Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.10.2021 o 18:15 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 18:15 - 18:16 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Erik, presne si pomenoval, že aký je úmysel tohto zákona, aký je zámer čo majú v pláne robiť. A nielen odporúčania komisie to boli, ale veď to bol aj krik opozície v tých časoch, že zákon treba zmeniť, pretože sa dal menovať a odvolávať veľmi jednoduchým spôsobom a treba štátnu správu zastabilizovať nejakým spôsobom, tak sa prijímal tento zákon. Veď keď sa vrátime do histórie, tak ešte aj vedúci odborov na ministerstvách sa dalo menovať a odvolávať cez vládu. A to bolo terčom kritiky, že sú to politické nominácie a ak si ja dobre pamätám, tak pri zostavovaní vlády bolo vyhlásené to, že politické nominácie sa zastavia na úrovni prednostov okresných úradov, že nižšie sa nepôjde. No ale vy idete do úplného extrému. A čo sa týka ešte toho spomínaného zákona o policajnom zbore, no tam bude ešte ďalší problém, lebo o to zrušenie tohto § 35 ods. 2 bol aj pod tlakom rozhodnutí súdov, pretože policajti začali vyhrávať súdu a muselo sa ich prijímať do policajného zboru a doplácať sa im tie platové náležitosti, ktoré vlastne im boli spôsobené tým odvolaním bez udania akéhokoľvek dôvodu. Takže, takže tam nám hrozí ďalšie riziko čo sa týka aj toho paragrafu 35 ods. 2. No a samozrejme je to fakt že len slušne nazvané obyčajný prílepok. Takže ja verím, že minimálne legislatívci v prezidentskom paláci si to všimnú a tento zákon vrátia naspäť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 18:13 - 18:15 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Tomáš Erik, chcem nadviazať na to čo si otvoril, lebo si spomenul aj stanovisko Rady pre štátnu službu k tomuto poslaneckému návrhu. Treba povedať, že Rada pre štátnu službu ju jediný objektívny orgán, ktorý má právo sa vyjadrovať, ktorý má právo hodnotiť, ktorý má povinnosť predkladať správy na sociálny výbor o vývoji a postupe v realizácii zákona, ktorý sa týka štátnej služby. Táto Rada jasne uviedla, zásadne nesúhlasí s takouto zmenou ako navrhujú predkladatelia a to na základe priamo, priameho zásahu do princípu stability a tá je úplne jasná. No a samozrejmá vec, že aj spochybnenie právnej istoty vedúceho štátneho zamestnanca. Áno, aj pani poslankyňa spomenula, aj teraz je možnosť prostredníctvom inštitútu služobného hodnotenia jednoducho ale právnym postupom vymeniť zamestnanca. Ale zaujímaví, v roku 2020 vaši ľudia, ktorých ste dosadili na ministerstva, na generálni tajomníci, ani jeden nevyjadril nejakú nespokojnosť s akýmkoľvek pracovníkom, vedúcim. To znamená, vôbec nevyužili, to znamená asi že nie je potreba. Viete, obávam sa jedného, že vláda ktorá príde po vás uplatní tento istý princíp a to sa bude pravidelne opakovať. Zbohom profesionalita, zbohom odbornosť. No a Rada pre štátnu službu bude mŕtvy a zbytočný orgán, pretože týmto sa jednoducho, jednoducho pochová. Preto si myslím, že je treba trošku viacej rozmýšľať. A ak chcete meniť, je tu možnosť podľa tohto zákona, to je to služobné hodnotenie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 18:10 - 18:11 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec Erik Tomáš, musím s vami absolútne súhlasiť vo všetkom čo ste povedali. A ešte doplním konštatáciu a formuláciu z programového vyhlásenia tejto vlády. Kde sa hovorí v časti profesionálna, transparentná štátna správa, že Slovenskou urgentne potrebuje posunúť schopnosti štátnej služby a sústrediť sa na budovanie profesionálnej, vzdelanej a stabilnej, opakujem stabilnej pracovnej sily prostredníctvom spravodlivých, transparentných a na pravidlách založených postupoch riadenia. Takže neviem že či odvolávanie bez akéhokoľvek dôvodu len preto, že sa mi niekto nepáči a nehodí sa mi do politickej kariet a politickej hry je stabilná pracovná sila a sú transparentné pravidlá založené na postupoch riadenia. Podľa mňa je to presne pravý opak ako si stanovila táto vláda vo svojom programovom vyhlásení vlády. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 17:57 - 17:59 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán poslanec Kyselica, presne teraz ste ukázali ako vyzerá kvalitný legislatívny proces. Samotný zákon má šestnásť riadkov, vyše 22 minút ste tu čítali pozmeňujúce návrhy a ich odôvodnenie. Takže, ale minimálne jednu pozitívnu vec sme sa dozvedeli, že podpredseda vlády Holý má aj štátneho tajomníka, ktorý je tak bezvýznamný, že sa naňho zabudlo ešte aj pri platových náležitostiach, a teraz mu idete priznávať paušálne náhrady. To je fakt super.
Ďalší pozmeňovák, zákon o Policajnom zbore. Ja to nazvem slušne, je to prílepok a verím, že pani prezidentka tento zákon kvôli tomu prílepku vráti. Vy ste bývalý policajt a poznáte ten § 35 ods. 2, ktorý bol dlhodobo, ale dlhodobo kritizovaný vždy opozíciou a takisto aj Odborovým zväzom Policajného zboru, čiže bude ma zaujímať stanovisko odborárov k tomuto návrhu zákona, lebo to sa tak dlho proti tomuto paragrafu bojovalo, že sa nakoniec zrušil a vy ho teraz jedným šmahom ruky vrátite naspäť. Som zvedavý ako bude definované dôležitý záujem služby, ak si to vyžaduje, že kde je zadefinovaný tento pojem, a tak ako ste cez zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov odvolávali riaditeľov úradov práce, tak teraz idete prílepkom odvolávať cez zákon o štátnej službe civilnej, idete odvolávať policajtov. A na záver, platové triedy. Prosím vás, čo vás viedlo k tomu, keď historicky dlhodobo v zákone o štátnej službe boli nastavené platové triedy tak, že bolo stredoškolské vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, a tie najvyššie platové triedy s najvyšším platovým ohodnotením, kde sa vyžadovala vysoká odborná kvalifikácia mali druhostupňové vysokoškolské vzdelanie. A vy to idete teraz zdeformovať, kde vysokoškolský stupeň, druhý stupeň vzdelania idete nahrádzať prvým stupňom a nejakou praxou. Ako sa budú títo ľudia medzi sebou navzájom rešpektovať, keď jeden bude mať vysokú školu .... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.10.2021 17:12 - 17:12 hod.

Jarjabek Dušan
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Je tu brajgel a môžte dať o tom hlasovať. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.10.2021 17:10 - 17:11 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Keďže ja som členom grémia a na ostatnom grémiu jasný záver grémia bol, že terminované body sa rušia a terminované body nebudú...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, teraz som to povedal, že Národná (Reakcie z pléna.) rada rozhodla, že budeme terminovať.

Saloň, Marián, poslanec NR SR
Tak do akej miery platia potom závery grémia. Načo sedí grémium. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.10.2021 17:05 - 17:06 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán predsedajúci, dovoľujem si požiadať, aby sme stiahli z návrhu rokovania prebiehajúci bod schôdze: Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vzhľadom k tomu, že nespĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku. Podľa § 68 ods. 3 hovorí, že dôvodová správa musí obsahovať zhodnotenie súčasného stavu najmä zo spoločenskej, ekonomickej a právnej stránky s uvedením dôvodov potreby novej zákonnej úpravy spôsobuje vykonávanie hospodárskeho a finančného dosahu najmä vplyv na rozpočet verejnej správy atď. Podľa vyjadrenia ministerstva financií k tomuto návrhu zákona v súlade s §, ako píše ministerstvo financií, v súlade s § 33 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy predložený, pardon, podľa doložky vybraný vplyv má predložený návrh negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý nie je kvantifikovaný. V súlade s § 33 ods.1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy musia byť v predloženom návrhu uvedené a zdôvodnené predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy a to nielen za bežný rok, ale aj na tri nasledujúce rozpočtové roky.
Z tohto dôvodu konštatujem, že návrh zákona nemá, nespĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a nemôže byť ďalej prerokovaný v Národnej rade. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 16:33 - 16:35 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Fecko ja tiež chcem zareagovať trošku na ten list pani ministerky, pretože v tomto prípade nevidím hlavný problém na ministerstve kultúry ale na ministerstve práce. Tento projekt, ktorý sa týkal hradov a zámkov, beží alebo bežal od roku 2011. Za vlády pani Radičovej minister Krajcer skúsil cez 200 tisíc, zamestnal pár desiatok ľudí, ja som postupne potom tých ďalších osme rokov navyšoval a skutočne čo povedala aj pani Laššáková išlo do desiatok miliónov. Tu treba povedať jednu vec, to nebolo len jednoúčelové, pretože týmto spôsobom sa dokázalo pripraviť a vyškoliť doslova stovky ľudí, ktorí sa následne trvalo dokázali upratať a uplatniť v stavebníctve, pretože mali základ preto, naučili sa ráno vstávať a ísť tie remeselné návyky aby sa vedeli potom stabilne jednoducho uplatniť. problém je v tom, že ministerstvo práce nepožiadalo o predĺženie tohto projektu, pretože ten projekt mal všetky ambície jednoducho pokračovať. Ja sa priznám, že počas toho obdobia ma raz navštívila nemecká televízia, ostal som veľmi prekvapený prečo sa zaujímajú hlavne o hrady a zámky. Odpoveď bola jednoduchá, aj my sme plný platitelia do Európskej únie a nemeckých občanov veľmi zaujíma, kde ich peniaze idú. Bola veľmi dobrá odozva, že konečne koncov história hrady a zámky, kultúra je aktuálna pre všetkých občanov Európskej únie, takže to bolo veľmi, veľmi dobré vnímané a je na škodu vecí za týchto projektoch nepokračovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 11:01 - 11:03 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Priznám sa, že ma teší, že moje vystúpenie vyvolalo polemiku najskôr k pánovi poslancovi Stančíkovi a Dostálovi. Ja som hovoril o modelovej situácii, že som riaditeľ katolíckej školy, zrejme to vám uniklo a aj som zdôvodnil prečo by som pri výbere bol veľmi opatrný a nezamestnal by som dobrého angličtinára, ktorý by sa hlásil k moslimskej viere. A pán poslanec Kollár, či to viem ako to viem, že, že tento človek Moslimom mal by to uvedené vo svojom životopise alebo by to dával najavo čo sa týka aj svojho oblečenia aj svojho prístupu takže nie je ťažké podľa odlíšiť dneska Moslima. Pán poslanec Dostál, nuž musím povedať, že vidno, že nie ste priateľ športu a futbalu pretože ste nepochopili to ten môj príklad. Pán poslanec Kazda, k vám je zbytočné sa vyjadrovať a pán poslanec Taraba, ja si myslím, že som veľmi jasne deklaroval aký dres mám oblečený a za aký dres budem kopať pretože aj v minulosti som dokázal svojimi hlasovaniami v Národnej rade, že som jednoducho jednak pro-life politik a jednak, že podporujem zákony na podporu tradičnej rodiny a to môžem povedať aj zvyšovanie materskej dávky, zvyšovanie rodičovského príspevku atď. Možno tvoja reakcia negatívna bola kvôli tomu, že som sa dotkol poslanca s ktorým spolupracujete ale naozaj ak si vypočuješ ešte raz jeho vyhlásenie vo faktickej poznámke, tak naozaj povedal, že ľudia s LGBTI komunity si nezaslúžia rovnakú mieru ochrany ako ostatní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.10.2021 10:43 - 10:51 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky. Panie poslankyne, páni poslanci, začnem navrhovateľom. Pán poslanec Valášek, my sme v minulosti dokázali, že napriek tomu, že sa názorovo rozchádzame, tak vieme veľmi kultivovane a veľmi slušne sa medzi sebou rozprávať a diskutovať. Verím tomu, že to bude aj teraz rovnako. Začnem tým, že v rokoch 2012 - 16 počas vlády, druhej vlády Roberta Fica sme tu mali v Národnej rade zákon, ktorý definoval manželstvo. Dokonca ústavný zákon a ja som aj s odstupom niekoľkých rokoch veľmi hrdý na to, že som hlasoval za takýto ústavný zákon, ktorý definoval manželstvo ako zväzok jedného muža a jednej ženy a chcem všetkých ubezpečiť, že v našom poslaneckom klube SMER - Sociálna demokracia sme vždy mali voľnú ruku, čo sa týka vyjadrovaní, názorov aj samotných hlasovaní ohľadom hodnotových otázok a chcem za to aj takto na diaľku poďakovať nášmu predsedovi Robertovi Ficovi. Pán poslanec Valášek, je vám zrejme jasné, že ja takýto návrh zákona nemôžem podporiť, pretože by som išiel a poprel sám seba to, čo som pred chvíľou povedal, že som hlasoval za ústavný zákon. Viete, ja som ľavičiar. Sociálny demokrat, ale od definície sociálneho demokrata európskeho typu alebo takých, ktorí sa nachádzajú v Európskom parlamente mám naozaj veľmi ďaleko. Až v tomto období lepšie chápem vyjadrenia trebárs Roberta Fica a príklady, ktoré nám hovoril, keď bol na klube európskych socialistov a tam mu jedna poslankyňa z Holandska povedala, že pán Fico ja uverím, že ste skutočný sociálny demokrat až vtedy, keď sa postavíte do čela dúhového pochodu. Až vtedy uverím, že ste naozaj autentický sociálny demokrat. Ja si myslím, že toto už je naozaj mimo mísu a ani netúžim po tom, aby som spĺňal definíciu sociálneho demokrata európskeho typu. Pán poslanec, tá moja hodnotová výbava určite spočíva aj tým, že som ovplyvnený tým, že som sa narodil do katolíckej rodiny a rodičia mňa aj moju sestru viedli k takémuto spôsobu života a som im za to veľmi vďačný. Na druhej strane musím povedať, že mi naozaj aj mne vadia vulgarizmy na adresu LGBT komunity a homosexuálov ako takých. Ja si myslím, že aj k takýmto ľuďom sa máme správa rovnako slušne. Tu mám, zaznamenal som si vyjadrenia, že sú to s prepáčením úchyláci, buzíci, devianti dokonca, že to je to nejaká choroba, ja sa s týmto absolútne nestotožňujem. Dokonca sa nestotožňujem ani s vyjadrením pána poslanca Čepčeka, ktorý povedal, že takýto ľudia si nezaslúžia rovnakú ochranu ako tí, ktorí vstúpili do manželského zväzku. Nie je to tak. Pán poslanec, hádam vás nemusím upozorniť na to, že pred Bohom a pred zákonom sme si všetci rovní. Viete včera tu zaznelo v pléne mnoho príkladov aj z tej športovej oblasti a ja skúsim nadviazať a povedať, že a možno niektorí pochopia. Viete nedá sa byť rovnako fanúšikom Reálu Madrid a rovnako fanúšikom FC Barcelona. Nedá sa rovnako fandiť Slovanu Bratislava a rovnako Spartaku Trnava. Vy si musíte vybrať jednu z týchto ciest, ale na druhej strane ak som aj fanúšikom Reálu Madrid alebo Slovanu Bratislava môžem mať rovnaký rešpekt k hráčom FC Barcelony alebo Spartaku Trnava. Chcem, aby ste sa nad tým minimálne aspoň zamysleli.
Veľa sa v poslednej dobe hovorí o diskriminácii. Viete napadol ma jeden príklad v súvislosti s týmto prerokovávaním návrhom zákona. My sme na právnickej fakulte mali nedávno prednášku a dostali sme takú hypotetickú úlohu, že keby som bol riaditeľom katolíckej školy a potreboval by som kvalitného angličtinára, mal by som pred sebou žiadosť od človeka, ktorý perfektne ovláda angličtinu, ale mal by tam napísané, že je Moslim. Či by som takéhoto človeka zamestnal. Nuž, keď som sa zamyslel, povedal som, že nie. Možno v našom zákone by to bola diskriminácia, ale tu nejde len o to, že niekto bude učiť deti anglický jazyk, ale on sa predsa s nimi bude rozprávať, komunikovať. Môže ich ovplyvňovať, ich svetonázor, ich názory. Takú istú otázku môžem teraz položiť a nastoliť, keby som bol riaditeľom materskej školy, či by som súhlasil s tým, aby učiteľom bol človek, ktorý sa hlási otvorene k LGBT komunite, že je homosexuál. Opäť napriek tomu, že by ste ma mohli kritizovať, že by to bolo diskriminačné, tak by som si veľmi zvážil, či takého človeka by som zamestnal. Dokonca ja poviem, že nie, pretože opäť by som tu mal obavy o tom, že by mohol hrubým spôsobom ovplyvňovať, navádzať tieto deti a v tomto veku sú naozaj deti veľmi náchylné prijímať iné názory, iné myšlienky a osvojovať si ich. A v tejto diskusii mi naozaj niekedy chýba taký zdravý rozum. Zdravý, sedliacky rozum, ktorý používali naši starí otcovia, naše staré mamy. Ja rešpektujem názor a svetonázor predkladateľa, len mi vadí, že častokrát sa stane, že ide o také umelé podsúvanie tém, ktoré naozaj nemajú korene u nás na Slovensku. Možno sú populárne v krajinách Beneluxu, v škandinávskych, možno na pôde Európskeho parlamentu. Ale prosím vás nepretláčajme na Slovensku témy príliš násilne, pretože to bude viesť k opačnému efektu. Takže pán poslanec, tento názor nielenže nepodporím. Budem hlasovať proti, ale na druhej strane si komunitu homosexuálov vážim. Nikdy nebudete z mojich úst počuť nejaké znevažujúce slová na ich adresu, ale na druhej strane chcem prosiť, aby ste rovnako vy liberálna časť politického spektra rešpektovali naše hodnotové a konzervatívne názory. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis