Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.4.2020 o 16:07 hod.

Ing. PhD.

Ján Blcháč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 16:22 - 16:23 hod.

Zahorčák Viliam Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, teraz chcem vystúpiť ani nie tak za seba za primátora a za primátorov, ale skôr za starostov, pretože aj tých zastupujeme tuná na tomto zasadnutí. A jednoznačne sa prihováram za to, aby spôsob, ktorý je uvedený v bode 3, per rollam, aby, aby bol zachovaný, aby sme túto možnosť našim starostom dali. Samozrejme, aj ja registrujem možnosť zneužitia toho. A myslím si, že to, čo predniesol kolega Ferenčák, dáva priestor na to, aby sme sa možným problémom vyhli.
Takže by som chcel poprosiť o podporu jeho návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 16:21 - 16:22 hod.

Ferenčák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem. A chápem kolegyňu z jej obáv z pohľadu predaja majetku alebo že možno by sa dialo niečo netransparentné. A na začiatku tiež bolo povedané, že každý primátor si môže meniť ľubovoľne rozpočet.
Chcem povedať, že nie je tomu tak. Pretože nie každý má možné schválením zastupiteľstva narábať v rámci rozpočtu. Musí počkať na schválenie zastupiteľstva. Takže je to individuálne u každej samosprávy ináč.
A druhá vec, ak by sa dialo rôzne predaje, tak primátor má možnosť uplatniť svoje sistačné právo, kde dochádza k, by som povedal, alebo ak má pocit, že nie je to v prospech obce, takže nemusí to uznesenie podpísať.
A možno zdôrazniť, čo vždy zdôrazňujem, máte po a), po b), je to vo veciach bezprostredne súvisiacich so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie a vo veciach, ktoré z dôvodov hroziacej škody neznesú odklad. No kde tam je predaj tepelného hospodárstva? Aby sme fakt nevyrábali, ak to niekto urobí počas toho obdobia krízového, no tak čo, čo viac mu povedať? Veď v prvom rade dá, akýkoľvek poslanec dá podnet.
Ja čo som dal návrh, je, ako spojazdniť hlasovanie per rollam, aby každý jeden pozmeňujúci návrh, bolo o ňom hlasované. Toto tam nebol ten spôsob a forma. Týmto predložením, čo som ja dal pozmeňujúci návrh, sa to stáva trans-pa-rent-ným. Každý jeden poslanec a každý jeden návrh, musí byť o ňom hlasované a nesie za to zodpovednosť štatutár. Nehľadajme za zrniečkom, by som povedal, nejaké obrovské balvany.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.4.2020 16:10 - 16:20 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Príjemný dobrý deň. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, vážený pán predsedajúci, v jednej veci podporím svojho kolegu pána primátora Ferenčáka, že vzhľadom na dnešnú situáciu spôsobenú COVID-19 považujem za správne umožniť obciam fungovať spôsobom, ktorý neohrozuje životy a zdravie obyvateľov. Zároveň si myslím, že minister mal určite dobrý úmysel takýto zákon predložiť, avšak stále si musíme uvedomiť, že ide o citlivý zásah do spôsobu rokovania obecných zastupiteľstiev, ktorý de facto vylúči účasť verejnosti na veci správnych a verejných. Preto si myslím, že by bolo vhodné precizovať limity a záruky pred zneužitím tohto inštitútu hlasovania per rollam.
Mne sa veľmi páči, čo povedal pán kolega Gyimesi, myslím, že dobre prečítam jeho meno, lebo má ho veľmi zložité, aspoň pre mňa, čo by všetko bolo treba precizovať. Myslím si, že tento zákon by sme mali prijať, ale naozaj po týchto úpravách. A myslím, že to bude dobré aj pre vás, pán minister, pretože budete mať menej práce do budúcna.
A ja by som ako bývalá primátorka podotkla veci. Netvárme sa teraz, že zastupiteľstvo je, má zasadať, sme dvadsať dní alebo dvadsaťpäť dní v krízovej situácii. Mestské zastupiteľstvá zasadajú raz za tri mesiace, majú to zo zákona. Vážení, tri mesiace. Vyššie územné celky majú zo zákony dva mesiace. Takže netvárme sa, že sme pod takým strašným tlakom, že čo všetko sa môže diať v mestách a obciach. Ja na konci poviem možné odporúčania pre pána ministra, ako by mali zasadať krízové štáby a čo sa naozaj deje v mestách a obciach.
Nehovorme si o tom, že primátor nemôže meniť rozpočet. No nerozprávajme si tu bájky. Primátor môže meniť rozpočet. A následne, keď zmení rozpočet, každé mesto a obec mu určuje do akej výšky, následne ho môže dať prerokovať na najbližšie zastupiteľstvo. Takže nerozprávajme veci, ktoré nie sú pravdivé.
Ďalej nehovorme, že primátor nemôže urobiť prenájmy. Veď každý primátor má v zastupiteľstve možnosť urobiť prenájmy, či mu to určí obec a mesto na rok, niekomu na polroka, a následne si to môže dať schváliť po týchto situáciách v zastupiteľstve. A nehovorme, že primátor má zodpovednosť, keď mu to schváli zastupiteľstvo.
A ja už vôbec odmietam, vážení, a to som sa stretla ako primátorka, že si poslanci povedia, že si niečo odhlasovali a že je to kolektívna vina. Aká kolektívna vina? Veď predsa je jasné, že v zápisnici má byť uvedené, ako váš poslanec hlasuje, aby ľudia vedeli, ako hlasoval a o čom hlasoval.
Takže naozaj v zmysle rokovania § 30f zákona o obecnom zriadení bude daná zastupiteľstvám možnosť hlasovať o uzneseniach per rollam, teda korešpondenčným hlasom. V zmysle navrhovanej právnej úpravy hlasovať takto bude možné, "a)" - ako je to v zákone -"vo veciach bezprostredne súvisiacich so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie, b) vo veciach, ktoré z dôvodu hroziacej škody neznesú odklad". Všetci určite vieme, že takýto spôsob hlasovania sa dá zneužiť, ako sme hovorili, na nestatočné ciele a niekto si pod uvedené možnosti dokáže subsumovať aj to, čo tam nepatrí.
A teraz sa netvárme, že všade majú primátori väčšinu. Veď to neni o primátoroch? Nikto ich nepodozrieva. Veď niekde má väčšinu zastupiteľstvo. Zastupiteľstvo predloží návrh a predá sa majetok. Však sa tu netvárme, teda tí, ktorí ste žili a pracovali v samospráve, že to tak nemôže byť.
Áno, pán Ferenčák, ja viem, že primátor to nepodpíše. Ale v Humennom je taký stav, kde je tri štvrtiny zastupiteľstva. Čiže čo urobí primátor? Nič! Čo urobí? Jednoducho môže povedať, že nevykoná. Nevykoná. A tam nastupuje prokuratúra. A my sa práve týmto, týmto veciam, ktoré sa týkajú prokuratúry a podobne, a týmto komplikáciám sa chceme vyhnúť. Alebo sa nechceme vyhnúť?
A preto súhlasím s pánom Gyimesim, lebo vždycky si hovoríme, čo nie je zakázané, je povolené. Čo tento zákon neprecizuje, to sa bude robiť. Tak súhlasím s tým, aby tieto veci, ktoré sa týkajú majetku, prevodov majetku atď., boli vyňaté. Nehovorím o vecných bremenách, ktoré sú potrebné pri rôznych rekonštrukciách a podobne, ale tieto veci by som určite, pán minister, precizovala. A myslím si, že potom by v tomto nebol problém.
Ja napríklad ešte spomeniem, lebo ja vždycky hovorím o praxi a človek by mal žiť v praxi. Nemal by žiť v týchto štyroch stenách a myslieť si, že to tak funguje. Takže určité veci týkajúce sa prevodov majetku a toho všetkého, čo som spomenula, by mohli byť. Ale kedy? Sme v druhom čítaní. Jedine, že nezahlasujeme za tieto dva body a pri najbližších vládnych zákonoch ich tam zapracujeme. Myslím si, že to by bola možná situácia, pretože nikto by sa nečudoval a nikto by tu nekričal podľa mňa, že tieto dva body nepatria k danému zákonu.
Ja poviem napríklad v Humennom. V Humennom je prichystaný, sa pripravuje prevod majetku v hodnote milióna eur. Ja sa pýtam, už to bolo všetko pripravené, boli spísané petície, občania sa voči tomu vyhradzovali. Dnes sa použije per rollam, lebo sa povie, že je to tepelné hospodárstvo, vymyslí sa dôvod, že občanom nebude zabezpečené teplo, je to ohrozenie života a zdravia, pán minister, milión eur poslanci odhlasujú. Nikto nebude vedieť, kto ako hlasoval. Podnikateľ si pomädlí ruky. Takže sú aj takéto prípade, kde naozaj môže dôjsť k poškodeniu verejného záujmu.
A keď už hovoríme o prokurátoroch. Ja si myslím, ako som pred chvíľou spomenula, je to to posledné. Pretože viete si predstaviť ten nápor, ktorý budú mať prokurátori? Nebudem sa zastávať, ale viete si predstaviť, čo sa deje možno aj teraz? Možno aj teraz niektorí využívajú, je to smiešne, mňa by to nikdy nenapadlo, že niekto má rúško a urobí trestnú činnosť. Možno aj tie rúška spôsobujú, na jednej strane sú dobré a na druhej strane môžu spôsobiť aj zlé úmysly. A ja viem, ako som vravela, že prokurátorov je tak málo, že nechodili na mestské zastupiteľstvá, pretože kapacitne to ani nestíhali. Pretože s tým úplne súhlasím, pretože museli riešiť životy ľudí.
Ja by som ešte možno takúto novinku na zamyslenie do tohto zákona. Že zároveň by možno bolo vhodné, ak by sa schvaľovali napríklad zmluvy na poskytovanie určitých služieb, pri ktorých sa vždy musí vymedzovať časové obdobie platnosti, aby to bolo limitované napríklad, je to tam na dobu trvania mimoriadnej situácie. Ale čo to je? Ja viem, keď štát vyhlási, že je to ináč. A po jej ukončení, aby boli obce v určitej lehote na riadnom zastupiteľstve tieto prerokované za účasti verejnosti. To znamená, aby bolo možné napríklad takéto zmluvy uzatvárať len na obdobie troch mesiacov a následne ich po dobu trvania mimoriadnej situácie predlžovať hlasovaním per rollam. Teda aby nedošlo k schváleniu zmluvy alebo prijatia opatrenia na neobmedzený alebo dlhotrvajúci čas bez riadneho prerokovania účasti. A tie zmluvy, ak by sa opätovne neprerokovali v zastupiteľstve, boli by neplatné.
Verím, že ak sa všetky tieto návrhy a pripomienky zapracujú, tento zákon v tejto časti zaručí bezpečnosť, tak zdravie a životy obyvateľov, ale ako aj záruky právneho štátu.
A ešte by som vás chcela, pán minister, poprosiť, aby ste dohliadli na krízové štáby možno. Viete, je zvláštna situácia. Mnohí primátori sú neskúsení, pretože sú prvýkrát vo svojich laviciach. Prednostovia sú, tak to poviem jednoducho, deštruovaní. Najprv vyhlásil pán premiér, že zamestnancov nebude prepúšťať pred voľbami. Po voľbách povedal, že budú prepúšťať, keď prišiel COVID-19, opäť nebudú prepúšťať. Viete, ako sú ľudia demotivovaní. Ja viem v niektorých mestách, že primátori nevedia, čo majú robiť, lebo majú dokonca, ja som sa dozvedela, že niektorí, ja nechcem to mesto menovať, ale každý si domyslí ktoré, v ktorom žijem, že majú dokonca home office. A predstavte si, že tie štáby nezasadajú tri-štyri týždne, mestskí policajti nosia rúška, keď im niekto zavolá. Veď mestskí policajti majú strážiť ľudí, ktorí prídu, ako je to napríklad aj v tom Humennom v osadách, kde prišli ľudia, 18 ľudí prišlo z Anglicka a strážia ich rómske hliadky. Nemyslím si, že snažia sa svoju prácu vykonávať dobre.
Preto by som chcela povedať, že naozaj dozrite na tieto štáby. Skúste mestských policajtov a štátnych policajtov nejakým spôsobom, aby ukľudňovali situáciu, aby ju kontrolovali a aby naozaj ľudia boli v takej, v takej istote, aby sme im nedávali také zmiešané, lebo, môžte si pozrieť aj môj profil na Facebooku, koľko ľudí mi píše, koľko mi píšu, že sú v neistote, nevedia, čo majú robiť, vykupujú potraviny a podobne, aby sme tých ľudí naozaj ukľudnili a aby ste tým neskúseným primátorom alebo tým deštruovaným, ja vám poviem rovno, prednostom a prednostom, ktorí sú už na odchode a povedia, že už nechcú robiť, lebo vedia, že odídu, aby ste možno nejakým spôsobom pomohli, porozprávali sa s tými ľuďmi, aby sme túto situáciu naozaj zvládli v zdraví a s dodržiavaním zákona.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 16:09 - 16:10 hod.

Ferenčák Ján Zobrazit prepis
Aj ja ďakujem pekne. No, možno by som v skratke povedal, nehľadajme cestu, ako sa nedá, ale hľadajme spôsoby, ako možno vylepšiť veci. To znamená, že aj tie zákony, ktoré sú tu predkladané, tu nejde o to, že budeme kritizovať za každú cenu, a vidíte, že sa staviame pragmaticky.
A teraz budem, paradoxne my obhajujeme alebo ja obhajujem ministra, ktorý je z vládnej koalície a predloží zákon, ktorý je dobrý, len ho treba dopracovať, a vy ho zvozíte za to, že predložil niečo, jednoducho, že zlé! Tak vidíte tú konštruktívnu politiku. A ja som tu na prácu a nie na to, aby som sa politicky s vami hádal. Ja hovorím z praxe, ak niečo, budeme dávať polená, tak jednoducho sa to nevyrieši. Veď poďme to spraviť čo najjednoduchšie a pre všetkých.
Čo sa týka možno kritiky, vystupujem, no som tu pár dní, ale ďakujem za pripomienku, budem sa jej držať do budúcna a kedykoľvek kľudne ktokoľvek mi môžte povedať, čo je zlé, poučím sa a takisto budem postupovať podľa súladu.
Poďme pracovať. Ja si myslím, že tých diskusií je tu strašne veľa a strašne veľa aj pred nami. A budeme tu chodiť každý týždeň, na celé týždne, až kým naozaj to tu naozaj nezavrie niekto na dva týždne a potom som zvedavý, čo budeme robiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 16:07 - 16:09 hod.

Blcháč Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán podpredseda. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ja veľmi stručne, zrejme sa, zrejme sa stále odkláňame od tej podstaty, že v akej dobe, v akom prostredí žijeme a čo sa týmito zmenami sleduje na obdobie času, dokedy bude táto situácia trvať. Ak použijem tak trošku biblických 40 dní Noemových, tak to bude trvať do 21. apríla, no a, ale nevieme, dokedy to bude.
Viete, použil sa tu pred časom v diskusii jeden príklad, ako si poradil Taiwan s touto nastupujúcou pandémiou. No Taiwan začal tým, že vybavil všetkých poslancov parlamentu, taiwanského, ochrannými prostriedkami, respirátormi, rúškami, okuliarmi, dokonca oblekmi, aby sa vyhol vzájomnému atakovaniu a možným dôsledkom. My si z toho robíme zatiaľ tak trošku dobrý deň, no uvidíme, ako to dopadne.
Ja mám ale vážne pochybnosti, mám dve otázky, budem sledovať, pokiaľ sa to neprijme, ten per rollam, že či sa uskutoční nejaké video v zastupiteľstve, lebo videokonferencia, o ktorej tu bolo hovorené, je jedna vec, voľne diskutovať, videozastupiteľstvo je niečo iné, budem sa na tešiť, kedy prebehne prvé.
A kladiem si otázku, čím viac prospejeme obyvateľom miest, tým, že keď uvoľníme lehotu na ďalšie zastupiteľstvo, vypustíme, nebudeme rokovať do konca roku možno alebo že prijmeme nevyhnutné opatrenia aj spôsobom per rollam? Toto treba zvážiť a pred tým, ako budete hlasovať, aj veľmi zodpovedne posúdiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.4.2020 15:55 - 16:03 hod.

Ferenčák Ján Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, nikoho neteší, že sme v tejto dobe, tak ako napravo ani vás naľavo, ani, by som povedal, nikoho v tejto sále, ani občanov Slovenskej republiky neteší, že čelíme nebezpečnému vírusu a možno hľadáme tie cesty, ako sa z toho dostať.
Treba povedať, že my nemáme hľadať, ako komplikovať veci, ale v takejto situácii máme hľadať riešenia, aby sme tým občanom umožnili konať v prípade nutnosti rýchlo a cielene. Tuto chcem povedať, že samospráva je priamo v styku s občanmi. Pretože už aj z toho názvu vyplýva samospráva. Mnoho opatrení, ktoré teraz počúvame či v televízii a tak ďalej, už sme v samospráve prijali sami, pretože sme nečakali, že nám niekto zhora bude rozprávať, čo máme robiť, ale s tou zodpovednosťou, ktorá nám je daná, lebo sme volení, sme jednoducho zakročili.
V tomto prípade chcem povedať, že sme čakali aj na tento zákon. Pretože niektoré samosprávy už momentálne sa dostali do rozporu so zákonom 369, ktorý pojednáva nielen o tom, ako často sa máme stretávať, ako má prebehnúť to zastupiteľstvo a tak ďalej. Je nám to znemožnené zo zákona. To znamená, ak sa nemôžme stretnúť v zbore, no tak jednoducho nemôžme splniť tento zákon.
Čiže tu musím kvitovať, že práve ministerstvo vnútra čím skôr predložilo tento zákon, aby sme my mohli ako samosprávy konať v prospech občanov. Preto niekedy aj počúvam, sa čudujem, prečo vytvárať rôzne prekážky a jednoducho zabránia hľadať za každým slovíčkom niečo úkladné alebo úkalné, ak tomu tak nie je. A treba povedať, že kvôli jednotlivcom nesúďme spoločnosť alebo všetkých. Pretože ak niekto má niečo voči niekomu, neznamená, že takto sa správajú všetci. To znamená v dobrej viere, v dobrej viere je niečo predložené a poďme sa tomu venovať.
Môžem takisto apelovať taký apel na vás, pretože som komunikoval tento zákon aj s predsedom rady, s predsedom ZMOS-u, takisto aj s viceprezidentom Únie miest, a sám som v rade ZMOS-u a viceprezidentom Únie miest, to znamená, čo by nám mohlo priamo v samospráve, aby sme mohli byť efektívni a účelní. Tu musím povedať, že už na začiatku vytvárať zábrany niečomu, že, a hľadať za tým niečo, nie je správne. Treba jednoducho dať možnosť a všetkým, lebo niektorí sa pozeráte, že každý je v nejakej elektronickej dobe alebo že sú to len veľké mestá, ktoré bez problémov zvládnu tieto veci. Ale samospráva, to sú aj malé obce, tie malé obce majú aj 50, majú aj 150 občanov a práve tu je apel z týchto malých obcí, aby im bolo umožnené všetky formy hlasovania.
A teraz si treba uvedomiť, o čom tu bola tá siahodlhá diskusia, i tom per rollam. Tu chcem vám možno prečítať dve veci, to je odsek 3 po a) po b): "je možné len vo veciach bezprostredne súvisiacich so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie". No kde sú tam predaje majetkov? Tak nehovorme o tom, keď to tam nie je. Po b): "vo veciach, ktoré z dôvodu hroziacej škody neznesú odklad". Veď to sú presne zmeny rozpočtov, nákupy zdravotníckych pomôcok, jednoducho všetko to, čo potrebujeme, aby sme mohli kúpiť tým občanom, aby sme mohli robiť.
Čiže ja teraz prichádzam ako za celú samosprávu a doslova apelujem na vás, aby možno tá diskusia netrvala hodiny, ale jednoducho tej samospráve uvoľniť ruky, aby mohla konať, lebo tí starostovia a primátori konajú.
Takisto treba povedať, že občania očakávajú také kroky rázne. Toto robí samospráva, to, že sa my tu stretávame, budeme desať dní rokovať o jednom zákone, ako to je pekné, ale na záver dňa vždy tú zodpovednosť nesie štatutár. To znamená, ak on sa rozhodne pre akú formu, tak či tak si bude on zodpovedať za každé uznesenie. Či pri jeho napadnutí, alebo pri jeho zrušení. Toto je jeho zodpovednosť.
Čiže dovoľte, aby som predložil pozmeňujúci návrh zákona a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38).
Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 sa mení a dopĺňa takto:
V čl. I v § 30f ods. 4 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „a o spôsobe a forme hlasovania o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch".
Zároveň žiadam vyňať na osobitné hlasovanie bod 3 spoločnej správy.
A teraz vysvetlím, o čo sa jedná. Je napísané v štvorke, že obec spolu s návrhom uznesenia "obec informuje poslancov o spôsobe podávania pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov". Toto som namietal aj na výbore, pretože čo ďalej s tými návrhami, to tam nebolo. To znamená, ak sa využije nejaké hlasovanie a niekto dá pozmeňujúci návrh, v prvom rade by sa malo dať hlasovať o tom pozmeňujúcom návrhu a v prípade jeho schválenia prechádzame na schvaľovanie už definitívneho uznesenia. Tento návrh, ktorý ja predkladám, hovorí o spôsobe a forme, ako narábať s týmito pozmeňujúcimi návrhami. To znamená, obec určí ako, keď bude pozmeňujúci návrh, najprv dá hlasovať o týchto pozmeňujúcich, až potom sa prijme finálne rozhodnutie. Toto chýbalo v tomto zákone, predkladanom zákone.
Chcem takisto povedať, že samotný návrh, ktorý je, jednoducho hovorí o všetkých spôsoboch, nelimituje ani jeden využitia a teraz apelujem, v podstate aj sa pridám ku kolegyni, ktorá hovorila, každý primátor a starosta ide od toho najjednoduchšieho a najtransparentnejšieho spôsobu. Lenže my prídeme do stavu, keď nebudeme môcť byť uznášaniaschopní, možno budú chorí, možno budú v karanténe a jednoducho nebude možné, a ešte v tých malých obciach, konať. Vy musíte mať nadpolovičnú väčšinu alebo tri pätiny zástupcov zastupiteľstva. V tomto prípade siahnete po tomto poslednom spôsobe. Ale keď nebude umožnený, tak jednoducho ten prvý a druhý spôsob vám neumožní vôbec rokovať alebo prijímať rozhodnutia.
To znamená, že ak je nejaký návrh, poďme to schváliť, a ak si myslíme, že to treba doprecizovať, jednoducho, a zrobiť tam limity, no tak na to je tu, ste, aby jednoducho tento návrh bol znova predložený a možno sa to upravilo. Ale my potrebujeme konať teraz a okamžite. Už sme v porušení zákona niektorí, čo sa týka starostov a primátorov.
Takže dovoľte, ja spravodajcovi odovzdám pozmeňujúci návrh a ďakujem vám veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 15:53 - 15:54 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Pán poslanec, plne s vami súhlasím, len neviem, či viete, že sme v druhom čítaní, ak to nepodáte teraz, tak vaša rozprava nepadla na úrodnú pôdu. Ale plne s vami súhlasím, pretože presne tak, a ešte jednu vec, ktorú ste zabudol, prenájom dlhodobého majetku a k tomu sa tiež vyjadrím, lebo rôzne obce majú, že primátor môže na rok prenajať aj sám s podpisom a na dlhodobo musí prenajať potom zastupiteľstvo.
Takže by som chcela povedať, že ak by toto v tomto zákone bolo, by to bolo úplne super a ešte ak by tie zápisnice boli zverejňované aj s menom. Ja si myslím, že teraz obce a mestá nemajú toľko práce, aby, aby teda nezverejnili meno hlasujúceho. Plne s vami súhlasím, ak tam toto bude, myslím si, že to bude aspoň sčasti ochrana nielen majetku občanov mesta, miest a obcí, ale aj ochrana pána ministra a ochrana nás poslancov a ten dobrý, vždy sa dá obísť ten úmysel, ale tam to už bude tá cestička oveľa užšia a menej, menej zložitá, á, viac zložitá.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 15:17 - 15:19 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja trošku budem ináč, ako bývalá primátorka by som sa chcela vyjadriť, že v určitých bodoch určite súhlasím a myslím, že sú to aj dobré odporúčania pre pána ministra. Pretože ak sú tam predaje a ak naozaj sa nemusí na tabuli ani vôbec zverejňovať meno poslanca, takže nielen právna časť je úplne nekontrolovateľná, ale aj verejná kontrola, kedy si občan vôbec nemusí skontrolovať, ako ten jeho zástupca hlasoval.
Ja by som chcela jedno povedať, že, samozrejme, jednoducho je potom povedať, že napadne sa to na prokuratúre, lenže dnes si zoberme, ako zasadali alebo ako chodili prokurátori na zasadanie mestského zastupiteľstva. Ja si pamätám ako primátorka, že jedinýkrát prišiel prokurátor na zasadanie mestského zastupiteľstva, keď sme zrušili v Humennom automaty, čo bola obrovská loby, a vtedy ľudia, ktorí vlastnili automaty a majitelia dali podnet na prokuratúru, že chcú tieto automaty prevádzkovať a že VZN-ko je správne, a vtedy prišli prokurátori. Nehaním ich, ale jednoducho tých prokurátorov je málo a už úplne málo je tých prokurátorov, ktorí dnes robia trest, vlastne nie trest, ale civil. Lebo každý chce robiť trest a ten civil je strašne zložitý.
Takže bude veľmi neskoro, ak sa začnú napádať predaje, ak sa začnú napádať rôzne iné veci, ktoré sa budú robiť s majetkom a podobne. A myslím si, že aj ja zrejme vystúpim, pretože, áno, je správne, aby bol chod mesta, obcí zabezpečený, ale myslím si, že pre ministra vnútra to prinesie obrovské riziká a mal by si teraz naozaj pozrieť a zvážiť ten zákon, lebo myslím si, že všetci ako tu rozprávame, rozprávame v prospech toho, aby v tejto krajine sa nič pod rúškom nedialo a aby všetky procesy prechádzali transparentne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 15:17 - 15:17 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Prvá poznámka, pán kolega. Vcelku ma baví, že ste opozíciou vo vnútri vládnej koalície, ale to už je váš problém, ale uvítali by sme ako opozícia, keby ste si vnútorné problémy riešili inak ako v pléne Národnej rady.
Druhá poznámka. Neviem, o čom ste v zásade hovorili vo svojom vystúpení, lebo mám pred sebou oficiálny materiál Spoločná správa výboru o prerokovaní pozmeňujúcich návrhov. Hovorili ste o bode 2 a 3, kde je odporúčanie gestorského výboru schváliť pri obidvoch bodoch. To znamená, vypustiť uvedené ustanovenia, za ktoré ste aj vy vystupovali 20 minút.
Takže keby ste mi skúsili vysvetliť, o čom bolo vaše vstúpenie, keď spoločná správa je v duchu toho, čo ste vy hovorili.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 14:53 - 14:53 hod.

Saloň Marián
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcel predkladateľa pozmeňovacieho návrhu spýtať, že ako sme prišli na vek dieťaťa 11 rokov, že prečo to nie je napríklad 12 alebo 15.
A druhá otázka je, že čo v prípade, ak policajt odmietne nastúpiť do výkonu služby, ktorý mu dal príkaz jeho nadriadený, či už bezdôvodne, alebo uvedie dôvod, že sa stará o nezaopatrené dieťa doma.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis