Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2022 o 18:15 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 18:15 - 18:15 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Jáj, pardon, lebo ja som videl pána Pročka predo mnou, tak preto.
Pán kolega, aby sme sa zrozumeli. Ja nespochybňujem, ja nie som za to, aby tam nákladné autá stáli. Len ide o to, že ako všeobecne známa kategória do 3 500 kilogramov je osobné auto. Pretože na základe čoho bola určená 2 800 kilogramov tá hranica, že sa ako teraz bolo vysvetlené, že sú to, je to konštrukčná schopnosť chodníka a podržať auto, ako to vysvetlil. (Reakcia z pléna.) Ale ide o to, že ten policajt, samozrejme, v prvom momente nebude vedieť, že či to má 2 799 alebo 2 801. Len o to mi šlo. Ja to akože nepodporujem tie, aby tie autá tie veľká autá na tých chodníkoch stáli, aby sme sa rozumeli.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 18:10 - 18:11 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán poslanec, ako sa hovorí, že chybička se vloudila...
===== 204.
Ďakujem pekne.
Pán poslanec, ako sa hovorí, že chybička se vloudila, pretože vieme, ako to nešťastné parkovanie, vlastne zrušenie parkovania na chodníkoch, prešlo, že bol to zákon, ktorý riešil cyklistov a predbiehanie cyklistov osobnými, resp. nákladnými vozidlami a tento pozmeňovák jednoducho nejak prešiel pomedzi prsty, kde sa to parkovanie riešilo. Ja som bol jeden z tých ktorý zahlasoval za. Samozrejme, samosprávy hneď na to reagovali, pretože na to nie sú pripravené.
Čiže ja vítam, že sa to posúva, len mám jednu otázku, keď ste tu hovorili, že ste to konzultovali s ministerstvom vnútra, teda lebo klasicky do 3 500 kilogramov sa to berie ako osobné motorové vozidlo. Znížilo sa to na 2 800. Čo to znamená, že tí policajti si naštudujú, že koľko je hmotnosť každého jedného motorového vozidla? Lebo jedna dodávka môže vážiť 2 801 kilogramov, jedna zase 2 799. Že kto a na základe čoho bude určovať, či mu dá pokutu, alebo nedá pokutu. Lebo tie autá nemajú vycapené tie techničáky. Štandardne do tri a pol tony sa berie ako osobné auto, tak pre toto by ma zaujímalo to vysvetlenie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 18:10 - 18:11 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán poslanec, ako sa hovorí, že chybička se vloudila...
===== 204.
Ďakujem pekne.
Pán poslanec, ako sa hovorí, že chybička se vloudila, pretože vieme, ako to nešťastné parkovanie, vlastne zrušenie parkovania na chodníkoch, prešlo, že bol to zákon, ktorý riešil cyklistov a predbiehanie cyklistov osobnými, resp. nákladnými vozidlami a tento pozmeňovák jednoducho nejak prešiel pomedzi prsty, kde sa to parkovanie riešilo. Ja som bol jeden z tých ktorý zahlasoval za. Samozrejme, samosprávy hneď na to reagovali, pretože na to nie sú pripravené.
Čiže ja vítam, že sa to posúva, len mám jednu otázku, keď ste tu hovorili, že ste to konzultovali s ministerstvom vnútra, teda lebo klasicky do 3 500 kilogramov sa to berie ako osobné motorové vozidlo. Znížilo sa to na 2 800. Čo to znamená, že tí policajti si naštudujú, že koľko je hmotnosť každého jedného motorového vozidla? Lebo jedna dodávka môže vážiť 2 801 kilogramov, jedna zase 2 799. Že kto a na základe čoho bude určovať, či mu dá pokutu, alebo nedá pokutu. Lebo tie autá nemajú vycapené tie techničáky. Štandardne do tri a pol tony sa berie ako osobné auto, tak pre toto by ma zaujímalo to vysvetlenie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.3.2022 17:16 - 17:17 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda, je mi to už trápne, že opakovane musím upozorňovať na porušovanie zákona o rokovacom poriadku, ale chcel by som sa spýtať. Schválili sme si včera na začiatku schôdze program schôdze, kde sme hovorili, že alebo schváli, že budeme rokovať do dvanástej a od štrnástej a schválili sme si body programu v nejakom poradí. A chcem sa spýtať, teda na základe čoho sme dnes rokovali a začínali rokovať body po dvanástej, cez obednú prestávku, body pani ministerky Kolíkovej a na základe čoho, bolo zmenené poradie týchto bodov. Keďže § 24 zákona o rokovacom poriadku hovorí, že Národná rada môže na návrh poslanca aj počas schôdze Národnej rady hlasovaním bez rozpravy presunúť body programy schôdze alebo zlúčiť rozpravu o dvoch alebo viacerých bodov jej programu. Žiadne hlasovanie ani všeobecný súhlas nebol a body 34, 35 a 36 išli v úplne opačnom poradí. Tým sa zmenila celá rozprava, celé prerokovávanie týchto bodov a navyše sa rokovalo po dvanástej... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 14:34 - 14:36 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Pán poslanec, ja s vami súhlasím a som rád, že držíte tú svoju líniu, keď ste boli ešte členom výboru pre verejnú správu, ešte predtým, ako ste sa stali štátnym tajomníkom, ste v podobnom duchu stavali veci ako isté ciele, ktoré sú najmä vo vzťahu k reforme verejnej správa. Dokonca v tom čase celý výbor pre verejnú správu žil s potrebou uskutočnenia ďalšej etapy reformy verejnej správy. Ale potom, ako sa začali takým čudným spôsobom formovať veci, že kto je vlastne zodpovedný z členov vlády za práce na koncepcii reformy, keď to chvíľu mal jeden podpredseda vlády, potom druhý, potom, že to na ministerstve vnútra zostalo. Nuž, ale z toho sú potom také konzekvencie, že vy tu prijímate zákony, ktoré sú proti duchu decentralizácie. Veď si len zoberte veci ohľadne územného plánovania, výstavby, teda novely a vytvorenie nového ústredného orgánu štátnej správy. Vy idete centralizovať a to nie je len v tomto rezorte. Zdravotníctvo si robí svoju územnú, svoje územné usporiadanie, vnútro svoje, spravodlivosť svoje. No, ani vy sami sa v tom už nevyznáte. A vo výbore pre verejnú správu už aj tí, ktorých sa to bytostne dotýka, niektorí primátori a starostovia, už radšej ani o tom nehovoria, pretože vidia, že to je neprekonateľné. Pokiaľ to nemá premiér v kompetencii, tak z toho nič nebude.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.3.2022 10:15 - 10:25 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážená pani ministerka, vážený pán podpredseda parlamentu, vážené kolegyne, kolegovia, nebudem rozprávať dlho, skôr by som povedala, že tak prakticky. Mňa stále mrzí v tomto parlamente a nechápem prečo koalícia má tú potrebu, ja to tak poviem, znásilňovať toto obyvateľstvo. Nemyslím teraz ten váš zákon, nie je až taký v tomto zmysle, ale znásilňovať v tom zmysle, že nikdy neprebehne verejná diskusia, nikdy neprebehne diskusia medzi odbornými organizáciami, ktorých zákony sa týkajú. A neviem, či táto koalícia si neuvedomuje, aký neskutočný odpor medzi ľuďmi zasieva. A snaží sa strachom týchto ľudí umlčať, ale, bohužiaľ, umlčíte ich nachvíľu, ale v hlavách a v myšlienkach, čo tí ľudia majú, oni to nezabudnú.
Viete, ja si spomínam, keď sme prijímali zákony, aj my sme boli často kritizovaní, ale nikdy to nebolo tak, aby, ja som teda bola dlhodobo v sociálnom výbore, aby nezasadla tripartita, aby sa nediskutovalo, aby sa nebrali pripomienky odborné do úvahy. Niektoré, samozrejme, boli prijaté, niektoré nie.
Hovorím to práve preto aj pri tomto zákone, pretože som sa porozprávala s niektorými štatutármi z osviet alebo osvety a ich reakcia je asi taká: Vidíme, že naše požiadavky vôbec neboli akceptované. Bez diskusie, bez pripomienok. Pritom išlo o precízny a rozsiahli materiál, namiesto toho sa venuje celý materiál štatutárom. Nemáme námietky na 5-ročné funkčné obdobie, čo už by som povedala a teraz poviem, že som v Prešovskom samosprávnom kraji dlhodobo pôsobila ako predsedníčka kultúry, toto považujem za veľmi správne, pani ministerka, pretože v danom zákone, si myslím, že to bolo neobmedzené alebo teda všetky iné veci, ktoré spadali pod pôsobnosť VÚC, či už sociálne zariadenia akékoľvek mali, tak mali lehotu na to, aby riaditeľ mal funkčné obdobie na určené a spravidla to bolo na päť rokov. Takže toto úplne vítam a toto si myslím aj ja, že to je úplne v poriadku.
Ale verejné vypočutie na našu pozíciu celkom nechápem. Ak kandidát na túto pozíciu prešiel výberovým konaním a výberovým konaním dostal dôveru a kompetenciu rozhodnúť, príde mi to ako spochybnenie jej rozhodnutia a zbytočne ďalšie procesy, ktoré nevieme, či niekedy vôbec prinesú výsledok.
Viete, mne to pripadá tak trochu vtipné a zase parodické, čo zasievame do hláv týchto ľudí. Oni sa možno teraz boja, lebo korona, musia byť doma, lebo všetci musia počúvať, čo sa im prikáže a tak ďalej, ale hovorím, že v hlavách to stále majú a vrátim sa k tomu vypočutiu. Mne to pripadá vtipné, že ak prezident polícii vôbec nebude prechádzať výberovým konaním, tak taký riaditeľ osvetového strediska má prejsť verejným vypočutím. Čiže to bude zase nejaký taký precedens, pretože, keď na jednej strane chválim, že 5-ročné obdobie tu prichádza. Na druhej strane, pani ministerka, zavádzate precedens na samosprávne kraje.
A čo sa týka štátnych funkcií, tak tam práveže znižujete nároky. A čo sa týka funkcií, kde si to má riadiť samospráva, kde si to majú riadiť vyššie územné celky, tak tam im dávate príkazy a už tu negujete a to teraz trošku ešte skočím do školského zákona, lebo aj k tomu vystúpim. Už tu potierate a negujete tú moc tej samosprávy a samosprávne rozhodnúť a zavádzate precedens. Ja neviem, či ten precedens pôjde ďalej, ale hovorí sa, treba si najprv dať príklad z hora od toho štátu a potom zasahovať do právomocí vyšších územných celkov a asi tak.
Ale v každom prípade je potrebné povedať a tu je niekoľko pripomienok, ktoré rozmýšľame, že následne možno pripravíme a možno aj vás chcem na nich upozorniť, ktoré ste dostali, aby ste ich možno pretavili do zákona alebo ich pretavíme my. Lebo ja som tu tak stála, keď tu stála aj ministerka spravodlivosti a keď som jej doniesla pripomienky, povedala, že to všetko urobí. Dodneska to neurobila a boli to skutočne veci, ktoré boli na odbornej báze, s ktorými dokonca súhlasila.
