Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.6.2010 o 14:56 hod.

prof. JUDr. DrSc.

Katarína Tóthová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.6.2010 14:56 - 14:58 hod.

Katarína Tóthová Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja som si vypočula vystúpenie. Áno, malo v sebe reálne jadro. Vypočula som si aj ďalšie vystúpenia, ale ja vám poviem, ja som z tohto akosi veľmi znechutená. Potrebujú sa peniaze? Potrebujú. Je tu návrh? Je tu návrh. Diskutuje sa spôsob. Vláda navrhuje jeden spôsob. Tu sú priamo ľuďom a podobne. To je krásne heslo, ale boli navrhnuté systémy spätnej kontroly? Veď predsa to, čo navrhuje vláda, má v sebe zakódovanú už bežnú zaužívanú cestu systému spätnej kontroly užitia peňazí.
Ale to, čo tu bolo navrhované priamo ľuďom, no nehovorte pán poslanec Pado. Veď nebolo povedané, ako sa bude naspäť kontrolovať to, akým systémom. Teraz tu začnime rozprávať o systéme, veď sa môžeme aj zajtra stretnúť, alebo zajtra už nebudeme uznášaniaschopní, keď niekto na toto hrá.  Aby sa nič neprijalo, áno. Hráte na toto?
Ja si myslím, každý, kto chce pomôcť, je tu návrh, rýchlo treba prerokovať, rýchlo treba odsúhlasiť a hotovo. Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. (Potlesk.) Tak to je ďalšie stanovisko. Tak o čom tu vlastne rozprávame? Chceme odsúhlasiť z peňazí politických strán? Chceme. Chceme prijať ďalšie. Veď rokujeme o prvom legislatívnom návrhu týmto tempom zajtra a zajtra je neuznášaniaschopný parlament. Vy to chcete tam dohnať opozícia? Tak. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.6.2010 11:15 - 11:17 hod.

Katarína Tóthová Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážení, ja tu počúvam, súčasná opozícia aké má fantastické názory, všetko vie, čo treba robiť. Tak ja vám poviem, ako oni postupovali. Na rieke Morave boli hrádze. Na Slovensku vyššia bola hrádza, na českej strane, moravskej teda, bola nižšia. Keďže existuje medzinárodná zmluva o tom, že hrádze na hraniciach majú byť rovnaké, tak Dzurindova vláda nie aby tlačila na partnerov, aby zvýšili hrádzu, ale u nás dva kilometre hrádze na Morave znížila, aby boli rovnaké.
Tento problém som sa dozvedela, bol začiatkom roku 2006, tak som ho o tomto probléme písala. Kto mi neverí, môj článok vyšiel v časopise Záhorák 24. apríla 2006, kde som sa rozčúlila nad takýmto konaním vtedajšej vlády, ktorá namiesto toho, aby robila protipovodňové opatrenia, dala financie na zníženie hrádze na slovenskej hranici. Opakujem, Záhorák z 24. apríla 2006.
Teraz som telefonovala do mojej kancelárie, aby zistili, kde to vyšlo. Tak takíto ste vy boli hospodári, ale dneska máte úžasné návrhy, úžasné stanoviská a dávate rozumy a zle ste riešili už vtedy, keď sa hrádza vyleje.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.5.2010 15:43 - 15:45 hod.

Katarína Tóthová Zobrazit prepis
Ďakujem. Chcela by som povedať, že vystúpenie pána poslanca Mečiara jasne preukázalo že vety, ktoré tu zazneli že trestáme vlastných občanov nie sú pravdivé. Lebo ak sa niekto z vlastnej vôle podľa tohto zákona vzdá občianstva, lebo tým, že vezme občianstvo iné z vlastnej vôle sa vzdá tohto slovenského občianstva, tak tým pádom už nie je našim občanom. My našich občanov chránime do doby, pokiaľ sú naši občania. To je jedna otázka. Druhá. Taktiež je zrejme, že návrh pána poslanca Dzurindu síce hovorí on, že ideme sa pozerať, ale vlastne my by sme potom pokiaľ sú naši občania. To je jedna otázka. Druhá taktiež je zrejmé, že návrh pána poslanca Dzurindu síce hovorí on, že ideme sa pozerať, ale vlastne my by sme potom, keby sme nereagovali tak uznávame exteritoriálnu účinnosť maďarského zákona. My, keď neuznáme, čo s tým spravíme, oni ostanú ďalej maďarskí občania a my môžeme neuznávať, môžeme dupkať nohami, ale oni budú maďarskí štátni občania. A chcem povedať tretiu poznámku, že bude treba veľmi urýchlene vysvetľovať tento legislatívny návrh, pretože ja mám osobné skúsenosti a Mečiarova vláda tiež, keď sa prijímal zákon o štátnom jazyku aké nezmysly sme sa dozvedali, ktoré nám boli tlmočené, že to v zákone máme. Napríklad
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.5.2010 12:50 - 12:52 hod.

Katarína Tóthová Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja som  vlastne chcela uviesť tie myšlienky, ktoré hovoril pán poslanec Podmanický, nebudem opakovať, ale rozšírim o jednu otázku. Pán poslanec Gál, z maďarskej strany zaujímali sa vôbec aký názor na zákon, ktorý  bol prijatý dnes v Maďarsku má politický subjekt Most-Hit. Mali vôbec na vás nejaké  takéto kontakty? Ďakujem za odpoveď. Ďalej by som chcela sa vašej úvodnej  myšlienke, že toto stretnutie je volebný míting. Nuž, neladí to s vašou prvou vetou, ktorú ste uviedli, že maďarská vláda urobila chybu, keď teraz prijala zákon. Keby ho prijala neskôr, žiaden volebný míting tu nie je. Čiže tá reakcia naša by prišla taká istá neskôr, ako je dneska a nerobíme to ako volebný míting, ani ako prejav nejakého národného cítenia, ktoré musíme deklarovať pred voľbami, pretože národné cítenie sme viacerí a ja medzi nich patrím prejavili už podporou deklarácie o zvrchovanosti a prijímaním ústavy a hlasovaním aj za štátnosť Slovenskej republiky. Takže toto boli činy, ktoré boli dávno, dávno pred týmito voľbami urobené a mi ich nepotrebujeme prejavovať tesne pred voľbami. Občania si mnohí veľmi dobre pamätajú, kto...(Vystúpenie prerušené časomierou.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.5.2010 11:58 - 12:00 hod.

Katarína Tóthová Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec, vypočula som si vaše vystúpenie. Ten druhý dôvod, že týmto legislatívnym návrhom akceptujeme exteritoriálne účinky maďarského zákona neberiem. Pretože ten zákona prijatý v Maďarsku bez toho, či my prijmeme, alebo neprijmeme má exteritoriálne účinky a právo to je jeho veľká a neprijateľná vada. To je prvý moment. Druhý moment, áno tam niečo hovoríte, áno vytvorí sa skupina o akej vravíte. Ael chcem sa vás spýtať, hovorí vám niečo takzvaná ruská cesta. Hovorí vám niečo vytvorenie v Osetsku skupiny ruských občanov, ktorí nemali trvalý pobyt na území Ruskej republiky, ale tam prišli a potom vojenské riešenie? Nehovorí vám toto nič? Veď ... hovorí vám niečo vytvorenie v Osecku skupiny ruských občanov, ktorí nemali trvalý pobyt na území Ruskej republiky, ale tam prišli a potom vojenské riešenie? Nehovorí vám toto nič? Veď už o ruskej ceste teraz nevymýšľam ja, pretože veľmi reagujete nevhodne, ale o ruskej ceste s obavou v súvislosti k tomuto zákonu už hovorili niektorí predstavitelia Európskej únie a tá ruská cesta nie je fikcia, ale je realita. Je realita vážení, tak sa spamätajte, pretože mať občianstvo cudzieho štátu v takej početnosti je to veľmi, veľmi nebezpečné a čakám na vaše pozmeňovacie návrhy pán poslanec.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.5.2010 14:14 - 14:29 hod.

Katarína Tóthová Zobrazit prepis
Chcem povedať pánovi poslancovi Brockovi, ako aj ostatným, ktorí stále hovoria, že vládna koalícia odpútava pozornosť, hrá s maďarskou kartou a pod. Vážení, v tomto momente je situácia skutočne veľmi zložitá a pripomína poslednú kvapku v naplnenom pohári. Keď si pozrieme internet, mailové stránky, čo sa uverejňuje na stránkach, na maďarských stránkach, pán poslanec Gál, tiež. Ja som si jednu pozrela. Dovolím si stručne citovať. "Slováci zobrali maďarskú zem. Pritom Slovensko je len jedna neexistujúca krajina. Vytvorili ju politici. Ďalej, navrhujeme, aby maďarská vláda vyhlásila vojnu Slovensku. Ďalej maďarské deti vyrastajú v terore na Slovensku. Bitie Maďarov na Slovensku je každodenné. Slováci sa nezľutujú ani nad deťmi a ženami. Ďalej, netrpme to ďalej, vezmime si naspäť našu krajinu. Ak treba aj za cenu krvi. Prihlás sa do armády!" a podobné výroky. Ja som si prešla, keďže ovládam maďarský jazyk, viacero, viacero stránok na internete z Maďarska a hitom sa stala Horthyovská modlidba a majú ju na stránkach mnohí. Verím v jedného Boha, verím v jednu vlasť, verím v jednu božskú večnú pravdu, verím v znovuvskriesenie Maďarska. Amen.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.5.2010 13:44 - 13:59 hod.

Katarína Tóthová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že pri vstúpení pána poslanca Mečiara každý pochopil nielen hlbokú znalosť histórie, ale určite si uvedomil známe poučenie, že história má byť učiteľkou pre konanie v budúcnosti. Ja si myslím, že z toho vystúpenia absolútne jasno vyplýva, že razantný postup Národnej rady a vlády je ten správny postup. Ďalej pán poslanec hovoril, že Maďarsko robilo všetko pre likvidáciu menšín na území Maďarska. Skutočne, ale robili to dokonca v rozpore s česko-slovenskou, teda dohodou Československej socialistickej republiky a Maďarskou ľudovou republikou, ktorá bola prijatá v roku 1960. Podľa tejto dohody, ktorú podpísali zástupcovia obidvoch štátov jasne z čl. 4 vyplývalo, že na území Maďarska, aj na území Československej republiky neplnoleté deti nasledovali nasledujú štátne občianstvo rodičov. Na území Československa sa toto rešpektovalo. Na území Maďarska neboli vytvorené podmienky a ani sa nepripúšťalo v rozpore s touto medzištátnou dohodou, aby deti občanov slovenskej národnosti a občianstva nasledovali občianstvo a
Skryt prepis
 

25.5.2010 12:29 - 12:44 hod.

Katarína Tóthová Zobrazit prepis
Ďakujem, ja som bola veľmi prekvapená, keď pán   predseda poslaneckého klubu SMK vystúpil  s maďarským zákonom podľa ktorého maďarské menšiny by mali byť v maďarskom parlamente.  on to bral ako chválu, že žiadny iný štát, nuž  keby si žiaľ  iný štát  dovolil, aby mal v zákone zakotvené   právo byť v parlamente pre menšinu a vyše desať rokov  to nerealizoval, napriek mnohým protestom, ktoré išli aj zo slovenskej strany tak myslím, že iný štát by mal problémy s vysokými komisármi  a podobne. Veď to je vlastne  upieranie práva zákonného menšinám vrátane slovenskej menšiny v Maďarsku,  pretože podľa platného maďarského zákona by menšina mala mať zástupcu v parlamente.  A viete čo mi povedali zástupcovia Maďarska,  keď som to ako legislatívec, že sa nerealizuje, že sa nevedia dohodnúť na vykonávacom predpise. Tak takáto je filozofia v Maďarsku  k menšinám a to nielen k slovenskej, ale  k chorvátskej, rusínskej  poprípade k ďalším, ktoré majú na území. Takže, vám  vážený pán predseda, to čo ste tu  uviedli nie je na chválu ale  je na hanu a všetky vaše ďalšie zhadzovačné reči o štipke zdravého rozumu je...
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.5.2010 11:44 - 11:59 hod.

Katarína Tóthová Zobrazit prepis
Ďakujem. Chcem konkretizovať medzinárodné právo, ktoré v Európskom dohovore o občianstve vyšlo v našom právnom systéme pod číslom 418/2000 v čl. 7 jednoznačne uvádza, že strara občianstva zo zákona alebo z iniciatívy zmluvnej strany, tam uvádza výnimky, je možná ak sa dobrovoľne nadobudne ďalšie štátne občianstvo. Čiže týmto medzinárodné právo to pripúšťa a potvrdzujem, že pani líderka Radičová nepozná medzinárodné právo, ale nepozná ani rokovací poriadok, keď minule vyhlásila, že mimoriadnu schôdzu  ona navrhne rozšíriť o ďalší bod. Čo vôbec rokovák nepripúšťa. (Potlesk.)
Skryt prepis
 
  • << First
  • 1
  • Last >>