Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

25.3.2014 o 15:32 hod.

Mgr.

Gábor Gál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 25.3.2014 15:32 - 15:40 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážení páni ministri, vážené kolegyne, vážení kolegovia, v tejto veci hádam už bolo všetko povedané. Ja ich nebudem opakovať, lebo časť môjho vystúpenia by bol len takou mantrou a si myslím, že tu zazneli také vážne argumenty, že ich opakovať netreba. Alebo možno áno, možno treba.
Ale poviem niečo iné. Je to pre mňa také obrovské sklamanie a samého seba sa pýtam, že čo tu vlastne ešte robím. Nie na tejto schôdzi, pod tento návrh som sa podpísal, ale všeobecne v Národnej rade, lebo všetko, to všetko, čo tu musíme riešiť, to už je neskutočné, neuveriteľné, že aké samozrejmosti v tejto krajine, v týchto najvyšších ústavných inštitúciách nefungujú. Ako tu u niektorých ľudí nefunguje sebareflexia a hlavne, ako tu neriešime problémy ľudí.
Troška odbočím. Je tu teraz návrh na skrátené legislatívne konanie, ktorým sa má odstrániť krivda, ktorú spáchalo na podnikateľoch práve toto plénum, a to zbytočnou byrokratickou záťažou, povinnosťou na poli ochrany osobných údajov. Čiže ide to do pléna. Ak už niečo táto Národná rada užitočné robí, ale to robí hlavne SMER, vládna väčšina, tak to je len naprávanie krívd, ktorých ste sa dopustili. My tu neustále riešime veci, ktoré nie sú na prospech občanov, ale v prospech jednotlivcov, či finančných skupín, alebo či v prospech odsúdeného regionálneho politika. Prečo musíme riešiť takéto veci? To už fakt nemáme niečo dôležitejšie na robote? Ale keďže sa stalo, čo sa stalo, tak my to musíme riešiť.
Teraz ku konkrétnej kauze. Citujem odôvodnenie návrhu: "Nikto nespochybňuje zákonné právo ministra spravodlivosti podať dovolanie v trestnom konaní.". Čiže ani my toto právo nespochybňujeme. Toto právo je dané zákonom a keď to právo minister využije, tak postupuje v zmysle práva. Ale pokiaľ však člen vlády vykonáva svoje zákonné oprávnenie arbitrárnym spôsobom v rozpore s verejným záujmom a svoje konanie nevie nijako rozumne vysvetliť, nemal by naďalej svoju exekutívnu činnosť vykonávať. Samozrejme, ešte raz podčiarknem.
Má minister spravodlivosti právo podať dovolanie. Ale ak to spraví, má to vedieť obhájiť. Inak je tu podozrenie, že to je účelové alebo klientelistické, že niečo nekalé za tým je. Preto, pán minister, ste povedali, že sa čudujete, že sme sa pod to podpísali niektorí opoziční politici. Nečudujte sa, ale vysvetľujte.
Vysvetlite napríklad to, už tu miliónkrát zaznenú otázku, že prečo ste v tomto prípade dali odklad výkonu trestu a v iných prípadoch nie? V čom vidíte pochybenie súdov, v čom vidíte to, že niektoré dôkazové prostriedky neboli v celom rozsahu pred súdnymi konaniami, v súdnych konaniach vykonané, v čom nie?
My tu, pán minister, nesúdime. To už právoplatne spravil Najvyšší súd, čiže je to právoplatný rozsudok. Dovolanie, každé vaše dovolanie smeruje voči už právoplatnému rozsudku. Je to legálna, legitímna inštitúcia vo vašich rukách, ale keďže ide o inštitút, ktorý ide proti právoplatným rozsudkom, treba s tým narábať veľmi a veľmi opatrne, ale predovšetkým vo verejnom záujme. A tento verejný záujem nestačí deklarovať, že subjektívne minister vidí v tomto dovolaní nejaký verejný záujem. Ten verejný záujem treba dokázať a objektívne dokázať, že áno, toto sa stalo. Nie v jednom, ale v dvoch súdnych konaniach sú tu takéto pochybnosti. A preto je vo verejnom záujme, aby toto dovolanie bolo podané.
Ešte raz prízvukujem, že my tu nikoho nesúdime, ale som členom zákonodarného zboru, parlamentu, ktorý v zmysle ústavy kontroluje exekutívu, vládu, členov vlády, ich rozhodnutia, ich konanie, tak my, ja túto kontrolu realizujem aj týmto štýlom. Aj týmto návrhom na odvolanie člena vlády.
Pán minister, k vášmu odvolaniu s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou nedôjde. Ale je to prst, varovný prst pre každého člena vlády, či teraz alebo o desať rokov, že keď spraví niečo, čo nevie obhájiť, o ktorom opozícia, dúfam, že tu opozícia vždy bude a vždy bude hlasná, o ktorej si opozícia bude myslieť, že to nie je vo verejnom záujme, že je to v záujme jednotlivca alebo v záujme nejakej finančnej skupiny, tak využije tento inštitút. Aj keď bude vedieť, že k odvolaniu člena vlády nedôjde, lebo ho vládna väčšina podrží, ale je to silný inštitút, lebo určite každý predseda vlády, každý člen vlády sa zamyslí nad tým, keď je takýto silný inštitút ako odvolávanie člena vlády navrhnutý opozíciou.
Takže, pán minister, máte dostatok priestoru, aby ste nám tie otázky, ktoré kládli aj moji predrečníci, zodpovedali a preukázali ten verejný záujem, v ktorom mene ste konali, keď ste podali toto inkriminované dovolanie.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.3.2014 11:28 - 11:29 hod.

Gábor Gál
Áno, ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, navrhujem zlúčiť rozpravu k bodu 28 a 31, nakoľko spolu súvisia. A keď už otvoríme bod 28, tak mohli by sme otvoriť rozpravu aj k tomu ďalšiemu bodu, lebo sú navzájom späté. Ide o zrušenie imunity sudcom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.3.2014 15:49 - 15:51 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. Pán poslanec Hrušovský, tie rečnícke otázky boli, ale v kontexte toho, že v čom sa zlepší výkon súdnictva, v čom sa zrýchli to konanie, v čom bude to súdnictvo lepšie. To, že oddeľujeme tie dve funkcie, ešte neznamená, že to súdnictvo bude super, lebo keď to vzťahujete na osobu Štefana Harabina, tak bude stále predsedom Najvyššieho súdu. Tak toto nebude riešené. Skôr som si myslel, že SMER si uvedomil jedinečnú šancu, ako sa zmocniť Súdnej rady. Uvidíme tie konsenzy, o ktorých rozprávame, aby to nebolo všetko jednoliate v tomto štáte. Budeme mať tu voľby na kandidátov na sudcov Ústavného súdu. Tam sa ukáže, ako to bude jednoliate, aké konsenzy budú. (Reakcia z pléna.) No som skeptický v tomto smere, ja vás, páni kolegovia z KDH, z ničoho nepodozrievam, ja som len poukázal na veľký problém v tejto novele.
A čo sa týka manželstva, vzhľadom na problémy, ktoré sa týkajú a ktoré sú spájané, ktoré sú okolo manželstva, tak fakt tá ústavná zmena, tá deklarácia je formálna. Ja som to podpísal, ja ju považujem za dôležitú, ale ten obsah máme my vo svojich rukách. Napríklad výchovou našich detí čo im dávame, akým vzorom im ideme, ako pristupujeme my sami dospelí k manželstvu a akým vzorom ideme my poslanci Národnej rady, akým vzorom ideme k takým vážnym témam, ako je manželstvo, život, spravodlivosť, rovnosť pred zákonom, korupcia, klientelizmus, to všetko vplýva na to, aké hodnoty budú priznávať naše deti. Aj o tom je ochrana manželstva.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.3.2014 15:38 - 15:40 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za faktické poznámky.
Ja začnem reagovať od konca. Pán poslanec Brocka, keď ste si nevšimli, tak v tej novele ústavy chýba, že prezident bude môcť navrhnúť niekoho za člena Súdnej rady. Čiže tá jednoliatosť pri Súdnej rade aj v prípade, že bude zvolený pán Kiska za prezidenta, sa nezmení. Čiže Súdna rada zostane taká, akú chce niekto ju mať, jednoliata.
K formálnemu zakotveniu manželstva. Pán poslanec Blanár, nie ste právnik, to vidieť. Tak skúsim to z iného uhla povedať. Týmto zabezpečíme to, že v tomto štáte inštitútom manželstva budeme môcť nazvať len súžitie jedného muža a jednej ženy. To tu zakotvíme, ale neodstránime možnosti uzákoniť registrované partnerstvo, čiže aby sme nežili v nejakých bájkach, že týmto sme tomu zamedzili. Posilnili sme manželstvo, lebo sme to deklarovali v ústave. Ale problém, ktorý bytostne sa dotýka nás, každého, problém spoločnosti, v akej žijeme, zmeny hodnôt aj pohľadu na manželstvo tým neodstránime. Čiže táto cesta zďaleka nie je na konci.
A keď sme boli vo vláde, tak, pán poslanec Blanár, keď ste si nevšimli, najväčšie reformy boli za tých pár mesiacov vlády Radičovej a hlavne za regnovania... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.3.2014 15:15 - 15:33 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v mene strany MOST – HÍD vystúpil v rozprave o zmene hlavného zákona našej štátnosti, Ústavy Slovenskej republiky.
Ústava je základným dokumentom štátu, ktorá má zakotviť princípy a atribúty, na ktorých sa daná spoločnosť zakladá. V tomto dokumente by sa mal sformulovať obraz, ktorý chceme vysielať o našom spoločenstve navonok, ako aj dovnútra. Ide o základné hodnoty v oblasti ľudských a občianskych práv, základné povinnosti štátu voči občanom, ako aj občanom voči štátu.
A keď sa už predsa len pustíme do zmeny ústavy, jednak to musíme robiť konsenzuálne a vážne, ale hlavne s cieľom, že niečo chceme zmeniť k lepšiemu. A preto si myslím, že novela ústavy by nemala byť predmetom kampane, nemala byť takou epizódkou v rámci nejakej kampane. A je mi ľúto, že pri predložení tohto návrhu nedošlo k takému širokému konsenzu a vlastne potom tento návrh predložili len strany KDH a SMER a robí sa v rámci politickej volebnej kampane na voľby prezidenta. Keď vyšlo najavo, že tieto dve strany uzatvorili vzájomnú dohodu o zmene v ústave, okamžite sme poukázali na ten problém, že táto otázka sa stane tým pádom súčasťou kampane, bude to čisto taká populistická kampaňová otázka, že proste ten hlboký zmysel tej zmeny sa stratí. A stalo sa to. Mohli by sme túto situáciu napraviť tým, že odložíme rokovanie o tomto návrhu až o dva týždne, keď budeme mať po druhom kole prezidentských volieb. Ale nestalo sa tak, SMER zamietol tento návrh. Čiže aj to je dôkazom toho, že tento návrh pre niekoho je dôležitejší ako prostriedok kampane, ako vlastný samotný obsah, návrh tohto zákona.
Naším cieľom, jednoznačným cieľom je urobiť zásadné zmeny v súdnictve v záujme toho, aby sa celá oblasť spravodlivosti pohla k lepšiemu. Tento návrh však k tomu neprispeje. Na druhej strane sme toho názoru, že zmeny v súdnictve sa dajú bez problémov urobiť aj bez zmeny ústavy. Proste drvivú väčšinu zákonov, ktorými sme vedeli zlepšiť fungovanie súdnictva, justície, je možné spraviť obyčajným zákonom. Ale keďže táto situácia už nastala, nedá nám nezapojiť sa do diskusie o tomto návrhu a nepredložiť vlastné iniciatívy.
Návrh ohľadne zmien v súdnictve má za cieľ, aby sa viac uplatnil princíp rovnosti občanov pred zákonom a zásada vymožiteľnosti práva. Všetky zmeny, ktoré sa majú urobiť v súdnictve, sa nejakým spôsobom dotýkajú tohto problému. Rovnosť občanov pred zákonom sa však má odzrkadliť aj v samotnej ústave. A my ako strana občianska, ktorá chce pracovať pre a v prospech občanov, v prípade, že tento spoločný návrh dvoch strán prejde do druhého čítania, predložíme vlastné pozmeňujúce návrhy v druhom čítaní, ktoré budú vyplývať z našej novej občianskej vízie.
A čo sa týka samotného návrhu, zakotvenie manželstva ako jedinečného zväzku jedného muža a jednej ženy je fajn, je to dobrá vec, je to podľa mňa v poriadku. Ako inak by sme vedeli zadefinovať manželstvo? To, že to bude v ústave, pre mňa je to prirodzená vec, že to tam nebolo, to vyplynulo z okolností, keď sa prijala ústava, keď sme ešte žili troška v tých tradičnejších, hodnotnejších časoch, ale svet sa mení a my na túto zmenu musíme reagovať. Čiže ja som podpísal aj ten návrh, ústavný zákon, aby manželstvo bolo zakotvené v ústave, pritom sám dobre viem, a treba, aby sme si to tu uvedomili, už to bolo prízvukované nie raz, že táto úprava nebude žiadnou prekážkou v tom, aby neboli v zákone zaregistrované alebo aby neboli zákonom upravené registrované partnerstvá osôb, ktoré žijú spoločne a majú rovnaké pohlavie, čiže aby sme nerobili niečo, že proste toto ako problematiku tej tradičnej rodiny sme týmto vyriešili. Týmto sme len zadeklarovali, aké hodnoty táto spoločnosť vytvára, v akých hodnotách chce budovať predovšetkým spoločnosť. Ale tento problém zostane a bude riešiteľný zákonom.
Ďalšou takou nosnou témou tejto novely je oddelenie funkcie predsedu Najvyššieho súdu od predsedu Súdnej rady. Tento návrh predložila aj pani poslankyňa Žitňanská až na malé výnimky, je to upravené inak, ale je tu taký návrh.
Zrušenie imunity sudcov, aj ten návrh je tu. Predložila ho osoba, ktorá teraz stojí pri rečníckom pulte, čiže je tu taký návrh. Preto nechápem, v čom je taký jedinečný, taký bombastický tento návrh okrem toho, že sa na tom dohodla jedna opozičná a jedna jediná vládna strana. Problém je tam, že dohoda vznikla počas prezidentskej kampane. To vnímam negatívne, lebo hovorím, že tá prapodstata sa týmto stráca. O tomto negatívnom načasovaní už som sa zmienil, no, bohužiaľ, bude to témou.
Ale niekto by mi už mohol fakt na konkrétnostiach povedať, v čom tkvie tá veľká zmena, ten jedinečný nápad, to, ktoré to ustanovenie je to, ktoré zmení celý ten súdny systém k lepšiemu, čo odôvodňuje také rýchle rokovanie, také neštandardné spojenectvo v čom tkvie, prečo hovoríme o tom, že táto ústavná zmena zlepší súdny systém, bude justícia spravodlivejšia, nebude slepá a nebude klientelizmus, korupcia na súdoch, alebo na čo je to gro.
Keď som čítal prvý návrh z dielne strany SMER, bolo mi hneď jasné, že je to taká ústavná zmena, taká ústavná bianko zmenka pre SMER – sociálnu demokraciu, aby so súdnictvom mohol robiť, čo sa mu zachce, nakoľko samotná tá prvotná úprava nič neobsahovala okrem toho, že päťkrát obsahovala formuláciu, že podrobnosti ustanoví zákon, už obyčajný zákon. Čiže ako by v tom bol napísaný ten prvý návrh, my by sme vlastne ústavným zákonom, priamo v ústave delegovali úpravu justície na obyčajný zákon čiže do rúk jednej strany, teraz vládostrany, štátostrany. Samozrejme, tu bolo aj ešte posilnenie právomocí prezidenta. A teraz už sa od toho upustilo. Tento prvý návrh mal svoje veľké rácio, ale pre SMER. To bolo fakt bombasticky škandalózne. To bola minulosť. Čo sa navrhlo? Veľa tých problematických vecí sa odstránilo z toho pôvodného návrhu. Tie najhoršie veci až na jednu výnimku fakt boli odtiaľ vyškrtnuté.
Zostalo tam však jedno ustanovenie, ktoré je podľa mňa najzávažnejším. A treba sa zamyslieť nad tým, či kvôli tejto úprave vôbec má niekto, kto to myslí s touto krajinou vážne, podporiť tento návrh zákona. Ide o to, že podľa tejto novely doterajším členom Súdnej rady by sa skončilo funkčné obdobie k 31. októbru 2014. A podľa už navrhnutej novely by členov Súdnej rady volili ôsmich sudcovia, na čele súdneho systému stále bude Štefan Harabin, štyroch Národná rada a štyroch vláda. Čiže polovicu členov Súdnej rady bude voliť SMER, vláda je len SMER, v parlamente vládne SMER. A to, kto vládne v súdnictve, tiež všetci vieme. Pre mňa je to taký vážny argument, aby som nehlasoval s celým klubom za túto novelu práve kvôli tomuto. SMER tak získa Súdnu radu. Harabin sa už potom bude pusinkovať s predsedom vlády len ako predseda Najvyššieho súdu. Ale to mu zďaleka postačí na to, aby hýbal so súdnictvom. A strane SMER to ani v minulosti nevadilo, tak nebude mu to vadiť ani teraz.
Ale vrátim sa ešte k tým konkrétnostiam a k tej mojej otázke, že ktorý článok, ktoré ustanovenie zlepší nastolenie spravodlivosti, zrýchli súdne konanie, postaví občanov na jednu úroveň. Bohužiaľ, ani jedno takéto ustanovenie tam nie je. Čiže tie bombastické zmeny, tá záchrana spravodlivosti, ten justičný raj tento návrh vôbec, ale vôbec neobsahuje. Tak potom fakt na čo je tá rýchlosť a toto načasovanie? Odpoveď je jasná. To dokazuje aj fakt, prečo SMER odmietol posunúť tento návrh zákona na prerokovanie v prvom čítaní po druhom kole prezidentských volieb. Moja odpoveď na tieto otázky je jednoznačná. Súdne konania sa budú vliecť naďalej, nič sa tým nezrýchli, budeme čakať dva-tri roky na právoplatné súdne rozhodnutia a budeme vnímať všetky negatívne javy, ktoré vnímame teraz so súdnictvom aj po tejto novele.
Dajte návrh, aby doručenie napríklad takých súdnych zásielok bolo rýchlejšie a efektívnejšie, lebo to je veľmi veľký problém, možno doručovanie alternatívnymi metódami hoci aj súkromnými subjektmi by určite pomohlo tejto spoločnosti. Dajte návrh, aby sa konštituoval centrálny orgán, ktorý by rozhodoval jedným rozhodnutím o sporoch o vecnú a miestnu príslušnosť, ktorá je tiež často príčinou nečinnosti súdov. Dajte návrh na zavedenie ozajstnej hospodárnosti v konaniach, tiež by sme tak zrýchlili súdne konania. Dajte návrh na to, aby sa neaplikovali slepý text a bezduchý text hlavne tie, ktoré sú napísané malými písmenkami, alebo aby sa aplikovala spravodlivosť. Dajte návrh, aby sa odstránil nenormálny formalizmus zo súdnych konaní, v ktorých absencia jednej bodky či jednej čiarky vo vete spôsobuje už neúspech v konaní. Dajte návrh, aby sa zo súdov vytratilo rodinkárstvo a klientelizmus, aby občania pred súdmi boli rovní, aby výnimku z tejto rovnosti napríklad pri povinnosti zaplatiť súdny poplatok mali sociálne odkázaní ľudia, a nie napríklad sudcovia, ako sa to dosť často dialo, alebo mocní tohto právneho štátu.
Bohužiaľ, tento návrh ste nedali a nedala ho ani vláda strany SMER, a to ani po dvoch rokoch regnácie. V tomto smere SMER absolútne zlyhal. Podal len návrh, ktorý dali opoziční poslanci, bola to Lucia Žitňanská, dal som to ja, nechápem, prečo potom chcete, aby sme asistovali v tom, aby sme podporovali návrh, ktorého výsledkom bude zmena, že Súdnu radu okrem sudcov na čele so Štefanom Harabinom bude menovať vláda, politická strana SMER a parlament tiež ovládaný stranou SMER. Hovorím, že toto je gro a kameňom úrazu tejto novely. Čiže nebude žiadne rýchle nastolenie spravodlivosti, žiadna systémová zmena, ale zmena bude v Súdnej rade, ktorá už bude veľmi, ale veľmi jednofarebná. Ako povedal pán predseda Paška, v okolitých krajinách tiež na čele krajiny stojí prezident, ktorý je z takej istej strany, ako je predseda vlády, predseda parlamentu. No ale na Slovensku treba dodať, že potom bude aj Súdna rada jednofarebná, bude jednofarebná ako je generálny prokurátor, šéf Ústavného súdu, šéf Najvyššieho súdu, ÚVO, NKÚ, lebo predsedu z opozície nemá. Čiže všetko bude krásne jednoliate. A to už v susedných krajinách nemajú. Budeme tak raritou. A ja odmietam tomuto asistovať.
Summa summarum problémom slovenskej justície nie je len osoba Štefana Harabina, ale aj zlyhanie celého radu inštitútov, ktoré ho na toto výslnie dostali a udržali. To je parlament, to je vláda, to je sudcovská samospráva. Neodstraňujeme toto zlyhanie, ale zmenu týchto inštitúcií nerobíme. A tá možnosť ďalšieho zlyhania je tu stále. Ja som vymenoval len malú časť tých problematických bodov, ktoré sú koreňom nefungujúcej justície, ktorý aj v mojich, v našich návrhoch v krátkej dobe uvidíte v tomto pléne. A som zvedavý, potom aký konsenzus nájdeme na to, aby sme prijali ozajstné, potrebné zmeny v justícii. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

20.3.2014 15:04 - 15:04 hod.

Gábor Gál
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 20.3.2014 15:04 - 15:04 hod.

Gábor Gál
Ďakujem. Len chcem upozorniť pána ministra, že taký istý problém sa týka odbočky na Zlaté piesky a Ivanku pri Dunaji. Čiže treba riešiť aj tieto úseky.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 20.3.2014 14:41 - 14:41 hod.

Gábor Gál
Ďakujem. Keďže som od pána ministra dostal vyčerpávajúcu odpoveď, by som povedal, nad moje očakávanie, tak netrvám na otázke. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 20.3.2014 14:26 - 14:28 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka. Vážený pán minister, teší ma ťaženie vlády proti daňovým podvodníkom z DPH, má to aj svoj výsledok. Asi to je hlavná alebo jediná vec, ktorá ma teší na činnosti tejto vlády.
Vôbec nespochybňujem oprávnenosť zadržania DPH pri daňových kontrolách. A, bohužiaľ, v nejednom prípade ten rok, čo majú daňové orgány na kontrolu, je prekročený. Ale aj toto v tých objektívnych ukazovateľoch, keď nie je tam jeden zamestnanec, nie je tam žiadna činnosť, by som bral, lebo fakt má vysokú prioritu to odhalenie tých daňových podvodov, ale pri tých podnikateľoch, keď tie objektívne ukazovatele poukazujú na to, že asi nejde o daňový podvod, tak existenčné ohrozujú tieto zadržiavané finančné prostriedky týchto podnikateľov. Viete, potom keď im vrátite po roku alebo po dvoch rokoch peniaze a tá firma skrachovala alebo prepustila zamestnancov, už to je potom problém.
Bohužiaľ, musím skonštatovať aj to, že v nejednom prípade sú určité osoby priamo zainteresované na tom, aby tieto peniaze boli zadržané, aby sa potom mohli vzchopiť podniky týchto podnikateľov, akcií alebo majetkového substrátu týchto podnikateľských subjektov práve na základe toho, že sú finančne podvyživení, lebo ich peniaze zadržiava štát.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.2.2014 11:49 - 11:51 hod.

Gábor Gál Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem pánovi, pani poslankyni Vášáryovej, aj pánovi poslancovi Šebejovi za faktické poznámky, ale chcem v prvom rade reagovať na pána poslanca Jánoša. Pán poslanec, keď Slovenská republika v 1993 prijala zákon 40/1993, ktorá obdobným spôsobom; proste tak, to je ten zrkadlový prepis, ten maďarský; obdobným spôsobom umožnil zahraničným Slovákom bez splnenia akejkoľvek podmienky nadobudnúť slovenské štátne občianstvo. Nikto neprotestoval. My sme, my, Slovenská republika, sme prijali prví takýto zákon. Síce v 2005 sme to zmenili, ale 12 rokov sme mali takýto zákon. Vtedy vám to nevadilo? Prečo ste neprotestovali vtedy, že ale my tu prijímame cudzích štátnych príslušníkov bez faktickej väzby do štátneho zväzku Slovenskej republiky? Dvanásť rokov sme mali taký zákon, ako dnes majú Maďari. A aké bolo obdobie? Hektické? Nejaké, len boli sme pred voľbami v 2010, to bol jediný dôvod.
A Fínsko, spomenuli ste niektoré štáty, ale oni nemajú zákon, ktorý rozdeľuje občanov na tri skupiny, ich diskriminuje. A ostatné štáty, ako je Rumunsko, Srbsko nemajú problém s tým maďarským zákonom. Nemajú, len Slovenská republika, ale ani Slovenská republika nemôže mať, lebo ten zákon je nevykonateľný, aj keď prijme, prijmete ten Kaliňákov návrh, tak keď niekto neohlási svoje cudzie štátne občianstvo, tak nič sa mu nestane. Bude mať stále vedené aj to slovenské. Ten zákon bude stále nevykonateľný, nezmyselný. Tak načo je nám taký zákon?
Skryt prepis