Takže pripomienky, ktoré by chceli zapracovať do tohto zákona, sú, že kultúrno-osvetová činnosť vypadla z nej edičná a publikačná činnosť. Vieme, že kultúrno-osvetové strediská majú nezameniteľnú činnosť, pretože v mestách a v obciach, ak sa má rozvíjať kultúra, ak sa má rozvíjať, musí mať nejakú metodiku, musí im niekto pomôcť. Lebo veď však tie obce ani tí starostovia nemajú dneska ani podľa mňa niektorí s čím kúriť a svietiť a keď sa všetky náklady zdvihnú, tak asi ja neviem, či aj tma nebude všade. Takže my im máme tými zákonmi pomáhať a teraz sa bavíme o kultúre, takže. Zákon nepojednáva o kultúre národnostných menšín a etnických skupín. Exaktne špecifikovať zamerania a činnosť kultúrno-osvetových zariadení v rámci neformálneho vzdelávania doplniť oblasti tie dve, ktoré som hovorila a ďalej zdravotného životného štýlu, environmentálnej výchovy. Veď predsa máme plné ústa, ja keď tu počúvam niektorých poslancov, plné ústa enviromentu a ako všetko treba vychovávať mládež, deti a tak ďalej, a to sme úplne, na to v tomto zákone pozabudli a vzťah k vlastnému štátu a kultúrnej identite.
Vážení, tak toto, že tam nie je, to je pre mňa veľmi zarážajúce a myslím si, že každý by mal byť, kto v tomto štáte žije, vlastencom a mali by sme, mali by sme k tomu všetkých vychovávať a mládež a, samozrejme, ku kultúrnej identite celého národa. Pretože ja už niekedy som pomiešaná, aj v tom parlamente sa tu vyťahujú vlajky hore-dole a vlastne málokto pozná históriu, málokto pozná, čo sa prečo stalo a podobne a ak ešte aj tie osvetové činnosti to nebudú mať vo svojom vlastne zameraní, tak mne už to potom fakt pripadá, že neviem, či o ten štát máme záujem, nemáme záujem alebo ako.
Kultúrno-osvetový pracovník. Nemáme takúto profesiu ani definíciu. Chápem, že toto je niečo špecifické, ale pamätám si v tomto parlamente, keď sme, keď sme špecifikovali sociálneho pracovníka. Hej bolo okolo toho veľké, veľké aj haló, aj všetko, lebo vždycky nové veci, ale ja si myslím, že tiež by sme takéto niečo mali zaviesť aj do vlastne do, doplniť do zákona o túto definíciu, lebo možno by to bolo potrebné. A kultúrnym inštitúciám chýba hierarchia inštitúcií a tu teda poviem aj kritiku do vlastných radov o chvíľočku.
Zriadiť a zrušiť osvetové zariadenie je zriaďovateľ povinný konzultovať s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. To by som dala teda kompetenciu pre ministerstvo, ktorá myslím, že v zákone nie je a zriaďovateľ môže zlúčiť osvetu len s osvetou alebo organizáciou podľa osvetového zákona, tak ako je to v zákone o knižniciach, že knižnica sa môže zlúčiť len s knižnicou. Osvety majú širokú pôsobnosť a nie je možné ich zlučovať jednosmerne na činnosť orientovanými inštitúciami. Tu sa určite vrátim do minulosti zase. Už som vtedy nebola v Prešovskom samosprávnom kraji a poviem, že sa mi to dodnes nepáčilo, aj keď tam bol náš predseda župy, že sa zrušili, myslím, že tri alebo štyri osvetové strediská, pozlučovali sa s inými inštitúciami a dneska je aj budova v Humennom osvetového strediska, ktorá má porozbíjané okná, chátra už asi 6 rokov. Má ju súkromný majiteľ a nám tak zanikli vlastne, nám tak zanikli vlastne priestory. Lebo vieme, že dneska je tých priestorov veľmi málo na tú osvetovú činnosť, hej, aby tam boli javiská, aby tam boli také priestory, ktoré sa dajú využiť pri kultúrnych akciách. Čiže toto sa stalo, a preto aj určite, určite budem rozmýšľať nad tým, že ak pani ministerka to nezmení alebo nedá do zákona, tak budem rozmýšľať ja, aby sme to do zákona priniesli. Pretože ja som to zažila. Nebola som, hovorím, vtedy už poslankyňou Prešovského samosprávneho kraja a vtedy sa stali tie nezmyselné zlučovania a predaje budov a podobne. Ja chápem aj samosprávne kraje, že financovanie nie je jednoduché, ani sociálnych služieb, pretože na to ani nemáme, aby sme to úplne pokryli, ani kultúrnych zariadení na to nemáme, aby sme to pokryli. Ale nemôžeme to, môžme to robiť nejakým takým racionalizačným opatrením, aby malo zmysel, aby malo hlavu a pätu, aby sme zachovali to, čo vlastne, aby sme zachovali z tých stredísk alebo preniesli do iných stredísk a podobne. Čiže tu by som tú kompetenciu pridala ministerstvu a naozaj, ak vyššie územné celky budú chcieť rušiť takéto zariadenia, tak aby ich konzultovali s ministerstvom, aby ministerstvo videlo ten obsah toho všetkého a proste, a proste povedalo, či sa to môže takto alebo nemôže a ďalej vyšpecifikovať ďalšie veci do detailov, ale už nemám čas.
Takže ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 9:53 - 9:55 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán Gyimesi, vy ste teraz v priamom prenose všetkým dokázali, že absolútne neviete, o čom bol ten váš pozmeňovák, ktorý vy ste predkladali vo výbore pre financie a rozpočet. Ste povedali, že zavádzame dlhovú brzdu. Toto ste povedali teraz pred dvoma minútami. Tak nerozprávajte, že rozumiete, o čom hovorí. Žiadna dlhová brzda sa tu nezavádza v tomto vašom pozmeňováku. Však som videl, jak ste to listovali na tom výbore, ste nevedeli, o tom to je. A to ste teraz všetko dokázali. Takže vy mi nerozprávajte, že kto tu čomu rozumie! Vypočujte si, čo ste povedali! To je prvá vec.
Druhá vec, ja viem, že vy sa musíme votrieť do priazne svojho šéfa pána Matoviča. Robíte to veľmi dobre. Veľmi dobre. Len musíte použiť potom ešte nejaké mazadlo, aby náhodou ste sa nezadreli.
Ďalšia vec, čo sa týka tých dlhov, o ktorých rozprávate. Tak tie dlhy my sme znižovali. My sme z 55 % išli na 48 a vy ste dneska vystrelili na 62,9 %. Tak vy by ste sa mali schovať do myšacej dierky a nerozprávať mi tu o tom, čo sme my všetko neurobili. Ja priznávam, nie všetko bolo ideálne. Nie. A každý minister financií má svoje problémy a každý ich rieši, ako vie. Ale nenapádajme sa takýmto spôsobom. To ako najprv si naštudujte, čo ste vlastne predložili na tom výbore.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.3.2022 9:48 - 9:48 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán Lehotský, ja si myslím, že na výbore sme sa všetci dohodli a súhlasili ste s tým aj vy, že o tomto sa musí detailne rokovať a že urobíme si prezentáciu, že venujeme tomu nejaký pol deň, aby sme sa o tomto pobavili. A vy mi tu nehovorte, o čom som ja rokoval, nerokoval. Ja si pamätám veľmi dobre, bolo nám niečo predstavené v minulosti a som vtedy, mal som nejaké dva papiere pred sebou, ktoré mi potom zobrali, aby som náhodou neodniesol nejaké štátne tajomstvo. A musím povedať, že ja napríklad neviem, či tieto výdavkové limity vy nenastavujete napríklad až pre ďalšiu vládu. Lebo ja neviem, ako dopadne napríklad makroprognóza. Sú tam rôzne únikové klauzuly, o ktorých som hovoril. Viete, čiže, ak si dobre, tak ak ste si ich tak nastavili, že vy budete, dovediete teda ten dlh, ktorý ste zdvihli na 62,9 %, ho znižovať, tak nech sa páči.
