Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

31.1.2012 o 16:26 hod.

MVDr.

Július Stanko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 31.1.2012 16:26 - 16:27 hod.

Július Stanko Zobrazit prepis
Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorsky výbor podáva spoločnú správu k predmetnému zákonu. Národná rada pridelila návrh zákona týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, ďalej pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a ako gestorskému výboru pre obranu a bezpečnosť.
Výbory prerokovali návrh v stanovenej lehote. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu nebol uznášaniaschopný, teda nerokoval o vládnom návrhu zákona. Ostatné výbory, ktoré rokovali o návrhu, súhlasili s návrhom zákona a odporučili Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Pripomienok je spolu dvanásť. Všetky sú legislatívno-technického charakteru a pán minister vlastne už sa vyjadril, že súhlasí s týmito pripomienkami. Teda o týchto pripomienkach o bodoch 1- 12 navrhujeme hlasovať spoločne a tieto schváliť. Gestorsky výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Pán predseda, prosím, môžete otvoriť diskusiu, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2011 18:39 - 18:41 hod.

Július Stanko Zobrazit prepis
Dámy a páni, za posledné približne tri až štyri roky sa slovenské poľnohospodárstvo dostalo do stavu, keď jeho najväčšie problémy už nie sú priamo závislé od slovenského rozpočtu. By som sa chcel dotknúť len dvoch najväčších problémov, s ktorými sa stretávame. Po prvé, je to neúmerné zvyšovanie dane z pôdy. Kedysi, pred pár rokmi daň z pôdy tvorilo len nepatrnú časť rozpočtu farmára, dnes daň plus nájom predstavuje viac ako polovicu dotácii na hektár. A pritom daň z pôdy je už dnes v mnohých obciach vyššia ako samotný nájom za pôdu pre vlastníkov. A druhý veľký problém, ktorý nás ťaží, sú absolútne nevyrovnané dotácie medzi starými a novými členskými štátmi Európskej únie. Keď nemeckí, holandskí, dánski farmári majú približne 3,5-krát väčšie platby ako náš farmár. U nás sú zavedené priame platby najtransparentnejším spôsobom cez ortofotomapy. Kto má nárok dostane, kto nemá nárok nedostane. V takom Nemecku napr. dotácie sú na produkciu, teda nemecký farmár doma dostane dotácie v prepočte na produkciu zhruba 500 eur, keď náš má 150 eur. A plus, keď má farmu ten zahraničný podnikateľ aj na Slovensku, dostane u nás bežnú 150-eurovú dotáciu a plus to, čo sa mu urodí u nás, tak ešte si vyvezie domov a tam za to dostane dotáciu na produkciu. Čiže to sú podmienky, ktorým sa absolútne nedá konkurovať. No a s tým súvisí, samozrejme, aj výkup našej pôdy, ktorý keď sa bude realizovať, tak to budeme tisíc rokov ľutovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2011 17:37 - 17:38 hod.

Július Stanko Zobrazit prepis
Pán poslanec Petrák, pýtate sa, aký dopad bude mať rozpočet na obce a mestá, na ich fungovanie, na ich internú ekonomiku a na ekonomiku samosprávnych úradov. Je aj načase položiť si otázku, aký vplyv majú obce a mestá na zamestnanosť, na rozvoj podnikateľského prostredia, na rozvoj dediny, na rozvoj regiónu. Jedným slovom, aká je ich výkonnosť. To je podstatné. Ja si myslím, že častokrát sme svedkami toho, že ich výkonnosť je dosť nízka, samozrejme, je to špecifické a viazané na zloženie samosprávy a v malých obciach aj na osobu samotného starostu. A to čím, čím menšia obec, tak tým nižšia je, bohužiaľ, efektivita. Naozaj nastal čas, keď reforma tohto segmentu bude v krátkej budúcnosti nevyhnutná.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 30.11.2011 11:42 - 11:43 hod.

Július Stanko Zobrazit prepis
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať, že Národná rada prideľuje vládny návrh zákona týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre obranu a bezpečnosť.
Za gestorský výbor určila výbor pre obranu a bezpečnosť a určila lehoty na prerokovanie výborom do tridsať dní a gestorskému výboru do tridsaťdva dní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 30.11.2011 11:42 - 11:43 hod.

Július Stanko
No teraz už prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať, že Národná rada sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 30.11.2011 11:42 - 11:43 hod.

Július Stanko Zobrazit prepis
Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať, že Národná rada sa uzniesla prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní. (Reakcie z pléna.)
Bol? Áno... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
Pán poslanec Stanko, námietka voči...


Stanko, Július, poslanec NR SR
Pardon, pardon, ospravedlňujem sa. To som si nenapísal. Čiže prosím, aby ste dali hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Bašku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2011 10:23 - 10:24 hod.

Július Stanko
Dámy a páni, som presvedčený, že tento zákon je dobrý a chcem veriť, že je to len jeden z prvých krokov k obmedzeniu a k redukcii vojenských obvodov. V armáde je ozaj nadbytočné vlastniť, obhospodarovať takéto množstvo lesa. Veď sme svedkami toho, že momentálne armáda nie je v stave ani pohrabať si opadané lístie pred kasárňami, nieto ešte starať sa o takúto plochu lesov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 30.11.2011 10:03 - 10:04 hod.

Július Stanko Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, výbor ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon o organizácii miestnej štátnej správy. Uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona číslo 350/96. Odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre obranu a bezpečnosť a odporúčam, aby výbory prerokovali návrh zákona v lehote do 30 dní a gestorský do 32 dní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2011 0:06 - 0:08 hod.

Július Stanko Zobrazit prepis
Spomenuli ste, že za posledný rok sa narobili akési škody v poľnohospodárstve. Nuž keď sa spýtate roľníkov, kedy zažili najlepšie časy za posledných 20 rokov, tak asi naozaj všetci vám zhodne odpovedia, že to bolo za druhej vlády Mikuláša Dzurindu, kedy bol ministrom Zsolt Simon a štátnym tajomníkom môj sused Marián Radošovský. Vtedy sa naozaj darilo. A práve, práve za vlády Roberta Fica nastal absolútny pád agrosektoru. Z toho absolútneho výslnia roľnícky stav padol tak hlboko, že hlbšie sa už snáď padnúť ani nedá. Je pravda, že za tri roky sa vymenili štyria ministri. Je pravda, že to boli ministri zo strany, ktorá už dneska nie je v parlamente. Ale predsa len nedá sa zbaviť tej spoluzodpovednosti vtedajšej vládnej koalície.
No a ďalšia vec, ktorá ma vyrušila, tak bolo to, že ste spomenuli, že pri výstavbe diaľnic sa pozerá len na cenu a nie žiadnu kvalitu. Tak spomeňme si, kto chcel stavať užšie cesty v dobe, keď sa dbá na bezpečnosť vo všetkých oblastiach ľudského života? Absolútne sa ignorovala potreba bezpečnosti ciest namiesto, a bolo to zdôvodňované tým, že ideme šetriť. Tak namiesto toho, aby sa menej šafárilo pri výstavbe diaľnic, tak v tom čase, vtedy sme mali stavať užšie cesty.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.7.2011 11:33 - 11:34 hod.

Július Stanko Zobrazit prepis
Nechcem sa opakovať, ale nakoľko táto téma sa ďalej rozvíja, tak nedá mi nezareagovať. Tých päť riadkov pozmeňujúceho návrhu, je to veľmi široko formulované. Nájdeme tam akúkoľvek možnosť postihovať za čo len myšlienku na to, čo sa snaží niekto označiť ako fašizmus. Medzi týmito riadkami však sa dá jasne čítať, že tento pozmeňujúci návrh je namierený proti slovenskému štátu. Ja som za to, či sa už niekto pozdraví „Na stráž“ alebo či sa niekto pozdraví „Česť práci“, nech je to priestupok, nech je za to pokuta, ja neviem napr. cca 20 eur, ale skutočne nemôžeme pripustiť, aby v slobodnej spoločnosti za slová človek išiel do basy na pol roka až tri roky.
Skryt prepis