Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

29.2.2012 o 18:46 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 29.2.2012 18:46 - 18:48 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. Pani ministerka, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v mene 31 poslancov Národnej rady predniesla návrh na opakovanie druhého čítania k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý máte ako tlač 619. Skupina poslancov Národnej rady podľa § 85 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov predkladá návrh na opakovanie druhého čítania o vládnom návrhu zákona, ktorý máme ako tlač 619.
Navrhujeme predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že uvedený návrh zákona prerokuje len na schôdzi Národnej rady, tak ako je to uvedené v § 85 ods. 4 písm. c) zákona o rokovacom poriadku. Tridsaťjeden podpisov mám v prílohe. Ďakujem pekne. Prosím, pán predseda, dajte o mojom návrhu hlasovať. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.2.2012 11:22 - 11:22 hod.

Jana Laššáková
... návrh, aby sme skrátili obedňajšiu prestávku z dvoch hodín na jednu hodinu, to znamená od 12.00 hod. do 13.00 hod., aby sme mali obedňajšiu prestávku (Potlesk, ruch a hlasy v sále.), a po druhé chcem pripomenúť členom výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ, že budeme mať zasadnutie výboru o 12.00 hodine na čísle dverí 34 oproti výboru branno-bezpečnostného. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.2.2012 11:22 - 11:22 hod.

Jana Laššáková
Ďakujem pekne za slovo. Ja okrem informácie o výbore dávam aj... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

9.2.2012 11:34 - 11:34 hod.

Jana Laššáková
Ďakujem pekne. V rozprave nevystúpil žiaden poslanec. Nebol podaný žiaden procedurálny návrh, preto dajte, pán predseda, hlasovať o postúpení zákona do druhého čítania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2012 9:43 - 9:44 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Áno, ja budem tiež veľmi stručná. Pani navrhovateľka uviedla návrh. Chcem podať spravodajskú informáciu. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti, ktoré sú uvedené v rokovacom poriadku, ako aj v legislatívnych pravidlách. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku dohodla na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní a v prípade, že sa tak stane, aby to prerokoval ústavnoprávny výbor a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny, a za gestorský výbor, aby bol určený ústavnoprávny výbor. Skončila som.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2012 18:15 - 18:16 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, plne ťa podporujem. Aj v tvojom vystúpení, veľmi kvalifikovane si sa vyjadril ku skutočnostiam voľby Súdnej rady a myslím si, že Národná rada by nemala voliť člena Súdnej rady. Bolo bezprecedentné rozhodnutie ústavnoprávneho výboru, na ktorom sa opozícia vôbec nepodieľala, o tom, že sa uskutočnia voľby Súdnej rady. Myslím si, že § 24 zákona o Súdnej rade jasne deklaruje postup pri skončení mandátu členov Súdnej rady a pri voľbe nového člena Súdnej rady. Domnievam sa, že predseda ústavnoprávneho výboru vôbec nemal právo toto navrhnúť na výbore, ale mal počkať a postupovať práve v zmysle § 24, kde táto kompetencia prináleží predsedovi Národnej rady.
A ja si myslím, že tak ako sa, neuskutočňujeme voľby, nie je tu nikto, nikoho táto skutočnosť nezaujíma, ale, prosím vás pekne, zachovajme hrdosť parlamentu, aspoň v tých posledných chvíľach, aby sme nerobili veci, čo nie sú v súlade so zákonom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2012 15:01 - 15:02 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Aj ja chcem poďakovať pani poslankyni za to, že predniesla tento pozmeňujúci návrh, pod ktorým som podpísaná aj ja, a hlásim sa k nemu. Myslím si, že tento návrh ktorý predložila skupina poslancov, je nedostatočný, aby sa priestupková imunita vzťahovala len na poslancov, sudcov, sudcov Ústavného súdu a som toho názoru, že je potrebné rozšíriť to na všetky tie skupiny, ktoré práve v tom pozmeňujúcom návrhu sú uvedené tak, aby sme si boli všetci rovní, a nie niekto rovný a niekto rovnejší.
Ďakujem pekne. (Potlesk).
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.2.2012 11:28 - 11:29 hod.

Jana Laššáková
Ďakujem pekne za slovo. Chcem pripomenúť členom výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ, že zasadnutie výboru máme dnes o 13.00 hodine v zasadačke osobitného kontrolného výboru na kontrolu SIS. Je to vedľa poslaneckej ubytovne, č. dverí 71. Ďakujem pekne, pozývam vás.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.12.2011 18:01 - 18:02 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem oceniť, pani poslankyňa, že si mala tú odvahu a že si tu pred všetkými povedala to, čo si teda povedala, že si povedala, že ako nás, a hlavne Sloboda a Solidarita na svojich blogoch očerňuje, rôznymi prívlastkami pomenuváva a, skutočne, realita je úplne iná.
Takže aj keď si začala svoje vystúpenie tak netradične, ale ďakujem ti za to, že si tú odvahu mala a že si o tejto skutočnosti informovala celé plénum.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.12.2011 16:31 - 16:32 hod.

Jana Laššáková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za to, že som mala možnosť, že mám možnosť predniesť svoj pozmeňujúci návrh, nielen ho odôvodniť. Takže mi dovoľte, aby som ho predniesla. V čl. I sa doterajší text označuje ako bod 2 a vkladá sa nový prvý bod, ktorý znie:
Po prvé. V § 2 odsek 1 v druhej vete sa za slová "počas dvoch mesiacov, ak vykonával mandát poslanca" vkladajú tieto slová "najmenej päť mesiacov a".
Odôvodnenie: Účelom navrhovaného doplnenia zákona 120/1993 Z. z. o platových pomerov niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je, aby náhradníkom, ak ich poslanecký mandát trval kratšie ako päť mesiacov, nebol po zániku mandátu poskytnutý plat.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis