Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

3.2.2012 o 13:01 hod.

Mgr.

Richard Oravec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 3.2.2012 13:01 - 13:03 hod.

Richard Oravec Zobrazit prepis
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 137 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 137 poslancov.
Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky a zo 137 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 136 platných a 1 neplatný.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za Petra Bebeja hlasovalo za 35 poslancov, proti 46, zdržalo sa 55,
- za Máriu Hencovskú hlasovalo za 35 poslancov, proti 47, zdržalo sa 54,
- za Tomáša Kameneckého hlasovalo za 40 poslancov, proti 47, zdržalo sa 49,
- za Luciu Kurilovskú hlasovalo za 42 poslancov, proti 47, zdržalo sa 47,
- za Ondreja Laciaka hlasovalo za 87 poslancov, proti 11 poslancov, zdržalo sa 38,
- za Ľubomíra Schweighofera hlasovalo za 44 poslancov, proti 43 poslancov, zdržalo sa 49.
Na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov.

Takže overovatelia konštatujú, že za kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií bol zvolený jeden kandidát, a to Ondrej Laciak.

Do opakovanej voľby postupujú všetci nezvolení kandidáti.
Overovatelia poverujú svojho člena Richarda Oravca oznámiť výsledky hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 3.2.2012 12:58 - 13:01 hod.

Richard Oravec Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na verejné, na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 137 hlasovacích lístkov, teda na voľbe sa zúčastnilo 137 poslancov.
Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska 1 poslanec neodovzdal hlasovací lístok, zo 136 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 63 neplatných a 73 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
za Stanislava Benická hlasovalo za 0 poslancov, proti 23, zdržalo sa 50,
- za Jána Dianiška hlasovalo za 0 poslancov, proti 23, zdržalo sa 50,
- za Vladimíra Dobroviča hlasovalo za 0 poslancov, proti 24 poslancov, zdržalo sa 49 poslancov,
- za Jozefa Foltýna hlasovalo za 0 poslancov, proti 23 poslancov, zdržalo sa 50 poslancov,
- za Henricha Krejča hlasovalo za 9 poslancov, proti 21 poslancov, zdržalo sa 43 poslancov,
- za Ľubomíra Lintnera hlasovalo za 30 poslancov, proti 8 poslancov a zdržalo sa 35 poslancov,
- za Jozefa Mračna hlasovalo za 0 poslancov, proti 24, zdržalo sa 49 poslancov,
- za Ľubomíra Šišáka hlasovalo za 0 poslancov, proti 23, zdržalo sa 50 poslancov,
- za Ivanu Zelizňákovú hlasovalo za 10 poslancov, proti 19, zdržalo sa 44.
Na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov.

Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní nebol za člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska zvolený žiadny z kandidátov. Keďže nebol zvolený člen Rady z navrhnutých kandidátov, vykonala sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú kandidáti Ľubomír Lintner a Ivana Zelizňáková.

Overovatelia poverujú svojho člena Richarda Oravca oznámiť výsledky hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 13.12.2011 18:40 - 18:41 hod.

Richard Oravec Zobrazit prepis
Na verejné hlasovanie o návrhu na opakovanú voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 139 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 139 poslancov.
Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na opakovanú voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.
Zo 139 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 62 neplatných a 77 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za Ľubomíra Lintnera hlasovalo za 61 poslancov, proti 3 poslanci, zdržalo sa 13,
- za Bernadetu Tokárovú hlasovalo za 11 poslancov, proti 25 poslancov, zdržalo sa 41.
Na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní nebol za člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska nikto zvolený.
Overovatelia poverujú svojho člena Richarda Oravca oznámiť výsledky hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 13.12.2011 18:38 - 18:40 hod.

Richard Oravec Zobrazit prepis
Na verejné hlasovanie o návrhu na opakovanú voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 139 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 139 poslancov.
Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na opakovanú voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.
Zo 139 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 4 neplatné a 135 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za Antona Martvoňa hlasovalo za 65 poslancov, proti 29, zdržalo sa 41,
- za Viliama Pohančeníka hlasovalo za 69 poslancov, proti 26, zdržalo sa 40,
- za Ľubomíra Schweighofera hlasovalo za 20 poslancov, proti 61, zdržalo sa 54,
- za Mareka Šmida hlasovalo za 52 poslancov, proti 51 poslancov, zdržalo sa 32.
Na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že z kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov nebol zvolený žiadny z kandidátov.
Overovatelia poverujú svojho člena Richarda Oravca oznámiť výsledky hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 13.12.2011 18:37 - 18:38 hod.

Richard Oravec
 

Vystúpenie 13.12.2011 18:35 - 18:37 hod.

Richard Oravec Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, na verejné hlasovanie o návrhu na opakovanú voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 139 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 139 poslancov.
Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na opakovanú voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu 1 poslanec neodovzdal hlasovací lístok. Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 59 neplatných a 79 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za Petra Abraháma hlasovalo za 75 poslancov, proti 2, zdržali sa 2,
- za Ladislava Štibrányiho hlasovalo za 0 poslancov, proti 36 poslancov, zdržalo sa 43 poslancov.
Na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že za člena Rady pre vysielanie a retransmisiu bol zvolený Peter Abrahám.
Overovatelia poverujú svojho člena Richarda Oravca oznámiť výsledky hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 13.12.2011 14:10 - 14:12 hod.

Richard Oravec Zobrazit prepis
Vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 144 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 144 poslancov.
Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 144 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 62 neplatných a 82 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za Róberta Beňa hlasovalo za 2 poslanci, proti 31, zdržalo sa 49,
- za Bohumíra Bobockého hlasovalo za 0 poslancov, proti 30, zdržalo sa 52,
- za Jána Dianišku hlasovalo za 0 poslancov, proti 32, zdržalo sa 50,
- za Vladimíra Dobroviča hlasovalo za 1 poslanec, proti 33 poslancov, zdržalo sa 48,
- za Jozefa Foltýna hlasovalo za 1 poslanec, proti 32, zdržalo sa 49,
- za Ľubomíra Lintnera hlasovalo za 55 poslancov, proti 5 poslancov, zdržalo sa 22,
- za Elenu Mallickovú hlasovalo za 0 poslancov, proti 30, zdržalo sa 52,
- za Jozefa Mračnu hlasovalo za 0 poslancov, proti 31 poslancov, zdržalo sa 51,
- za Bernadetu Tokárovú hlasovalo za 8 poslancov, proti 29, zdržalo sa 45.
Na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní nebol za člena Rady Rozhlasu a televízie zvolený žiaden z kandidátov.
Nakoľko ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, do opakovanej voľby postupujú kandidáti, ktorí boli zvolení a získali najväčší počet hlasov. Sú to Ľubomír Lintner a Bernadeta Tokárová.
Overovatelia poverujú svojho člena Richarda Oravca oboznámiť s výsledkom hlasovania Národnú radu Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 13.12.2011 14:08 - 14:10 hod.

Richard Oravec Zobrazit prepis
Takže na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 144 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 144 poslancov.
Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 144 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 13 neplatných a 131 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za Antona Martvoňa hlasovalo za 61 poslancov, proti 32, zdržalo sa 38,
- za Viliama Pohančeníka hlasovalo za 64, proti 25, zdržalo sa 42,
- za Ľubomíra Schweighofera hlasovalo za 22 poslancov, proti 49 poslancov, zdržalo sa 60,
- za Mareka Šmida hlasovalo za 55 poslancov, 42 bolo proti, 34 sa hlasovania zdržalo.
Na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že za kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konania na voľné miesta sudcov neboli zvolení žiadni z kandidátov.
Overovatelia poverujú svojho člena Richarda Oravca oznámiť výsledky hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 13.12.2011 14:06 - 14:08 hod.

Richard Oravec Zobrazit prepis
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na člena Rady pre reguláciu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 144 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 144 poslancov.
Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na člena Rady pre reguláciu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 144 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 56 neplatných a 88 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za Viliama Mikuláša hlasovalo za 71 poslancov, proti 6 poslancov a zdržalo sa 11 poslancov,
- za Vladimíra Štefánika hlasovalo za 71 poslancov, proti 6 poslancov a zdržalo sa 11.
Na voľbu kandidátov na člena Rady pre reguláciu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní na voľbu kandidátov na člena Rady pre reguláciu nebol zvolený žiadny z kandidátov.
Nakoľko ani jeden z navrhovaných kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov z prítomných poslancov, vykoná sa opakovaná voľba. Do opakovanej voľby postupujú nezvolení kandidáti obaja, takže aj pán Viliam Mikuláš aj Vladimír Štefánik.
Overovatelia poverujú svojho člena Richarda Oravca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 13.12.2011 14:04 - 14:06 hod.

Richard Oravec Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 13. decembra 2011, na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 144 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 144 poslancov.
Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu 1 poslanec neodovzdal hlasovací lístok. Zo 143 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 59 neplatných a 84 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za Petra Abraháma hlasovalo za 72 poslancov, proti 6 poslancov a 6 sa zdržali,
- za Oľgu Pohankovú hlasovalo za 1 poslanec, proti 37 poslancov, zdržalo sa 46 poslancov,
- za Vladimíra Puchala hlasovalo za 0 poslancov, proti 38 poslancov, zdržalo sa 46 poslancov,
- za Ladislava Štibrányiho hlasovalo za 3 poslanci, proti 35 poslancov a zdržalo sa 46 poslancov.
Na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že za člena Rady pre vysielanie a retransmisiu nebol zvolený žiadny z kandidátov.
Nakoľko nebol zvolený člen Rady pre vysielanie a retransmisiu, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú tí dvaja kandidáti, ktorí vo voľbe neboli zvolení, ale získali najväčší počet hlasov, to sú Peter Abrahám a Ladislav Štibrányi.
Overovatelia poverujú svojho člena Richarda Oravca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis