Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

31.1.2012 o 16:10 hod.

Ing.

Pavol Kubovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 31.1.2012 16:10 - 16:12 hod.

Pavol Kubovič Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si predložiť doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v mene skupiny poslancov, ktorí sú podpísaní v nasledovnom znení: V čl. I vložiť za bod 1 nový bod 2, ktorý znie: "2. V § 120 ods. 2 sa slová "na spracovanie" nahrádzajú slovami "na spracovanie alebo potvrdenie príslušného národného orgánu, medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA o tom, že vozidlo má alebo bude mať historickú hodnotu."
Doterajší bod 2 označiť ako bod 3.
Odôvodnenie: Súčasná legislatíva neumožňuje legálny prechod z normálnych "bielych" evidenčných čísiel na historické evidenčné čísla, lebo požaduje na odhlásenie z tejto evidencie potvrdenie o zošrotovaní vozidla. Týmto sa buď ničia historické, technické a kultúrne hodnoty alebo sa podporuje vydávanie nereálnych šrotovacích potvrdení. Uvedený doplnok týmto umožní zachovanie historických a technických a kultúrnych hodnôt pre budúce generácie.
Teda budeme stále svedkami existencie takzvaných historických vozidiel. Dovoľujem si vás požiadať o podporu tohto návrhu. Dovolím si ešte uviesť, že tento návrh bol prekonzultovaný aj s legislatívnym odborom ministerstva vnútra a bol spracovaný v spolupráci s nimi. Na branno bezpečnostnom výbore bol predložený tento návrh. Vtedy bol aj schválený, ale nakoľko nebol schválený zákon ako celok, bohužiaľ, sa nemohol objaviť ani v spoločnej správe. Takže žiadam vás o podporu tohto návrhu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2011 11:17 - 11:19 hod.

Pavol Kubovič Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som chcel len reagovať na tú časť, v ktorej pán poslanec spomínal, že mu chýba jasné stanovisko k otázke Kosova. Pán poslanec, vy ste tu v minulom volebnom období nesedeli, ale táto Národná rada na návrh terajšieho ministra zahraničných vecí prijala jasné uznesenie, za akých podmienok a kedy je Slovensko vôbec ochotné rozmýšľať nad uznaním Kosova. A to uznesenie hovorilo o tom, že keď Belehrad k takémuto kroku pristúpi, tak budeme túto skutočnosť zvažovať. Mrzí ma, že ste si to nepozreli. A možno by ste potom nemuseli takéto otázky klásť, pretože som presvedčený o tom, že minister zahraničných vecí vie, že pri tomto uznesení mu neostáva nič iné, len, tak ako ho predložil a bolo schválené, ho plniť.
Na druhej strane vo vašom vystúpení som mal pocit vašich možno nenaplnených ambícií ako župana, ktoré sa práve týkali európskej spolupráce v rámci regiónov, kde ste hlavne poukazovali na problémy vášho regiónu, ktorého ste županom. A ste jeho županom už druhé volebné obdobie, teda máte tam štyri roky za sebou aj počas vlády vášho predsedu Roberta Fica. A pripadá mi to tak, že to, čo ste si s ním nedokázali vyriešiť za štyri roky, teraz chcete posúvať ako problém pre riešenie ministerstva zahraničných vecí v súčasnosti. Takže jednoducho ma to trápi, prečo takéto problémy, ktoré ste nedokázali vyriešiť, dokonca vnútri vlastnej strany, chcete posúvať na pôdu niekomu inému.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.2.2011 11:42 - 11:42 hod.

Pavol Kubovič
Ďakujem. Ja som chcel len potvrdiť slová pána poslanca Gála.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2011 15:15 - 15:17 hod.

Pavol Kubovič Zobrazit prepis
Ďakujem. Pá Kolesík, keď vám dochádzajú argumenty, tak viete jedine urážať, to je všetko, na čo sa zmôžete. Ja nebudem skúmať vašu minulosť a vaše postoje, lebo mi to za to nestojí v tejto chvíli.
Pán Jarjabek, ja s vami súhlasím. Veď hrajme slovenskou kartou a urobme všetko pre to, aby napr. aj to, čo je samozrejme úplne prirodzené, že v každom zákone každej republiky o štátnom získaní, nadobudnutí štátneho občianstva, sú trvalé väzby k národu ako je zamestnanie, ako je proste podnikanie a pod., ktoré tu napr. aj v tom návrhu pána Matoviča sú, aby sa objavili v maďarskom zákone. Treba urobiť pre to maximum.
Ja s vami súhlasím, to by mala byť naša slovenská karta, s ktorou by sme mali hrať, o tom som presvedčený. A na to konto, naviažem na to, čo hovoril pán poslanec Číž. Veď pán poslanec, vy ste boli vo vláde, teraz sa už chcete hrať, že ste v opozícii, ale ja to nechcem deliť takto. Ja naozaj som presvedčený o tom, a to zase teraz naviažem na to, čo spomínal pán Blanár, keď to nevieme dosiahnuť v bilaterálnych rokovaniach s maďarskou delegáciou, keď to nevieme dosiahnuť a vždy, keď túto tému otvoríme, tak oni jednoducho sa správajú, akože nechcú počuť, tak urobme niečo preto, aby to dopadlo tak, ako Maďarsko dnes musí meniť zákon, ktorý je, mediálny zákon, kde jednoducho argumentmi jasne bolo poukázané na nesprávnu legislatívu, ktorú prijali a sú donútení európskymi inštitúciami tieto zákony zmeniť. Veď poďme touto cestou, ja nič iné vám nenavrhujem a poďme touto cestou spoločne. To je pre nás spoločné riešenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.2.2011 14:59 - 15:07 hod.

Pavol Kubovič Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja som podpísaný pod tým návrhom aj s pánom poslancom Gálom, ale môžem vás ubezpečiť, že žiadne obchody so mnou nerobil. Ako podpísal som s ním ten zákon alebo ten návrh novely preto, lebo som presvedčený, že je to správny krok.
Ak dovolíte, už naozaj v diskusii vystúpilo myslím dvanásť ústne alebo jedenásť poslancov, piati boli prihlásení písomne. Bolo tu už veľa pohovorené, ale dovoľte, aby som pár poznámok a stanovísk aj k tomu, čo tu bolo povedané.
Som presvedčený, že sú veci, v ktorých sa celkom určite zhodneme. Zhodneme sa, či so SMER-om, či SNS a podobne, a sú to veci, ktoré sa týkajú toho, že hovoríme o tom, že zákon o štátnom občianstve, ktorý schválila Maďarská republika alebo teda maďarský parlament je v rozpore s rôznymi dokumentmi, ktoré či Slovensko, či Maďarsko na fórach, na ktorých spoločne aj dnes pôsobia, jednoducho ratifikovali. Celkom určite takým dohovorom je Európsky dohovor o občianstve. Veľmi dobre predrečníci tu poukazovali, kde práve tie miesta porušenia tohto dohovoru, čo sa týkajú maďarského zákona, ktorý tam bol schválený, jednoducho sú v rozpore s týmito dohovormi.
Ďalej celkom určite je tento zákon v rozpore s maďarsko-slovenskou zmluvou o dobrej spolupráci, o tom, kde v prípade problémov majú spolupôsobiť zmiešané komisie. Ja si len kladiem v tejto súvislosti len otázku, že a v podstate otázku pre nás všetkých legitímnu, či sme všetci už urobili dosť preto, aby sme toto v rámci všetkých tých inštitúcií, kde sme spolu členmi dali jasne najavo, aby sme dokázali ten spoločný hlas pozdvihnúť tak, aby sme dosiahli ten cieľ podľa mňa, o ktorý nám všetkým ide, aby Maďarská republika, jednoducho maďarskí poslanci upravili tento nezmyselný a nie v súlade so zákonom európskych dohovorov zákon.
Na mieste je v tejto chvíli otázka napríklad, pre pána poslanca Rafaja, ja som aj v reakcii naňho ju spomenul, ja by som sa ho veľmi rád opýtal, na ktorom, z takých fór medzinárodných on osobne ako poslanec Národnej rady sa pokúsil v tomto smere niečo dať jasne najavo a poukázať na tento problém. Ja vždy, keď počúvam tieto pripomienky a nemôžem sa preto zbaviť dojmu, že ten pojem, ktorý sa tak zaviedol, že keď sa nám to hodí, tak niektorí začínajú hrať maďarskou kartou, že naozaj je pravdivý, pretože bude to rozprávať tu, bude to rozprávať na Slovensku, ale tam, kde treba poukázať na to, že ten maďarský zákon nie je v poriadku a nie je dobrý, je v rozpore s európskou legislatívou, ak to môžem takto povedať, jednoducho tam som to od zástupcov napríklad SNS nikde nepočul. Nikde. Nemám o tom vedomosť. Dokonca, keď si to zoberiem na posledné udalosti, tak aj tam, kde to mohli vyjadriť ako bolo posledné zasadnutie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, tak sa ani jeden z tých dvoch, ktorí sú v delegácii, sa na takom rokovaní nezúčastnil.
Takže, páni, keď chceme na niečo poukazovať a vieme, že to je európskeho rozmeru, tak to robme tam, kde to patrí a nemusíme sa tu navzájom presviedčať tri hodiny, štyri hodiny o tom, že maďarský zákon je zlý. Ja s vami súhlasím a som presvedčený, že drvivá väčšina sme si toho vedomí.
Druhá vec je tá, že a tam, kde tá rozdielnosť je, rozdielnosť naša v pohľade na to, ako tento problém proste riešiť. Ja som osobne presvedčený, že keď my budeme mať čistý stôl, tak aj ten náš hlas v tých jednotlivých orgánoch spoločných, kde spolu pôsobíme, bude mať ďaleko väčšiu silu a budeme braní ďaleko vážnejšie.
A celkom určite za taký krok som nepovažoval a nepovažujem návrh z dielne bývalej koalície, ktorý vlastne dnes chceme novelizovať, ktorý trestal do slova a do písmena, trestal občanov Slovenskej republiky a odoberal im jednoducho občianstvo. Preto sme prišli s týmto návrhom a možno tak v podtóne pre pána Matoviča a jeho kolegov, tento návrh je plne v súlade s programovým vyhlásením vlády. Tak ako pôvodným Ficovým zákonom sme vytvárali a mohla sa vytvárať akási kategória občanov na území Slovenska, ktorí majú maďarské štátne občianstvo, nemajú naše, ale dlhodobo žijú na území Slovenskej republiky, tak vlastne návrhom, ktorý tu dnes máme k dispozícii ako pozmeňujúci návrh, vytvárame opäť nejakú ďalšiu podmnožinu ďalšej kategórie, ktorá za akýchsi výnimiek by aj si mohla to naše občianstvo ponechať. Ale celkom určite to nenapĺňa kroky programového vyhlásenia vlády tak, ako to programové vyhlásenia vlády jednoducho žiada, ako by sme to mali urobiť.
Celkom určite s kolegami dnešnej opozície, z bývalej teda koalície, sa nie celkom zhodneme v tom, čo budeme považovať, ktorý z týchto krokov buď považujeme za to, čím prejavíme viac svoju zvrchovanosť, viac svoju dôležitosť a podobne. Bolo to tu aj spomínané, neviem presne, ktorým poslancom, ktorí hovorili o tom, že niekto chce reagovať tým, že keď niekto niekde niečo spôsobí, tak ja musím urobiť ešte väčší rez, a o čo viac kričím, alebo o čo viac udriem, o toto je to lepšie.
No, ja si osobne myslím a tiež to tu bolo spomenuté, že toto nie je riešenie, lebo to kolečko sa môže nezastaviť a bude pokračovať a bude sa to opakovať a stupňovať. Ja nie som zástancom takýchto riešení, a preto si myslím, že riešenie, ktoré dnes tu spoločne predkladáme traja poslanci a ktoré sa nehanbím povedať, bolo spravené v spolupráci so spomínaným ministerstvom zahraničných vecí a myslím aj s ministerstvom vnútra. Jednoducho to predkladáme ako poslaneckú iniciatívu a predkladáme ju preto, že chceme, aby sa čím skôr tento stav jednoducho napravil. Ale určite odmietam také slová, ktoré tu padli v rámci diskusie, ktoré hovorili o spochybňovaní Slovenskej republiky, o oslabení nášho práva, kolaborácii.
Páni, veď to sú nezmysly. To sú úplné nezmysly a na to môžem odpovedať len to, čo som aj doobeda v jednej reakcii povedal. Veď tým, čo sme toho dvadsiateho alebo lepšie povedané tým, čo ste páni poslanci 25. 5. 2010 schválili, ste pánovi Orbánovi myslím urobili veľkú radosť a určite si to šampanské v Budapešti otvoril. Pretože naozaj, ste mu umožnili to, aby ste vytvorili istú skupinu občanov na našom území, ktorá bude mať len občianstvo Maďarskej republiky a nie naše.
Čo ma mrzí viac? Mrzí ma viac to, že vlastne dnes, keď tu v tejto diskusii hovoríme o tom, tak náš kolega z našej koalície povie, že nebudeme poklonkovať Orbánovi, a preto je vhodné, aby sme podporili jeho návrh, lebo len ten je jediným správnym riešením. No, keď to mám parafrázovať a naviazať na to, čo som povedal doobeda, tak si myslím, že pán Fico a pán Matovič, ak váš návrh prejde, celkom určite dostanete pozvanie do Budapešti na to šampanské, pretože presne to, čo si pán Orbán želá, tak urobíme opäť.
Takže, ak dovolíte v závere, aby som tú diskusiu už nenaťahoval, aby to bolo korektné, tak pán Matovič ako predkladateľ v prípade, že váš návrh prejde na pozmeňujúci, ktorý ste predložili, budem žiadať mojich kolegov, ktorí sú podpísaní pod týmto návrhom, aby sme tento návrh stiahli. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2011 9:43 - 9:44 hod.

Pavol Kubovič Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, považujem za veľmi trúfalé z vašich úst hovoriť o tom, že ste presvedčený, že zákon, ktorý ste 25. 5. 2010 prijali na základe čísiel, ktoré ste spomínali, že z 25 občanov, ktorí požiadali o dvojaké občianstvo alebo o iné občianstvo bol len jeden, ktorý požiadal o maďarské občianstvo. Ja sa vás chcem len, chcem vám len pripomenúť, že v tom vašom zákone sa v jednom z paragrafov píše: že ten, kto požiada o iné občianstvo iného štátu, stratí naše občianstvo a potom, keď už ho stratí, mu prikazujete, že vám to má oznámiť. Tak ja sa vás pýtam, ako toho občana iného štátu, pretože už stratil naše občianstvo, mu môžete vy prikázať, aby vám to oznámil.
Takže predpokladám, že tieto čísla, o ktorých hovoríme, vôbec a určite nemáte žiadnu štatistiku, ktoré dokážu toto, že len ten jeden občan, naozaj, v Slovensku maďarskej národnosti požiadal o toto občianstvo. A bol by som veľmi rád, aby ste mi povedali ako to viete overiť.
Pán poslanec, hovorili ste rôzne ďalšie politické poučky. No, ja osobne si myslím, že práve vaším návrhom ste pánovi Orbánovi umožnili splniť jeho sen o zjednocovaní Maďarov, pretože vaším zákonom vytvárate maďarských občanov na území suverénnej Slovenskej republiky. Som presvedčený, že pán Orbán po schválení tohto vášho zákona si v Budapešti otvoril šampanské a vôbec nedúfal, že Slovensko bude ústretové, až takto k jeho návrhom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2011 18:59 - 19:01 hod.

Pavol Kubovič Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, na záver ste povedali, že sa nás bojíte. Ja vás môžem ubezpečiť, že sa nás nemáte prečo v tejto chvíli báť, pretože ja dokonca poviem, že s mnohými vecami alebo s tými vecami, ktoré ste rozoberali, aký je zákon, ktorý bol schválený v Maďarskej republike o dvojakom občianstve zlý, absolútne súhlasím. Súhlasím aj so slovami, ktoré ste presne špecifikovali, v ktorých bodoch je tento zákon jednoducho zlý a možno na doplnenie poviem, že Maďarská republika ratifikovala európsky dohovor o občianstve, ktorý bol schválený Radou Európy ešte v roku 2000 a v roku 2001 ho dokonca prijala a vstúpil do platnosti v Maďarskej republike. Ja si myslím, že je najvyšší čas, aby sme nielen tuto, za týmto pultom v Národnej rade, tak ako to vy predvádzate obyčajne pri týchto témach, ale aby sme o tejto téme hovorili tam, kam táto téma aj patrí a to je napr. na zhromaždeniach Rady Európy. Ja sa vás opýtam, koľkokrát ste tento problém tam pomenovali? Koľkokrát ste tento problém tam otvorili a akým spôsobom ste napr. na tejto pôde vytvárali tlak na to, aby Maďarská republika musela tento zákon zmeniť.
Na úvod ste sa pýtali, čo chceme eliminovať, alebo aké negatívne účinky chceme eliminovať v zmysle programového vyhlásenia vlády v tomto zákone. No negatívnym určite účinkom je to, že dochádza u slovenských občanov k strate ich občianstva na základe toho, čo tam vy uvádzate. To je jedna vec a druhá vec, že vlastne neumožňujeme tým, ktorí dlhodobo napr. v zahraničí pracujú a z objektívnych dôvodov si chcú požiadať o občianstvo toho štátu, kde pracujú. Jednoducho im to neumožňujeme tou vašou novelou. Takže to je úplne jasné, ktoré účinky. Tieto dva napr., keď mám byť konkrétny. Ale ja sa budem venovať týmto vašim niektorým otázkam aj vo vystúpení potom, takže dúfam, že budete pozorne počúvať.
Skryt prepis
 

8.12.2010 17:30 - 17:30 hod.

Pavol Kubovič
Keďže sme hlasovali o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu zo spoločnej správy a aj o návrhu pána poslanca, ktorý odznel v rozprave, mám splnomocnenie gestorského výboru a, prosím, dajte hlasovať o postúpení tohto návrhu do tretieho čítania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.12.2010 17:30 - 17:30 hod.

Pavol Kubovič
Teraz môžme pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Beblavého, ktorý odznel v rozprave a obsahuje päť bodov, o ktorých budeme hlasovať o všetkých spoločne.
Skryt prepis
 

8.12.2010 17:30 - 17:30 hod.

Pavol Kubovič
Ďakujem, pán predsedajúci, pristúpime k hlasovaniu o jedinom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť, ale podotýkam, že zaznel lepší návrh v rozprave.
Skryt prepis