Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

29.2.2012 o 11:01 hod.

MVDr.

Július Stanko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 29.2.2012 11:01 - 11:02 hod.

Július Stanko
V znení schválenej pripomienky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.2.2012 10:59 - 11:00 hod.

Július Stanko
V časti IV. spoločnej správy. To je to, čo sme čítali v spoločnej správe. To je legislatívno-technická viac-menej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.2.2012 10:54 - 10:55 hod.

Július Stanko
No nie, pán predseda, nechajte, prosím, hlasovať o pripomienke pána prezidenta. Odporúčam schváliť pripomienku pána prezidenta uvedenú v časti IV.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.2.2012 10:46 - 10:48 hod.

Július Stanko Zobrazit prepis
Dámy a páni, výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor pri rokovaní o zákone o vojenských obvodoch podáva Národnej rade túto správu. Predseda Národnej rady pridelil vrátený zákon ústavnoprávnemu výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov neoznámili gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Prezident republiky vo svojom rozhodnutí zo 17. februára 2012 uviedol dôvody na vrátenie zákona a navrhol, aby Národná rada po opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok. Ak Národná rada Slovenskej republiky zákon opätovne schváli, navrhol túto zmenu:
V čl. I siedmy bod znie:
„7. V § 6 ods. 4 sa slová „obrany štátu“ nahrádzajú slovami „obrany a bezpečnosti štátu“.
Ústavnoprávny výbor neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Výbor pre obranu a bezpečnosť nebol uznášaniaschopný. Pripomienka prezidenta Slovenskej republiky uvedená v III. časti jeho rozhodnutia zo 17. februára 2012 V čl. I siedmy bod znie: „7. V § 6 ods. 4 sa slová „obrany štátu“ nahrádzajú slovami „obrany a bezpečnosti štátu“. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť zákon s pripomienkou. Správa bola schválená uznesením výboru pre obranu a bezpečnosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.1.2012 17:31 - 17:31 hod.

Július Stanko
Schváliť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.1.2012 17:31 - 17:31 hod.

Július Stanko
Teraz, prosím, dajte hlasovať, pán predseda, o tom, že návrh prerokujeme v treťom čítaní ihneď.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.1.2012 17:15 - 17:15 hod.

Július Stanko
Teraz, prosím, dajte pán predseda, hlasovať o bodoch 1 až 12 zo spoločnej správy s doporučením gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.1.2012 17:15 - 17:15 hod.

Július Stanko
Nepokračovať ďalej .
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.1.2012 17:15 - 17:15 hod.

Július Stanko
V rozprave vystúpil pán poslanec Baška, ktorý navrhol, aby sme ďalej nepokračovali v rokovaní. Čiže najprv vás poprosím pán predseda, aby sme hlasovali o skrátení lehoty.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.1.2012 17:15 - 17:15 hod.

Július Stanko
Pán predseda, dajte, prosím, najprv hlasovať o bodoch zo spoločnej správy 1 až 12, o ktorých budeme hlasovať spoločne s doporučením gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis