Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

2.2.2012 o 17:26 hod.

Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 2.2.2012 17:26 - 17:29 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, dovoľte, aby som vás oboznámil so správou Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá návrhu na voľbu člena Rady rozhlasu a televízie Slovenska.
Podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňom 14. septembra 2011 skončilo funkčné obdobie pánovi Andrejovi Miklánkovi, odborníkovi v oblasti televízneho vysielania. Nakoľko na 26. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky nebol zvolený člen rady, je potrebné vykonať novú voľbu, aby Rada Rozhlasu a televízie Slovenska bola úplná.
Na základe výzvy Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá zverejnenej dňa 21. decembra 2011 predložili právnické osoby pôsobiace v oblasti audiovízie, médií, kultúry, ekonómie, práva, hospodárstva, vedy, vzdelávania, rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ľudských práv a životného prostredia podľa § 9 ods. 3 zákona návrhy kandidátov na členov rady.
Do stanoveného termínu výbor dostal tieto návrhy kandidátov: PhDr. Stanislava Benická, Nadácia na podporu občianskych aktivít, Mgr. Ján Dianiška, Matica Slovenská, Dr. Vladimír Dobrovič, Únia slovenských novinárov, Ing. Jozef Foltýn, Konfederácia športových zväzov SR, Ing. Henrich Krejča, Občianskej združenie Človek v ohrození, Mgr. Ľubomír Lintner, AG Štúdio Gerič, Ing, Jozef Mračna, Telovýchovná jednota Strojár Malacky, PaedDr. Ľubomír Šišák, AZEN, Mgr. Ivana Zelizňáková, Akadémia médií, vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie.
Gestorský výbor prerokoval predložené návrhy kandidátov na člena rady a konštatoval, že v súlade s § 10 zákona o Rozhlase a televízii Slovenska obsahujú všetky náležitosti. Z uvedeného dôvodu sú spôsobilí, aby boli volení do Rady Rozhlasu a televízie Slovenska.
Podmienky podľa čl. 5 ods. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov neboli preskúmané, nakoľko si ich zvolení kandidáti môžu usporiadať do tridsať dní od zvolenia.
Gestorský výbor po zvážení týchto skutočností uznesením č. 119 z 31. januára 2012 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby po prvé, konštatovala, že po a) dňom 14. septembra 2011 skončilo funkčné obdobie pánovi Andrejovi Miklánkovi, odborníkovi v oblasti televízneho vysielania; po b) je potrebné zvoliť jedného člena rady podľa § 9 ods. 1 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska, odborníka v oblasti televízneho vysielania.
Po druhé, zvolila podľa § 9 ods. 1 zákona jedného člena rady za oblasť televízneho vysielania na funkčné obdobie do 10. februára 2017.
Po tretie, voľbu uskutočnila verejným hlasovaním podľa § 39 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov použitím hlasovacích lístkov.
Po štvrté, uskutočnila opakovanú voľbu člena rady v prípade, že nebude zvolený člen rady z navrhovaných kandidátov. Do opakovanej voľby postupujú kandidáti, ktorí neboli zvolení a získali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký najvyšší počet hlasov. Počet kandidátov v opakovanej voľbe je minimálne dvojnásobok počtu členov, z ktorých treba zvoliť jedného člena rady.
Bratislava 31. januára 2012.
Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2012 17:06 - 17:08 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda, za slovo. Pán poslanec Číž, ďakujem veľmi pekne, v tvojom monológu tiež sa vyskytol pojem silný mandát, slabý mandát. Silný mandát, slabý mandát, to je to najdôležitejšie, čo v prípade imunity, predpokladám, o čom by sme v prípade imunity mali hovoriť.
Poviem vám jeden príklad. Nedávno, nedávno skutočne, išlo o poslanecké prieskumy, ktoré sú absolútne súčasťou práce poslanca. Boli na to rôzne názory. Jeden názor prezentoval pán súčasný predseda imunitného výboru, pán poslanec Procházka, ktorý jednoznačne, keď robil poradcu súčasnej generálnej riaditeľky Zemkovej, v otázke, alebo robil jej nejaké právne analýzy a dokazovateľne nám to teda pani generálna riaditeľka Zemková na základe toho ukázala, že jednoducho boli spochybnené poslanecké prieskumy vo verejnoprávnych inštitúciách. Aj to je samozrejme model, ktorým sa dá ísť. Jednoducho prišiel iný názor, zhodou okolností pána predsedu Hrušovského, ktorý obnovil jednoducho poslanecké prieskumy vo verejnoprávnych inštitúciách.
Ja sa strašne teším na rozpravu o imunite. Pretože na jednej strane celá spoločnosť konštatuje, že ekonomické skupiny dostávajú stále väčší a väčší priestor v spoločnosti v prepojení na parlament, na vládu a tak ďalej a tak ďalej. a som zvedavý, kde bude tá činnosť toho poslaneckého prieskumu, kde bude tá činnosť toho poslaneckého mandátu, preto lebo bez imunity, dámy a páni, no kto už si bude páliť prsty, kto bude chcieť byť zavretý, kto bude chcieť tieto veci riešiť na pléne parlamentu a na pléne tohto zákonodárneho zboru tak, aby boli nejakým spôsobom vyriešené? A nie práve toto chcete vy všetci, páni zajacovci a vám všetci podobní?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2012 16:08 - 16:08 hod.

Dušan Jarjabek
Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega, vysvetlili by ste mi, prečo má mať člen vlády tie výhody, o ktorých ste hovorili?
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2012 15:55 - 15:56 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán kolega, za váš prejav. Naozaj ma veľmi zaujal a dotkol sa možno ako prvý z prejavov istej veľmi podstatnej veci, o ktorej by sme sa mali baviť. Ja si totiž to myslím, že my sa stále bavíme o imunite poslanca a, naopak, veľmi seriózne myslím si, že by sme sa mali najskôr baviť o mandáte poslanca, o sile tohto mandátu, z ktorého by priamo alebo nepriamo vyplynula aj sila imunity alebo žiadna imunita. Pokiaľ nebude jasné, aký mandát si poslanci odsúhlasia, aký mandát poslanca táto spoločnosť potrebuje, dovtedy ťažko my budeme hovoriť o tom, akú imunitu ten poslanec potrebuje, preto lebo, samozrejme, ju potrebuje už v súvislosti s vykonávaním mandátu. Mám na mysli kontrolnú činnosť, možno nebude treba ani žiadnu imunitu tuná v sále. Ide o to, ako sa rozhodneme podľa tých celospoločenských potrieb, ktoré vlastne sa denno denne nastoľujú. To je problém - mandát poslanca, nie imunita podľa môjho názoru.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2012 15:44 - 15:44 hod.

Dušan Jarjabek
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2012 15:24 - 15:26 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa, aj tak cez to všetko múdre, čo ste povedali, si myslím, že v súvislosti s imunitou, ktorá nie je takou jednoduchou témou, ako sa na prvý pohľad zdá, by sme mali hovoriť aj o nejakom pojme, ktorý sa volá poslanecký mandát a jeho vykonávanie. Ak ste si všimli, dlhé roky a dlhé obdobia presadzujem istú skupinu ľudí, istú skupinu právnikov, ktorá by vznikla z parlamentu, ktorá by sa týmto mala vážne zaoberať, ale nie asi tri týždne pred voľbami, ale myslím, že na začiatku volebného obdobia, aby sa aj k niečomu dopracovala.
Spomínali ste habaďúry, tak ja vám poviem o inej habaďúre, len pre vašu informáciu. Nejaká partia ľudí si pred štyrmi, piatimi, šiestimi dňami povedala, že sa zviditeľní a obsadila prechody v Bratislave autami. Proste postavila sa na tieto prechody s autami s tým, že znemožňovala ľuďom, aby po týchto prechodoch chodili. Za normálnych okolností áno, za normálnych okolností by prišla mestská polícia alebo štátna polícia a dala týchto ľudí jednoducho, alebo v rámci nejakej súkromnej firmy, odtiahnuť. Nič takéhoto sa nestalo, preto lebo ten odťah vy zaplatíte, a tá pokuta je istá jedná štvrtina celkovej sumy, ktorú zaplatíte za odťah, aj pokutu. Nič takéhoto sa nestalo. Toľko tolerancie od mestskej polície a toľko tolerancie od štátnej polície som skutočne už dávno nevidel.
Páni poslanci, skúste sa takto postaviť vy, skúste sa postaviť na prechod, ako vás hneď odtiahnú, ale táto partia má isté výsadné právo.
A toto by som sa chcel spýtať pána ministra vnútra, prečo vlastne ľudia, ktorí mali konať, nekonali?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2012 15:00 - 15:01 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja by som sa chcel veľmi pekne poďakovať pani kolegyni, pani poslankyni Vittekovej za predložený návrh zákona. Veľmi som poprosil svojich ctených kolegov, ktorým naozaj záleží na tomto návrhu zákona, ktorý naozaj myslia úprimne, a nielen zbabelo podvodnícky tento návrh, ktorý predložili, aby si to, čo pani poslankyňa predložila, skutočne prečítali a zaujali k tomu stanovisko.
Osobitne by som poprosil pani ombudsmanku, aby sa tým zaoberala a vystúpila k týmto návrhom preto, lebo si myslím, že sú nesmierne dôležité. Tieto návrhy zakladajú vlastne nové pravidlá hry. A bolo by skutočne dobré, nové pravidlá hry v zmysle priestupkovej imunity, resp. neimunity a pre celú spoločnosť, a bolo by dobré, keby, ctení kolegovia, ste sa týmto naozaj, tí, čo to myslíte úprimne, zaoberali a tak zobrali vietor z plachát rôznym politickým podvodníkom a polobláznom, ktorí sú v tomto parlamente.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2012 11:33 - 11:34 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakuje pekne. Na vystúpenie pána kolegu, ktorý tuná skutočne nás otravoval niekoľko minút svojím vystúpením, chcel by som povedať len jednu vec.
Pán kolega, vystúpili ste div nie, ako predseda vlády, alebo nový predseda vlády. Veď vy ste predsa neúspešný štátny tajomník, ktorý sa musel s hanbou vďaka zlému zákonu, ktorý existuje, vrátiť do tejto poslaneckej snemovni. (Potlesk.) To je naozaj hanba, toto. Vy ste predsa čelili podozreniam, že zastupujete alebo finančné, alebo ekonomické skupiny. Veď vy ste taká malá Gorilka, keď sa tak na vás pozerám. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.2.2012 11:31 - 11:31 hod.

Dušan Jarjabek
Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja chcem pripomenúť členom výboru pre kultúru a médiá, že autobus do Reduty, kde chceme spraviť návštevu, bude pristavený pred Národnú radu o 12.45 hodine.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 9.12.2011 9:38 - 9:42 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Dámy a páni, pod tlačou 314 je návrh na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu. Dovoľte, aby som vás oboznámil so správou výboru pre kultúru a médiá.
Predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu listom č. 5129/2010 z 27. októbra 2010 oznámil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, že podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisií a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov skončí dňom 30. júna 2011 funkčné obdobie členovi rady doc. Ing. Ladislavovi Štibrányimu, CSc.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa listom z 25. marca 2011 obrátil na predsedov všetkých poslaneckých klubov, profesijné a občianske združenia pôsobiace v oblasti kultúry, periodickej tlače a ostatných prostriedkov verejných informácií, aby v určenej lehote predložili Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá návrh kandidátov na člena rady.
Výbor dostal tieto návrhy kandidátov na doplnenie členov rady: Ing. Peter Abrahám, Mgr. Oľga Pohánková, Dr. Vladimír Puchala, doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc., Mgr. Igor Balla.
Gestorský výbor posúdil predložené návrhy kandidátov na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a konštatoval, že všetci kandidáti uvedení pod poradovým číslom 1 až 4 spĺňajú požadované náležitosti a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými podľa § 7 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov. Kandidát uvedený pod čiarou s poradovým č. 5 nepredložil požadovaný výpis z registra trestov, je to § 7 ods. 1 zákona. Z uvedeného dôvodu sú zaradení do voľby štyria kandidáti uvedení pod poradovým číslom 1 až 4. Gestorský výbor po zvážení týchto skutočností v prijatom uznesení č. 82 z 10. mája 2011 vyslovil súhlas s návrhom na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu (tlač 314) a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby
1. konštatovala, že
a) dňom 30. júna 2011 skončí funkčné obdobie Ladislavovi Štibrányimu,
b) je potrebné zvoliť člena rady, aby rada mala 9 členov podľa § 6 ods. 1 zákona;
2. zvolila podľa § 6 ods. 1 a § 8 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov člena rady na obdobie šesť rokov, ktoré začne plynúť dňom 1. júla 2011;
3. voľbu člena uskutočnila verejným hlasovaním podľa § 39 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov použitím hlasovacích lístkov;
4. uskutočnila opakovanú voľbu v prípade, že vo voľbe nebude zvolený člen rady z navrhovaných kandidátov. Do opakovanej voľby postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov. Pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký najväčší počet hlasov.
Ďakujem pekne, pán predseda, prosím, aby ste otvorili rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis