Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

9.2.2012 o 10:22 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 9.2.2012 10:22 - 10:26 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hort Milan, podpredseda NR SR
Pán Žiga. Dobre. Nech sa páči.


Jurinová, Erika, poslankyňa NR SR
Vážené dámy a páni, dovoľte mi predložiť návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, ktorý predkladá skupina poslancov Igor Matovič, Erika Jurinová, Martin Fecko a Jozef Viskupič. Snahou predkladateľov, teda nás, bolo zamedziť, aby sa, aby dochádzalo k možnože klamlivej reklame alebo k uvádzaniu nesprávnych koncových cien pre užívateľov služieb, ktoré poskytujú najmä cestovné kancelárie. Ide o zavedenie povinnosti predávajúceho, respektíve poskytovateľa služby, aby pri reklame uvádzal celkovú konečnú cenu ponúkaných služieb, ktorú spotrebiteľ skutočne zaplatí. V praxi sa totiž často stávalo, že spotrebiteľ bol reklamou uvedený do omylu, respektíve, že cena uvádzaná v reklame vzbudzovala dojem, že je nižšia, ako bola následná konečná cena, ktorú mal spotrebiteľ za zájazd a s ním súvisiace služby poskytované predávajúcim uhradiť.
Druhá časť návrhu sa týka zabezpečenia výkonu dohľadu nad predmetným ustanovením. To znamená, že v novele je zahrnuté aj prechodné ustanovenie alebo teda ustanovenie, ktorým sa naozaj určujú sankcie za nedodržiavanie tohto zákonom určeného poskytovania konečnej ceny. Súčasťou novely zákona je i prechodné ustanovenie, čo znamená, že zákon sa nebude vzťahovať na propagačné materiály, ktoré boli objednané a zadané do tlače pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Zákon nebude mať dopad na rozpočet verejnej správy, na životné prostredie, na zamestnanosť, ani na podnikateľské prostredie. Všetko je uvedené v doložke vybraných vplyvov.
To je všetko k tomu zákonu a už možno takisto by som sa na záver dotkla len jednej témy, a to, že tento zákon bol, tak ako mnoho iných, predkladaný do Národnej rady už v júni minulého roku. To znamená, že pol roka bolo upierané právo poslanca na jeho legislatívnu činnosť. Veľa zákonov, ktoré sme si vypočuli včera a dnes, by naozaj istým spôsobom veľmi mohli jednak uľahčiť život ľuďom, možnože niektoré aj inštitúciám, ale, bohužiaľ, chybou, ktorá sa stala, sme doplatili vlastne všetci poslanci na to, že naše zákony budú síce prednesené, ale ťažko povedať, či sa ešte niekedy k nim budeme vedieť vrátiť.
Ďakujem vám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2011 9:47 - 9:48 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Ondrej, považuješ za nezodpovedné, ak si niekto dáva podmienky. Prepáč, ale podmienka úspory, aj keď len desať miliónov, práve v tomto čase, ako si povedal, zhoršenej prognózy, je podľa mňa dostatočne zodpovedná.
Nezodpovedné sa mi zdá nevyužitie aj takejto malej príležitosti k šetreniu. Uvedomujem si, že idú veľmi zlé časy. Vlastne tie časy už aj nastali, preto by ste sa mali zamyslieť napr. i nad vašou požiada..., i nad našou požiadavkou alebo podmienkou na zmenu financovania politických strán.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 11.10.2011 21:02 - 21:04 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Pán poslanec prvých päť minút sa venoval asi tomu, že sme súčasťou teda Európskej únie, ale upozornila by som, že teraz naozaj neriešime to, či vystúpime z Európskej únie alebo zotrváme. O tom táto diskusia nie je, ale práve o spôsobe riešenia problému, ktorý si na začiatku teda popisoval. Naozaj máme Európu lacne prežratú a nezodpovednú.
Teraz však možno vyvstal problém, že euroval aj tak o nejaký čas prejde, vieme, že bez najmenších problémov, a teda to mi je hlavne ľúto, že bez akéhokoľvek ústupku. Je vôbec tuná ešte niekto, kto by mohol s plnou vážnosťou ponúknuť kompromis a plénum by na ten kompromis mohlo samostatne odpovedať, či ho prijme alebo nie. Ja by som takúto ponuku veľmi privítala. Vtedy by som ani problém spojeného hlasovania vôbec nevnímala.
Ešte ma mrzí jedna vec, že strana, v ktorej klube vlastne som, pred pár dňami avizovala, že nechce brániť ostatným členom eurozóny v požičiavaní peňazí, ale nechce, aby na to Slovensko doplatilo, alebo aby to Slovensko niečo stálo. Dnes však vo mne zostáva pocit, že strana SaS začala trucovať rovnako ako i niektorí zo strany SDKÚ.
Takže ja vás vyzývam, nebuďte ako malé deti a skúste ešte tu v pléne ponúknuť kompromis.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.9.2011 12:03 - 12:03 hod.

Erika Jurinová
Ďakujem. Ja by som len prosila uviesť do zápisu, že pri hlasovaní č. 75, kde sa hlasovalo o bodoch zo spoločnej správy, som omylom hlasovala za, pôvodne som chcela teda stlačiť proti. Takže prosím uviesť do zápisu. (Veľký ruch v sále.)
Skryt prepis
 

12.7.2011 17:46 - 17:47 hod.

Erika Jurinová
Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu zákona ako celku so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Hlasujeme.
Skryt prepis
 

12.7.2011 17:46 - 17:47 hod.

Erika Jurinová
Teraz, prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu gestorského výboru postúpiť návrh zákona do tretieho čítania ihneď. Hlasujeme.
Skryt prepis
 

12.7.2011 17:46 - 17:47 hod.

Erika Jurinová
Konštatujem, že spoločná správa neobsahuje žiadne návrhy. Prosím, dajte preto hlasovať o návrhu poslanca Kaníka podaného v rozprave. Hlasujeme.
Skryt prepis
 

12.7.2011 17:46 - 17:47 hod.

Erika Jurinová
V rozprave vystúpili traja poslanci, jeden podal návrh. Prosím teda, dajte hlasovať o skrátení lehoty o hlasovaní návrhu podaného v rozprave v súlade s § 83 ods. 4.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.7.2011 17:46 - 17:47 hod.

Erika Jurinová
 

12.7.2011 12:06 - 12:07 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Takže k návrhu sa vyjadrili traja páni poslanci. Bol prijatý jeden pozmeňovací návrh. Ja by som možno len krátko povedala, že už tradične sa diskusia otočila nie vecne k téme, ktorá bola predmetom zákona, ale naozaj k rôznym ironickým poznámkam a znova očierňovaniu. Všetci asi spoločne sme radi, že nám pán minister niečo vysvetlil, niečo určite ešte budeme potrebovať dovysvetliť, ale každopádne z príspevku pani Tomanovej mi vyplynulo, že najlepšie by bolo, keby sme tu boli všetci kúzelníci a naozaj ten okruh poberateľov a možno aj výšku poberania vianočného príspevku sme vedeli navýšiť jednoducho naozaj kúzlami.
Ďakujem.
Skryt prepis