Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.3.2022 o 17:58 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.3.2022 17:58 - 18:00 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. V nadväznosti aj na to, čo povedal pán poslanec predtým, ja pri všetkej úcte musím byť z tohto miesta naozaj kritický. A možno to nie je len kritičnosť, ktorá súvisí s ministrom, so súčasným pánom ministrom školstva, ale aj smerom dozadu, dozadu, dozadu a vychádzam z pôsobenia na vysokých školách umeleckého typu. Ja som sa v celom návrhu zákona, verte mi, že čakám na to strašne dlho a hovorím o tom veľmi dlho, tlmočím skutočne všetko to, čo sa na akademickej umeleckej pôde vysokých škôl hovorí. Tuná v tomto návrhu zákona nie je nikde, nikde skutočne nie je nejaký spôsob naznačená "výnimočnosť" alebo "inakosť" vysokých škôl umeleckého typu. Sú tri. Je to VŠMU, VŠVU, Akadémia umení. Nikde nie sú tieto školy nejakým spôsobom zohľadnené. Nikde nie je podčiarknutá tá obrovská individuálnosť vo výuke, ktorá v týchto vysokých školách, ktorá na týchto vysokých školách umeleckého typu existuje. Nikde nie je podčiarknuté, podčiarknutý aj ten vzťah zodpovednosti toho individuálneho prístupu pedagóg - študent a opačne. Jednoducho tá dôvera, ktorá ako v tejto, pri tejto výučbe existuje, keď neexistuje, škola je zlá. Proste táto inakosť umeleckých škôl neexistuje v tomto zákone nikde.
Toto ma veľmi mrzí preto, lebo na jednej strane tu máme obrovské množstvo byrokracie, ktorá narástla, skutočne ktorá narástla a verte mi, že to hovorím ako pedagóg v rámci praxe, ktorú mám, a môžem to porovnávať. Tá byrokracie je strašne, strašne, strašne mohutná a tá výučba, samotná výučba sa dostáva kdesi na koniec a to nie je dobré.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 22.3.2022 17:34 - 17:48 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán minister kultúry, dámy a páni, pardon pán minister školstva. Ja už vás vidím už aj ako ministra kultúry, vidíte. Dámy a páni, vzhľadom na celospoločenskú situáciu, ale aj vzhľadom na situáciu, ktorá je na vysokých školách a vzhľadom na skutočne to všetko, čo sa okolo tohto návrhu zákona v poslednej dobe deje dovoľte, aby som vás oboznámil so stanoviskom strany SMER - sociálna demokracia k tomuto návrhu zákona. Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predkladá pozmeňujúci návrh, návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, nakoľko považuje za plne opodstatnené minimálne odloženie rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Bezprostredným účelom prijatia predmetného návrhu zákona je splnenie nie logických reformných opatrení, prečerpanie európskych peňažných prostriedkov z Plánu podpory , obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Neprimerane veľké spoločenské pnutie súvisiace s predmetným návrhom zákona má svoje príčiny a práve v zlyhaní pri príprave Plánu podpory, obnovy a odolnosti. Plynúci čas ďalej potvrdzuje fakt, že predstavitelia exekutívy počas celého obdobia diskrétnej prípravy návrhu plánu podpory obnovy a okolnosti venovali pozornosť a nakoniec aj otvorene komunikovali o alokáciách európskych peňazí na želané predmety. V žiadnom prípade sa nejedná o pretavenie plánu európskej obnovy do slovenskej reality. Pod tlakom času bolo nutné do návrhu plánu obnovy zakomponovať reformy ako nevyhnutnú podmienku pre čerpanie európskych peňazí v úvodzovkách "nejaké boli na rýchlo a bez adekvátnej verejnej diskusie požadované Európskou úniou vsadené aj pre oblasť vysokého školstva. V žiadnom prípade sa však nejedná o reformy smerujúce k naplneniu cieľov k zásadnej obnovy Slovenska." Protesty na uliciach a námestiach boli reakciou na konflikt generovaný neoptimálnymi požiadavkami na reformy a ich nesúvisom s alokovaním peňažných zdrojov v Pláne podpory, obnovy a odolnosti ako aj na neexistujúci dialóg. Úrovni reforiem a dialógu súvisia so strategickou obnovou Slovenska. Najvýraznejšie nastavila zrkadlo generácia súčasných vyšla do ulíc pri príležitosti 17. novembra a na nápisoch poslala vláde jasný odkaz. Naše školy nie sú firmy. Pnutie súvisiace s predmetným návrhom zákona dokumentuje aj časopis Univerzity Komenského v Bratislave pod názvom "Našu univerzitu", ktorý bol dokončený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky jeden z podnadpisov časti aktuality nesie názov "Slovenské univerzity vyjadrujú obavy o svoju budúcnosť." Obsahuje aj jednoznačný postoj k vládnemu návrhu v Národnej rade Slovenskej republiky a zároveň novela vysokoškolského zákona, proti ktorej verejné vysoké školy ostro protestovali. Uvedený článok popisuje aj finančnú situáciu vysokých škôl a to nasledovne. Slovenské univerzity v roku 2022 dostanú zo štátneho rozpočtu o 27 miliónov euro menej ako vlani. Univerzita čaká škrtanie rozvojových projektov a rekonštrukcií, zvyšovanie cien za bývanie na internátoch, rušenie študijného programu a prepúšťanie zamestnancov. Ekonomická situácia slovenských vysokých škôl je alarmujúca a bude mať nemalé sociálne dosahy predovšetkým na študentov. Nezameniteľný rukopis opísaných tzv. reforiem pripomína minulé obdobie. Pravosť spomenutého rukopisu .... účasť bývalého podpredsedu vlády a ministra financií Ivana Mikloša a jeho biznisovo spriaznené osoby napríklad Eleny Kohútikovej, na strane zástupcov rezortu školstva, na stretnutí k prerokovaniu predmetnej problematiky s predstaviteľmi akademickej obce, podnikateľských a zamestnávateľských organizácií a ďalšími osobami.
Slovenský verejný sektor potrebuje štrukturálne zmeny, nie však sprofanované reformy tzv. Miklošovského typu. Vláda Slovenskej republiky predložila tak závažnú problematiku akou sú zásadné zmeny usporiadania vysokých škôl bez predchádzajúceho prerokovania akejkoľvek strategického alebo koncepčného materiálu bez adekvátnej verejnej diskusie priamo ako návrh legislatívneho riešenia a to z dôvodu chybnej konštrukcie Plánu podpory, obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Nakoľko sa jedná o základné otázky verejnej politiky v oblasti vysokého školstva nie je možné obísť aj pôsobnosť Národnej rady Slovenskej republiky ...
===== priamo ako návrh legislatívneho riešenia a to z dôvodu chybnej konštrukcie Plánu podpory, obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Nakoľko sa jedná o základné otázky verejnej politiky v oblasti vysokého školstva nie je možné obísť aj pôsobnosť Národnej rady Slovenskej republiky v predmetnej oblasti. Parlament disponuje najvyššou mierou politickej legitimity nakoľko je reprezentantom suverenity ľudu a je kreovaný priamymi voľbami. Z uvedeného odvede.... legitimity a postavenia v systéme orgánov štátnej moci vyplýva právo rokovať a je zodpovednosť Národnej rady Slovenskej republiky za smerovanie vnútornej, medzinárodnej, hospodárskej, sociálnej iných politík. Navrhuje sa, aby uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky pozostávalo z časti po A) schvaľuje, v časti B) vyjadruje znepokojenie, v časti C) žiada, v časti D) na vedomie a okrem zásadnej kritike obsahuje aj riešenie. Na základe doteraz opísaných skutočností, skupina poslancov považuje za opodstatnené minimálne odloženie rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia doplňujú zákony tlač niektoré zákony (tlač 822) podľa § 83 ods. 1 zákona rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. V časti návrhu uznesenia po A) schvaľuje, rovnako sa navrhuje schváliť prerokovanie základných otázok verejnej politiky v oblasti vysokého školstva podľa čl. 86 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky do 6. mája 2022.
V časti B návrhu uznesenia sa navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky vyjadrila znepokojenie nad nenáležitým spôsobom zásahu do akademických práv a slobôd vydobytých v Nežnej revolúcii a to bez výraznejšej snahy o dosiahnutie verejne akceptovateľnej spoločenskej dohody. Nad chybnou konštrukciou Plánu podpory obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v dôsledku, ktorej väčšina vysokých škôl reálne nebude čerpať peňažné prostriedky z plánu obnovy ale odmietané kvázi reformy budú musieť realizovať. Nad návratom sprofanovanému prístupu k reformám keď skrytým účelom tzv. reforiem bola predovšetkým redukcia verejných služieb alebo redukcia peňažných zdrojov určených na poskytovanie verejných služieb. V časti C) návrhu uznesenia sa navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky požiadala vládu Slovenskej republiky o predloženie na rokovanie schôdze Národnej rady Slovenskej republiky správy o koncepte zmien verejného vysokého školstva, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o zabezpečenie prerokovania konceptu zmien verejného školstva, verejného vysokého školstva na úrovni poslaneckého grémia s predstaviteľmi reprezentatívnych organizácií vysokého školstva, predsedu úradu pre verejné obstarávanie o preverenie transparentnosti výboru, poradenskej činnosti na reformy v oblasti vysokého školstva, ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a jeho priamo riadenými organizáciami a to aj z dôvodu plnenia vládneho programu v otázkach toľko zdôrazňovanej transparentnosti, predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o preverenie zákonnosti o hospodárení využitia peňažných prostriedkov na poradenskú činnosť, na reformy v oblasti vysokého školstva, ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a jeho priamo riadenými organizáciami a to aj z dôvodu plnia vládneho programu v otázkach toľko zdôrazňovanej transparentnosti.
V časti D) návrhu uznesenia sa navrhuje dať na rokovania predmetné uznesenie národnej rady zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku. A teraz mi dovoľte, aby som prečítal pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica, Vladimíra Faiča, Jozefa Habánika a Dušana Jarjabka k návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 822).
Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 822) znie:
„Národná rada Slovenskej republiky
A. schvaľuje
A. 1. odloženie rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 822) podľa § 83 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
A.2. prerokovanie základných otázok verejnej politiky v oblasti vysokého školstva podľa čl. 86 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky do: 6. mája 2022
B. vyjadruje znepokojenie
B. 1. nad náležitým opravujem nad nenáležitým spôsobom zásahu do akademických práv a slobôd vydobytých v Nežnej revolúcii, a to bez výraznejšej snahy o dosiahnutie verejne akceptovateľnej spoločenskej dohody,
B.2. nad chybnou konštrukciou Plánu podpory obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, v dôsledku ktorej väčšina vysokých škôl reálne nebude čerpať peňažné prostriedky z plánu obnovy, ale odmietané „kvázi" reformy budú musieť realizovať,
B.3. nad návratom k sprofanovanému prístupu k „reformám", keď skrytým účelom takzvaných „reforiem" bola predovšetkým redukcia verejných služieb alebo redukcia peňažných zdrojov určených na poskytovanie verejných služieb;
C. žiada
C.1. vládu Slovenskej republiky
predložiť na rokovanie schôdze Národnej rady Slovenskej republiky správu o koncepte zmien verejného školstva, termín do 30 dní
C.2. predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
zabezpečiť prerokovanie konceptu zmien verejného školstva vysokého školstva na úrovni poslaneckého grémia s predstaviteľmi reprezentatívnych organizácií vysokého školstva, termín do 40 dní
C.3. predsedu Úradu pre verejné obstarávanie
a) preveriť transparentnosť výboru, výberu poradenskej činnosti na reformy v oblasti vysokého školstva Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a jeho priamo riadenými organizáciami,
C.4. predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
a) preveriť zákonnosť a hospodárnosť využitia peňažných prostriedkov na poradenskú činnosť na reformy v oblasti vysokého školstva Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a jeho priamo riadenými organizáciami;
D. na vedomie
D.1. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku."
Pán minister, ďakujem veľmi za pozornosť, dámy a páni, ďakujem za pozornosť, toľko všetko z našej strany.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 22.3.2022 17:34 - 17:48 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán minister kultúry, dámy a páni, pardon pán minister školstva. Ja už vás vidím už aj ako ministra kultúry, vidíte. Dámy a páni, vzhľadom na celospoločenskú situáciu, ale aj vzhľadom na situáciu, ktorá je na vysokých školách a vzhľadom na skutočne to všetko, čo sa okolo tohto návrhu zákona v poslednej dobe deje dovoľte, aby som vás oboznámil so stanoviskom strany SMER - sociálna demokracia k tomuto návrhu zákona. Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predkladá pozmeňujúci návrh, návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, nakoľko považuje za plne opodstatnené minimálne odloženie rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Bezprostredným účelom prijatia predmetného návrhu zákona je splnenie nie logických reformných opatrení, prečerpanie európskych peňažných prostriedkov z Plánu podpory , obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Neprimerane veľké spoločenské pnutie súvisiace s predmetným návrhom zákona má svoje príčiny a práve v zlyhaní pri príprave Plánu podpory, obnovy a odolnosti. Plynúci čas ďalej potvrdzuje fakt, že predstavitelia exekutívy počas celého obdobia diskrétnej prípravy návrhu plánu podpory obnovy a okolnosti venovali pozornosť a nakoniec aj otvorene komunikovali o alokáciách európskych peňazí na želané predmety. V žiadnom prípade sa nejedná o pretavenie plánu európskej obnovy do slovenskej reality. Pod tlakom času bolo nutné do návrhu plánu obnovy zakomponovať reformy ako nevyhnutnú podmienku pre čerpanie európskych peňazí v úvodzovkách "nejaké boli na rýchlo a bez adekvátnej verejnej diskusie požadované Európskou úniou vsadené aj pre oblasť vysokého školstva. V žiadnom prípade sa však nejedná o reformy smerujúce k naplneniu cieľov k zásadnej obnovy Slovenska." Protesty na uliciach a námestiach boli reakciou na konflikt generovaný neoptimálnymi požiadavkami na reformy a ich nesúvisom s alokovaním peňažných zdrojov v Pláne podpory, obnovy a odolnosti ako aj na neexistujúci dialóg. Úrovni reforiem a dialógu súvisia so strategickou obnovou Slovenska. Najvýraznejšie nastavila zrkadlo generácia súčasných vyšla do ulíc pri príležitosti 17. novembra a na nápisoch poslala vláde jasný odkaz. Naše školy nie sú firmy. Pnutie súvisiace s predmetným návrhom zákona dokumentuje aj časopis Univerzity Komenského v Bratislave pod názvom "Našu univerzitu", ktorý bol dokončený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky jeden z podnadpisov časti aktuality nesie názov "Slovenské univerzity vyjadrujú obavy o svoju budúcnosť." Obsahuje aj jednoznačný postoj k vládnemu návrhu v Národnej rade Slovenskej republiky a zároveň novela vysokoškolského zákona, proti ktorej verejné vysoké školy ostro protestovali. Uvedený článok popisuje aj finančnú situáciu vysokých škôl a to nasledovne. Slovenské univerzity v roku 2022 dostanú zo štátneho rozpočtu o 27 miliónov euro menej ako vlani. Univerzita čaká škrtanie rozvojových projektov a rekonštrukcií, zvyšovanie cien za bývanie na internátoch, rušenie študijného programu a prepúšťanie zamestnancov. Ekonomická situácia slovenských vysokých škôl je alarmujúca a bude mať nemalé sociálne dosahy predovšetkým na študentov. Nezameniteľný rukopis opísaných tzv. reforiem pripomína minulé obdobie. Pravosť spomenutého rukopisu .... účasť bývalého podpredsedu vlády a ministra financií Ivana Mikloša a jeho biznisovo spriaznené osoby napríklad Eleny Kohútikovej, na strane zástupcov rezortu školstva, na stretnutí k prerokovaniu predmetnej problematiky s predstaviteľmi akademickej obce, podnikateľských a zamestnávateľských organizácií a ďalšími osobami.
Slovenský verejný sektor potrebuje štrukturálne zmeny, nie však sprofanované reformy tzv. Miklošovského typu. Vláda Slovenskej republiky predložila tak závažnú problematiku akou sú zásadné zmeny usporiadania vysokých škôl bez predchádzajúceho prerokovania akejkoľvek strategického alebo koncepčného materiálu bez adekvátnej verejnej diskusie priamo ako návrh legislatívneho riešenia a to z dôvodu chybnej konštrukcie Plánu podpory, obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Nakoľko sa jedná o základné otázky verejnej politiky v oblasti vysokého školstva nie je možné obísť aj pôsobnosť Národnej rady Slovenskej republiky ...
===== priamo ako návrh legislatívneho riešenia a to z dôvodu chybnej konštrukcie Plánu podpory, obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Nakoľko sa jedná o základné otázky verejnej politiky v oblasti vysokého školstva nie je možné obísť aj pôsobnosť Národnej rady Slovenskej republiky v predmetnej oblasti. Parlament disponuje najvyššou mierou politickej legitimity nakoľko je reprezentantom suverenity ľudu a je kreovaný priamymi voľbami. Z uvedeného odvede.... legitimity a postavenia v systéme orgánov štátnej moci vyplýva právo rokovať a je zodpovednosť Národnej rady Slovenskej republiky za smerovanie vnútornej, medzinárodnej, hospodárskej, sociálnej iných politík. Navrhuje sa, aby uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky pozostávalo z časti po A) schvaľuje, v časti B) vyjadruje znepokojenie, v časti C) žiada, v časti D) na vedomie a okrem zásadnej kritike obsahuje aj riešenie. Na základe doteraz opísaných skutočností, skupina poslancov považuje za opodstatnené minimálne odloženie rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia doplňujú zákony tlač niektoré zákony (tlač 822) podľa § 83 ods. 1 zákona rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. V časti návrhu uznesenia po A) schvaľuje, rovnako sa navrhuje schváliť prerokovanie základných otázok verejnej politiky v oblasti vysokého školstva podľa čl. 86 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky do 6. mája 2022.
V časti B návrhu uznesenia sa navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky vyjadrila znepokojenie nad nenáležitým spôsobom zásahu do akademických práv a slobôd vydobytých v Nežnej revolúcii a to bez výraznejšej snahy o dosiahnutie verejne akceptovateľnej spoločenskej dohody. Nad chybnou konštrukciou Plánu podpory obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v dôsledku, ktorej väčšina vysokých škôl reálne nebude čerpať peňažné prostriedky z plánu obnovy ale odmietané kvázi reformy budú musieť realizovať. Nad návratom sprofanovanému prístupu k reformám keď skrytým účelom tzv. reforiem bola predovšetkým redukcia verejných služieb alebo redukcia peňažných zdrojov určených na poskytovanie verejných služieb. V časti C) návrhu uznesenia sa navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky požiadala vládu Slovenskej republiky o predloženie na rokovanie schôdze Národnej rady Slovenskej republiky správy o koncepte zmien verejného vysokého školstva, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o zabezpečenie prerokovania konceptu zmien verejného školstva, verejného vysokého školstva na úrovni poslaneckého grémia s predstaviteľmi reprezentatívnych organizácií vysokého školstva, predsedu úradu pre verejné obstarávanie o preverenie transparentnosti výboru, poradenskej činnosti na reformy v oblasti vysokého školstva, ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a jeho priamo riadenými organizáciami a to aj z dôvodu plnenia vládneho programu v otázkach toľko zdôrazňovanej transparentnosti, predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o preverenie zákonnosti o hospodárení využitia peňažných prostriedkov na poradenskú činnosť, na reformy v oblasti vysokého školstva, ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a jeho priamo riadenými organizáciami a to aj z dôvodu plnia vládneho programu v otázkach toľko zdôrazňovanej transparentnosti.
V časti D) návrhu uznesenia sa navrhuje dať na rokovania predmetné uznesenie národnej rady zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku. A teraz mi dovoľte, aby som prečítal pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica, Vladimíra Faiča, Jozefa Habánika a Dušana Jarjabka k návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 822).
Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 822) znie:
„Národná rada Slovenskej republiky
A. schvaľuje
A. 1. odloženie rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 822) podľa § 83 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
A.2. prerokovanie základných otázok verejnej politiky v oblasti vysokého školstva podľa čl. 86 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky do: 6. mája 2022
B. vyjadruje znepokojenie
B. 1. nad náležitým opravujem nad nenáležitým spôsobom zásahu do akademických práv a slobôd vydobytých v Nežnej revolúcii, a to bez výraznejšej snahy o dosiahnutie verejne akceptovateľnej spoločenskej dohody,
B.2. nad chybnou konštrukciou Plánu podpory obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, v dôsledku ktorej väčšina vysokých škôl reálne nebude čerpať peňažné prostriedky z plánu obnovy, ale odmietané „kvázi" reformy budú musieť realizovať,
B.3. nad návratom k sprofanovanému prístupu k „reformám", keď skrytým účelom takzvaných „reforiem" bola predovšetkým redukcia verejných služieb alebo redukcia peňažných zdrojov určených na poskytovanie verejných služieb;
C. žiada
C.1. vládu Slovenskej republiky
predložiť na rokovanie schôdze Národnej rady Slovenskej republiky správu o koncepte zmien verejného školstva, termín do 30 dní
C.2. predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
zabezpečiť prerokovanie konceptu zmien verejného školstva vysokého školstva na úrovni poslaneckého grémia s predstaviteľmi reprezentatívnych organizácií vysokého školstva, termín do 40 dní
C.3. predsedu Úradu pre verejné obstarávanie
a) preveriť transparentnosť výboru, výberu poradenskej činnosti na reformy v oblasti vysokého školstva Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a jeho priamo riadenými organizáciami,
C.4. predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
a) preveriť zákonnosť a hospodárnosť využitia peňažných prostriedkov na poradenskú činnosť na reformy v oblasti vysokého školstva Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a jeho priamo riadenými organizáciami;
D. na vedomie
D.1. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku."
Pán minister, ďakujem veľmi za pozornosť, dámy a páni, ďakujem za pozornosť, toľko všetko z našej strany.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.3.2022 17:11 - 17:11 hod.

Fico Robert
Pán predseda, v tomto parlamente sa dlhodobo prejavuje neúcta k akémukoľvek inému návrhu, takže ja sťahujem tento návrh späť a vy tam nebučte ako takí barani. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.3.2022 17:11 - 17:11 hod.

Fico Robert
Pán predseda, schválili sme procedurálny návrh pána poslanca Šimka, ale ja navrhujem dokončime hlasovania, po skončení hlasovaní nech dokončí pán Šimko návrh zákona, ktorý navrhuje a potom ešte urobíme jedno hlasovanie. Poďme teraz hlasovať o tých návrhoch, ktoré máme pred sebou.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.3.2022 14:20 - 14:22 hod.

Zahorčák Viliam Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, pán poslanec Svrček svojím vystúpením poukázal na niektoré z problémov, ktoré tento zákon môže priniesť aj možné riešenia, ale ja chcem povedať, že týmto zákonom § 36 ods. 2 sa prenášajú isté povinnosti na mestá a obce, a to najmä v súvislosti s poskytovaním ubytovania pre odídencov aj fyzickými osobami, teda obyvateľmi obce. Za seba ako jedného z primátorov hovorím, že tejto kompetencii sa nebránime, viem si predstaviť ako budeme napr. my v Michalovciach na úrade prijímať zmluvy medzi poskytovateľmi ubytovania a odídencami, ako budeme s nimi pracovať. Viem si predstaviť, hoci to zákon nevyžaduje ako odkontrolujeme, či tento zmluvný vzťah nie je fiktívny a viem si aj predstaviť ako budeme postupovať pri povinnosti odídenca, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, povinne raz mesačne počas poskytovania ubytovania, osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba ubytovanie poskytuje. Čo si však predstaviť viem ťažšie, je verifikácia toho, že príspevok možno poskytnúť aj najviac za sedem nocí poskytovania ubytovania predchádzajúcich k dňu poskytovania dočasného útočiska odídencov, najskôr však do 26. februára 2022 ako sa uvádza v zákone.
Nie som ani proti tomu, nechcem apriori podozrievať poskytovateľov ubytovania z nekalých praktík. Z vlastnej skúsenosti viem, že aj teraz mnohí z nich to robia nezištne a mnohí, myslím si, ani túto zákonnú možnosť v budúcnosti možno nevyužijú. Upozorňujem však na to, že práve to spätné uplatnenie si nároku bude možno veľmi problematické a čo sa týka fyzického odkontrolovania, prakticky nebude možné. Preto si myslím, že vo vykonávacích predpisoch, alebo aj v tomto zákone by predkladateľ mohol aj na toto pamätať. No a v neposlednom rade aj otázka, verím, že na to budú aj do našich mestských pokladníc doplnené finančné zdroje z úrovne štátu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.3.2022 10:53 - 10:53 hod.

Vaľová Jana
Ja len chcem povedať, prosím vás, aby sme predložený návrh prečítali dnes alebo teda prerokovali o 11.00 hodine, odhlasovali, tak.
Skryt prepis
 

22.3.2022 10:29 - 10:36 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem vám veľmi pekne. Pán kolega, ja s vami môžem súhlasiť, že zmluva je aktom dvoch strán je to pravda. Ale zmluvu tentokrát schvaľovať parlament a v parlamente by sa mala odrážať vôľa ľudu. A keď ste zobrali prieskumy, ktoré povedali, že 2/3 Slovákov s touto zmluvou nesúhlasia, tak si myslím že aj tento parlament by sa mal zaoberať tým čo chcú ľudia a vlastne ako ľudia vnímajú takéto citlivé témy ako je vstup cudzích vojsk na územie Slovenskej republiky.
Rovnako chcem povedať, že keď ste trošku poprepájali všetky veci, bohužiaľ, vláda má koľko? Osemdesiat, deväťdesiat percent jej ľudia nedôverujú. Tiež si myslím, že tiež by sa mal parlament zamyslieť vo všetkom čo sa tu schvaľuje, pretože chápete že máte ústavnú väčšinu, ale ústavná väčšina by nemala, nemala potláčať vôľu občanov aj keď v danom čase, lebo v danom čase ste presadzovali dané témy a teraz sú iné témy, tak by ste sa viac mali o to opierať. A už vôbec, možno počúvate, keď ste spomenuli pána Gottwalda, tak ja si myslím, že vy fakt idete tomuto, idete informáciám na území Slovenskej republiky zakrútiť krkom. Pretože toto tu ešte nikdy nebolo, alebo bolo to v 50. rokoch, v 60, že boli cenzurované rôzne iné, ako bolo Rádio Európa a podobne, čiže normálne prísun informácie je absolútny, absolútny a jednoducho na nejakých úvahách zakazujete ľuďom a robíte z ľudí bláznov. Pretože ja si myslím, že každý súdny človek si dokáže vyhodnotiť informáciu, keď si vypočuje dvoch ľudí, to ako keby ste si vypočuli dvoch ľudí a vy si z toho urobíte záver, ale vy normálne ľuďom nútite čo si majú myslieť, čo majú rozprávať a to práve možno tým, že vyjadrujú nesúhlas ako vládnete a vyjadrujú nesúhlas s tým čo sa vôbec na území Slovenskej republiky deje a tom svedčí vaša nedôveryhodnosť ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

22.3.2022 10:20 - 10:21 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán podpredseda, vážení kolegovia, kolegyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom Národnej rady ako spravodajkyňa k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplýva v § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 22. apríla 2022 a v gestorskom výbore do 25. apríla 2022.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončila som, prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.3.2022 10:03 - 10:04 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis