Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

21.10.2021 o 16:19 hod.

Ing.

Richard Takáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.10.2021 18:09 - 18:11 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. V súlade s § 73 o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 723. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Zákon spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 753 zo 4. októbra tohto roku navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.10.2021 18:03 - 18:05 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Budem relatívne veľmi stručný a možno nevystúpim len ako spravodajca, ale aj ako bývalý minister, ktorý pred štyrmi rokmi tento návrh zákona tu do snemovne predkladal.
Totiž vtedy bola trošku iná situácia. My sme museli v prvom rade a prioritne riešiť niečo, čo sa volá def-lá-cia. To znamená, keby som v tom čase nebol býval túto otázku riešil, my by sme museli znižovať dôchodky. Preto bolo treba riešiť operatívne túto prioritu. No a zároveň sme dali, alebo následne sme dali aj návrh zákona, alebo som dal návrh zákona, aby štyri roky bola podmienená valorizácia – bez ohľadu na to, aký bude konkrétny štatistický výsledok – na tie 2 % ako minimálne. A treba povedať jednu vec, že sme išli ďalej, aby sme čo najviac zvýhodnili dôchodcov. Povedali sme, že pre koho je výhodnejšie, bude poberať 2 % a pre koho bude výhodnejšie poberať sumu, to sú tie nižšie dôchodky, no tak si zobere konkrétnu sumu, ktorá dajme tomu predstavovala 10 alebo 12 eur. To znamená maximálna snaha vyhovieť a čo najviac dôchodcom pomôcť.
Pán predseda, na tú vašu repliku s tým kecaním, ja som oslovil pána ministra nedávno v jednej televíznej debate a požiadal som ho, aby túto otázku riešil. Jeho odpoveď bola vtedy taká asi, no dobre a prečo ste to dal len na štyri roky. Ako treba to viacej komentovať? Tie štyri roky sú dva roky do ďalšieho volebného obdobia a treba povedať, tie štyri roky boli dostatočný priestor na to, aby sme si niektoré veci z hľadiska dôchodcovskej inflácii, pretože tá má iné parametre, to sú iné tovary, to sú iné služby, to sú služby, ktoré prináležia dôchodcom, boli jednoducho overené.
Ja osobne si myslím, že na rok ´23 to už nebude treba riešiť. Lebo, bohužiaľ, vzhľadom na vývoj cien, ktorý tu je pred nami, tá valorizácia bude úplne iná, pretože to nebudú 2 %, ale rátam minimálne 3, 3,5 možno aj viac. To znamená, tam ten problém tak vypuklý nebude. Ale práve preto, aby ten budúci rok tí dôchodcovia zvládli tú situáciu aj to zdražovanie, ktoré sa na nich hrnie z každej jednej strany, je dôležité, aby sa tie, minimálne tie 2 % jednoducho opätovne zaviedli, alebo minimálne na ten jeden rok predĺžili. Takže v maximálnej miere podporujem tento návrh, ktorý je tu predložený.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2021 16:55 - 16:56 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. V súlade s § 73 o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 721. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 751 zo 4. októbra tohto roku navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania tohto návrhu v prvom čítaní.
Prosím, pán podpredseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 16:35 - 16:37 hod.

Kondrót Maroš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Milý Vlado, ja by som rád teda nadviazal. Ty si prečítal tú časť C uznesenia, ktorá navrhuje, aby Národná rada požiadala vládu a tak ďalej. Je tam ešte aj druhá časť, aby Národná rada požiadala predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ja som to prečítal, o zabezpečenie vypracovania realizácie plánu kontrolnej činnosti Národnej rady, čo v podstate len nadväzuje na tú jeho aktivitu, ktorú predniesol, ako som pred chvíľočkou spomenul, medzi svojimi koaličnými partnermi a žiadal o vytvorenie medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorá nejak zapadla.
A chcem upozorniť ešte na jednu vec. Je tam takisto časť D, kde navrhujeme, aby Národná rada odporučila, lebo nemôže prikazovať, predsedovi a Regulačnej rade Úradu pre reguláciu sieťových odvetví prijať účinné opatrenia na odstránenie meškania pri príprave a schválení regulačnej politiky na nové regulačné obdobie.
Na vysvetlenie chcem uviesť, že v uznesení vlády 606 z roku 2019 bol prijatý integrovaný národný energeticko-klimatický plán, čo je v podstate energetická politika, výhľadovo do roku 2030, ale robí sa na päť rokov, čiže do roku ´24. Už dnes je jasné, že ten cien, ten vývoj cien je tak turbulentný, že ani nie ´23, ale ´22 alebo hneď treba aktualizovať túto energetickú politiku, a preto sme ju spomenuli.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2021 16:30 - 16:35 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Dámy a páni, dovoľte mi zareagovať v rozprave k predloženému návrhu.
Položím najskôr otázku takú nám spoločnú. Ak by sme neotvorili túto tému a nežiadali, aby sa vláda zaoberala veľmi vážne materiálmi, ktoré by malo ministerstvo hospodárstva predložiť, prišiel by minister zo SaS-ky s nejakými regulačnými opatreniami alebo opatreniami, ktoré zmiernia nárast cien energií? No asi nie, pretože nemajú vo svojej výbave zaoberať sa ani regulačnou politikou, ani zásahmi do ekonomiky alebo do rôznych iných vecí v prípade núdzového stavu a situácie, ktorá sa tým vyvolá. No určite že nie. Preto predkladáme takýto návrh.
A pri všetkej úcte, pán kolega Kazda, ja som sa vás nechcel dotknúť vo faktickej poznámke. Máte právo povedať, samozrejme, to, čo chcete. Máte právo mať svoju pozíciu aj v tejto oblasti. Ale zase nám nechajte právo oponovať vám. Naozaj oponovať vám. Nám nemôže stačiť to, že jeden z nás, zo 150 poslancov, chce nahradiť postoje vlády k takej závažnej problematike, a my sa máme s tým uspokojiť? Ja to staviam do tejto polohy najmä z pohľadu ostatných koaličných partnerov a ostatných koaličných poslancov. Vy prídete domov do regiónu a budete hovoriť, aké opatrenia sa prijímajú na úrovni štátu z toho, čo povie jeden z našich kolegov? Alebo chcete relevantné postoje vlády? A ten relevantný postoj vlády je možné si vynútiť jedine uplatnením kontrolnej funkcie Národnej rady.
Bez urážky a bez toho, aby sme vstupovali si do svedomia, naozaj náš návrh smeruje k tomu, aby, a ja prečítam ten rozhodujúci bod toho uznesenia: Národná rada žiada vládu predložiť na rokovanie schôdze Národnej rady Slovenskej republiky správu o verejnej energetickej politike a jej riešenia v súvislosti s aktuálnymi energetickými trendmi, vývojom na trhu s energiami a so zmiernením negatívnych dopadov na ceny energií. Je to relevantný postoj, relevantný bod, ktorý by teda vláda mala akceptovať, ak sa prijme.
A ja sa nemôžem stotožniť s tým, že je to sympatické, ak pán kolega povie, veď sa o tom porozprávajme, veď si sadnime na nejakú komisiu alebo si porozprávajme vo výbore alebo mimo výboru. Ale to nie je uplatnenie kontrolnej funkcie Národnej rady. Uvedomme si to, prosím, a majme na pamäti všetky štáty, už sa to tu spomenulo, alebo tie, ktoré teda pociťujú a majú nejakú mieru aj vzťahu k svojim občanom, podnikateľskej sfére a celej spoločnosti, prichádzajú s riešeniami, rozhodujú, prijímajú vážne opatrenia tak vo finančnej oblasti, ako kompenzácie, tak v regulačnej oblasti. Ale my sme tu počuli a je to aj v materiáli, že sa ministerstvo hospodárstva zaoberá dereguláciou, že chce ešte obmedziť aj ten regulačný rámec, čo sa týka regulačnej politiky, ktorý tu je doteraz.
Takže ak zoberieme všetky tieto veci do úvahy, naozaj prosím, otvorme sa tomu, aby mohla Národná rada uplatniť túto kontrolnú funkciu a vyžiadala si od vlády skutočné postoje, ktoré môžme potom brať do úvahy. Veď sa toho nebojme. Možno tu prídu také opatrenia, s ktorými bude 150-členné plénum súhlasiť, čo by som bol teda veľmi rád.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 16:28 - 16:30 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Ďakujem za všetky reakcie na moje vystúpenie. Myslím si, že všetci normálni, súdni ľudia ho vnímali tak, ako ho vnímali, a nevnímali ho tak, ako spektrum liberálov sediace v tejto Národnej rade.
Ja som očakával od liberálov, že aspoň sa budú mať snahu nejako to vysvetliť, argumentačne povedať, že teda nie, že takto, že takýto zákon nemôže a nedá sa to, ani v minulosti sa to nedalo. Ale ich argumentácia viac-menej je len v tom, že my tu ani o tom nemôžme rozprávať, hovoriť o tom, že čo majú robiť. Ako, bohužiaľ, to je jednoznačný liberálny postoj.
A tak ako povedali aj ďalší kolegovia vo faktických, ako hovoriť tu o nejakom vy... ja to beriem ako pomaly vyhrážanie sa už občanom Slovenskej republiky, že končí prosperita, lebo áno, sme pomíňali peniaze na nezmyselné celoplošné testovanie, ktoré nás stálo podľa mňa vyše miliardy. Minuli sme neskutočné milióny na nezmyselnú očkovaciu lotériu, a tak si musia občania na Slovensku začať uťahovať opasky. A toto akože je úplne nonsens.
A by som sa tak, už som povedal, že choďte sa prejsť po Slovensku a ja som, odkedy sa začalo toto aktívne riešiť, že sa zvyšuje cena elektriky, a iné krajiny k tomu aktívne pristúpili a hľadajú riešenia a aj našli riešenia, len u nás na Slovensku spíme, tak po jednotlivých pobočkách, napríklad v slovenských, SZE alebo ďalších, alebo slovenský plynárensky, SPP, choďte sa pozrieť, koľko ľudí v šórach stojí pred týmito pobočkami a hľadá riešenie, aspoň ako si sami pomôcť. Ale toto je v prvom rade úloha štátu, aby štát, vláda, ministerstvo im pomohlo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 16:24 - 16:26 hod.

Kondrót Maroš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Chcem len kratučko zareagovať na ten Environmentálny fond, ktorý si, Richard, spomenul a spomínal ho aj pán Kazda. Rezort životného prostredia odkazuje priemyslu, envirofond nie je bankomat. Je to len na margo spolupráce Budaja so Sulíkom a celej tejto vlády, ale zároveň ak pominieme túto trápnu smiešnosť tejto situácie, ktorá určite má aj čiastočne svoje jadro, tak znamená to, že ten problém je širší a nedá sa to riešiť mirnix-dirnix a určite nie, pri všetkej úcte, to nevyriešime na komisii, čo je podvýbor pre hospodársku politiku. Tam to nevyriešime, keď tam budeme všetci poslanci z hospodárskeho výboru, čo tam všetci nebudeme, budeme sa venovať cene plynu.
Preto zmyslom tohoto nášho návrhu je, aby Národná rada ako celok prijala uznesenie, ktorým uplatní si svoju kontrolnú činnosť, požiada predsedu Národnej rady, aby vypracoval plán kontrol, požiada vládu, aby informovala Národnú radu, aby sa to dostalo na úroveň, ktorej to patrí.
Ceny energií sa šplhajú tak vysoko, že veľkí dodávatelia, už som to tuná hovoril, sú pripravení ponúknuť domácnostiam splátkové kalendáre. ZS energia aj stredoslovenská energia zvyšuje 20-percentný nárast žiadostí ľudí už teraz, pol roka pred tým, ako majú ísť ceny hore, aby si dohodli splátkové kalendáre.
A dokonca Boris Kollár, líder hnutia SME RODINA, vyzval koaličných partnerov na vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá by riešila problém zvyšujúcich sa cien a energetickej chudoby. Toto už z tých najvyšších miest padlo. Povedal, že keď sú schopní zriadiť skupinu návrat dôvery v štát, musia byť schopní zorganizovať aj skupinu naprieč ministerstvami aj na riešenie zvyšovanie cien. Ale táto aktivita akosi zapadla prachom. Preto sme tu my s týmto návrhom.
S tým návrhom ste mohli prísť vy, mohli prísť kolegovia z OĽANO, mohlo prísť vedenie parlamentu. Nehľadajte nič zlého.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2021 16:19 - 16:19 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán podpredseda.
Kolegyne, kolegovia, predložený návrh na uznesenie, kde chceme hovoriť o tom, ako zmierňovať negatívne dopady cien energií na Slovensku, je úplne legitímne hovoriť o tom tuto v Národnej rade. Zas pri vystúpení pána poslanca za SaS pána Kazdu odzneli slová, jednoznačne sa zase ukázal postoj liberálov, ktorí v tomto pléne a na Slovensku hovoria o tom, že, v prvom rade že to sem nepatrí rokovať o tom, aby sme tuto v Národnej rade rokovali o tom, že či a akým spôsobom sa bude znižovať cena elektriky, plynu, tepla a ďalších, ďalších energií pre občanov Slovenskej republiky.
Pevne verím, že obyvatelia Slovenska sledujú live vysielanie parlamentu a vidia postoj liberálov, ktorí hovoria o tom, že ani sa, že to sa ani nedá, že nedá sa znížiť cena, že nedokážeme to ovplyvniť, nedokážeme to zmierniť, že proste je to globálna vec a tak ďalej a tak ďalej, čo jednoznačne viacerí kolegovia v tomto pléne aj odborníci preukázali a vyvrátili, že štát, vláda, ministerstvo vie jednoznačne do tohto procesu zasiahnuť. A pán kolega Kazda to presne povedal, v minulosti strana SMER – sociálna demokracia, Robert Fico do toho, áno, viackrát zasiahol. A tým pádom, tým pádom sa nezvyšovali ceny plynu, elektriky a ďalšej energie na Slovensku.
Ja viem, že vám je to, vám je to úplne jedno, vám je jedno, že či sa zdvihne cena plynu napríklad alebo elektriky o 15, 20, 30 %, lebo hovoríte o tom, že to všetko vyrieši voľný trh. Videli sme váš postoj, vášho predsedu Richarda Sulíka ako ministra hospodárstva, ktorý si neuplatnil predkupné právo pri Východoslovenskej distribučnej energetike, kde vlastne už pomaly monopol má na Slovensku nemecká spoločnosť, ktorá vlastní aj Západoslovenskú, teraz aj Východoslovenskú energetiku, kde je jednoznačne preukázané, že napríklad pri týchto distribučných spoločnostiach sú neskutočné miliardové zisky týchto spoločností, ktoré v skutočnosti patria občanom na Slovensku. Občania na Slovensku sa skladajú vo forme distribúcie pre tieto nadnárodné spoločnosti, ktoré, nebudem sa vracať do minulosti, došlo, sa sprivatizovali, kde teda aj Richard Sulík asistoval ešte vtedy ministrovi Miklošovi.
Kolegyne, kolegovia, pán Kazda tu hovoril aj o tom, už viacerí kolegovia to vo faktickej naňho v reakcii spomenuli, hovoril o tom, že ako sa tu zadlžuje a že nie sú na to peniaze a neviem čo. No áno, však my vidíme, že vaša vláda, ktorá tu je rok a pol, zadlžila túto krajinu neskutočne. A hovoríte o tom že nemáte na to financie, lebo ste zadlžení, nemáte na to peniaze. No, tie peniaze nemáte preto, lebo tie peniaze používate na rôzne nezmyselné nákupy, celoplošných, celoplošného testovania a rôzne ďalšie nezmysly ako napríklad očkovacia lotéria a ďalšie veci.
Pán kolega, jednoznačne už bolo vyvrátené a preukázané, že z toho, čo hovoríte, koľko ste vy miliárd dali na pomoc COVID-u, tak to asi len 20 % z toho bolo použité reálne na pomoc v rámci COVID-u na Slovensku a ostatné veci boli krížom-krážom na rôzne nezmysly. Je reálne, je reálne a to dobre vieme, že reálne vie vláda a ministerstvo hospodárstva reálne ovplyvniť cenu elektriky, plynu a ďalšieho tepla. Hlavne nemusíme ísť ďaleko, môžme ísť napríklad do Čiech. Češi aktívne robia, tam vláda aktívne pracuje na tom, aby zamedzila rapídnemu zvyšovaniu cien. A my tu na Slovensku spíme. A poslanci za SaS-ku povedia, že však to sem, nemáme sem ani čo nosiť takéto veci, že tu nemôžme o tom ani rokovať. Ja viem, že je voľný trh, že vám to vyhovuje, však občania, občania zaplatia.
Pán Kazda, ak si dobre pamätám, boli ste to aj vy, ktorý ste v tomto pléne povedali, že načo je vo vlastníctve, načo štát vlastní pôdu a lesy. Načo štát vlastní, že predajme to všetko súkromníkom, že súkromníci sa budú o to lepšie starať. A toto je presne postoj liberálov, ktorí v tejto vláde a teda v tejto koalícii, proste ich postoj, všetko zaplatia občania, všetko vyriešia. Tak ja viem, že pánovi Sulíkovi to je jedno, ten skončí teraz toto volebné obdobie a pôjde si užívať do Austrálie, tak ako to hovorí o ňom aj Igor Matovič.
Kolegyne, kolegovia, pán Kazda tu spomínal ešte, že idú to riešiť, že budúci týždeň alebo, ak si dobre pamätám, budúci týždeň majú veľké stretnutie, že idú to kompenzovať cez Environmentálny fond. Ja pevne verím, že toto neprejde, že nájdete niekde inde tie finančné prostriedky. Lebo v prvom rade ten Environmentálny fond má slúžiť na to, aby sa pomáhalo prostredníctvom tohto fondu pre obce a mestá, aby sa budovali kanalizácie, aby sa budovali vodovody. Nemôže sa stať to, že aby cez Environmentálny fond, teraz Environmentálny fond si dá vyše 1 milión euro, 1,2 alebo 1,3 milión euro dá svojej vlastnej organizácii na vykrytie nejakých nákladov. Však to je neskutočné! Však to sú práve tie peniaze, ktoré majú byť použité pre tie obce a mestá.
Troška by som vám odporučil, keby ste sa išli prejsť do regiónov porozprávať sa so starostami, s primátormi, ako to všetko funguje, ako to nefunguje. Ako to nefunguje, ako sa nemôžu dopátrať k miestnym akčným skupinám, teraz Environmentálny fond. Raz mi posielal jeden starosta, dostal odpoveď napríklad z Environmentálneho fondu, lebo že nebol úspešný so žiadosťou z hľadiska asi, ak si dobre pamätám, zberného dvora z hľadiska recyklácie, tak mu odpísali, že neúspešný, nedostane peniaze preto, lebo že jeho obec má vysoké percento triedenia. Akože to je neskutočné! Čiže určite cez Environmentálny fond nie je správna cesta a je veľa možností, ako vláda a ministerstvo môže aktívne robiť kroky na to, aby sa zamedzilo zvyšovaniu, zvyšovaniu cien elektriky, plynu, tepla.
Ja viem, že ak som to už viackrát aj povedal, pre vás liberálov zo SaS-ky je najlepšie, keď to zaplatia všetci občania, ste im to aj teraz tu povedali, že občania musia byť pripravení, musia si začať uťahovať opasky, že končí tu obdobie prosperity. No áno, však vidím, ako vládnete, a to je proste celý postoj a celý obraz vašej vlády. Je v prvom rade vašou úlohou, vašou úlohou pre každého občana zabezpečiť to, aby sa nezvyšovala cena elektriky, plynu a tepla, a preto je potrebné tuto v Národnej rade o tom hovoriť, lebo Národná rada je nadriadená, respektíve ministerstvo je podriadené, ministri sú podriadení parlamentu, to znamená, že oni sem musia prísť a povedať, čo idú robiť, aby sa nezvyšovali tieto ceny. A možnosti sú, robia to iné krajiny úplne bez problémov, vidíme, iné členské štáty Európskej únie aktívne k tomu pristupujú, len, bohužiaľ, u nás minister hospodárstva spí, neviem, asi je v Dubaji zase alebo niekde oddychuje.
A ja pevne verím, že minimálne, minimálne pri tomto, keď nie teda v tomto bode, ale minimálne budúci týždeň v utorok máme schôdzu na odvolanie ministra hospodárstva Richarda Sulíka a tu ste určite zachytili informácie, kde dnes minister Sulík povedal po rokovaniach asi aj s klubom OĽANO, neviem, či nie aj so SME RODINA , že nemá tam podporu, nemá tam podporu všetkých poslancov koaličných. Takže asi aj už tí z koalície otvorili niektorí oči a reálne vidia, že ten Sulík, jemu je úplne jedno, či cena elektriky pôjde o 30 alebo o 40 % hore, lebo proste váš postoj v SaS-ke, v liberáloch je, však bežní občania to všetko zaplatia.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 15:56 - 15:57 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda.
Pán poslanec Kazda, ja s vami súhlasím, keď ste povedali, že nerozumiete, prečo je tu predložený tento materiál. Pretože my hovoríme o kontrolnej funkcii Národnej rady, hovoríme o tom, že ide vážna situácia v súvislosti s dopadmi rastu cien na obyvateľstvo i podnikateľskú sféru. Celá Únia sa zaoberá týmto problémom a vy mi chcete povedať, že má Národnej rade stačiť to, čo ste tu porozprávali vy? Vy ste jeden z nás, ktorý môže mať svoj názor, ale my potrebujeme vedieť, ako výkonná moc, ako vláda chce riešiť dopady, ako chce riešiť tento problém. To nemôže nahradiť vaše vystúpenie, ktoré tu poviete, čo vás napadne. A to si pozrite v tom uznesení, že čo vlastne chceme. To je tak dôležité pre poslanca OĽANO aj celej opozície, aj vás. Ale ak by ste si mysleli, že to má stačiť, čo poviete vy, no nám to určite nestačí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2021 15:51 - 15:53 hod.

Kondrót Maroš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Pán kolega, úvod do problematiky, prosím vás, čo ste tu čakali? Veď vy ste si vôbec neprečítali uznesenie, vy ste vôbec nepochopili, o čo ide. Úvod do problematiky sme spustili v júni, v júli, v auguste, v septembri, stále a nemá zmysel sa opakovať a riešiť, prepáčte, hlúposti, ako vy ste riešili, ako sa volal bývalý šéf ÚRSO, alebo poďme sa baviť, na akej adrese sedí ÚRSO, alebo prečo sa ministerstvo hospodárstva presťahovalo z jednej budovy do druhej. To vôbec nie je podstatné. Takisto nie je podstatné, kto s tým prvý prišiel, kto s tým prišiel druhý alebo tretí. Každý deň je v televízii alebo v rádiu debata k cenám energií, väčšinou sa z toho nič nedozviete, ale vy sa tvárite, že netreba, že nič sa nechumelilo. Sulík tvrdí, že plyn bude taký istý ako v 2020, tým pádom aj teplo nevyskočí hore, fajn, elektrická energia tri až štyri eurá mesačne, tak potom neni čo riešiť. Tak to si myslíte len vy a to si možno myslia len ľudia na ministerstve na čele s pánom Sulíkom.
Európska komisia rieši túto problematiku, poznáme návrhy, ktoré majú pomôcť vládam riešiť prudký nárast cien energie bez toho, aby porušili trhové pravidlá, čiže Európska komisia už rieši, čo môžme a čo nemôžme urobiť, napríklad priame platby nízkopríjmovým domácnostiam, štátna pomoc podnikom, oddelenie trhu s elektrinou od trhu s plynom. Vzhľadom na rastúce náklady na energie vlády v Španielsku, Francúzsku, Taliansku a Grécku, tie sú, samozrejme, sprostejšie ako naša vláda, tie oznámili opatrenie na podporu domácnosti s nízkymi príjmami v ich platení účtov za energie a požiadali Európsku komisiu, aby sa týmto zaoberala. Európska komisia dokonca povoľuje aj núdzovú podporu príjmu, nepokladá ju za problematickú, ak bude dočasná a cielená na chudobných.
Takže netvárme sa, že všetko vieme. Zmyslom nášho uznesenia je, aby vláda prišla a povedala, áno, riešime to, toto sme spravili, toto ešte chy... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis