Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.2.2012 o 19:10 hod.

Ing.

László Solymos

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.2.2012 19:10 - 19:10 hod.

László Solymos
Poslanecký klub MOST- HÍD sa tiež pripája k tomuto návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.2.2012 11:06 - 11:07 hod.

László Solymos
Ďakujem pekne, pán predseda. V mene troch poslaneckých klubov, klubov MOST - HÍD, SDKÚ - DS a SaS by som chcel dať procedurálny návrh, aby sme hlasovali o tom, že body, ktoré doteraz sme neprerokovali v prvom čítaní, aby sme o nich nerokovali na tejto schôdzi, keďže už nebude možnosť to prerokovať v druhom a treťom čítaní, a po voľbách ten legislatívny proces začína odznova. Ďakujem.
Skryt prepis
 

2.2.2012 11:28 - 11:29 hod.

László Solymos
Pán predseda, dajte teraz hlasovať o zákone ako celku s odporúčaním...
Skryt prepis
 

2.2.2012 11:28 - 11:29 hod.

László Solymos
Keďže sme hlasovali o pozmeňovacích návrhoch zo spoločnej správy aj o pripomienkach z rozpravy a mám splnomocnenie gestorského výboru, odporúčam hlasovať o tom, že predložený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.
Skryt prepis
 

2.2.2012 11:28 - 11:28 hod.

László Solymos
...k hlasovaniu o návrhu pána poslanca Jurčíka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2012 11:28 - 11:28 hod.

László Solymos
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o skrátenie lehoty na hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2012 11:27 - 11:27 hod.

László Solymos
Teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhu z rozpravy. Dajte, prosím, hlasovať o návrhoch pána poslanca Jurčíka, o všetkých bodoch spoločne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2012 11:21 - 11:21 hod.

László Solymos
Ďakujem pekne, pán predseda. V rozprave vystúpil poslanec Jurčík a podal jeden pozmeňujúci návrh. Takže teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy.
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o bodoch 1 až 48 spoločne s odporúčaním schváliť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 1.2.2012 14:13 - 14:15 hod.

László Solymos Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 8. decembra 2011 č. 745 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu rokoval 24. januára a uznesením č. 364 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh schváliť.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu o návrhu nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný.
Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom IV tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky (body 1 až 48) schváliť a tiež odporúča o nich hlasovať spoločne.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení niektorých zákonov schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 31. januára 2012 č. 237.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

31.1.2012 17:00 - 17:00 hod.

László Solymos
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, v rozprave nevystúpil nikto. Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré tvorí prílohu spoločnej správy.
Skryt prepis