Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

9.2.2012 o 14:14 hod.

PhDr. CSc.

František Šebej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2012 14:14 - 14:14 hod.

František Šebej Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, skutočne vás nechcem oberať o čas, ale chcem vás poprosiť o podporu. Toto je technická smernica, ako ste počuli od spravodajcu, ktorú, ktorú vypracovala Kancelária, ktorú potrebujeme prijať, aby, aby sme niečo urobili so spôsobom organizácie zahraničných ciest budúcich, nie našich, budúcich poslancov. A ide aj o to, že, že smernica, ktorá bola doteraz platná, vôbec nebrala do úvahy, že už máme euro, že tam neplatíme korunami a podobné a ďalšie veci. Jedná sa o technickú smernicu a prosím teda o podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

8.2.2012 11:58 - 11:59 hod.

František Šebej
Ďakujem, aj ja by som pre záznam chcel uviesť, že som sa pomýlil pri hlasovaní, respektíve nestlačil som tlačítko poriadne, čiže som evidovaný, že som nehlasoval. Chcel som hlasovať za ten zákon.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7.2.2012 11:16 - 11:16 hod.

František Šebej
Ďakujem pán predseda. Chcem pripomenúť členom zahraničného výboru, že zahraničný výbor je o 12.00 hod. tu v budove. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2012 15:44 - 15:45 hod.

František Šebej Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja len veľmi stručne chcem pána kolegu Beblavého doplniť o dve poznámky. Tá jedna je, že v podstate my terminologicky zakrývame podstatu veci. Slovo imunita nie je celkom primerané, to primeranejšie slovo, ktoré odhalí morálny rozmer toho celého, je privilégium. O čom tuná rokujeme, je odstránenie absolútne nezmyselného a ničím neodôvodniteľného privilégia, ktoré má nejaká skupina ľudí, preto si myslím že by sme to mali urobiť.
A tá druhá vec, ktorú chcem pripomenúť, je, že toto privilégium požívajú okrem poslancov aj iné skupiny a rovnako neodôvodnene a rovnako je to nemorálne, napr. sudcovia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.2.2012 10:46 - 10:49 hod.

František Šebej Zobrazit prepis
Pán predseda, kolegyne, kolegovia, nemienim vystupovať dlho, ale cítim povinnosť upozorniť na to, že tento bod je jeden z najdôležitejších, aké prejednávame, o akých rokujeme v tomto období. A je to zároveň čosi, čo považujem za úspech slovenskej diplomacie, a to bez ohľadu na to, ktorá strana práve nominovala vedenie slovenskej diplomacie.
Dlhodobo krajiny západného Balkánu a ich členstvo v Európskej únii patria medzi priority našej zahraničnej politiky. A toto je okamih, keď celkom určite medzi prvými v Európe, keď nie prví, ako povedal aj pán minister zahraničných vecí, vyslovujeme súhlas s tým, že ďalším členom Európskej únie sa stane Chorvátsko.
Chcem pripomenúť, že už samotný nápad rozširovať Európsku úniu o ďalšie krajiny západného Balkánu nebol prijímaný v Európskej únii jednoznačne a momentálne je situácia taká, že Chorvátsko je pravdepodobne, na dlhé časy, na dlhé roky poslednou krajinou, o ktorú sa Európska únia rozšíri. Vyzerá to tak, že jednak Európska únia zažíva čosi ako únavu z rozširovania. A jednak je to tak, že ochota, by som povedal, zaoberať sa ďalšími krajinami, je do tej miery stlmená krízovou situáciou a komplikáciami, ktoré spôsobilo to, že jednoducho Európska únia je dneska 27 krajín, a nie, povedzme, 12 alebo ešte menej, ako to bolo kedysi, vytvára situáciu, že jednoducho nádej na vstup majú ďalšie krajiny možno v horizonte ja neviem určite nie skôr ako najbližších piatich až desiatich rokov, ak vôbec príde k ďalšiemu rozširovaniu Európskej únie, ak osudy Európskej únie budú také, že sa opäť vráti k integračnej agende.
Ja vás len chcem poprosiť o podporu, podľa možnosti jednomyseľnú, tohto návrhu, aby sme takýmto spôsobom v Národnej rade aspoň chvíľu aj písali dejiny. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.12.2011 10:27 - 10:28 hod.

František Šebej Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán kolega Čaplovič, hneď som zbystril sluch, keď som vás počul citovať Immanuela Wallersteina, známeho neomarxistu. Niečo vám o ňom poviem. Keď bolo treba revidovať starú marxistickú tézu, že ľud zbedačujú vlastní kapitalisti, lebo nebola obhájiteľná, zjavne ľud zbedačovali omnoho viacej komunisti ako vlastní kapitalisti, tak prišiel marxistický ekonóm poľského pôvodu Paul Baran s knižkou Politická ekonómia rastu. V nej túto tézu zbedačovania vlastného ľudu rozvinul proste do podoby, že nejedná sa o zbedačovanie vlastného ľudu, ale cudzieho ľudu, teda že Amerika a kapitalisti sú zodpovední za biedu tretieho sveta, a teda nie vlastní zlodeji a diktatúry, ale západný vyspelý kapitalistický svet s Amerikou na čele. Túto tézu rozvinul ďalší neomarxista Immanuel Wallerstein, ako ste spomenuli profesor Yalovej univerzity, ktorý napísal knihu Moderný svetový systém. Tá kniha je čistá neomarxistická konšpiračná teória. Prosím, odporúčam čítať aj inú literatúru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.10.2011 11:51 - 11:51 hod.

František Šebej
Ďakujem. Zahraničný výbor teraz, o desať minút, o 12.00 hodine na 183. Nebude to dlhé zasadanie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11.10.2011 13:05 - 13:05 hod.

František Šebej
Ďakujem pekne. Zvolávam zahraničný výbor na 13.30 hod. do miestnosti 76.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11.10.2011 13:05 - 13:05 hod.

František Šebej
To je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 11.10.2011 13:03 - 13:04 hod.

František Šebej
Prosil by som o doplnenie o bod programu Smernica na vykonávanie zahraničných ciest, ktorú prerokoval dnes zahraničný výbor... (Smiech v sále.)
Skryt prepis