Ale keď nás kritizujete, my sme vám odovzdávali dlh vo výške 45 mld. a dnes je 61 mld. Tak sa pozrite aj na seba. Ja netvrdím, že my sme bezchybní a že všetko išlo úplne ideálne. Netvrdím to a môžme sa o tom baviť odborne. Nemám s tým absolútne žiadny problém.
A ďakujem pánu Viskupičovi za to, že teda povedal to, na čom sme sa reálne dohodli a proste čo sa nesplnilo.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.3.2022 9:35 - 9:45 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážené dámy, vážení páni, ja budem asi oveľa kritickejší, ako bol pán Beluský k tomuto zákonu. A vysvetlím prečo. Hlavne mám obrovské výhrady voči spôsobu, ktorým sa tento zákon ide prijímať v Národnej rade, nakoľko tento zákon súvisí so zákonom o rozpočtovej zodpovednosti.
Zákon o rozpočtovej zodpovednosti bol prijímaný v roku 2012 a ak si dobre spomínam a spomínali mi to kolegovia, ktorí to pripravovali, tak bola tu zriadená pracovná skupina, ktorá sa textom zákona o rozpočtovej zodpovednosti zaoberala. A trvalo niekoľko mesiacov, aby sa našiel nejaký konsenzus, po ktorom volá Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.
Ja som niekoľkokrát vystupoval vo Výbore Národnej rady pre financie a rozpočet s požiadavkou, že v prípade že sa bude teda riešiť to, čo súvisí so zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, a toto súvisí, nakoľko je to, sú to výdavkové limity, ktoré boli vložené do iného zákona o rozpočtových pravidlách. A žiadal som, aby predtým, ako sa takýto zákon bude prijímať v Národnej rade, tak aby prebehla odborná diskusia v rámci výboru pre financie a rozpočet. Žiadal som, aby boli predložené nejaké analýzy, aby nám Rada pre rozpočtovú zodpovednosť urobila detailnú prezentáciu, ako tieto výdavkové limity majú pracovať a ako to bude fungovať. A čakal som teda aj že napríklad, že sa k tomu budú vyjadrovať napríklad aj rezorty.
Výbor pre financie a rozpočet zasadal minulý štvrtok. Zasadal včera, mali sme správy a dostali sme včera informáciu, pokútne informáciu, že sa bude rokovať dnes ráno o ôsmej o tomto zákone. Je to tak vážny zákon a nie je vôbec taký jednoduchý, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Tak musím povedať, že o ôsmej ráno zasadol výbor, kde bol predložený pozmeňujúci návrh pána predsedu Viskupiča a pána Gyimesiho. Keď si pozriete pôvodný návrh zákona o rozpočtových pravidlách, tak tento zákon má päť strán, päť strán. Pozmeňujúci návrh, ktorý je v podstate, bol predložený dnes ráno, to znamená asi tak 40 minút predtým, ako začalo rokovanie o tomto zákona, tak ten má 19 strán, 19 strán. Tak ja sa pýtam, ako sa máme vyjadrovať k jeho obsahu, k detailom tohto zákona, keď sme nemali na jednej strane ani čas si ho poriadne naštudovať a na druhej strane neprebehla o týchto návrhoch žiadna, žiadna diskusia.
Ja neviem, o akom obsahu sa tu bavíme. Ja keď som sa pýtal kolegov vo finančnom výbore, či vedia, o čom sa tu ide dnes rokovať, tak všetci na mňa pozerali a mal som pocit, že nikto netuší. Ja teda netuším, lebo ja som teda nemal kedy si toto všetko naštudovať.
Čiže tá požiadavka, na ktorej sme sa dokonca na výbore pre financie a rozpočet dohodli, že bude takáto prezentácie, toto je moja veľká výhrada voči predsedovi výboru. Pán Viskupič, ja si vás vážim, ale na niečom sme sa dohodli na výbore a keď to teda má fungovať tak, že nám tu niekto na hulváta niečo hodí na stôl pol hodinu pred rokovaním o tomto zákone, to považujem za absurdné. Takto sa nemôžu prijímať takého vážne zákony. A nebudem hovoriť o tom, že tento zákon bol zaradený ako bod 38, tuším, tohto, tejto schôdze. Prečo taký, taký spěch, jak sa hovorí. Urobiť to rýchlo, rýchlo. Hodíme to na výbor, o deviatej bude pán Matovič predkladať tento zákon, o jedenástej do odmávame a je to vybavené.
Ja som vás pozorne počúval, pán predseda, a ja sa budem skutočne týmto zákon musieť detailne zaoberať a sú tam rôzne, rôzne únikové klauzuly. Sú tam rôzne aktualizácie za určitých podmienok. Dokonca myslím, že je tam dokonca nejaké vypnutie týchto výdavkových limitov, o čom sme sa absolútne nemali šancu odborne porozprávať.
Predtým to trvalo mesiace, kým sme, kým sa došlo ku konsenzu a k tomu konsenzu sa došlo. Ja chcem podotknúť, že strana SMER – sociálna demokracia vtedy bola v opozícii a zákon o rozpočtovej zodpovednosti prešiel aj hlasmi strany SMER – sociálna demokracia.
Výdavkové limity, napríklad mňa zaujíma, ako sa bude vyvíjať makroprognóza. Ja som nedostal žiadne čísla. Bol tam predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorý k tomuto zákonu vyrobil trojstránkové nejaké stanovisko, kde by som teda čakal, že Rada pre rozpočtovú zodpovednosť ako odborný orgán, ktorý sa zaoberá dlhodobou udržateľnosťou, sa bude, nám detailne odprezentuje, ako to má fungovať, aký je napríklad makroekonomický vývoj predpokladaný v najbližšom období. Aký to bude mať vplyv na zostavovanie rozpočtu verejnej správy? Čo sa tam bude nastavovať? Ako bude napríklad vypočítavať stanovené limity? Tento proces mi detailne nepoznáme.
Z tohto pohľadu musím povedať, že ja považujem za absurdné, ak sa takto odignoruje výbor pre financie a rozpočet. Ja sa chcem opýtať pána Matoviča. Pán Matovič, vy sa nezúčastňujete ani predkladania rozpočtu verejnej správy. Každý minister financií, ktorý kedy bol, si nedovolil na výbor pre financie a rozpočet neprísť, keď sa predkladal návrh rozpočtu. Vy ste to už urobili niekoľkokrát. Stále príde štátny tajomník. Ja to nespochybňujem, štátny tajomník vás zastupuje, ale pri rozpočte je psia povinnosť, aby minister financií prišiel na rokovanie výboru. A takýto zákon, pri takomto zákone je takisto psou povinnosťou, aby sa takéhoto výboru zúčastnil minister financií.
Ja nechápem, ako takýmto spôsobom sa dokáže ignorovať absolútne Národná rada. A keď si prečítam vetu v tom, čo hovorí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, tak hovorí: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť apeluje na čo najširšiu celospoločenskú zhodu, ktorá by mala byť vyjadrená ukotvením tohto princípu v samotnom ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti. Tak ja sa pýtam, aká celospoločenská zhoda sa tu hľadá, keď takýmto spôsobom sa takýto vážny zákon predkladá do Národnej rady.
Na záver, aby som nebol len negatívny, tak ja určite sa budem detailne týmto zaoberať. Ja vyzývam Radu pre rozpočtovú zodpovednosť, vyzývam predsedu výboru pre financie a rozpočet, aj keď je to s krížikom po funuse, aby sa uskutočnila prezentácia tohoto celého, aké to bude mať dopady nejaké prípadné, prípadné nejaké simulácie toho, ako sa to môže správať. Aký to bude mať vplyv na rozpočtové kapitoly, na samotný rozpočet a ako sú teda vymáhateľné sankcie napríklad, aké sú tam tie únikové klauzuly, o ktorých sa tu bavíme, o tých aktualizáciách. Skutočne neviem, ako to má celé fungovať.
Ja nechápem, ako my máme dnes, predpokladám, že o jedenástej sa o tom bude hlasovať, ako sa máme k tomuto postaviť a neviem, ako máme hlasovať, keď takto prebieha táto diskusia. Hovorí sa o tom, že tento zákon je prijímaný v zhone. Hovorí sa o tom, že je to len kvôli tomu, aby sme dostali peniaze z plánu obnovy. Myslím si, že asi to je jediný cieľ. A ja som teda zvedavý, keď tento zákon tu máme v podstate, dá sa povedať, jeden a pol roka. Stále sa odkladá z jednej schôdze na druhú a po jeden a pol roku to urobíte takto na hulváta, že to hodíte nám ako psom do výboru a čakáte, že za toto všetci zahlasujú. Ja viem, že vy ostatní všetci zahlasujete, aj keď netušíte, o čom budete hlasovať. A to je veľká škoda, to je veľká škoda.
Takže ja chcem vidieť teda, že či sa bude napríklad zaoberať tento zákon alebo zákon o rozpočtovej zodpovednosti v budúcnosti napríklad dlhom. Dlh je na úrovni 62,9 % podľa februárového semaforu, ktorý dala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a tento návrh nerieši absolútne zadlženie Slovenskej republiky, ktoré je najvyššie, aké sme kedy mali.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.3.2022 17:38 - 17:38 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pán minister, kolegyne, kolegovia, tiež poväčšine z tohto miesta vy... keď sa predkladajú vládne návrhy, ideme kriticky, ja tiež chcem zopakovať v podstate slová pána Tomáša. Oceňujem tento návrh zákonu. Každopádne ho podporujem vrátane toho pozmeňováku. On logicky do toho zapadá. Vedie ma k tomu aj nejaká osobná skúsenosť, veľmi hodnotím pozitívny a aj tie súrodenecké väzby.
Nikdy nezabudnem na jeden prípad, ktorý som mal možnosť zažiť osobne ako minister. Vo vianočnom čase ako Mikuláša keď sme šli robiť do vtedy detského domova v Bytči, som zažil jednu situáciu, ktorá vo mne evokuje aj teraz. Osem detí od jednej matky, ktoré tam boli umiestnené, sa v tom predvianočnom čase veľmi, veľmi tešili na deviateho súrodenca, ktorý mal medzi nich prísť. Ono sa to zdá byť, by som povedal možnože dosť čudné, ale pre tých súrodencov je aj takýto súrodenec veľmi dôležitý a tie súrodenecké väzby nejakým spôsobom roztrhávať je veľmi, veľmi zlé pre tie deti. Tam aj v takomto prostredí náhradnom, keď vyrastajú, je veľmi dôležité, aby tie súrodenecké väzby, väzby ostali zachované. Niekedy sú možnože ďaleko väčšie ako v bežnej štandardnej, štandardnej rodine.
Snáď možno len jedna, jedno skôr odporúčanie, skúsenosť, pán minister. Život ma naučil v takýchto prípadoch myslieť aj na to, čo bude o rok, o dva. Možno pri tomto zákone a pri tom krásnom navyšovaní tých prostriedkov by som bol býval viac pamätal aj na nejakú valorizáciu. Ťažko sa to presadzuje vždy, pretože o rok sa tá situácia zmení. Bohužiaľ, teraz je veľmi komplikované obdobie vzhľadom na nárasty cien, energií a neviem čoho všetkého, a možnože keby sa bola zakomponovala nejaká jedna veta, akým spôsobom zo zákona valorizovať, bol by ten problém aj z hľadiska budúcnosti poriešený.
Ale každopádne nielen za seba, ale aj za poslanecký klub si dovolím prezentovať podporu tohto návrhu zákona.
Skryt prepis