Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

8.2.2012 o 18:53 hod.

Ing.

Magda Košútová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 8.2.2012 18:53 - 18:55 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja budem skutočne veľmi stručná. Ja chcem len tlmočiť odkaz ľudí, ktorí podnikajú na pôde k predloženému návrhu zákona jeho predkladateľom. Ľudia sa pýtajú, či viete, aká je situácia v podnikoch, keď predkladáte takúto novelu? Či viete si predstaviť koľko zmlúv je v takom podniku, ktorý obhospodaruje viac ako tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy pri súčasnom stave rozdrobenosti pôdneho fondu na Slovensku? Či viete, kto bude určovať, aké to budú doklady, ktoré bude musieť podnikateľ predkladať? Kto im uhradí zvýšené náklady na túto zbytočnú administratívu, ktorú navrhujete? Keď aj tak dopredu vieme, že Poľnohospodárska platobná agentúra má iné páky a iné možnosti na odkontrolovanie a nebude mať čas ani možnosti kontrolovať takéto doklady, ktoré požadujete. A ešte sa vás pýtajú, prečo hádžete všetkých podnikateľov na pôde do jedného vreca? Stále u vás platí podnikateľ rovná sa zlodej? Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2012 18:24 - 18:25 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Jarka, ty si ma citovala, ale, bohužiaľ, si citovala iba prvú časť tej vety, ktorú som ja vtedy pri vystúpení povedala. Nepovedala si aj druhú časť vety, keď som povedala, že preto by som zakázala vstup do lesa, pretože ja som pri poslednej návšteve lesa mala škaredý úraz na koleno a tri týždne som nemohla chodiť. To len pre poriadok. Takže, aby sme si povedali.
A to, že sa zákon neprijal, veď vy ste už dobre vedeli, že vláda je povalená, nemá šancu prejsť, takže jednoducho ste ho mohli stiahnuť, pretože to, že sa už teraz nepríjme, ma len a len teší.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.2.2012 18:18 - 18:20 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci. Vážený pán predkladateľ, vážené kolegyne, kolegovia, v uplynulom volebnom období som zažila ataky na moju osobu, keď prítomná kolegyňa pani poslankyňa Tkáčová vyhlásila, že poslankyňa Košútová chce zakázať vstup ľuďom do lesa. Túto informáciu pertraktovali tri dni v médiách a mala som veľmi dobrú reklamu. Aj keď toto všetko bola, musím povedať, bohapustá demagógia. Nikto nezakazuje nikomu vstupovať do lesa. Nikto neznemožňuje cyklistom vstupovať do lesa. Len sa vyžaduje, aby ako slušní ľudia dodržiavali určité pravidlá hry, určité zásady.
Nemôže predsa každý jazdiť, kade sa mu páči, krížom krážom cez lesné porasty, spôsobovať škody a nenávratné škody v lesoch, pretože keď niekto preletí cez porast na galuskách, vytvorí sa tam koľaj, do ktorej ide voda, a už to potom ide krížom krážom. Takže nikto nechce to, aby cyklisti do lesa nevstupovali. Chceme len, aby sa tam chovali slušne, aby dodržiavali pravidlá a aby mohol sa les využívať aj pre ostatných slušných ľudí.
Keď je v lesoparkoch obmedzený pohyb cyklistov, tak nechápem, prečo by nemal byť obmedzený pohyb cyklistov aj v lesoch, a hlavne v lesoch, v ktorých sú vo vyššom stupni chránenia, tak ako to už môj kolega pán Martinák povedal. Ten veľmi jasne vysvetlil, že je dostatok lesných ciest na to, aby sa mohli cyklisti po nich prevážať, aby si mohli spevňovať svoje športové aktivity a aby ich ale slušne využívali.
Všetko toto, čo tu dneska sa predkladá, považujem len za bohapustú predvolebnú agitáciu a som veľmi rada, že končí toto volebné obdobie a že tento zákon alebo návrh poslanecký nemá šancu prejsť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2012 16:50 - 16:51 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, ďakujem za vystúpenie a som rada, že si načrtol iný uhol pohľadu na prejednávanú situáciu, ako nám tu doteraz kolegovia sa snažili prezentovať. Aby sme nechránili len psov a mačky, ale aj osoby a ostatné vtáctvo a zvery, ktoré sa v lesa pohybujú. Ak niekto nestretol v lese voľne sa pohybujúceho psa a, božechráň, dvoch, tak nevie pochopiť, čo mu vlastne hrozí. A preto by som aj napriek tomu, že si myslím, že zákon 274/2009, ako som už povedala, je dobrý, podporím tvoj pozmeňovací návrh, pretože sa snažíš v rámci kompromisu tento stav vylepšiť a prosila by som a doporučujem všetkým kolegom, aby sme zmeny, čo sa týka ohľadne komory nechali na širokú diskusiu a nech sa vyjadria aj tí, ktorých sa to bezprostredne týka, teda poľovníci v celej republike. Až potom príjmame, aby sme prijali závery ohľadom celého riešenia otázky dobrovoľného alebo nedobrovoľného členstva v komore. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2012 16:18 - 16:20 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Poľovníctvo a poľovnícka samospráva má na Slovensku dlhodobú tradíciu. Aj preto, že združuje takmer 57-tisíc držiteľov poľovných lístkov, sa v minulom volebnom období veľmi ťažko rodil zákon o poľovníctve. Veľmi dobre si to pamätám, pretože som bola členkou výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, a tento zákon bol na stole od roku 2007 a prechádzal všetkými stupňami pripomienkového konania, až sa ho konečne podarilo v roku 2009 schváliť. A myslím si, že zákon, ako bol schválený, bol schválený dobre. A preto sa chcem opýtať, či sme tu kvôli tomu, aby sme tak, ako tu bolo povedané, riešili pár bláznov na Slovensku, ktorí ani nemuseli byť poľovníkmi. A aby sme celú situáciu dramatizovali a riešili tu každého zastreleného psa a mačku. A čo ma ešte viacej na pozmeňovacom návrhu pána kolegu zarazilo, že chce riešiť zásadné zmeny prostredníctvom krátkej poslaneckej novely, ktorá bolo zameraná len na psy a mačky, a chce zmeniť zmeny v komore a nepripustiť verejnú diskusiu k navrhovaným zmenám formou medzirezortného pripomienkového konania. Myslím si, že súčasný systém samosprávy je dobre fungujúci a zabezpečuje prenesenie výkonu štátnej správy. Pokiaľ mám informácie, tak z celkového počtu 25 profesných a stavovských komôr až v štrnástich prípadoch vyplýva z konkrétneho príslušného zákona povinnosť členstva.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2012 10:06 - 10:08 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci. Pani kolegyňa vo svojom diskusnom príspevku ste hovorili aj o protipovodňových opatreniach, ktoré organizoval a realizovali v spolupráci, nemenovaný pán poradca pani premiérky.
Keď som sa v minulom roku pýtala pani premiérky, čo si o týchto aktivitách myslí, vysoko ich obhajovala. Už troška iný názor bol pána ministra Nagya, ktorý síce pripustil, že to nie je celkom kóšer, ale dáva to ľuďom robotu. Keď sa v diskusiách rozprávame s odbornou vodohospodárskou verejnosťou, názor na gro týchto protipovodňových opatrení, ktoré sa vykonali, hraničí s katastrofickými následkami, ktoré predvídajú. Pretože protipovodňové opatrenia, ktoré sa realizovali na gro obciach sa vykonávali mimo zákonných predpisov, mimo stavebných povolení. Ja sa pýtam, kto bude zodpovedať za to, keď sa tieto hrázky a prehrázky, ja neviem ako by som to všelijako nazvala, roztrhnú, keď sa začnú topiť tohtoročné snehy, čo to spraví na jar? Budú za to zodpovedať starostovia obcí, ktorí tieto protipovodňové opatrenia realizovali? Bude za to zodpovedať nemenovaný poradca? Kto bude za to zodpovedať? Ja som za to, dajme ľuďom prácu, ale dajme im prácu tak, aby sa tieto aktivity vykonávali zmysluplne, aby mali svoje opodstatnenie a aby boli v súlade so zákonom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2012 14:59 - 14:59 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Na úvod by som chcela povedať, že som prešla v poslednom čase pomerne veľa zariadení sociálnych služieb a musím povedať aj to, že som zhrozená, v akom zúfalstve ľudia v týchto zariadeniach žijú a akú hrôzu majú z tohto nového zákona. Sú to ľudia, ktorí nikdy nežili na dlh, a teraz ich k tomuto týmto zákonom chceme prinútiť. Viete, ale keď vidím našich kolegov, ktorí tento zákon vehementne obhajujú, nemôžem povedať len jedno, aký človek, taká reč a keď vidím, aké transparenty a papiere sa tu teraz v tejto sále objavujú, tak môžem povedať len to, že hlupák ostane hlupákom. Ďakujem.
(Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7.12.2011 9:30 - 9:30 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán kolega Pellegrini, neschopnosť čerpať zdroje z Európskej únie je skutočne na škodu Slovenskej republiky. Myslím si, že od vstupu do Európskej únie si mnohí sľubovali výrazné zlepšenie životnej úrovne. Pokiaľ nebude dostatok finančných prostriedkov, ťažko sa tu niečo vybuduje. Skutočne je hazardom znížiť za tejto situácie kofinancovanie programov z európskych fondov. Veď aj stará ľudová múdrosť hovorí, že krava dojí pyskom. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2011 18:41 - 18:43 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, povedal si, že sa sľubovalo, že v roku 2011 nebude uťahovanie opaskov také drastické. Myslím si, že asi počítali s tým, že poľnohospodárstvo je už tak podvyživené, že už ani ten opasok neunesie a nebude ho to teda bolieť. Pri ďalšom raste cien potravín budú chudnúť, aj keď o to nebudú mať záujem, všetci občania Slovenskej republiky. Alebo sa vyberú na turistiku za potravinami do susedných krajín, kde sú potraviny podstatne lacnejšie, a tým podporia výrobcov a poľnohospodárov v týchto krajinách. Potravinová bezpečnosť pre Slovensko už nehrozí, minister pôdohospodárstva pred pár hodinami v tejto sále povedal, že nemáme potraviny ani na 10 dní. Nie je už päť minút po dvanástej zamyslieť sa nad touto situáciou? A práve sme objavili Ameriku, keď zisťujeme, že dovážame potraviny, ktoré by dali prácu 15 tis. ľuďom v našej krajine. Ja by som chcela uviesť len jeden príklad, máme vyalokovaných 22 tis. hektárov na pestovanie hrozna, pestujeme na necelých 9 tis. hektároch. Nestálo by za to, aby sme napr. podporili aj toto pestovanie, veď vieme vyrábať kvalitné výrobky, kvalitné víno, ale radšej dovezieme šmejd zo zahraničia. Poľnohospodárstvo by si už konečne zaslúžilo prístup, aký mu prináleží nielen pri produkcii potravín, ale aj pri produkcii a pri tvorbe tejto krajiny.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2011 17:38 - 17:38 hod.

Magda Košútová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda.
Pán kolega, myslím si, že je len na škodu veci, že si vaše vystúpenie vypočulo tak málo poslancov v tejto sále a hlavne zo súčasnej koalície. Vo svojom vystúpení ste dal, bol, bol, ste bol analytický, vaše vystúpenie malo jasné smerovanie, kde to v samosprávach v budúcnosti ide. Verím, že si ho isto prečíta aspoň zo záznamu veľa starostov pri tom, keď sa budú zamýšľať nad rozpočtom do budúcich rokov. Ešte raz vám pekne za toto vystúpenie ďakujem.
Skryt prepis