Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

3.5.2012 o 17:07 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 3.5.2012 17:07 - 17:23 hod.

Július Brocka Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, neviem, či sa mi podarí zopakovať moje vystúpenie k programovému vyhláseniu vlády, lebo ja som dnes jedno už mal v aute, keď som šoféroval cestou sem do parlamentu, a myslím, že bolo celkom dobré, len možno že preto, že som nemal žiadneho poslucháča. A teraz pozorujem, že je tu aj čas, že je istá únava aj v tých radoch, aj v radoch za mnou. Ale vyšiel na mňa rad a nebudem strácať preto poradie, že teraz je možno v sále istá únava. Vážne.
Dámy a páni, jedným zo znakov kultúrnej vyspelosti človeka i spoločnosti je to, že vie oceniť kvalitu. Skutočné hodnoty. Lebo spoločnosť na hodnotách stojí. Spoločnosť na hodnotách pretrváva a dokonca bez nich sa môže dostať do takej krízy, že môže aj zaniknúť. Ak niektorí ľudia v našej spoločnosti rozvinú pozitívne ľudské hodnoty do mimoriadnych rozmerov, múdra spoločnosť to oceňuje. A ja vám chcem poďakovať za to, že sme to urobili včera. Že sme to urobili včera, keď sme si minútou ticha uctili pamiatku doktora Vladimíra Jukla, matematika, kňaza, disidenta, bojovníka za slobodu a spravodlivosť. Dámy a páni, Vladimír Jukl zomrel 1. mája vo veku 87 rokov. Naprieč režimami ktoré sa striedali v našej krajine napísal svojim životom príbeh hodný sfilmovania. Vladimír Jukl ako mladý študent bol v Slovenskom národnom povstaní. Pridal sa k partizánom, zajali ho Nemci a pred istou smrťou popravením sa zachránil, zachránil ho útek. Po druhej svetovej vojne o niekoľko rokov neskôr, neušiel však pred komunistickou zlovôľou. Začiatkom päťdesiatych rokov pre jeho náboženské aktivity bol v jednom z vykonštruovaných "monsterprocesov" odsúdený na 25 rokov. Na 25 rokov 26-ročný vysokoškolák. Dámy a páni, odsedel si takmer štrnásť, štrnásť rokov v komunistických väzeniach. A napriek tomu nerezignoval, nezlomili ho väzenské útrapy. V roku 1971 ho biskup Korec tajne vysvätil za kňaza. V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch bol tento človek kľúčovou postavou kresťanského disentu v bývalom Česko-Slovensku a náboženského života na Slovensku. Aj s jeho menom sú spojené také historické udalosti ako Velehrad '85, Sviečková manifestácia v Bratislave '88 a iné významné podujatia. Pred niekoľkými rokmi mu udelil poľsky prezident vysoké štátne vyznamenanie. Jeho veľkosť, tejto osobnosti, prekročila hranice našej krajiny. A ja som presvedčený, že tento muž si zaslúži i naše slovenské vyznamenanie za jeho celoživotné statočné postoje. Dámy a páni, prečo toto teraz hovorím? Nielen preto, že som toho človeka osobne poznal a dlhé roky som s ním spolupracoval, ale my vždy na schôdzi Národnej rady máme nejaký bod programu, ktorý je istým vyvrcholením schôdze Národnej rady. Keďže viem, že týmto bodom, lebo tým bodom je niečo, čo má veľký význam svojim obsahom, alebo je to niečo, na čom sme my schopní v tejto sále sa zjednotiť. A že máme na to rovnaký, že k tomu máme rovnaký postoj. No keďže som si viac-menej istý, že programové vyhlásenie vlády takým dokumentom nie je, tak som si dovolil v úvode zdôrazniť tento moment zo včerajšieho rokovania a chcem vám opäť ešte raz zo srdca úprimne poďakovať.
No a teraz k programovému vyhláseniu vlády. Dámy a páni, pán predseda uviedol tento dokument tým, že sa začiatkom mája stretol s tisíckami ľudí, ktorí očakávajú od vlády urýchlené opatrenia na ozdravovanie verejných financií a iné nevyhnutné opatrenia. Aj ja som to očakával a ja si myslím, že táto vláda je v danej situácii veľmi pomalá. Priznám sa, že ešte sme v tejto sále nerokovali o programovom vyhlásení vlády jednej strany. Vlády jednej strany. A my sme mesiac čakali na zostavenie tejto vlády. Veď ona sa tak dlho ťahala, ako ani jedna koaličná vláda na Slovensku, ktorá mala štyri, päť strán, kde sa museli robiť vážne kompromisy. Tejto vláde to trvalo mesiac. A ja som si myslel, že to bude otázka niekoľkých dní. Veď vy ste mali aj tieňovú vládu. A celé Slovensko o tom vedelo. Potom druhý môj omyl bol vtedy, keď som si myslel, že programové vyhlásenie je hotová vec za niekoľko dní. Veď ste mali programové vyhlásenie a že tiež to nebude problém to prepísať a tí korektori, ktorí teda potrebujú to nejako upraviť, tak na to mesiac? Tak zasa prešiel mesiac od ustanovujúcej schôdze. Zasa som sa pomýlil, ale ten čas som využil na to, aj teraz v týchto dňoch a som si pozrel na vašu webovú stránku, čo ste vy nemali volebný program? Ale mali ste. Programové zameranie strany SMER na roky 2012 - 2016 tam je. A myslím si, celkom rozsiahle, dokonca oproti programovému vyhláseniu vlády v niektorých oblastiach aj oveľa, oveľa konkrétnejšie, keď má niekto výhrady voči tomu, že toto je veľmi všeobecný materiál. Čiže mám taký pocit, že niečo, niečo, tam nehrá. Niečo tam nehrá. Prečo ten mesiac? Proste, no nielen v tom, že ste niektoré veci z toho ako, že ste ten váš volebný program, na základe ktorého ste vyhrali, že ste dobre rozriedili. Teda niekto by povedal, že "vykuchali". Lebo darmo by ste tam hľadali veci, ktoré napríklad sú v tom vašom volebnom programe. A to nielen otázka daní. Tu ste to vybavili jednou vetou. Že progresívne zdaníte fyzické a právnické osoby s vyššími príjmami. A že zvážite zavedenie majetkových daní. Zrazu, akože zvážite. A ako to hovorili aj moji predrečníci, do akej hĺbky, teda do akých konkrétností, ale ste tým aj argumentovali vo svojom vystúpení, že aby sme to tu nehľadali. No dobre, tak teda nehľadal som čísla a našiel som tam iné veci, že zrazu sa vo vašom programovom vyhlásení objavili veci, ktoré ste nemali ani v programe. Predpokladám, že to je výsledok toho okrúhleho stola, toho takého Národného frontu, keby som to tak ľudovo chcel nazvať, že do toho vstupovali aj iní, ktorí s nami možno nesúťažili v politickej súťaži vo voľbách. No napríklad hovoríte o sociálnych partneroch. Jeden zámer zamestnávateľov, že Zákonník práce nebude prvá norma s ktorou prídete a zásadne že ho zmeníte, ale po dôkladnom zvážení a analýze a prediskutovaní so sociálnymi partnermi. No zrazu taká ohľaduplnosť a opatrnosť. Veď vy ste, už to aj môj kolega tu z prvých radov, pán Matovič spomenul, že teda vy máte iný mandát a väčšiu silu a zrazu robíte tu úpravy a ústupky niekomu, kto s nami nesúťažil. A to teraz nemyslím len zamestnávateľov. Ja myslím aj zástupcov zamestnancov. Zrazu sa tam objavujú veci, že idete novelizovať zákon o kolektívnom vyjednávaní, aby ste mohli rozšíriť záväznou, záväznosť kolektívnych zmlúv na iných zamestnávateľov. Dokonca to, že toto je už požiadavka odborov. Dokonca som tam našiel aj iného partnera, s ktorým ste diskutovali. Objavili sa tam cirkvi. A to som si vypísal tu vetu, lebo musím sa priznať, že to sa mi tak zapáčilo, že to stojí za to, aby som to zacitoval. To znamená vaše programové zameranie, ktoré ste prepisovali do programového vyhlásenia vlády ste doplnili o slová: "vrátane cirkví." Čiže, prečítam celú vetu. Citujem: " V znalostno-sociálnom modeli rozvoja spoločnosti sa predpokladá, že dôležitú úlohu zohrá občianska spoločnosť", doplnené, "vrátane cirkví". Musím povedať, že teda táto veta nemohla vzniknúť, ako originál tej vety, v centrále politickej strany. Takéto vety vznikajú v takých iných prostrediach, nechcem sa dotknúť, ale napadá ma výraz v sterilnejších prostrediach, a to sa mi začína teraz ako dotvárať ten obraz, že kde vznikal ten dokument, aj s ktorým ste išli vy do volieb a vlastne kto pracoval na programovom vyhlásení vlády. Ale dobre.
Teda môže sa dokonca stať, pri toľkých záujmoch, teda ktoré chcete uspokojovať, že sľúbiť všetkým a všetko, ono to veľmi ťažko ide, že môže z toho vzniknúť taký zaujímavý guláš. To sa stane vtedy, keď sa tie rôzne záujmy zrazu stretnú v jednom opatrení. Napríklad, že vláda chce urobiť niečo so sviatkami a voľnými dňami. Rozumiem tomu, že to je na prvom mieste požiadavka zamestnávateľov, lebo oni aj cez to počítajú, ako môže HDP zrazu rásť a byť vyššie, keby ľudia mali menej sviatkov. No ale to je taká citlivá otázka, že na to majú zamestnanci, alebo možno aj cirkvi, keď ide o cirkevné sviatky, iný pohľad a preto vláda dala do svojho programového vyhlásenia, že posúdi vláda nadštandardne vysoký počet štátnych sviatkov a voľných dní, a za podmienky jednotnej dohody so sociálnymi partnermi predloží návrh na ich primerané zníženie. Čiže nemusí sa nikto báť, teda že niečo bude, lebo nebude. Ale aby som vás neznechutil, že teda že som veľmi teda ironický, chcem povedať aj pozitívne, teda v tom smere, že sú veci, v ktorých vás opozícia určite podporí. Samozrejme, že sú to veci z prvej strany programového vyhlásenia. Vaše kľúčové zámery. Že chcete konsolidovať verejné financie, podporovať hospodársky rast, znížiť vysokú nezamestnanosť, zmierniť dopady krízy na sociálne slabé skupiny, likvidovať korupciu, zvýšiť vymožiteľnosť práva. Tam už len chýba svetový mier. No veď, samozrejme, že ako vás nemôžeme v tomto podporiť? Veď to...(Hlasy z pléna.)... je tam aj svetový mier. Čiže len pravdepodobne sa nezhodneme v konkrétnostiach a tie konkrétnosti vyplávajú na povrch, ony už aj pri rokovaní vo výbore. My sme mali rokovanie výboru včera o programovom vyhlásení veľmi dlho a tam som videl, že čo sú problémy.
A prejdem teraz k veci, pri ktorej možno vám niekomu zvýšim tlak, som chcel povedať, že z vládnej koalície. Zo strany SMER, ale hovorili o tom už aj moji kolegovia a skúsim neopakovať, čo oni hovoria, ale niečo iné. Diskutovali sme na sociálnom výbore o druhom dôchodkovom pilieri. Predseda vlády vo svojom úvode včera povedal, že máme právo povedať občanom, čo sa deje s peniazmi v druhom pilieri. A keď bol v sobotných dialógoch, tak Braňo Dobšinský, myslím, bol vtedy ten redaktor s ním, tak na toho šiel ešte emotívnejšie. Mu povedal, pán redaktor, ste v druhom pilieri, že? A on mu pravdepodobne áno, lebo nepovedal, že nie. Viete že vaše peniaze sa tam znehodnotili o infláciu? No, prosím vás, ten redaktor bol slabo pripravený, lebo ja by som sa na jeho mieste opýtal: Pán premiér, máte vy nejaké úspory? Veď dobre, tak nemusíte povedať, že v banke, máte v pančuche. A vy si myslíte, že tam vám z nich inflácia neukrojila? Alebo si myslíte, že prvý pilier, že ten nie je postihnutý inými, by som povedal, pôsobením iných faktorov, pred ktorými sa nevieme alebo sa vieme ťažko brániť, najmä teda keď si niekto nedá poradiť. Prosím vás, argumentujete demagogicky, že v okolitých krajinách, kde boli s druhým pilierom pred nami, že už znížili príspevok do druhého piliera o 5 % v Poľsku, 7,3 na 2,3, takže ide niekto vyčítať tejto vláde, že ona chce z 9 na 6, napríklad? Prosím vás, ale táto strana hovorí a dlho už, veľmi dlho, že v tom druhom pilieri je veľmi veľa ľudí, ktorí si nenasporia na dôchodok. A predstavte si, že sa tam odvádza 9 %. A potom, keď tam budú odvádzať 6 %, potom si nasporia? Veď to nemá žiadnu logiku. A ešte dokonca argumentujete, že niekde majú len jedno percento? To nemyslíte vážne. To vôbec nie je argument proti druhému pilieru. Vy si myslíte, že ľudia, keď prejdú do toho vášho, do toho prvého, že zrazu bude v dôchodkovom systéme viac peňazí? Nebude. Nebude, dámy a páni. Len cez druhý pilier ľudia dnes vidia, ako to je s dôchodkovým systémom a s ich budúcnosťou. S ich budúcimi istotami. Takže, prosím vás, nerobte. V tomto to je nebezpečné, že vlády pred vami, koaličné, keďže ich bolo viacej, tak možno preto mali aj viac odvahy, že prijímali opatrenia, ktoré presahovali horizont ich vládnutia. Vy toto nerobíte. A to je najväčším znakom, že nemôžete byť úspešní.
Vy skôr ako neskôr musíte naraziť, lebo splniť záujmy a potreby všetkých sa nedajú, a najmä, keď vláda vládne v ťažkých časoch, akože toto sú ťažké časy. Tak vy sa musíte správať úplne inak. Zodpovedná vláda musí ľuďom povedať, proste na toto nemáme, na toto nemáme, to sa od vás čaká, túto zodpovednosť musíte prevziať vy. Mečiar preto zanikol, že on v 90-tych rokoch hoci mal veľkú silu a mohol urobiť, ako hovoril môj predrečník zasa, veľmi užitočné, potrebné, správne opatrenia. Neurobil ich. Hoci ich mohol urobiť a potom ich, by som povedal, s veľmi ťažkými dôsledkami robili budúce koaličné vlády a doplatilo na to celé Slovensko. Preto chráňte druhý pilier, lebo tým chránite aj seba, ak vám ide o dobro tejto krajiny. Lebo ak budete robiť politiku, že je lepšie minúť tie peniaze, ako si ich odložiť, tak je to zvrátené. Tento život ako míňať, míňať aj keď nemáte peniaze, tak si požičajte a míňajte, míňajte, ten stál na začiatku dlhovej krízy. Čiže keď si niekto aj jedno euro vie odložiť, tak je to dobré a treba ho v tom podporovať a nie demagogicky vytrhávať a účelovo argumentovať proti tomu, čo v tomto dôchodkovom systéme je správne. A ešte jednu vec si považujem za potrebné povedať a tu by som rád bol, keby ma počúvali panie poslankyne v tejto sále. My sme včera rokovali vo výbore a v tej takej ohnivej diskusii jednému z kolegov vo výbore, teraz opozičnému, vyčítali koaliční poslanci, že sme zaviedli v našom dôchodkovom systéme v roku 2003 - 2004, že štát platí poistné odvody za matky, ktoré sa starajú, oni to povedali inak, za ženy, ktoré nikdy nepracovali. Za ženy, ktoré nikdy nepracovali, a vraj v druhom dôchodkovom pilieri je takýchto osôb, ktoré nikdy nepracovali, takmer štvrtina. Ja to hovorím teraz preto, lebo bol to môj návrh za Kresťanskodemokratické hnutie. Je to návrh, ktorý dnes máme v dôchodkovom systéme a možno ho v iných dôchodkových systémoch nemajú, ale chcem vám povedať, že toto je opatrenie, ktorým sa nám podarilo materstvo v tejto krajine povýšiť na roveň každej inej práce. To znamená, ak táto spoločnosť oceňuje starostlivosť rodiča, to je jedno, môže to byť aj muž alebo žena, keď sa stará o dieťa do troch, resp. do šesť rokov a štát za ňu platí na dôchodok poistné odvody, tak to je ozdoba nášho dôchodkového systému. To je o ochrane materstva, to je o ochrane žien. A chcem vám povedať, ak to niekomu vadí, že štát platí do druhého piliera za tieto osoby, tak on platí poistné odvody aj do prvého piliera. Aby som bol rád, keby to z nášho dôchodkového systému nevypadlo.
No a ešte jedna posledná vec, ak dovolíte, aby som dlho nehovoril, že máte na viac v SMER-e, a spomeniem jednu našu spoločnú iniciatívu z minulého volebného obdobia. Ja som ťahal za kratší koniec, lebo navrhovali sme pri novele Zákonníka práce s vašou kolegyňou pani poslankyňou Tomanovou, aby nebolo možné nariadiť nútenú prácu počas štátnych sviatkov. Dámy a páni, toto opatrenie neprešlo pred rokom preto, lebo jeden z našich bývalých koaličných partnerov na to zareagoval priam hystericky a hrozil rozpad vlády, ale vy ste, váš klub hlasoval takmer celý za ten návrh, aby napríklad cez štátne sviatky boli obchody zatvorené. To znamená maloobchodný predaj s výnimkou tých nepretržitých prevádzok, aby aspoň cez sviatok mohli byť ženy, matky so svojimi deťmi, so svojimi rodinami. Tento návrh vtedy neprešiel, ale teraz by sme to mohli zopakovať. Vy máte na to dosť hlasov a ja som využil ten čas. Za toto by hlasovali všetci poslanci z klubu KDH dúfam, že teda hovorím za všetkých. A nielen toto by sme mohli presadiť pri Zákonníku práce a neutrpí tým naša ekonomika, naopak, dokonca by sme to mohli rozšíriť aj na nedele. Naozaj na to máte. Naozaj vy máte na viac a ak si to chcete vyskúšať, keď je rodina v nedeľu spolu, tak si to urobte, si to v nedeľu, že jednu nedeľu bez toho, aby ste išli do obchodu, do supermarketu. Niekto bude možno vylihovať, niekto pôjde možno do prírody, ale skúste si to, čo to robí so vzťahmi v rodine, a my teraz môžeme takúto vec urobiť a naozaj ľudia, ani ekonomika tým neutrpí. Naopak, bude to taký mobilizujúci prvok do života našich rodín na Slovensku, že to, čo by som povedal, to zlé, čo sme si odkukali zo západu alebo z niektorých krajín, by sme mohli opäť vrátiť do normálnych koľají. Neviem, možno som toho ešte mal, v tom aute som toho možno narozprával viacej, ale zdá sa mi, že v tejto chvíli je to asi všetko. Ďakujem za vašu pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis