Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

21.10.2021 o 10:47 hod.

Ing.

Richard Takáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 21.10.2021 11:30 - 11:35 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, tak ako som povedal, ide o úplne jednoduchú novelizáciu zákona o vodách, kde chceme touto novelizáciou zadefinovať priamo v zákone, že sídlo Slovenského vodohospodárskeho podniku bude v Banskej Štiavnici.
Určite ste zachytili v posledných týždňoch informácie o tom, že ministerstvo životného prostredia a Slovenský vodohospodársky podnik sa chce presťahovať do Bratislavy, kde zas toto celé vnímame ako takú centralizáciu inštitúcií do Bratislavy. Myslím si, že zachovanie sídla Slovenského vodohospodárskeho podniku v Banskej Štiavnici je veľmi potrebné, nie je, myslím si, že aj s prihliadnutím na vaše programové vyhlásenie vlády, kde hovoríte o tom, že chcete podporovať určité regióny, slabšie regióny v rámci Slovenska, tak krok, ktorým by ste presťahovali Slovenský vodohospodársky podnik do Bratislavy, by došlo k určitému spôsobu, by som povedal, zhoršeniu, zhoršeniu v Banskej Štiavnici z dôvodu aj z hľadiska zamestnanosti. Myslím si, že Slovensko je členité a podľa mňa je potrebné, aby jednotlivé inštitúcie boli v rámci Slovenska a nielen, nielen v Bratislave.
To, že Slovenský vodohospodársky podnik má strategický význam aj historické opodstatnenie v Banskej Štiavnici, je nespochybniteľné a, tak ako som povedal, aj z hľadiska zníženia sociálneho dopadu útlmu banskej činnosti, ktorá v minulosti bola, tak je potrebné zachovať túto inštitúciu v Banskej Štiavnici. Nie je, nie je dobrá centralizácia.
Ja sa priznám, že áno, aj v minulosti, ešte v predchádzajúcom volebnom období boli snahy, kroky na to, aby sa táto inštitúcia presťahovala, mám pocit, že do Banskej Bystrice, ale toto bolo zastavené a určite si neviem predstaviť, že by Slovenský vodohospodársky podnik sa presťahoval do Banskej Štiavnice. Ja si myslím, že toto by sme mali veľmi vnímať a ja to skúsim povedať aj z takého pohľadu, že idete zase robiť a chystáte napríklad, viem, že aj v rámci Slovenského vodohospodárskeho podniku, kde napríklad vidíme aj pri Slovenskom pozemkovom fonde, pri štátnych lesoch a ďalších inštitúciách, kde idete chystať veľké organizačné zmeniť a... organizačné zmeny a chystáte kompletne zmenu toho celého systému fungovania týchto inštitúcií a toto isté idete robiť aj pri Slovenskom vodohospodárskom podniku, kde idete rušiť odštepné závody, vytvárať nejaké samostatné závody, idete redukovať aj počet zamestnancov a tak ďalej.
A tu chcem podotknúť, že pri Slovenskom vodohospodárskom podniku ste už mali niekoľko neúspešných výberových konaní. Vy tam nemáte vymenovaného stáleho generálneho riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku a idete robiť tak zásadné kroky, kde idete presťahovať inštitúciu z Banskej Štiavnice do Bratislavy bez toho, aby ste tam mali vymenovaného generálneho riaditeľa, ktorý by prišiel alebo prešiel nejakým, síce si myslím, že nie transparentným, ale keby prešiel výberovým transparentným konaním, kde predloží v rámci výberového konania nejakú, nejaký svoj plán, stratégiu, nejaký svoj návrh, ako si predstavuje fungovanie tejto inštitúcie, tak vtedy by to možnože malo nejaké opodstatnenie, že by to vychádzalo z nejakých, nejakých podkladov, z nejakých čísiel, ale tu idete presťahovať sídlo inštitúcie do Bratislavy bez toho, aby ste mali generálneho riaditeľa. Viem, že tam bolo pár neúspešných výberových konaní, a hovorím, toto, takýmto spôsobom by sa to určite, určite nemalo diať.
Ak sa to udeje, tak to bude čisto len politickým rozhodnutím a nebude to, nebude to rozhodnutie na základe nejakej možnože analýzy, lebo myslím si, že nemôžeme sa pozerať na to iba veľakrát cez čísla a cez to, že proste všetko bude v Bratislave a ľudia, však tu je dostatok ľudí a tak ďalej, ja si myslím, že treba zachovať takéto inštitúcie aj v rámci celého Slovenska.
Pevne verím, kolegyne, kolegovia, že z tohto pohľadu sa na to pozrete aj tak, ako som povedal, že máte v programovom vyhlásení vlády to, že chcete podporovať slabšie regióny. A región v Banskej Štiavnici, Štiavnice, v minulosti bol aktívny z hľadiska banskej činnosti, ale, bohužiaľ, tá banská činnosť tam skončila, a preto je potrebné túto inštitúciu zachovať v Banskej Štiavnici. Verím kolegyne, kolegovia, že tento, toto podporíte. Ide o jednoduchú novelizáciu, ide o to, aby v Banskej Štiavnici zostalo zachované sídlo Slovenského vodohospodárskeho podniku.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.10.2021 11:28 - 11:29 hod.

Stredák Anton Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu zákonu, číslo, tlač 716. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.10.2021 11:27 - 11:27 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda.
Kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložil návrh skupiny poslancov Richarda Takáča, Juraja Blanára, Ladislava Kamenického a Viliama Zahorčáka, a to zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Ide o úplne jednoduchú novelizáciu a to v danom zákone, v § 48 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová, a to "so sídlom v Banskej Štiavnici".
Detailnejšie vysvetlím potom priamo v rozprave, takže sa hlásim ako prvý.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 11:02 - 11:02 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, tri vety, ak dovolíte.
Ja sa chcem veľmi vážne poďakovať, a úprimne, za túto debatu, za túto rozpravu aj s tými rôznymi názormi, ktoré tuná zazneli, preto lebo to len dokazuje, že tento deň je skutočne, a teraz nehovorme o tých -izmov, nehovorme o Stalinovi, Hitlerovi a ja neviem o čom všetkom, hovorme o tom, či je tento deň významný, alebo nie je významný. Vy ste vlastne svojou rozpravou a my všetci sme dokázali, že tento deň je ozaj významný, pre Slovenskú republiku je to iba jeden, je to jedna križovatka dejinná. Samozrejme, na každého toto všetko pôsobí inak z hľadiska istých historických vedomostí, ktoré o tejto situácii má. Čiže ďakujem pekne za rozpravu, vráťme sa k meritu veci, je to významný deň alebo nie je to významný deň? Vy všetci aj v tejto rozprave ste dokázali, či už s takými, alebo onakými názormi, že tento významný deň má opodstatnenie, aby sme ho tak brali.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 11:02 - 11:02 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Pán kolega Kremský, no ale v tom Postupime, dobre viete, nebol iba Stalin, ale sedel tam s ním Clement Attlee a Truman, to znamená, že aj Američania, aj Briti. To isté platí, že Postupim bol do veľkej miery iba rozšírením dohôd z Jalty a tam sedel aj ten váš úžasný Churchill a tam sedel aj Roosevelt. Čiže asi ťažko viniť za toto Sovietsky zväz a opomenúť zhodou okolností, že tam sedeli s Britmi a s Američanmi, že áno?
Ale viete, kolegovia, to, čo mňa tu trápi, je to, že vy tu najradšej kádrujete, akí sme my v SMER-e zlí a tak ďalej, ale však vy si uvedomujete, že vy sa hráte na antifašistov, ale ste ochotní obhajovať Mníchovskú dohodu, mnohí z vás. Tá, ktorá zničila demokraciu v Československu? Vy si uvedomujete, že líder strany OĽANO sa prihlásil ako k svojmu vzoru k NSDAP, k Hitlerovej nacistickej strane? Vy si uvedomujete, že vás spája s Adolfom Hitlerom aj tá nenávisť, akú tu prejavujete voči všetkému ľavicovému? Veď to bol Hitler. Vy si uvedomujete, že vás spája s Hitlerom aj to, ako nenávidíte Rusko? Nikto viac nenávidel ruský národ ako Hitler. A vy si uvedomujete, ako veľmi útočíte na slobodu slova? A to je ďalšia praktika, ktorú máte typicky spoločnú s nacistickým Nemeckom. Ako tu robíte čistky, ktoré takisto robilo SS a Gestapo a teraz vy? Ako tu delíte ľudí na nadľudí a podľudí?
Vy máte toľko paralel s nacizmom a s fašizmom, že vy aby ste dneska hovorili o komkoľvek, že je fašista, tak to je naozaj na smiech. Ak dneska zahlasujete proti tomu, aby bol pamätný deň mníchovskej zrady, tak si môžte podať ruku s obyčajnými, bežnými fašistami.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2021 10:48 - 10:54 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Páni kolegovia, chcel by som sa vrátiť späť k meritu veci. To, čo tu predviedol pán poslanec Žiak, bolo naozaj niečo, čo nemalo ani s históriou, ani s politikou nič spoločné, a zvykli sme si na to, že uráža dokonca a šliape aj po nebohých rodinných príslušníkoch, čo je naozaj cez čiaru asi u každého aspoň štipku morálneho človeka, ale nebudem sa mu venovať, nestojí mi za to. Chcel by som len zdôrazniť, že by som si vyprosil aj od kolegu Krúpu a od kolegov z OĽANO, aby nejakým spôsobom kádrovali sociálno-demokratickú stranu SMER – sociálna demokracia, keď vieme, že samotné OĽANO nemá ale žiadne ucelené hodnotové ukotvenie. Však vy tam máte, preboha, ultrakonzervatívcov ako pani Záborská, ultraliberálov, ako je pán Krúpa, vy tam máte taký zmätok v tej vašej strane! Máte tam potom, samozrejme, aj tých vašich intelektuálnych titanov, ako je Pročko a Tabák, ale chcel by som podotknúť, že ľudia, ktorí naozaj nemajú ani štipku nejakého hodnotového ukotvenia, nemajú právo hodnotiť nikoho. Vy ste jednoducho banda primitívov a ako tu už predviedli viacerí vaši kolegovia, o histórii nič neviete.
Druhú vec, ktorú by som chcel vyprosiť, aby ste tu urážali Sovietsky zväz a ruský národ, ktorý nás oslobodil v druhej svetovej vojne. Ako počúvať tu, že dobre že nie za druhú svetovú vojnu môže Vladimír Putin, už len na to som čakal. Lebo Putin môže, ako vieme, za všetko a ešte určite aj za druhú svetovú vojnu. On tam určite niekde tam poletoval ako anjelik a všetko to riadil. To sú také strašné nezmysly, čo tu vy tárate! To už sa fakt ideme hádať o tom, či bola Mníchovská dohoda zlá alebo dobrá? Tu počúvame od pána poslanca Žiaka, že to bolo vlastne fajn a že vlastne tí západní lídri, tí naši úžasní západní lídri nemali na výber, lebo ten Katyň o tie dva roky mal nastať. Oni to už vedeli, oni to už tušili, oni už mali predtuchu, že sa stane Katyň dva roky neskôr, a preto vlastne spískali tú Mníchovskú dohodu. Toto tu dával Žiak. (Povedané s pobavením.) Ja sa tak zamýšľam nad tým, že ako, či to tu už nehraničí s nejakým duševným rozpoložením, ktoré nie je celkom v súlade s účasťou v Národnej rade Slovenskej republiky, ale okej. Vy ukazujete svojim vlastným voličom, že ste absolútne historicky nepripravený na diskusie o dejinách, ale predsa len prestaňme urážať našich predkov. Prestaňme už viesť spory o tom, či Mníchovská dohoda bola alebo nebola dobrá.
Mníchovská zrada bolo číre zlo! Bola číra zrada! Ona, a to mi idete naozaj ako antifašisti spochybňovať, že sa teraz spojili tí britskí demokrati, francúzski demokrati s tým Hitlerom a s tým Mussolinim, a to je akože fajn? Tomu ideme teraz tlieskať? A že zradili náš vlastný národ, že zradili náš vlastný štát, že zlikvidovali Československo? Tomu idete tlieskať, že zlikvidovali demokraciu a všetky tie centristické hodnoty, ktoré vy tu tárate dokola? Ale vraj to bolo dobré, keď nás zradili, a že sme ich museli zničiť. Toto mi idete teraz obhajovať? Však sa nebudete môcť pozrieť do zrkadla, ak dneska nezahlasujete za to, aby mníchovská zrada nebola pamätným dňom. Veď si to uvedomte!
A keď, a musím aj zareagovať aj s vďakou na pána poslanca Linharta, ktorý teda sa ospravedlnil za koalíciu za Žiaka a zároveň hovorí, že súhlasí so mnou, aby takýto pamätný deň bol, pokiaľ by tu bolo aj to bé, pokiaľ by teda bol aj pamätný deň, že aj iné mocnosti nám ublížili. No ale veď takýto ste si schválili pred rokom. Presne ten 21. august 1968 je už pamätným dňom, lebo ste si to odhlasovali. Dokonca ste si tam vymysleli ešte jeden, kedy je tuším nejaký odchod vojsk alebo niečo takéto. Čiže vy ste si už dvojmo dali taký kopanček do vtedajšieho Sovietskeho zväzu.
Dobre, nech sa páči. Tak ale potom to vyvažujme. Buďme spravodliví k dejinám. Prečo teda neupozorniť aj na to, že nás v roku 1938 zradili západné demokracie? To nie je útok voči demokracii, to nie je útok voči Francúzku alebo Veľkej Británii. To je historická pravda a historická trauma, ktorú tu máme. Tak už to konečne spravme a prestaňme, prestaňme tu šíriť nenávisť, prestaňme tu používať také slová ako pán Žiak, že je úchylný a boľševik.
Preboha, pán kolega, vy ani netušíte, čo to znamená slovo boľševik. Vy ani netušíte, čo to znamená slovo komunista, čo to znamená slovo fašista. Vy ste tak popletený. Tieto veci si naštudujte. A opakujem vám to v dobrom. Ja som vysokoškolský učiteľ, napísal som na túto tému tucet kníh, tucet kníh. Vy ste si našli jednu brožúrku. Ja vám ich fakt darujem, tie svoje knižky, preštudujte si ich. Preštudujte si ich poctivo a prestaňte tu po mne vyhukovať tie vaše infantilné nezmysly, aký kto je úchylný, aký kto je boľševik a ako... a nebudem teraz sa už venovať vám, lebo za to naozaj nestojíte.
Páni kolegovia, prosím vás ešte raz. Zahoďme na chvíľu všetky tie politické tričká, všetky tie nevraživosti, ktoré tu cítim z niektorých vašich úst. Však tu ide o vec, tu ide o naše dejiny. Zamyslite sa nad jedinou otázkou a položte si ju veľmi-veľmi otvorene. Som proti tomu, že by sme si uctili alebo že by sme si pamätali alebo že by sme si nejakým spôsobom pripomínali memento, že tu došlo v roku ´38 k mníchovskej zrade? Však všetci vieme, že mníchovská zrada bola zlo. Tak, prosím, podľa toho aj hlasujte. Bez ohľadu na to, čomu politicky veríte.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.10.2021 10:47 - 10:48 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Kolegyne, kolegovia, pán podpredseda, chcem sa v prvom rade ospravedlniť z dôvodu toho, že teda mi ten jeden bod prepadol, lebo musel som ísť na výsluch z dôvodu utajenej informácie SIS, ktorá tu bola prečítaná. Viacerí kolegovia boli a chýbali mi dva, dve minúty do toho, aby som stihol ten bod, ktorý predkladám z hľadiska Slovenského vodohospodárskeho podniku v Banskej Štiavnici. A touto cestou chcem teda dať procedurálny návrh, že by bod 47 sa prerokoval hneď po tomto bode 48.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 10:43 - 10:44 hod.

Šuca Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán Žiak, vy ste tak zaujímavo začali svoje vystúpenie v rozprave, keď ste sám sebe poďakovali a ste povedali, že ďakujete, že môžte vystúpiť pri tomto nezmyselnom návrhu zákona. Tak ja sa vás chcem spýtať: Čo bolo na tomto návrhu zákona nezmyselné? Čo bolo na tomto návrhu zákona zlé? Chceme teda povedať, že ten mníchovský diktát 29. - 30. septembra ´38 sa neudial? Chceme teda zmazať z histórie a z minulosti to, že nás v tom čase naši spojenci nehodili cez palubu? Chceme hádam poprieť to, že Chamberlain, Daladier, Mussolini a Hitler sa nestretli, že nepodpísali zmluvu o spolupráci? Čo na tomto návrhu zákona bolo zlé a je zlé? My rozprávame o historickej udalosti, ktorá sa stala, ktorá vstúpila do histórie v tom čase Československa, v tom čase československého národa, a chceme si uctiť toto tu pamätným dňom. Čo na tom bolo zlé?
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 10:39 - 10:41 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Pán poslanec Žiak je veľkou hanbou tohto parlamentu a mám pocit, že keby hlúposť nadnášala, tak sa tu vznáša ako Sulíkov balónik. To je tak niečo neuveriteľné, čo tento človek natliachal. On konečne objavil knihu, prvú v živote! Našiel v schránke príručku krajnej pravice a on ako liberál teraz tieto krajne pravicové nezmysly tu replikuje a číta nám to v parlamente. To ste už niekedy počuli?
Nabudúce mu dohodíme do schránky nejaký letáčik od nejakej neonacistickej strany, tak on tu bude citovať Hitlera? Lebo toto bola úplne typická neonacistická propaganda, čo tu teraz predviedol pán liberál, liberál Žiak. Ako podľa neho bol Hitler presvedčený boľševik, a preto v Mein Kampfe asi 50-krát napísal, že jeho najväčším nepriateľom je židoboľševizmus. Áno, to dáva perfektnú logiku! A ešte perfektnejšiu logiku dáva, že Adolf Hitler ako prvého, koho poslal do koncentračného tábora, boli nemeckí komunisti na čele s ErnstomThalmannom. A viete, ako dopadol tento jeho akože kamarát, komunista Thalmann? Od roku ´33 do roku, Thälmann, od roku ´33 do roku ´45? Sedel na samotke. Na samotke, si to predstavte. Na samotke v base v koncentračnom tábore, potom ho vytiahli a zastrelili. Toto je ten veľký kamarát komunista Thälmann s Adolfom Hitlerom. Toto tu, toto tu trieska tento človek Žiak, absolútne neznalý histórie. Absolútne neznalý ničoho.
Ja sa hanbím, mám pocit obrovskej prenesenej hanby a je to veľká urážka aj všetkých tých miliónov komunistov, ktorí bojovali a padli v boji proti fašizmu, v boji proti Hitlerovi. Takto urážať! Dokonca mnohých našich starých rodičov, ktorí verili, že musia poraziť fašizmus.
Preboha, človeče, spamätajte sa a opakujem, učte sa, učte sa, učte sa, ale myslím si, že taký človek bez morálky, aj keby teraz prečítal hneď všetky knihy sveta, nikdy lepší nebude. Vy ste jedno obyčajné, číre zlo.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 10:37 - 10:39 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
No, vypočuli sme si čosi, rozbiť okno a ujsť, aby som to teda povedal slušne a dalo by sa to povedať oveľa neslušnejšie. Proste toto je ako, tento ľudský hyenizmus sa asi ťažko dá komentovať. Ale aj tak by som sa spýtal tohto pána pseudoposlanca, že či naozaj si myslí, ja by som sa vrátil k tomu meritu veci, ako vy ste povedali, pán podpredseda, že teda vráťme sa k meritu veci, lebo o tom tu z úst tohto pána nepadlo ani slovo. Prečo skutočne si tento pán myslí, že tento deň, ktorý chceme spraviť pamätným a významným dňom, nie je pamätným a významným, keď mnoho iných dní, menej významnejších sú teda pamätné dni? Toto je predsa jedna historická križovatka z hľadiska minulosti Slovenska a Československa. Jedna historická križovatka. Na nej sa predsa rozhodlo bez toho, aby o tom v tej budúcnosti niekto vedel, čo sa bude diať ďalších 20, 30, 50 rokov. Preto je tento deň takým významným, preto by sme si ho mali pripomínať, a preto by si ho mali pripomínať hlavne historici, ktorí, samozrejme, majú na všetko úplne iné zdôvodnenia, ktoré sú podložené aj nejakými inými vedomosťami, ktoré my v tejto chvíli asi ťažko máme. Ale je to v každom prípade deň, o ktorom treba hovoriť, ktorý si treba pripomínať, ktorý treba vysvetľovať, zdôvodňovať a vlastne isté fakty hlavne objasňovať, o ktorých možno dnes vôbec nevieme. A preto je to deň, ktorý si máme všetci zapamätať v mene tých ďalších generácií, čo prídu po nás.
Skryt prepis