie.
A vrátim sa k tým financiám do zdravotníctva. Keďže veľa nemocníc robí stále dlhy, tak nie je tam niečo dobre, nie je tam niečo dobre nastavené. Niektoré nemocnice dostávajú viac finančných prostriedkov, z ktorých si môžu dovoliť zaplatiť aj zdravotný personál, lekárov, sestry a tak ďalej, a niektoré zdravotnícke zariadenia dostávajú menej finančných prostriedkov. A to je jedno, či sa spomína programové vyhlásenie vlády jednou vetou DRG s nejakými koeficientami.
A tých koeficientov sa ja naozaj veľmi bojím, pretože zasa pre niektorú nemocnicu bude ten koeficient iný a pre niektoré nemocnice iný. Ja vám držím palce, ak toto z toho programového vyhlásenia vlády, čo sa týka zdravotníctva, sa splní, tak budem skákať desať metrov do vzdu..., do vzduchu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.4.2020 15:11 - 15:21 hod.

Baška Jaroslav Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, dovoľte aj mne využiť túto príležitosť a zareagovať na predložené a prerokované programové vyhlásenie vlády a na začiatku chcem povedať, možno to poznáte, že veľa hovoriť a veľa povedať nie je to isté, a myslím, že to platí aj pre prerokované programové vyhlásenie vlády, že čím viac napíšeš, neznamená ešteže tým lepšie. Chcem povedať o niektorých veciach, ktoré už možno nie sú ani aktuálne v tomto programovom vyhlásení vlády, možno za všetky poviem len jednu vec, kde na str. 7, že vláda zavedie povinnosť zverejňovať majetkové priznania starostov, primátorov aj predsedov samosprávnych krajov. Primátori to majú, predsedovia samosprávnych krajov to majú už dlhšiu dobu, primátori to majú od 1. januára tohto roku 2020. Asi teda zavediete túto povinnosť povinne zverejňovať majetkové priznania ešte pre starostov.
Ja chcem ďalej povedať to a bolo to tu spomínané už v rozprave, že toto programové vyhlásenie vlády je ovplyvnené a malo by byť ovplyvnené touto krízou pandémie šírenia koronavírusu, ale nie je to dostatočne nejakým spôsobom prepojené na vyjadrenie v jednotlivých častiach programového vyhlásenia vlády, a preto sme aj my ako poslanecký klub strany SMER rozšírili návrh uznesenia k tomuto programovému vyhlásenia vlády, teda že chceme riešiť a viac teda previazať toto programové vyhlásenie vlády aj po kríze s ochorením na COVID-19, pretože to naozaj, naozaj v programovom vyhlásení vlády chýba okrem jedného, k tomu sa dostanem, a, samozrejme, v tom rozšírení uznesenia, ktoré sme navrhli, by sme chceli zagarantovať, aby sa nerušili tieto sociálne opatrenia, ktoré tu doteraz boli, aby sa aj naďalej viedol sociálny dialóg, aby tento sociálny dialóg všetkých zúčastnených strán bol naďalej využívaný, pretože je to dobrý nástroj na to, aby sa aj v budúcnosti dalo so sociálnymi partnermi jednať na úrovni.
Keď sa vrátim k tomu previazaniu programového vyhlásenia vlády s ochorením na COVID-19 a so šírením tejto pandémie koronavírusu, tak nenašiel som v časti ministerstva vnútra ani v časti ministerstva zahraničných vecí nič také, akým spôsobom chcú tieto dva rezorty reagovať potom, čo bude po tejto koronakríze, jedine, kde sa, a myslím, že správne, reaguje, je časť ministerstva obrany na strane, na str. 30, kde jasne ministerstvo obrany definuje to, že budú posilňovať schopnosti vojenského zdravotníctva, pripravenosť ozbrojených síl na takéto buď možné budúce pandémie a, samozrejme, budú zasahovať v nevojenských krízových situáciách, na ktoré môžeme tiež alebo za ktoré môžeme považovať aj túto súčasnú pandémiu koronavírusu, a čo je dobré, to chcem naozaj povedať, že sa zvýšia aj zásoby materiálu nielen na obranu štátu, ale za, ale aj na šírenie takýchto rôznych koronavírusov do budúcnosti, a som rád, že toto programové vyhlásenie vlády máte a že budete previazať aj tieto zásoby ako rezort obrany aj so zásobami štátnych hmotných rezerv. To je podobne ako v minulosti, ale aj v súčasnosti, keď sa zachovajú, zachovávajú spôsobilosti pre ozbrojené sily v niektorých podnikoch a tak ďalej, aby boli tieto spôsobilosti do budúcnosti zachované, takto by to malo byť aj pre takéto rôzne pandémie, ktoré zaručene v budúcnosti budú. Však zoberme si rok 2009, prišiel MERS, potom SARS, potom rôzne vtáčie chrípky a tak ďalej, teraz tu máme koronavírus, ochorenie COVID-19 a myslím, že kľudne ste to mohli v tomto programovom vyhlásení vlády zadefinovať ako hrozbu.
Pozrite sa, čo sa deje na hraniciach, ako reagujú jednotlivé krajiny, čo to robí so štátnym rozpočtom, s financiami nielen v samosprávach, ale s financiami jednotlivých krajín, ako reagujú niektoré médiá. Niektoré média možno nehovoria korektne o tejto pandémii. Niektoré hovoria zase na druhej strane korektne, čiže určite to môže byť aj taká hybridná hrozba, by som povedal, a kľudne ste to mohli do tohto programového vyhlásenia vlády aj takto, aj takto zadefinovať.
Ďalšej časti, ktorej sa chcem dotknúť, je transparentnosť, píše sa hneď na prvých stranách o zvyšovaní transparentnosti, proti tomuto nemám nič ani proti tomu a chápem tomu, že ten systém treba ešte viac zošroubovať, tento systém verejných, verejných zdrojov aj tie kontroly, ale chcem vás poprosiť, nerobme zasa ďalšie orgány, ďalšie inštitúcie štátne, ktoré budú kontrolovať zasa ďalšie orgány, pretože to stojí zbytočne veľa finančných prostriedkov, a myslím si, že transparentnosť sa dá zvýšiť oveľa lacnejšími spôsobmi, efektívnejšie. Keď si zoberiete aj Transparency International Slovensko, ktoré robí pravidelné rebríčky, či už miest, obcí alebo samosprávnych krajov. Viem to aj z vlastnej skúsenosti ako trenčiansky župan, pred siedmimi rokmi sme boli na konci tohto rebríčka, som bol s 28 %, teraz máme 75 %, ako Trenčianska župa sme, sme prvá v transparentnosti. Vieme, jakým spôsobom to funguje, nestálo to veľa finančných prostriedkov, je to len o tom chcení, že naozaj, naozaj tieto samosprávy alebo inštitúcie verejné, alebo či aj súkromné, ktoré využívajú verejné zdroje, aby takýmto spôsobom k tomuto pristupovali. Nemáme nič proti, ja osobne nemám nič proti zvyšovaniu transparentnosti, ale zasa tvoriť tam ďalších 14 alebo 15 nových organizácií a inštitúcií, ktoré budú napojené na štátny rozpočet a budú kontrolovať ďalšie inštitúcie, si myslím, že je naozaj zbytočné.
Dovoľte mi vyjadriť sa ešte k jednej časti, a to je efektívna verejná správa. Je to kapitola ministerstva vnútra. My sme už dlhšiu dobu na SK 8 ako samosprávne kraje debatovali, akým spôsobom zmeniť niektoré tie kompetencie, a zhodli sme sa na tom, že tá miestna štátna správa by mala nejakým spôsobom splynúť so samosprávnymi krajmi, narážam na ten model, ktorý funguje v Českej republike, a ja si myslím, že ambíciou tejto vlády by malo byť aspoň to, že by sme sa k tomuto modelu vyšších územných celkov, ako je to v Českej republike, mohli priblížiť. Samozrejme ste tu, je tu vás veľa starostov, primátorov, ktorí chcete tiež riešiť svoje kompetencie, a ja pevne verím, že ten audit, ktorý sa bude chystať, týchto kompetencií, že sa konečne nejakým spôsobom dotiahne do konca. Je tu veľmi veľa hráčov. Na jednej strane je tu štát, ktorý má nejaké kompetencie, na druhej strane sú tu samosprávy, vyššie územné celky, mestá a obce, ktoré majú tiež nejaké kompetencie, a ja pevne verím, že a ak by bola nejaká dohoda politická naprieč celým politickým spektrom, preberali sme to aj na našom výbore pre regionálny rozvoj a verejnú správu, že sa na tom dohodneme všetci, pretože takáto reforma alebo takéto zmeny vo financovaní samosprávy, v zmeny v kompetenciách sa majú robiť, tak to nie je na jedno štvorročné volebné obdobie, ale je to proste, poviem to, že na furt, hej. Proste je to na veľa rokov a tam treba naozaj silný politický konsenzus alebo silný konsenzus naprieč celým politickým, politickým spektrom.
Aj teraz pri tejto pandémii koronavírusu to vidíme a zisťujeme ako samosprávne kraje, že jednak je bezpečnostná rada kraja, ktorá má nejakých päť členov, ktorú vedie prednosta okresného úradu v sídle, v sídle kraja. Je tam župan, je tam za ozbrojené sily, je tam za ministerstvo vnútra, za hasičov nominant, väčšinou sú to teda krajskí šéfovia týchto, týchto organizácií, a potom sú ešte tzv. krízové štáby vyšších územných celkov a proste nefunguje to. Je tam taká dvojkoľajnosť, ktorá by tam, ktorá tam v súčasnosti je, a preto poučme sa aj z tejto krízy do budúcna, aby sme, lebo ten, kto sa nepoučí naozaj z krízy a bude fungovať rovnako aj po kríze, podľa mňa, prehrá. Podľa mňa prehrá a skončí. Čiže toto je tiež, ako sa hovorí, každé zlo je na niečo dobré, a mali by sme sa aj z takejto krízy, z takýchto krízových situácií naozaj do budúcna poučiť, prehodnotiť všetky tie veci, ktoré sú.
Ja ešte len k zdravotníctvu na chvíľku, pretože Žilinský a Trenčiansky kraj sú iba dva kraje, ktoré majú svoje vlastné nemocnice, ktoré ich neprivatizovali a neprenajali. Keď som čítal túto časť, naozaj je to krásna časť, krásne je to napísané, ale ja sa, ja sa veľmi bojím, želám si, aby to bolo tak, ako to je napísané, ale bojím sa veľmi, že to padne v prvom na personále a na nedostatku finančných, finančných prostriedkov.
K daňovému mixu, sú tam spomínané zvyšovanie majetkových daní, tak starostovia, primátori asi budú musieť v budúcnosti zvyšovať dane z nehnuteľnosti, čo už robili vlastne aj minulý rok na tento rok, a držím teda palce, ale naozaj chýba mi veľká previazanosť tej súčasnej koronakrízy s programovým vyhlásením vlády. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 14:36 - 14:38 hod.

Blcháč Ján
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 12:02 - 12:03 hod.

Richter Ján
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 12:02 - 12:03 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja budem relatívne stručný, pretože tie faktické skôr boli podporné k tomu, čo som tu povedal. Pán Ledecký, no šťastie praje pripravenému. To toľko reakcia k tým sociálnym podnikom a k tomu personálnemu zabezpečeniu. Ja som osobne presvedčený, že tá sociálna ekonomika je perspektívna, a zvlášť v tomto čase, keď bude treba vytvárať nové pracovné miesta aj na vidieku, aj s menšou potrebou kvalifikácie, a na to je práve ideálna sociálna ekonomika. Pán Šimko, k tej otázke, je prijatý zákon o podpore okresov takéhoto typu, kde je nezamestnanosť nad 1,5-násobok priemeru Slovenskej republiky. Vzhľadom na to, čo sa dnes ukazuje, možno sa bude musieť do istej miery upraviť, pretože tá nezamestnanosť môže ísť hore, ale je nevyhnutné pokračovať, vláda by mala naďalej chodiť do tohto prostredia a v tomto prostredí prijímať veľmi konkrétne opatrenia. Som presvedčený, že to bol veľmi dobrý počin, ktoré vlády Roberta Fica aj Petra Pellegriniho pravidelne uskutočňovali a prinášali konkrétne výsledky. Samozrejmá vec, že postupne. To sa nedá urobiť veľmi rýchlo a proste naraz.
Takže v tomto prípade budeme veľmi konkrétne sledovať, kontrolovať a pýtať sa, ako budú napĺňať túto otázku. Tu treba vidieť stále jednu vec. Dnes ešte stále evidujeme 80-tisíc voľných pracovných miest na Slovensku, a pritom už kričíme, aká bude veľká nezamestnanosť. Podniky sa budú musieť najskôr s týmto vysporiadať, či reálne potrebujú, alebo nepotrebujú tých ľudí.
Ďakujem.
Skryt prepis