Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

15.5.2020 o 10:49 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2020 11:05 - 11:06 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za faktické poznámky. No musím povedať, pán poslanec, že keby bolo, keby ste to nerobili v takomto chvate legislatívnom, tak by bolo aj viac času si pripraviť vystúpenie. My sme dnes od ôsmej rána sedeli do pol desiatej na ústavnoprávnom výbore, kde sme rozoberali tieto, tieto otázky ústavnosti a ja som sa snažil a vždy sa snažím vystupovať krátko a vecne, myslím si, že to je aj účelom, účelom parlamentarizmu, a nie stáť a rozprávať rozprávky. Takže toľko k tomu vystúpeniu.
A k pánovi poslancovi Dostálovi, ďakujem pekne za faktickú poznámku. Ja som aj v svojom vystúpení povedal, že chápem a uznávam dôvody na skrátené legislatívne konanie, len skrátené legislatívne konanie sa dá robiť tak, aby sme tú legislatívu urobili, urobili dobre a aby bol priestor na nejakú minimálnu diskusiu a možno aj nejaké relevantné úpravy. Určite som za to, aby sa, aby sa takáto nejaká právna úprava urobila, aby sa pomohlo ľuďom, ktorí nemusia ísť do štátnej karantény. Na druhej strane som ale za to, aby sa to urobilo takým spôsobom, aby boli dodržané všetky náležitosti a princípy ústavnosti. A to sa obávam, že v tomto prípade princípy ústavnosti už vôbec v súvislosti so štátnou karanténou dodržané nie sú.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2020 11:01 - 11:03 hod.

Baška Jaroslav Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Boris, dovoľ mi reagovať na tvoje vystúpenie. Áno, je to už v krátkej dobe druhýkrát a znova v skrátenom legislatívnom konaní novela zákona o elektronických komunikáciách. Keď to nevyšlo prvýkrát pani ministerke spravodlivosti, tak to predkladá teraz v druhom pokuse pán minister zdravotníctva a ja si tiež myslím, že je to obmedzovanie základných ľudských práv a slobôd a dokonca aj Európska komisia, a nielen Ústavný súd Slovenskej republiky, vyslovila určité obavy v tých členských krajinách Európskej únie, ktorá zavádza takúto podobnú legislatívu v súvislosti so šírením koronavírusu a s ochorením COVID-19 v niektorých členských krajinách a práve z tohoto nezákonného zberu údajov a dát o týchto, o týchto ľuďoch. Takže nie je to len Ústavný súd Slovenskej republiky, ale je to už aj európska, Európska komisia.
Občan si má právo vybrať, či pôjde do štátnej karantény a na druhej strane musí súhlasiť svojím podpisom s tým, že budú zbierané dáta do jeho, do jeho mobilu. Tiež súhlasím s tebou, Boris, že je tam určitá diskriminácia nielen z pohľadu veku, ale aj z pohľadu využitia týchto technológií, pretože nie každý má takýto smartfón, ktorý túto technológiu umožňuje, a takýmto spôsobom tento človek, ktorý túto technológiu nemá, tak bude musieť ísť do štátnej, štátnej karantény. Ja si stále myslím a tvrdil som to od začiatku, že najlepším riešením je používanie technológie náramkov, je jedno akých, takým spôsobom, že doma človek bude v tej domácej karanténe využívať práve takýto, takýto náramok.
To je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 15.5.2020 10:49 - 10:56 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, rokujeme tu o ďalšom návrhu zákona, ktorý určitým spôsobom obmedzuje základné práva a slobody podľa Ústavy Slovenskej republiky, a to konkrétne ústavné právo podľa čl. 23 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý, ktorá hovorí, že právo na slobodu pohybu a pobytu sa zaručuje.
Ďalej ústava hovorí, že toto právo môže byť obmedzené, ale môže byť obmedzené len zákonom a príslušné zákony, ktorým jedným z nich je ten, ktorý predkladá, novelu ktorého predkladá pán minister a ďalší ústavný zákon o opatreniach v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu, krízového stavu a tak ďalej hovorí, v akých medziach možno obmedziť tieto základné ľudské práva a slobody a tieto zákony hovoria, že to môže obmedziť len vo vzťahu ku, z hľadiska izolácie vo vzťahu ku chorým osobám. Ďalej treba jednoznačne povedať, že tento návrh zákona evokuje, že bol vypracovaný a predložený do Národnej rady Slovenskej republiky aj v súvislosti s tým, že Ústavný súd pred dvomi dňami pozastavil účinnosť schváleného zákona, kde sa novelizoval zákon o elektronických komunikáciách s tým, že pozastavil túto účinnosť s odôvodnením, že neboli najmä dostatočne, dostatočne účinná ochrana, alebo dostatočne určitá úprava tohto zákona a ďalej, že nebola, neboli dostatočné záruky proti zneužívaniu zásahov do ochrany osobných údajov a osobnosti a že keď čím hlbšie štát obmedzuje práva jednotlivca, tým precíznejšia úprava pred nežiaducimi zásahmi do jeho práv by mali v takejto úprave byť. Ďalej jedným z dôvodov, pre ktoré Ústavný súd pozastavil účinnosť, je, tohto zákona o elektronických komunikáciách je, že obmedzenia nemôžu byť vykonávané podzákonnými normami, medze základných, obmedzenia základných práv môže stanoviť len Národná rada Slovenskej republiky zákonom a ďalej, že nebol dostatočne určený účel a spôsoby nakladania s takto získanými údajmi.
Predpokladám, že práve táto úprava reagovala aj na toto rozhodnutie Ústavného súdu s tým, že predložila nám sem úpravu, ktorá iným spôsobom obmedzuje toto základné právo. Obávam sa však, že táto úprava nie je opäť dostatočná na to, aby boli zabezpečené tie konštatovania Ústavného súdu, pre ktoré bol tento pôvodný návrh zákona schválený a pozastavená jeho účinnosť. Na výbore, na ústavnoprávnom výbore bol predložený pozmeňovací návrh pána poslanca Dostála, ktorý určitým spôsobom reaguje na tieto zmeny a vylepšuje tento návrh. Obávam sa však, že ani tento pozmeňujúci návrh dostatočným spôsobom nerieši túto situáciu tak, aby tento návrh bol v súlade s týmito princípmi ústavnosti.
Vážení kolegovia, je to spôsobené aj legislatívnym procesom, ktorý zase pri tomto návrhu zákona tu prišiel. Návrh zákona bol predložený včera o sedemnástej hodine. O 17.45 sa hlasovalo o skrátenom legislatívnom konaní. Ja dosť rýchlo čítam, ale priznám sa, že od 17.00 do 17.45 som si ani nestihol prečítať celé znenie tohto pozmeňovacieho, tohto návrhu zákona, respektíve skráteného legislatívneho konania a odôvodnenie už vôbec nie. Do 17.00 hodiny sa odhlasovalo už prvé čítanie. Dnes tu hlasujeme za pár minút o druhom čítaní. Ja sa pýtam, viete všetci, čo v tomto návrhu zákona je? Stihli ste si to prečítať? Stihol to niekto skonzultovať s odbornou verejnosťou, s dotknutými subjektami a vyhodnotiť, či naozaj tuná je dostatočne zabezpečená ochrana fyzických osôb pred zhromažďovaním údajov o ich osobách? No ja sa domnievam, že to nikto nemohol stihnúť. Naozaj, ako ja si uvedomujem, že je tu dôvod na skrátené legislatívne konanie, ale aj to skrátené legislatívne konanie sa dá urobiť tak, aby sme sa tomu textu navrhovaného zákona vedeli dostatočne venovať. A obávam sa, že v tomto prípade to teda vôbec dostatočné nebolo.
Ďalšou vecou, ktorú v tomto návrhu zákona považujem za, za problematickú, je vytváranie určitej diskriminácie, a to diskriminácie v dvoch rovinách. Jedna diskriminácia je z hľadiska veku, pretože sa stanovujú iné podmienky pre tieto opatrenia, ktoré sú tam urobené z hľadiska používania mobilnej aplikácie pre izoláciu v domácom prostredí pre osoby do 65 rokov veku a pre osoby nad 65 rokov veku. Ďalšia diskriminácia, ktorú vidím v tomto návrhu zákona, je diskriminácia na základe technológie. V zásade zvýhodňujú sa tu všetky osoby, ktoré majú dostatočné prostriedky na to, aby si zadovážili technické prostriedky, ktoré umožňujú identifikáciu na základe tváre, resp. prostriedky, aby si zadovážili také mobilné zariadenia, ktoré sú smartfónmi, ktoré vedia byť pripojené na internet a vedia komunikovať po dátovej sieti. Čiže toto považujem za ďalšiu diskrimináciu.
A to, čo povedal pán minister v úvodnom slove, že ide o možnosť slobodného výberu každého, či pôjde do štátnej karantény, alebo nepôjde do štátnej karantény, si myslím, že je týmto úplne narušená, pretože ten slobodný výber tu nie je. Ten, kto nespĺňa či už vekové podmienky alebo nespĺňa technologické podmienky, tak nemá slobodný výber si vybrať, či pôjde do domácej karantény alebo pôjde do štátnej karantény.
Čiže z tohto pohľadu si myslím, že nie sú zabezpečené tie záruky, ktoré konštatoval Ústavný súd, a že je tu porušený princíp diskriminácie rovnakého prístupu k všetkým a k obmedzeniu základných ľudských práv a slobôd.
Preto dávam návrh, pán spravodajca, aby sa nepokračovalo ďalej v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 19:00 - 19:01 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Páni poslanci, nebudem ja reagovať na veci. Ja som upozornil len preto na tie veci, že napríklad nemáme jedno detoxikačné zariadenie vybudované. Potrebovali by sme ich minimálne štyri-päť, aby sme začali venovať pozornosť deťom. Tá problematika detí je takisto zložitá, ako je trebárs v Sociálnej poisťovni invalidní dôchodcovia, môžeme vymenovať veci, ale aj iné veci, ktoré jednoducho sú. Nechcem polemizovať o tom, pretože jednoducho pokiaľ nenájdeme zdravý rozum a nezačneme spolupracovať, asi ťažko vyriešime niektoré veci.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.5.2020 18:51 - 18:56 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, prípady, ktoré tu prezentovala pani komisárka, jednoznačne potvrdzujú dôležitosť problematiky, ktorá sa rieši.
Vážení kolegovia, prosím, teraz aby sme sa odosobnili od politiky, aby sme sa neobviňovali, kto vládol doteraz, kto vládne teraz. Teraz si myslím, že tieto invektívy pri deťoch si môžeme odpustiť, pretože je to veľmi citlivá téma.
Ak počet úkonov na jedného pracovníka úradu vzrastie takmer dvojnásobne, počet zamestnancov nerastie päť rokov, počet riešených prípadov sa pritom takmer zdvojnásobí, tak mi z toho vychádza, že štát a vláda úradu nevenovala dostatočnú pozornosť a mali by sme jeho zázemia výraznejšie podporiť, lebo v opačnom prípade sa pri riešení konkrétnych prípadov dopracujeme k povrchnosti a formálnosti. Budeme mať síce úrad, ale problémy budú narastať.
Osobne by som sa, by som sa, postavil úrad komisárky pre deti na úroveň verejného ochrancu práv.
Žijeme dobu, ktorá kladie miestami aj neúnosné nároky nielen na dospelých ľudí. Deti a mladiství pritom na tento tlak nie sú pripravení a znášajú to horšie. Preto by bolo príslušné ministerstvá podľa názoru, ide o ministerstvo školstva, ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo práce a ministerstvo spravodlivosti, nemali by podceňovať tieto údaje, ktoré sa v správe nachádzajú.
Kybernika šikana, šikana na školách, zhoršujúca sa situácia detí v osadách, to je realita, ktorá si vyžaduje systémové opatrenie a dlhodobú systematickú prácu. Aj údaje o pokusu dokonalých samovraždách detí a mladistvých sú pre nás všetkých silným odkazom. Táto správa je cenná v tom, že dáva konkrétne odporúčanie na riešenie jednotlivých oblastí, ktoré spomína.
Osobitne sa treba v prípade detí venovať rozširovaniu možností akútneho riešenia krízových situácií, ktoré sú opísané v nárokoch na rozšírenie počtu lôžok, špecialistov v jednotlivých zariadeniach. Práve na tom, že nemáme možnosť riešiť akútne prípady rýchlo a promptne, najčastejšie zlyháva pomoc pri riešení krízových situácií. Následne by sme sa mali zamyslieť nad systematickým dobudovaných lôžok v oblasti pedopsychiatrických zariadeniach. Veď ak správa uvádza, že v roku bolo vyšetrených 384 detí, takmer 46-tisíc bolo hospitalizovaných, je to veľké číslo, ktoré si zo strany ministerstva zdravotníctva vyžaduje pozornosť. Ak druhé najväčšie mesto u nás Košice nemá takéto kapacity, tak niečo musíme robiť.
Veľkým negatívnom je dostupnosť ambulantných a psychiatrických služieb pre deti zhoršujúce, kým počet detských pacientov v Bratislave zdvojnásobil, v iných častiach Slovenska sa strojnásobil. Pritom napríklad Prešovský kraj nemal v roku 2019 ani jedného atestovaného pedopsychiatra. Takýchto situácii je opísaných v správe oveľa viac. Preto by som vás chcel poprosiť, hlavne výbor sociálny, ale aj ďalšie výbory, keby sme venovali tejto problematike pozornosť. Rastie drogová závislosť, rastie nám nielen gamblerstvo. Pokiaľ štát nebude venovať tejto skupine ľudí pozornosť, tak mladých ľudí sa bude ťažko vychovávať.
A rastie nám aj agresivita. Ja by som vás chcel skutočne poprosiť, hlavne výbory, ktoré majú, aby ste prešli všetky detské domovy, ktoré na Slovensku sú, a potom keby ste prešli aj detský domov, ktorý je v Sučanoch, ktorý patrí pod ministerstvo spravodlivosti. Nadobudnete celkom iný pohľad na veci. Ja nechcem teraz tu vás zaťažovať problémami. Ale na Slovensku nie je psychiatrov, nie je psychológov, ktorí by riešili veci.
Rastie nám anorexia a bulímia u dets..., u detských pacientov, ktorý treba takisto začať riešiť. Viete, ťažko je tu hovoriť, keď napríklad v Železovciach malo byť dávno postavené ministerstvom zdravotníctva spolu s ministerstvom vnútra zariadenie pre ľudí, ktorých, ktorí nepatria na slobodu, ktorí sú vážne psychicky chorí.
Keď sa idete pozrieť do všetkých zariadeniach, kde sú psychicky narušených pacientov, zistíte, že tu ako štát strašne zanedbávame našu povinnosť, ktorú máme. Ale zanedbávame našu povinnosť, ktorú by štát mal ďaleko ináč riešiť, hlavne pri detských pacientoch.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 16:46 - 16:48 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja nepriamo nadviažem na to, o čom hovoril pán kolega Petrák, ale v prvom rade chcem oceniť u pani poslankyne Hatrákovej ten taký konštruktívny, konštruktívny spôsob pýtania sa, resp. konštruktívny spôsob kladenia otázok, bez takej tej nejakej zloby a toho červeného súkna, ktorý majú mnohí pred očami. Proste padli tuná nejaké otázky normálne, padnú, predpokladám, aj normálne odpovede.
Ja sa len chcem spýtať jednu vec pani poslankyne a bol by som veľmi rád, aby mi na to úprimne odpovedala, či vôbec má zmysel z jej strany sa pýtať, či dopredu nechce prejudikovať nejaké odpovede, o ktorých si myslí, že tie odpovede, či budú také, alebo onaké, jej myslenie sa v tomto smere nezmení, či vôbec tento dialóg má zmysel. Hej, či naozaj očakávate nejaké odpovede, ktoré by mohli z vašej strany poopraviť isté domienky, domnienky, či existuje, a verím, že existuje z vašej strany istá, istá normálna reakcia na tie veci, ktoré sú vám neznáme, a či to vlastne toto všetko nie je zbytočné ako mnoho tých rozpráv, ktoré tuná prebehli, či nemáte dopredu pripravené odpovede na to, čo budete počuť.
To je všetko, ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 16:45 - 16:46 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, sú veci, ktoré ste vo svojom vystúpení hodnotila, že pani Tomanová nedostatočne reagovala hlavne procesne na niektoré úkony, ktoré podľa vás mali byť urobené, a asi že netrvala dôsledne na týchto veciach. Toto, toto sú veci, nakoľko som dnes čítal spisy, ku ktorým sa neviem úplne objektívne vyjadriť.
Zaujala ma však poznámka, ktorú ste povedali na koniec, a ktorá, ktorej, ktorá sa týka predmetného listu, kde hovoríte, že v každom prípade pri týchto veľmi komplikovaných veciach, kde často prichádza k vydieraniu rodičov navzájom, používania detí ako nástroja boja medzi rodičmi a veľmi často ide o subjektívne vnímanie pravdy.
A moja otázka, keďže vy ste položili veľa otázok na pani Tomanovú, znie, ako môžete byť presvedčená, že vaše vnímanie reality je to správne a objektívne a postupy, ktoré použila pani Tomanová, sú neobjektívne a čisto subjektívne, bez reálnej snahy posúdiť realitu tak, ako skutočne ju vidí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 16:24 - 16:26 hod.

Ferenčák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem. Treba súhlasiť s jednou vecou, že informatizácia spoločnosti v dnešnej dobe je veľmi žiaduca, a poviem, mať v tom možno tak jasnú koncepciu, ako má pokračovať. Takže to treba povedať, že asi my inú cestu nemáme. A tu trošku nadviažem aj na predrečníka, bez toho sa nedá robiť ani regionálny rozvoj. Práve to je cesta, kde by sme sa mali vybrať a práve podporiť, lebo ako sa povie, všade vedú cesty a toto je tiež cesta, pretože informatizácia jedna, by som povedal, jedna ešte dôležitejšia, ako opraviť niekedy ten chodník, je zaviesť tam internet a naučiť všetkých s tým pracovať.
Tu treba ale povedať aj boj s hoaxami. Pozor, v rámci aj Európskej únie my máme vážne debaty vo výbore regiónov, sú to práve dezinformácie, ktoré sú cielene vypúšťané. Aj dnes som tu pár počul. Aj v tomto pléne, ktoré neboli overené, podložené, ale boli vypustené medzi ľudí, aby sa o tom diskutovalo. To sú hoaxy, súhlasím s tým, s tým treba vážne bojovať a jednoducho dať to preč.
Čo ale treba povedať a tu kolega povedal pred chvíľočkou, je zníženie byrokracie. Ale viete, tam platí priama úmera. Čím viac máte úradníkov, tým máte vyššiu byrokraciu. Jednoducho to nie je nepriama úmera, že čím ich navyšujem, tým to bude jednoduchšie. A prečo sa nikto nezamyslel, či potrebujeme toľko ministerstiev, či potrebujeme všetky tie procesy, ja viem, že potom bude úrad pre legislatívu, možno prídu na to, prídete na to, že naozaj to nie je potrebné. Čo keď prídeme na to, že 6 ministerstiev je dostatočných a nepotrebujeme ďalšie ministerstvo? A to je presne to, že dodnes neviem, v čom nové ministerstvo bude lepšie ako terajší úrad podpredsedu, kde budú tí istí ľudia, len bude menej teraz...
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 16:22 - 16:24 hod.

Muňko Dušan
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 15:48 - 15:50 hod.

Šutaj Eštok Matúš Zobrazit prepis
Poslanec Dostál, ja s vami musím súhlasiť, my sme túto debatu už mali aj na ústavnoprávnom výbore, kde sme sa aj pána ministra, resp. pána vicepremiéra pýtali na tie dôvody skráteného legislatívneho konania, žiaľ, ten nám odpoveď, odpovedať nevedel, mňa to mrzí, obzvlášť preto, že je to vicepremiér pre legislatívu a strategické plánovanie, a pred pár týždňami nám tu sľuboval skvalitnenie legislatívneho procesu, no pokiaľ má byť skvalitnením legislatívneho procesu to, že je vynechaná akákoľvek odborná diskusia o návrhu zákona, že je vylúčená verejnosť, MPK, že sa o tom nebavíte absolútne s nikým, nám poslancom tu predložíte zákon, nemáme čas ho ani naštudovať, tak ďakujem pekne, za skvalitnenie takého legislatívneho procesu, ale rozumiem, že to už bolo schválne v prvom čítaní, pokiaľ sa bavíme, samozrejme, o tom obsahu, pravdepodobne pán vicepremiér nepozná ani proces tvorby legislatívy v tak špecifických oblastiach, aké majú v kompetencii útvary, ktoré navrhuje, aby sa tá legislatíva centralizovala.
Musím úprimne dodať, že sa veľmi bojím toho, ako budete strategicky riadiť a plánovať, keď dnes ste si dali za úlohou auditovať všetky poradenské a právne zmluvy, ktoré už prešli niekoľkými kontrolami, či už je to kontrola ex ante, ex post, na riadiacom orgáne, na ÚVO, neviem kde všade, vy asi máte veľmi veľa času, som veľmi zvedavý, ako budete v budúcnosti vy obstarávať, ja to vám úprimne želám, aby vám to vyšlo, len keď zistíte, koľko kontrol musíte prejsť k tomu, aby ste dosiahli vôbec podpis akejkoľvek jednoduchej zmluvy z eurofondov, tak toho času budete potrebovať podstatne viac, vy ho idete strácať s nejakým auditovaním zmlúv, ale tak držím vám palce.
K tomu, že sa zriaďuje ministerstvo pre pani Remišovú a trafika pre dvoch štátnych tajomníkov, k tomu, ja si myslím, že nemá zmysel sa vyjadrovať, lebo to je celý účinok tohto zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis