Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

8.2.2012 o 11:58 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

8.2.2012 11:58 - 11:59 hod.

Viliam Novotný
Ďakujem pekne za slovo. Pripomínam členom výboru pre zdravotníctvo, že rokovanie výboru sa uskutoční o 12.00 hodine výnimočne v zasadacej miestnosti č. 147, to je zasadacia miestnosť výboru pre regionálny rozvoj. Ďakujem pekne.

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
Pán poslanec Viskupič.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2012 9:25 - 9:27 hod.

Viliam Novotný Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Veľmi dobre rozumiem tomu, čo hovoril pán poslanec Raši vo svojom vystúpení aj jeho predrečník, ale budem reagovať, samozrejme, na pána poslanca Rašiho. Rozumiem tomu veľmi dobre a mne sa tento vládny návrh zákona tiež veľmi nepozdáva, nie som s ním nadšený, poviem to otvorene.
Na druhej strane treba vnímať tú celú situáciu, ktorá sa v priebehu novembra a začiatkom decembra na Slovensku vyvinula, ako situáciu veľmi nebezpečnú, ako precedens, ktorý by mohol, ak by sa znovu opakoval, viesť k ďalšej traumatizácii spoločnosti priamym ohrozením poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ja sa pamätám na to, ako sme riešili podobný protest zo strany lekárnikov a lekární ešte v roku 2005, a takisto sme vtedy prijímali rozhodnutie v takom zmysle, že nesmie byť štrajkom ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
To, čoho sme boli svedkami v mesiaci november a začiatkom decembra, bolo, bolo o to zákernejšie, že to nie je možné nazvať ani štrajkom. Bolo to proste niečo, čo nemá obdoby, ale hlavne zakladá precedens, ktorý je veľmi, veľmi nebezpečný. Lekári odíduvší od svojho pacienta, rušňovodič odíduvší z lokomotívy, poriadkové služby odíduvšie zo svojej činnosti vtedy, keď ich občania potrebujú, sú precedens, ktorý je veľmi nebezpečný, a je úplne normálne, že vláda na to musí legálne v zmysle zákona prijať také opatrenia, aby takýmto neduhom mohla v budúcnosti predísť. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.2.2012 11:29 - 11:29 hod.

Viliam Novotný
Chcel by som len pripomenúť členom výboru pre zdravotníctvo, ktorí idú na poslanecký prieskum do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, že odchod mikrobusu je o 12.15 hodine spod schodov Národnej rady. Ďakujem.
Skryt prepis
 

1.2.2012 10:58 - 10:58 hod.

Viliam Novotný
... návrh schváliť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.2.2012 10:58 - 10:58 hod.

Viliam Novotný
Hlasovali sme o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Mám splnomocnenie gestorského výboru, aby sme návrh zákona prerokovali v treťom čítaní ihneď, prosím, dajte hlasovať o posunutí zákona do tretieho čítania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.2.2012 10:58 - 10:58 hod.

Viliam Novotný
Ďakujem pekne. Vo včerajšej rozprave vystúpili traja poslanci, nebol podaný žiadny pozmeňujúci ani procedurálny návrh, preto budeme hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy.
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o bodoch 1 až 7 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ich.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2012 18:45 - 18:47 hod.

Viliam Novotný Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Blanár použil niektoré skutočnosti a pospájal ich tak, aby svedčili o jeho správnom logickom úsudku a záveroch.
Rád by som ho ale upozornil možno na niektoré odlišnosti, ktoré si nevšimol vo svojom vystúpení. Je pravdou, že ministerstvo zdravotníctvo sa venovalo príprave transformácie štátnych nemocníc na akciové spoločnosti a robilo to dobre. Bola to práve strana SMER, ktorá zastavila transformáciu týchto nemocníc na akciové spoločnosti. Viete v zdravotníctve hospodárime s jedným balíkom peňazí, keď sa bude v štátnych nemocniciach nehorázne plytvať, tak ako sa plytvalo za vašej štvorročnej predchádzajúcej vlády, tak nikdy nebude dosť peňazí pre Dolný Kubín, ani pre Liptovský Mikuláš, či Čadcu.
Tejto vláde sa za rok a pol podarilo urobiť zásadné zmeny v liekovej politike, liekovú reformu, vďaka ktorej sme išli na druhú najnižšiu cenu liekov v Európskej únii. Prečo ste to neurobili vy? Možno by sme mali viacej peňazí v zdravotníctve.
Podarilo sa urobiť reštrukturalizáciu, optimalizáciu siete aj zmenu financovania sme pripravili do takej fázy, že už v roku 2013 by sa mohlo prejsť na systém DRG po jednotlivých zdravotníckych odboroch. Myslím si, že je to omnoho viac, než sa podarilo predchádzajúcej vláde za štyri roky. Chcel by som ale povedať, že platy lekárov a sestier je téma, ktorou sa bude boriť každá vláda, aj tá, ktorá príde za nami. Rozdiel medzi nami dvoma je, že to, čo som ja vo svojom vystúpení hovoril, boli riešenia a možnosti riešenia tohto problému formou navyšovania zmlúv od zdravotných poisťovní. To čo ste robili vy, bolo len strašenie. Ale na druhej strane hlasujete za zvýšenie platov lekárov v decembri a budete hlasovať za zvýšenie platov ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2012 18:16 - 18:18 hod.

Viliam Novotný Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. My s kolegom Kaníkom veľa diskutujeme o tomto zákone v ostatnom čase, takže nemusím len faktickou poznámkou na neho reagovať, vieme si to aj ináč vydiskutovať, ale napriek tomu možno niekoľko krátkych poznámok.
Tá prvá je, pán poslanec má pravdu v tom, že akosi sa na tie ostatné zdravotnícke povolania pozabudlo, to je fakt. Treba povedať, že od toho decembra sa s nimi veľmi intenzívne rokuje aj na výbore pre zdravotníctvo aj na ministerstve zdravotníctva. Ja verím, že výsledok sa zrodí, že budeme mať k dispozícii legislatívnu normu, ktorá upraví vo vzťahu k postaveniu týchto zdravotníckych profesií, ich náročnosti, odbornej príprave, ich ohodnotenie.
Samozrejme treba jedným dychom povedať, že môže sa to urobiť len vo vzťahu k reálnym finančným prostriedkom, ktoré v rezorte zdravotníctva sú. Ja som vo svojom vystúpení povedal, že nepovažujem za šťastné, že v roku 2011 sa tri skupiny zdravotníckych povolaní od seba oddelili. Lekári išli svojou cestou, sestry išli svojou cestou a tí ostatní akoby ostali na chvoste, ale už sa to stalo. Ja nechcem z toho nikoho viniť ani upodozrievať, faktom je, že budeme to musieť riešiť na tri etapy.
Chcel by som ešte možno povedať jednu jedinú poznámku, že mnohokrát som začul interpretáciu, že zákon o sestrách sa preto tak intenzívne rieši lebo sa blížia voľby a že je to predvolebný ťah. Musím naozaj úprimne povedať, že v júni, keď sme diskutovali o petícii, keď vláda schválila uznesenie v septembri, keď sa pripravoval zákonník, to nikto netušil, že v októbri padne vláda a budeme pred predčasnými voľbami. Tento zákon ide riadnym legislatívnym procesom a nie je v žiadnom súvise s predčasnými parlamentnými voľbami. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2012 18:08 - 18:11 hod.

Viliam Novotný Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ostanem v tejto vecnej rovine, lebo myslím, že to bola veľmi dobrá pripomienka. Ten problém je košatejší, veď hovoríme o tom opakovane aj na výbore pre zdravotníctvo, aj preto som navrhol poslanecký prieskum vo všetkých troch zdravotných poisťovniach. Tá moja prvá poznámka je, že pri schvaľovaní štátneho rozpočtu sme schvaľovali aj rámcovo disponibilné zdroje pre verejné zdravotné poistenie, vieme, že je tam medziročný nárast tých disponibilných zdrojov.
Druhá skutočnosť je, že schválený zákon o lieku a rozsahu by mal viesť reálne k úsporám na nákladoch na lieky v jednotlivých zdravotných poisťovniach, čiže toto sú predpoklady, z ktorých sa dá dnes vychádzať, že v roku 2012 by mali byť finančné prostriedky na to, aby boli vykryté navýšenia miezd lekárov a sestier. Druhou otázkou je ale, ako sa reálne tieto peniaze zo zdravotných poisťovní dostanú k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a to je možné len úpravou zmluvných pomerov.
Tretím problémom je, že väčšinou rozprávame len o nemocniciach, ale potrebujeme sa naozaj reálne rozprávať o ambulanciách, kde to vidím omnoho komplikovanejšie toto navyšovanie zmlúv a dobre, že si na to upozornil, lebo naozaj táto otázka tu je na stole a je aktuálnou.
A tou mojou poslednou poznámkou možno na rozprúdenie diskusie je aj skutočnosť, že akosi sme si zvykli, keď hovoríme o úprave zmluvných vzťahov diskutovať len so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, ale nárast disponibilných zdrojov vo verejnom zdravotnom poistení, z lepšieho výberu zdravotného poistenia a zmeny v liekovej politike by mali mať pozitívny vplyv aj na hospodárenie ďalších dvoch zdravotných poisťovní, aj preto je potrebné s nimi diskutovať o tom, ako oni upravia svoje zmluvné vzťahy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 31.1.2012 17:56 - 18:07 hod.

Viliam Novotný Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážený pán minister, dámy a páni, dovoľte mi, aby som vystúpil k predmetnému vládnemu návrhu zákona, ktorý prerokujeme v druhom čítaní. Ak chceme rozprávať o zákone o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek, mali by sme hovoriť o tom, čo predchádzalo samotnému vládnemu návrhu zákona. Bola to určite petícia komory sestier a pôrodných asistentiek, ktorou sa zaoberala aj Národná rada Slovenskej republiky na svojej júnovej schôdzi a prijala k nej uznesenie. Ešte predtým sa touto petíciou zaoberala aj vláda Slovenskej republiky dňa 8. júna a prijala k nej uznesenie, v ktorom ponúkala konkrétne riešenia jednotlivých požiadaviek sestier. Možno len pre zopakovanie poviem, že táto petícia mala sedem okruhov požiadaviek a reflektovala na to, že tieto, myslím si, oprávnené požiadavky sestier a pôrodných asistentiek neboli dostačujúco riešené v predchádzajúcich dvadsiatich rokoch.
Na tomto mieste by som sa rád poďakoval sestrám a pôrodným asistentkám za spôsob, akým rokovali a presadzovali svoje požiadavky. Je to v pomerne veľmi príkrom rozpore a odlišnom postupe, akým postupovali lekárski odborári vo vzťahu ku svojim požiadavkám, predovšetkým k požiadavke navýšenia miezd lekárov. Treba povedať, že sestry a pôrodné asistentky si nezobrali za rukojemníkov pacientov, veľmi trpezlivo rokovali o svojich požiadavkách so zástupcami ministerstva zdravotníctva, ministerstva práce, sociálnych vecí, ale aj s nami, poslancami Národnej rady. Len na výbore pre zdravotníctvo sme to spočítali, že rokovali viac než desaťkrát o svojich požiadavkách a som rád, že aj vo forme tohto zákona, ktorý dnes prerokovávame v druhom čítaní, sa našiel kompromis a konsenzus.
Treba povedať, že jednou z kľúčových požiadaviek petície bolo riešenie minimálnych mzdových nárokov sestier a pôrodných asistentiek. Poslanci na výbore pre zdravotníctvo sme prišli s prvým návrhom riešenia už pri prerokovaní Zákonníka práce v druhom čítaní vo výbore v júni. Vtedy sme navrhli určité riešenie, ktoré ale bolo z pohľadu petičného výboru a komory sestier nedostačujúcim. Preto sme nakoniec toto riešenie, ktoré bolo aj v spoločnej správe, keď si spomínate, v pléne Národnej rady neschválili.
Rokovania na poslaneckých kluboch prebiehali medzi zástupkyňami petičného výboru a jednotlivými poslancami. Bolo tomu tak aj na poslaneckom klube SDKÚ - DS. Tiež sme sa dohodli s predstaviteľkami Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na tom, že na jeseň sa pripraví zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek. A to, na čom sme sa dohodli v Národnej rade, sme dodržali. Ministerstvo zdravotníctva bolo veľmi aktívne pri príprave tohto zákona a výsledok máme dnes v druhom čítaní v Národnej rade. Zákon prešiel prvým čítaním na decembrovej schôdzi podporou poslancov všetkých poslaneckých klubov.
Rád by som možno na tomto mieste povedal a podčiarkol, že tento zákon sa pomerne zjednodušuje vo verejnosti, lebo väčšinou sa hovorí o zvýšení miezd sestier, tento zákon je o zvyšovaní miezd sestier. Tento zákon nie je o zvyšovaní miezd sestier, lebo na niektorých konkrétnych pracoviskách v niektorých konkrétnych nemocniciach sa po tomto, po schválení tohto zákona mzdy budú zvyšovať o niekoľko eur v niektorých kategóriách sestier. Tento zákon je o zadefinovaní postavenia sestier a pôrodných asistentiek, ako samostatných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v celom systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Bolo by preto dobré, podľa môjho názoru, keby sa našla dostatočná podpora pre tento zákon aj v druhom, aj treťom čítaní a myslím si, že by bolo dobré, keby sa táto podpora našla aj preto, akým spôsobom sestry rokovali o svojich požiadavkách, aj preto, lebo veľmi slušne, trpezlivo hľadali konsenzus a dohodu s ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom práce a sociálnych vecí, čo bolo naozaj v príkrom kontraste s tým, čoho sme boli svedkami v podaní lekárskych odborárov na jeseň.
V ostatnom čase, v decembri, aj januári, prebieha naďalej živá diskusia okolo tohto zákona, predovšetkým v dvoch rovinách. Tá prvá rovina je otázka, či riešenie, ktoré tento zákon ponúka, je systémové a ako budú riešené ostatné zdravotnícke profesie a povolania. Tá druhá otázka je, či máme v rezorte zdravotníctva dneska dosť finančných prostriedkov, aby sme dokázali takúto úpravu miezd sestier naozaj reálne vykryť.
Treba povedať, že v roku 2011 sa stala nemilá vec a nespôsobila ju Národná rada Slovenskej republiky. Zdravotnícke povolania sa nám akosi rozdelili do troch skupín. Lekári išli svojou cestou prostredníctvom lekárskych odborárov, sestry išli cestou petície, ktorej jedným zo záverov je aj dnes prerokovaný zákon a na chvoste akoby pomyselne zostali ostatné zdravotnícke povolania, asistenti, laboranti, technici, verejní zdravotníci a fyzioterapeuti. To, že sa to v roku 2011 stalo, nepovažujem za šťastné. A teraz naozaj nikoho nejdem ani viniť, ani upodozrievať z toho, že v tom bol zámer alebo nejaká nešťastná náhoda, faktom ale je, že zdravotnícke povolania sa nám rozdelili na tri skupiny.
Som o tom presvedčený, že by bolo omnoho lepšie, keby sa ministerstvo zdravotníctva bolo vedelo dohodnúť so Slovenským odborovým zväzom pracovníkov v zdravotníctve a sociálnych službách a našlo nejaký mechanizmus valorizácie miezd všetkých zdravotníkov. Určite by to bolo lepšie ako rukojemnícka dráma, ktorej sme boli svedkami na jeseň, alebo zákon, ktorý síce rieši postavenie sestier a pôrodných asistentiek, ale nerieši postavenie a odmeňovanie ostatných zdravotníckych povolaní.
Dnes nám už ale nezostáva nič iné, iba akceptovať situáciu, že lekárov máme veľmi nesystémovo riešených v zákone o poskytovateľoch, sestry budeme mať riešené samostatným zákonom a zrejme bude v najbližšom období potrebné hľadať legislatívne riešenie aj pre ostatné zdravotnícke povolania. Rokovali sme o tom s ich zástupcami na výbore pre zdravotníctvo, aj na ministerstve zdravotníctva, vytvorila sa pracovná skupina na prípravu samostatnej zákonnej normy týkajúcej sa ostatných alebo niektorých zdravotníckych profesií. Riešiť ich požiadavky v rámci dnes prerokovaného zákona, táto požiadavka bola tak isto komunikovaná, aj vo verejnosti odbornej, aj laickej, si myslím, že by nebolo správne, aj vzhľadom k tomu, že medzi jednotlivými profesiami existujú výrazné odlišnosti v náročnosti, v postavení v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti, aj v odbornej príprave.
Druhou otázkou, ktorú som si sám položil, ako keby rečnícky, je problematika peňazí. Ničoho iného ako peňazí. Teda otázka, či je navyšovanie miezd a úprava miezd lekárov a sestier krytá reálnymi zdrojmi vo verejnom zdravotnom poistení.
Medziročný nárast disponibilných zdrojov do verejného zdravotného poistenia, ale aj šetrenie na nákladoch na lieky, boli predpokladom na finančné krytie navýšenia platov lekárov a sestier. V praxi sa však ukazuje, že zdravotné poisťovne majú nemalé problémy s navyšovaním zmlúv pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Určite už viete, že došlo k dohode medzi Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a nemocnicami o krytí navýšenia miezd lekárov k 1. januáru 2012 prostredníctvom úpravy zmlúv s touto zdravotnou poisťovňou. Problematickým však zostáva naďalej krytie navýšenia miezd sestier a pôrodných asistentiek k 1. aprílu a ďalšia etapa navyšovania miezd lekárov k 1. júlu.
Rád by som, aj z tohto miesta, požiadal ministra zdravotníctva, aby bol aktívny vo vzťahu k navyšovaniu zmlúv pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k schválenej legislatíve. Rád by som povedal, že aj výbor pre zdravotníctvo bude aktívny, zajtra už ideme na poslanecký prieskum do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, v najbližších dňoch do ďalších dvoch zdravotných poisťovní, práve aby sme sa zaoberali problematikou stratégie úpravy zmlúv pre poskytovateľov zo strany zdravotných poisťovní, vo vzťahu k legislatívnym zmenám a úpravám miezd lekárov a sestier. Treba povedať, že ak toto navyšovanie miezd, úpravy miezd, nebudú kryté reálnym navýšením zmlúv zo strany zdravotných poisťovní a znovu zopakujem, že všetky predpoklady na to, aby sa to mohlo stať, Národná rada aj ministerstvo zdravotníctva v minulosti urobili, nastane problém, pretože ekonomická situácia u mnohých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa bude komplikovať a môže to spustiť novú špirálu zadlžovania nemocníc aj ambulancií, čo si asi nikto z nás nepraje.
Dámy a páni, toľko z mojej strany, na záver by som vás chcel poprosiť o podporu tohto vládneho návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis