Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.9.2022 o 15:10 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 27.9.2022 18:10 - 18:10 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, veľmi si vážim, že ste zostali tuná v tejto ťažkej dobe a večernej (povedané s pobavením).
Dámy a páni, ak dovolíte, len tri slová k tomuto návrhu zákona, ktorý predkladáme s pánom poslancom Habánikom, ak dovolíte. Ja by som len chcel upozorniť na jednu vetu, ktorú žiadame vypustiť, a to je to ustanovenie obsadzovania funkčných miest docentov a profesorov na dobu určitú vzhľadom na kritérium dosiahnutého veku, a chcel by som upozorniť na hlavne teda umelecké školy, ktoré sa týmto, vysoké školy umeleckej, teda vysoké školy umelecké, ktoré sa týmto zaoberajú veľmi, veľmi, veľmi vážne, a myslím si, že zjednodušíme život vysokým školám. Okrem toho to necháme všetko na nich, hej? Ony samy rozhodnú, kto áno, kto nie.
Myslím si, že takéto ustanovenie je diskriminačné opatrenie, ktoré treba odstrániť. Je diskriminačné vzhľadom aj na zdravý rozum, preto lebo máme 60-ročných mladíkov, ale aj 40-ročných starcov, samozrejme, ako to už, ako to už býva. A v tých vysokých školách, samozrejme, z hľadiska výkonu to môžeme pozorovať veľmi jednoducho a nechajme, nech o tom rozhodnú vysoké školy a nakoniec aj študenti, ktorí majú na tieto veci úplne jasný názor. Okrem toho toto ustanovenie je v protirečení nakoniec s ľudskými právami, nehovoriac o Ústave Slovenskej republiky.
Takže je to nepolitický návrh zákona, logický návrh zákona a predpokladám, že tak sa k tomu aj táto snemovňa postaví.
Ďakujem za pozornosť a ak by boli nejaké problémy, v druhom čítaní tieto veci určite opravíme so všeobecným súhlasom a akceptáciou z našej strany určite.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

27.9.2022 18:10 - 18:10 hod.

Hambálek Augustín Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1113). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

Skončil som, pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.

Skryt prepis
 

27.9.2022 18:10 - 18:10 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som odôvodnil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.
Cieľom predloženého návrhu zákona je dosiahnuť, aby zákonný nárok na odstupné pri skončení pracovného pomeru mali okrem vysokoškolských učiteľov aj ďalšie kategórie zamestnancov vysokých škôl uvedených v § 80 predmetného zákona, a to výskumní pracovníci a umeleckí pracovníci.
Ďalej navrhujeme vypustiť ustanovenia obsadzovania funkčných miest docentov a profesorov na dobu určitú vzhľadom na kritérium dosiahnutia veku. Pracovnoprávne vzťahy pri obsadzovaní funkčných miest a funkčných miest profesorov si podrobnejšie upraví vysoká škola vo svojich vnútorných predpisoch a to v súlade s plnením svojho poslania a zamerania výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

27.9.2022 18:10 - 18:10 hod.

Hambálek Augustín Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1092). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.

Skončil som, pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.

Skryt prepis
 

27.9.2022 18:10 - 18:10 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som odôvodnil návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ako je všeobecne známe, myslím, že vo februári alebo v marci tohto roku plénum prijalo novelu zákona o vysokých školách, ktorá nadobudla účinnosť 25. apríla tohto roku, a podľa prechodných ustanovení tejto novely vysoké školy majú povinnosť zosúladiť svoje vnútorné predpisy podľa § 15 s novelou zákona o vysokých školách do 31. augusta 2023 najneskôr. Vysoké školy začali postupne tieto vnútorné predpisy zosúlaďovať a v procese zosúlaďovania sa narazili na niektoré legislatívno-technické nedostatky a chyby novely, ktorý predmetný návrh našej novely zákona odstraňuje.
Konkrétne v § 9 ods. 1 písm. a), v ktorom je chybne uvedená kompetencia akademického senátu verejnej vysokej školy schvaľovať rokovací poriadok vedeckej rady verejnej vysokej školy, a v § 41 sa dopĺňa nový odsek 15, nakoľko podľa § 9 ods. 1 písm. k) výročnú správu o činnosti verejnej vysokej školy a výročnú správu o hospodárení verejnej vysokej školy schvaľuje akademický senát verejnej vysokej školy po predchádzajúcom vyjadrení správnej rady verejnej vysokej školy, ale, žiaľ, tá podľa § 41 takúto pôsobnosť nemá. V uvedenom návrhu novely zákona o vysokých školách tieto legislatívno-technické, ale aj obsahové chyby v návrhu zákona odstraňujeme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

27.9.2022 17:10 - 17:10 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda.
Pán poslanec Sulík, pamätám sa na tú debatu veľmi dobre, tá debata bola vcelku veľmi korektná, ale buďme korektní aj teraz. Vy ste povedali len 50 % z tej debaty. Vy ste nepovedali, aký bol výsledok tej debaty. My sme sa predsa bavili o tom, že zrušenie koncesionárskych poplatkov dá sa, samozrejme, dá sa, ale potom sa musíme baviť o štátnej televízii a nie o verejnoprávnej televízii a k tomu musíme zmeniť zákon. Čiže, samozrejme, všetko sa dá, len aj výsledok tej debaty bol ten, že v takomto prípade, keď chcete vy zaviesť zrušenie koncesionárskeho poplatku, vy musíte nejakým iným spôsobom definovať tú verejnoprávnosť tej televízie, tú slobodu verejnoprávnu tej televízie a verejnú službu.
Pokiaľ zrušíte koncesionársky poplatok, zrušíte vlastne verejnoprávnosť v zmysle platenia verejnosti za verejnú službu a zavediete štátnu televíziu. A v rámci tej štátnej televízie musíte zmeniť zákon zase v tom zmysle, že teda, ako to je priame podliehanie štátu, pochopiteľne, a musíte tie peniaze kdesi zobrať. To znamená, že budú len zo štátneho rozpočtu a čiastočne z reklamy, ak to zase v tom zákone nezmeníte inak. Čiže toto bolo výsledkom tej debaty, že áno, dá sa, ale potom nie verejnoprávna televízia, ale štátna. Je to tak?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.9.2022 15:10 - 15:10 hod.

Kondrót Maroš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán minister, rozumiem tomu, čo hovoríš, tá situácia nie je jednoduchá zľava, sprava, ale snažíme sa nájsť spoločné riešenia, podať nejakú pomocnú ruku.
Jedna malá faktická poznámka. Prever si, prosím ťa, tú informáciu s tým Gabčíkovom a s tou vodou. Neviem, či majú nejaký technický problém. Keď sa pozreme z okna, Dunaj je vysoký a vysoký už týždeň. Takže možno v lete a tak ďalej, áno, ale dneska môžu pustiť aj piatu turbínu. Takže, takže... áno, aby si len vedel, že nech ťa nelakujú.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.9.2022 15:10 - 15:10 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Pán minister, viem, že ste v zložitej situácii, ale vrátim sa k jednej veci, čo ste povedali. V roku, z hľadiska kúpy akcií naspäť. Nešlo to, pretože 800 mil. tam bola pohľadávka Sberbanky, kde bolo, 750 mil. z Enelu požičala Sberbanka, 50 dala, bola to Dexia, naša banka, to bolo 800 miliónov. Keď sme to chceli kúpiť, konzorcium bánk vyprovokovalo to, že nielen zaplatiť 800-miliónovú pohľadávku, ale prakticky riešiť celú reštrukturalizáciu vtedy Slovenských elektrární. Preto sa ti kúpiť nedalo. Nechcem sa vracať k tej veci, pretože my sme od prvej chvíli, tak ja som bol ten, ktorý som podal žalobu voči Slovenským elektrárňam za vrátenie Gabčíkova naspäť, na 30 rokov to bolo, že to bola zlá privatizácia. Mám zmluvu od rakúskej právnickej firmy, kde povedali, že privatizácia Slovenských elektrární sa prieči dobrým mravom a že môžme do toho ísť. Nemohli sme do toho ísť, pretože jednoducho my by sme cez Brusel neboli prešli. Nechcem sa vracať k veciam, to, čo nám dávate za to, ale my vám len chceme pomôcť a čakáme proste, aby ste si vyjasnili veci. Ale keď je, že to chcete dneska, dneska ja, tá situácia, čo prijmeme, je zlá a každé riešenie je zlé a horšie. To je, bohužiaľ, tvrdá realita, a preto sme chceli vedieť a chceli sme vám dať čas, nič iné proste, aby sme si to vyblýskali. Lebo nič sa nezmení. Či ešte príde niečo, Európska únia, alebo nie. Európska únia na celej čiare zlyhala. To si darmo budeme hovoriť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.9.2022 14:55 - 14:55 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Pán minister, ja nie som ani vzťahovačný, ani neberiem politiku osobne. Mám snáď jednu odpoveď, že kto tu koho zastupuje? Spomeňte si, kto zobral Slovenským elektrárňam vodnú elektráreň v Gabčíkove. Dobre? Spomeňte si, kto prišiel s rozhodnutím o dostavbe tretieho a štvrtého bloku, koľko bolo kriku. A dnes tam sa všetci chodíte fotiť ako k najväčšej príležitosti, ktorá sa na Slovensku možno stala.
Pán minister, sám hovoríte, teraz som naozaj vecný, že neviete, kedy tento zákon bude aplikovaný, že si ho nechávate ako krajný prostriedok. Potrebujete naň vládne nariadenia. Tak mi vysvetlite, aký je rozdiel medzi utorkom dnešným dňom a utorkom budúcim týždňom, keď neviete, kedy tento zákon budete aplikovať.
Pán minister, kľakol vám Žiar nad Hronom, Orava, prepáčte, nemyslím to teraz osobne, kľakol nám, dobre, máme obrovský problém, pokiaľ ide o Duslo Šaľa, viete, čo to bude znamenať z hľadiska mnohých produktov. Načo ešte čakáme? Ja stále by som chcel jednoducho vedieť, čo pre tých ľudí, preboha, máte pripravené. Prečo sem nemôže prísť predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, nech nám niečo povie? Prečo nechcete zvolať tú tripartitu? Čoho sa bojíte? Veď my vám radi za to zahlasujeme, len nech počujeme od tých partnerov sociálnych, že pozreli sme sa na to, je to v poriadku. Veď ten zákon vás netlačí. Čo vás tlačí? Prečo to potrebujete mať schválené dnes, keď sám tvrdíte, že nemáte pripravené žiadne vládne nariadenie a neviete, kedy budete tento zákon aplikovať? Ja nič nechcem iné. Nech je to kvalitne pripravený zákon, lebo ide o vážny zásah, naozaj vážny zásah do mnohých aj obchodných vzťahov.
A nikto nepovedal, že tento návrh zákona spôsobil zlú situáciu v Slovenských elektrárňach, v tomto máte pravdu. Ale ak bude aplikovaný, tak ešte len spôsobí obrovské problémy. Takže nie je pravda... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

27.9.2022 14:40 - 14:40 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Pán predseda, čiastočne ste mali pravdu, ale treba povedať jednu vec, že od novembra minule... respektíve od septembra minulého roku sme vás upozorňovali, že bude problém. Prišiel minister hospodárstva a povedal, že proste má memorandum. Jako mohlo podpísať Slovenské elektrárne memorandum na rok ´23, ´24, keď proste jednoducho mali elektrinu predanú? Čiže memorandum nebolo podpísané.
Ďalšia vec, pokiaľ sa týka, kto nechce zachraňovať, my aspoň nevieme zachrániť Slovenské elektrárne, pretože tie sú zadlžené 4,2 mld. Nehovoriac o tom, že tam treba dať ďalšie peniaze na to, aby to mohlo fungovať. Tam je konzorcium bánk, ktoré bude rozhodovať. Nie Křetínský ani slovenské, ani slovenský štát, alebo Slovenská republika nebude rozhodovať o Slovenských elektrárňach. Konzorcium bánk, ak to dajú do konkurzu proste, tak jednoducho si tam dajú aj svojho správcu. Jakonáhle sme to znárodnili, resp. to, čo navrhujete, sa nedoplatíme, pretože máme jednak na krku Enel a druhého veri... druhého majiteľa a máme ďalej podpísané zmluvy na burze v Lipsku.
Čiže prakticky je tu každé riešenie, ktoré je, je zlé a horšie. Preto sme navrhovali, aby sme získali všetky informácie, ktoré jednoducho potrebujeme k tomu, aby sme sa správne mohli rozhodnúť. Ale k tomu musí povedať zásadné stanovisko regulačný úrad. Musí povedať proste, čo nás čaká, čo sme schopní spraviť s našima vodnými elektrárňami, s Gabčíkovom, pokiaľ sa týka a veci, ktoré sú. Veď my vieme od prvej chvíli a poznáme to dôverne, pokiaľ sa týkalo, že keď sme aj Gabčíkovo chceli dostať naspäť, ktoré bolo za 1 euro predané na 30 rokov do prenájmu. Takže vieme, ako sa, v akom stave sú Slovenské elektrárne. Ale táto situácia, ktorá bola vyvolaná, tú treba riešiť pomaly a proste rozumne.
Skryt prepis