Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vstup predsedajúceho

20.5.2011 o 12:44 hod.

Ing.

Milan Hort

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vstup predsedajúceho 20.5.2011 12:44 - 12:44 hod.

Milan Hort Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán spravodajca, ja som zaevidoval váš procedurálny návrh vo vzťahu k tomu, ako pokračovať alebo nepokračovať, bude sa o ňom určite hlasovať v súlade s rokovacím poriadkom ako o prvom návrhu. Ďakujem. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.
No, ale musím sa vám teda vyznať, ja som myslel, že rozumiem aspoň mačke domácej doteraz, ale teraz už nerozumiem ani nielen divej, ale ani domácej, takže ďakujem za širokospektrálny pohľad na túto problematiku.
Teraz sa vrátime k návrhu zákona, ktorý prerokovávame v prvom čítaní, ktorý predkladá pán poslanec Kaník a Martin Chren na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov. Návrh zákona je uverejnený ako tlač 320 a návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 311.
Pán poslanec Kaník, po všeobecnej dohode s poslaneckou snemovňou sme rešpektovali vašu krátkodobú neúčasť a nezaradili sme to na záver, ale tak, aby ste si mohli tento zákon odprednášať, lebo sú tu niektorí poslanci, ktorým aj táto problematika niečo hovorí. Nech sa páči.

(Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Kaníka a Martina Chrena na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov, tlač 320.)
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 20.5.2011 12:39 - 12:39 hod.

Milan Hort
Ďakujem. To bolo záverečné slovo navrhovateľa.
Teraz požiadal o slovo pán spravodajca, nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 20.5.2011 12:37 - 12:37 hod.

Milan Hort
Ďakujem. Teraz, pretože pán poslanec Poliačik bol posledný v rozprave, uzatváram rozpravu. Teda vyhlasujem ju za skončenú. Pýtam sa, či chce zaujať k rozprave stanovisko navrhovateľ. Nech sa páči. Predpokladám, že pán spravodajca, aj vy, tak potom dostanete ako druhý slovo v záverečnom slove. Upozorňujem, že už teraz nemôžme reagovať s faktickými poznámkami.
Nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 20.5.2011 12:34 - 12:35 hod.

Milan Hort Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja ako predsedajúci nemám právo komentovať obšírnejšie to, čo sa tu deje, ale ďakujem za ten procedurálny návrh, len problém je v tom, že hlasovať nemôžem dať, lebo zjavne nie sme uznášaniaschopní, takže dám hlasovať o procedurálnom návrhu pána Brocku vtedy, keď bude možnosť hlasovať.
Takže teraz bude reagovať pán poslanec Poliačik na faktické poznámky. Pán poslanec, evidujem vás, potom, skončíme reakcie a potom by som vám dal priestor na procedurálny návrh. Nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 20.5.2011 12:33 - 12:33 hod.

Milan Hort
Pán poslanec, exituje na to forma, ktorá sa volá procedurálny návrh. Faktickú druhýkrát využívajte na reakciu na predrečníka, ale evidujem vaše rozhodnutie. Chcem vám len oznámiť, že v súlade s rokovacím poriadkom tie vaše body budú zaradené na záver schôdze, na záver 18. schôdze Národnej rady.
Procedurálny návrh má pán poslanec Brocka.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.5.2011 12:28 - 12:29 hod.

Milan Hort
Ďakujem. S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Poliačika sa prihlásili pán poslanec... Pán poslanec Matovič, s faktickou alebo procedurálny? Pán poslanec Krnáč, pán poslanec Martinák a pán poslanec Matovič. Traja. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.
Slovo má pán poslanec Krnáč.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 20.5.2011 11:58 - 11:59 hod.

Milan Hort Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán poslanec.
Otváram všeobecnú rozpravu. Nedostal som žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa do rozpravy k tomuto návrhu zákona hlási niekto ústne. Neevidujem ani takúto formu prihlásenia sa do rozpravy, preto vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú a prerušujem rokovanie aj o tomto bode programu.
Ďalším bodom 18. schôdze je prvé čítanie o

návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Suju, Petra Kalista a Kamila Krnáča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh má tlač č. 347 a návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 328.
Dávam slovo teraz poslancovi Jaroslavovi Sujovi, aby návrh zákona uviedol. Pán poslanec, nech sa páči.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.5.2011 11:51 - 11:54 hod.

Milan Hort Zobrazit prepis
To bolo záverečné vystúpenie, na ktoré už nie je možné reagovať, preto prerušujem rokovanie o tomto bode programu.
A pristúpime teraz k prvému čítaniu o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta Kaníka a Martina Chrena na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona je uverejnený ako tlač 320. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 311.
Chcem dať teraz slovo poslancovi Kaníkovi, ale nevidím ho v sále. Poprosím organizačný útvar Národnej rady, keby sa pokúsil zohnať pána poslanca Kaníka. Vyhlasujem trojminútovú prestávku.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)

Hort, Milan, podpredseda NR SR
63a.
Vážené kolegyne, kolegovia, chcem vás požiadať o dohodu, mám informáciu, že pán poslanec Kaník je na ceste do parlamentu, že by sme ho teda nevyradili na záver schôdze, ale že by sme teraz išli k ďalšiemu bodu a keď sa dostaví, že by sme ten jeho bod prerokovali. Je možné sa takto spolu dohodnúť? (Súhlasná reakcia pléna.) Ďakujem vám veľmi pekne za porozumenie.
A teraz pristúpime k prvému čítaniu o

návrhu poslanca Igora Sidora na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh zákona má parlamentnú tlač 333 a návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 321.
Dávam slovo poslancovi Igorovi Sidorovi, aby návrh zákona uviedol s tým, že spravodajcom k tomuto návrhu zákona bude pán poslanec Peter Muránsky.
Pán poslanec, nech sa páči, je tu priestor na vaše úvodné slovo.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.5.2011 11:48 - 11:48 hod.

Milan Hort Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Otváram rozpravu. Nedostal som žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa hlási do rozpravy niekto ústne. Ani v tomto prípade tomu tak nie je, preto vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pán Fronc sa chcel prihlásiť? No, ale ja som vás teda... (Reakcia poslanca.) Prosím vás, zaevidujte tam pána Fronca, keď nájde kartu a dávame mu priestor na vystúpenie v rozprave ako jedinému. Je ešte niekto, kto nemá pri sebe technické zariadenia, aby sme ho zaevidovali? Nie.
Takže poprosím teraz pána poslanca Fronca. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy a slovo má pán poslanec Fronc.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 20.5.2011 11:42 - 11:43 hod.

Milan Hort
Ďakujem pekne. Pán predseda, zaujmite miesto určené pre navrhovateľov.
A teraz dávam slovo pánovi poslancovi Richardovi Švihurovi, ktorý ako člen výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny bol určený ako spravodajca k tejto správe, aby nás uviedol cez spravodajskú správu do problematiky. Nech sa páči.
Skryt prepis